VELIKONOCE – PŘEKLAD SVĚTELNÝCH KÓDŮVážení Božští Společníci Vzestupu,


přeji vám krásné povelikonoční znovuzrození! Jsem si jistá, že tyto změny cítíte. Velikonoce byly vždy spojovány se Vzkříšením, pro mě osobně to tak opravdu bylo, protože Bůh otevřel další Světelnou bránu. Velikonoce vždy představují navýšení, kdy přirozeně přejdeme do tohoto stavu navýšení.


Buďte dnes opět srdečně vítáni v tomto prostoru, kde se setkáváme už tak dlouho. Přicházím o něco později se zprávou, protože jsem se věnovala svému osobnímu Vzestupu, osvobozovala jsem Božskou ženskou energii, což dělá většina z nás, že harmonizuje zpět Božský ženský princip, ženskou křehkost a sílu. Také se věnuji práci na zahradě, v podstatě začínám tvořit od začátku. Vždy jsem toužila pěstovat si vlastní jídlo a pozorovat magii od semene až po plody. Považuji to také za zodpovědnost, nechci se spoléhat jen na zeleninové bedýnky. Jarní práce vyžadují mnoho energie a času, a to celé potřebuji nějak organizovat. Práce s rostlinami a půdou je něco, co mé tělo povznáší i uzemňuje, když pracuji se zemí. Velmi mě to baví a přináší spoustu energie.


Velikonoce byly velmi silnou Bránou především pro lidi a Duše, které ještě nejsou probuzené v srdci. Svůj život žijí primárně v mysli. Jak říká Osvícená Rodina jedná se o Osvícené kódy přes dvojité éterické tělo. V podstatě celý tento proces jde do hloubky, není potřeba to nějak chápat, především slouží těm Duším, které ještě nejsou probuzené, ale opravdu po tom touží. Jen jejich ego je drží v bublině. To znamená, že pokud máte kolem sebe husté vrstvy energií, Duše nemůže proniknout skrze tyto vrstvy. Světlo se nemůže pohybovat skrze vás, i když po tom toužíte.


Ale jak říká Osvícený Tým, probuzení v tomto cyklu musí nastat. Teď nebo nikdy a opravdu se věci už velmi změnily. Změnily se k lepšímu. Mnoho Duší má nyní příležitost se probudit nebo ve svém příštím životě, protože získávají zvýšené Božské dispenzace Světla. Aby se tento zázrak stal, srdce musí být dostatečně otevřené. Tento překlad Světla nastává prostřednictvím tzv dvojitého éterického těla. V podstatě implementujeme své druhé energetické Já, svého dvojníka, který je na druhé straně. Je to bytost na druhé straně, s kterou pracujeme velmi specifickým způsobem. Do tohoto dvojitého éterického těla je zasazováno Osvícené Semeno.


To umožňuje famózní věc. Probuzení. Probuzení nastane jako událost, která se dotkne uvězněného ega, nehybného Já, které vytváří skořápku kolem těla. Jinak probuzení nastat nemůže. Týká se to lidí, kteří odmítají pocity, chtějí vždy rychle přejít do mysli, a tak svůj proces stále prodlužují, protože odmítají čelit bolesti, která je přirozeně spojena se smrtí ega a tak mohou přijít pocity. Lidé se odmítají setkat se svou frustrací nebo pocitem promarněného života. Prodlužují nevyhnutelné. Týká se to všech na Zemi, jestli lidé tyto informace čtou nebo ne. Jestli se k někomu dostanou nebo ne.


Záměrem probuzení není, aby někdo pociťoval extrémní smutek, ale tyto Světelné dispenzace jsou zaměřeny na ty, kteří potřebují zažít své AHA momenty, své zjevení. Skutečný správný otřes důležitý pro to, aby Světlo proniklo tvrdou skořápkou. Někdy je za tímto průnikem Světla zlomené srdce, sebezničující situace nebo šok. Šok je něco, co si většinou spojujeme s něčím hrozným, ale z hlediska probuzení je šok potřeba, aby člověk dovolil alespoň trochu té energie, aby ho vyprovokovala, aby s ním zatřásla. Aby se tělo otevřelo Světelné dispenzaci, potřebuje určitý způsob vyprovokování, takže jsem si také já předpřipravila určitou fyzickou situaci, aby tento proces nastal, abych měla tuto zkušenost, abych ji mohla poznat a popsat.


