VŠECHNO SE MĚNÍ
Vítejte u dnešní zprávy. Prošla jsem aktuálně jedním velkým dokončením mise. Jsme v klíčovém momentu, kdy se vše mění. Připravuji delší sled aktualizací na téma sestupu Elohim, zrození těchto Posvátných dětí s Osvícenou šablonou zde na Zemi. Existují lidé a činy, které ovlivňují Zemi a celý Multivesmír. Jedná s o jakýsi souhrn týkající se celé této malé skupiny a cíle, který si stanovili a co se dělo v zákulisí včetně dokončení přestoupení, jestliže vás toto zajímá. Vhledem k tomuto aktuálnímu přechodu, jsem v současné době off-line a soustředěním se na velmi krásnou novou časovou osu Vzestupu. Moje tělo hodně integruje, takže se pohybuji ve své samotě, mise zabírá převážnou část dne. Mnoho lidí má na aktuální dění různé názory.


Jako skupina Osvícených bytostí na to máme zcela odlišný názor, protože zahrnuje chápání, jak je tvořen život, vyšší perspektivu Stvoření a jak lidské bytosti fungují. Pokud se na současné dění na Zemi díváme pouze z pozemského života nebo dokonce duchovní perspektivy lidí, kteří se v současné době snaží vysvětlit něco, čemu říkají Vzestup, pak Vzestup je zcela něco jiného. Neprezentují Osvícený Vzestup, jak jsem vysvětlovala v naší skupině a také žádný jiný způsob Vzestupu neexistuje. Není to žádné stoupání nahoru.


V této zprávě bych chtěla vysvětlit, co se děje na cestě Osvícené lidské šablony vám, kteří jste na této cestě oddanosti Vzestupu, protože jinak nevím, proč byste měli být na tomto webu. Pokud čtete tyto informace ze zvědavosti, je to také v pořádku, nicméně, jak se říká, zvědavost zabila kočku.


Mnoho věcí, které se dějí, lidé nevyhodnocují správně. Jestliže tito lidé nedělají své vize jako Osvícené bytosti, neuvidí to. Děje se něco mnohem krásnějšího než jen současný padlý a falešný příběh temné noci, ačkoliv i ten zde vykresluje krásnou budoucnost, ale je to velká falešná lež, protože za touto temnou vizí není žádná životní síla.


Jako Osvícené lidské bytosti zde vytváříme nový cyklus Stvoření. Ti, kteří jej budou následovat se budou pohybovat směrem do sjednocené Posvátné Unie. V kruzích, které nazývám moderní spiritualisté, hovoří o Vzestupu Gaie a také o tom, že stoupáme společně s ní. Není to úplná pravda. Lidská bytost musí procházet proudy životní energie, a to správným způsobem. Nejsme tu jako záchranná mise, ale jsme tu abychom byli svědky, jak pohybovat správně vlastní životní silou. Jsme také vedeni různými Bránami směrem k Centrálnímu Slunci. Více o tom budu psát ve skupině.


Když naši životní sílu dokážeme číst správně, děláme vyšší volby a tím zvedáme sami sebe jako Světelnou inteligenci v lidském těle. Tak vzestupujeme. V kontextu toho musíme pochopit a vrátit s k počátečnímu bodu, kde se něco pokazilo a stalo se padlou šablonou. Neopravujeme planetu, které se říká vězeňská, protože je zde tolik manipulace a unesené energie, kam se jen podíváte a kde se nedá jen tak osvobodit. Planeta má svůj vlastní Vzestup. Zahoďte všechny falešnosti, že tu musíte zůstat a zachránit planetu. Jinak tu můžete být dalších 26000 let.


Mnoho lidí se domnívá, že když přijdou Osvícení, že se vše na planetě zlepší, ale je to naopak. Tato predikce je špatně chápána, protože lidé nechápou, kdo jsou jako lidská bytost jako Tvůrce. Co to znamená být Tvůrcem? Že vy sami sebe musíte přesunout do své vlastní časové osy podle svých vlastních voleb, a nikoliv, že si necháte někým jiným určovat a volit pro vás časovou osu. Jestliže jste v této současné časové ose pasivní a nic neděláte, pak pro vás bude všechno vybráno. A to není časová osa Vzestupu.


Porozumění tomu vyžaduje mnoho práce. Když začnete dělat práci na své životní síle a jít ve svém přirozeném proudu, začnete si všímat, že planetární životní síla se přesouvá jakoby ubývá. Když jdu v lese cestami, jako kdysi před 5 lety, nejsou stejné kvůli zásahu člověka a rušivých energií. Nejen že jsou stromy napadeny a vykáceny velké úseky, ale jsou také uměle budovány cesty pro těžební techniku. Všechno je živý organismus, a protože se nacházíme již ve dvou hlavních časových osách – Sestupu a Vzestupu, na časové ose Sestupu se dějí tyto věci včetně očkování. To je časová osa, kde už nemáte svobodnou vůli. Někteří řeknou: „Ale sakra co, nějak to zvládnu.“


Jak jsem se zmínila již v zimě, očkování je nevratná změna, protože jde přímo do vaší DNA. Nejen že unáší vaše Vědomí, což vidím, když se na takového jednotlivce naladím, je se stále více bez života, vypadá to, že jsou tito lidé čím dál více robotičtí. Jako by je jejich Vědomí opouštělo a existuje prognóza, že za několik let zemřou. Temnota má lidskou rodinu jako svůj experiment. Je to velké přestoupení a je jim to úplně jedno. Zajímá je, jak lidské tělo na tyto technologie reaguje. Technologie nejsou jen to, čemu říkáme počítače a telefony. Testují lidi, kteří k sobě nemají žádnou úctu a vymění jí za to, že mohou jít do práce a cestovat. Myslí si, že si to zkrátka musí vybrat, že nemají jinou možnost. Vzdávají se své suverenity a síly v situacích, které vůbec nejsou smrtelné.


Takto Temnota ubližuje lidským tělům. Zatímco Bůh po nás chce, abychom důvěřovali plánu Vzestupu. Lidské tělo jako Božské tělo je velmi zranitelné, je to smrtelné tělo, obzvlášť pokud si zahráváte s DNA. Proto sdílím své zkušenosti a jsem naštvaná, k čemu jsem byla vybrána, abych zažila mnoho jiných přestupků, nicméně jsem je musela zažít a sdílet svůj příklad. Což bylo součástí mise a také, aby mohlo dojít k rozdělení časových os.


Musíme si však uvědomit, že tito lidé mají svobodnou vůli, stejně jako být žákem Osvícené cesty je svobodná volba, ale ze strachu si jí mnoho lidí nevybralo. Většina lidí ani nečte tyto zprávy o Vzestupu, který tu několik málo z nás dláždí.


Začínám pracovat na uceleném souboru pro Vzestup, který bude k dispozici zde a k zakoupení, ale není v mých silách kontrolovat, kdo se k němu dostane a kdo ne. Bůh pracuje tajemnými způsoby a podstatou věčného Ducha a ví, jak na někoho dosáhnout a jakým způsobem. Bůh mnoho z nich oslovil již před lety. Jestli odvedli práci…? Nevím.


Lidé vůbec neví, že jsou součástí laboratoře Temné strany, velmi skrytého experimentu, který se odehrává na úrovni těla a ztělesnění. Je to velmi tichá hrozba. Obrovský hřích proti Bohu a proti povaze životní síly. Můžeme si o Vzestupu povídat celé hodiny ale ve chvíli, kdy hřešíte proti svému tělu, jdete proti němu a toto tělo je organické. Ne umělé. To samé s týká jídla, co dáváte do svého těla. Jestli chcete být zombie, kterou se lidí stávají více a více kvůli tlakům ve 3D. Jsou tlačeni a utlačování stále více, aby to přijali jako svou realitu. Pro Duše, které jsou na Zemi mnoho cyklů není snadné rozlišovat toto skryté zotročování, jako pro nás, kteří jsme Světlo. Vše poznáme velmi snadno a rychle. Když čtete impulsy životní síly na Zemi, jsou čím dál více zkreslené stejně jako příroda je vyčerpaná, černý scénář, který je zde vytvářen. Mnoho z nás cítí, že jsme v klíčovém momentu, že se všechno mění. Dokonce i vzduch, který dýcháme, je horší. Nadšení ze života u mnoho lidí slábne. Duše New Age jsou ve sladkém spánku, kde jsou všichni tak materialističtí. Prodávají své kouzlené hůlky, pleťové vody a lektvary a vydělávají na tom spoustu peněz. Víme dobře, čemu ve skutečnosti slouží. Prosperují a učí, jak prosperovat. Učí lži. Proč lidé na planetě tak trpí?


Velmi vám doporučuji sledovat dál tyto zprávy, které budou následovat. My nejsme jen mimo Status Quo, nejsme jen rebelové, jsme individuální bytosti, které přišly jako akupunkturní body, aby změnily rotaci toho, co je zkreslené, a toto zkreslení nedělá nikdo jiný než lidské bytosti. Velmi těžká mise, jsme zodpovědní za tolik úkolů, které mohu provádět pouze velmi znalé a pokročilé bytosti, které ví, jak to udělat. Obětují mnoho, kdykoliv přijdou na planetu. Lidé to nevidí, mluví se mnou jako s tělem Lenky.


Existuji aspekty velkého života, které se na naší planetě probouzí. Tyto aspekty života jsou součástí celého Vesmíru. Ale Temnota chce, aby se co nejvíce lidí točilo v kruhu a na tom má velký podíl falešné New Age hnutí, které uneslo původní Nový Věk. New Age začal prodávat falešnou spiritualitu, realitu, která není skutečná, protože je za ní nulová životní síla. Znám mnoho takových webů. Když čtete tyto informace, není v tom životní síla. Když necítíte životní sílu, jste v depresi. Mnoho lidí na to používá alkohol, cigarety, jídlo. Co se při tom děje? Už nejste schopní získat přístup k čisté životní síle, což je čistá radost Boha. Neposkvrněný design, který je spirálou. Jsou tu jen kruhy a čáry.


Božskou životní sílu sjednocujeme s naším Vědomím, tak osvěcujeme naše tělo, vytváříme spirálu, nové vzorce života, které se nakonec stanou skutečným novým životem. V tom nám pomáhá Světelná Rodina, to jsou ti, kteří nejsou vtělení. Dokáží vymyslet nové způsoby, přesunout a vytáhnout životní sílu skrz to, co tu děláme - vytváření Světelných portálů. Rozšiřujeme Semeno na Zemi. Takže skrze tuto práci se nyní blížíme k novému Úsvitu, je to nevyhnutelné. Už nežijeme realitu, kterou před tím a mnoho lidí stále lpí na své pozemské realitě, takže jim chybí vstupenka do časové osy Vzestupu, což je opravdu plýtvání času. Musíme je nechat jít bez ohledu na to, jak moc je milujeme. Naše vnitřní dítě by velmi vyčerpávalo, kdybychom se snažili je zachránit: „Potřebuji, aby šli se mnou.“ Stále hrajeme hru Temno udělá krok, Světlo udělá krok, ale žádný zlomový bod nepřijde. Pokud chcete vzestoupit, musíte vystoupit z tohoto běžeckého pásu a dostat se z tohoto příběhu a falešné naděje. Musíte vědět, kdo jste. Žádná lidská bytost pro experimentování! Musíte to projít a musíte to žít. Nejen o tom číst. Je to cvičiště, kterým jsem prošla stejně tak i já.


Velká část a hlavní část mise byla pro nás dokončena. Za námi jdou ti, kteří si to také vybrali, kteří se chtějí učit vědomě a ochotně. Je to pro ně vzrušující a jsou ochotni udržovat sami se sebe v neustálém pohybu. Také se budou muset odpojit od Status Quo platformy, a toho, co je drží dole a co je stahuje nebo čekávání, že se partner posune nebo někdo, koho májí moc rádi.


Musíte opustit tento starý způsob, už tu nemůžete zůstat. Bude to horší a těžší. „No a co mám dělat?“ Od toho jsme tady. A kolik lidí za mnou za poslední rok přišlo na osobní sezení? Jeden! Jeden jediný člověk a byl to muž! Moje cesta byla opravdu bohatá na opouštění 3D, čím jsem musela projít jako nebojácný a odvážný bojovník. Pokud je to vaše současná fáze, mám vám co nabídnout. Jste stále v situacích, které se opakují? Už to prostě dál nemůžete vydržet. Nosíte zátěž, v kterou věříte. Vaše vnitřní část nyní prochází rozštěpením, abyste byli zmáčknuti a udělali první volbu. Duše těch, kteří žijí snadný a pohodlný život, neudělají žádný pokrok, nebo malý a pak rychle zleniví.


Jsme v čase velké jasnosti. Dokončili jsme segment dezinformací, dostali jsme oživení. Ach tak moc se těším na to, co přichází. Obnovení původní lidské šablony, Elohimské šablony těch, kteří provedli zvrat. Jsem dlouho tlačena, abych doslova nutila všechny uvědomovat si, co dělají a udělat své první kroky vpřed. To, co se odehrává v této nové časové ose, je tak zázračné, nikdy jsem to nežila. Dědictví Osvícených bytostí je nádherné dílo, po kterém by měli toužit všichni, protože každý má hlad po návratu. Prapůvodní Božské Dílo – spojení s naší pravou rodinou, Otec, Matka, Dítě - Kristus. Temnota to všechno unesla. Temnota zde prezentovala různá mimozemská setkání, lodě, předky Annunaki, Reptiliány a kruhy v obilí. Ani na žádném minulém životě vůbec nezáleží. Jediná pravda je pravda Ducha, který sestupuje do života prostřednictvím Přírodních zákonů a principů Stvoření. Individualizované Já se stává stále zbožnější a slouží ostatním. Tak se pohybujeme zlatou Bránou Vzestupu do zlatého Světla. Musíte se povznést nad svůj lidský život, kdy jste plně tím, kdo opravdu jste, celý váš život se pak změní.


Začněte jedním krokem první den a dalším krokem druhý den. To je protokol Osvíceného Světla. Život bude prosperující a obohacující nejen pro několik těch, kteří skutečně pracují na své moci a suverenitě. Práce na Osvícení je důležitá, ne informace. Tak se vaše Vědomí aktivuje a tím je vám navráceno.


Pokud chodíte do práce, která je Archonská, vaše životní síla bude ubývat, zatímco byste mohli tuto sílu investovat do vytvoření pilíře Světla pro sebe. Tito lidé nepojdou Vzestupem a nakonec se stanou velmi prázdnými, dutými nádobami bez života. Dělají a opakují každý den ty samé věci, zbývá jim tak málo síly na tvoření, že ani neví, jak tvořit a co tvořit. Jsme všichni Andělská stvoření a potřebujeme tvořit, vytvářet pomocí své Světelné inteligence, kde Duše neustále prochází tréninky a společně s Duchem tvarují životní sílu.


Málokdo si vzal zpět a demonstruje svoji vlastní životní sílu, vlastní příběh. Postupně otevíráme Brány a jen tyto bytosti mohou projít. Ne proto, že mají informace, ale protože se naučili sledovat impulsy své Světelné životní síly, a tak mohou opravdu číst zlaté Osvícené Světlo. Budou následovat Kosmické Světlo Krista a za ním půjdou. Ti, kteří sbírali falešné symboly, půjdou tímto směrem. Více falešnosti, více cyklů. Lidé obklopeni stejností, začínají mít deprese.


Toto je čas pro vás, kteří jste se možná rozčilovali nad tím, co jsem zde prezentovala, a možná jsem vás i chtěla naštvat. Musíte teď udělat svůj první krok. Pomoc tu máte. Jediné, co potřebujete, je udělat první krok. Udělat jednu jedinou věc, která je zásadně odlišná od toho, co děláte neustále, aby prolomila neustále kódování způsobu, kterým žijete. Každý den se opakuje to samé. Někdy jedna malá věc stačí na to, abyste se posunuli ve své osobnosti, aby zatřásla vaší Duší. „Co si myslíš? Pořád stojíš na jednom místě už roky! Jsi v režimu stagnace, probuď se!“ Teď už to není legrace a vtipy, ale je to legrační, vidět někoho to neustále odmítat.


Kdokoliv, kdy četl moje Božské informace a zahodil je jako by to byl odpad, mohl dnes druhým lidem udělat tutéž službu, kterou dělám pro ty, kteří vím, že vzestupují, protože jsou pilní. Bůh je životní síla a inteligence a když ji promrháte svým egoistickým odmítáním a pohrdáním, otočíte se, když stojím přímo před vámi, pak vám přeji šťastnou cestu, velké poznávání temnoty a zážitky v pekle. Vím velmi dobře, že možná potřebujete jen trochu si do vás rýpnout. Musím se smát. Nejde o to, jaká jsem, ale co představuji. Tak málo těch, tak velmi málo těch si z toho, co píšu, vzalo ten šperk a připnuli se jej dovnitř sebe a spojili se se svojí vlastní šablonou. Mnozí byli zvědaví, mnozí nedůvěřiví, mnozí se mi vysmívali a vysmívají.


Ti, věrní své cestě Vzestupu se mohou těšit na další informace o aktuálním Stvoření na Zemi, předejte to těm, které to zajímá. Neberte to na lehkou váhu, ale s radostí v srdci, že dokončujeme velkou misi. Je to velká oslava. Jedna pasáž je dokončena a nyní nás čeká Příprava na Vzestup. To je téma, které mě velmi vzrušuje.


Musíte se posunout dál. Nebude to něco, na co jste byli dosud zvyklí. Lidé, kteří jsou připoutáni ke vztahu, vztahům, majetku, lidem, s tím budou bojovat. Je to snadné, ale pro někoho je to těžké, ale každý malý krok je krok správným směrem. Chcete být suverénním lidským tvorem nebo pokračovat v recyklaci, kde jste už byli? S tímto odkazem jsem sem přišla. Ostatní není moje práce a nezajímá mě to. Existuje mnoho časových os, ale nejsou moje, nežiji v nich.


Najděte prostor ve svém srdci spojit se se mnou i příště, protože se vracím zpět do práce. Půjdeme opět hlouběji do srdce. Následujte organický život, plný Boží síly a Božského Vědomí. Muže to být těžké, protože všechno Božské bylo tak uneseno a umělé, proto je návrat těžký. Umělá inteligence také pokročila, spousta věcí je tiše implementována do vašeho Vědomí a ovlivňuje vás a nejste si toho ani vědomi. I během spánku dochází k velkým únosům. Všechno ve svém životě dělejte velmi vědomě.


Z celého srdce se soustředím na cestu Osvícení a Zlatého Vzestupu. Připravte se na grandiózní informace, stanou se krásné věci. Uvidíme mnoho nového a krásného. Děkuji, že jste tu se mnou. Mnoho Lásky, síly, moudrosti a dnes přidávám slovo ODVAHY. Miluji vás. 🙏💗


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta