VŠECHNY HVĚZDNÉ DĚTI MUSÍ BÝT OSVOBOZENY
Vážení Milovaní,


Není mým záměrem pokračovat ve veřejné práci, ale stále se zmiňuji a píši o skutečné, o pravé Kristovské podstatě. Existuje věta, kterou jsem si pro sebe nasměrovala během jedné z modliteb za osvobození mé vnitřní matky. Celý můj život se lidé dívali na mé Světlo. Nevěděli však, jak velkou Temnotou jsem musela projít a zažít, aby se toto Světlo udrželo v tomto světě. Lidé berou Krista jako samozřejmost, protože ho neuznávají takového, jaký doopravdy je, dokud sami nezačnou svou cestu zasvěcení do Krista, nestanou se více, než jsou, a nestanou se skutečně zbožnou přirozeností. V pravdě, Kristovo Světlo na této úrovni reality jen tak snadno neexistuje, kvůli povaze antikrista a všemu, co proti němu působí. Je to celoživotní boj a skutečná oběť pro Osvíceného Krista, aby kultivoval své ztělesnění a nabídl se jako dar světu. Lidé si bohužel většinou neuvědomují, čím vším musí Kristus projít, aby vůbec přežil, natož aby v této říši prospíval.


Dnes jsem se probudila a přijala nějakou příchozí informaci o mužsko-ženské nerovnováze. Pentagram byl vždy symbolem Venuše, protože se otáčí v tomto orbitálním vzoru. Obrácený pentagram je okultní symbol pro „ďábla“, ale ve skutečnosti představuje obrácení Venušanského Vědomí, což je vzpomínka na Božské Ženství uložené v kolektivní paměti Lidstva. Všichni víme, že Život v této sluneční soustavě byl přesouván z Venuše na Mars a že je to všechno „škola“. Současná snaha je sladit kolektivní vědomí Země s časovými liniemi Marsu, v jejich pokračování. Během Pádu Atlantidy se atlantští kněží spojili s „šílenými vědci“ z Marsu, což nakonec vedlo k pádu této civilizace. A pak to pokračovalo dál. Je složité porozumět minulým a budoucím časovým liniím, ale to, o co se nyní snaží, je znovu sladit Zemi s tímto vědomím. To je důvod, proč máme globalistickou elitu posedlou Marsem a vesmírnými technologiemi.


To vše je vlastně nevyléčená a nevyřešená fragmentace Duše, protože k destrukci došlo kvůli mužsko-ženské nerovnováze. A nyní jsme opět v této nerovnováze, protože dávná historie lekcí v této Sluneční soustavě není a nebyla dosud pochopena. Bylo to a je to potlačováno, nepochopeno a vyprávěno falešně. Stejní elitní kněží z Atlantidy jsou nyní inkarnováni jako moderní globalisté a „šílení vědci“. Časové osy Venuše se však obracejí, protože ženská linie a porozumění dlouho spaly a padlý mužský by vládl samostatně a nezávisle dál. Jakkoli je to zdeformované, je to vynucená realita našeho kolektivního TEĎ a vede to pouze Zemi do další časové osy ničení a také nás to spojuje s umělou inteligencí a antikristovskou posedlostí. Nikdo neví, co se stane ve 3. hustotě této sféry, nicméně časová osa Vzestupu je nyní plně obnovena a Osvícení stále sledují a doufají, že si vyvolené Duše vzpomenou a vzestoupí. To je důvod, proč jsme zde a učení a dispenzace jsou udělovány neustále a pamatujte, že Kristus opět zvítězí!


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta