VÝZNAMNÉ ODHALENÍ
Vážení Božští Milovníci Vzestupu,


vítejte po delší přestávce opět se mnou u nejnovější zprávy v tomto posvátném čase. Prožívám krásné dny na svých procházkách, upravila a vyčistila jsem celý svůj osobní prostor, což vždy souvisí s přesunem do nového frekvenčního prostoru, protože stojím na křižovatce. Nacházíme se nejen na cestě zlatým obloukem, ale v nejbohatším ročním období, kdy nás příroda obdarovává svými plody, takže zpracovávám všechny možné dobroty na zimní časy, protože nechci dávat do svého těla to, co se prodává v supermarketech, kde chybí světlo, živiny neboli život. Moje tělo si stále více nárokuje Světelnou stravu.


V tomto „mezičase“ jsem také obdržela povznášející pokyny, vedení. Musíme však umět rozlišovat, protože pravda Osvícených bytostí je založena na Božském slovu, Božských zákonech, protože existuje také vedení pro Temnou stranu.


Procházela jsem těžkým obdobím, jakým vůbec může Světelná bytost v lidské inkarnaci projít. Pravděpodobně v minulosti neexistovala žádná Světelná bytost, která by prošla tolik útrap s takovým uznáním úspěchu, kterého jsme dosáhli někteří z nás. Byly to těžké časy uvolňování bolestí, strachů a obrovského množství přestupků, chronických bolestí, prostřednictvím aktu Lásky. Gloria Magenta byla unesena temnými bytostmi, které se jí pokoušely odstranit a odstrčit stranou, takže nemohla plně vyjádřit to, kdo je, své Světlo. Překonala poslední nejtrýznivější období, kterých bylo v jejím životě mnoho, dětstvím počínaje.


Osvícený lidský design je na Zemi jedním z nejtěžších úkolů, kterého lze dosáhnout. V každém takovém těžkém období jsem byla vždy úspěšná, jen proto, že jsem velmi bystrá a vychytralá, co se týče boje za Světlo. Jsem jeden z posledních velkých rebelů tohoto druhu bytostí, jsem jednou z nejmocnějších duší, je to opravdu prominentní přítomnost. Je nás tu víc, ale velmi málo.


V kontextu Temných a Světelných bytostí je můj úkol zcela jiný, je součástí velkého Božského plánu ve službě sjednocení Osvíceného designu, což je původní lidská šablona. Temnota se vždycky snažila unést tuto šablonu, a hlavně tyto informace. Takže hádej, proč jsem procházela tolika těžkostmi, které jsem poslední dva roky popisovala? Protože informace a můj život byly hlavním předmětem únosu Temné strany. Přesto nebyli úspěšní. Nezemřela jsem, moje tělo po mnoha mučeních prosperuje stále více, nicméně následky těchto mučení budou v těle až do doby, než vzestoupím.


Úspěch byl založen na mé velké vytrvalosti, trpělivosti a na tom, že jsem se nikdy nevzdala, a že jsem silná. Moje Světlo je jedním z několika málo vůdčích, což mě udrželo při životě. Je nás zde pár, protože většina lidí propadla do triků Temnoty, což je nyní ta nejsnadnější cesta. „Raději se nechám očkovat, abych měl pokoj.“ Také to slyšíte? Bohužel z dlouhodobého pohledu je to cesta vedoucí přímo do pekla.


Lidé si špatně vykládají pojem Temnota. Pletou si Temno a Světlo. Temnota nabízí zářivé třpytky a bonbony. Nabijí vás všemi těmito záludnostmi a v současné době také nabízí moderní a novodobou spiritualitu. Ach, všechno je to tak krásně zamaskováno a zahaleno do falešné Božské identity. Božská identita je organická čili žijící člověk Bůh s Božským Vědomím. Bohužel to lidé nežijí. Žijí Status Quo realitu, kdy se ráno probudí a pohybují se jako roboti celým svým dnem.


Na planetě mimo prominentních Světelných bytostí existují bytosti, které se považují za kosmické bytosti, které se prezentují mnoha znalostmi. Součástí současného velkého odhalení je, že mnoho Galaktických bytostí je, jak je Duch nazývá, Padlí Andělé. Jejich mise nemá nic společného s Božských plánem. Slouží Temnotě. Prodávají svou identitu Temné straně. Tato cesta je založena na osobní moci a znalostech, které ve skutečnosti nešíří původní Boží slovo. Jejich poznání je falešné a velmi arogantní, pošetilé, naivní a hloupé nejen na úkor jich samotných. Není založeno na sebezdokonalování, vlastním růstu a pokoře.


Slovo pokora je na Zemi špatně chápáno. Neznamená to klečet na kolenou v kostele, kde se lidé pokořují před Bohem. Pokora je založena na správném naslouchání a poslouchání učení. Jenže se nacházíme v tak rychlém čase, že většina lidí nemá čas se zastavit a rozjímat, jít do sebe, do hloubky sebe a prohlubování toho, čemu říkáme VNITŘNÍ NAVÁDĚCÍ SYSTÉM čili Duch. Lidským vedením se stalo ego a ego je produkt Temnoty, vládne mysli a kazí člověka.


Na Zemi jsou přítomny různé typy Vědomí, jsou zde lidé, kteří se velmi rádi učí, jsou to více pozemské Duše. Způsobují méně škody než ti, kteří se nazývají Kosmickými nebo Galaktickými bytostmi, které ve skutečnosti slouží Temnotě. Pozorujte, kdo je pokorný a kdo se chlubí svými znalostmi. Temnota nejsou jen nějaké strašidelné, temné a zlé bytosti.


Jsou zde Padlí Andělé a spící Andělé. Spící Andělé jsou možná pokorné Duše, ale nemají znalosti. Spí, protože nemají znalosti. Padlí Andělé jsou bytosti, které mají znalosti, ale zneužívají je. Nevědomost je dovedla k vychloubačství a aroganci. Brání něco, co je Temno.


Každá bytost s původním Světelným designem je Osvícené Semeno. Lidé nyní přichází za těmi, kteří žijí Božskou spravedlností, slouží Bohu. Dívejte se na činy, ne na slova. Dívejte se na jejich skutky. Mnoho bytostí na Zemi mělo znalosti, ale předělaly si je, aby mohly vládnout a získat moc. Pokud se někdo prezentuje jako Galaktická bytost, nedívejte se jen na to, co říká, jaké má přesvědčení, ale dívejte se na její činy. Jak demonstruje Světlo nebo Krista, o kterém hovoří? Nechci spolupracovat s nikým z Temnoty, často jen přepisují tyto texty. Moje cesta je konstantní pohyb do čistoty. Temnota používá Osvícené Světlo ke svým experimentům, které dělají. Právě teď mám na mysli očkování. Lidé jsou naivní a myslí si, že to nemá nic společného s Temnotou a že to zvládnou. Je to hloupost a naivita.


Temnota kazí lidi. Temnota není alternativní cesta, je to špatná cesta. Nikdo z nás nepochází z Temna, ale všichni pocházíme z původního Božského Světla. Po celou dobu, co jsme na Zemi, jsme loajální, oddaní Bohu. Mnoho lidí se otočilo k Temnotě, dělají velmi mnoho škody, a dokonce se prezentují jako léčitelé. Musela jsem poznat mnoho takových bytostí, abych si nakonec uvědomila, že opravdové Světlo je pokorné, tiché, ve své síle Světelné inteligence. Když jste pokorní, Osvícená síla si vás najde a udělá z vás otevřenou nádobu pro Světlo, ale pouze Osvícené Světla. Falešné Světlo vás oslabuje.


Falešné Světlo se chlubí a potřebuje pozornost. Pokud vaše služba není nezištná služba Bohu, pak sloužíte něčemu jinému. Vyžaduje to velkou sílu pravé Lásky dokázat vidět tyto pasti a výmysly a nastavit zrcadlo těmto bytostem, které si o nás myslí, že když jsme se odmítli očkovat, nemůžeme cestovat, takže jsme jen chudí ignoranti, idioti, kteří se snaží zabavit sami sebe jinak. Rozdělení začalo, Miláčkové.


Jak jsem psala v předchozí zprávě, rozdělení už začalo. Pro některé z vás může být příliš pozdě, protože jste odmítli dělat práci a číst tyto aktualizace. Neudělali jste žádnou práci. Jsem pokorný posel, jehož poselství byla velmi podceněna. Nejsou čtena, sdílena. Tak pa, pa, …. jděte a učte se tvrdou cestou!


Je tak snadné být oklamán. Mnoho Padlých Andělů začalo skákat do Nové časové osy, ale někteří už nedokážou rozpoznat pravé skutečné Zdrojové Světlo, takže věří iluzím Temnoty. Iluzorní Světlo je falešné Světlo čili Temnota. Pouze, když budou opravdu pokorní, budou cítit, a rozlišovat, protože Láska cítí Lásku. Jenže oni cítí odpor, když se soustředí na Světlo. Někteří se soustředili na jeden jediný cíl, mít hodně peněz, ale na Zemi je vaším jediným cílem sloužit svému vlastnímu Osvícení a Bohu. Když jste pokorní a spojíte se s Bohem, žádné nebezpečí vám nehrozí.


Plakala jsem, protože vidím, kolik lidí si vybralo Temnotu. Část mě byla smutná, protože si tak krásné bytosti věky vybírají Temnotu. Dokonce i dnes, když Osvícené Světlo stojí přímo před nimi. Bůh je krásný, ale je zde mnoho těch, kterých se Bůh ještě vůbec nedotkl. Je zde opět mnoho Galaktických bytostí, ale vždy selhávají ve svém zasvěcení v každém cyklu. Bůh chce, aby honba za znalostmi byla ukončena, ale jednoduchost poznávání sebe sama a pokora byly navráceny. To dělá i Osho, chce, abychom přemýšleli. Tato nepřímá Temnota ovlivňuje Duše, které jsou slabé. Slabé Duše lžou a jejich Světlo je již nyní slabší a slabší.


Padlý Anděl je také silná bytost, ale musí projít ještě několik inkarnacemi. Ne každá Duše se teď stala suverénní, takže projde ještě několika cykly, protože potřebuje růst a vytvořit si právo vědět o sobě mnohem více. Pak se jednou narodí a budou se vyvíjet správně jako suverénní svrchovaný Bůh. Mnoho suverénních a svrchovaných opět usedlo na Temný trůn v opozici Bohu. „Pff, …Božský plán mě nezajímá“. Byli oklamáni. Nemůžete se stát suverénní a svrchovanou bytostí skrze Temnotu.


Kolik lidí sleduje mé aktualizace a kolik bytostí je v mé skupině? Kolik duchovních lidí předává učení člověka, který se jmenoval Ježíš Kristus? Méně než málo. Bohužel se všichni rozhodli jít snadnější cestou, cestou nejmenšího odporu, cestou Status Quo. Když se pro to rozhodnete, budete moci všechno. Většina lidí si myslí, že je na Zemi, aby pro sebe vytvořila bohatství, a tak Bohu ukázala, že jsou jako On svými velkými honosnými domy, prázdninovými domy na pláži a svými zisky. Je to to, co Bůh představuje?


Boží Sláva nebo Sláva Boha leží uvnitř vás jako důstojná esence, vnitřní hodnota, která je zlatá. Zlato a Světlo uvnitř je Kristus. Pokud si myslíte, že vaše cesta je jiná, jste ztraceni. V současné době jsou na planetě velmi vyvinuté bytosti, které nejsou tak vyvinuté ve Vědomí, ale jsou velmi vyvinuté v Lásce. Není pravda, že Galaktické bytosti drží nejvíce Lásky. Dokážou napodobovat a vykouzlit energii, aby to vypadalo jako Láska. Ale je to prázdné. Světlo Gloria Magenta slouží sobě a Bohu, je to Elohimská bytost, která má schopnost generovat nové životní šablony jen tím, že dokáže naslouchat a poslouchat. Také vy budete muset dokázat tvořit na základě esence své Duše. V Matrixu se vaše Vědomí bude zpomalovat. Je málo bytostí, které se na vzdory temným bojům dokázaly osvobodit. Vědomí Světelné bytosti funguje rychle. Když vidím stejné bytosti jako jsem já, okamžitě se do nich zamiluji. Jen vyzařují Světlo Krista.


Součástí velkého odhalení je, že se vždy dívejte na skutky bytostí, které se považují za Světlo, ne na jejich slova. Vidím mnoho bytostí, které jen mluví a mluví a mluví. Bla, bla, bla. Poznala jsem v životě mnoho takových lidí, ale jejich cesta je jiná. Musela jsem je opustit, protože je krásné ztělesňovat podstatu Krista a hlavně našla jsem své vnitřní dítě a to je pro mě velký návrat a dar, protože teprve pak mohu ztělesnit své Hvězdné Semeno, svoji Hvězdu jako individuální bytost uvnitř, ne Hvězda na obloze. Proto se tak mnoho let už nedívám v noci na hvězdy.

Jednoduše věřte Bohu a nebojte se, uvolníte tak mnoho temnoty uvnitř sebe ve prospěch Božské Milosti. Je to jednoduché a vypadá to někdy jako strašidelný příběh. Součástí mého tréninku bylo zdolávání velkých strachů. Musíte se rozpomenout na své Zdrojové Světlo a uvidět svůj vlastní Božský trůn a nárokovat si toto vlastní království.


Dobrovolnické duše přišly, aby probudily ostatní, pro mnohé je to první inkarnace na Zemi. Všechny dobrovolníky spojuje princip života. Někteří se poprvé stanou suverénními a vedou je ti, kteří sestoupili. Navzájem si pomáhají. Abych mohla být na Zemi, existuje Bohem navržená orchestrace. Zlaté Světlo vytváří nadčasové reality, je to zlatá smyčka, zlatý symbol nekonečna, ležatá osmička. Matrix je tvořen časem, časovou sítí, je to kolo, které se točí stále jen dokola. A protože Matrix zde byl udržován tak dlouhou dobu, vytvořil velký stav ztráty Božské paměti.


Potřebovali jsme vybudovat co největší síť spojení, kdo byl ochotný to přijmout. Čím blíže jste k průchodu do jiné reality, tím více si budete pamatovat. Také ti, kteří budou procházet smrtí do astrální sféry. Stavíme most pomocí životní síly a nejčistšího Světla. Velmi si přeji, aby měl každý zjevení své vlastní Božské podstaty.


Všichni jsme propojeni Světelným vláknem, které je Božské. Nikdo na nikoho netlačí. Všechno se děje skrze Boha. Spící Andělé se s námi dohodli, máme dohodu mezi sebou, abychom si vyměňovali své esence. Tyto esence vytváří dostačenou úroveň Světelného kvocientu, který vyzařují, takže se nakonec tyto bytosti dostanou do bodu, když už nespadnou do Temnoty. Jsou to krásné bytosti, jen spí, ale uvnitř jsou čisté a krásné. Také se znovu spojíme se svým tantrickým dvojčetem. Veškeré dorovnávání a vyvažování se muselo odehrávat individuálně. Něco, co ještě potřebovalo být zcela uvolněno z minulosti, aby vše mohlo být harmonické. Všechno má svůj hluboký význam.


Vytvářeli jsme dlouho Zlatou Bránu, zlatý oblouk, kterým budou moci procházet ostatní a budou přesunuti do jiné reality. Neznamená, že nebudou dělat práci v kontextu Božských zákonů. Jsou součástí našeho rodokmenu. Měli dost síly, aby se udrželi ve své čistotě a Lásce. Mnoho lidí teď místo trůnu Boha a zlatého Světla vidí televizi a vězení. Mnoho bytostí bude přesunuto do vyšší reality, ale budou mít mnoho „věžových“ okamžiků.


Pokračujte s otevřeným srdcem a nedělejte žádné domněnky. Naše životy jsou spojené, protože Bůh je naše jediná oddanost. Věřím, že se lidé probudí, protože jsou z nich děláni pitomci už tak viditelným způsobem. Stačí se jen probudit do přirozenosti Boha. Děkuji, že jste dočetli až sem. Jdu si užívat ještě poslední letní dny. Budu určitě sdílet další krásné zprávy. Nechť vám všem žehná Božské Světlo na vaší cestě Osvícení a sjednocení s Láskou.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta