PRŮKOPNÍCÍ VZESTUPU & ROK 2022Vážení Milovaní!


Jak jsem sdílela v poslední zprávě Osvíceného Vzestupu, po dlouhých náročných deseti letech, cítím velmi málo zpětné vazby jednotlivců, kteří se učí vyšší povahu, kterou zde sdílím společně s Osvíceným Týmem. Přeji si pokračovat v zaměřování na Osvícené Sjednocení a Vzestup, které bude velmi přesné a úzké. Přerostla jsem tuto sféru. Budu pokračovat pouze ve Skupině Osvíceného Vzestupu, pro ty, kteří se chtějí posunout za tuto sféru a vykročit na cestu suverénního Mistrovství, po které vždy touží velké Osvícené bytosti, které neztrácejí čas hrami a iluzemi. Jsou zde, aby dělaly Velké Dílo Velkého Božského Designu tak jako já. Přeji vám bezpečnou cestu v roce 2022, protože nebude snadné vytrvat v tom, co v následujících letech přijde. To chce Bůh po těch, kteří slouží Nejvyššímu!


Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok 2022 ve Službě Nejvyššímu.


S Láskou a oddaností.

Lenka Gloria Magenta