Pro otevření nebo zavření určité brány vždy potřebuji dělat určité konkrétní fyzické věci. V zákulisí prostě pracují lidské super inteligentní bytosti a ví, jak pracovat s každou protichůdnou energií. Jako Osvícené bytosti, jako zástupci vyšších legií Světla, což jsou Andělské sféry, kotvíme kódy, takže děláme každý den určité potřebné věci, aby protichůdná energie byla vyprovokována a pak hýbeme Světlem. Přijímám život ve všech jeho podobách, dokud není protichůdná energie ukončena, rozebrána a transformována. Všechno, co jsme až doposud dělali bylo o těchto zvratech. Tzn, že jdu přímo po těchto energiích.


Duše, které požádaly o probuzení zažijí šok. Ego se bude snažit bránit těmto věcem. Bude se bránit a vzdorovat a bránit si svou pozici, až do chvíle, kdy to vypadá, že jste prohráli. Tato válka nebude úspěšná, protože ego je vždy ve válce se sebou. Celá tato cesta je jen neustálé strhávání programů oddělenosti od Boha, které trvají eony let. Pro tyto bytosti udělat první krok je velmi obtížné. Jsou tak zakořeněné ve svých životních podmínkách, že ani neví, co dělat jinak. Jak myslet jinak. Jak rozšířit své vnímání. Cítí volání, že je potřeba jít po vyšší cestě, ale neví, jak se přemostit z kola tohoto světa, protože jak víme, život nekončí smrtí na Zemi, pokračuje do vyšších oktáv zpět ke Zdroji.


Velikonoce byly o povstání Fénixe z popela, o Vzkříšení a o této transformaci. Jsem nadšená, protože v zákulisí se vše soustředilo na přesun do jiných aspektů života, protože jsme přísahali, dali jsme svůj slib Bohu, že to teď uděláme s těmito Dušemi, které skutečně cítí volání. Některé vzdorují. Vždycky říkám lidem, „Neříkej mi, co mám dělat, já vím, co dělám a Bůh mi dává neustále pokyny. Chodím s Osvícenými Mistry a oni mi vždy ukazují každý segment, každý další krok, každou část.“ Ve Světelných sférách říkají, že teď jsou tyto změny důležité, protože tato sféra určuje příští sféru, takže stále čekáme na bytosti, které udělají skok, protože to všechno určuje další sféru. Mluvím zde o Vzestoupené sféře.


Soustředili jsme se hlavně na Duše v karmickém kole, které tak dlouho stagnovaly. Tato práce se odehrává v zákulisí docela dlouho a je to velmi čestná práce. Takže na tom pracujeme a teď si představte, že tyto Duše ví, že existuje možnost, jak se posunout, dostanou nástroje a odmítají to kvůli svému problému s egem. Cítí se méně než anebo se srovnávají s druhými.


Některé Duše jsou opravdu těžkým oříškem, protože jak jsem se již zmínila, některé Duše jsou velmi stagnující a zaseklé. První, co bylo důležité, že ale došlo k postupnému strhávání programů skrze temnotu. Ale traumatizace vnitřního dítěte dělá výsledek nejistý a beznadějný, protože se tyto Duše cítí jako oběť. Někteří si ani nechtějí nechat pomoc, možná si zvolili ještě těžší cestu. Chtějí zažít izolaci a jak říká Ježíš Kristus, pokud to není dostatečně špatné, dokud nejste v bahně až po uši, budete se vláčet bahnem ještě víc. Ne, budete vláčeni bahnem. Tyto zážitky jsou někdy velmi těžké, ale pamatujte, Bůh má plán probuzení pro každou jednotlivou Duši, která se chce probudit.


Probuzení probíhá během spánku, ve vnitřních rovinách, takže se možná v noci nebo ráno vzbudíte, nadechnete se jako při porodu a probudíte se jako byste během noci opustili své falešné Já, své iluzorní Já. Toto právo probuzení je opravdu zázračné, je to skutečné Vzkříšení. Okamžitě začnete přijímat Světelné kódy od vašeho energetického dvojníka.


Někteří řeknou, „Ale já se pohybuji v duchovních kruzích, jsem si toho vědom, poslouchám a čtu, sleduji videa!" To samo o sobě neznamená, že jste ve svém těle probuzeni do Osvíceného Světla, což je příležitost dostat se ke svému energetickému dvojčeti, a to se může stát jen skrze pocity pokory vůči tomuto vašemu poslání, které je vaší prioritou. Vím velmi dobře o čem píšu, byla jsem jako člověk v této sféře tak zničená a chtěla jen předbíhat aktuální kapitoly. „Bože, už mě tu nenechávej, už chci Domů.“


Ano, a věci se skutečně změnily, protože jsme zasadili určitá Semínka, vše se už mění k lepšímu. Toto vyrovnávání způsobilo posun. Jsme nadšení a doufáme v pozitivní změny. Naše práce byla to všechno naplánovat, mám na mysli Osvícené Semeno Života. Pracujeme v zákulisí a jen s vnitřními rovinami. Většina mé práce je jen ve vnitřních rovinách.


Když byly určité Duše obklíčeny v karmické realitě, točily se dokola a dokola a některé z těchto Duší nevyrostly ani v jednom životě, jen opakovaly dokola životy. Ani v jednom životě se neprobudily, protože se pořád zabývaly něčím jiným než Bohem, ale tento život se pro ně změnil. Mnoho z těchto Duší je ještě stále trochu rezervovaných, mají odstup a velký odpor, odpor ke změně. Poznáte Duše, které si zakrývají tvář. Přitom jsou to velmi laskavé Duše, ale vytvořily kolem sebe hromady odpadků. Takže je těžké se k těmto Duším dostat přes tyto odpadky. Bůh se k nim ale dostat chtěl a zvolil si udělat to skrze nás, Osvícené bytosti, a my jsme je umístili do NAŠICH VLASTNÍCH POSVÁTNÝCH SVAZKŮ, UNIÍ, ABY VSTOUPILI DO SVÝCH VLASTNÍCH SVAZKŮ. Vytvořili jsme pracovního alchymistického Ducha a tato práce se nyní odehrává v zákulisí a způsobuje jejich změnu. Strháváme reality a všechno, co jsme potřebovali dostáváme do Spirály života.


Vzestup začíná jedním jediným prvním krokem, který musíte udělat směrem k novosti. K novému životu, který je založen na Vzestupné realitě, už ne na žádné karmické realitě. S tím musí být konec. Pro takovou Duši je to však teď těžké, protože takhle žije dlouho. Mnoho životů. A mnoho z nich jsou Hvězdorozené Duše, které to ví. Nebo na to zapomněly.


Tohle všechno bylo součástí mého tréninkového protokolu, výcviku a poslání. A dovolte mi říci, že to byly ty nejtěžší roky mého života. Nemám na Zemi žádného partnera, který by mě tak, jak je to běžné ve vztahu mezi mužem a ženou, ochraňoval před nepřáteli. Procházím tím sama a popisuji to dost dlouho. A k tomu všemu dělám svoji vlastní práci na osvobození z přestupků. Mnoho léčení, mnoho uzdravování, mnoho uvolňování přes potoky slz. Velmi dobře si uvědomuji své poslání na plný úvazek.


Velikonoce byly opravdu magickým přechodem, jestliže nasloucháte sobě, jste všímaví a dáváte pozor na tuto svoji práci. Mistři pilně pracovali celé Velikonoce, skupina těch, kteří jsou velmi blízko tomuto porozumění. Blíž než ostatní. Ale abyste dělali věci správně, nemusíte si toho být vědomi. Je to prostě jen krásný magický proces. Velmi dobré energie pro posun.


Chtěla jsem se s vámi dnes podělit o tuto velmi laskavou zprávu, co děláme někteří v zákulisí. Takže překlad Světla energetického dvojníka začnete pomalu stahovat do těla, ale není to možné, když budete jen trochu v egu. Pracujete s energií buněk, aby buňky tyto energie přijaly. Je to jinými slovy překlad Světelných kódů do těla.


Můj život je plný nové kreativity, vím, že je to správně. Život je prostě jedno velké dobrodružství. Doufám, že se vám zpráva líbila a že váš další krok povede k probuzení do své vlastní krásy, že si vzpomenete, že jste krásným Andělem. Užijte si svá nová zjevení na cestě pokroku. Odejděte od těch, kteří vás nepodporují, nebojujte proti životu. Dělám vždy jen to, k čemu jsem povolána a ptám se každý den, co se změnilo. Chcete-li mít více zábavy v životě, připojte se ke skupině Průkopníků Vzestupu. Dělám to s Láskou. Opatrujte se, pečujte o sebe, dávejte na sebe pozor.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta