RODINA ÚSVITU & BOŽSKÁ NEVINNOSTVážení Božští Společníci,


buďte dnes co nejsrdečněji vítáni opět se mnou u další zprávy, v které se chci podělit o některé z dalších postřehů Osvícené mise s vámi, kteří stále máte zájem a kteří jste stále zde. A to nejen proto, abyste získali více informací, ale abyste pochopili, že se děje něco mysticky velkého nejen v tomto Vesmíru, ale v celém Stvoření.


Dnes chci jít opět více do hloubky, protože se tyto aktualizace stále rozšiřují. Jak jste si všimli, stále předávám pomocí tohoto webového odkazu informace o aktualizaci Osvícené mise, nedělám žádná jiná sdílení nikde jinde, na jiném webu než zde. Jsou to postřehy pro vás, kteří jste stále dychtiví a touží být na cestě Osvíceného sjednocení, což je mise, kterou musíme projít. Stále zde v této době existuje obrovská spousta dezinformací, mnoho lidí nerozumí tomu, co zde popisuji. Nerozumí ani mě, ale můj příběh se stále krásně rozvíjí a musí být rozvinut až do úplného konce. Není to můj příběh, je to náš příběh a Universální příběh. S každým vydáním přestupných energii z těla přichází aktualizace těla a další nové zprávy.


V kontextu toho bych vám ráda řekla, že způsob, jakým získávám informace, není jako u lidí, kteří tvrdí, že channelují informace. V podstatě v Osvícené skupině pracujeme jako Jeden, pracujeme na odděleném Světle, které uvolňuje fotonické částice a když přijde čas, abych něco věděla, co se děje na této úrovni, v rámci této skupiny Osvícené pravdy, je mi to předáno pomocí těchto částic, které jsou všude kolem nás. Není to žádný hlas, není to žádný prostředník, který by mi sděloval informace, žádní zemřelí z astrální sféry mi informace nesdělují. Je to pozemský podvod, že astrální bytosti přinášejí informace. Získávání informací přichází skrze oddanost pravdě, tak jak popisuje Ježíš Kristus v knize To Je Mé Slovo Alfa – Omega.


Informace přijímám z těchto částic, které asimiluji a které musí dávat smysl. Nejsem na to sama, pracujeme v týmu. Není to lehké. Nikdo o tomto způsobu přijímání informací nemluví, protože zde existuje tolik pokřivených informací, které vypadají jako inteligentní informace vycházející od lidí, ale není to Božská inteligence. Není to Osvícené a nevychází to z Osvícených říší Stvoření. Ve skutečnosti jsou to velmi nízké sféry, které jsou prezentovány těmito channelery. Na Zemi nemůžete jen tak něco takového vnímat, jen tak něco takového zachytit automaticky, není to lehké a vyžaduje to úsilí, a především čistou duši.


Jak věci fungují v naší Osvícené skupině? Je to tak, že děláme průlomy. Každý aktuální cyklus potřebuje něco uvolnit a přijít blíže k obrazu Osvícené a Osvětlené pravdy, nikoliv unesené, pokřivené a zkreslené pravdy, která vůbec není pravdou. Každý z těchto cyklů je specifický, tyto cykly bychom mohli nazvat temnou energií nebo únosem. Nebo tomu můžeme říkat černá magie. Kolem toho všeho je mnoho vrstev mlhy, kde jsme potřebovali udělat tyto průlomy. Přijímám informace, které přicházejí z aktuální spirály, od Milosti Boha, ne z lineární telepatické úrovně, kterou používám ale také. Vyžaduje to čistotu. Jen velmi vzácní lidé mají tuto možnost na Zemi.


Na počátku toho všeho, všech těchto postřehů, stojí Božská nevinnost, o které jsem psala v kontextu vnitřního Božského dítěte již dříve. To je aspekt, který se musí nyní plně otevřít tomu čemu říkáme Vědomí Boha. Nejen být svědkem Boha, mluvit o něm jako o Zdroji, kterému lidé z nevědomosti říkají Vesmír. Vesmír je pouze část Stvoření a za jeho stvořením se skrývá Bůh, Božská inteligence. V kontextu Osvícené mise čili skupiny bytostí chci dnes psát o Božské nevinnosti a čistotě, která je nejniternějším a velmi vzácným drahokamem našeho vnitřního dítěte.


Když procházíte v této době velkou spoustou dezinformací, stojí za tím většinou lidé velmi tvrdohlaví a defenzivní. Staví zdi a myslí si stále, že ví, co je správné. Myslí si, že mají všechny aspekty svého života funkční. Ale nejsou schopní otevřít se bytí v Božském ženském stavu plynutí a vnímavosti. Nedokážou komunikovat, často ani sdílet, otevřít se sami sobě. V podstatě odtud z tohoto bodu bytí Božské nevinnosti přichází hojnost, ze sdílení srdce; je to hojnost, kterou přijímáte skutečně skrze Božskou vůli. Ve skutečnosti tato hojnost přichází jen skrze Božskou vůli. Jsme Tvůrci tím, že se jen snažíme o svou Božskou nevinnost. To je náš neposkvrněný stav.


Bohužel tyto zprávy si nezískaly tolik čtenářů, jak bych si přála, protože Božská nevinnost a neposkvrněný stav je to, kde lidí nechtějí začít, ale kde musí začít, protože tím začíná celý Universální příběh. Osvícení ví, že tady to všechno začíná a příliš mnoho duší tuto nevinnost ztratilo. I když ve skutečnosti nebyla nikdy ztracena, ale bylo ztraceno její ztělesnění. Lidé ztratili myšlenku být v tomto stavu neustále a přijímat ze Zdroje. Což zde není, protože jsme narazili na stav naprostého chaosu, který vyplývá z oddělenosti od Boha. Nevinnost je vzácná vlastnost a jak vidíte většina lidí nepracuje na zdokonalování svého stavu nevinnosti, který je ve vnitřním dítěti a to proto, že si mnozí myslí, že být dospělý znamená být duchovnější.


Dlouho se zmiňuji o tom, že se vracíme k tomuto stavu Božské nevinnosti, ti z vás, kteří skutečně tuto práci dělají. Ano, vyžaduje to práci. Nemá to nic společného s osobností nebo vaším charakterem. Znáte lidi, mnozí lpí na své osobnosti a identitě, kterou se prezentují svému okolí. Ale Božská nevinnost má co do činění s tím, jak se dostat hluboko do nitra srdce, a to leží za hranicemi lidské psychiky. Vnitřní dítě je váš vnitřní obyvatel. Je to prvotní spojení se Zdrojem, je to čisté a nevinné. Stejně jako když se modlíme k Bohu z našeho dětského stavu. Je to velký rozdíl, když se modlíme jako dospělý a toho se lidé drží velmi zarputile, takže nemohou přijmout více Božského toku, kdy se stáváme více a více nevinní. Pro některé lidi se to nyní stává náznakem, že by měli začít.


Narazila jsem na lidi, kteří jsou tak tvrdohlaví, kteří si myslí, že s nimi není nic v nepořádku. Když obdrží kritiku od někoho, kdo je čistý a postrkuje je správným směrem, zaseknou se: „Ne! Já ne!“ Myslí si, že myslí dobře, že se jim nemůže nic stát: „Ne! Mně ne!“ Nikdy mě nepochopí a berou život jako samozřejmost. Ale když život není správně žit, nezůstáváte čistí a zářiví v souladu s Božskými zákony, když uvnitř vás leží „náboženská“ hluboká přirozenost, vaše vnitřní dítě to velmi dobře pozná a truchlí. Toto dítě se původně narodilo prostřednictvím Lásky Stvořitele, z Matčina Lůna a na tuto Lásku nikdy nezapomnělo. To jen my jsme na ní navrstvili mnoho falešných vrstev.


Na této cestě Nanebevzetí je to jen a jen o tom stát se nevinným dítětem, to neznamená být dětinský. Mnoho lidí si to plete, protože jsou nevyzrálí a jsou dětinští. Být v Božské dětské nevinnosti znamená, že uvnitř vás je taková čistota, kterou, bez ohledu na to, co se děje, vám nikdo nemůže vzít. Ale také se stane, když začínáte léčit své vnitřní dítě, že máte neustále výčitky.


Když se vrátím k předchozím zprávám, mnoho z nás utrpělo spoustu traumat kvůli misijní práci, kterou děláme, byla jsem v tomto ohavném stavu posledních několik let, což se nahromadilo uvnitř dítěte. Když tyto věci vyplouvají na povrch, což jsem sdílela velmi dlouho, musela jsem být ve své samotě a prožívat truchlení, protože si vnitřní dítě připadalo tak opuštěné a nemohlo se plně projevit. Sdílím to, abyste věděli, co je pravá podstata tohoto Vzestupu. Vnitřní Dítě. Není to nějaký příběh o duši, který byste si mohli někde koupit nebo nějaké duchovní čtení.


Jako kolektiv jsme velmi, velmi daleko od toho, jak by měla být pravda přijímána ve vnitřním dítěti. Chceme informace, ale zároveň chceme obejít vnitřní dítě, které toho tolik ví a pokaždé, když jsme ho umlčeli, vnitřní dítě se stáhlo. To se děje příliš dlouho. Ale teď vše vychází na povrch pro ty z nás, kteří tuto práci dělají, a to je velmi vzácné. Krok za krokem procházíme každou fázi uzdravování vnitřního dítěte a jeho návrat k Božské nevinnosti a tyto kroky jsou postupně sdíleny v kontextu Osvícené cesty. Všechno, co jsem prošla, co procházím, odráží vždy aktuální kapitolu mise.


V roce 2019 bylo zasazeno do pozemského jádra Osvícené Semeno a pak nastaly velké přestupky. Toto vítězství si velmi dobře pamatuji. Modlili jsme se, aby se tato velmi důležitá část podařila. Poslední dva roky byly o Vzkříšení Osvícené mise. I přes všechny překážky jsme vítězní.


Vnitřní dítě jde hluboko do těchto současných fyzických věcí, cítí tyto věci, proto je důležité zůstat sami sebou a cítit pasti a strachy kvůli této hrůze na základě kolektivní fragmentace na Zemi. Všechny tyto absorbované těžké věci musí být propuštěny z těla. Mnoho Hvězdných bytostí se mylně domnívá, že je to jen mise, mise, práce, práce. Mise je ve skutečnosti náprava fyzického aspektu, proto stále pracujeme na kontrole poškození, a to je to, co každá z Osvícených bytostí v reálném čase prožívá, aby se Osvícené Semeno na Zemi opět zrodilo jako sjednocení Božské Trojice uvnitř těla. Tento neposkvrněný design Božské nevinnosti jsem musela také prezentovat. Mnoho lidí tomu nerozumí a nechápou to. Dostávám emaily od někoho, kdo je dvojaký. Někdo, kdo se tváří jako uctivý a vyzařuje z něj Láska. Ale ve skutečnosti je velmi neuctivý a dualistický. Úcta je něco mnohem vyššího, než prezentují. Tito lidé jsou velmi roztříštění a nechápou z toho, co zde demonstruji, vůbec nic. Jestliže jste opravdu čistí, nejste paranoidní. Dostávám emaily od lidí s velmi špinavým myšlením, špiní mě i mojí práci. Udělali ze mně součást své psychopatické paranoidní sexualizace. Je to ta největší ohavnost, která může být. V podstatě urážíte Boha. Paranoidní a posedlí stalkeři, které za mnou posílá Temnota. Nevím proč.


Dlouho zde sdílím o tom, jak se přestupky vymkly kontrole a my hledáme jádro, kde začalo toto rozdělení a roztříštění, které vyústilo ve všechen tento současný chaos, temnou obstrukci a umělou inteligenci. Všechno je to genocida nejen na lidské úrovni, ale v celém tomto Vesmíru. Takže duše na Zemi stále zažívají roztříštěné zkušenosti.


Lidé věří, že když mají duši, je vždy úplná a celistvá. Není to pravda. Ti, kteří se nedostali do svého původního stavu Božské nevinnosti a neposkvrněného designu, nežijí celistvost své duše. Žijí pouze její roztříštěnost. Fragmentace duše je obrovská část této současné kapitoly, kterou většina chce obejít nebo přeskočit. Chtějí přejít pouze do informační části, automaticky si myslí, že jsou v misi. Pouze když děláte aktuální potřebnou práci na sobě, jste na cestě Vzestupu. Pro mě je to 24/7. Jestliže chcete vzestoupit, není to jen čtený příběh, ale musíte se posouvat skrze práci na sobě do Vzestupné sféry a stát se součástí nového proroctví a suverénních bytostí Rodiny Úsvitu, která vše vrací k původním kořenům.


Lidé jsou zde tak nedocenění a podkopaní a nevidí svoji hodnotu. Všimla jsem si, že berou mnoho věcí jako samozřejmost. I svůj život. Věřte, že Bůh vidí každého Vyvoleného čistého jedince jako je on sám. Vidí každou oddanost. Nemůžeme nutit lidi, aby šli tuto cestu s námi. Mnoho lidí se stále potýká s velkou mlhou kolem sebe a těžkým egem, jehož konstrukce bude muset být zcela rozebrána a rozložena, jestliže chtějí přejít do neposkvrněného čistého stavu nevinnosti. Nemůžete být v Lásce bez této nevinnosti. Tolik lidí chce stále Lásku, ale nedělají pro to nic. Nejsou ochotní obětovat pro Lásku nic. Chtějí jen zůstat ve stejné skořápce bez snahy změnit víru a někdy je právě toto krok, který vás zavede tam, kde potřebujete najít pravdu. Pravděpodobně nikdy nikde nedošlo k tak obrovské fragmentaci a roztříštění jako v tomto Vesmíru.


Nejsme tu proto, aby někdo říkal, že to tak není a že to není pravda. Nejsme tu pro své Elohimské Světlo, ale jsme tu pro misi pro kolektiv a pro Vzestup. Znáte spoustu šílenců. Chvíli potrvá, než se dostanou na úroveň chápání aktuální pozemské kapitoly a pak začnou dělat průlomy.


Podařilo se nám velmi mnoho průlomů a svědčit poškození. Zároveň začínáme stavět zlatou Bránu Vzestupu, která je pro všechny, kteří se přesunou do Osvícených říší a do nových zkušeností. Takové aktualizace a informace nenajdete v žádné knize, v žádném článku na žádném webu, protože je to tak čisté. Lidské ego nemůže takové úrovně interpretovat. Nemůžete o těchto věcech nikde číst, protože se dějí za pochodu. Nikdo o tom nemůže psát, jak to dopadne. Mnoho proroctví jako například Nostradamus, uvádějí jen fakta. Nemohou to být fakta, protože existuje svobodná vůle přírody i svobodná vůle podvodů, které jsou v nižších rovinách bytí. To jsou roviny, kde si lidé nezvolili Světlo.


Jestliže máte nějaký problém, můžete ho vyřešit tak, aby nedošlo k příčině a následku. Můžete posouvat svoji energii bez vašeho poškození. Ale když nezabráníte Temnotě, protože nejste na takové úrovni Vědomí, jestliže ji neprorazíte, stále více a více se bude rozrůstat, později bude těžké se jí zbavit. Je to velmi těžké, a to dělají všechny Osvícené bytosti každý den ve dne v noci.


Časová osa Vzestupu není stejná jako jiné časové osy, které jsou na Zemi. Časová osa Vzestupu je skupinová práce a lidé, kteří si ji nezvolili, jsou ve velmi nízkých časových osách, protože nedělají nic, jen berou všechno, co se k nim dostane. V těchto nejnižších časových osách je duše pod kontrolou a je jí sebrána svobodná vůle, protože do ní lidé nevlévají potřebné Světlo Božské inteligence. Naše Zdrojové aspekty musíme kultivovat a pěstovat Lásku. Na cestě kultivace Božské nevinnosti a Lásky rosteme do moudrosti. To je počátek, kde to všechno musí začít a začíná. Na to příliš mnoho lidí zapomnělo a v raných fázích Temnoty jí nezabránili. Současný virus není virus jako nemoc, je to virus Duše. Skutečný virus je nebýt probuzený, a to je nemoc, neschopnost rozpoznat Temnotu a její podstatu, co dělá. Proto jsem vás musela vzít na cestu přestupků, toho, co moje tělo zažilo a jak se otevíralo tomuto uvědomění.


Díky této práci jsme jako Osvícená Rodina dosáhli potřebného kvocientu Světla, abychom mohli začít stavět Zlatou Bránu Vzestupu. K mému překvapení je to několik málo Osvícených bytostí na Zemi, ne mimo Zemi, kteří řídí celý tento projekt a bohužel prožíváme to, co prožíváme. Vždy musí dojít k určitému výboji temných částic a takto posouváme hustotu. Není to jen naším Vědomím, ale posouváme hustotu v sobě prostřednictvím uvolňování temných částic, takže se částice začnou pohybovat do stále více vzestoupeného stavu. To se děje na základě kultivace životní síly…. jinak se nestane vůbec nic.


Jsem na planetě jen po určitou dobu a někteří toho odmítají využít. Nechtějí se chopit práce. Stále cítím, že v úmyslu lidí není vzestoupit, protože zapomněli, jak krásná je Osvícená pravda a existence Osvícení. Jsou tak připoutaní k této fyzické sféře a zájmu o materiální věci, že neví, že existují vyšší vznešenější úžasné stavy bytí. Lidé, kteří se neustále vrací na Zemi dokola tady rotují tak dlouho, že si to už ani nepamatují. Nechápou tuto představu kvůli Temnotě, která jen a jen ovládá a nabízí velmi omezený obraz.


Lidé v podstatě vznikli z ničeho, ale mnozí se snaží to analyzovat a rozebírat, jak to všechno začalo. Kdo stvořil Boha, protože mysl je v tomto Vesmíru řídícím systémem. Ve Vesmíru, kde dosáhl Vzestup svého dokončení, jsou duše přeneseny do dalšího stavu bytí, kde lze prožívat bytí jiným způsobem. Už nemáte potřebu prožívat život jako teď na Zemi.


Rodina Elohim podává příběh Stvoření jednoduchým způsobem. Vzestup leží ve vnitřním dítěti a pokud s tímto příběhem rezonujete, vaše srdce je otevřené a nemusíte vůbec nic analyzovat. Ti z vás, kteří jsou v tomto půvabném stavu kultivování, obdržíte úspěch.


Kořeny oddělení od Zdroje leží v padlém bytí tvořeném padlými Anděly. Na Zemi jsou dvě rodové linie. Ti, kteří nesou záznamy Úsvitu, to je Rodina Úsvitu a ti, kteří nesou padlé aspekty života. Ale tento život se jednoduše již chce vrátit zpět do své celistvosti. Rodina Úsvitu, to je úplná oddanost Zdroji a úplná důvěra v život. Kompletní služba a věrnost Bohu, což existovalo v této rodové linii od počátku. Proto mám tak málo přátel, protože být na úrovni zušlechťování je těžké udržet si nějaké přátele. Jsem raději ve své bublině a žiji svůj život.


Lucifera chtěla vyjádřit bytí vědou a výzkumem. Takže jsou tu vědci, kteří jen zkoumají temnou hmotu a co je za ní. A to je antihmota. To celé je pokračováním padlého příběhu, který nikde nikdy neexistoval tak velký jako v tomto Vesmíru. Lucifera si myslí, že je o krok před námi, ale není, protože Světlo kráčí vždy před Temnotou. Světlo vede.


Lucifera má v plánu a chce skončit cykly života na Zemi a v tomto Vesmíru, proto jsou nyní nasazeny všechny programy jako je genocida, umělá inteligence, zabíjení. Lidé si to nyní začínají uvědomovat. Celé je to jen genocida. Je s námi zacházeno jako se zvířaty. Velmi dobře vidíme do plánů Lucifery, která věří, že se bude dál nadřazovat Bohu, Božské Trojici a Božské vůli. Svobodná lidská vůle umožňuje dělat lidem to, co dělají. Mnozí vzdorují a chtějí to udělat jinak, než v souladu s Božskou vůlí. Neslouží svobodnému světu ale překroucenému konceptu, ve skutečnosti nemají svobodnou vůli, ale je to vůle Lucifery. Svobodná vůle je v podstatě v tomto Vesmíru podvod včetně toho, co jste se o této existenci učili. Jediná vůle, která zde existuje, je Božská vůle, proto musíte otevřít své srdce pravdě nebo můžete zůstat v konceptech New Age, co všechno můžete dělat a nebrat v úvahu vaše dopady na veškerý život. Je to velmi sobecké a sobectví není rysem Rodiny Úsvitu. Rodina Úsvitu je originální původ všech jejich potomků, kteří vzešli z tohoto původního sídla Života. Lidé si myslí, že se věci v těchto aktualizacích opakují ale pak nečtete správně. Jdeme hlouběji a hlouběji a navazuji na předchozí dění.


Je to velmi složité, a spoustu lidí to nezajímá a nechtějí jít touto cestou zpět k sjednocení. Nechápou ani holé základy Stvoření. Musela jsem prokázat naprostou oddanost a věrnost Bohu. Když říkáme o někom, že je jeden z nejčistších na Zemi, neznamená, že ho uvidíte v televizi, nebo kdo je v televizi, že je dobrý učitel. Obvykle to tak vůbec není. Jiskra vnitřního dítěte se shoduje s původním prizmatem navrženého originálního života. Stalo se to vše zkreslené. Všechno je to velmi jednoduché a všechny odpovědi na otázky jsou vždy velmi jednoduché. Žádná věda. Bůh čte neustále původní plán. Nezaleží na tom, kolik máte znalostí, zda je váš učitel guru. To není to, co Bůh čte. Bůh vidí Duše.


Potřebuji žít ve své samotě co nejvíce, protože lidé jsou velmi uvěznění ve svých tělech. Není nikdo v mé blízkosti, s kým bych se mohla bavit na této čisté Božské úrovni. To cítím jen s několika málo Osvícenými bytostmi. Obětovali jsme se pro lidskou rodinu a prošli tolika obtížemi. Bůh mě ochraňuje, protože jsem jedna z mála, kdo jde cestou zpět k Bohu. Pokud jste jedním z těch, které to zajímá, začínáte si vzpomínat na svůj osud a Rodinu Úsvitu. Druhá protilehlá Rodina zde způsobila mnoho zvěrstev na naší Rodině, dokud jsme se nenaučili kultivovat to, kdo skutečně jsme. Od počátku jsme si nevybrali snadnou cestu, ale obtížnou, a že budeme růst v procesu, kdy se proti nám postaví a přestoupí nás Temná rodina. Teď je nejdůležitější být co nejčistším kanálem Božského Světla pro všechny, kteří přicházejí. Lidé mají kolem sebe mnoho vrstev a ve skutečnosti nemohou projevit své pravé původní Já. Zápasí a dřou.


Pomáhám lidem na jejich osvobození. Mnozí si kupují mnoho duchovního materiálu za spoustu peněz, ale neinvestují do sebe, do své duše. Do touhy své duše a dokonce řeknou, že na to nemají dost peněz, takže se už rozhodli pro svou víru. Musíte jít k Bohu a modlit se, co si přeje vaše srdce. Lidé tomu nepřikládají žádnou hodnotu. Bůh vidí ty, kteří tuto hodnotu vidí, vidí, že vaše touha je dostatečně čistá, že chcete jít hlouběji a dosáhnout za normy. Jestliže se chcete posunout za hranice prohřešků, pak zažijete svoji duši jako suverénní svrchovaný člověk, jestliže chcete jít hluboko do původního počátku sebe sama.


Práce, kterou zde dělám, je neocenitelná a výměna energie musí existovat. Moje fyzické Já musí být milováno a oceňováno a živeno energetickou výměnou. Je to služba vaší duši, vzácným jedincům, vzácným drahokamům. Proto jsem tady. Přesto lidé vzdávají čest materiálním věcem.


Pracujeme dál na stavbě Zlaté Brány, nevíme, kdy to bude dokončeno, ačkoliv věci na Zemi vypadají dost beznadějně, blížíme se k vítěznému plánu. Jsme tu pro ty, kteří chtějí získat pomoc a kteří chtějí podpořit, to, co dělám 10 let pokorně. Je to zdarma, ale musíte ukázat vaši Lásku jako projev uznání Osvícené bytosti.


To, co vyzařujete, se vám vrátí, možná budete jen přihlížet a pozorovat jedním uchem tam druhým ven a žít dál ve zmatku, který tu udělala Temná Rodina. Pro spoustu roztříštěných duší je to nyní velmi, velmi těžké. Velmi obtížné přesunout se zpět k původnímu stavu Božské nevinnosti. Když se tomuto stavu Božské nevinnosti bráníte, nemůžete mít pravdivý přístup k Bohu.


Když se chováme jako Bůh, opravdu cítíme vnitřní stav nevinnosti a čistoty a kdykoliv přišel oblak temné energie, museli jsme vytvořit průlom. Bylo to tak těžké a moje vnitřní dítě truchlilo. Často říkám, proč to všechno, ale jediný způsob je projít temným mrakem nebo v něm zůstat a být zničená a vyčerpaná. Je tu mnoho strachu, protože Lucifera tak vyhrožuje s šílenými 3D věcmi a dělá to různým způsobem. Máme plné ruce práce to vše harmonizovat do Lásky a Světla.


Doufám, že se vám dnešní zpráva líbila. O současném Vzestupu nenajdete nikde žádné informace, v žádných knihách. Je čas dělat práci na sobě. Nejsme v informačním probuzení, jsme ve fázi návratu Ženského principu, který někteří tak nesnáší. Ženský princip Stvoření je práce na kultivaci životní síly, učení se, jak se osvobodit od temných energií, temných částic a posunout se z hustoty výše mimo tuto hustotu, abyste se nakonec stali imunní a necitliví vůči temným energiím. Temné mraky jsou všude kolem nás a dokud nebude vaše vnitřní dítě šťastné, budete stále pociťovat účinky Temnoty, takže proto musí existovat vaše snaha a vaše vlastní práce.


Připojte se k mé Osvícené skupině, kde Bůh chce, aby byla sdílena pravda s těmi, kteří mají opravdu záměr jít zpět ke své Božské nevinnosti. Ale znáte lidi. Jejich úmysly jsou většinou jiné.


Srdečně vás zdravím v těchto zasněžených dnech. Jsem ve svém hlubokém samotářském stavu se svým vnitřním dítětem, které se vrací zpět ze stavu truchlení a začíná žít život.


Toto je práce pro celou lidskou rodinu, ne pro mě. Jestliže se vám to zdá těžké, začněte něčím malým, co posune vaši energii. Za celou Rodinu Úsvitu vám děkuji a brzy pro vás opět napíšu nové poselství s Láskou. Buďte v Lásce. Buďte v moudrosti. Buďte ve své síle.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta