SNAHA ZABRÁNIT POSVÁTNÉMU SJEDNOCENÍ OSVÍCENÉHO SPOJENÍ V TĚLE 2. část

Vaše životní síla patří jen vám nikomu jinému, ale vy to vždy vložíte do práce, do toxických vztahů a do ostatních a to proto, že nemáte dostatek sebelásky. Lidé říkají, že jsou na Zemi, protože tu mají svůj účel, jediný účel je vaše Láska jako Boha k sobě, sebeláska. Někdy si lidé myslí, že milují druhého člověka, ale jsou často spíše posedlí, protože nemají Lásku k sobě. Nejprve musí objevit sebelásku k sobě, naplnit sami sebe Láskou, být plní Lásky, vyzařovat Lásku, z toho přichází životní síla. Osobně nemám žádný účel, jen být v Božském spojení. To je moje cesta.


Důvod, proč všechno stále trvá tak dlouho, je kvůli zlověstným silám, které se snaží rozbít Božské páry a vstoupit mezi ně. Tyto páry jsou Božsky zorganizované. Zlovolné síly se snaží zaháknout vás do jiných realit, nějakých partnerství, které jsou ve skutečnosti padělky. Každý na této cestě má pouze jednu, možná dvě posvátné možnosti, ale záleží na Bohu, abychom cítili, co nám Bůh sděluje a často nám odhaluje partnera, s kterým se setkáme prostřednictvím jeho posedlosti, temného kněžství a karmy. Tato bytost se snaží ubližovat a unést můj posvátný vztah.


Na tuto informaci jsem narazila pomocí temných bytostí, které se za dlouhou dobu provinily, protože až doposud nevěděly, kdo je můj Milovaný a bylo to skryté. Ďábel to vždy organizuje tak, že vám předkládá padělky: “Tohle je tvoje, tady tě budu držet. To je tvůj partner.“ Lidé se bojí, nechtějí udělat změny, nechtějí růst, mají rádi své stálé, svoji zónu pohodlí. Ve skutečnosti nerostou. Sjednocení je o vzájemném růstu a expanzi vašeho Božského potenciálu až do nekonečna. Když to ve vztahu není, je to většinou karmické. Jestliže chcete diskutovat o vztahu se mnou, hovořím vždy jen o Božském, Osvíceném, Posvátném a Svatém vztahu.


Jak mohu já, někdo, kdo je neposkvrněný, být s někým, kdo je tak chamtivý? Kdo se soustředí jen na materiálno. Temnota nikdy nevěděla, kdo je můj partner, který je Bohem v Božském Království. Temnota unáší i tuto telepatickou komunikaci a je v tom tak velmi zručná. Podařilo se jí infiltrovat do lidských zranitelností a slabých míst, protože lidé nechtějí provádět své uzdravení, svou vlastní léčebnou práci pomocí integrace a kroků směrem k ztělesnění Krista a stát se Božskými Dětmi.


Stali se jen závislými jeden na druhém. Neustále začínají špatným způsobem a myslí si, že se dostanou k Božství. Ne, musíte nejprve začít u sebe a postupně stavět na svých vlastních slovech. Proč je dnes lidstvo tak zranitelné? Protože se každý zaměřil na připoutání k druhému, že někoho má, že někoho potřebuje. Dva lidé se mají posouvat a tlačit na tlačítka toho druhého, aby se oba rozvíjeli. Lidé mají raději někoho, kdo jim neřekne nikdy pravdu. Jsou spolu jen proto, že jsou spolu a aby byli spolu, aby nebyli sami. Ale Boží pospolitost patří jen Božím lidem.


Za tu dobu se temnota naučila mnoho metod. Cítím, že jsem velmi požehnána, že jsem to mohla uvidět. Jako inkarnovaný člověk jsem se musela hodně učit, hodně moc učit, můj růst není mentální zkušenost. Není to intelektuální stahování, tako věci nejsou možné. Děje se to pouze prostřednictvím vlastní progrese a moudrosti. Nejprve tomu musíte porozumět a pak to toho dosáhnout a pak zvládnout, než to skutečně ztělesníte správně, abyste pochopili, jak tyto úrovně fungují. Jak se dokonce spojíte uvnitř se svým Božským protějškem. Všichni máme své protějšky v Duchu a když přijdete do pozemského ztělesnění, tento projev Osvícení se přesune do těla. Čím více se přibližujete k Bohu, tím více se k tomuto pocitu přibližujete. Není to žádné vkládání vlastní energie do méněcenných vztahů. Čím blíže jsme k tomuto Posvátnému Sjednocení, tím více se odehrávají temné útoky. Chtějí se na vás zaháknout, dělají energetické překryvy a další věci, které se dějí i mně. Musela jsem být přestoupena, protože tak jsem vytvořila svoji rovnováhu.


Toto je dokončení kapitoly o přestupcích temné zlověstné energie, stávám se konečně sama sebou. Jsem mnohem lepší verzí sebe sama než před tím, protože jsem prošla vším. Teď mohu tento dar sdílet se světem, což se stane. Někteří si myslí že tomu zabrání. Je to hluboce naivní přesvědčení. Bůh ví, jak to udělat. Jsem darem tomuto světu, protože jsem prošla všemi fázemi a rozumím tomu, jak to funguje. Někteří si myslí, že to jen předstírám, ale na to vám jen řeknu, užijte si ten zbytek hry, protože to bude ještě odpornější a ještě obtížnější.

Jestliže ale budete vědět, kdo jste a poznáte svou skutečnou sílu, temnota si s vámi nemůže už dál zahrávat. To je místo, kde jsem já. Jsem štít a síla. A tomu musíte být oddaní. To je skutečná Láska a lidé, kteří naplní své srdce Láskou až přetéká, nikdy je temnota nedostane. Možná toho v tomto životě nedosáhnou, ale budou k tomu postupovat a budou potřebovat mnoho lekcí. Mají spoustu věcí, které musí zvládnout.


Někteří z nás jsou velmi blízko, protože udělali tolik moc práce na sobě a tato práce je vzplanutí vnitřního plamene oddanosti Boží Lásce. Pak jste milováni a znáte svého Milovaného skrze plamen Boha, a to je to samé, jak to může být mezi dvěma lidmi, kteří jsou stejně oddaní Božskému. Už nemůžete mít nikoho nezralého, nevědomého. Jen moudrost a zralost se mohou milovat.


My všichni milujeme mnoho lidí, cítíme k nim Lásku, ale to neznamená, že je to náš Božský partner. Důvod, proč jsem se svým Milovaným uvnitř sebe, je skrze poznání a vědění uvnitř. Jeho vlastnosti jsou také mými vlastnostmi. Jestliže je někdo nemá, není to můj partner. Vnitřní muž a vnitřní žena jsou nádhernými Milenci.


Za tu dlouho dobu to nebylo snadné, temnota si se mnou hodně hrála. A pořád to zkouší. Až do poslední chvíle, než jí řeknu poslední Sbohem. Temnota ani ďábel před vámi nikdy nepokleknou, jestliže jste Posvátná žena. Ďábel ani nezná svého Milovaného uvnitř. Nedokáže to pochopit, a tak za mnou posílá nějaké své mužské padělky. Když jste tak moc uvnitř sebe, jak si můžete vzít padělek? To nepoznáte Lásku ve svém srdci? Je to ta nejčistší Láska, kterou nikdo nemůže unést. Slyším telepaticky lidi, kteří to dokážou napodobovat.


Byla jsem opět přestoupena minulý týden energetickými technologiemi. Používají paprsky smrti a měnící se frekvenční vlny, které oscilují tělem přes éterické tělo a dvojplamen a pak fyzické tělo. Tyto energie narušují prizma vašeho života čili hranol přirozeného života, abyste nemohli být napojeni přímo na Zdroj. To je to, co se mnou opět udělali, protože se blížíme k Posvátnému Sjednocení. Opravdu velmi smutné, co dělají. Prizma života musí být těle neporušené, a to přestupky oslabuje. Příliv plazmatického inteligentního Božského Světla umožňuje přirozené otáčení vírů neboli čaker, přes které Světelné prizma kmitá. Když do těla přichází zkreslené Světlo, životní hranol Světla zeslábne a pak stojí hodně síly získat opět vnitřní spojení.


Přirozená frekvence je narušena, a proto je tak snadné získat všechna možná zkreslení, a to je to, co používají pro změnu reality. Mohou zkreslit kdejaký příběh a toto právo vložit do vaší reality. Tyto vložky jsou obrácené spirály, které způsobují přepisy, obrací původní spirální tok. Používají to především tak, že se zaháknou na solární plexus. Takže ve svém plexu hostíte anorganické energie. Nevychází z Božské inteligence. Jejich snahou je odpojit vás od Zdroje, od sebe od svých vnitřních milenců. Zapojí se do vás astrálními kabely přímo do solaru a to se pak pohybuje do celého tělesného systému. Vytváří to body, které degradují a dekomprimují celulární systém a samozřejmě DNA. Proto nemůže jít léčiteli, který to z vás jen tak vytáhne. Obzvlášť pokud jde o přestupky. Jste to vy, kdo musí udělat tuto práci, vaše Mistrovské dílo. A to je správné Spirálové učení, které je pro pokročilé. Vím, komu to mohu poskytnout. Je to jeden jediný způsob, jak se vyléčit z přestupků a získat svou sílu zpět. Spirála Krista je ten nejmocnější nástroj v tomto Vesmíru, protože tak pracuje Bůh. Když víte, jak tvořit jako Bůh, žádná zlovolná síla proti vám nezmůže nic.


Když dojde k přestoupení změní to vaši frekvenci a unese to vaše víry, čakry. Jste manipulováni prostřednictvím kontroly a to proto, že nejste stále vyléčeni. Máte emocionální smyčky a body zranitelnosti, přes které vás temnota dostane, zavěsí se do vás přímo na něco, co je vaším slabým článkem, který nebyl vyléčen. Dost často jsou to závislosti. Může vám nakukat, že jste výjimeční.


Jestliže však ztělesňujete prizma života, žádný paprsek smrti vám nemůže ublížit. Ale teď vás dostat mohou, protože k tomu směřujete, jestliže jste stále v období zranitelnosti. Za tím je nedostatek sebelásky.


Spirála není žádný lineární nátlak, protože by to udržovalo stav kontroly a Temnota přitahuje temnotu. Každý naprosto každý v této sféře drží menší/větší úroveň sebekontroly. Ta vychází z bodu nízké sebelásky. Nevážíte si sebe jako Božského daru, Božského dítěte. Práce na tantrické energie je to, co mi velmi pomohlo přestat bojovat s těmito energiemi. Sama sebe jsem uzdravila, a klidně se dál mohou snažit přepsat moji energii. Snaží se dostat mezi mé posvátné manželství, ale chtěla jsem vědět, jak to funguje, a proto jsem to zkoumala, nechala se přestoupit, abych mohla pomáhat druhým. Když jsem si to vyzkoušela, přestala jsem s těmito energiemi bojovat. Nezajímají mě. Jsou to energie, které vás udržují v zacyklení, různé druhy závislostí, něco, v čem se točíte dokola a nemůžete se z toho kola dostat ven. Takto temnota udržuje lidi v kole. Všechny tyto energie podstupuji a odevzdávám Bohu.

Jestliže jste posedlí, nikdy nežijete svůj normální život. Tato temná energie zaháknutá na vás postupně zesiluje svou sílu, rozčilujete se, uvnitř vás jsou stále nezahojené rány, energie nad vámi mají stále moc. Celkové léčení musí přijít jako osvobození skrze průlomovou práci. Když dělám průlomovou práci temnotou, jdu vždy do velké pokory a použiji energii jemné Lásky, která se skrze tyto energie prodírá přímo. Když energie Měsíce zasáhne fyzické tělo, elementární tělo a buněčnou strukturu, když pochopíte, co se děje, zacyklení zmizí. Dojde k buněčnému kolapsu a správnému přepsání. Protože inteligence Světelného těla dosáhne do těla.


Když úplňková frekvence zasáhne fyzické tělo, vaše vnitřní slunce tuto energii odrazí tím, že ji přijme, takže jasnost přijde do těla. Do té doby chápání, co se děje, nepřijde. Nebude úplné. Lidské Já se potřebuje dostat k této jasnosti a pak se vyšší Já a Duch rozvinou a nabalí na sebe moudrost. Často je to okamžik AHA a probuzení. Musíme projít všemi takovými fázemi fyzična.


Snaží se tedy zabránit sjednocení Posvátné Unie, přepsat ji a zapsat reverzní program a v tom leží hlavní klíč, snaží se zapsat Matrix, jako falešné kódy do těla, jako falešné sjednocení. Toto je způsob jak programátoři, což není nikdo jiný než Archoni, používají a vkládají do karmicky zapleteného jedince, který je v partnerství s touto toxickou energií. Snaží se na sílu spárovat Hvězdnou bytost, která je na cestě Vzestupu, tím, že se zaháknou do jejího solárního plexu. Proto uvolňování těchto energií ze solárního plexu vyžaduje hodně času a hodně práce. Je to velmi skryté a velmi neviditelné, nikdy se nedozvíte, kdy to vlastně začalo. Teď je potřeba hodně trpělivosti a dostat se do dalšího cyklu. Přes zaháknutí astrálních energií do solárního plexu jsou schopni tvůrci temných kódů dostat se přímo do obou energií v těle - Posvátného manželství, otočit spin a otáčet je podle těchto opačných impulsů, které převažují nad svobodnou vůlí. „Chci to udělat a chci toho dosáhnout.“ Ale nejde vám to, protože to není vaše svobodná vůle. Tvůrci těchto temných kódů vám telepaticky předávají falešné vize. Dělají cokoli si jen zamanou, aby dosáhli své vůle. Udržují falešné spojení a toxické spojení, aby tantrický Vzestup nenastal čili aby se tento důležitý pár v těle nesjednotil a nenastal Vzestup.


Tento jedinec pak vysílá temné energie jako vězení své vlastní životní síly, která je zkreslená, takže nemůže dojít k žádnému uzdravení. Zatímco se jedná o Hvězdorozenou bytost, je druhým přitahována k někomu, kdo má kolem sebe temné entity a různé úrovně toxicity. Jedná se většinou o sexuálně toxické padlé bytosti, falešné Anděly, succubus (ženský astrální upír a démon), incubus (mužský astrální upír). Vysávají sexuální sílu a hovoří s vámi telepaticky, vysávají vás a využívají vaši životní sílu. Jste vyčerpaní, nemůžete myslet přímo, protože vám chybí Světelná inteligence. Matou vás. Je to vždy empatická Hvězdorozená bytost, na kterou zaháknout psychopaticky nemocného a posedlého člověka. Snaží se je spárovat.


Takže proto dnes vidíme takové vztahy ve společnosti mezi narcistickým člověkem a empatickým člověkem. Tyto sexuální entity jsou padlé bytosti, z kterých byla tímto způsobem vysáta a vysávána životní síla. Tyto vztahy jsou vždy velmi těžké a velmi vyčerpávající. Obsedantní a nutkavé. Děje se to prostřednictvím zdánlivé shody protikladů. Najdou někoho, kdo pro ně bude nějakým způsobem přitažlivý. Dělá si na toho člověka nároky a snaží se si ho nějak k sobě uvázat. Tento svět je velmi překroucený a nemocný. Jestliže chybí člověku sebeláska, karmicky zapletená osoba si dělá nároky, toto je karmický vztah nebo se tomu říká spřízněné duše. Tito lidé se potřebují vyléčit a mohou se zachránit jediným způsobem, a to tak že se obětují pro Božskou Jednotu v těle.


Takže vidíte, co je ve skutečnosti celá ta podvodná realita dvojplamenů? Lidé jsou tím doslova posedlí. Většina lidí na planetě má určitý způsob tohoto zkreslení. Záleží, jak jste mocní uvnitř a silní. Bůh nikdy po nikom nežádá, aby obětoval svoji Lásku pro někoho takového. Musí osvobodit sebe a své vnitřní dítě. Světelné bytosti se dobrovolně rozhodly se vtělit, aby tento fenomén odhalily. To jsem já. A tyto Světelné bytosti ukazují druhým cestu k Bohu a cestu k osvobození. Dlouho jsem nechápala, proč se mi tohle děje a k čemu to vůbec je. Nechci nikoho takové uzdravovat, nechci s takovými lidmi nic mít, nejsem léčitel. Nechci nikoho takového osvobozovat. Můj Bože, proč mám zažívat takové úrovně. Jsou to lidi, co nemají žádnou odpovědnost. Odporné a nechutné.


Moje Semeno Osvícení bylo zasazeno a co tihle lidé budou dělat dál je mi naprosto jedno. Nejsem za ně zodpovědná. Jen Bůh dohlíží na takové. Není to moje práce uzdravovat sexuálně posedlé devianty. Toxické spojení není vztah. Myslí si, že mají s někým vztah. Ne, nemají, je to jen energetická dynamika. Jedná se o maskovaný, zahalený a nevyléčený dvojplamen falešné dvojplamenné spojení. Falešní vyvolení. Vyvolený padělek. Jestliže jste nějakým způsobem oslabeni, takto budete přestoupeni. To se děje teď velmi moha ženám.


To je způsob, jak jste odváděni od pravdy a Hvězdorozené páry jsou Božsky vybrané páry a jsou zde velmi vzácně. Nemají nic společného se zde rozšířeným fenoménem pokřivení a ohavností pokřiveného Boha. Taková vůle není svobodná vůle je to toxická nemoc, která se může šířit, pokud je člověk roztříštěný, a i jeho mysl, jestliže se v jeho jádru nachází nezahojené trauma a oddělení. Také i mě museli nejprve přestoupit, abych byla zesláblá a zmatená. Díky Bohu je to za mnou. Jsou to legrační zkušenosti, je to směšné, ale musela jsem tím projít a musela jsem se z toho učit, abych poznala, jak se takoví lidé cítí. Proč se tak cítí. Nemohu to posuzovat mentálně, musím to zažít. Toto vše se tedy stane, jestliže člověk není v jádru celistvý. A to je nemoc roztříštěné mysli lidstva, což lidstvo zažívá eony let. Lidstvo je skutečně nemocné. Tolik oddělenosti od Boha. Takové věci mohou fungovat pouze tam, kde není žádný kontakt s Bohem s vlastní Osvícenou Duší což je vyjádření prapůvodního života, prapůvodní inteligence. Pouze opravdová partnerská Láska a spolupráce uvnitř umožňuje, že toto zamoření nenastane. Když je člověk plně ukotven do svého prizmatického Světla v těle, je to suverénní stvoření Krista a design Osvíceného Semene.


Takže to je moje další zkušenost s přestoupením a proč se to mohlo stát mě? Protože jsem byla přestoupena. Přesto toto přestoupení neproběhlo úplně, byla jsem držena pouze ve smyčce. Opravdu jsou to vše nechutné ohavnosti. Přinesla jsem na Zemi klíč k osvobození, což jsou znalosti a uvědomění k posunu. Inherentní inteligenci, která bude na Zemi uctívána a zvrácen počátek temné magie. Klíčem je vrátit se k Bohu, zdroji veškerého života a zdravá strava. Žádné maso, protože je to toxické. Sebeláska, trpělivost, soucit, to je proces a práce na zvyšování Světelného kvocientu, což je inteligence životní síly, jinými slovy Spirálová práce.


Důvod, proč je karmická složka přítomna na Zemi a lze s ní manipulovat je, že zde existují nízké lidské vlastnosti. Klauzule chamtivosti, žárlivost, hněv, když člověk žije v nízkých materialistických podmínkách bez Lásky. Kde chybí Láska, chybí morálka, což je integrace Duše, kterou pak může napadnout temnota a také napadne, buďte si tím jisti. Opravdu mnozí byli napadeni a doslova uspáni, takže jim chybí čas na probuzení. Jsou tak zaměstnaní a zažraní do práce a zaneprázdněni. Musí zvládnout spoustu fyzických věcí. Takto nikdy nezlomí temnou šílenou magii. Je to těžké, ale vy, že to dokážete!


Lidé se stále točí v kole a nedělají nezbytnosti důležité pro sebelásku, dílo Boha a pravé společenství s lidskými Božskými bytostmi a Osvícenou sférou. Mnozí byli vybráni, že probudí sami sebe, prolomí temnou magii a prolomí toxické spojení. Úplně vystřízliví a zažijí skutečný organický život. Život Boha v Jednotě a pravdě jako nezištnou službu Božské Trojici Krista. Sebeláska je právo na život, místo života v klamu a obětování se padlým bytostem. Je třeba být na pozoru před falešnými proroky a channelovanými informacemi, které nejsou zaměřeny na Boha, protože se do nich lidé snadno zapojí. Proč? Protože jim říkají snadné věci, které chtějí slyšet. Ale nikdy to není pravda, která jim pomůže uzdravit jejich slabosti a zranění. Jsou také Andělé, ale padlí. A to se stane, když srdce, které zná pokornou Lásku, pravou Lásku a Osvícení, se tomu uzavře. Prorazit to může, když se plně oddá Bohu. A to jsem udělala. Mnoho lidí může následovat mé kroky. Je to volba.


Proč se na mě zavěsil někdo s nízkými vibracemi, bylo díky toxické situaci. Temní se mě pokusili unést, protože sami nemají žádnou vlastní skutečnou inteligenci. Přesto mi Světelná Rodina vysvětlila, že všechno má svůj význam, v každém cyklu se musím vždy naučit něco odevzdat, něčeho vzdát. Dokáží vytvářet falešné vedení viz telepatické slyšení, telepatické obrazy. Byla jsem zneužívaná, obtěžovaná a naštvaná na energie, které vás nutí, abyste se na druhého člověka zlobili. Neustále mě vytahovali za nějaká zaháknutí, něco, co jsem teprve uzdravovala. Žádná Láska. Chtějí jen ubližovat, nechci být v žádné komunikaci s nimi. Jsou sobečtí a píšou jen o svých potřebách. Chtějí pozornost a moji magnetickou energii. Chtějí prostě cokoliv. Vlezli mi do všech stránek, neuctivost prostě nechápu. Nesoudím nikoho, ale lidé opravdu nejsou probuzení. Neví nic o základním chování. Jsou to sobečtí ignoranti. A řeknete to někomu, kdo to nechce slyšet a ani to nepochopí. Myslí si, že se vyléčí prostřednictvím druhé osoby, například mě. Jsou zamoření. Když si sednou v klidu, uvědomí si, že energie se jen zhoršují. Poznám nevyléčeného člověka, který se léčit ani nechce. V jejich srdci jsou anorganické pocity. Je tam jen strach, útěk nevědomost. Prostě jsem se stala jejich zábavným cílem, který ponižují. Takže se probuďte. Dvojplamen je čistá spolupráce, ne skrytý nepřítel. Dlouho jsem jim pomáhala ale teď už ne. Mám vás tu nechat zničit místo, abyste vstoupili do sjednocení uvnitř? Pořád dokola už tolik let obrácené energie a padělky… furt to samé dokola. Nechcete být sami sebou ale raději schovaní někde v jeskyni, kňourat, kníkat blé a blé a vymlouvat se. Už se konečně nad sebou zamyslete! Jsme tu společně a potřebujeme udělat léčení jako jedna bytost. Mohu to udělat ze své stany ale ne z vaší strany. Když to neuděláte, celek bude stále fragmentovaný. Duše budou stále roztříštěně. Nejsem součástí Duše lidstva. Žiju ve své vlastní sféře a jsem tu jen dočasně. Přišla jsem, snížila jsem svoji vibraci, byla jsem přestoupena mnoha způsoby, aby za mnou určité bytosti mohly přijít, aby mě mohly požádat a poprosit o pomoc. Nevidím žádnou vaši změnu. Nic! Nepíšu tyhle dlouhé litanie pro sebe, a když uděláte změny uvnitř, temné Duše se k vám už nebudou moci dostat. Místo abyste mi lezli do všech mých stránek, že jste chráněni. „Musím se chránit!“ Vážně? Ano, klidně vás vyhodím a nechám v tom blátě. Ano, moje vibrace jsou vysoké a moje frekvence je nedotčená. A co děláte vy? Dosahování sebe-mistrovství je cíl. Tato práce musí být konzistentní. Není to hotové za měsíc. Žádné hokus pokusy, které v sobě mají mnoho temné energie. Jak je odmítnout? Stát se bílým mágem, abyste věděli, jak pracovat se Světlem Krista, abyste věděli, jak vypadá vnitřní sjednocení.


Jestli tohle chcete, napište mi upřímný email podepsaný vámi, jestli to nechcete, pracujte si na tom sami. Ve stvoření není nikdy nic dáno, každá bytost Světla si musí zasloužit Mistrovství. Nikdy bych nemohla být kým jsem, kdybych nešla do extrémů., které vyžadují velké oběti pro získání životní síly, která neustále roste. Také jsem se zpočátku bála skočit přímo do temnoty a moje první vítězství bylo radostné. „Páni, dokázala jsem to!“ Pak jsem začala do temnoty skákat vědomě. „Chci to zažít, chci si načíst tyhle temné energie, tohle temné mě zajímá.“ Trénovala jsem nebojácnost, která rostla.“ Nemohu ani vystát, když se někdo topí v bahně a prostě nepřijde a neřekne: „Hele, potřebuju pomoc. Prosím.“ Místo ignorování sebe sama. „Hmm, ale ne, když já to nechci. Budu si radši hrát.“ Nemohu sloužit někomu, kdo se mi posmívá, zesměšňuje mě, hraje se mnou hloupé hry. Lidský oblek nosím jen dočasně a pak se vrátím Domů. Získávám jen zkušenost, co je to být člověkem.


Lidé si myslí, že je budu soudit. Kdybyste jen věděli, za co jsem sama sebe soudila. Tento tlak si budujete jen vy sami a odpor vůči potřebným krokům k uzdravení. Budete čekat, až to bude ještě horší? Nikomu nevnucuji své pravdy a nechávám lidi kolem říkat co si myslí, ale nebudu podporovat nevědomost a lenost. Všechna tato slova vychází jen z mé čisté Lásky. Co s tím dál uděláte, není moje věc. Mám velmi ráda vtipy a humor, ale jestliže mě někdo nebere vážně, odmítnu vás a budu vás odmítat. Co se děje na Zemi, není opravdu vtipné. To, co se děje je ohavnost proti Bohu. Každý musí přijít na to, co je pravda.


Každý musí udělat svou práci a nikdo vám neřekne, kdo je váš protějšek. Většina lidí se zapojuje do falešné Akáši. Další vrstva Matrixu. Jestliže znáte Boha, budete číst jen jeho inteligenci. Jestliže jste falešný padělek, stáváte se falešným člověkem zaměřeným na sebe, sobecký člověk zaměřený na materializmus a zisky a nevím co ještě. Čím více to děláte, tím více se stáváte falešným člověkem. Ztrácíte svou Božskou přirozenost. A tak vás dostane temnota.


Ze všech takových lidských vztahů odcházím, odmítám všechny, kteří by mě rádi zapojili do své karmy. Nenechám si ubližovat od někoho, kdo podporuje temnotu. Omlouvám se za dnešní velmi upřímnou zprávu, odpustila jsme všem, jdu dál. Nemám čas na falešné hry s lidmi, kteří vše berou na lehkou váhu. Život na Zemi je velmi destabilizovaný plný hrozeb a jestli si z toho dělá někdo legraci, je to hluboká nevědomost. Obzvlášť někdo, kdo má vytvořit Posvátné protějšky pro větší dobro, kde jsou lidé oddáni jeden druhému s velkou Láskou, aby ostatní mohli najít toto Milostné spojení také.


Temnota dostane lidi, kteří k sobě nemají dostatek sebelásky, naláká je do nižších stavů mentality. Tohle je něco, co neustále snižuje jejich vibrace, projektují místo, aby prožívali sebe. Napodobují verzi, která se stává čím dál falešnější. Měli by se zeptat sami sebe, čím se vlastně teď stali. Pozorují chování lidí kolem mě. Někteří lidé se přibližují k Bohu, někteří se mu vzdalují ještě víc. Podívejte se lidem do očí, už nemají jiskru. Nesmějí se, jsou to trosky v depresi. Přes všechny bolesti jsem nikdy neztratila humor. Jsem někdy praštěná, ráda dělám vtipy, protože Božské bytosti jsou hravé. Jsem šťastná, že jsem prošla všechny ty hrozné stavy. Hrozné to bylo, a proto teď mohu pomáhat ostatním. Ale musí za mnou přijít první.


Příští sekvence bude o Věčném Dítěti, a to je opravdové Posvátné sjednocení. Pokud to bude možné sdílet veřejně, protože mnozí znáte moji situaci. Obětovala jsem dnes svůj čas, abych s vámi sdílela tuto zprávu. Mohu s vámi mluvit o všech osobních situacích, nemám žádné tajnosti, nic neskrývám. A když někoho milujete, budete mu říkat pravdu, že? Nemám žádné obavy z nejistoty. Nebojím se, jsem Zdrojová bytost. Někdy musím být více osobní, aby lidé věděli, že píšu o svých zkušenostech. Nevymýšlím si mentální věci. Láska nejsou nějaké falešné hry a když je vámi někdo obsedantně posedlý a chce vás stahovat a přitáhnout k sobě, potřebuje pozornost všemi těmi nechutnými skutky, abych nebyla sdílená, že to jako nikdo nechce, pak nese odpovědnost za své uzdravení jen on sám. Myslíte si, že Bůh to bude tolerovat donekonečna, ne nebude. Udržujete sami sebe ve Status Quo a takovým lidem pomáhat nechci. Pokud stále cítíte nízké pocity, klesáte ve své frekvenci každý den, níž a níž. Máte opravdu hodně práce, abyste ztělesnili Andělské vlastnosti jako Královské rysy. To je moje cesta a můj cíl. Mnoho lidí dostalo svými nevědomými hrami sami sebe do velkých potíží. Zahákli se do špatných věcí. Režimu závislostí. Sexuálních aktivit bez Lásky. Můj život je krásný i když žiji jako mnich mnoho let. Chráním vše, co je posvátné. Můj Posvátný sňatek je Svatý. Každý to může dosáhnout.


Takže to je dnes opravdu vše, musíme projít všechna slepá místa. Opouštím tento prostor, protože už je zde jiná energie, cyklus pro ty, kteří zcela osvítili své stíny byl dokončen. Ostatním začíná jejich cyklus, kdy budou muset projít přestoupením a svým novým počátkem. Buďte ostražití, protože je zde tolik astrálních způsobů, jak vás nachytat. Všechno zpochybňujte. Když to není milující hlas a Láska, sledujte, jak se cítíte s lidmi a s informacemi. Následujte jen hřejivé pocity Lásky. Lidé tvoří výtvory v dobré víře, že je to pro možná pro dobro všech, ale není v tom Láska.


Když slyším všechny ty telepatické hlasy, astrální našeptávače, otočím oči v sloup. „Troubové, už nemůžete ani lhát, jste jen lůzři a ubozí ztroskotanci“. Když je váš štít neproniknutelný, tyto energie vám už do ničeho nemohou žvanit. Banda poražených. Jsem Bohem vyvolená, mé dary jsou Božským dědictvím. Každou hromadu reverzních energií jsem obrátila. Moje mise se pomalu dokončuje. Přeji vám, abyste to nebrali jako příliš složité. I když možná budete muset investovat hodně, abyste se stali nedotčenými. Lidé, kteří vám říkají, co nechcete slyšet, jsou Osvícení a na Zemi velmi vzácně. Musíte být pokorní a učit se, abyste to všechno dokázali zpochybnit, kultivovat se a růst.


Dostali jste ode mne dnes hodně. Miluji dokončovací fázi. Objevte milovanou osobu ve svém srdci, protože to je vaše pravé sjednocení, kde se obdivují navzájem. Mají k sobě respekt a pokoru. Někteří se možná poučili z minulých vztahů někteří ne. Doufám, že vás toto poselství vyslalo na správnou cestu a inspirovalo k důsledné práci, abyste poznali, kdo jste, a to je suverénní bytost Kristus. Děkuji s velkou Lásku, že jste tu. Mnoho Síly, Lásky a Moudrosti. Jdu na procházku. Užívejte si všechna kouzla, kterými vás jaro obdarovává. Příští týden opět na shledanou. Mnoho milujících polibků.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta