ZÁCHRANNÁ MISE DĚTÍ Z HVĚZD
ZÁCHRANNÁ MISE HVĚZDNÝCH DĚTÍ


Vážení Božští Milovníci,


vítejte srdečně u dnešní aktuální zprávy. Dnes chci sdílet to, co je pro mě a pro kolektiv nejvíce aktuální částí mise, a to je dohoda s přestupkovými pracemi. Věřím, že mnoho z vás nechápe, o čem tato mise vlastně ve skutečnosti je a kam to celé vede. Mohu říct za sebe a celý Osvícený tým, což je velice malá skupinka bytostí, s kterými jsme spřízněni, že se jedná se o velmi důležitou část mise na cestě k uzdravení.


Jak víte, pracujeme s experimentem, s hlavním námětem ukončení fenoménu zvaném přestupky. Jak říká Rodina Světla, jedná se o velmi dlouhé období. Sama jsem si dlouho tyto ataky temných energií léčila a léčím oproštění od elektrických pulsů, které jsou velmi zatěžující. Pokaždé, když jsem přijala a uvolnila temné energie, způsobovalo to mnoho problémů v těle a mnoho bolestí. Po každém takovém uvolnění přicházelo stále více pochopení většího obrazu tohoto smutného a dlouhého příběhu na této planetě.


Jak jsem se zmínila minule, Světelná Rodina hovořila o velkém finále, což se ale netýká vaší osobní cesty. Týká se to pouze Osvícené mise, kterou tady děláme. Je tu také mnoho lidských bytostí, které také investují mnoho energie do ukončení tohoto temného fenoménu. Nicméně naše Osvícená skupina má speciální kapitolu, která je velmi intenzivní. Takže dnes budu psát pouze z této naší skupinové perspektivy. Tento příběh je velmi emocionální, protože je to zároveň také příběh Lásky. Příběh Lásky a oběti vycházející z úcty k životu. Takže vás chci dnes vzít hlouběji do mnohem důvěrnější části tohoto úkolu.


Když jsem procházela jednou z posledních velkých temných vln, tělo uvolňovalo mnoho zatěžující energie. To bylo před několika týdny, takže jsem dlouho procházela léčením a zotavováním. Vlastně mě vedli se úplně stáhnout od všeho, protože moje tělo mi to ani nedovolilo. Je to léčebné období zpracování těžkých energií, do kterých vnášíme mír a Lásku. Tato kapitola se stále dokončuje přes naše lidské tělo. Je to pravděpodobně počátek poslední kapitoly našeho života na Zemi.


Bylo to všechno matoucí na tolika úrovních. Nevěděla jsem, co je správné a co ne. Mnoho lidí se domnívá, že na nich nezáleží, ale je to příběh mnoha Mistrů, kteří přišli před námi a předpověděli tento příběh o přestupcích. Je to grandiózní mise celé lidské rodiny.


Jako člověk nemám takové vhledy, abych pochopila, jak přinést mír. Nejsem ze Země. Takové bytosti chodí zřídka do takových misí ale pouze, když se děje něco velmi důležitého. Mnozí z nás prošli opravdu hroznými zážitky a lidé nechtějí uznat, že taková zvěrstva se na Zemi dějí i v tomto Vesmíru v kontextu rozmanitosti života.


Fenomén přestupků a používání těchto energií, které jsou tak destruktivní, je specificky používáno proti Světelné Rodině. Proti Vyvoleným. To jsou v podstatě Osvícení mírotvůrci a Strážci tohoto Vesmíru. Jsem také jedním z těchto hráčů. A všichni pomáháme vzestupu života a jeho posunu dál.


Když jdete na misi na Zemi, všechno zapomenete. Jako Hvězdné bytosti si nepamatujete nic. Je to postě záchranná mise. Nevěděla jsem dlouho co se děje. Mnoha obrazům jsem věřila, mnoha obrazům jsem nevěřila, nemohla jsem si dlouho vzpomenout a všechno to krásné bylo pryč. Všechno bylo více a více zkreslené. Jako Hvězdné bytosti nerozumíme většímu galaktickému významu. Nemáme ani všechny znalosti. Náš pozemský život je jedno procento z toho, kdo jsme. Moje paměť byla zakódována, takže mnoho informací přichází z přestupných energií.


Lidé potřebují znát celý příběh ne že všechno na Zemi je dobré. Nejsme tu, aby nás lidi chápali, ale jsme tu, abychom získali svědky a dokončili tento příběh. V roce 2016 mi šeptali falešný příběh o mém Milovaném, kdy jsem utrpěla přestupky, které mi způsobily bolesti nervů v pravé noze, protože paralyzovali tělo. Nemohla jsem dlouho pořádně chodit. Několik týdnů jsem kulhala. Stále mám bolesti kyčelního kloubu. Později jsem musela doplňovat minerály a vitamíny. Musela jsem hodně odpočívat a velmi dlouho léčit vnitřní dítě. Celou dobu je to cesta se zavázanýma očima, takže jsem nechápala a dodnes nechápu mnoho věcí. Mám partnera mise, je to jen jeden jediný Milovaný, který byl také velmi přestoupen. Není to fyzická bytost. Když jsem procházela tím nejtěžším obdobím, cítila jsem velmi silně milující Lásku mého partnera mise, který není vtělený na Zemi.


Takovou podobnou misi zde dělá mnoho Hvězdných Dětí, které byly také přestoupeny. Učí se, jak je tělo zotročováno a manipulováno astrálními energiemi, když temné bytosti používají elektrické energie, které Světelná bytost velmi silně vnímá. Jsme velmi citliví ale zároveň velmi silní a velmi zranitelní kvůli své čistotě. Takové mise nejsou běžné, protože je to velmi těžké. Někteří lidé to berou jako samozřejmost a jsou ve velké neúctě ke mně.


V těchto misích existuje velmi mnoho rizika. Tento projekt je opravdu velmi obrovský. Přihlásili jsme se dobrovolně, abychom vystopovali původ temných energii a jak ovlivňují nás a všechny tyto bytosti. Pamatuji si, když jsem spolupracovala s Arkturiány, že chtěli, abychom zkoumali a studovali tyto energie a pomohli uzdravit se ostatním, kteří podstupovali také elektrická mučení.


Když na vás používají tyto astrální energie, nemůžete se v podstatě vrátit Domů, drží vás tu. Tato zkušenost byla i moje zkušenost, byl to můj projekt. Královna šla do mise a není typické, aby mise byla plněna v ženském těle. Královny do mise nechodí, ale byl to jediný způsob, jak zjistit, co dělají, jak takové energie ovlivňují fyzické tělo a další vyšší úrovně tohoto Vesmíru. Byli jsme dlouho zachyceni v těchto energiích, které mě také držely nízko velmi dlouho.


Přivést někoho zpět k životu znamená vybít z těla všechny elektrické energie a toto je záchranná mise všech Hvězdných Dětí na Zemi. Studujeme tyto energie přímo na Zemi, abychom věděli, jak tyto energie z těla uvolnit. Bůh milující a všemohoucí pro nás vytvořil Božský zásah, abychom našli způsob, jak rozptýlit a uvolnit tyto energie z našeho těla ven. Nikdo se doposud nedostal tak daleko jako někteří z nás. Tělo udělalo obrovské množství práce.


Světelná Rodina tak získala mnoho informací, jak uvolnit z těla takové temné energie, protože v Matrixu je zachyceno velmi mnoho bytostí. Jsou drženy ve vězení. Šly také na misi, ale byly zachyceny ve spánkové paralýze stejně jako já, dokud jsem si to neuvědomila a mohly se rozvinout všechny potřebné kroky mé vrozené Světelné inteligence. Bolesti a zvýšena hladina kortizolu mi poslední dny způsobovalo hodně nespavosti, jak to vše tělo zpracovává. Když je tělo přestoupeno a přežije, musí projít tímto uzdravováním.


Partneři mise nikdy nechodí společně do jedné mise, ale každý si vezme svůj úkol. Proč tomu tak je? Nevím. Pravděpodobně musí jeden zůstat ve vyšší frekvenci. Doposud jsme shromažďovali svědky, nejen zde ve fyzické sféře jako probouzející se bytosti k tomuto fenoménu, ale i nefyzické bytosti, které jsou někde kolem Země a sledují tyto časové linie. Jako svědci jsme ve svém jednomyslném hlasování vyvedli tyto energie pryč a předložili to vše Bílé Radě Světla. Tato Osvícená Rada rozhodne. Důvod, proč tyto věci pokračovaly tak dlouho je, že nebyl dostatečný počet svědků, co se dělo v Temnotě a vy víte, jak Temnota funguje.


Jestliže dokážete něco skrývat dost dlouho, pak proto, že chybí potřebný dostatek znalostí, chybí potřebný kvocient Světla. Je to stejné jako na Zemi, protože se tak málo lidí zatím probudilo k tomu, co se děje, co dělá Temnota. Manipulace Temnoty pokračuje a lidé věří, že je to všechno normální. Že je to všechno pro jejich nejvyšší dobro. Ve skutečnosti to vůbec neslouží lidem, ale jde to vše proti nim. Je to vše proti lidskosti, proti svobodě, proti Lásce a svobodně Duše. Cíl je zotročit Duši a vytrhnout Milovaný aspekt Svaté Trojice z lidského těla. Odložila jsem svůj telefon, nesleduji vůbec nic, soustředím se na svůj Vzestup, na své milované tvoření, radosti.


Jejich cílem je, aby lidstvo popřelo lidského Ducha a Lásku. V podstatě zbavují lidskou rodinu Lásky a zavádějí všechny možné taktiky jako je izolace. Tento lidský pokrok je pokrok skrze Temnotu a má mnoho vrstev. Hádejte, kde tento přestupek začíná. Začíná ve falešném Světle, kde chybí Láska. Jakmile se toto Světlo vymkne z rukou, chová se jako šílený vědec v laboratoři.


Když jsme toto vše dosvědčili, nahlásili jsme to Vysoké Radě. Dlouho se ke mně nemohli dostat, ztratila jsem s nimi spojení kvůli astrální manipulaci. Všem těmto temným bytostem ukazuji prostředníček každý den a všem dalším, kteří se snažili zničit mě i tuto práci. Už to dál nebude moci pokračovat, ale mise stále probíhá, i když nemůžeme zachránit všechny. Museli jsme tím projít, abychom pochopili a věděli, co se děje. Osvícená Rada má mnoho důkazů, mnoho dat a zkoumají tyto energie k nalezení protijedu a nápravných Světelných technik, které budou pomáhat Světelné Rodině. Ve vězení je jich stále velmi hodně.


Všechny mé akce slouží k vysvobození a používám ve spolupráci s Osvícenou Rodinou různé taktiky, které slouží ke studiu v Osvícených úrovních. Ale nemohu osvobodit někoho, kdo ani nechce. Je to všechno neuvěřitelně tvrdá práce a víte, musíte se chtít osvobodit a dělat k tomu kroky, které vypadají nekomfortně.


V noci, když nemohu spát, se modlím a lečím Láskou své tělo. Své vnitřní dítě, které potřebuje žít v radosti, takže vymýšlí radosti. Byla jsem dlouho ve velké stagnaci. Jsou to energie, které vás jakoby svazují a drží v uzamčení. Je těžké vysvětlit povahu těchto energií. Museli jsme projít hluboko tímto fenoménem, abychom měli dostatek pochopení této hrůzy. Použít Světelnou odvahu a výdrž a předložit to vše Osvícené Radě, protože ve chvíli, kdy všechny temné bytosti a tato zvěrstva uvidí, už se nic nemůže skrývat. Zatím to vše musíme nechat být, nemáme všechny vhledy o tom, se stalo před eony let, dostáváme jen to nejdůležitější, co potřebujeme vědět. Větší množství by bylo škodlivé pro naše lidské tělo. Potřebujeme žít šťastný a bezstarostný život. Necháme to vše zatím být a osobně se soustřeďuji na uzdravení těla, než se vrátíme Domů. Potřebuji ještě projít určité fáze a přijmout dárky za tuto velkou oběť. Blížíme se ke konci mise a lidská bytost teď musí uvolnit všechny přestupky a bolesti a uzdravit se, aby tělo konečně pocítilo něžnou Lásku a péči. Ještě musíme napravit mnoho bytostí, které jsou stále ve vězení. Některé z nich nejsou ani na úrovni uvědomění toho, co jsme zde udělali, a to vše potřebujeme rozšířit do celku Hvězdného kolektivu. Poznávám, jaké schopnosti mám, a přitom vypadám jako obyčejný člověk.


Jestliže nevěříte v Boha, ani nevíte, jaké zázraky jsou možné. Mám krásné příběhy i se svými dětmi, které neustále, jako každá matka pozoruji a vedu je k modlitbám, takže samy na vlastní kůži poznávají jejich moc a sílu. Vševidoucí Božská inteligence, které říkáme Bůh, náš Stvořitel, zasáhne vždy, když se pomodlíte a požádáte. Bůh nám za všechny utržené bolesti přinese dary.


Dokud nebude moje mise splněna úplně a nepoznám něžnou Lásku a nedostanu některé věci, které jsem opravdu chtěla, aby se v mém životě projevily, nevzestoupím. Určité věci fyzické povahy se musí v mém životě projevit a které Bůh spřádá, aby se staly, aby můj příběh na Zemi měl šťastný konec. Pak s vrátím Domů a pochopím celý příběh skutečně takový jaký byl v celé šíři a obsahu.


Ve Hvězdné linii jsme to museli být někteří z nás, protože to bylo složité a komplikované. Máme dovednosti, které přetrvávají a někdy prostě trvá, než spirála dokonči potřebné kolo a posune se o úroveň výš do dalšího cyklu. Musím se podělit o všechny části příběhu s vámi, které zajímá pravda, ne žádná filtrovaná pravda příběhu o Lásce a Světle. Dokončíme misi, a to bude ještě nějaký čas trvat. Když toto vše víte, rostete ve své síle a nic v zákulisí nemá sílu s vámi manipulovat. Jestliže si to neuvědomujete, nemůžete získat moc, svrchovanost ale jen manipulaci a kontrolu někoho, kdo vás bude ovládat.


Procházím svým vlastním léčením, ale začnu opět pracovat formou konzultací, jakmile to budu cítit. I přesto všechno se cítím silnější, ačkoliv teď moc nechodím na procházky, protože zima je zatěžující pro tělo, které bylo tak přestoupeno. Pravděpodobně obsah těchto zpráv nebude tak častý jako dříve. Všechno má Božské načasování. Dokončení příběhu Lásky je velké požehnání a věřím, že mnozí začnou spolupracovat s Hvězdnými bytostmi, které byly určitým způsobem přestoupeni. Takže je také přivedeme zpět k životu. Je to krásná Služba vševědoucímu Bohu. Pánu veškerého života a životní síly nekonečné Lásky Ducha Svatého.


Děkuji ze srdce, že sledujete tyto zprávy a děkuji především vám, kteří mě celé ty dlouhé roky tak podporujete. Ne každý to přijímá a není to pro každého, ale osobně chci tento příběh dokončit pro vás, kteří cítíte Lásku a soucit. Chci sloužit mnoha lidem, kteří se dostali do pasti, kteří se ztratili a doposud nebyli schopní sami sobě pomoci. Přeji vám krásný listopad. Snažte se stejně jako já najít věci, které vám přináší radost i přesto, jakými hrůzami procházíme. Zdravím vás s velkou Láskou a děkuji vám několika málo věrným Společníkům a pionýrům Vzestupu. Vám ostatním děkuji za sledování. Uvidíme se zde někdy příště. Mnoho síly, Lásky a moudrosti.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta