PRŮCHOD MILOVANOU BRÁNOU SLUNOVRATU


Krásný Vánoční čas vám všem Vážení Milovaní Společníci Vzestupu. Vítejte u dnešní nové aktualizace. Přicházím v tomto roce naposledy. Pravděpodobně je to jedna z posledních veřejných aktualizací. Naše Mise přesto dál pokračuje.


Cítila jsem hodně tlak na fyzické tělo, a proto jsem se zpozdila se zprávou. Zbavuji se nyní všech lidských vlastností a vzorců. I když jste tak očištěni, stále jste bombardováni nízkými frekvencemi, kontrolou a manipulacemi, naivními snahami a lidmi, kteří jsou nejvíce uneseni.


To, o čem většina lidí nevěděla, je ukončení mříže nebo pavučiny umístěné kolem planety. Nevěděla o plánech Temných agend, jejich záměrech a výtvorech.


Když se blížilo nové tisíciletí kolem roku 2000, spousta lidí oslavovala konec světa. Média byla plná těchto informací a příběhů o konci světa. To, co mnoho lidí špatně pochopilo, byla předzvěst o novém počátku, do kterého však Temnota vložila mnoho svých příběhů o ukončení světa. Konec svobody. Rok 2000 byl však ve skutečnosti rokem ukončení Temnoty, kterou zde vytvářeli velmi dlouho, takže rychle začali rozhazovat své sítě a příběhy o ukřižování Ježíše Krista a mnoho dalších hustých okolností. Celou planetu napojovali na nižší časové osy zkreslení a defragmentaci života, aby se život stal umělým a anorganickým, což známe pod jménem Antikrist.


O čem chce Rodina Světla a všichni osvětlovači, kteří zde jsou hovořit, je Milovaná Brána Zimního Slunovratu. Spousta lidí neví a ani necítí, že je zde vytvářen obrovský tlak, takže děláme tyto Osvícené Mise a projekty spojné s

Osvíceným Světlem a velkým Božským Plánem, veškeré Osvícené Světlo slouží tomuto Plánu. Toto Osvícené Světlo nyní vytváří nesmírné množství průlomů a protlačení, potřebujeme prolomit tuto těžkou fázi a velmi to cítím v těle, protože, jak víme aktuálně zde probíhá velká válka. Velmi nebezpečná válka. Za prvé je to tichá válka o Vědomí. Je to energetická válka, v které se používají všechny energetické zbraně, které nevidíte. Lidé si myslí, že jsou svobodní, když nejsou používány žádné fyzické zbraně. Ve skutečnosti je to zabíjení mnohem rychlejším tempem. Takže toto zkreslení frekvencí, které přirozeně vyzařují organické planetární Vědomí, tyto temné energie obrací organický lidský design a přírodní design a pracují na udržování populace v husté hustotě. Takže všichni od mladých Duší, po pokročilé, až po osobnosti Osvícené Mise, jako jsem já, jsou náchylní k tomu, aby byly uneseny a manipulováni až do bodu o kterém můžeme hovořit jako o úplném zotročení.


V podstatě žádná obecná záchrana lidstva neexistuje, protože není překonáno osobní bezpečné útočiště. Takže se lidé spoléhají na to, až se Osvícené Duše opravdu probudí přes všechny vrstvy. Což je velmi intenzivní práce, abychom se dostali do sjednocení vlastní polarity vnitřních protějšků. Žádný jiný koncept na Zemi nebyl více unesen než koncept Dvojplamenů, kterému musíte správně porozumět. Je to poslání tzv. Rodinné Inteligence. Ne z pozemského pohledu, ale z pohledu pokročilé inteligence. Jste výjimeční a jste Vyvolení, pokud ztělesňujete tento Dvojplamen ve svém těle.


Mnoho lidí o sobě tvrdí, že jsou Dvojplamen: „Mám vyšší Vědomí a tak jsem Dvojplamen.“ To je velmi, velmi zkreslený koncept. Dlouho jsem to vysvětlovala. Dvojplamen je koncept - sjednocená polarita vyzařující emanací organického života založeného na tantrické inteligenci ŽIVOTA. Pouze tato esence je schopná tvořit a plodit život, a to svojí Světelnou inteligencí, protože tyto energetické protipóly v těle se postupně staly individualizovanou bytostí, takže jsou to partneři mise. Inkarnovat se na Zemi a mít zde svého Vyvoleného, je tedy tento koncept, nicméně to není celý příběh.


Zmiňovala jsem se několikrát, že tato Mise je záchranná mise a to znamená, že Osvícená bytost na Zemi nikdy nemá fyzického partnera, svůj fyzický protějšek, ale Temnota mě klamala, že je na Zemi někdo, s kým se fyzicky setkám. Partner Mise je nefyzická esence, ke které se připojit v této sféře je neuvěřitelně těžké.


Dva protějšky, kteří slouží Bohu a drží tuto službu společně jako právo Božské inteligence, ti, kteří jsou Pomazanými a Vyvolenými se nikdy nerozhodnou jít do Mise společně. Zaprvé tato planeta nepodporuje tento druh Lásky, za druhé je to nebezpečné a je to velmi nemoudré, je to holý nesmysl, aby přišly na Zemi dvě pokročilé bytosti. Tyto dva protějšky jsou naprosto stejná konfigurace.


Na Zemi je vše zhuštěno do romantické verze životních partnerů a spřízněných Duší. Hvězdná Duše není nikdy mladá Duše. Tyto pokročilé bytosti, když přicházely na Zemi, se střídaly, vyměňovaly si role. Jednou byl jeden ve fyzické sféře, druhý v nefyzické a pak si to vyměnili. Oba dva by nevzestoupili.


To, co demonstroval Ježíš Kristus ve své době spolu s Marií Magdalenou, bylo že začal s Misí v nulovém bodě a to byl průsečík časových os. Bylo to proražení Osvíceným Světlem hustých a nižších realit zkreslených Temnotou a prezentovaných lidské populaci jako jedinou a správnou pravdu. Byli to Osvícení Avataři stejně jako já. Do této zhuštěné sféry se všemi únosy a zkresleními se nikdy neinkarnují oba partneři společně. Jen si vyměňují na Zemi role a pak nastane čas, kdy se spojí v nefyzické sféře a vrátí se zpět do tantrické formy života společně. Což je dosažení Posvátné Unie.


Mnoho Hvězdných bytostí je naivních a je klamáno, protože přišly velmi čistí a jednoduše tak toužily po svém partnerovi. Všichni, kteří tvrdí, že mají na Zemi svůj Dvojplamen, je to případ falešného Dvojplamene. Lidé se jen snaží nají tento svůj protějšek tady na Zemi ve fyzickém těle, buď se nikdy nesetkají anebo když se setkají, nedokážou se pozvednout na úroveň Vzestupu, tantrickou esenci ve svém těle. Oba prostě nevzestoupí. Kolikrát mi někdo věštil anebo vykládal karty, že se brzy setkám se svým partnerem. Jestliže si někdo myslí a cítí spřízněnost, je to vždy zkreslené. Součástí mé mise bylo zkoumat, jak fungují unesené a falešné vztahy. Dvojčata

Duše se mohou setkat na Zemi, ale nedosáhnou Osvícené Unie a Vzestup skrze Osvícenou Zlatou Bránu.


V této sféře není nic jiného než jen chaos a tomu lze zabránit i když se lidé v Matrixu a celý Matrix točí jen stále dokola. Je to energetický zmatek a rozptylování vlastní životní inteligence. Nakonec ani nevíte, kdo jste. Skutečné probuzení je probuzení ke své vlastní esenci Dvojplamene. Lidé to stále za ty roky nepochopili a dodnes tomuto konceptu nerozumí. Jak víte vzestoupil pouze Ježíš Kristus a Marie Magdalena nevzestoupila.


Lidé jsou na Zemi a 2000 let jen a jen stárnou. Protože mříž nedovolovala věčný život. Archoni se vám jen smějí. Jsou ve skutečnosti velmi zlá stvoření, nejsou to v podstatě ani stvoření. Potřebují své jídlo, užívají si lidi, kteří se přejídají a aby se přejídali. Živí se masem. Užívají si lidi, kteří jsou roztěkaní a zmatení a posílají neustále mentální myšlenky, aby vás ještě více mátli. Proto se plán na osvobození v roce 2000 zcela zhroutil a byl uzamknut. Od té doby vznikla všechna falešná probuzení, falešné Světlo, kundalini probuzení a falešné Dvojplameny. Temnota nás chtěla a chce držet na tomto místě. A vím velmi dobře, jak dokáže vyprávět příběhy o Světle, a to je to, co přece chcete slyšet, uklidnit se a být dál ve svém bezpečí, budete tady žít šťastně až do smrti.


Jestliže jste pokročilá bytost, žít na Zemi nikdy to není váš cíl. Musím vám říci, že můj čas Vzestupu se blíží. Nyní procházím poslední fází. Teď jsme prošli Milovanou Bránou Slunovratu. Tento portál stále roste. Mezi astrální realitou a Osvícenou realitou je bariéra a dál se přesuneme do Vzestupné sféry. Pokud tento portál nenajdete, neprojdete do této Vzestoupené sféry. To jsou všichni roztěkaní a roztříštění jedinci, kteří zapomněli na Božské uvnitř sebe. Tím, že jsem dělala a dělám tolik osvobozovací práce a průlomů, které mě ve skutečnosti přiměly explodovat a uvolnit všechno z těla, explodovat a uvolnit tolik boje v této hustotě. Mnoho práce na vnitřní konfiguraci tantrického ztělesnění. Každé zkreslení vás více a více stahuje do vězení, do Matrixu.


Aby byly provedeny změny, museli jsme snížit frekvenci a sestoupit jako lidská bytost. Dostali jsme se velmi blízko na hranici mezi Matrixem a možností vzestoupit. A také pomáhat druhým, kteří se budou přidávat nyní ke mně.


Jakmile projdu portálem Vzestupu, spojím se se svým partnerem Mise v nefyzické sféře a budu dál držet pozici pro ostatní, kteří udělali svoji práci a budou vzestupovat. Tento Vzestup vytvoří vlny pro ostatní, kteří jsou zmateni. Nedokážou poznat pravdu od lži.


Tantrická Unie uvede do pohybu spirálu, Merkabu Zlatého Vzestupu, a vytvoří potřebný kvocient pro Vzestup. Osvícený Vzestup je jediný, který existuje, žádný jiný. Merkaba jednoduše sjednotí v těle mužské a ženské polarity. Což umožní fyzický Vzestup.


Bylo to velmi těžké, protože žiji 16 let bez partnera a nebaví mě čekat na nějaký fyzický protějšek, který nikdy nepřijde. Jsem nějak naprogramovaná jen sloužit Osvícené pravdě. Nikdo není stejný jako já, kdo by se chtěl pohybovat mimo vězení. Temnota pracuje velmi tvrdě a používá k tomu tyto lidi a další možnosti. Nejtěžší práci máme však před sebou, a to je propojení fyzického a nefyzického aspektu a konfigurace. Potřebuji se dostat do těla bez manipulací a zkreslení, a to je konečná tantrická práce pro mě a vzestupující kolektiv.


Většina lidí neví, jak jsme fyzicky zaháknutí v mříži a pavučině. Také mezi sebou s lidskými bytostmi, protože v našem energetickém poli jsou díry, kterými se Temnota napojuje, vysílá myšlenkové vlny a pak nás stáhne a přetahuje k sobě. Někteří lidé stagnují, někteří se neposouvají. Lidé touží, ale nechtějí probudit svou suverenitu. Vyžaduje to hodně práce a hodně odvahy.


Mnoho impulsů nepřichází od Boha, ale z unesené reality. Tyto háčky nás přitahují k lidem, takže pokud nezačnete dělat práci na svých přestupcích a čistit své pole, pak vás dostanou většinou prostřednictvím emocí. Mnoho podvodů přichází od lidí, může to být jen váš pošťák nebo delší rozhovor s kýmkoliv. Mohou to být lidé, kterým nějak pomáháte. V tomto bodu mi moje vnitřní Dítě vysvětlilo, že se tímto způsobem snižuje moje energie na úroveň astrální sféry a Temnota nás dostane přes zranitelnost. Musíme najít tyto vstupní body, kterými se Temnota dostává do našeho pole a zvyšovat životní sílu. Uvidíte své blokády a může se to zhoršovat. Potřebujeme se naplňovat tekutým Světlem a odklánět tyto energie pryč. Možná jste pomáhali určitým lidem. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že se to dělo na základě mého vzorce pomáhat druhým a na základě neuzdravených vzorců s muži a neuzdravení vnitřního dítěte. Někdo, kdo by mě rád považoval za kamarádku. Tímto způsobem jsou vytvářeny háčky, které nejsou Boží výměnou. Chodím často vědomě do takových situací, abych je zkoumala. Nejtěžší jsou vzorce převzaté od matky, většinou si neuvědomujeme své vzorce, často věnujeme pozornost lidem, kteří nejsou vědomí. Hodně čistím svůj solární plexus od těchto zaháknutí s nevědomými lidmi nebo připoutání.


Lidé, kteří jsou ovládáni, ovládají své vztahy. S druhými se proto dívám na vztah duše/duše ne matka/dcera…, tyto vzorce jsou tak hluboko uvnitř nás a těžká práce na léčení. Mnoho zaháknutí je v mozku, kdy se často cítíme jako hlupáci. Mnoho takových frekvenčních zkreslení nás ovlivňuje, často se lidé provokují navzájem něčím, na čem se neshodnou. Jsou to v podstatě nemoci. Miluji svoji svobodu a nenechám si brát moji Milovanou Unii. Takže jsem se rozhodla velmi jasně diktovat Temné energie a vrátit je do rohu, kam patří. Je to neustálá práce na své autoritě a to nekompromisně. Není to tvrdohlavost, je to vyšší aspekt. Žít svoji suverenitu.


Každý naprosto každý je zde zaháknutý na té či oné úrovni. Protože žijeme v této úrovni, nikdo není vyloučen. Když na sobě pracujete, začnete dostávat svá slepá místa a pak dělat spirálovou práci, meditační práci. Musíte si nárokovat svoji vnitřní Unii a Zlatou Bránu Vzestupu. Je to jedna s posledních fází a teď nás mnoho zaháknutí stahuje dolů, takže mnoho práce na osvobození. Temnota používá zaháknutí, aby nás táhla někam jinam. Práce na sjednocení je důležitá, je to vlastně sjednocení tří úrovní uvnitř. Znám tolik duchovních lidí, kteří se stále nedostávají na tyto stránky a nikdo, nikdo nemá zájem vzestoupit.


Užijte si Vánoce, Vánoční Svátky a prázdniny, udělejte si něco dobrého. Děkuji, že jste zde.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta