VLNA IK 222 - 234
Přehled Vlny IK 7/9 – 19/9


Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila


Tuto časovou třináctidenní Vlnu řídí Ik - nagual elementu Vzduchu, Měsíce a Ducha lidské existence. Ik je také duchovní dech, prána, inspirace, umělecká jiskra, čistička těla, mysli i duše.


Hlavním tématem je VNITŘNÍ DISCIPLÍNA a KOMUNIKACE - nit, která spojuje všechny lidské bytosti a všechny živé věci na Zemi. To znamená být aktivně připojen k mysli, k tělu i k duši a být si vědom živých bytostí, životního prostřední, rodiny, komunity i sebe.


Komunikace zahrnuje všechny formy: verbální, vizuální, sluchovou, kinetickou, emocionální, duševní a duchovní. My jsme ti, kteří mají nejvíce nástrojů a technologií pro komunikaci, ale přitom nejvíce ze všech druhů na Zemi trpíme nedorozuměním.


Takže bez ohledu na to, jestli si myslíte, že jste dobrý komunikátor, mluvčí, řečník nebo ne, když utišíte vnější hlasy společnosti jako marketingové nástroje naší ekonomiky, které nás bombardují na denní bázi, naladíte se na jemnější a čistší frekvence a budete komunikovat na mnohem vyšší a hlubší úrovni nejen s vašimi nejbližšími, ale i celým živým zbytkem planety.


Ironií je, že Vítr je jak silný, tak vrtkavý...... to na druhou stranu umožňuje měnit směr v co nejkratší době, ale pokud jste si vědomi známek a náznaků změn, které mohou být ve skutečnosti jen krátkodobé či pomíjivé, ve skutečnosti hovoří o velkých přicházejících změnách.


V této Treceně není čas na kontrolu nebo pravidla. Je to čas, plynutí, proměnlivosti, experimentování a otevřenosti. Pokud jste za jedno s Větrem, zažijete jiný druh svobody. Komunikace je ve své nejjednodušší podstatě PŘIPOJENÍ – SPOJENÍ a chcete-li zažívat propojení nebo připojení, nemusíte nutně trávit čas na sociálních sítích nebo jen telefonovat.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ IK

OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ


Vlna VĚTRU jako poslední bílá Vlna v Tzolkinu s sebou přináší dokončení posledních úprav, takže není divu, že se koncentruje na detaily. Může se tedy stát, že ještě jednou zažijete nečekaný řez a bodnutí jako znamení už posledních oprav. Všechny, i ty nejmenší části, mají obrovský vliv na formu CELKU, proto není překvapením, že budou pečlivě prověřeny. Jelikož Duch proniká absolutně všechno, nezůstane zde ani sebemenší škrábnutí.


V této Vlně dostanete mnoho osobních vzkazů, zejména na pozici "kulatého stolu" (Tón 12). Můžete spatřit vizi v globálním měřítku, stejně tak i všechny své pocity. Dovolte několikrát se otočit všem informacím před vaším duchovním zrakem a snažte se zachytit jejich podstatu. Uvědomte si, co přinesly energie ČASU do sféry komunikace s vaším Středem díky "leštění" drobností. Všechny pocity a události těchto dní obsahují konkrétní informace.


Pokud okamžitě nerozpoznáte jejich smysl, dovolte jim počkat v prostoru, nelamte si hlavu mentální akrobacií. Dříve či později, obdržíte potřebné vysvětlení. Na každou otázku dostanete odpověď. Občas je potřeba více času, aby odpověď našla adresáta. V takových případech byste se měli zajímat o bílé pozice Vlny (bílý Vítr kin 222, bílá Spojka 226, bílý Pes 230, bílý Mág 234) jelikož jsou hlavními nositeli informací.


Galaktický Portál otevřený ve Dnu IK 1 nastavuje velmi přísnou kontrolu. Magnetický VÍTR důrazně podporuje SÍLU DUCHA. Tento aspekt bezprostředně související s éterickým polem prochází vším, co se v životě manifestovalo, počítá všechny i ty uložené části. Neexistuje tu nic vedlejšího. Z tohoto důvodu Vlna VĚTRU hraje důležitou roli v oblasti komunikace. Zde vám budou odhaleny všechny vnitřní i vnější bariéry, které vám brání v porozumění si s lidmi. Všechna omezení podřízená vašemu egu v této Vlně bolestně pocítíte.


PES 9 - ačkoliv není Portálem, hraje zvláštní roli v emocionální sféře. V tento den byste se měli podívat na své emoce. Může se stát, že některé specifické zbytky nevyrovnaných pocitů vyplynou na povrch, aby projevily svoji přítomnost. Pokud se tak stane, berte to jako léčení, anebo jako pokus o uzdravení vašeho ne ještě stabilního emocionálního těla. Těžké otřesy Karmického Času nepochybně zanechaly stopy pozůstatků, které nyní usilují o harmonizaci.


Nezapomeňte, že nejvyšší hodnotou VĚTRU je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA v partnerských vztazích. Protože stále ještě mohou existovat nezpracované zbytky karmy, využijte každou šanci, která vám bude v této Vlně dána.


Přivítejte dnes Vítr jako Boží Dech, který udržuje existenci. Využijte energii Větru, aby vnesla Lásku a hluboko vyčistila vaše tělo, mysl i Ducha. Tento VÍTR LÁSKY nás bude měnit individuálně, a to se bude odrážet ve Vesmíru jako Vědomí Jednoty.


Přehled Vlny: 7/9 – 19/9


IK 1 - galaktický portál

AKBAL 2

KAN 3

CHICCHAN 4

CIMI 5

MANIK 6

LAMAT 7

MULUC 8

OC 9

CHUEN 10

EB 11

BEN 12

IX 13

1 IK kin 222 galaktický portál


Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.


Dnes je den čištění a očištění. Vymazat, vyklidit veškeré negativní a toxické prvky, vlivy nebo síly ve vašem životě. Ať je to cokoliv - nemoc, chronické špatné návyky, strachy, fobie, nářky, stěžování, nepříjemný přítel, milenec, šéf, který vás drží dole ......dnes máte velkou podporu nastartovat proces odplavení negativity a přinést vše pozitivní. Pro vás, kteří jste již o tom přemýšleli, ale nenašli, motivaci či sílu - dnešek je váš den. Využijte silnou startovací energii Hun (1) a udělejte to!


Vlna IK vás obdaruje silou Ducha a pomůže překonat všechny životní těžkosti.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnešní potíže mohu překonat duchovní silou. Pokud se budu bránit, objeví se v mém životě "zhoubné nádory". Dnes nebudu tíhou rodiny. Pole napětí, problémy, pocity oddělenosti, nebo ztráty milovaného člověka, patří k mé cestě. Neexistuje trest za hříchy. Každé provinění se vrací k opravě tak, či onak. Dnes opravím vše, co vypadlo spod kontroly. Život mi dává jedinečné výzvy, abych si ověřil svoji individualitu. Prozřetelnost na mě vždy dohlíží.


Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte, jakým směrem se vydat.


Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.


Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat


***


Jsem Ik 1. Tématem dnešního dne je ROVNOVÁHA. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Všimli jste si, že tento den je ve znamení dvojek? Ve vaší sféře je dvojka symbolem polarity. Tam, kde je dole, je i nahoře. Kde je černá je i bílá, úzká, široká. Představte si přímku s pohyblivou stupnicí. Vše, co zažíváte, je založeno na lineárním posunu. Na jednom konci je jedna věc a na druhém konci je její opak. Mezi tím existuje nesčetné množství možností.


Můžeme si to ukázat například na teplotě. Na jednom konci se nachází deskriptor pro velmi vysoké teplo, např. vařený, pečený, rozžhavený, rozpálený a na druhém konci je deskriptor pro velký chlad např. mrazivý, ledový, polární, frigidní. Mezi nimi se nachází mnoho variant jako vlažný, vlahý, chladný.


Tato řada pocitů, emocí a dojmů se vyskytuje v každém aspektu života na Zemi. Konečným cílem je vyvážit tyto zkušenosti takovým způsobem, aby cesta byla příjemná. Například může nastat situace, kdy vysoká teplota je dobrá např. pro uvaření bylinného čaje. Jindy může být velmi příjemné zažít velký chlad, např. kostky ledu ochlazující bylinný čaj.


Ale pokud jde o vaše emoce, pro udržení klidu je rozhodující ROVNOVÁHA. Existují situace, kdy vyhledáváte extrémy kvůli zábavě nebo dobrodružství, ale přijde čas, kdy je potřeba rovnováha, jinak bude tělo vyčerpané z vynaložené energie nutné pro extrémní zábavu.


Duchovní rovnováha je dobrá pro ty, kteří hledají život naplněný mírem. Ačkoliv občasné trápení nebo extrémní euforie mají své místo, cílem je emocionální střed, aby se člověk cítil vyrovnaný. Když někdo dosáhne pocitu klidu bez ohledu na to, co se kolem něj děje, je velmi blízko Osvícení. Není nutné, aby se všichni, kteří přišli na Zemi, snažili zažít velké množství zkušeností, včetně emocí.


Dostali jste celý svět jako dětské hřiště. Co chcete zažívat? Věříme, že si vyberete činy, které jsou milující a laskavé, neboť víme, že to vám přinese největší uspokojení a odměnu. Nicméně na Zemi jsou i ti, kteří chtěli být alespoň na chvíli nedobří. Užijte si takové momenty ale s vědomím, že přezkoumáte všechny činy. Zapamatujte si, že budete zažívat a vnímat emoce druhých, které vyplynuly z vašich akcí.


Mnozí zažíváte svůj poslední život na Zemi. A právě teď nastal čas zažívat věci, které chcete, které si vyberete, protože nikdy nemůžete jít po své cestě znovu. Dovolte dospělým pomoci sehrát vám tyto role a situace s vědomím, že kdykoliv se můžete rozhodnout hrát jinou vhodnější roli.


Věřte, že na každou akci existuje reakce, buďte připraveni převzít odpovědnost za vše, pro co se rozhodnete. Pokud se držíte zpátky od prožívání hezkých věcí jen kvůli strachu nebo tlaku lidí kolem vás, uvolněte tyto věci. Možná zjistíte, že ztrácíte chuť k některým dobrodružstvím, zatímco ostatním se to může zdát vhodné. Nedívejte se zpátky na svůj život, protože to bylo vaše přání udělat to či ono. Sesedněte z houpacího koně a uvolněte pocity oběti a pocity "běda mně ".


Bůh vám umožnil zažít, cokoliv si přejete. To jen vaše církve, vlády, učitelé a rodiče vás přesvědčovaly, že některé věci jsou nebezpečné, nemorální nebo protizákonné.


Přejete si trávit celý život ve své krabici s kódy přesvědčení, které vytvořili druzí nebo raději vylezete a dáte věci do pořádku a vytvoříte si své vlastní názory? Vyzýváme vás, abyste si vybrali ten druhý žebřík.

Užívejte si váš život s chutí, buďte laskaví a vděční.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Komunikace.....

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož VÍTR víří bezprostřední energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V glyfu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory díky kterým můžete navázat kontakt s vyšším Vědomím.


1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.


Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.


VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.


Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.


PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.


2 AKBAL kin 223


Akbal - Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.


Je to noc, kdy největší a nejhlubší tajemství ožívají, kdy se vnitřní smysly bystří a probouzejí a příslib potenciálu se stává skutečností. Narozená rychlostí vzduchu a zběsilostí Větru, zintenzivňuje Akbal vaše komunikační schopnosti a vyjasnění. Takže pokud dnes potřebuje něco objasnit nebo říci, důvěřujte své vnitřní Noci a udělejte to! Energie Ka (2) zdvojnásobí sílu vašich slov, již posílenou Ik.


NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Pole mých snů je nekonečným zdrojem informací. Dnes mě inspiruje intuice. Mé problémy a duchovní rozpory vyplývají z rozdvojení osobnosti. Dnes nic nerozděluji, ale obejmu všechny milované i nemilované aspekty. Dnes směřuji zrak vzhůru a odtud čerpám nápady pro lepší život. Dnes odhodím všechny karmické vzorce a zůstanu upřímný především vůči sobě.


NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří ve svůj Zdroj, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.


Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů. Jsou introvertní, milují samotu. Dnes je dobrý den na sledovat hvězdy.


***


Jsem Akbal 2. Děkujeme za dnešní spojení s vámi. Rádi bychom vás povzbudili, abyste se každé ráno spojili s námi, Vyšším Já a Duchovními Průvodci a pokládali otázky jako např.:


· Čemu bych měl/a dát dnes přednost?


· Jaké potraviny dnes potřebuje mé tělo?


· Existuje nějaké cvičení, které bych dnes měl/a dělat?


· Jsou nějaké věci, které jsem odložil/a stranou a potřebují dnes dodělat?


Pak požádejte o vedení pro vytváření prohlášení, které zahrnují body:


· Požádejte o vhled do každého okamžiku vašeho života.


· Požádejte, abyste zprávy vašich Průvodců přijímali jasně a způsobem, který umožňuje vědět, že jsou to zprávy skutečně od nich.


· Požádejte o připomínání udržovat vás s ladností na vaší cestě.


Několik okamžiků si představujte svět, jaký by měl být. Pak si v tomto snu představujte sami sebe, jak se rozhodujete a vybíráte si chování, které tento sen tvoří v realitu.


Poděkujte vašim Průvodcům za jejich pomoc, spojte se s nimi srdcem. Jak procházíte dnem, věnujte pozornost svým emocím i chování.


Pokud existuje více možností, nalaďte se na své Vyšší Já a požádejte o radu.


Pak se ale zeptejte sami sebe, která volba vás s největší pravděpodobností povede k životu, který si představujete.


Na začátku může být obtížné poznat, zda jsou zprávy, které vám přichází do hlavy, sdělením na základě kódů přesvědčení, strachů nebo je to sdělení vašich Průvodců.


S praxí, trpělivostí a vytrvalostí brzy rozlišíte rozdíly.


Klíčem k úspěchu je uvolnění strachů a přesvědčení, které vám brání v prožívání nových věcí.


Pamatujte si, že jste hluboce milováni Zdrojem.


Mějte na paměti, že role, kterou v současné době hrajete na Zemi, je jako mrknutí oka, pokud jde o celkový rozsah vaší duchovní Podstaty.


Mějte radost a užijte si krásný den!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Přání, sny....

Dny nesené energií NOCI odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.


2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.


Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.


Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.


DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.


3 KAN kin 224


Kan - Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.


Dnešní energetickou předpověď přináší Ox (3), probouzející v silném větru proměnu teplot a nestabilitu tlakových systémů. Pokud nejste duchovně či duševně dobře připraveni, zůstaňte uzemněni raději blízko domova, ať už to znamená psychicky nebo fyzicky nebo obojí. To vám dává pevný základ, ze kterého můžete bezpečně řešit problémy a odvrátit jakékoliv výzvy, které dnes vrhá Ox. Pamatujte ale, že i když Ox může zamotat jemně utkanou síť Kan, může zase Kan polapit Ox energie nejistot, pochybností a nebezpečí, takže nic není přednastaveno, všechno závisí na vaší osobní síle, charakteru a vůli.


DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.

ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes upřesním své plány, které zrealizuji v nejbližší době. Zamyslím se, jestli nemyslím příliš vysoko, jestli zdolám všechny výzvy a unesu náklady. Dnes udělám potřebné opravy, vyřeším aktuální záležitosti, abych nezvýšil nedodělané věci.


Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.


Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.


***


Jsem Kan 3. Zdravíme vás. Vítejte v tento velký a slavný den! Udělejte si dnes čas vstřebat požehnání a teplo slunce. Dovolte pokožce přijímat živiny, které ve vaší Sféře přináší světlo. Mnoho lidí se skrývá nebo vyhýbá slunečním paprskům. Někteří se dokonce chrání před slunečními paprsky toxickými ochrannými krémy, které způsobují kůži a imunitnímu systému velké škody.


Pokud dáváte přednost, aby vaše pleť byla jemná a vláčná, řiďte svůj čas na slunci moudře a vyhýbejte se krémům za každou cenu. Je velmi vhodné nosit lehké oblečení, které propouští alespoň nějaké sluneční světlo. Slunce je zdroj odkud pro vás přichází mnoho energie.


Už jste viděli rostliny, které nikdy nebyly vystaveny slunečnímu záření? Chybí jim barva a síla. Stejně jako všechny rostliny tak i vaše tělo bylo navrženo, aby fungovalo na slunci. Pobyt každý den uvnitř budov, kde pracujete, má obrovský vliv na vaše zdraví. Pokud musíte pobývat uvnitř, co můžete udělat pro to, abyste načerpali alespoň nějaké sluneční světlo, je chodit do práce pěšky, dát si oběd venku, nebo posedět ráno nebo navečer na slunci.


Mnoho lidí se bojí odhalit své tělo na slunci ze strachu, protože si přečetli nebo slyšeli v médiích o rakovině kůže. Skutečný a pravdivý výzkum však ukazuje, že většina příčin těchto nádorů je způsobena stravou a toxickými krémy proti slunečnímu záření.


Nadměrná expozice může způsobit stárnutí, často proto, že živiny obsažené v přírodních olejích jsou během koupání odstraněny ještě dříve, než stačí proniknout do pokožky ochránit jí a vyživit.


Mnoho kožních problémů z přemíry slunečního světla má kulturní kořeny. Ti, kteří mají světlou kůži, jsou uzpůsobeni žít v zeměpisných šířkách, kde je slunce méně intenzivní. Když se lidé se světlou pokožkou přesouvají nebo stěhují do regionů, kde je slunce intenzivnější, mohou narazit na mnoho problémů.


Pokud ale žijí ve svých přirozených oblastech, živí se živou syrovou stravou, která také pochází z těchto oblastí, mají mnohem méně problémů s pokožkou a méně zdravotních potíží.


Chránění pokožky v době, kdy je nejtepleji, zmírní mnoho kožních problémů. Před příchodem průmyslového věku bylo naprosto přirozené pro všechny členy komunit, nebo kmenů odpočívat ve stínu, když slunce hřálo nejvíce. Opékání v oleji na slunci bylo vyhrazeno pouze pro maso připravované ke konzumaci.


Když ráno vstanete, pozdravte slunce, poděkujte mu za výživu, obživu, světlo a dělejte to každý den. Pokuste se o to samé večer. V každodenním životě existuje mnoho cyklů, které jsou bez povšimnutí. Věnujte těmto cyklům pozornost a buďte vděční za jejich podporu. Bez slunce, měsíce a planety byste v této Sféře nemohli existovat.


Používejte zdravý rozum. Poskytování vyvážené a výživné stravy tělu s potřebnou dávkou slunečního záření, bude mít příznivý vliv na vaše celkové zdraví a množství energie.


Ponořte se do slunečných paprsků a užijte si nádherný den!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Cíl, schopnost, příležitost....

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává své poslání, spatří ve dnech ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem KAN. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.


3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.


DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.


Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.


4 CHICCHAN kin 225


Chicchan - Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.


Magický a silný Had je trochu v rozporu s Ik - Větrem (Trecena Ik), což hrozí rozptýlením a rozehnáním jeho energie. Ale Kan je oba táhne k uzemnění ve čtyřech rozích Země a Nebe. Překlad? Bez ohledu na to, co se děje kolem vás, bez ohledu na hluk a rozruch, který se snaží vás destabilizovat a rozptýlit, zůstaňte ve spojení se zdrojem vaší duše jako stožárem lodi, cestou pod nohama. Zůstaňte ve spojení s vnitřním průvodcem. Pouze tímto způsobem můžete překročit testy životních výzev.


DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Síla mého Ducha se odráží v mém každodenním životě. Bez těla není život. Ve zdravém těle zdravý Duch - dnes se postarám o své zdraví a fyzické tělo. Nebudu se přepínat a dělat nic nad své síly. Dnes zachovám umírněnost v tom, co dělám, co jím, jak myslím.


Symbol HADA představuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.


Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.


Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj "vnitřní oheň". Mají dar vidět věci pod jejich povrchem.


Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.


***


Jsem Chicchan 4. Dnes bychom chtěli mluvit o Transformaci. Stejně jako had svléká kůži, aby mohl dál růst, tak i vy porostete duchovně, fyzicky, emocionálně i mentálně a zbavíte se kódů přesvědčení negativního myšlení a chování, které vás odděluje od záře vašeho vnitřního Světla.


Během celého roku jsme mluvili o mnoha způsobech, jak dosáhnout změny. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je uvědomovat si, aby slova, která říkáte a věci, které děláte, odrážely vaše skutečné vnitřní myšlenky. V případě, že tomu tak není, proveďte okamžitě nezbytné změny. Ačkoliv to vyžaduje praxi, velmi to stojí za námahu.

Dnes vás žádáme, abyste si uvědomovali každé slovo, každou myšlenku, každý čin.


MYŠLENKY: Než se uzamknete ve spirále strachu, který zaplavuje myšlení, zastavte sebe a slova a znovu se zamyslete.


SLOVA: Ještě, než vyslovíte, nebo napíšete nějaké slovo, přemýšlejte a zeptejte se sami sebe, zda je to:


Vhodné

Upřímné

Vychází to z vašeho Středu, nikoliv ega

Nutné

Laskavé


AKCE: Zvažte každou akci dřív, než začnete jednat. Odráží to, co si opravdu přejete? Zahrňte tuto sebekázeň do každého okamžiku života, dokud se to nestane zvykem. Brzy zjistíte, že je nejjednodušší říkat pravdu a zároveň prohlubovat vztahy s lidmi, s kterými se setkáváte.


Děkujeme vám za čas našeho společného setkávání každý den. Jsme za to velmi vděční. Užívejte si dnešek s vědomím, že se budete chovat k druhým tak, jak si přejete, aby oni se chovali k vám.


Zákon přitažlivosti vám přinese ty věci, na které zaměřujete svoji pozornost - takže vybírejte své myšlenky moudře.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla.....

HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.


4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.


KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,

VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ


Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.


ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD

Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.


5 CIMI kin 226


Cimi - Spojka - Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok


Věčnost nemá žádné termíny. Čas ani nezačíná ani nekončí, jednoduše cyklicky teče. Přesto spěcháme znepokojeni, jak málo času máme, hnáni soutěžením vpřed, aby bylo dosaženo určitých věcí, ještě, než to udělají naši vrstevníci či sousedé. Pokud si uvědomíme, že každý máme své vlastní individuální časové cykly života, smrti a znovuzrození nebo transformace, měli bychom přestat srovnávat naši životní cestu s druhými. Zpomalte a prožívejte čas podle vašich osobních přirozených rytmů, jděte po své přirozené časové ose a budete se pohybovat mnohem rychleji směrem k realizaci svého potenciálu. Buďte plně v míru s tím, kdo jste.


CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Přehánění a nechuť mi komplikují život. Emocionální tíha, přetěžování mozku myšlenkami, fyzické přepínání, jsou příčinou neustálých depresí. Dnes se změním, odpouštím a nikoho za nic neobviním. Dnes využívám sílu Ducha a neodradí mě žádné problémy. Dnes se osvobodím od "hříchů" mládí.


Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.


CIMI představuje v yukatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.


***


Jsem Cimi 5. Dnes bychom vám chtěli poblahopřát k vašemu vtělení. To není snadné žít v této Sféře. Ctíme vás, že jste to učinili.


Transformace do své Úplnosti a zároveň být vtělený - to není snadný úkol.


Mnozí jste na cestě zabloudili, a přece jste se vždy vrátili a dělali rozhodnutí, která nebyla lehká, často dokonce děsivá. Od počátku Času, když se lidé pokoušeli o tvrzení svého právoplatného dědictví, byli často mučeni


Jste si velmi dobře vědomi nebezpečí a ponížení, které vás konfrontuje a které se skrývá ve Stínech, ale přesto pokračujete dál. Skláníme se před vámi s úžasem a hluboce obdivujeme vaši houževnatost.


Jak procházíme touto dobou Přechodu, snažíme se vás co nejvíce obohatit v naději, že se k nám připojíte při tvoření Nové Země a nekonečných možností projevování Lásky, zatímco máte tělesnou podobu.


To je také důvod, proč přichází v této době tolik našich channelingových poselství a na obloze je stále častěji tolik vesmírných lodí.


Všichni jsme Jedno, všichni pocházíme ze stejného Zdroje, a nakonec se všichni do tohoto Zdroje vrátíme.


Je to naše velká radost, když vidíme, jak se mnoho dalších lidí probouzí a provádí potřebné změny, což se odráží v jejich životech a přináší dalším a dalším příležitost dělat to samé.


Žádáme vás nyní, abyste věnovali několik okamžiků uvolnění a relaxaci.


Udělejte si pohodlí a nechte své myšlenky volně proudit z Vědomí.


Dovolte, abychom vám projevili požehnání a pomazání. Možná budete mít pocit chvění nebo brnění na hlavě, to se dotýkáme vašeho třetího oka a žehnáme vám.


Toto požehnání vám umožní otevřít více energetické pole a přijímat mnohem více Lásky.


Vezměte si tolik času, kolik si přejete, abyste obdrželi naši Lásku a nechte vaši Lásku volně proudit k nám.


Potom vypijte hodně vody.


Užívejte si zbytek dne v radosti.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Rovnováha, minulost, změna.....

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.


V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.


Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.


5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.


Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.


VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU

VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM


Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA

PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.


6 MANIK kin 227


Manik - Ruka/ Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.


Když vyšplháte na vlastních nohou až na vrchol hory, budete vnímat dech, silný vítr své duše. Dnes Uac (6) - číslo základní stability a celistvosti, stojí hlava na hlavě s Manik - nagualem čtyř koutů Země. Bez ohledu na to, jak vysoko vylezete, jak daleko poletíte nebo jak hluboko se ponoříte, spolehněte se na Manik s Uac - na jejich podporu na každém kroku vaší cesty. Věřte jejich vedení a vyrovnání stability, ale uvědomte si, že konečná zodpovědnost za vaše rozhodnutí a činy leží stále ve vašich rukou, jen ve vašich rukou.


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnešní den je balzámem zklidňujícím můj pocit oddělenosti. Dnes dostanu podporu zvenčí, jen nevím zatím odkud a od koho. Můj vnitřní lékař ví, co mě nejvíce bolí. Dnes získám rovnováhu, budu jednat rozhodně a konkrétně, nebudu se cítit čehokoliv nehodný. Stres a napětí mi dávají příležitost k využití dosud nebývalých možností. Práce a aktivita mi dávají pocit naplnění.


Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.


***


Jsem Manik 6. Jsme velmi nadšeni z pokroku na cestě Vzestupu. Jakmile naplňujete své dny vděčností, schopnost radovat se a manifestovat přání srdce se stále zvyšuje. Všimli jste si toho? Jsme tu dnes, abychom hovořili o štěstí a o tom, jak přinést ještě více radosti do života. Mnozí jste přišli o svoji práci, domy, úzké vztahy s nejbližšími. Možná jste nervózní a přemýšlíte, co se dá ještě pokazit. Prosíme, připomeňte si, že všechny tyto věci jsou součástí života na Zemi, i když to tak zůstat nemusí. Brzy nastane čas, kdy vás stále více bude pracovat z domova a zároveň budete sdílet své dary a talenty s ostatními. Udělejte nezbytné kroky už dnes, aby se to stalo realitou.


Mnozí trpíte ztrátou příjmů, trh práce neustále klesá. Přesto mnozí tráví čas nakupováním ještě větších domů, než by potřebovali, včetně nových vozů, i když mají starší modely k dispozici.


Je váš domov plný věcí, které jsou k ničemu? Kolik času a peněz vynakládáte na péči o majetek, který jste získali? Posviťte si na své náklady a uvolněte čas a energii, abyste se mohli zapojit do aktivit, které vám přináší radost.


Mnoho přátelství má začátek a konec, ty, které jsou vybírány rozumně, pravděpodobně vydrží odliv a příliv času. Mnoho vztahů je často založených na potřebnosti, kdy se jeden člověk opírá o druhého. Pokud partneři umožní jeden druhému prostor k růstu, pak může nastat rovnováha, i když voda stále přináší testy, dokud vlny nejsou klidné.


Už jste udělali všechno, co je ve vašich silách, abyste se stali nekritičtí, laskaví a milující? Pokud jste ještě nezískali tyto atributy, vašim vztahům se nebude dařit. Pokud se vy a váš partner rozhodnete rozloučit, uděláte dobře, když zůstanete dobrými přáteli. To není dobře, když naplníte vaše energetické pole hněvem a nedůvěrou. Je-li váš partner urážlivý, vytváří to mezi vámi propast, dávejte pozor, abyste nepřilévali olej do ohně.


Když odchází milovaný člověk, pocit smutku, že vám chybí, je v pořádku, nicméně mějte radost, že je živý v duchovním těle. Často, když se později ohlédnete, vidíte, jaké důsledky měl život druhých na ostatní. Někteří se nikdy neohlédnou nebo se jich stále drží a nechtějí se od nich uvolnit. Je velmi důležité, když někdo zemře, abyste ho nechali odejít, jinak mu bráníte v duchovním růstu. Když zemřelí přejdou na druhou stranu, často se rozhodnou zůstat v blízkosti svých Milovaných, dokud si nejsou jisti, že se bez problémů dostali přes nějakou krizi nebo významnou událost.


Někteří jsou zmateni, když přejdou a neví, že jsou mrtví. Lidé, kteří dokáží komunikovat s duchy, nám prokáží službu, když požádají tyto duše, aby pokračovaly dál. Je dobré, aby se podívaly kolem sebe a uvědomily si, jak jsou oblasti odlišné. Pokud někdo zemřel už dávno, je dobré poukázat, jak se oblečení, auta i domy změnily. Pokud jste na hřbitově, ukažte jim jejich náhrobek. Poraďte se se svými Průvodci, Anděly, aby je podpořili na jejich další cestě. Pokud narazíte na tvrdohlavou nebo rozzlobenou duši, která vás nechce opustit, vyhledejte komunikátora nebo jasnovidce, který má zkušenosti a pomůže jí posunout se dál.


Každý má schopnost komunikovat se svými blízkými, kteří odešli. Nicméně všichni duchové nemohou komunikovat hned. Někteří jsou zmateni, někteří jsou v úžasu a další postupují na jiná místa, kde se mohou zapojit do nesčetných aktivit. Věci, které padají z polic nebo zdí, poruchy elektrických zařízení jsou často známky, jak se snaží s vámi komunikovat. Někteří duchové pohybují předměty, aby získali pozornost. To vyžaduje obrovské množství energie. Buďte bdělí, pokud uvidíte věci, které nejsou běžné. Domácí mazlíčkové často zachytí energii jejich přítomnosti.


Žádáme vás, abyste nevolali své blízké příliš brzy, protože mohou mít na druhé straně práci. Někteří prochází dlouhým procesem hojení, jiní jsou zapojeni do určitých dovedností, důležitých pro jejich vývoj. Mohou být docela zaneprázdněni. Zaměřte se na život a posílejte Lásku těm, kteří odešli s vědomím, že jí obdrží.


Mnozí se velmi koncentrujete na budoucnost. Žádáme vás, abyste se pustili těchto obav a soustředili na to, co se děje ve vašem vlastním životě teď. Jak můžete vytvořit svůj život radostnější? Vybírejte věci, které vás dovedou ke štěstí.


Mnoho lidí se ptá, jestli se svět chýlí ke konci. A my se ptáme, záleží na tom? Pokud je váš život naplněn strachem, není to horší než smrt? Strach je stará motivace, která se používá ve 3D.


Dělejte všechno pro to, aby váš den byl naplněn hrou, potěšením, Láskou a laskavostí vůči sobě i druhým. Nechte zítřek, ať se o sebe postará sám. Vaše starosti tvoří pouze negativní myšlenkové formy, které vytváří ve světě mnoho neštěstí. Zaměřte se na své myšlenky a pozornost na to, co chcete, aby se stalo a pracujte na své vlastní realitě.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Znalosti, léčení, aktivita....

Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení - být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.


6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.


ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.


ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI

DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.


V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.


7 LAMAT kin 228


Lamat - Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora.


Znamení Lamat odráží a zesiluje přirozené bohatství. My všichni jsme stvořeni z vyšších vibračních frekvencí Vědomí vytvářející nekonečnou vitalitu v mysli, těle i duši, kterou všichni tak či tak hledáme. Takže odpočívejte, uvolněte hranice a limity, které jste sami na sebe uložili. Dbejte, abyste nedávali druhým příliš mnoho ze sebe, nebo Ik - Vítr, rozptýlí vaši velkorysost daleko a široko a vy se budete cítit vyčerpaní a uštvaní.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Řád a harmonie hrají významnou roli v mém životě. To, co dělám nedbale, rychle, chaoticky mi bude ukázáno velmi dramatickým způsobem. Životní problémy a napjaté situace jsou znamením, že jdu po falešné cestě. Špatně zorganizovaný domov je problémem číslo jedna. Dnes zavedu pořádek ve svém domě.


Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.


***


Zdravíme vás! Jsem Lamat 7. Jsme zde, abychom vás dnes pozvali na krátkou cestu. Najděte si klidný prostor, udělejte pohodlí a zavřete oči (samozřejmě po přečtení). Soustřeďte se na svůj dech, uvolněte svaly a nechte všechny strachy a obavy roztát.


Žádáme vás, abyste vybrali jeden problém nebo strach. Vyberte si jen to, co se vztahuje k vám, nikoliv k někomu jinému, ačkoliv to může být problém spojený s druhým člověkem.


Jakmile jste se uvolnili, pozvěte nás na pomoc při řešení problému. Řekněte jasně, co si přejete, aby se stalo. Naplníme vaši mysl myšlenkami, možným řešením, kroky nebo náležitostmi, které potřebujete ke změně, aby se problém nezhoršoval.


Buďte objektivní, jak jen můžete, aniž byste soudili sebe či druhé a uvědomte si svou roli v celé této situaci. Pokud se držíte pocitů oběti nebo potřeby omluvy druhých, žádáme vás, abyste pro tento okamžik tyto pocity opustili.


Cílem je: pokročit s Láskou a laskavostí.

Požehnejte této situaci, protože vám umožnila růst v životě. Pošlete tomuto člověku Lásku, i když k němu stále cítíte hněv nebo frustraci. Obalte ho Láskou uzavřeni s ním v bublině zlatého Světla. Tak obdrží vaši Lásku a to umožní, aby zdi mezi vámi nebyly tak tlusté.


Pokud je to situace, kterou si opravdu přejete vyřešit, pak poslouchejte naše návrhy. Můžete přijít na něco, co vás dříve nikdy nenapadlo. Telefonní číslo, člověk, místo, událost, která vám může přijít na mysl, může spustit novou myšlenku nebo nový pohled na věc.


Pokud chcete dostat problém z mysli, zatímco praktikujete toto cvičení, doporučujeme dělat to těsně před usínáním. Můžete požádat, abyste si zapamatovali všechny odpovědi během snění, (mentální poznámky) nebo pokud se probudíte v noci, zapište si myšlenky na papír. Když se ráno probudíte, zeptejte se znovu a možná dostanete větší vhled, udělejte to ještě dříve, než jste plně čilí.


Zpočátku můžete mít problémy se spojením tímto způsobem, ale doporučujeme vám, abyste se snažili, dokud nemáte plnou kvalifikaci obdržet odpověď Vyššího Já nebo duchovních Průvodců. Často se zprávy snaží doručit, ale zůstávají bez povšimnutí, nebo je zamítnete jako hlouposti nebo náhody. Naučte se věnovat pozornost tomu, co se děje kolem vás, a to zejména nevysvětlitelným náhodám a kuriózním synchronicitám.


Při hledání odpovědí může být přehnané spoléhání na běžné události matoucí. být Odpověďmi na otázky může být mnoho zvláštností Věřte své intuici a buďte obezřetní na to, co vám druzí navrhují. Vezměte v úvahu, co považujete za správné a uvolněte myšlenky založené na strachu, protože to může schopnost správně se rozhodovat zkreslit.

Věřte, že žádná rozhodnutí nejsou správná, ani špatná, je to vždy volba. Je to jen a jen na vás, abyste porazili záležitosti, které vám brání radovat se ze života.


Najděte odvahu a stiskněte tlačítko VPŘED hledáním radosti ve všech věcech!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína....

Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.


7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.


Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.


Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.


8 MULUC kin 229


Muluc - Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí


Když jsou Voda nebo Oheň připoutány k Větru, jejich vliv a síla exponenciálně roste. Kdyby nebylo Uaxac (8) stabilizace a uzemnění, raději nevyprávět jaký druh bouře by dnes Muluc vybičoval. Ve skutečnosti nám Uaxac umožňuje nasměrovat a využít ohromující sílu Muluc a protože Uaxac omotává vlákno času kolem Muluc po celý den, můžete spirálu jeho energie směřovat k otázce, situaci nebo k cíli, se kterým pracujete nebo cokoliv potřebujete vyřešit.


DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes vydobudu na povrch mé tiché záměry a zamyslím se, jak je přenést do života. Dnes jsem ochoten přijmout každou pomoc, stejně tak se podělit s ostatními o své znalosti. Dnes mám ego pod kontrolou, akceptuji vůli ostatních a nikoho do ničeho nenutím. Každý má svoji cestu, dokonce i naše děti. Dnes se koncentruji na svůj vlastní život, nemíchám se do života druhým.


MULUC v yukatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také VDĚČNOSTI. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.


Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.


Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***


Jsem Muluc 8. Zdravíme vás v tento úžasný den a děkujeme za spojení. Rádi bychom vám poblahopřáli k dobře odvedené práci a ke schopnosti dělat práci, kterou jste si v této inkarnaci vybrali.


Ne každý v jiných dimenzích má potřebnou odvahu být ve vaší Sféře, která je velmi obtížná. Když se na vás díváme shora, jsme opravdu velmi překvapeni tím, co vidíme. Mnozí se probouzíte do svého plného potenciálu a setkáváte v přátelských kruzích po celém světě. Díky počítačům jste schopni propojovat se navzájem i z velké dálky.


Energetická práce, kterou děláte, zatímco jste ve fyzickém těle, nebyla na Zemi nikdy v tak velkém měřítku.


Když pracujete společně, neexistuje nic, co nemůžete splnit. Dokonce i temné síly, které drží nadvládu ve svých rukou mnoho let, nemají sílu vás zastavit. Telepatie je na vzestupu, a to je pro temné síly velmi znepokojující, protože na rozdíl od vytažení zástrčky internetu, nemohou zastavit spojení od mysli k mysli.


Bez ohledu na to, jak moc se snaží odtrhnout vás od vaší pozemské rodiny a blízkých prostřednictvím lží v médiích, nemohou zastavit spojení od srdce k srdci. Už dávno není vaše rodina malá uzavřená skupinka, ale je to rodina globální. Jakmile začnete plně chápat, že jste JEDEN, nebude možné zastavit schopnost tvořit Nebe na Zemi.


Pokračujte v propojování přes sociální sítě a buďte ve spojení s lidmi, které potkáváte. Stůjte při sobě a podporujte se navzájem ve všem, co potřebujete. Útěcha patří těm, kteří padli za oběť chamtivým vládám a lídrům korporací. Nakrmte hladové tím, že je naučíte pěstovat si své vlastní potraviny. Podělte se o své bohatství, které jste v průběhu života nashromáždili: moudrost, znalosti, materiální zisky a potravinové zdroje.


Učte se navzájem, jak léčit vnitřní zranění skrze modlitbu a meditaci. Učte se navzájem, jak léčit vnější rány pomocí bylin nikoliv léků. Vytvářejte mužské a ženské kruhy, kde se všichni navzájem dělí o své dovednosti. Podělte se o radost z výchovy dětí a péčí o rodiče, prarodiče ve vícegeneračních domech.


Jakmile uvolníte sevření výrobních systémů, zdravotnické péče, penzijních fondů a pojištění, zjistíte, kolik peněz, času a energie máte k dispozici pro to, co vám přináší radost. Zapojte se do aktivit, které vás baví - talentů máte mnoho.


Udělejte si čas snít svůj největší sen. Co se stane, když se dnes nebudete věnovat práci, která vás neuspokojuje? Co toužíte dělat se svým časem? Jak můžete být více laskaví, soucitní a milující? Buďte zodpovědní při péči o vaše děti a seniory, kteří jsou vaší budoucností a minulostí. Setkávejte se a společně začněte měnit své myšlení s vědomím, že jste JEDEN.


Velký sen pro všechny je nadosah!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení....

Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.


8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.


VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,

DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE


Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.

9 OC kin 230


Oc - Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost.


Mimořádně pozitivní a silný den vhodný k očištění vnitřního domova - vaší duše, srdce i těla od všech zlozvyků, špatných návyků nebo negativního myšlení, které vás drží zpátky a způsobuje ve vašem životě potíže. Nesený silným Větrem Ik a požehnaný příznivou energií Bolon (9), pomáhá rozpustit a vyčistit negativní vlivy, které mohou být velmi houževnaté a bránit vašemu duchovním pokroku. Využijte tento mocný den, osvoboďte se od těchto břemen navždy nebo alespoň tento proces spusťte.


DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se zaměřím na společenský život a schopnost pracovat s ostatními. Dnes se podívám na své protivníky jinak a pokusím se sloučit to, co nás kdysi rozdělilo. Díky "nepřátelům" se učím najít sám sebe ve světě. Dnes přistupuji k lidem s Láskou, stanu se trpělivým vůči sobě a tolerantním vůči druhým.


OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.


Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.


***


Jsem Oc 9. Zdravíme vás, Drazí! Jsme rádi, že se scházíme další den oslav. Je pro nás velkou radostí, že s námi i nadále studujete Sféru Vesmíru a další věci, o které se s vámi ze srdce dělíme. Mnoho lidí se probouzí do svého plného potenciálu a otevírá dveře k vytváření života svých snů. Rádi bychom vám nabídli možnost otevřít další dveře, které se týkají záměru. Díky energetickému poli nekonečných možností, máte na dosah ruky schopnost vytvořit cokoliv chcete zažít.


Dnes vás vyzýváme, abyste celý příští týden věnovali každé myšlence a každému slovu, které vyslovíte. Praktikujte lámání zvyku "páchnoucího myšlení" s tím, že se budete zaměřovat jen na to, co si přejete. Jakmile se začnou vkrádat nežádoucí myšlenky, okamžitě je přesměrujte a změňte na myšlenky přinášející věci, po kterých toužíte.


Možná budete chtít změnit určité chování. Vypněte rádio nebo televizi, jestli nechcete, aby se události z vysílání staly vaší realitou. Odložte noviny, filmy a knihy, které se nezaměřují na věci, které si přejete prožít jako zkušenost. Omluvte se z rozhovorů zabývajících se drby o světových událostech, které se nehodí do vašich snů. Změňte stravovací návyky, vybírejte stravovací možnosti, které odpovídají vašemu životnímu stylu nebo vaší energii. Je možné, že budete muset začít chodit do postele dřív nebo vstávat dřív, abyste dosáhli svých životních cílů a cítili se při tom odpočatí.


Co chcete prožívat?


Nastavte svůj záměr, udržte zaměření na cíl a dívejte se v každém okamžiku na stopy, které vás dovedou k vytouženému výsledku. Nic jiného do své reality nepouštějte. Když udržíte zaměření na váš vysněný cíl, dosáhnete jej, a ještě mnohem více!


Cvičení dělá Mistra, to už přece znáte, jen jste na tuto pravdu trochu zapomněli. Objevte tuto pravdu, buďte tou pravdou, splyňte s touto pravdou, protože je to Zdroj, odkud jste přišli. Je to Láska, čistá Láska, která má mnoho jmen a tváří. Nachází se všude a v každém okamžiku - neexistuje žádný způsob, jak vás od ní oddělit.


Nicméně je to vždy volba, ať už vědomá či nevědomá, být oddělen od Zdroje, který vám umožnil prožít v životě nežádoucí nesnáze. Napojte se zpátky na Zdroj a budete mít energii jasného vedení a schopnost rozhodovat se vždy pro vaše nejvyšší dobro. Vyčištění tohoto spojení znamená odstranění strachu a kódů přesvědčení omezení.


LÁSKA JE VŠECHNO, CO JE.

Na ničem jiném nezáleží.


Zamyslete se nad touto myšlenkou. Záleží na tom. Každá částice hmoty ve Vesmíru je energetické pole. Jenže vy věříte tomu, co je fyzická iluze, a to jste se rozhodli zbaštit od té doby, co jste do této Sféry vstoupili. Pokud znáte a porozumíte tomuto konceptu - potřeba získávat materiální bohatství, uznání nebo cokoliv jiného, pro vás ztratí moc.

O co soutěžíte nebo závodíte, když neexistuje cena? K čemu potřebujete skladovat věci a hromadit bohatství, když neexistuje? Copak se od toho nedokážete osvobodit?


Díky tomuto pochopení můžete začít opravdu vidět sami sebe jako JEDEN.


Budete soutěžit, půjdete do války proti sobě nebo budete stát "jeden za druhým" dokud to celé neustane?


Sněte o tomto Bytí, sílu na to máte. To je základ svobody pro mnoho z vás, kteří hledáte Nebe na Zemi a usilujete o to. Nejprve je to představa, pak je to skutečná realita.


Vybírejte moudře.

Zaměřujte se na to,

co skutečně chcete,

abyste zažívali,

protože tak to bude!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Pocity, loajalita, přátelství....

Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!


9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.


ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA

UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI


V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.


DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST

Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.


10 CHUEN kin 231


Chuen - Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce.


Dnes je velmi vhodný den pro zásnuby nebo svatbu. Lahun (10) má úzkou vazbu s rodinou, společenstvím, vztahem mezi dvěma milenci a s Chuen tká silnou esenci partnerství, upevňuje manželské energie, které podporují a vyživují vaší duši i duši partnera. A pro vás, kteří jste již v manželství, jsou nádherné dny Chuen / Lahun vhodné pro obnovení vaší Lásky a vzájemné oddanosti.


Vlna VĚTRU nás obdaruje silou Ducha a pomůže překonat všechny životní těžkosti. DESÁTÝ den přináší do života lehkost a pohodu Ducha a vyzývá vás, abyste nikdy neztráceli víru, především v situacích zdánlivě beznadějných.


CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Pesimismus a těžká hlava blokují mé smysly. Dnes nejsem hercem, ale režisérem umění života. Obtíže a nervová zhroucení, které čas od času zatřesou mým životem, jsou darem, díky kterému se rozvíjím a rostu. Dnes se s dětskou radostí otvírám tomu, co ke mně přijde. Radost a pohoda Ducha mě doprovází po celý den, bez ohledu na to, co se stane.


Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.


Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři.....všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte dnes kreativitu umělce.


***


Jsem Chuen 10. Zdravíme vás, Milovaní. Naším přáním je, abyste měli nádherný osvícený a veselý den!


Je ještě mnoho práce, která vás čeká ve vnitřním i vnějším světě a mnozí zapomínáte udělat si čas a užívat si dny na Zemi.


Doporučujeme, abyste dávali pozor na slova, která říkáte a rozhodnutí, která děláte.


Nezapomeňte se smát, všímat si krásy přírody a udržovat své myšlenky zaměřené na vaše přání.


Vyberte si dnes jen to, co přináší radost vašemu srdci.


Uvolněte pózy vážnosti.


Smějte se nahlas.


Tančete.


Zaměřujte se jen na to, co chcete v životě a všechny ostatní myšlenky nechte jednoduše plout kolem vás.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Humor, lehkost.....

V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto OPICE.


10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?


Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.


POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,

VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,

ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT


V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.


TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.11 EB kin 232


Eb - Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu


Dokonalý den pro stěhování, cestování; odejít někam vyčistit mysl a uvolnit ducha. Impulsem je ve skutečnosti přirozený stav sám o sobě - molekuly vzduchu, částečky světla, radiové vlny, buňky v těle, myšlenky, které myslíme, emoce, které cítíme, všechno je neustále v pohybu. Opak - nečinnost, nehybnost znamená smrt. Takže obejměte svojí životní Cestu, pohybujte se, užijte si jí, poučte se z ní a žasněte z ní, ale udržujte vědomě pozornost na horizontu vaší duše a životního poslání, jinak vaše životní cesta stočí kurs.


DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,

ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Každý proces má své vedlejší produkty. Dnes odstraním sedimenty nahromaděné v karmickém sektoru, aby neobtěžovaly mé osobní konto tím, co už minulo. Moudrost nepřichází sama odnikud, ale je třeba o ni usilovat. Dnes si promluvím s pocity strachu a roztržitosti. Dnes nebojuji o přežití, ale žiji a uspořádávám svůj život. Uvolním se od trnů podezírání a nespokojenosti toho kdo a jaký jsem.


Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.


Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.


Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.


***


Zdravím, jsem Eb 11. Vítejte v čase našeho sdílení. Je nám potěšením být ve službě v procesu probouzení. Jsme velmi nadšení pokrokem, který mnozí děláte, když opouštíte staré zvyky, obavy a kódy přesvědčení izolující vás od Zdroje. Věřte, že na Zemi je vše v pořádku. Není se čeho bát. Máte uvnitř sebe potenciál být a dělat co chcete. Pouze vy sami si můžete blokovat spojení se Zdrojem.


Mezi vámi je mnoho lidí, kteří předstírají, že jsou vaši přátelé. Mějte se na pozoru před těmi, kteří dělají všemožné pokusy, abyste následovali jejich učení. Dávejte pozor na ty, kteří jsou ve vedoucích pozicích a snaží se houpat vás falešným bezpečím. Poznáte je podle jejich polovičatého úsměvu a mrkajících očí - tato kombinace znamená, že něco není v pořádku.


Věnujte se svému domácímu úkolu, pokud jde o potraviny, které přijímáte, přesvědčení, kterých se držíte a přátele, které si vybíráte. Věnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás - buďte pozorovatel. Nemusíte se nechat chytit do chaosu. Zůstaňte na okraji a vybírejte myšlenky zaměřené na výsledek vašich přání. To je nezbytné, pokud chcete udělat sny skutečností.


Věřte tomu, že ve vás přebývá síla a energie potřebná k projevení toho, co si přejete. Vyžaduje to píli a trpělivost sledovat cestu, která je ta nejvhodnější. Často dáme věci do pohybu, ale ve své horlivosti mít výsledek co nejrychleji, minete mnoho příležitostí. Věnujte pozornost synchronicitám, protože je to vaše vnitřní vedení a naše komunikace s vámi.


Nemůžeme vám přinést, co si přejete, pokud se nechcete dostat mimo svou zónu pohodlí a riskovat. Pokud se rozhodnete přestěhovat nebo získat novou formu příjmu, pak se připravte na odebrání věcí, které při těchto změnách nepotřebujete. Udělejte potřebné kroky, aby se vaše sny staly realitou. Odsuňte myšlenky strachu, nedůvěry a pocitu nehodnosti. To jsou jen machinace mysli a přesvědčení, která se dědí z generace na generaci.


Každý den se na svůj život podívejte s úžasem. Věřte, že máte schopnost měnit staré návyky. Věřte, že ve vás spočívá Láska Zdroje, který vám posílá pomocníky, kteří vám pomáhají zažívat, co chcete. Pamatujte, že tento svět je iluzorní dětské hřiště, takže s ním jako takovým zacházejte. Země je místo, kde si můžete zvolit být Netvor, nebo Kráska. Můžete si zvolit být Popelka nebo Princ. Můžete hrát roli darebáka, nebo dobrého člověka.


Co děláte pro to, aby vaše srdce zpívalo? Vyzkoušejte si několik klobouků, mnoho oblečení, tančete a zpívejte, co hrdlo ráčí. Možná, že váš dotek radosti dosáhne i k těm, kteří jsou utiskováni, a pomůže jim, aby se probudili.

Buďte šťastní při všem, co děláte. Usmívejte se na neznámé lidi. Změňte to, co vám nefunguje. Zastavte všechny pomluvy lidí a událostí. Staňte se součástí řešení, nikoliv problémů. Užívejte si dnešní den s vědomím, že jste dokonalá Bytost. Probuďte svůj plný potenciál a vyberte si nesčetné možnosti, které máte k dispozici. Pokud si něco vyberete a není to ono, vyberte si něco jiného.


Když je Láska a laskavost základem vašich voleb, výsledek bude naplněn Láskou a radostí. Někteří vás mohou nesnášet nebo zesměšňovat vaše volby, ale vy už víte, že přichází z místa negativního myšlení. Možná, že se stanete vzorem pro ty, kteří se snaží zlomit svá pouta vytvořená svým nevědomím.


Všichni jste JEDNO, udržujte tento základ při komunikaci s každým. Ani jeden z vás není méně nebo více než druhý. Všichni máte schopnost ovlivnit tisíce dalších novým způsobem myšlení. Doufáme, že si vyberete roli Lásky a Míru. Neexistuje nic, co je nutné dělat, žádná mise nemusí být dokončena, ale každý okamžik vašeho života by měl být naplněn radostí.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost....

Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odr