OSOBNÍ SLUŽBY

Univerzální průvodce je Duše Mistra, která se rozhodla použít své vlastní tréninkové dovednosti zvládnutí sebe sama, aby pomohla ostatním v jejich vlastním procesu dosažení a zvládnutí sebe sama. Vzhledem ke složitosti lidské přirozenosti musí Univerzální Průvodce podstoupit mnoho vzdělávacích iniciativ a programů v různých Mistrovských školách vyššího vzdělávání, a to jak v Duchu, tak ve fyzickém ztělesnění prostřednictvím získaných zkušeností, které se stanou integrovanou Moudrostí. Toto je požadavek na fyzický trénink prostřednictvím různých Hvězdných systémů a šablon Stvoření. Hlavním požadavkem na toto provedení je živý pocit přizpůsobivosti, síly a vytrvalosti.

 

OSOBNÍ SKYPE KONZULTACE 60 - 120 MINUT / 3000.- Kč

lenkasykorova.art@gmail.com

                                                           

IMG_6092.JPG

Mayská matrice energie dne narození

                                          Koncept osobní matrice k nám hovoří skrze MOUDROST SVĚTLA A MOUDROST STÍNU. 

 

MOUDROST SVĚTLA pomáhá objevit naše know-how, pomáhá podívat se na problémy a situace z jiného úhlu pohledu a v případě potřeby začít věci opravovat. Můžeme si uvědomit, že některé z našich přesvědčení byly pouhou iluzí. 

 

MOUDROST STÍNU tlumočí věci, které nevidíme, které jsou na nevědomé úrovni. Umožňuje feedback a předkládá přehlížené položky, nedokončené záležitosti, neuzdravené věci, podvědomé strachy, rozsudky, omezení, iluzorní kódy přesvědčení, omezující představy, vše co bylo přehlíženo a ignorováno. Všechno, co má co do činění se STÍNY je spojeno s emocemi, což se může projevovat jako ukvapené reakce na lidi nebo situace. Jejich intenzita ukazuje na něco, co vyžaduje pozornost a restrukturalizaci. To je také to, co stojí v cestě usmíření se sebou a s lidmi. Emoce jsou sekundární reakce na něco nebo někoho. Pocity jsou prvotním projevem znalosti srdce. Ukazují směr. Slouží jako kompas. Jakmile začnete pracovat se svými STÍNY, stáváte se transparentní. Nikdo vám nemůže ublížit, protože projekce druhých lidí kolem vás procházejí bez povšimnutí, bez spontánních reakcí, bez pocitů lítosti, zklamání či bolesti. Člověk, s kterým byste mohli být v konfliktu, s vámi nebude v rezonanci. Kombinace Znamení a Tónu umožňují nový pohled na sebe, lidi a situace, iniciují nové kvality života, vytváří most do hlubokých vrstev paměti, aktivují vzpomínky, kdo jste, umožňují podívat se na problematiku z jiného úhlu - ze všech stran, kolik je lidí na planetě. Je to cesta sebe-posílení se zaměřováním na konkrétní oblasti života. Každá energie dne má tendenci zaměřovat se na citlivá místa, na místa zranění. Energie se zaměřují na emoce, vztahy, partnerství, postoj oběti, všechny obavy, nechci-vědět-že, nechci-vidět-že, atd. Tato doba nás nutí učinit krok k vyřešení problému, který nás trápí znovu a znovu. Shodit masky, osvobodit se z cizích scénářů, postojů, pravd, definicí a rolí, s kterými jsme se identifikovali. Spontánní reakce ukazují, do jaké míry se ztotožňujeme s rolí druhých lidí a přitom je to jednoduché, nemusíme hrát žádnou roli. Je nutné být sami sebou. Každému je nyní dána možnost vyladit se na vše, co obsahuje energetické pole pokroku nebo na ty, kteří nedávají svou sílu pryč, nejsou pasivními jezdci energetických polí programování. Máme možnost vyladit se na vlastní melodii. V současné době vytváříme lidský kolektiv – zdravý model společnosti lidí, kteří jsou psychicky a fyzicky silní a nezávislí. To vyžaduje vlastní práci, odhodlání, ochotu dosáhnout nezávislosti. Vytváříme místo, kde uznáváme jeden druhého, svou individuální sílu. Místo, kde se učíme být silní. Místo, kde nikdo nemá moc nad druhým. Místo, kde každý může sdílet a diskutovat. Jednu z mnoha možností, jak se podílet na vytváření takového paradigma předkládá koncept na těchto stránkách. Vyhotovení osobní matrice může být dobrou investicí a startem k tomu stát se vysokovibrační bytostí a naplnit vlastní potenciál. Není poskytováno.

 

                                                                                     

IMG_6800.JPG
Vzdělávací komunita pro pokročilé
IMG_6097_edited.jpg

               

Jako Světelný Pilíř nejsem poskytovatelem rad. Jsem zde jako Průvodce procesem Nanebevstoupení, tzn. že můžeme vést pouze svým vlastním příkladem ztělesnění Duše. Je to jen jeden z příkladů, které tvoří Celek. Můžeme sdílet jen Pravdu o tom, jak být ve svém vlastním poznání a spojení s Duchem různými způsoby. Zbytek je vždy na každém jednotlivci, aby to zvládl sám. Naše Srdce to již ví, takže jsme přirozeně vedeni a voláni naší Duší, musíme jen naslouchat a důvěřovat, aniž bychom porovnávali své vlastní způsoby s někým jiným.

               

 Osvícený Zlatý Vzestup

 

Přístup k posvátným znalostem Vzestupu.

Kontakt: lenkasykorova.art@gmail.com

Podpora 

 

Moje cesta je cesta nezištné služby a svobodného sdílení.

Pokud se cítíte vedeni k tomu, abyste přispěli srdcem,

které podporuje mě jako Průkopníka Vzestupu, neváhejte tak učinit.

Děkuji za vaši štědrou podporu!