PRINCIPY ZTĚLESNĚNÍ ŽIVOTA PRO BOŽSKOU UNII 2. ČÁSTVážení Božští Milovníci,


dovolte mi srdečně vás přivítat v druhé části, kde pokračuji v obsáhlém téma, které chce Duch sdílet v tomto aktuálním cyklu.


Velký palec nahoru několika málo z vás, kteří stále sledujete tyto zprávy, protože jste jedním z týmu Vzestupu. Možná někteří více tvrdohlavě, ale stále jste součástí této Rodiny.


Planeta prochází velmi důležitou fází, předky zakořeněnou situací. Tato situace nám ukazuje, jakým způsobem řešíme a žijeme život a jakým způsobem řešíme původ Života. Původ samotného Života najdeme v jeho ZTĚLESNĚNÍ. Takže nyní vidíme, proč je aspekt ZTĚLESNĚNÍ Života to nejdůležitější pro Posvátnou Unii, pro fyzickou Unii. Pokud nemůžete ztělesnit Život, nemůžete ztělesnit svou vlastní Duši. Pokud dokonce ani nedovolíte, abyste naslouchali hlasu své Duše, protože ona je ten, kdo vám říká, jak ji ztělesnit správně, jinak to nejde. Důležitým klíčem v této době, je také pochopit hlouběji velký příběh této Galaxie.


Jedním z velkých témat a otázek je, proč je na planetě tak obrovské množství zranění, zraňování a zranitelnosti, místo zmocnění a svrchovanosti? Protože Ženský princip byl potlačen. Všechno se musí opět vrátit a vrací se zpět k Ženskému základnímu principu tvoření Života. Ženský princip Života je Život sám. Ženský princip je Zdroj Světla a Lásky vlévající se do Stvoření, což můžeme vidět jako symbol trojúhelníku, který je spojen třemi stranami, formami do společné trojice. Trojice je energie, kde je třetí forma vytvořena kombinací dvou různých forem. Vznikne třetí bytost. To je princip Posvátné Unie. To je náš toužebný výsledek zde na Zemi.


Když se vrátíme k původní originální Rodině Světla, což jsou všechny krásné Osvětlené bytosti vytvořené Zdrojem, Andělské sféry a jiné Božské sféry, když měly zažít samy sebe, dostaly za úkol si vyzkoušet, co je to Zdroj, jak tvoří Zdroj jako Bohyně se svým Božským protějškem rozšiřující své Božství, takže vytvořili Život. A Bůh jim řekl: „Jděte a zažívejte Lásku. Buďte nositeli mého Světla.“ Někteří to udělali, stali se krásnými bytostmi Světla, ostatní si tvrdohlavě vybrali život nezhodnocovat. Protože tomu předcházela a došlo k velké vzpouře ve Stvoření. Tento příběh je také krásně popsán v knize Plejádská Světelná terapie 2 od Amorah Quan Yin.


Když se budeme opět znovu zabývat přestupkovými a padlými nebo Temnými bytostmi, nechtěly být součástí zvyšování potenciálu Života, to znamená, že se staly účastníky sestupné úrovně a sestupné formy ve velkém Experimentu Stvoření Života. Nechtěly dál zůstat součástí původního Světla, ale chtěly si udržet Světlo jen pro sebe. Oddělily se a chtěly mít jiné zkušenosti v různých fyzických světech. Takže se tito tvorové vzbouřili proti původní matici Zdroje a začali pracovat se svým vlastním Světlem, ale pouze se Světlem, principem Světla. Nebyl tam ale princip Lásky, protože nechodili do úrovní, kde se tvoří Život, a tak ho ani nezažili. Láska je součástí prapůvodního příběhu Stvoření, na což každý z nás musel přijít, když jsme si začali opět uvědomovat, co je to Kosmický Kristus a také svého vlastního Krista, To znamená, že jsme museli dojít k závěru, že v kontextu Vzestupu a tvoření Života, nejde jen o Světlo, ale především o Lásku.


Takže oddělené bytosti rostly ve své síle a viděly, jak pracují se Světlem. Zesílily ve svém Světle. To je také důvod, proč zde stále vysvětluji přestupkové práce, protože to jsou bytosti, které pracují s elektricky nabitým Světlem. Snaží se prodlužovat život pomocí elektrického Světla. Z tohoto úhlu pohledu je pozemský život viděn jako primitivní. Tvorba Lucifera je „méně než“, je to tvorba marnosti: “Nebudu jako Zdroj. Chci mít svůj způsob, jak vytvořit svůj Vesmír!“


Věrnost původnímu Zdroji a Bohu byla ztracena. Ti z nás, kteří jsme Světelné bytosti a pro život, jsme ŽIVOTODÁRCI nebo DÁRCI ŽIVOTA. Pokud tedy mluvím o své Rodině Světla, nejsme jen Světelné bytosti, ale jsme DÁRCI ŽIVOTA. To je velký rozdíl, protože my tvoříme Život. Když moji Božští Universální rodiče tvořili mně, tvořili mě s Láskou, nejen prostřednictvím Světla. Mám v sobě Zdroj čisté Lásky a čistého Světla. Ti z nás na Vzestupné cestě tedy zažíváme život jako původní princip Božství, Lásku jako přirozenou součást původní krásné Božské jiskry. To je původ všech, ale Temná agenda se stala vysoce složitou. Neposkvrnění zůstali věrnými Služebníky Božskému plánu, takže držíme tento princip nyní na Zemi. Přinášíme vždy všude původní Světlo do veškerého stvoření a vytváříme více a více Lásky, kdekoliv jsme, kamkoliv jdeme. Temní se soustřeďují jen na Světlo, a to vertikálně vytahují výš a výš a výš. Ale Bytosti Světla jsou ve své původní prapodstatě Světlo a Láska, takže ŽIVOTODÁRCI.


Vstupujeme do proudů Světla tak, že sestupujeme, abychom nakonec vzestoupili. Naše motto je: „Sestupujeme, abychom posunuli život vzestupně po spirále, do další nové úrovně života. Nikdo na Zemi nečekal, že 3D experiment bude tak hustý, protože Země byla původně plánována jako království zvířat.


3D člověk začal chtít ovládat, to je to, co to dělá Temnota. Temnota vytváří také androgyny, ale ve falešném smyslu. Vytváří umělou inteligenci, chce ovládat populaci, ničit planetu. Zničila mnoho suchozemských organismů a vůbec ničí celý Hvězdný systém. Když se jim něco nelíbí, mají pocit, že to musí zničit. Zabijí to, zastřelí, a je to! Nevěří životu, nechápou Boha. Bůh je život. Bůh je nejčistší a nejjemnější esence samotného Života. Ti, kteří slouží Bohu, slouží ŽIVOTU. Jsme ŽIVOTODÁRCI, nejsme jen Světelné bytosti. Mnozí jsou také Světelnými bytostmi, také pracují s principem Světla, ale velmi zkresleným a pokleslým způsobem, který pozbývá podstatu Života. Život je Láska a na to zapomněli. Šli a jdou proti samotné původní povaze Lásky, a tak vytvořili utrpení, uvěznění, narušení, manipulaci, zotročení …. v celé Galaxii.


Každá bytost na Zemi se může vrátit ke Zdroji. Musíme být však pokorní, nemůžeme už připustit opakující se myšlenky, vzorce, programy a ego, aby nás to dostalo zpět k nim, do jejich temné hry. Kdykoliv došlo v mém životě k narušení, vybrala jsem si vždy Světlo, musela jsem hned začít všechno měnit vzestupně. Je to volba každého a není to vždy snadné. Temnotu znám velmi dobře, její hry lákání na falešná pozlátka nebo ničení mého života.


Jestliže si vyberete věrnost Bohu, musíte tuto věrnost a Lásku ztělesnit, a to není snadné. Světlo řeklo: „Pojďme nyní vytvořit novou šablonu lidského člověka“, a Temnota řekla: “Pojďme ji ničit. Prostě je zabijeme a je to. Máme program očkování, aby nebyli zdraví, aby se děti nemohly duchovně rozvíjet, a tak vložíme tyto kódy do jejich DNA jako modifikační program“.


Duchovní inteligence je tím v zásadě deaktivována. „Co je příliš vibračně nízké, co je husté, zabijeme a zabráníme vyšší inteligenci, takže život bude zničen!“ Temnota ničí život, Temnota nešíří život, protože v něj nevěří. Čím se stali, je tato současná zkreslená verze, laboratoř experimentů, která nakonec exploduje a oni sami se zhroutí do jejich vlastních buněk. Bůh je velmi benevolentní a neutrální, je vždy nad rámec konceptů Světla Temna. Pokud jste Osvětlenou bytostí, musíte udělat to samé, být mimo Světlo a mimo Temno. Jste za nimi, nad nimi, protože jste spojením polarit. Stáváte se Trojicí. To jsou ti, kteří jsou tantrickými bytostmi a mnozí se jimi stáváte.


Hvězdná Semena a Hvězdná Pozemská Semena se nyní potřebují sjednotit, protože to je pro Temnotu extrémně nebezpečné a snaží se to velmi dlouho unést, obzvláště Ženskou a Mužskou Unii, která je sexuální, protože sexualita přináší energii Stvoření. Tato těla jsou velmi silná, také vztahy, stejně jako přátelství. Tyto vztahy jsou tantrické sexuálně, Tantra, jak známo, je posvátný sex, který přináší Božství. Ale na Zemi existuje velké nedorozumění o sexualitě, takže fyzický sex lidi vyčerpává. Vyčerpává životní sílu a vytváří spoustu zapletení a zkreslení mezi partnery. Mnoho těchto partnerství je karmických.


V této době se však tyto vztahy mění. Jeden stagnuje a druhý je na pokraji snahy se probudit a vzestoupit, ale kvůli zaháknutí do Temnoty a mentálnímu myšlení, se nemohou posunout vpřed do života, kam je zve jejich Duše. Ego se brání. Proč? Protože svobodná vůle …..a Bůh s tím nemůže udělat vůbec nic.


Chcete-li jít cestou Vzestupu, musíte vyzařovat kódy pravdy a ztělesnit Vzestup v těle. Hvězdné pozemské bytosti jsou ve skutečnosti také Hvězdné bytosti jako my, ale oni musely splynout s lidskou DNA, protože se chtěly zúčastnit tohoto Experimentu. Mnoho těchto bytostí mělo mnoho, mnoho životů na Zemi a mnozí cítí, že je to jejich poslední život na Zemi, takže se posuneme společně do další hustoty Stvoření. To je to, co umožňuje Osvícená Unie.


V této době zde existují dvě skupiny, dobrovolníci jako Služebníci Boží přišli kvůli současnému cyklu, někteří byli v Atlantidě, někteří byli v Lemurii. Každý přišel podle své vůle zúčastnit se tohoto Božského plánu. Někteří jsou zde, aby zachránili lidského člověka z opakujících cyklů, aby uzákonili nové šablony tvoření života a Temnota se velmi snažila udržet je v Matrixu. Ženský princip se tímto velmi zdeformoval, takže si dlouho nemohly vzpomenout, proč přišly.


Mnozí z jiných Hvězdných systémů jsou velmi odvážní a rozhodli se přijmout lidské tělo, protože si velmi vážili pozemského života, vtělili se do lidského těla, protože pochopili princip Zdrojové zkušenosti, růstu a věčné povahy života, který se neustále rozšiřuje. To je krása a kvůli této kráse jsme tady. Kvůli Lásce. První dobrovolníci se vtělili a stali se pro určitý čas Hvězdným Pozemským Semenem. Měli mnoho životů, drželi tu moc Lásky a Světlo, ale pak se všechno stalo mnohem temnější. Takže jsou tu někteří, kteří přišli probouzet vzpomínku a návrat zpět Domů. Temnota během jejich posledních životů tyto Světelné bytosti tak odpojila, že nemohou plně proniknout do těla, plně ztělesnit svou Duši. Je to dočasné, protože smlouva mezi Bohem a vámi je neměnná. Jediné, co nyní potřebujete pochopit je sebe, rozhodně jste nepřišli nikoho zachraňovat. Tato mise nikdy nebyla o záchraně Země, ale vždy je o zachování původního Božského designu a plánu, jádra života, který je ztělesněn fyzicky.


Je zde mnoho zástupců různých Hvězdných ras a každý byl vybrán velmi pečlivě, aby prožíval svůj Světelný design, ale zapletli se a už nebyli ve svém Zdroji, protože tak věřili v záchranu a snažili se vzkřísit padlé pozemské reality. Vnitřní Božské dítě je totiž vždy připraveno pomoci: “Zkusme to znovu, dejme do toho více Lásky.“ Vnitřní Božské dítě je obrovské a je vždy nadšeno životem samotným. Ti z vás, kteří odráží Zdroj, jste takoví. Takže jsme a byli jsme vždycky bombardováni ze všech nejvíce, a to ze všech stran. Proč se to stalo? Protože jsme spadli, nebyli jsme ve svém vnitřním Zdroji. Nebyli jsme ukotveni ve svém lůně Posvátné Unie. Nic z toho není mentální, není to o znalostech, je to o Lásce k životu, jak moc si vážíme života. Jak moc chápeme Trojici vytvářející Život. Tyto bytosti jsou Božsky inteligentní.


Dlouho a tvrdě a neúnavně jsme na tom pracovali a nyní jsme jako šťastné Božské embryo, vracíme se k dokončení Celistvosti. Chystáme se vzestoupit v radosti, protože jsme splnili plán, kterému nikdo neunikne. Už nebudeme plakat: „Oh, můj Bože, vezmi mě prosím odtud.“ Každý z nás jako Zdroj ví, jaká je naše cesta, takže oceňujeme fyzický život jako dar. Lidé si většinou neváží života jako daru. Žijí den za dnem, ale neví, co znamená být naživu. Život je fyzický, ale je i Božský, tzn. že obsahuje Božskou inteligenci. To byl vždy původní Božský plán, poznat sebe jako Semeno Života, jako Zdroj Života. Jak víme mnoho planet bylo zničeno.


Hvězdné Semeno a Hvězdné Pozemské Semeno se nyní musí spojit uvnitř sebe, stát se Jedním, což je proces triangulace. Jakmile k tomu dojde, bude to pořádná exploze Lásky. Bude to velmi intenzivní. Dvě bytosti, které vytvoří tento pár, budou mít hluboké vzpomínky a postřehy. Něco, co každý, pokud je sám, nemůže dosáhnout. Jejich společný výbuch bude výbuch jejich Lásky oddanosti, ne strachu nebo vyhýbání nebo nedostatku komunikace. Dvě bytosti v úžasu. Žena přijímá Muže, Muž Ženu. Je to pospolitost dvou nádherných lidských Světelných bytostí. Orgasmus je výbuch, který tvoří život. Všechna Hvězdná Pozemská Semena byla kdysi také Hvězdnými Semeny, jen měly na Zemi mnoho životů. Už to nyní není důležité.


Teď je potřeba znát budoucnost. Vytvářet budoucnost a vědět, kam jdeme. Jsme naprosto důležití svým fyzickým ztělesněním Boha na Zemi. Takže musíme dosáhnout vlastní seberealizace Boha. Konečně. Ženy vedou skrze tyto zkušenosti, své vlastní posvátné rituály a přírodu. Potřebuji své procházky každý den.


Není nic důležitějšího, než vědět a poznat, že jste Bůh, nikoho jste nepřišli zachraňovat. Jste tu jen jako zkušenost Boha ve fyzickém těle s vlastním růstem. Pozemský život totiž indukuje čili vyvolává váš růst a tento růst se rozšiřuje. Inkarnovali jste se s určitými kvalitami a odcházet budete neuvěřitelně obohaceni. Takže kdysi jste byli Hvězdná bytost, sestoupili jste na Zemi a nyní vzestupujte tzn. že budete mnohem pokročilejší. Nejen vysoké Světlo, ale Světlo pohybující se do Lásky jako kolébky života a srdce Svaté Matky. Jako tantrické bytosti jsme jako Božské Matky. Je jedno, kdo co ví, co kdo kdy byl, co kdo dělal, odkud pochází. Sestoupili jsme, abychom vzestoupili. Všechno to vypadá jako složité, ale je to všechno velmi jednoduché. Všichni budou mít zjevení svého vlastního života a obrátí utrpení v rozkoš. Všichni pracujeme na kolektivních změnách z bolesti na radost. Ženy opravdu nesly svůj kříž kvůli cestě Krista a muži to v sobě cítili. Pocházím z linie Krista, utrpení v mém životě nebylo způsobem karmou, ale kvůli cestě Krista. Pokřtěné Božské bytosti narušují Matrix, mocným způsobem. Hvězdné bytosti jsou nyní jako Fénix, který vstává z popela, aby se Posvátné Unie mohly kultivovat také pro všechny začátečníky, ale když jste silná žena potřebujete stejně vyvinutý mužský prvek, abyste mohli budovat tuto Posvátnou Unii z polarity do Trojice. Zatím jsme stále v ranných fázích.


Nejedná se o žádné dvojplameny, o kterých se všude mluví, jedná se o příběh vyššího Stvoření a padlé a zkreslené matice. Ti z vás, kteří jste v této misi, nesete a vykonáváte toto břímě, protože jste si to vybrali, proto je tento život docela těžký, protože jdete se zavázanými očima, a přitom nesete s vysokou oddaností pochodeň Světla.


Srdce cítí a nyní se velmi otevírá, i když zde máte nějaký fyzický protějšek, který vám s tím pomáhá, nemusíte se nikdy setkat. Jste silní s někým i bez někoho. Nemůžete nikoho přinutit být s vámi, jestliže si tuto cestu nevybral. Vaše Duše vás vede. To jsou ty bytosti zcela oddané cestě Ducha skrze jejich těla, takže rozumí ztělesnění tohoto principu, který je nejvyšší vládnoucí silou celého Vesmíru, nikoliv zkresleného principu, který jde se zavázanýma očima a žije v Iluzi. Chtějí jen stoupat a stoupat nahoru do Světla.


Přemýšlejte nyní o sobě jako o krásném milovaném Dítěti a Stvořiteli tohoto Života. Sloužit Životu je ta nejposvátnější Služba.


Ti z vás, kteří jste Hvězdné bytosti a spojujete se s Hvězdnými Pozemskými bytostmi, není zde žádné porovnávání pouze zkušenosti. Je to zcela rovná mise. Je potřeba vždy vybírat Lásku uvnitř sebe, takže pravděpodobně odejdete od toho, co vám brání jít vlastní cestou. Tento život je vyvrcholením pro takové bytosti, a neznamená, že se toto setkání stane zítra, máte tolik času, kolik jen potřebujete. Teprve pak může přijít pravá Božská vůle místo osobní svobodné vůle, která vychází z potřeby. To je opět padlý design. Duše pochází od Boha, a proto vás vede.


Mnoho těchto bytostí ještě stále trochu bojuje. Jedná se o zbývající vnitřní temnotu, ego, tvrdohlavost a válku, zejména pro muže. Žena nedělá nic jiného, než miluje, miluje a miluje, je jedno, co se děje. Především ale miluje sama sebe.


Hodně mužů se drží limbo-situace, které jsou destruktivní, toxické a karmické, takže se cítí vyčerpaní a to znamená, že je Temnota kdykoliv dostane. Kdykoliv osobně padnu do nějakého smutku, nebo nedělám nějakou fyzickou aktivitu pro své tělo, okamžitě mám Temnotu v patách.


Ve 3D je stále tolik rušivých věcí, takže je snadné spadnout i tam, pokud odvádějí vaši pozornost. Je čas poslat je k šípku, pryč a věnovat se naší milované práci a naplňovat své vnitřní Dítě. To je priorita.


Mistr je suverénní Panovník ve svém Království. Dlouho tomu tak ale nebylo, protože jsme se nechali rozptylovat věcmi ze Status Quo. Obzvlášť muži řeknou: „Ale co si jen lidé pomyslí, když půjdu touto cestou, budu dělat to a tamto“. Jediné, co si nyní musíte vybrat, je Vzestup a Posvátná Unie. Jinak se nestane nic. Vůbec nic.


Život je pozemská zkušenost a Světelné pokročilé bytosti to ví, protože mají Starověké školy a Posvátnou tantrickou sexualitu. Prodloužení života je jejich doména dlouhověkosti. Když jsme přišli na Zemi, neobětovali jsme svůj život, abychom trpěli, ale Temnota způsobuje všechny tyto rány a my jsme tomu uvěřili. Mise je nyní držet ztělesnění Života, každý to své a prožívat radost a Lásku i potěšení. Mniši a jeptišky zavření v klášterech se domnívali, že slouží Bohu, protože přece Bůh je vertikální cesta. Toužíme však po jednodušších věcech než po tomto.


Jsem blízko Zdroje, blízko Elohim, kteří jsou nositeli všech forem Života a váží si každého Života s tak velkou pokorou, oddaností a Láskou, protože všechno jsou to jejich děti. Když takhle chápete Život, je to ta nejkrásnější věc ve vašem Životě. Potřebujete naplnit tento váš poslední pozemský život jako službu Božskému plánu. Ztělesnit Boha a vyzařovat tento originál svým způsobem jako Zdroj – Hvězda Supernova.


Jestliže vám někdo říká, co musíte a máte dělat, je to ego, tento člověk vás nemiluje, protože nemiluje sebe. Mohu vždy vyjádřit svůj názor, ale každý je zodpovědný za svůj život. Musíte nejprve milovat sebe, to je příběh Zdroje a ze srdce milovat a zasadit tuto sazenici na Zemi. Hvězdné Semeno a Pozemské Semeno se musí sjednotit, je to důležité i přes jejich různé pohledy na život, vytvořit jin a jang, tok ležaté osmičky. Když se to stane, bude to ta nejkrásnější Posvátná Unie. Všichni máme nějaké 3D spouštěče a rozpory, ale již méně a méně, pokud nedovolíme Temnotě, aby nás otravovala.


Nikdy žádné mužské páry nebo ženské páry nemohou mít ani potuchy o principech Stvoření. To není tvorba Elohim. Transgenderové svazky jsou nejvíce padlým a nejvíce nefunkčním způsobem zkreslení Posvátné Trojice. Jsou absolutním opakem Posvátné Unie.


Ztělesnění Posvátné Unie není sobecká věc jen pro někoho, děti nebo partnera. Je to Služba, nejvyšší životní vize, když naplníte sebe jako Boha, svoji Duši v tomto Plánu. Přišli jsme sem kvůli sobě ne kvůli Zemi nebo obětování se druhým.


Kotvíme silné energie, potřebujeme ústup od veškerého rušení. Jsme v čase dovolených, prázdnin a nejoblíbenějšího ročního období. Takže sem tam něco napíšu. Budu dál pokračovat o Posvátné Unii. Děkuji za nádhernou Božskou zářivou skupinu, děláme velké změny. Máme za sebou bránu 7/7 a před námi bránu 8/8. Pokračujte ve své cestě, milujte požehnání Života. Pečujte o sebe.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta