VZESTUP RODINY DUŠÍVážení Milovaní, dovolte mi přivítat vás u nové zprávy. Cítím se dnes povolána pogratulovat těm z vás, kteří jste tu se mnou mnoho let, 10 let, kdy sbírám krystalické klenoty moudrosti, které jsem transformovala z tohoto života a které jsem osvětlovala pro to, co to znamená Osvícený život, jak jen může vytvářet bytost napůl člověk a napůl Světelná Andělská bytost. Vám, kteří jste se mnou již dlouho, chci poblahopřát. Víte, že to není snadné jít touto cestou. Není lehké strávit zprávy a učit se naslouchat svému pravému hlasu. Stále budete dál procházet svými vlastními zkušenostmi a tím, co musíte udělat. Osobně vstupuji v tomto čase do nové fáze ztělesnění.


Ve svém přírodním portálu jsem zažila neuvěřitelně nádherné věci, než došlo k přestoupení v posledních letech mého života. Vždy jsem byla tlačena Temnotou do extrémů a velmi bojovala, abych získala své Mistrovství. Dokud jsem neprošla všechny možné různé zkušenosti s aspektem Temnoty, co Temná strana může na Zemi nabídnout. Avšak celý život jsem byla také držena v posvátné ochraně a jsem stále chráněna ve svém přírodním království. Jsem velmi střežena a chráněna jako Ehohimské stvoření.


Mistrovská bytost se v pravdě na Zemi stane Mistrem tím, že roste skrze vnitřní dítě, teprve pak se může stát vyzrálým, dospělým a moudrým člověkem. Je zde prezentováno mylně, že Mistr musí získávat informace. Ale cesta k Vzestupu je, že musíte nechat vaše vnitřní dítě být přirozené, tak jak děti jsou. Vaše vnitřní dítě musí být středem pozornosti vašeho života. Pokud takoví jste, pak jste Mistr a pak žijete svůj nejvyšší aspekt jako Osvětlená nebo Osvícená bytost v nezištné službě. Vnitřní dítě se otevírá uvnitř vás jako lotový květ a rozkvétá do své podstaty. Tak jako je dítě obklopeno svými milujícími rodiči. Jste krásná mužská i ženská čili androgynní Osvícená bytost. To vše zažívám i když moje vnitřní dítě bylo někdy tvrdohlavé a umíněné: „Ne, to nechci, to nemůžu!“


Ale vše, čím procházíte, je vždy perfektně navrženo. Vždy v životě dostanete správné věci. Život má mnohem grandióznější plán, než si myslíte vy. Pokud můžete takový život žít, pak jste skutečně Mistrovskou přítomností na Zemi. Osobně jsem se učila nejraději sama, jsem od dětství samouk. Dlouho žiji tak, že odevzdávám svůj život do Božích rukou. Naučila jsem se to, protože jsem byla velmi často mimo komfortní zónu, a právě to mě přivedlo k Bohu a učit se od života, z Temna i Světla, místo z Matrixu a prožívat a aplikovat.


Bůh je čistota stejně jako organická příroda je skutečný čistý neposkvrněný život, ale museli jsme některé věci projít jako například přestupné období a i tak dokázat zasadit Semeno Života, zatímco Světelný Tým, který se nevtělil, připravoval Zlatou Bránu Vzestupu. My na Zemi neustále pozvedáme spirálu života, což bylo úspěšně zvládnuto, takže prožíváme vzkříšení. Všechny temné portály byly odpojeny. Teď v současné době mými žilami proudí úplně jiná krev, je v ní moudrost, síla, Láska. Žádná Temná síla. Když mluvíte tímto čistým jazykem a vyjadřujete svoji Božskou frekvenci, která je super vysoká, padlá povaha Života před vámi ustupuje jako Temnota před Gandalfem.


Na čem jsme pracovali, jak jsme to zvládli, budu popisovat, a to aplikujete do života svým vlastním porozuměním. Nestudujeme žádnou doktrínu, ale učíme se porozuměním a pozorováním. Začínáme novou kapitolu, nový solární cyklus návratu Domů. Tato kapitola se nazývá JÁ JSEM čili žít plně jako ukotvená ztělesněná přítomnost Elohim.


Když žiji tuto esenci, mohu pomáhat každému se vším, což jsem taky dělala, ale to je již starý způsob, kdy jsme na sebe brali zátěže druhých lidí a pomáhali jim najít řešení a rozpustit temné programy. Bylo mi nyní řečeno, že toto už ne. Jsme v jiné spirále, jiném cyklu a když se nyní pohybuji mezi lidmi ve městě, vidím u každého velké zkreslení. Včera jsem jela na kole kolem domu, kde stává starší pán, který jako důchodce s každým rád klábosí, sleduje veškeré dění. Volal na mě, a chtěl mi něco říct, ale nezastavila jsem, pozdravila ho s tím, že potřebuji jet dál. Jsem již v cyklu, kdy už nemohu rozpouštět jen tak nízké energie. Osvobození je náročné, když přijímám nízké energie do těla. Musím chodit do přírody, dělat své túry, chodit k vodě, výšlapy do kopců a teprve pak mohu pracovat. Je to nový způsob, kterým pracuji a kterým kultivuji svoji životní sílu. Musíme být čistým uzemněným kanálem.


Když odpočívám, vše se přeměňuje, takže nikdy nelenoším. Když budete líní, a nebudete dělat svoji práci pro kultivaci životní síly, budete unavení a Temnota vás unese. Když jste unaveni, nebudete dostávat žádné Božské zprávy. To vyžaduje spoustu fyzické aktivity, která udržuje tělo silné. Samozřejmě, že nebudeme zdolávat rekordy jako když nám bylo 25 let, protože jsme starší. Duch a fyzické tělo žijí ve sjednocení.


Osvobození přinášíme tím, že my sami jsme v těle osvobozeni. Takže kultivace vlastní životní spirály je priorita. Ne řešit problémy druhých lidí nebo rozdávat Světlo kdekomu, kdo vás kde zastaví, chce si vykládat kdy si jen zamane. Nikdo celistvý už do našeho života nemůže vstoupit. Máme oživovat svoji esenci skrze triangulaci a tuto sílu používat jako individuální Stvořitel. Uvolňovat všechny bolesti z těla ven směrem k Bohu, opustit staré bubliny hologramu. Musíte naslouchat životu, který vás zve, abyste mohli zažívat něco mnohem jiného. Něco uvnitř vás ví, co se má stát. Vytváření vlastního života je priorita a to je cesta ke sjednocení a my jsme přišli ztělesnit Ženského Krista, který je zakotven v těle ženy, jestliže jste žena.


Sjednocená Posvátná Unie není něco, do čeho vstoupíte, ale co vytváříte. Nečekáte na něco, co nemáte rádi, ale vytváříte, tvoříte. Je to nezávislé tvoření. Je to služba a co by to bylo za život bez nezištné služby?


Uvnitř každého člověka je Semeno Osvícené Unie. Setkání s někým takovým umožňuje spoluvytváření dvou mocných entit a gnosticismus to nazývá Hieros Gamos. Něco takového na Zemi ještě nikdy nebylo, co bylo založeno na posvátné Božské Trojici. Jak jsem zmiňovala mnohokrát, nevěděla jsem, že mám na Zemi někoho takového, kdo bude se mnou spoluvytvářet, protože jsem více Galaktická než pozemská, a protože jsem Přítomnost Krista na Zemi, potřebuji mít vedle sebe někoho, kdo má více pozemskou povahu. Roky jsem se dívala k nebi a nesouhlasila s tím. Nicméně není všechno jen o mně, co tady dělám, ale řekla jsem“: “Hmm, a nebylo by něco lepšího?“ A oni řekli: “Ne, Miláčku, my víme, co pro tebe vybíráme jako nejlepší možnost.“ Vybírám si však stále službu a oddanost. Na Zemi dozráváme časem jako zraje dobré víno. Mladistvý vzhled mizí ale podstata je mnohem kultivovanější. Vyzařuje z nás mnohem více Milosti. Moje ztělesnění bylo vybráno dokonale, abych mohla růst a kultivovat ženského Krista, vnímat, jak se cítí a jak se milovat jako ženská Královna, která nesedí na trůnu a na podstavci, ale ztělesňuje své vlastní ztělesnění, i když už jí není 30.


Až nyní chápu, co je to Láska, která není sobecká, jako Láska jen pro sebe. Chci tvořit život z Lásky. Když takto chápeme Lásku, můžeme jí prožívat jako Osvícený člověk na Zemi. Zvu srdečně i vás pokračovat v tomto návratu pravdy.


Mnoho lidí si myslí, že duše vždy zůstává čistá. Duše je vždy v pořádku a nic se jí nemůže stát i když je to inkarnace, která se vypne nebo se houpá směrem do Temnoty. Tito lidé si nedokážou v tomto životě uvědomit své poslání, jejich myšlení je zkreslené z důvodů přestupků. To ovlivňuje duši, která tak ztrácí svoji původní čistotu. Některé duše však nyní volají po osvobození a budou osvobozeny. Moje práce nyní spočívá v tom pomáhat osvobodit tyto duše. Obvykle jsou to lidé, které ke mně přichází a cítí ke mně silnou náklonnost. Mezi námi existují různé dohody. Většina těchto duší je součástí naší Rodiny Světla, která je nyní na Zemi. V tomto klíčovém bodu Vzestupu a Sestupu - rozdělení, je jejich duše volá. To jsou ti, kteří se rozhodli jít dál a budou osvobozeni. Děláme to pro několik vyvolených. Všechny tyto duše potřebují být osvobozeny, pokud si všichni přejeme jít dál do další vyšší sféry bytí.


Na Zemi existuje mnoho podvodů o Vzestupu. Na tom pracuje Temnota velmi tvrdě. Za prvé, aby byl Vzestup něco děsivého, něco obtížného, že lidé zemřou, že opustí tělo, že jdou do stavu, který už není fyzický, pokud chtějí vzestoupit, bude to těžké, Vzestup není organický. Přitom krystalický design je přirozený a vrozený uvnitř každé duše, protože duše je součástí Stvoření. Všech 64 aspektů duše, což je počet bodů květu života, musí být osvobozeno. Tuto celou tělesnou konfiguraci potřebujeme oživit. Věci, které pro nás nejsou důležité, necháváme jít a přesouváme se k další lepší fázi. Když nerostou houby, existují lepší věci.


Potřebujeme se nyní starat o své fyzické aspekty, které jsou stále zachyceny a uvězněny. Duše nejvíce naplněné Světlem byly Temnotou nejvíce narušeny. Protože jsou to nejdůležitější duše, které nesou nejvíce Světla. Když se Světlo všech těchto bytostí spojí v jeden Světelný sloup, neznamená, že se potřebují sejít fyzicky, ale plně zaujmout své pozice. Musí být plně osvobozeni ze všech podvodů a podvrhů a možná se domníváte, že jste v pasti a že musíte pracovat pro peníze a dělat věci, kvůli kterým se necítíte svobodní.


Když se celá tato skupina duší osvobodí, spustí se velmi silné Světelné spojení, spustí mezi sebou komunikaci a také s těmi ze Světelné Rodiny, kteří se neinkarnovali. Takto vytváříme most do Zlaté Brány Vzestupu, takže Vzestup je společný přirozený fyzický proces. Není náhoda, že několik málo lidí nachází spojení srdcem a rezonanci Lásky se mnou, protože tato Rodina je Andělská. Musela jsem si trochu pohrát se svou fotografií a přidala andělská křídla. Miluji hravost. Zajišťuji, že osvobození proběhne u všech těchto bytostí. Všechno musí být jednoduché a stručné, žádné složité informace. Připomínám, že smrt není Vzestup. Jakmile bude celá tato Rodina kompletní, vrátíme se společně Domů, což je vyšší sféra pro tyto inkarnované aspekty. Celá realita se posune. Jak to bude vypadat, budu informovat. Pochopit aktuální úroveň a pak pokračovat.


Existují lidé, kteří jsou stále tak připoutáni k Zemi, k jejich přátelům a kolegům, společníkům, kteří se neustále kolem nich shromažďují. Jako by byli tvrdohlaví a nechtěli se vrátit ke své skutečné pravé Rodině. Když to pochopí, mohou se všichni posunout do dalšího kola. Teď musíte pochopit, že vaše vlastní vnitřní dílo osvobození je to nejdůležitější a přidat se ke své Rodině. Jak nemůžete nepoznat, kdo je vaše pravá Rodina? Nemůžete uniknout vaší pravé Rodině, kterou spojuje Láska. To jsou ti, kteří k sobě patří. Kde všechny věci jsou pravda. Mnoho těchto lidí nerezonuje se svými pozemskými rodiči. Jen prostě prošli lůnem, a dostali se do života, který potřebovali zažít.


Další kapitola nové úrovně Vzestupu není založena na znalostech, ale na porozumění. Moje osobní sezení vždycky byla a opět budou zaměřena na vnitřní dítě, mnoho lidí to vůbec nepochopilo, jak důležité to je. Vnitřní dítě vede člověka do bezpečí, do bezpečného prostoru. Většina všech životních koučů vůbec nechápe, že priorita pro uzdravení je pracovat s vnitřním dítětem. Vnitřní dítě je samo o sobě tak moudré, a tak inteligentní. Všechno shromažďuje v těle. K Semeni se dostaneme skrze vnitřní dítě ne skrze mysl. To dělá New Age, soustředí se na informace: „Pošli mi informace, abych byl blíže k Bohu.“ To je velký omyl. Jsme tu pro Lásku, abychom zvýšili Světelnou inteligenci těla a tento kvocient ztělesnili, protože to je skutečná pravdivá inteligence Boha. Tím, že budete mít knihovnu informací vám nepomůže přiblížit se k porozumění Bohu. Je snad Bůh věda? Boha můžete poznat pouze skrze principy svého těla.


Jestliže se mnou toužíte pracovat, jsem tady. Ráda pro vás vytvořím cestu pro vaše vnitřní dítě. Teď potřebuji také zveřejnit mnoho informací, kde najdete inspiraci, jak porozumět sobě. Dávejte na sebe pozor, pečujte o sebe. Mnoho síly a Lásky a brzy opět zde. Miluji vás. Děkuji, že jste tu. Mnoho Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta