SNAHA ZABRÁNIT POSVÁTNÉMU SJEDNOCENÍ OSVÍCENÉHO SPOJENÍ V TĚLE 1.část
Vážení Milovaní,


přicházím k vám s novou zprávou, kterou jsem se rozhodla rozdělit do dvou částí. Osvěžila jsem své tělo a potřebuji nyní vynést důležité věci, protože vidím, jak se lidé vzdalují Vzestupu. Jak jsem již psala, není mojí doménou pracovat veřejně, protože moje práce se posouvá, protože se posouvám já. Pro veřejnost budu přinášet jen ty nejdůležitější informace. Hlavní práce Vzestupu je směrována do skupiny Osvíceného Vzestupu. Je to oddaná práce pro ty, kteří opravdu chtějí vykročit na cestu iniciace Krista. Což je princip Boha. Bůh tvoří naše osobní Mistrovství a Osvícené milostné spojení, které je uvnitř nás od počátku Stvoření, zcela přirozeně, ale musíme zažehnout jiskru.


O mnoho těchto otázek se dělím ve své Skupině Osvíceného Vzestupu pro oddané, kteří chtějí vytvořit v těle toto Osvícené partnerství a tím osvětlit sami sebe. Cítím, že je třeba o některých základních věcech, o kterých píšu v této Skupině, psát také veřejně, protože se děje velmi důležitá část Stvoření. Tyto zprávy jsou určeny pro ty, kteří chtějí naslouchat. Je těžké o těchto věcech psát pro veřejnost, protože to mnoho lidí odmítá, ale nic neskrývám. Je těžké dělat tuto těžkou práci na Zemi, ale někdo to udělat musí. Díky Bohu je tu několik bytostí, které se pro to rozhodly.


Cítím, že lidé mají stále ty samé problémy se zahájením vnitřního sjednoceného partnerství, a nahrazují tuto cestu Osvíceného partnerství vnějším partnerstvím. Nejprve potřebujeme vytvořit partnerství uvnitř sebe a teprve pak vytváříte partnerství s někým, kdo toho dosáhl také. Existují různé úrovně toho, čemu říkáme Posvátná Unie neboli Osvícené spojení. Některá partnerství jsou na úrovni, kdy se oba lidé učí suverenitu Krista. Pak jsou partnerství na vysoké posvátné a Svaté úrovni a není snadné tohoto svazku dosáhnout v této úrovni fyzicky.


Dnes odhalím svoji vlastní zkušenost, která se mi stala před několika dny, jakým způsobem temné síly, přestupníci, provinilci, temné síly, antikrist a ďábel pracují. Jak si hrají s lidmi! Byl to pocit jako bych ztratila schopnost svobodné vůle, přenést Vědomí dovnitř a svobodně ztělesnit své vnitřní spojení, partnerství v těle – Posvátné Osvícené spojení. Chtějí narušit tyto svazky, které jsou organizované Bohem, jsou to Boží partnerská spojení. Bůh v tom hraje hlavní roli, je to první slovo Božského zákona. Jsme ve velmi důležité době potřebné pro sjednocení Osvíceného Božského spojení. Někteří z nás to vždy cítili posvátné a svaté a nikdy bychom nedovolili, aby něco mezi nás a naši Posvátnou Unii vstoupilo, nějaká infiltrační práva.


Z mnoha posledních několikaletých zkušeností, které v tom hrály důležitou roli, jsem se naučila rozpoznávat padělky a lži v oblasti partnerství. Nemám na mysli, že bych měla nějaký osobní partnerský vztah, ale učila jsem se z toho, co mi bylo umožněno jako zdroj zkušeností s mužskou polaritou, což se týká těch, kteří jdou touto cestou. Nemám na mysli nějaká karmická partnerství, karmické úrovně.


Ráda bych vysvětlila, co slovo „karmické“ znamená skutečně, protože jej často chápeme z nějaké nižší úrovně Vědomí. Naučila jsem se vycházet z vnitřního stavu vibrace Lásky a odmítat co nevychází z této čisté úrovně. A tím pádem rozlišovat podvody. Lidé, protože zatím takto nevyškolili sami sebe, se nechávají ovlivňovat z vnějšího okolí. Potřebovala jsem sama projít všechny tyto falsifikáty, prohřešky a provinění na mě spáchaná, a odhalovat vyšší úrovně správně a vždy zůstat v údivu, jak hluboko tyto úrovně zasahují do lidského života. Je to tak nenápadné, že je těžké to poznat. Jako Světelné bytosti bychom vždy chtěli být v těch vysokých Světelných stavech a cyklech, povýšeni do Světla, kde je vše stálé. Avšak existují také stíny a temné cykly, v kterých se čistíme tím, že se jimi pohybujeme, skrze ně. Upřímně říkám, že neexistuje žádný jiný způsob, jak se učit a jak se rozvíjet. Lidé to odmítají. Odmítají své vlastní léčení. Odmítají skutečnost, že musí projít oběma polaritami, protože jsou velmi uvízlí v karmické energii.


Slovo karmické neznamená, že jste stále na této úrovni a učíte se lekce. Karma má různé úrovně. Existuje karma, kdy si lidé hrají a učí se dostat se do svého Božského sjednocení z nižších lidských úrovní, které jsou založeny na chamtivosti, žárlivosti, nevědomosti, závisti, závislosti, srovnávání, vině a hanbě, všech nižších rysech, nižších emocích. Bohužel lidé odmítají uzdravení z těchto nižších úrovní, které nazýváme karmické úrovně, které se uzdravují prostřednictvím vztahů, situací, zaměstnání, komunit, prostřednictvím rodičů, přátel a různých setkání. Čím více ignorují a odmítají léčení těchto úrovní, i když jim byly do cesty posláni léčitelé a učitelé, kteří jim ukazují cestu k vyššímu ztělesnění, jejich karma se prohlubuje. Karma v současné době zahrnuje padlé Anděly, temné kněžské úrovně, padlé Bohy, kteří v této úrovni vytvářejí zaháknutí čili stáhnou vás k sobě, jestliže jste uvízli v kole nečinnosti a stagnaci a odmítáte se posunout z těchto úrovní vědomě, prorazit do další nové spirály života a zahájit nový cyklus života. Pak jste uvízli v realitě Status Quo a jestliže toto kolo obíháte již dostatečně dlouho, opakujete lekce v hustotě, vibracích, které jsou nízko, s pocity viny a hanby, protože vám chybí sebeláska čili spojení s Bohem, nemůžete se s Bohem už ani spojit.


Vím o lidech, kteří mají fragmentovanou Duši jen proto, že nemají úctu k Bohu. Když tyto stavy prodlužujete dostatečně dlouho, energie se tak zkondenzuje, že už není možné spojit se se svou Duší, a protože jste někde mezi, entity temných knížectví vás unesou. Tyto temné entity přijdou, když s tím nic neděláte a dovolujete to. Takže využívají vaší svobodnou vůli, kterou nepoužíváte. Pod slovem karma si můžeme představit učební lekce, ale pokud se cyklíte v jednom kole dlouho, pořád dokola mnoho let ve svých nižších vzorcích, bude to stále více těžší a těžší. Nakonec je Duše tak zaseklá, a to buď přímo díky vám, nebo vašemu partnerství nebo práci, někde kde stagnujete roky. Když jsou dva lidé zacykleni ve vztahu, že to vlastně už ani vztah není, přijde třetí energie, která s vámi bude manipulovat. Tato manipulativní energie využívá vaší nečinnosti a nízké hustoty, protože odmítáte být suverénním a svrchovaným Bohem. Vaše svobodná vůle, že? Vaše svobodná vůle je zneužívaná, protože to dovolíte. Jste zneužíváni.


Používám to jako příměr pro lepší chápání, protože mnoho lidí se zmiňuje o třetí straně jako člověku, který odvede jejich milovaného. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Když je ve vztahu přítomna toxická energie, kde není Láska a nemusí to být ani žádný jiný fyzický člověk, když je člověk v nízké vibrační hustotě, přijde velmi temná zlověstná energie a začne si nárokovat sjednocení s ní, odvede vás do své temné sloje. Což způsobí, že člověk začne být velmi nemocný a bude stát na místě, točit se dokola.


Toto jsou věci, o kterých nikdo nechce slyšet, nikdo to ani nechce vědět, a to jen proto, že těmto jevům nerozumí. Jak hluboko to zasahuje do jeho života, a proto jsem se stala velmi neoblíbenou. Předchozí dny jsem měla co do činění s těmito experimenty ve svém vlastním Vědomí, abych poznala tyto temné přestupky. Proto se o tyto informace dělím. Lidé s tím nedělají nic, protože to neví nebo tomu nerozumí, takže z těchto energií, které jsou parazitické a invazivní nedokážou prorazit a osvobodit se. Jen tak to nezmizí. „Hmm, no tak půjdu k léčiteli a on přestřihne šňůry s těmito energiemi a bude to v pořádku!“ Ne nebude, protože vy potřebujete rozumět těmto jevům. Většina léčitelů o tom nemá ani páru, nebo řekne že je to normální závislost na druhém.


Když se taková temná energie jako třetí energie, dostane mezi vás, teď mám na mysli váš vnitřní Svatý manželský svazek, přeroste vás, stáhne vás, takže najednou ani nevíte, co je vaše svobodná vůle a co ne. Myslíte si, že jdete svojí cestou správně, že žijete a tvoříte správně, že žijete svoji Duši. Je to velmi smutné. Vidím to i ve svém životě, jak mnoho lidí za poslední roky tyto energie stáhly pryč ode mne. A stahují další a další. Je to velmi složité. Musíte být dobrým pozorovatelem.


Karmické lekce jsou zde špatně interpretovány, jsou to lekce, které se Duše stále nenaučila a točí se v nich dokola. Vůle těchto lidí v každém cyklu zeslábla. Projevuje se to jako neschopnost udělat pohyb vpřed. Myslíte si: “Musím to udělat, musím to dokázat.“ Ale invazivní energie je tak silná, že vám zabrání jít kupředu. Vědomí uvědomení se neposune do celého buněčného života. Jak vytváří příroda, je celý složitý komplex, nicméně, jak jsem vysvětlovala ve Spirále, jedná se o tok proudící životní síly – životních energií nahoru, dolů přes prizma života, (merkaba), které má každé stvoření, každá Andělská verze nás samotných neporušené, a to potřebujeme obnovit, protože jinak neexistuje žádný fyzický Vzestup ani Vzkříšení. Nestane se nic. Tělo zase zchátrá, jestliže nedojdete do svého vnitřního sjednocení mužské a ženské energie, jako sjednocení svého Já, což je konfigurace Zdroje. Jinými slovy je to prizma Osvíceného stvoření.


Když toho dosáhnete, Duše se začne otáčet kolem jádra přestupné energie, nabírat na síle až se tato invazivní energie zmenší. Nebudu do toho zacházet podrobněji a rozebírat pro veřejné publikum, protože jsou mnozí stále odváděni od tohoto obsahu. Znalosti se musí budovat postupně od počátku. Ne přijímat kdejaké informace a pak co s nimi. V pravdě toto nejsou informace, je to uvědomění, které musí být hluboce integrováno.


Poslední dny to byla tak velká spoušť přestupných energií, o kterých musím psát, protože někteří Hvězdorození tomu začnou již rozumět také, přestupným energiím. Úplněk a bod Rovnodennosti, bylo to obrovské vydání těchto energií. Světelná agenda je svým způsobem také do určité míry skrytá, protože odhaluje všechny ty skryté způsoby, jak temná strana funguje. Mnoho Hvězdorozených bylo na Zemi tak uvězněno, že už ani sami nevěděli, co se skutečně děje, takže jsme potřebovali příliv nových Světelných bytostí, které se na to dívaly shora a pak přišly na Zemi, aby řekly druhým: „Podívej se, tohle se tu děje tak dlouho, to sis toho nevšiml?“


Když jste na Zemi dlouho, hladovíte po živém životě, protože jste obaleni Závoji, které se zhušťují a svírají vás v Matrixu. Pro mnoho bytostí bylo těžké vidět to správně. Součástí mého pobytu na Zemi bylo vším tím projít a osvobodit se a pomáhat druhým, aby se osvobodili od těchto přestupných energií, a uvidět, jak jsou zlovolné, anorganické. Temnotu mohu pouze osvítit, proto jsem musela cestovat tolika temnými cestami všemi možnými směry a byly to, jak jsem sdílela poslední roky, velmi náročné věci, abych je mohla vynést na světlo světa a mluvit o nich zcela otevřeně a odhalit je. Doposud jsem pracovala velmi nenápadně. Dokážu hrát svoji roli velmi dobře, a nakonec každá Světelná bytost si ráda hraje. Všechny tyto energie jsem předložila Bohu, aby z toho všechny bytosti na Zemi měly benefit. Ty, které mají problémy.


Osobně jsem ve fázi, kdy se zbavuji posledních přestupných jevů. Jak jsem psala, bylo to teď náročné a potřebovala jsem se zregenerovat. Dokončuji poslední fáze. Za poslední roky jsem získala tolik mistrovství, jak správně pochopit přestupný fenomén. Teď je to jen čas změn. Dokonce odešly i bolesti.


Světelné Osvícené bytosti ve vyšších sférách říkají, že není dobré si zahrávat s Osvícenými bytostmi, protože když si stanoví cíl, dosáhnou toho a mnoho temných bytostí to neví, velmi to podceňují a neberou nás vážně.


Zprávy jsou předkládány jako pohled Božského dítěte, a tak mě mnozí přestali rozumět, oddělili se ode mně. Ale původ toho sahá do minulosti, stalo se to už velmi dávno. Někteří jsou naším úspěchem tak posedlí a nechápou, jak je to možné. Existuje zde několik skupin, také já patřím do jedné skupiny, v které jsou velmi mocné bytosti v používání Boha, Božské inteligence. Božská inteligence a mentální inteligence jsou dvě věci. Dívám se na vše především energeticky, je to takový rychlý screenshot, takže často vynechávám písmenka ve slovech, protože Světelná inteligence je velmi rychlá, psaní je těžkopádný proces.


Božská inteligence je princip Svaté Trojice to znamená, že naše chápání je založeno na spojení posvátného páru uvnitř těla. To je pro nás jako lidské ztělesnění důležité, abychom dokončili misi Vzestupu. Všechno, co jsme prošli je důležité pro ty, kteří půjdou v našich stopách cestou Osvícení, protože se musí také dostat do sjednocení tohoto páru správně. Říká se tomu Posvátné manželství, Posvátné sjednocení, Posvátná unie, Hieros Gamos. V tomto se temné bytosti pletly, proto zde existuje tolik zkreslení. Temné bytosti nechtěly být Božím Dítětem. Boží Dítě je obrovskou částí Boha. Věčné Dítě si stále hraje a tvoří. Jestliže nevidíte tento aspekt uvnitř sebe, nejste plnohodnotnou bytostí. Odtud ve skutečnosti vychází sebeláska. Právě z Věčného Dítěte vychází sebeláska.


Detekovala jsem jednu temnou bytost, někoho, kdo byl mnou a mojí prací posedlý. Všechno potřeboval pochopit. Jak pracuji, jak to dělám a k tomu používá lidské bytosti, které jsou posedlé mnou. Různí stalkeři, muži, kteří se mě snaží napodobovat. Velmi temná obsedantní energie, která životem prostě jen prochází. A protože temné entity mají velkou moc, dokážou takové lidské bytosti vést jako loutky na provázku lusknutím prstů. Přemůžou vás okamžitě. Jak se jim zlíbí. Jsou velmi mocné, pokud v sobě neprobudíte vnitřní Božské Dítě. A říkám vám, že si toho ani nevšimnete. Budete si myslet že tvoříte dobře, ale budete stahováni dolů. Vaše srdce bude chladné.


Dokud nebudete v aspektu sebelásky a tato Láska k vám nebude úplná, tyto temné energie se do vás infiltrují velmi lehce. Nejhorší je, že si lidé, kteří jsou velmi ignorantští a tvrdohlaví, myslí, že to s nimi nemá nic společného, že jim se to nikdy nestalo. “To se mi nikdy nestalo! Já jsem šéf. Já jsem boss. Já jsem velký císař! Nebo císařovna?!“ Paradox je, že ti kteří nejvíce odmítají tuto pravdu, jsou uneseni nejvíce. Jsou na tom nejhůř. Jsou používáni jako loutky na provázku, jsou manipulováni. Mají kolem sebe entity jako sexuální predátory.


Musíte se probudit ke skutečnosti, že nejprve je duchovní sféra a teprve pak hmotná fyzická hra. Tyto bytosti v nefyzických úrovních jsou velmi starověké a velmi zlověstné. Mohou přemoci koho si jen zamanou. Vůli kohokoliv. Dokud nebude vaše vůle sjednocená s Božskou, mohou vás unést kde se jim jen zlíbí. Zaháknou se do vašich stínů a slabostí, které jste nevyřešili. A lidé, kteří nashromáždí ve svém energetickém poli mnoho takových entit, vždycky je dostanou přes jejich zranění a zranitelnost, nekonzistenci jejich vlastního ztělesnění. Mají obvykle nižší lidské vlastnosti. Nemají dostatek sebelásky k sobě a nerozumí Bohu, nemají ani úctu k Bohu.


Jakmile nejste plně v Bohu, vaše frekvence slábne, a to se projeví ve vaší vibraci a ztělesnění, ve vašem tvoření, zdraví a jednání. Ti, kteří jsou nyní uvízlí v nízkých frekvencích, jsou v tomto fenoménu velmi nemocní. Karma totiž není že se točíte v lumpárnách několik životů pořád dokola. Karma vznikne, když se objeví třetí energie, zlověstný Duch a hraje si s vámi. Většinou se to týká těch, kteří mají ve svém energetickém poli tyto entity, které je vlastně vlastní. Neustále na vás utočí a tak se začnou projevovat vaše slabosti, budete mít mentalitu oběti, nižší lidské vlastnosti, a také když nechodíte k Bohu. Pak budou tyto energie stále více invazivnější. Čemu se bráníme, to přetrvává. Tyto entity ovlivňují vaši realitu, takže vás začnou vlastnit a postupně ztratíte svobodnou vůli. A to tyto entity chtějí s úmyslem vystěhovat vás z Ráje Nebeské sféry. Hledají těla, která by obývaly, protože samy je mít nemohou. Chtějí tělo, skrze které by mohly demonstrovat Luciferianské Vědomí. Někteří chodí na mé stránky, přečtou si informace, že je to jako zajímá. Tito lidé jsou nejvíce ohroženi. Pokud se nezačnete ptát sami sebe, co se tu skutečně děje, uvidíte to brzy v pozemské sféře.


Vidím nárůst posedlosti dvojplameny za posledních několik let. A kdo opravdu ví, co je to dvojplamen. Je to Vědomí Jednoty. Dva plameny jako Jeden. To, čemu lidé říkají dvojplamen je zkreslená verze a karmická energie. A kolik lidí zde ovlivňuje ostatní těmito lži? Jsou to ti, kteří sami nechtějí vstoupit do opravdového vnitřního Božského vztahu, který je trvalý a založen na Lásce. Někteří si myslí, že já jsem jejich Božský protějšek, ale Božské partnerství je od Boha, a to je opravdové sjednocení. Rozhodně to není mentální manipulace, zdeformované hry, ubližování. Myslíte si, že vztah je o lžích, skrytých podvodech, skrývání, nekomunikování? Lidi s tak velkým nepořádkem vyhazuji ze svého prostoru i pracovního prostoru. Používejte více rozlišovací schopnosti, proč jsou zde lidé, kteří tak uvízli v mentální hře. Znám to sama, sama jsem v této hře uvízla, abych měla tuto zkušenost. Prošla jsem všechno, všechno, všechno, a proto o tom teď mohu psát a mohu vám pomoci při osobním sezení. Trvalo mi tři roky, než jsem sama sebe uzdravila a také to demonstruji. Těmto věcem nemůžete uniknout, ale jakmile se rozhodnete uplatnit principy Kosmického Krista což je Osvícená pravda, žádná zlověstná síla, ať se považuje za nevím jak velkou, nezmůže proti vám vůbec nic.


Ale o co se teď snaží je zabránit sjednocení Posvátného manželství v těle, aby se tyto svazky nespojily, protože když se spojí, pak tato energie vyzařuje takovou obrovskou Lásku, protože Bůh je ve dvou bytostech jako Jedna. Je to jen Láska, oddanost věrnost. Žádné mentální cyklení. To je chladná Láska a manipulace. Osvícené Sjednocení dvou bytostí uvnitř vás je naprostá Láska, respekt, oddanost. Dva partneři, dvě bytosti toho musí dosáhnout, každý uvnitř sebe, a pak jsou to dva Kristové. Nejprve musí být nezávislí a suverénní a teprve pak mohou tvořit jeden prostor. Do té doby jsou zde jen karmické vztahy, spřízněné duše a na tyto vztahy se speciálně zavěšují temné entity. Obzvlášť na ty důležité, které mají poslání. Jdou jenom po mocných. Možná se nyní cítí zranění a slabí, ale uvnitř nich je silný lev, který ještě nebyl vypuštěn.


Příští týden toto téma dokončím. Krásnou cestu a hezký víkend.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta