ZVÝŠENÍ MISE. FREKVENČNÍ KOPULE & ENERGETICKÉ ZBRANĚ II.Vážení Milovaní,

vítejte u pokračování předchozí zprávy. Takže jak jste zaznamenali, pracujeme nyní s velmi těžkými energiemi. Je tak těžké je prorazit a osvobodit se a prosvítit se skrz. Ale neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat. Tyto přicházející temné signály jsou zbraně, které přicházejí na planetu velmi dlouho skrze mříž. Mému tělu to způsobuje bolesti i když dodávám roky vitamíny a i minerály. Jsou to energie, které tělo vyčerpávají, velmi intenzivní, takže se tělo už ani necítí přirozeným způsobem. I na slunci existují energetické překryvy. Modré nebe jsem letos viděla tak velmi málo, možná pět dní v roce. Bude čím dál obtížnější dosáhnout čisté sluneční frekvence a Slunce je důležitá brána k dosažení Vzestupu čili dostat se z této Sluneční soustavy.


Předávám tyto informace a je toho mnohem více, ale stala jsem se tak nepopulární a neoblíbená u tolika lidí pro to, co zde píšu, ale nejsem tu, abych získala popularitu a oblíbenost. Je to tak velká tíha, že najít radost je opravdu těžké. Nemůžu pořádně dělat ani svoji práci a sdílet to, co potřebuji sdílet. Protože Temnota za mnou pořád posílá své lidi. K tomu všemu, co tady dělám. Ale nikdo, žádný člověk z masa a kostí nemůže změnit plány Boha. Všechny překážky byly, jsou a budou vždycky z mé cesty odstraňovány nebo prostě půjdu jinou cestou. To je dohoda s Bohem jako nejvyšší Universální inteligencí. Moje mise se dostala do fáze, která je již jen mezi mnou a Bohem.


Když dělám průlomy energií, které mě napadají, aby nová energie mohla projít, aby byly hnusné temné energie rozpuštěny, jsem unavená a fyzicky vyčerpaná. Taková je pravda, a tak o tom musím psát. Situace je vážná. Nikdo to nechápe, jen pár oddaných lidí. Tyto energie, kterými jsme bombardování, jsou zbraně. Nikdo jiný by to nepřežil. Chodím do nich zcela vědomě. Moje cesta je oddanost Lásce. Je to služba Bohu.


Dostali jsme se tedy tak daleko, že bylo dosaženo frekvenční Kopule, což je uzavřená síť, která je rozprostřena po celé této pozemské sféře. Kvůli tomu nemáme volné energie, nejsme podporováni, ti, kteří slouží Kristu. Za tuto práci nejsme odměňováni, zatímco lidé, kteří slouží Matrixu, jsou odměňováni, mohou dělat co chtějí, co se jim jen zlíbí. Protože jsme krmeni tolika lžemi a nyní odhalujeme pravdu a nic než pravdu, je těžké tomu všemu uvěřit.


Přišli jsme prorazit Božskou Láskou skrze Osvícené Světlo nejhustější, nejumělejší, nejkontrolovanější sféru. Je to ta nejdůležitější práce více než jakákoliv jiná, proto jsme tu.


Když se začnete probouzet, jste považováni za vzpurné rebely. Lidé se opravdu teď začínají probouzet k pravdě. Jak jsem psala nedávno, první probuzení bylo falešné. Bylo prezentováno jako probuzení kundalini. Druhé probuzení, které přichází nyní, je správné probuzení do své vlastní svrchovanosti a sebe mistrovství. Vědomě stahujete do těla svůj vlastní zdroj ze sídla svého života. Kultivace životní síly je teď nejdůležitější. To je klíč k další cestě. Ne informace a čtení mnoha informací


Když skončily války na Orionu, Lucifera vzala své vojenské flotily a odtáhla do jiného Hvězdného systému. Tak Temnota funguje, nemůžete ji odstranit, ale když do sféry přichází Osvícené Světlo, Temnota se musí pohnout jinam. Takže my znovu a znovu a znovu prožíváme tuto zkušenost. Vyhazujeme Temnotu z Hvězdných systémů. Pro lidské tělo je to tak těžké, protože jsme neustále pod útokem. Tyto energie postupně dešifrujeme a rozpouštíme. Postupně to pomocí tekutého Světla osvětlujeme a pomáháme tak celé populaci.


Přestupníci hřeší proti životu, proti Bohu. Všechno, co používají proti živému životu, bude použito proti nim. Sami se zničí. Setkají se se svým vlastním koncem. Měli by už teď se vším přestat, jinak je to bude bolet. Dostanou zpět úplně všechno. Všechny temné frekvence se od nás odrážejí a vrací se zpět, k těm, kdo je vyslal. Všichni se setkají s vlastní karmou. To je naše dohoda s Bohem. Nikdo jiný to udělat nechtěl. Všechny Božské Děti jsou však vždy chráněny.


Čím více pronikáme do této destrukce, která se tady děje, je to ohavná destrukce života a únos života. Dostávají tady lidi přes virové onemocnění. Lidem, kteří jsou zdraví, dávají do těla jedy, unáší jejich Vědomí, všechno je to únos životní síly a změní je to, budou agresivnější. Už teď se to děje. Unáší lidské Vědomí a těla. Musíte vědět, jaké schopnosti má Temnota.


Ty, které to zajímá, za mnou přijdou. Dělám neustále svůj vlastní výzkum a průlomy. Potřebujeme se dostat k úplnému jádru. Všechno to postupně začíná dávat větší smysl. Teď se ukáže, kdo vlastně jsme. Jsme ve své vlastní Osvícené bublině a skrze toto Světlo prorážíme Temnotu. Je to těžké, je to těžké. Musíme rozpoznat frekvence, umět je dešifrovat, co odrazit a co absorbovat. Od koho a od čeho se odpojit, protože potřebujeme zvýšit inteligenci své životě síly.


Tyto aktualizace jsou třetí úroveň mé práce, pro ty, kteří se chtějí stát oddanými a jsou zpřístupněny veřejnosti, sekundární práce je se skupinou a primární práce se děje přes mé tělo a Světlo. Vidím, že se lidé stále nespojují s Bohem. Jsou okouzleni nejrůznějšími tvrzeními a mimozemskými loděmi. Není to pro mě snadné žít v takové sféře.


Je zde spousta astrálních bytostí, které se tváří, jak je všechno snadné a lidé tomu věří. Necháte tyto lidi, aby vám říkali dál nepravdy? Mezi vámi a jimi leží vrstva a ta se nazývá iluze. Neustále vás vytahují nahoru, ale cesta ke Zdroji začíná ztělesněním Trojice, takže se připojte pouze k Osvíceným bytostem a těm, kteří slouží Osvícenému životu, teprve pak se můžete spojit s Anděly a Archanděly, kteří tuto organickou životní inteligenci podporují. Pak se můžete spojit s minerálním a přírodním královstvím. Elfy, delfíny, přírodními duchy. Pouze když začnete pracovat na Zdrojové úrovni, kterou odzipujete a to je přímá úroveň zdola nahoru, můžete hovořit o svém Vzestupu.


Každý, každý, každý se ale nechá rozptylovat a věří iluzi. Pouze, když jste ve své skutečné pokoře, nikdo vás nemůže unést ani žádná Temnota a když vyléčíte zranitelnosti svého vnitřního dítěte, které může být uneseno. Dále jsou to vztahy, tím se velmi těžko prochází, protože lidé jsou připoutáni a závislí na emocích a sexuálních pocitech a sexuální výměně. Ne všichni jsou si toho vědomi.


Když vás nedostanou přímo, dostanou vás nepřímo. Proto jediným skutečným partnerstvím je to, kde se dva lidé věnují stejné příčině, a to je Posvátné Osvícené spojení v těle. To je jediná skutečná Láska, žádnou jinou Lásku pro sebe osobně necítím, žádná jiná Láska pro mě neexistuje. Je to moje svobodná volba. Moje Láska je založena na oddanosti, nepotřebuji žádné rozptylování a fyzické nuance.


Na povaze fyzického života není nic špatného, jestliže je organický a smyslný, ale ne s vykolejenou smyslností, která způsobuje tolik problémů v této říši, protože lidé nejsou ve skutečném spojení s organickými zdroji. Jakékoliv drama ve vztahu a vyčerpání není autentické, není to pravá autentická Láska, není to správné partnerství. Špatné partnerství jen odráží bloky a překážky, které vy sami máte. Všechny vztahy v našem životě jsou založeny na tom, jaké Vědomí odrážíme.


Je nyní pro většinu lidí těžké se probudit do této základní úrovně Semene, které je základní databází. Přijde čas a Světelný meč odřízne poslední zbytky iluze tohoto obrovského podvodu. Což také děláme. Bůh nám předal klíč a byl nám udělen přístup touto nejvyšší inteligencí k práci na odhalování a získávání informací. Mnozí si myslí, že se neděje nic, a to jsou ti, kteří potřebují udělat nejvíce práce. Někteří lidé vidí, že se to jen tak nezlepší a vše se bude zhoršovat. Takže budete muset uznat svoji Božskou moc, která vám byla Bohem dána. Každý se může stát Vyvoleným, pokud budete chodit s Bohem. Už nemůžete získávat informace od lidí, kteří šíří falešné informace, protože jinak budete dál členem špatného Týmu. A to tady existuje eony let, bytosti, které jen marnily čas v uměle vytvořeném podvodu. Přestaňte se okouzlovat všemi možnými iluzemi, které jsou vám zde nabízeny a položte Bohu otázku: „Milovaný Bože, jak Ti mohu sloužit každý den?“


Jestliže se někdo dostane k mé práci a odmítne ji, promarnil největší příležitost tohoto svého života. Není nic lepšího než Věčný Život. Mluvili o tom staří Mistři, jak dostat své tělo do vibrace ničeho jiného než Zlatého Světla, což v podstatě mění vaši buněčnou strukturu a to je, co tu zanechali, a to jsou žádná těla, protože je opustili jen tím, že šli cestou organického Vzestupu. To učil také Ježíš Kristus. Ti s největšími a nejobtížnějšími misemi byli vždy nejvíce pronásledování, jak víte. Ukřižovali Ježíše, aby uzavřeli jeho kanály energie, aby nemohl vzestoupit. Ale on našel způsob a vzestoupil. I přesto vzestoupil. A to je přesně způsob, jak si Osvícené bytosti najdou vždycky cestu, protože chodí s Bohem.


Takže uvidíme rozkol, který bude čím dál intenzivnější. Nemnoho duší je opravdu připraveno pochopit co je organický život a začít dělat tuto práci, chodit s Bohem a připravovat se na svůj čas Vzestupu.


Pracujeme nyní na souběžných misích, tvoří se zde frekvenční kopule a zároveň most k vyšším říším. Budu se učit Věčnému životu a odevzdávat všechna břemena a uzdravovat se dál. Nikdy se nikdo nedozví, kolik Lásky nalévám do tohoto procesu a utrpení, kterým tělo muselo projít. Budu pomáhat Andělům, kteří zde byli dlouho a nemohli vzestoupit. Vím, že toto téma není právě Vánoční téma, není snadné o tom mluvit, ale je to téma, o kterém musím psát.


Blíží se Vánoční svátky a také mé narozeniny, které trávím ze všeho nejraději sama se sebou, takže si beru krátkou dovolenou. Je čas dávání, můžete mě kdykoliv obdarovat. Chci si odpočinout, protože to bylo pro mé vnitřní dítě náročné. Jediná mystická cesta, která existuje, je cesta sebeovládání a vyžaduje práci, odvahu, vytrvalost a oddanost. Uvidíme se zde v pravý čas. Děkuji vám z celého srdce za sledování těchto zpráv. Mnoho štěstí a Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta