ZACHYCENI MEZI TEMNOTOU A SVĚTLEM

Aktualizováno: 16. 8. 2021
Vážení Milovaní, nemohla jsem už dál odolat sdílení toho, co prošlo jako zpráva Ducha, velmi nádherné téma. Jsem neustále přitahována k návštěvám vodních krás, opalování v tomto krásném nadčasovém vibračním prostoru. Takže jsem konečně opravdu začala se svým ústupem, abych doplnila životní sílu a konečně mám také sílu upravovat svůj osobní prostor novými barvami.


Poslední měsíce to bylo tak vyčerpávající. Konečně mám pocit, že se moje životní síla zvedá, protože vždy existuje nějaký čas, pár dní, než se odpojím od těžkých a toxických energií, věcí, které jsou obtěžující a od Světelného burcování lidské rodiny. Cítím ještě krásné doplňující informace k Bráně 8/8, jak se jednoduše přesunout do očistného a čistícího prostoru. Dnešní zpráva nebude tak dlouhá, ale zaseknutí nebo uvíznutí mezi Temnotou a Světlem je složité téma, které nikdo pokud vím, neřeší.


Existují Duše, které jsou zaseknuté mezi Temnotou a Světlem, které jsou nějakým způsobem zachyceny a drženy v zajetí nerozhodnosti, aby se pohnuly vpřed. Brána 8/8 je prostor, který drží mnoho Světelných bytostí otevřený, což je nyní nejpříhodnější období pro ty, kteří jsou stále zachyceni a nejsou schopni udělat krok směrem k jejich vlastnímu Božství. Nicméně si musíme uvědomit, že Božská povaha je vždy založena na svobodné vůli, na jejíž základě si vybírají Duše další směr. Duše, které si nevybírají ani Světlo ani Temno, vlastně ve skutečnosti nevytvářejí svůj život. Jsou obětí života Status Quo a reality, která jim byla prodána Matrixem. Většina lidí na této planetě je tak nevědomá v tom, co Temnota dělá, nebo že snad vůbec existuje, neví, jak existuje a jak operuje.


Matrix, jak již bylo mnohokrát popsáno, je černá díra, která, pokud jste její součástí, vás nasává do sebe a neustále vás energeticky uzamyká. Šelma potřebuje potravu. Mnoho lidí, kteří takto kráčí životem se, proto nemohou setkat se svým Duchem, protože nefungují na dostatečně probuzené úrovni, aby se na tuto říši skutečně naladili.

Ti z vás, kteří jste v Kristu nebo se již velmi přibližujete nebo začínáte, víte, že existují vrstvy tohoto ztělesnění. Všechno začíná v těle. To, že jste na cestě Krista, můžete okamžitě poznat podle toho, že se vaše životní síla neustále doplňuje a kultivuje, nikoliv vyčerpává. Pokud se vyčerpává, pak patříte mezi Duše, které jsou stále zachyceny mezi Temnotou a Světlem, a uvězněni, protože si nevybírají svůj vlastní časový harmonogram. Nyní je už těžké dostat se jen tak jednoduše k Bohu.


Bylo vytvořeno mnoho, mnoho záchranných misí lidmi, kteří provádějí tuto náročnou misi. Takže to vypadá tak, že pomáháme někomu, kdo o pomoc ani nepožádal. Oni sice byli členy Světelné Rodiny, ale nějakým způsobem se rozhodli oddělit se od ní. V současné době nejsou ani v Temnu ani ve Světle. Jsou v šedé zóně. To znamená, že probudit se je pro ně nyní již velmi těžké. Jejich stavy probuzení jsou již těžké proto, že na sobě nepracují a neuznávají Temnotu. Neprovádějí žádné kroky, aby se posunuli. Aby se zbavili všeho temného a osvobodili se a začali své vlastní zasvěcení. To, co pro tyto lidi nejnebezpečnější, je že neuznávají Temnotu. Musíte znát jedno důležité pravidlo, a to je respektovat Temnotu. Musíte být dostatečně pokorní, abyste se naučili respektovat Temnotu. To neznamená uctívat ji a následovat. Když ji respektujete, jste si vždy vědomi a uvědomujete si, že existuje. Lidé, kteří se domnívají, že jsou proti Temnotě imunní, jsou lidé, kteří jsou největší obětí Temnoty a tvrdí, že to, co se jim děje, nemá nic společného s nějakou Temnotou. Nejsou probuzení.


Plně probuzené bytosti, a ti, kteří uvnitř sebe probudili Ducha Krista, měli možná před nějakým rokem jednodušší život, ale moje zkušenost je, že nyní jsem mnohem více v Kristu. Všechny spouštěče Temnoty mě přiměly integrovat to, abych pochopila že ji musím přijmout a respektovat a neignorovat. Ignorantstvím a nevědomostí vás Temnota kdykoliv dostane. Vždycky!


To souvisí také se současnou situací s vakcinacemi a testy, kdy mnoho lidí řekne:“ Ach ne, to se mě netýká, jsem velká Láska a Světlo. Nic se mi nestane.“ Jsem na planetě jednou z nejrozšířenějších bytostí a věřte, že jsem se musela tolikrát vypořádat s Temnotou, když jsem byla napadána. Žádné Avatarské tělo není proti Temnotě imunní. Egoistická a vychloubačná povaha osobnosti vždycky dostane kohokoliv dolů, takže se dostávají stále více a více dolů do vězeňských realit. Musíte opravdu respektovat Temnotu na každém kroku, protože je velmi chytrá a velmi zákeřná. Pokud si myslíte, že Temnotu přechytračíte, neměli jste doposud dostatečné školení. Mám velmi mnoho tréninku v této oblasti, jsem neustále na pozoru. Rozhodně se nehodlám vystavovat Temnotě v podobě vakcín, testů, což mnoho lidí absolvuje například, jen proto, že chtějí cestovat k moři. Dokonce i v Čechách, chcete-li se někde ubytovat, musíte absolvovat test. V tuto chvíli je vaší prioritou vědět, že Temnota je velmi chytrá a vždy najde způsob, obzvlášť pokud pilně pracujete na svém Osvícení, jak vás dostat, jste Temnotou velmi vyhledávaní. Jakmile pracujete na svém osvobození a Vzestupu, Temnota najde způsob, jak vás dostat. Musíte být velmi opatrní.


Protože jsem Jedním se svou životní sílou, a sjednocená uvnitř, velmi dobře cítím, co ano a co ne. Žádné rozmary, pouze intuice. Vím, že je to bezpečné. Většina lidí takové spojení uvnitř nemá, protože neprobudili svoji životní sílu, natož, aby se s ní sjednotili. Mám na mysli životní sílu jako planetární a Vesmírnou. Vím z vlastní zkušenosti, že musíte být velmi pokorní, a to neustále a vědomým pozorovatelem, jinak se nikdy neprobudíte.


Důvod, proč je to s Dušemi, které jsou zaseknuté mezi Temnotou a Světlem, tak složité, protože jejich Duše chce osvobození, ale jejich lidský protějšek ne. Jsou velmi rigidní. Je to jako by jejich Duše chtěla, ale člověk se od toho odklání. Bůh pro ně vytváří příležitosti, aby se posunuli, ale oni to odmítají.


Musíte růst v chápání Světla a Temna, proto, abyste se naučili dělat volby, abyste se stali suverénní, nezávislou a intuitivní bytostí, čistou a integrální. Suverenita bez integrace neexistuje.


Mnoho jedinců se bláhově domnívá, že život se prostě stane. Každý se musí setkat se svým vnitřním Tvůrcem. Mnozí z nás zůstávají stále v naději a drží pro tyto bytosti prostor. Někteří dostávají velkou pomoc, ale Vzestup si stále nevybírají. Přijde specificky konkrétní čas a přístup se zavře. Zní to hrozivě, ale žádná bytost neobětuje své tělo, aby zachránila někoho takového.


Mnoho Hvězdných bytostí selhalo, protože byly zaměřeny na záchranu, místo aby umožnily suverenitu svojí i druhým. Kdo v tom stále pokračuje, kope si vlastní hrob. Mnoho takových jedinců, které znám, jsou neuctiví ignoranti, nerespektující vychloubači, kteří doposud nepřijali Světlo. Začali uctívat Temnotu. V určitém bodě musíme udělat řez a přestřihnout všechny šňůry s nimi. To je náš poslední soud.


Kristus uvnitř vás se dostane k Bohu pouze, když uvolníte temné ideologie. Nicméně tito lidé mnoho let neslyší, je to jako ukázat jim nebe nad nimi, modrou oblohu a oni stojí a řeknou, že tam není. Každý se o tom musí přesvědčit sám. Mnoho let se snažím něco vysvětlovat, ale jsou ti, kteří mě nerespektují. Nepřijali tyto pravdy. Jak píše Ježíš Kristus ve zlatobílé knize To je mé slovo, všichni, kteří ztělesňují Krista, byli vždy zesměšňováni, napadáni, pronásledováni a ničeni. Vysmívají se nám. Ten, kdo se vysmívá, je velmi nezralá duše, nejsou ani moudří ani inteligentní. Sami neví, co chtějí. Většinu času žádnou pozornost svému růstu nevěnují.


Mainstream a tato úroveň na planetě nedělá nic jiného, než používá intrikující manipulační taktiky. Je tak málo lidí, kteří chápou, co se děje. Nemůžete to obejít a dělat, že to nevidíte. Podle těch, kteří pracují s astrologií, žádná brána od Novoluní do Novoluní neprobíhá. Něco, co je vytvořeno podle Božských zákonů nelze intelektualizovat. Bohu ani změnám v Galaxii nemůžete porozumět prostřednictvím analytického myšlení. Brána 8/8 existuje mimo čas, takže nesouvisí s časem. Astrologie je cyklická, je založena na principu času, kdy jste uzamčeni v čase, a to je Matrix. Astrologie je kolo, hodiny jsou kolo. Brána 8/8 je galaktický posun, velká příležitost pro osvobození a průlom. Je to nadčasová a fraktální podstata. Život je fraktální podstata, život má schopnost se znovu a znovu vytvářet a předefinovávat. Podívejte se na fraktály, jak fungují. Kruh a kolo se nerozvíjí. Je to uzavřená opakující se smyčka. Zdroj nyní drží prostor pro mnoho duší do poslední chvíle, ale ne všechny si to vyberou. Viz předchozí zpráva karmické oddělení.


Každý, kdo se inkarnoval do systému na místa, která jsou velmi karmická, viz korporátní pozice a firemní pozice, živí Matrix. Pracujete dlouhé hodiny a hodiny a stále toho není dost. Postupně se stáváte roboty. Přestali jste fungovat na základě svého vlastního biorytmu, nemůžete se naladit na svoji Duši. Tělo se stává robotickým. Jste povinni pracovat dlouhé hodiny, takže vaše životní síla se vyčerpává. A i když lidé v Matrixu nejsou někdy nijak zlí, začnou vysávat druhé. Matrix je černá díra a každého vysává.


Zdroj je neustálé obnovování životní síly. Je to nekonečný program života. Fraktální tvoření, ale musíte si vybrat pravdu a Světlo. Lidé si nyní vybírají i sestup, nevidí to, jsou stále přezíraví a lhostejní. Vaše volba, ale pak nestřílejte šípy po Světelných poslech. Až dojde k oddělení, nechoďte mi plakat na rameno, protože jsem pro vás evidentně byla až doposud blázen. Nikdo se neptal, nikdo nekladl otázky, odmítají pomoc. Už vypínám takové lidi. Temnota je vyhýbavá a iluzorní.


Když jsem konkrétnímu člověka řekla, co mi dělá, ani neodpoví, neomluví se. Píše mi falešné emaily. Osoba schovaná za falešné ženské emaily plné lží, dokonce s falešnými fotografiemi nějakých žen. A to trvá minimálně 7 let. 7 let mě nerespektuje. Tento jedinec je spoluzávislý s Temnotou, která ho vede, aby se mnou pracoval. Na můj účet přišlo 500 Kč z účtu s názvem Česká Pošta. Jste blázen? Velmi vědomě zkoumám toto chování, stále jsme nechávala otevřený prostor, ale chování této osoby se nikdy nezměnilo. Tito lidé se nikdy nikomu neomluví, hrají si na chudáky a na bílé klobouky. Bláhově a naivně se domnívají, že jsou vyjmuti ze Stvoření, Boha a mimo Zdroj. Můžou dělat, co si zamanou a vždycky se ze všeho dostanou. Ne, nedostanete se z ničeho, Temnota vás dostane. Temnota dostává lidi, kteří nejsou v souladu s Božským zákonem, kterým je Božská Láska.


Pokaždé, když se tato osoba se mnou snažila spojit v emailech, necítila jsem nic jiného, než lži a vysávání. Archetyp Upíra, protože nemá svoji vlastní životní sílu. Neuvědomuje si to a bude zapírat, že mi způsobuje únavu a nepříjemné pocity. Jsem velmi vědomý Osvícený léčitel, velmi citlivá. Takže neustále narušujete mé tělo únosem mých vlastních myšlenek. Nedávno jsem vysvětlovala, kdo je Succubus – démon. Nejenže je vaše Duše zkažená, ani nejste dobrý člověk. Jste nevědomý ignorant a blázen. Pokud jde někdo proti Božské bytosti, kterou jsem, pak na mě směřujete Temnotu. Jste líná a nevědomá duše. Je tu tolik líných duší, které nedělají nic, aby se dostaly z jejich vlastního zadku a začaly na sobě pracovat. Jsou jen přisátí a čekají, že vzestoupí. Bůh nedovolí žádné Duši, která nic nedělá, projít Nanebevstoupením. Neděláte žádnou službu Bohu.


Mnoho let jsem byla velmi benevolentní a četla nesmysly, které jste mi psali. Od Brány 8/8 jsem nekompromisní, Temnota stahuje lidi víc a víc do svých spárů, takže z takových lidí necítím žádnou Lásku. Jen vysávají. Energeticky dostanou co, chtějí, ale pokud by mělo dojít k nějakému fyzickému kontaktu, utečou. Žádný respekt, žádná Láska. Prázdná nádoba. Musíte být k sobě velmi upřímní a uvědomit si, co způsobujete, a to bude vyžadovat obrovské množství sebelásky. Pouze když Bůh vidí upřímnou lítost, může vás osvobodit. Nechápu, je to tak jednoduché a tak snadné, ale vaše tvrdohlavost a strnulost si to prostě nevybírá.


Pro mě jako Světelnou Osvícenou bytost je těžké se na to dívat. Bude vás to víc a víc stahovat a vyčerpávat. Takže jsem se od vás odstřihla a Duch chce, aby bylo sdíleno právě nyní. Vysvětlovala jsem vše roky, ale váš přístup není založen na úctě a když někdo zneužívá moji Lásku, nerozumí mé Lásce, překrucujete ji. Nerozumíte tomu, kdo jsem. Nejsem vaše matka, abych vás převychovávala.


Je málo těch, kteří se snaží moudrost přenést do svého života. Je těžké to sledovat. Bůh mě odstřihne od všeho, co mě vysává. Prostě odejděte, protože jste si nevybrali to, co já. Nepiště mi a neposílejte mi vaše tajné příspěvky, s kterými přichází jen mnoho upírské energie. Touto zprávou ukončuji veškeré energie s vámi, protože ty, kteří odvedli mnoho práce, čeká nový úsvit. Pokud si myslíte, se mýlím, podívejte se zpět, co jste udělali. Vaše prázdná místa zaplňujte něčím jiným než fanatickým sledováním mého webu. Jen jste mě zneužívali a věděli, že jsem tu vždy. To není vztah, to je toxické zaplétání, není to žádné Božské partnerství, které je založeno na suverenitě a svobodě obou. Lásce a respektu. Když někdo miluje, Temnota nemá šanci. Jestliže vaše Láska upadá, vyzařujete Temnotu. Temnotu lze velmi snadno nasměrovat, což dělají ti, kteří jsou sobečtí, protože jim chybí pravá Láska. To jsou bytosti v opozici s těmi, kteří oddaně slouží Celku. Mezi námi je velký rozdíl. Temnota hledá lidi, které by mohla nesměrovat proti nám. Protože k nám se přímo dostat nemůže. V mé fyzické realitě se nic takového neděje, žiji krásný klidný život. Temnota v mém případě všechno směruje přes umělou inteligenci, internet, kde se snažím udržet a nějak prezentovat průvodcovství Vzestupem.


Tolerovala jsem to dlouho, nejsem zodpovědná za ty, kteří si nevybrali Světlo a Lásku. Nemusíte mít žádné znalosti, jediné, co musíte, je prokázat pokoru před Bohem. Bůh je vládnoucí síla veškerému životu, kde o všechno musíte žádat s čistotou.


Všechna energie, kterou jsem investovala do této osoby, byla marná, zbytečná a nerespektovaná, takže tě prosím Milovaný Bože, aby se mi všechna ta energie vrátila zpět, moje svobodná volba je využívat svoji životní sílu jiným způsobem.


Pokračuji plně ve svém ústupu a návratu mé životní síly. Až se mé tělo omladí, vrátím se zpátky. Mnoho krásných požehnání, Lásku, moudrost a sílu. Užívejte si svůj vlastní ústup.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta