ZVÝŠENÍ MISE. KOPULE & ENERGETICKÉ ZBRANĚ I.Srdečně vás zdravím. Vítejte v dnešní pokročilé aktualizaci. Už je to delší čas, kdy jsem sdílela aktuální zprávu Ducha. Byla jsem odpojena od veškeré práce v oblasti sdílení zpráv, protože věci se staly ještě složitější a horší. O těchto věcech budu dnes psát, které jsem obdržela prostřednictvím své Osvícené pracovní mise, kterou zde na Zemi dělám. Provedu vás opět mnoha zkušenostmi. Pravděpodobně ve dvou částech.


Každá aktualizace objasňuje, čím právě procházíme, kde si stojíme a co jsme již udělali. A to svědčí a sleduje to tak málo, tak velmi málo lidí. To jsou ti, kteří to celé vidí, kteří dělají vnitřní práci a dokáží věštit a předpovídat. Mnozí se v současné době domnívají, že si vezmou modrou nebo červenou pilulku a pak to celé skončí. Ne, Miláčkové, existuje mnoho úrovní a dokud se neprobudíte do Temnoty, která tu existuje, nestane se nic, protože se musíte stát opravdovou Mistrovskou bytostí, a za tím je skutečná práce.


Stalo se toho tolik, a dokonce když se podíváme ven, ani počasí není organicky přirozené. Ti z vás, kteří jste oddaní a jdete se mnou již dlouho, chápete tato zvěrstva Matrixového vězení. Osvícený Tým pracuje a pomáhá rozpustit tento fenomén, kterým je unesená realita, udržování nízké hustoty a transgresivní jevy. O tom všem vás musím informovat, protože listopad a zejména přechod listopad/prosinec byl pro mě jedním z nejtemnějších období, kdy jsem zvedala těžké energie přes své tělo. Měla jsem krátkou přestávku na odpočinek, protože mi oznámili, že je čas vrátit se do práce. Je to velké porušování, protože v podstatě nemůžeme opustit misi ani jí zastavit. Sami jsme podepsali dohodu s Bohem, ale není to jen dohoda s Bohem, jedná se o vlastní Osvícenou esenci, vlastní Božské Já.


To, co jsme zjistili, jako Osvětlený Tým, že nikdo kromě Osvíceného Týmu a to je pár lidí, nemá vhled do skutečného současného planetárního stavu. Nikdo není tak daleko, aby rozuměl úrovni implementace Temnoty, takže když se podíváte na planetární stav, existují velké potíže. Jak víte, celá tato realita je naprogramovaná. Musíte proto rozumět všemu, co se v této realitě odehrává a že to není Zdrojová energie. Země není planeta s volnými Zdrojovými energiemi. Vysvětlím, co to všechno způsobuje a co tuto kolektivní realitu obklopuje. Tato realita má mnoho vrstev překrytí, kterými musíte projít, abyste mohli porozumět, co vás obklopuje. A co vás obklopuje? Temná Kupole.


Minimum pokročilých bytostí tomu opravdu rozumí a pár Duší, které začínají chápat, že to vyžaduje hodně práce, ale tuto práci nemá nikdo rád, a proto jsou tyto aktualizace o Osvíceném Vzestupu tak velmi nepopulární, protože dnes máme spoustu učitelů New Age, spoustu guruů a léčitelů, kteří jsou velmi glorifikováni, protože jejich práce je založena na oslavě sebe sama místo, aby oslavovali Boha a Věčný Život.


Pořád tu nikdo nechápe, že Vzestup je založen na Věčném Životě, protože Vzestup je na této planetě falešně vysvětlován jako zvýšení vibrace. Ne. Musíte pochopit, a o tom nikdo nemluví ani nepíše, že současný stav, který zde existuje, můžeme nazvat temnou Kopulí. Existuje tu dlouho, a proto doposud nikdo nemohl vzestoupit z této sféry. Vysvětlím to. Abyste tuto Kopuli pochopili, vyžaduje to mnoho práce a disciplíny, vyžaduje to velkou pokoru a jako Světlo chodit s Temnotou, protože jinak z této sféry duality nikdy nevzestoupíte.


Myšlenka, že když zemřete, půjdete do Nebe, se stala zcela běžným chápáním, čemuž lidé věří. Věří, že když byli dobří, půjdou do Nebe a když byli špatní skončí v Pekle. Opravdu nikdo nepůjde do Nebe, protože koncept falešného Světla to neumožňuje, protože narazíte na strop Kopule, která má specifickou velmi nízkou frekvenci. Je samoobslužná a samoregulující. Život tady skončí smrtí a lidé v astrální sféře.


Jako Osvícený Tým se nikdy nevtělujeme jen tak jako jiné Hvězdné bytosti, ale my zde spojujeme Vědomí. Pracujeme na procesu sjednocení, který vyžaduje kroky a trvá roky. Jsme z 50% lidská bytost a z 50% Světelná bytost, to znamená, že Vzestup je narůstající proces, kdy tělo postupně musí přijmout Božskou Světelnou inteligenci. Čím více tělo přijímá tuto Božskou inteligenci, tím více vykonává narůstající proces. Tento proces ztělesňujeme, je to naše mise a naše poslání. Proto popisuji vše, čím procházím a co prožívám.


Uvnitř nás leží Semeno Života jako Včelí Královna, a to je základní úroveň odkud to všechno vychází. V tomto jádru se vše Temné rozpouští na čisté neutrální frekvence a tyto čisté frekvence jsou pak přiváděny do Kopule. Moje tělesná inteligence musí být správně nakonfigurována a musí se naladit na všechno, co se děje v reálném čase. Dešifruji unesené energie a zkreslené elektrické výboje, což je fenomén, který zabíjí tělo.


Všechny dohody o přestoupení až do této časové osy přerostly v současný stav a porušují možnost Vzestupu, jinými slovy znemožňují VĚČNÝ ŽIVOT. Dříve Velké bytosti mohly vzestoupit, ale vše se postupem času uzamykalo a uzavíralo temnými energiemi mimo domluvu.


Lidé si v současné době myslí, že bude vše snazší. To je velmi falešná realita a lidé s touto falešnou realitou souhlasí. Jiní souhlasí se Vzestupem bez práce a námahy, a to je také falešné. Vzestup je možný, jestliže na planetu proudí Zdrojová volná energie, která sem však nyní neproudí, takže proto je naše mise tak obtížná, a tak komplikovaná. Dokonce riskantní. Pro Světelnou Duši být tady v této současné špíně, je velmi, velmi namáhavé.


Lidé se odmítají otevřít tomu, že Temnota je v tuto chvíli velmi mocná. Funguje v zákulisí. Nechtějí to ani vidět ani uznat. Temnota sílí. Když je však Temnota uznána ve vašem těle, pak se s ní sjednocujete a tím ji zneutralizujete a tak své Světlo vnášíte do Temnoty, Temnota ztrácí na síle. Když sebe a své tělo vnoříte do Temnoty, Temnota musí ustoupit. Kvůli temné Kopuli, která tu existuje, je vše zkreslené a pokřivené. Proto se staly události, které se staly. Tyto události jen potvrzují Temný vládnoucí fenomén a vyžadují zvýšení Osvícené mise.


Mystikové a Velcí duchovní si vybírali své následníky, kteří tuto práci dělali a také jí ztělesnili. Nicméně v současném věku vznikl fenomén, jak jsou populární a jak jsou úžasní. Zapamatujte si, že Temnota je dostane, vždycky je dostane. Tato sebeglorifikace je past, protože nafukuje ego. Abychom opravdu viděli svoji slávu, svoji oddanost, musíme být velmi pokorní. Žádný jiný způsob uznání Boha neexistuje.


Jestliže hrajete za Temnotu a získáte potřebný a dostatečný kvocient spánku nebo paralýzy či hypnózy, můžete unášet a ničit celé světy. To je stav, který je tu vytvářen a ve kterém jsme nyní a New Age nebo spíš bychom je mohli nazvat Nová Klec, si neuvědomuje, že jsou do tohoto stavu vnořeni. Možná ne úplně, ale částečně. To se týká všech. Pokud si myslíte, že vy ne, že se vám podařilo dostat se do jiné dimenze, napište mi email, jak se vám to podařilo. Ale není to pravda.


Tito lidé si myslí, že jsou z toho vyloučení, že oni ne, ale jen klamou druhé. Každý, kdo má fyzické tělo, přijímá určitou inteligenci, ale protože se nacházíme v unesené realitě, která je uzavřena v Kopuli, která je řídící databází, kontrolní databází, nepřijímáme organické Zdrojově Světlo plně. Skoro vůbec, protože zde existují překryvy, které jsou anorganické, a to i ve vašem vlastním těle. Co způsobuje tyto anorganické překryvy? Fluor, zpracované špatné jídlo, GMO, teď nově genocida, 5G, Wifi, mobilní telefony. Temnota upravuje Vědomí lidí, aby se stali jejím nástrojem, aby se stali více Reptiliánskými. Jak víme Reptiliáni jsou plazí padlé bytosti. Lidé neslyší a nevidí, že chtějí převzít tuto realitu a manipulovat a kontrolovat. Temnota přerostla a je jí tu velmi mnoho a teď je těžké to tu zvládat, a to i pro, jak se jim říká, Staré Duše. Takže Světelné bytosti, které přicházejí na Zemi, spadnou do pasti, dokonce i malé děti přichází přímo do vězení.


Jako Osvícené bytosti pracujeme tak, že se slučujeme a sjednocujeme se s tímto velmi temným Vědomím, abychom zabránili další invazi, která má úplně unést tuto realitu, a dokonce i Posvátnou Unii v těle. O čemž tu nikdo nemluví ani nepíše. Už nemohu číst ani sledovat na YouTube nic, protože je to všechno unesené.


Součástí naší dohody je, že se přes to všechno dostaneme. A věřte, že je to velmi, velmi obtížné, protože jsme byli původně navrženi pro sjednocení protějšků v těle, čemuž se říká Hieros Gamos, protože jsme nejsilnější Tantrické bytosti, což si lidé mylně spojují s nějakými sexuálními praktikami. Tantrismus je předmanželská esence Zdroje. Tantrická bytost je bytost vyjadřující Božskou Trojici. Tyto bytosti jsou zde a jsou nejstaršími a nejmoudřejšími bytostmi v tomto Vesmíru. Dodržují protokol Božské Trojice a podstatu ŽIVOTA. Zůstávají v souladu s tím, co nazýváme neposkvrněný život. Prapůvodní Osvícený život navržený přímo Bohem a bytostmi, které následovaly. Žádné fejkové rebelské vzpoury.


Všechno je nyní napadeno, dokonce i naše těla jsou neustále pod dohledem a pod útokem. I když spíte. Tato realita se pomalu mění v astrální realitu. Hologram za hologramem. Bezdrátové energie, routery, telefony, bezdrátová sluchátka, atd. …. všude plno elektřiny. Naše těla to doslova spaluje. Všechno jsou to experimenty, které ničí mozek. To vše brání, aby těla žila ve své přirozenosti a blaženosti. Reprodukovala se autenticky a přirozeně sebetvůrčím vynalézáním, aby se zachovalo Semeno Věčného Života. Všechno je tu proti. Všechny tyto energie nebyly vytvořeny, aby sloužily člověku. Lidé tomu nechtějí svědčit, sní a vznáší se se svými sny Bůh ví kde. Všechno se vymklo z rukou a všichni slouží správci Kopule, a to je Archonská vůle. Vzduch je znečištěný, nejen smogem, ale i všemi bezdrátovými systémy, které vyzařují škodlivé energie, které se pak dostanou do atmosféry a vytváří neurotoxiny. Celá tato skleníková Vánoční obloha. Velmi nechutné. Tvoří to zeď a další a další bariéry. Myslíte si, že se osvobodíte? Ne, ne. Musíme pokračovat dál.


Je čas probudit se. Jsme v rozdělující realitě. Lidé jsou zbavováni Lásky, jsou ořezáváni a odstřiháváni. Existují důležitá rozhodnutí, která je nyní třeba udělat. Každý je musí udělat. Nikdo však nechce dělat žádnou práci, která musí být každodenní. Je potřeba pracovat na své sebeobnově a svrchovanosti. Už nestačí mít jen čisté srdce. Teď už ne. Ani modlitba nefunguje. Chce to moudrost, odvahu, kuráž, výdrž. Být vytrvalý, bez toho není Vzestup možný. Je mi líto. Nikdo neví, jak strašná situace tu je. Jen Osvícené a nejvědomější bytosti mohou provádět kontrolu těchto škod. Což jsem testovala roky. A mohou dělat nápravy zpět k harmonizaci a sjednocení. Jsou to prastaré Duše, které mohu pracovat na misi. Lidé říkají, že mají misi. Ne nemáte misi, dokud se nestanete pokročilou Duší. Nicméně každý má svůj účel.


Poznala jsem určité lidi, kteří tvrdí, že si musí chránit svůj projet. Všechno, co se nazývá projekt, jde proti vám a vašemu tělu. Není v tom zdroj života. Věčný život. Všechny tyto projekty a experimenty zasahují do čistých Duší a do tohoto života a ony to nevědí. Mnoho z nich přišlo jako dobrovolníci, aby to prozkoumali, avšak Celek je pohltil. Zmizely v oceánu nechutností, které zabíjejí těla. Nikdo, nikdo, nikdo to tady nechce uznat. Velmi šťavnaté téma, že? Vysvětluji to, jak to funguje.


Bůh udržuje sám sebe. Pohání svou Lásku a sílu a moudrost a takto poháníme také my sami sebe. Bůh lidská bytost roste skrze sjednocování polarit. Nemůžeme to udělat za druhé. Existují zde úrovně, na kterých s vámi experimentují. Studuji a dešifruji to dlouho, co dělají s lidmi, a to díky energiím, které nedokáží rozpoznat a které je ovládají. Je to jako byste neměli kontrolu nad svým tělem. Dělají to bytosti, které vyhrožují: „Jestli to uděláte, ublížíme vám.“ Falšují dohody, takže si lidé myslí že mají tuto misi. S těmito lidmi je to čím dál horší a horší, aniž by to věděli, až mají pocit, že nemohou dělat vůbec nic. Jsem jediná, kdo vám s tím, může pomoci, protože jsem vysledovala tyto energie. Už skončil čas jen tak číst tyto texty a nic nedělat. Jsem tu, abych pomohla lidem dostat se k jejich Mistrovství, ale musí si tuto cestu vybrat a stát se Mistrem své energie a porozumět fenoménu Universálního jevu, v kterém, se právě nacházíme. To vysvětluji roky.


Mnozí se mylně domnívají, že jsme ve velkém finále a že jsou připraveni tleskat, protože zvítězíme. Ne, ne, ne. Přišli jsme ukončit fenomén přestupků, jednou provždy, všechny ty padělky, ale teď to začíná být velmi těžké, až mě to děsí. Chci pomoci svým kolegům, aby se dostali z pasti. Za ty dlouhé roky ,kdy četli tyto aktualizace, to nepochopili, myslí si, že mají dohodu o misi, že také slouží a chrání si svůj projekt. Pracuji na tomto pozorování roky. Byli podvedeni. Myslí si, že je to zkušenost, ale sami se stali experimentem, jejich původní Hvězdná dohoda byla zfalšována a oni si to neuvědomují. Stali se loutkami a nevidí, kam jsou vedeni. Provádím neustále kontrolu tohoto poškození.


Musíte se nejprve probudit k tomuto fenoménu a pak pochopit, že jste suverénní bytost. Použít Světlo a sjednotit se uvnitř sebe. Jediná věc, která teď a tady funguje, je vaše vlastní Mistrovství. Lidé, kteří mají záchrannou síť v podobě mnoha peněz, a myslí si, že jsou velmi duchovní, žijí ve své komfortní zóně. Myslí si, že mohou dělat cokoliv, nakupovat a utrácet. Ale toto bezpečí v této časové ose bude ohroženo. Tato časová osa bude pouze pro ty, kteří se rozhodnou dělat svoji práci. Pokud řeknete NE, nechci žádnou takovou práci dělat, stáváte se velmi zranitelní. Jestliže nechcete čelit faktu, že tato doba je jen a jen o vašem sebeovládání a sebemistrovství, budete uneseni přes mnoho různých mezer a vašich slepých míst.


Takto fungují experimenty a většina lidí to neví. Ještě se neprobudili. Necítí, že je něco špatně, jsou sentimentální, nechtějí poznat Boha, necítí se být ovládáni, necítí se být šikanováni. Někdy nemají ani kontrolu nad funkcemi svého těla.


Když cítím agresivní temnou energii, jen se modlím a absorbuji ji. Je to hrůza, ale emocionální tělo musí být čištěno na každé úrovni, aby došlo k uvolnění na fyzické úrovni. Když máte určité body zranitelnosti jako například ze vztahů, milostných vztahů, budete vtažení do těchto scénářů s nějakým dvojplamenem. Ale skutečný dvojplamen, který je zde mylně interpretován, je vpravdě oddaná Duše. Je to povaha dvou Osvícených duší nikoliv pokřivených a falešných. Dvojplamen je Zdrojový kód, cokoliv jiného zde vymyslela lidská mysl, nízké úrovně a Temnota, která se maskuje za nějaké roztěkané a zmatené energie.


Když se dostanete do těchto falešných vztahů, neustále vás vtahují, lákají vás. Probudit se k tomuto podvodu není lehké. Musíte být pilní a zapisovat si všechny pocity. Musíte si přiznat, že jste byli zneužiti. Kdysi jsem to kdysi zažila, dlouho jsem o tom nechtěla mluvit. Moje vnitřní dítě bylo mučeno strachem. Proto znám tento jev velmi dobře a mohu pomáhat těm, kteří jsou zranění. Temné bytosti vytváří kolem krční čakry bariéry, takže nemůžete ani mluvit. Přinutí vás zůstat skrytí. Když zůstane skrytí, jste chránění. Je to nechutné, co dělají. A to se děje. Nejste uznáváni jako člověk, kterým jste. A to je jejich projekt.


Musíte být odvážní, abyste tomu čelili. Vaše práce je ztělesnit vaše Božské Já, napájet váš život, vy, kteří opravdu chcete vzestoupit. Lidé se většinou soustředí na sebe a jsou tak okouzleni sami sebou, že zapomenou, že jsme tu, abychom pracovali na Božím díle. Není to o Já, já, já… Dělám tuto práci každý den a je to pro mě všechno mnohem jasnější a upřímně mě mnoho pozemských věcí už vůbec nezajímá.


Minulý týden jsem byla vtažena do přestupků, a to jsem si myslela, že to už skončilo. Ne. Musíte znát práci na kultivaci životní síly a pracovat s životní sílou v tomto čase zametání astrálních odpadků, kdy přichází taková energie, která se nedá ani popsat. Mám pocit, že vytahují mé Vědomí z těla ven a vytahují mě z těla. Čisté zlo.


V příští části dokončím toto téma. Snažím se, aby zprávy nebyly moc dlouhé. Je to složité téma, které bych chtěla do Vánoc uzavřít. I když, se podívám na příchozí energie podle Mayského kalendáře, nebude to pro mnoho lidí lehké období. Pečujte o sebe a své vnitřní Dítě. Mnoho milující Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta