ZTĚLESNĚNÍ PRINCIPŮ ŽIVOTA PRO BOŽSKOU UNII 1. částVážení Milovníci Vzestupu,


krásný pozdrav vám všem, vítejte u nejnovější zprávy, rekapitulace segmentu života zvaného Posvátná Unie.


Víkendová Sluneční aktivita umožnila silný impuls, aby se věci pohnuly mnohem více kupředu. Rozptyl Slunečního světla se neděje náhodou, je pečlivě spočítán podle Božského plánu. Vše je vždy perfektně zorganizováno. Vše má své vyšší důvody. Mnoho z nás stále zažívá velmi stagnační energie v našem životě.


Cítila jsem velmi silně tyto Sluneční erupce na svém těle, což je nepříjemné, ale právě tak jsou umožněny změny. Jako každé léto, vždy dělám krátký ústup na pár dnů od veškerého vnějšího světa, obzvlášť to cítím velmi silně letos, protože je zde tolik rušení, tolik válečných energií a tolik boje, jak se mě tyto energie snaží zachytit do karmy druhých lidí a jejich problémů, kteří spouští smršť energií zaměřenou na mě, takže jsem se za posledních pár dnů nemohla soustředit na omlazování těla.


Protože jsem bytost, která se neustále cítí být ve svém těle, jakékoliv narušování kotvení energií je pak těžké. Nicméně právě díky tomuto zážitku jsem obdržela vizi, že se potřebuji několik dní odpoutat od všeho vnějšího. Jak jsem se zmínila v předchozí aktualizaci, v tomto čase končí na Zemi velké cykly a také pro mnoho z nás končí určité cykly.


Ti z vás, kteří až doposud nepocítili žádné změny ve svém životě, jste ve své mysli, a to je největší problém, protože nové nebo Vzestupné energie nepracují s myslí, nejsou intelektuální, nemůžete je dešifrovat ani integrovat, jestliže je analyzujete nebo o nich přemýšlíte myslí. Zpracovávání myslí je vůbec obecný velký problém, protože jak víte cesta Posvátného spojení, je cesta ztělesnění, takže se tedy děje ve vašem těle. A to většina lidí neví. Vysvětlím tyto postřehy a zkušenosti v několika částech.


Jestliže duše zažila určité trauma, což mnoho duší zažilo během dětství nebo během porodu, každé takové trauma způsobuje velké narušení matice Duše, která jak, víme je v těle. Mnoho životů se Duše v těle nemohla ukotvit, což je velmi obsáhlé téma, a právě s tím nyní pomáhají současné Světelné Sluneční iniciativy. Kvůli tomuto postižení nemůže být ukotvena Duše v těle plně, jestliže člověk prožil trauma, duše je fragmentována a rozptýlena. Tyto poruchy ovlivňuji celý život, a proto se v podstatě 10 let věnuji tomuto čištění a uzdravování.


Jestliže zůstávají dál nějaká zranění neuzdravena, okamžitě se Temnota na tyto věci zahákne. Proto je tak důležité pro bytosti Světla ukotvit řádně Duši v těle skrze vytváření vlastního sloupu Světla. Jestliže existuje dál nějaké narušení, člověk nemůže udělat žádný pokrok ani posun vpřed, obzvláště lidé, kteří měli nějaké trauma v dětství nebo nějaké vzorce, když jim bylo v dětství řečeno, že nejsou dost dobří, takže mají problém komunikovat a vyjádřit sami sebe světu, Jsou ve světě odmítáni.


Sjednocování Posvátných dvojplamenů spouští strachy, bolest a zranitelnost, takže mnozí jednotlivci vyvinuli schopnost přemýšlet a osobě a intelektualizovat o sobě intelektuálně a analyticky. Přes různá léčení typu věšteckých karet je často způsobeno, že se lidé nebudou cítit v těle nikdy, protože zde existuje mýtus, že musí pochopit a rozumět sami sobě mentálně. Avšak skutečný přístup ke svému vnitřnímu Já přichází skrze cítění a pocity. Ne slova a myšlenky. Kořenem Zdroje je zkušenost, životní zkušenost.


Přes všechny bariéry, které byly až doposud v duši vytvořeny, duše nemohla správně přistoupit k původnímu Zdrojovému plánu. Přitom každý má k tomuto vědění a plánu přímý přístup, ale protože to neví, dochází v jejich životech k velkému narušení vztahů. Ačkoliv je možné to vyřešit velmi jednoduše, a to skrze správnou komunikaci. Otevřenou komunikační čakru.


Jestliže máte tyto vzorce, bude následovat nekonečná řada uzdravení, protože Bůh ví, že jste Zdroj. Jestliže však používáte výmluvy, že jste si vědomi svých vzorců a bloků, ale chcete být dál připoutáni ke své komfortní zóně, takže nemůžete opustit tyto toxické situace, nacházíte se v prostoru myšlení a přemýšlení, nikdy neuděláte žádnou akci, žádný posun v kontextu uzdravení, Vzestup se konat nebude.


Tři hlavní portály: Koruna, Srdce, Kořeny, jsou hlavní portály Vzestupu tzn., že Vzestup se děje v těle. Spojit se se Zdrojem dokážeme pouze prostřednictvím těla. Dechová cvičení a jóga nám pomáhají spojit se s tělem. New Age hovoří o Vzestupu jako o potřebě otevřít třetí oko, nebo potřebě otevřít srdce. Všechny portály se musí otevřít a to postupně. Někdo má otevřené srdce, ale jeho rozlišovací schopnosti jsou vypnuté. Jestliže jste příliš nevinní nebo příliš naivní, přijde Temnota a bude vás nestále vyrušovat. Takže tito lidé neví, co mají dělat, budou falešní a budou lhát. To vše jsem musela poznat, jak jinak, než na základě své zkušenosti.


Jestliže jste v toxických vztazích, kde vás druhý stahuje dolů, degraduje, argumentuje, takže zůstáváte ve své ochranné zóně, komfortní zóně, Temnota se vždy zahákne za tyto vaše vzorce. Jedná se o neustálé přehrávání a interaktivní hry mužské a ženské polarity.


Většina lidí není ve svých tělech. Je to způsobeno neschopností Duše sestoupit do těla, protože existuje v současné době tolik temných aktivit Temné strany, aby se Duše nemohla ukotvit v těle. Potřebujeme dobré výživné jídlo, čistý vzduch, krásné vztahy a vstoupit do chrámu svého těla.


Můžete v hlavě zpracovávat co jen chcete, ale neuděláte žádný posun, pokud vaše tělo neřekne dost a neuděláte akci, opustíte staré Já a začnete ztělesňovat Božské úrovně. Solární aktivita nám s těmito posuny pomáhá, protože si můžeme uvědomit mnoho rušivých elementů uvnitř sebe, okolností a situací, nebo jak cítím také já, energie druhých lidí, které mě ovlivňují a mám pocit, že jsem uvízla v nějaké jejich smyčce. Vidím to, jak většina lidí neustále opakuje nějaké své vzorce a stále mě do toho zapojují. To nejsem já, se mnou to nemá nic společného. Jsem tantrický ztělesňovatel a potřebuji stále jít dopředu a hýbat se svou energií. Většina lidí je pasivních, co se týká jejich rutiny a každodenních činností. Večer se dostanou domů a jsou unavení. Co se stane?


Když budete unavení, což znám velmi dobře z vlastní zkušenosti, Temnota se okamžitě pokusí vás dostat. Protože jste ve stavu zranitelnosti. Zranitelnost umožňuje, že se nesprávně staráte o své tělo. Naše těla mají být pevná a silná s vyvinutým zářivým soucitným srdcem. Koruna ostražitá, ale ne stále přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet. Myšlení je falešný program, který vynalezly Temné a padlé bytosti a vložily ho do lidského designu, a to narušilo originální původní design Stvoření. Co se stalo?


Příliš přemýšlíme a jsme velmi kritičtí, to je v pořádku, ale musí to být v rovnováze s tím, že prožíváme sami sebe skrze pocity. Pokud ne, jste nevyvážení a máte nefunkční vztahy. Proto učím sjednocené polarity v těle jako cestu Posvátného spojení, které je předpokladem pro Vzestup. Žádná jiná cesta Vzestupu neexistuje. Teprve pak je vaše tělo Osvětlené a Osvícené, přesně vám řekne, co máte dělat, protože je magneticky nabité. Tělo nemá být elektrickou elektrárnou, kde mozek skladuje myšlenky.


Když vám mozek řekne, prozkoumejte Vesmír z vědeckého hlediska, je to opakování starých Atlantských cyklů, které se tu stále opakují až dodnes. Při návštěvě různých historických míst s rodinou jsem viděla tolik Temnoty. Historie je úžasná studnice zkoumání Temnoty a historické mužské postavy tak uznávány celým českým národem! To je další obsáhlé téma. Neustále zkoumám do větší hloubky všechny oblasti.


Pokud jde o Posvátnou Unii, v současném době sbližování a sjednocení dvojplamenů v jedné Duši, v jednom těle těch, kteří si tuto práci vybrali, kteří se vrací Domů do Unie, je nejprve Unie zpracována v hlavě a chápána. Založena na poznání. Ale toto myšlení o Unii se musí již nyní přepsat, protože vychází z opakujícího analytického myšlení, které vytváří pochybnosti. Ano/ Ne. Chceme tomu rozumět myslí, abychom to teprve pak přijali jako naši pravdu. „Chci vědět víc a víc a čekám na další informace.“ Mysl vás přesvědčí, že potřebujete neustále nové a nové informace, abyste mohli udělat rozhodnutí, například odejít z karmických situací, právě teď. Ale tělo je jediný, kdo nakonec vytáhne zástrčku z temné sítě a řekne: „Odcházím."


Aby se to stalo, musí být Unie usazena do těla od Koruny přes Srdce, a to je fyzický aspekt sjednocení dvojplamenů v těle. To je správné sjednocení dvojplamenů, o kterém existuje tolik nesprávného, že se sjednocují dva lidé, kteří byli od sebe odloučeni a budou spolu žít jako pár. Ne, ne, ne!


Osvětlená nebo Osvícená Unie se týká dvou bytostí, které nejprve splynuly se svým vlastním polarizovaným Já, kráčí do svého vlastního Osvětlení s vědomím, že je jsou mocné a kde se všechna tři centra sjednotila. Koruna, Srdce, Kořeny.


Temnota hraje velké hry kolem těchto tří center a toto nyní odhalujeme. Tyto podvody. Jestliže emocionálně vybuchnete, je to dobré, protože se posouváte k Unii a do srdce. Mnoho lidí není v srdci, nejsou spojeni se srdcem, ale přichází vždy z prostoru myšlení. Pokud jste v hlavě, udržujete sami sebe ve smyčce, ne v srdci. Nejprve musíte obejmout všechny klamy a iluze, poznat je a udělat Osvícené poznání. Teprve pak je zasazeno Semeno Unie do srdce, protože to je místo, kde jsme nejvíce zranitelní a my se musíme otevřít zranitelnosti v srdci, protože to je poslední krok, kdy se Unie stane fyzickou! Tělo obejme Unii, stává se magnetickým. Elektrické mužské výboje se sjednotí s magnetickým ženským aspektem a spojí se v těle v portálu Kořene. Takže takto pak je možné ztělesnit Posvátnou Unii a zejména nyní ti, kteří jsou předchůdci tohoto krásného procesu.


Ne každý si Posvátnou Unii vybral a vybere, mnoho duší to odmítá, protože je zatím příliš brzy. Je toho na ně příliš mnoho, a tak zatím nechtějí vstoupit do této Unie. Bojí se. Žijí stále ve svém stavu přepracovanosti. Někteří si Unii možná vybrali již dávno, ale neudělali to, recyklovali se, takže budou potřebovat nyní ještě jeden život.


Lidská rodina je tak odkloněna od Božských zákonů, že to vypadá, že nedělám nic jiného, než soudím. Ale jestliže chcete jít do Posvátné Unie, musíte to vědět a ztělesnit, protože jste Zdroj, jste Bůh. Nestane se to samo. Nic z nebe nespadne.


Ti odvážní dělají integrační práci a ztělesňují to, nebo nyní dělají kroky k tomuto uznání a ztělesnění. Tuto cestu pak budete muset žít každý den. Duše, která je plná strachu to bude odmítat, vaše hrdost a ego. Pak nemůžete vstoupit do tohoto Království, posvátného srdce Krista.


Nyní jsme již mnozí mnohem více sestoupili do srdce, stáváme se jemnějšími, takže jsem cítila o víkendu další intriky Temnoty, protože se tak trochu ještě bráníme setkání.


Temnota ale říká: „Ó, ano, Žena už tak krásně vyrostla, ale stále můžeme ovlivňovat Muže, aby se neprobudil!“ Takže teď je zde Žena ve své moci bez Mužského protějšku. Většina Žen se díky této práci stala velmi zmocněnou. Pracovaly nejen na znalostech, ale těžily ze svých vlastních těl prostřednictvím krásné inteligence životní síly a záře uvnitř sebe. Muži je pozorují a cítí, ale stále mají trochu strach. Strach z ženské moci a síly, protože to je, co chce Temnota. Aby se Muž bál Ženy, aby se bál její síly, místo, aby sledoval, jak se otáčí ve své kráse…. její spirálový tanec. Není to žádné lákání, ale povzbuzování ke společnému tanci. Výměna od srdce k srdci, a to vyžaduje zranitelnost. Už žádné odmítání, nečinnost a zmrazení v čase. Všichni jsou ponořeni do spousty minulosti, a trauma jsou výsledkem tohoto způsobu myšlení a bytí, ale právě sjednocování Duše umožňuje velké uzdravení, osvobození a vzkříšení.


S pokorou respektujeme svůj protějšek. Jsme ve velkém přípravném režimu. Musíme být soucitní k sobě i k druhým. Každé chování je v pořádku, protože chápeme. Jestliže někdo přichází z pozice podmínečného myšlení, dokážeme vidět původní vzorec tohoto myšlení a jen držíme prostor, ale to neznamená poslouchat nějaké žvanění, protože to neumožnuje uzdravení. Je důležité upozornění a druhý člověk nakonec přejde do své síly.


Temnota se nyní tak drží Mužského prvku, je na něm tak zaháknuta, takže muži jsou v tzv. Limbu. Limbus je dočasný stav duší dobrých lidí, kteří zemřeli těsně přes Vzkříšením Krista. Již hodně cítí, ale stále jsou frustrovaní. Ale i přesto se muži probouzejí a setkávají se svými vnitřními ženami. Zatím se bojí setkat fyzicky. Bojí se nějakého iluzorního odmítnutí. Cítím to jako žena na Vzestupné cestě. Naučila jsem se být velmi upřímná, ale dalo mi hodně práce, než jsem uzdravila vzorce z dětství. Musíme se umět dívat na druhé srdcem, na nějaké jejich představy, ale vždy se vrátit k sobě.


To je v této části pro dnešek vše. Budeme pokračovat příští týden. Pracujte na své posvátné cestě. Mnoho Lásky a požehnání. Uvidíme se na Druhé Straně. Děkuji vám, kteří jste stále naladěni na mé zprávy a vždy je čtete až do konce, protože jsou nyní dlouhé! Krásné léto s milujícím srdcem.🙏💖


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta