VÁNOCE A NOVÝ ROK: KONEC JEDNÉ ÉRY
Vážení Milovaní, vítejte u dnešní velmi speciální zprávy, která je o práci Průkopníků Vzestupu. Stejně jako dvě předchozí zprávy. Dnešní zpráva je shrnutím a bránou do Nového Roku.


Práce pro Vzestup zahrnuje mnoho misijních pracovníků - Osvícených bytostí. Jako lidské bytosti sem hned tak nepřijdeme, ale jen, když máme misi a velmi podrobný Božský plán.


Tyto dny jsou velmi krásným časem oslav Vánoc, ale dlouho jsem nezažila radostné zážitky v tento velmi speciální čas kvůli přestupkům a práci pro Vzestup. Ačkoliv je tento čas na Zemi spojen s radostmi jako je sníh, zdobení stromečku, získávání ozdob, vytváření dobrot, což nese specifickou magii, pro mě osobně to není ta magie, kterou cítím jako nefyzickou magii, a to je spojení s Bohem a Světlem Božské inteligence.


Jako člověk jsem byla vždy přehlížena, podceňována stejně jako tato práce pro Vzestup. Sdílela jsem svoji cestu Vzestupu jako svůj život, vše, čím jsem procházela jako odvážnými zkušenostmi a průlomy, což nebylo snadné. Život se stal postupně bitvou odehrávající se na Zemi. Bitvou o organickou životní inteligenci a inteligenci Krista, která je zcela přirozená pro každou lidskou bytost a která je založena na esenci a sjednocení se svým Božským Já. V tomto světě je to přesně naopak a tato těžká lidská zkušenost má dopad na mé lidské dítě a lidské tělo. Na osobnost a lidské právo, které ztělesňuji.


Ti z vás, kteří jste sledovali moji cestu, zprávy byly krátké sdílení o tom, co se vždy stalo. V podstatě jsem ale nikdy nezašla hluboko do skličujících okamžiků, které jsem zažívala kvůli hustotě, které mě neustále tlačily proti tomu, co je organické, aby byl můj plný potenciál plně na Zemi ztělesněn, a to kvůli intenzivní kontrole a manipulaci. Abych nepřežila jako krásná Hvězdná Duše. Bylo to jako tlačení proti zdi. Za poslední roky jsem zažila minimální podporu. Někdo by mohl říci, že když jsem tak zamilovaná do Boha, že Bůh je poskytovatel, ale nechápe, že Bůh působí jako nekonečná životní síla, inteligence Krista prostřednictvím lidí. Když jste v této husté sféře, Bůh neovlivňuje přímo nás, ale vše přichází jako vnější hojnost prostřednictvím spolupráce s lidmi a Jednoty. Můžete říct: „Bůh se o tebe postará, jsi pokročilá.“ Mám výzvy jako každý člověk, i když dokážu dělat průlomy v Božské orchestraci. Moje hojnost přichází z dobré vůle a dobrého srdce stejných takto smýšlejících lidí, kteří jsou čestní a oddaní, abych mohla zůstat ve fyzickém těle a věnovat se službě na této planetě.


Když byla tato pozemská sféra navržena, byla myšlena jako komunita a spolupráce mezi lidmi. Ale jak víme v Matrixu, který je vězením, je vše roztříštěné, takže každý jednotlivec je tu jen sám za sebe. „Moje peníze, moje věci, můj život!“ Princip Rodiny se ztratil, Rodiny jako Světelné inteligence Svaté Trojice.


Temnota funguje nevypočitatelným způsobem. Dokáže rozptýlit a oddělit všechny tyto věci. Ti, kteří jdou cestou Krista, nejsou na Zemi podporováni, aby udrželi a rozšiřovali tuto práci pro co nejvíce lidí. Bez tohoto připojení k tomuto učení se stanete otroky systému. My ukazujeme cestu, jak nebýt otroky systému.


Jediný způsob je prorazit a osvobodit se a povznést se a lidstvo se skutečně povznese, ale nestane se to tak, jak si mnoho lidí myslí. Na Zemi je vše vytvořeno tak, že vše je na sobě vzájemně spoluzávislé, kdy se lidé vzájemně podporují. To znamená, že když má někdo něčeho přebytek nebo přístup k něčemu, co už přelévá jeho potřeby, sdílí to s celkem. Ale když se lidé stanou závislými, je těžké udržet organický způsob bytí.


Teď máme společnost, kde lidé jen hromadí pro sebe. Víc a víc a víc. V mé realitě se mi podařilo také narazit na takové nešťastné věci. Jak mi bylo ukázáno, Matrix je chaos, který všechno pohltí a kde jsou lidské bytosti velmi zapleteny do pavučiny a sítě.


Naše mise není postavena na záchraně světa, ale jako nabízená pomoc pro několik málo vybraných Duší, které jsou vnímány a hodnoceny jako schopné a připravené Vzestoupit. Všichni jsme dostali falešné probuzení, ale z toho jsme se museli probudit a prorazit, udělat svoji vlastní průlomovou práci, která není žádným vertikálním posunem, je to popis událostí Osvětlené Bytosti .Pokud jste ve vizi Boha, což znamená, že musíte dosáhnout na Osvícenou Bránu Vzestupu a vaše Vědomí je skutečně Božské, což je čistá Boží inteligence, pak nebudete součástí fragmentované a zkreslené reality.


Všechno ostatní Bůh nevidí jako katastrofu nebo pád, protože jednoduše ne každá Duše je připravena projít. Bohužel lidé jsou tak velmi zaneprázdněni materiálnem. To jsou aspekty, které je třeba překonat, jakmile začnete vzestupovat. Ne v mysli, ale když děláte svoji práci pro Vzestup, teprve pak začne fyzický proces. Všechna zaháknutí a připoutanosti musí odejít. Ti, kteří dělají tuto práci jako první, to mají nejtěžší, aby mohli vybraní vzestoupit. Vytvořit Avatarské tělo a pomoci Vyvoleným vzestoupit. Otevřít Brány pro ty, kteří toho před tím nebyli schopní.


Když se s kýmkoliv setkáte, lidé vám říkají věci, které nepochází od Boha, většina lidí není s Bohem spojena. Mají své vlastní deformace. Přejí si konkrétní scénáře a výsledky, ale oni sami nejsou ve vizi Boha. Většina lidí vám lže přímo do očí, vyprávějí vám příběh, kterému sami věří, což je infiltrovaná verze. Pro tyto pravdy jsem se stala tak nepopulární, když jsem začala psát o přestupcích. Lidé tomu pořád nechtějí věřit, že to jen tak ze Země nezmizí.


Všichni dobří věštci a vizionáři znají a vidí velmi dobře tuto hrozbu a povahu současné situace a ví, že vzestoupí jen několik vybraných jedinců, Duší, které jsou opravdu připraveny. Není to žádné upřednostňování, ale prostě inteligence Boha musí vámi projít. Duše, která nepronikla do své vlastní Božské inteligence, se nemůže pohnout vpřed. Tyto Duše nemůžete jen tak nechat přistoupit a vstoupit do Osvícené Brány, protože nejsou fyzicky připraveny a nedostaly se samy k Božství. Většina Duší se v této sféře nemůže probudit, protože pavučina je tak hustá.


Píšu o věcech, o kterých lidé nechtějí číst a nechtějí o tom nic slyšet. Nezískala jsme si žádnou popularitu jako channeleři, kteří sdílí: „Óóó ty milovaná Božská bytosti. Ach, vše bude brzy tak krásné a milující.“


Musíte vědět, že v této sféře existuje Boží řád, vše je navrženo Bohem, ale existuje zde velký chaos. Když se do tohoto chaosu inkarnuje Osvícená Bytost, je to jakoby se zde uvolnilo obrovské množství Světla, takže přijde Temnota a její slouhové a začnou bojovat. Začnou bránit svou pozici. Potřebují udržovat svoji infrastrukturu, aby přežili. Stejně jako my potřebujeme svoji výživu, organickou inteligenci. Bez toho nejsou lidé ničím, jsou odříznuti od této organické inteligence. I Temnota potřebuje organickou inteligenci, která jim pomáhá žít.


Představte si, že žijete na planetě, kde jste považováni za číslo, které dostanete při narození, pak průkaz totožnosti a teď certifikát s razítkem. Jako kdyby lidé potřebovali čísla a razítka, aby udrželi svá fyzická těla. Všechny tyto věci jsou démonické, nejsou organické a lidé si myslí, že se to zlepší. Ne! Nezlepší! Temnota se nezlepší. Temnota bude i nadále Temnotou, dokud se lidé neprobudí, že žijí v bublině Iluze. Přestanou čekat a doufat, že se to brzy zlepší, přijde zázrak a spasitel.


Zatímco někdo jako jsem já je tu s vámi 10 let, a píše o věcech, abyste se probudili……a doteď nic. Za všechny ty roky jsem zažila tolik výsměchu, ponižování, posměšků, pomluv, nenávisti a nevděku.


Mám pár lidí, které mohu spočítat na prstech jedné ruky, kteří mi skutečně pomohli uvidět důležitost této mise, čistotu a oddanost této práce. Všichni ostatní ne, ale stále tu jsou a nějak čtou tyto texty. Nevím opravdu proč, když v tom necítí pravdu. Ten, kdo ji cítí, následuje svými skutky tyto pravdy. Za poslední 2 roky jsem nepocítila nějaký posun, aby se tyto Duše dostaly na vyšší úroveň. Pouze pár jedinců, kteří vědí mnohem víc.


Jsem smutná, když to vidím. Ale nemohu dělat nic. Lidé tomu nevěří a nechtějí dělat nic. Raději poslouchají příběhy, které s nimi rezonují, protože je to snadné. Byli se mnou dlouho. Jsou to Duše, které chtějí jít snadnější cestou. Teď jsou tam kde jsou. Bude se to stále zhoršovat.


Poslední dny jsem cítila tolik smutku, protože se věci blíží k závěru a končí, pokud jde o veřejnou práci. Odcházím, protože můj Vzestup se blíží. Moje Rodina Světla mi vysvětlila nový směr práce a fyzickou konfiguraci, kdy se používá Merkaba pro sjednocení polarit, Posvátné Unie.


Veřejně jsem udělala všechno, co bylo potřeba, víc už ani není možné. Spousta nepodstatných věcí mě již odvádí od mého Vzestupu. Bůh řekl, že můj pracovní čas končí. Teď musí pracovat na svém osvobození ostatní, protože v roce 2030 se dvě časové osy zcela oddělí. Věci budou nyní eskalovat a budou se zhoršovat a zhoršovat fyzicky, až vytvoří tlak, což lidé budou cítit ve svých fyzických tělech, a to znám velmi dobře také já, když mé vnitřní dítě bylo dostatečně mučeno fyzickými bolestmi a Temnotou, aby nemohlo dělat to, co miluje zcela svobodně. Toužila jsem po malém domě u lesa se zahradou a Temnota se postarala, aby se tento můj sen zbořil, i když jsem si uvědomila, že pro ženu by to bylo zatěžující. Můj život šel od roku 2000 do pádu. Do dnešního dne jsem zažila tak málo zpětné vazby, jen spoustu nevědomých a povrchních emailů. Cestu Vzestupu nikdo nikdy neprojde za vás, nikdo za vás neudělá nic. Nikdo vás nemůže nutit.


Cítím velmi silně, že toto je čas rozloučení a vyjádření všech útrap a frustrací. Jsem velmi vděčná za všechny, kteří mi někdy pomohli. Ale nejsem tu, abych si psala s někým, kdo je tak hloupý a nepochopil za ty dlouhé roky svoji vlastní velkou příležitost. Chytré kalhoty se svými názory jsou tak zlí, jak jsou uvězněni v klecích a myslí si, že je normální se takto chovat. Jejich názory o mém poflakování apod. To není vaše skutečná povaha. Život se musí žít pravdivě.


Moje cesta nebyla dlážděna zlatem, ale končí Zlatou Bránou, která vede k mému Vzestupu a Vzestupu těch, kteří následují tuto cestu v pravdě a čisté oddanosti.


Jsme Láska, která se potřebuje projevit jako Láska. Bůh k nám hovoří jako náš rodič. Bůh není duchovní. Bůh je neutrální. Je to rozlišující inteligence, jen čistá Láska. Život se musí žít pravdivě. Moje vnitřní dítě v této sféře tak hladovělo po Lásce, která přichází z vnějšku jako přijímání Lásky. Nikdy jsem ji opravdu nepřijímala než v přírodě, se stromy, rostlinami, zvířaty.


Ve skutečnosti jsem za ty dlouhé roky měla jednu jedinou osobu, která mě podporovala víc než kdokoliv jiný. Když na můj účet přišla částka, aniž by mi řekla, že mi poslala dar. To je skutečná čistota Krista. Když jsem věděla, že potřebuji zaplatit své účty a životní náklady, vždy byly na mém účtu dary. Vždycky mě to tak rozplakalo a dotklo v mém srdci. Jedna jediná osoba, se kterou mám nádherné přátelství, která je tak krásná. A několik dalších krásných bytostí v naší Osvícené komunitě. Tolik Lásky a laskavosti. Tito lidé budou mít vždy dostatek.


Lidé nechápou, jak je to důležité a všichni budou muset udělat svoji práci. Už nemohu rozptylovat svoji energii komukoliv, kdo nehodlá demonstrovat Krista. Vše ostatní skončilo. Skupina Osvíceného Vzestupu je uzavřená skupina. S vámi ostatními se rozcházím. Držela jsem pro vás prostor 10 let a žádnou práci na svém vlastním fyzickém Vzestupu jste dodnes neudělali.


Nemyslím si, že by práce na těchto stránkách pokračovala ještě příští rok. Teď s přelomem roku nastává čas jen pro mě a skupinu Vyvolených. To jsou všechna osobní přátelství. Lidé, které znám osobně. Budu pokračovat ve skupině, což je založeno jako pokračování Spirály Vzestupu. Na dalším navazujícím pokroku. Budeme pokračovat na třech úrovních Spirály, ale nyní potřebuji odpočinek, čas na vlastní vnitřní práci pro Vzestup. To jsou ti, kteří dělají práci na sobě, a která funguje. Uvědomují si, že musí dělat změny a také je dělají. Některé Duše prostě nechtějí vzestoupit. Tak hodně štěstí!


Už není, co nového vyprávět, bylo by to jen opakování. Teď se chystám do konce roku věnovat svému vnitřnímu dítěti. Vše staré se potřebuje stále uvolňovat. Opouštím vás. Nemá žádný smysl prodlužovat věci, cesta se zužuje. Cítím, že se musíme rozejít. Žádná aktualizace se neopakovala, byly to jen věci, kterými jsme procházeli. Přeji vám nádherné zimní prázdniny. Smazala jsem to, co se mnou již nerezonuje. Mnoho Lásky, Moudrosti a Síly.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta