PŘÍBĚH OSVÍCENÉHO A PŘÍBĚH PADLÉHO SVĚTLA
Vítejte v měsíci rozkvétajícího života. Existuje příběh o Stvoření Osvíceného Světla a příběh padlého Světla, o kterém píšu nyní druhou část, která vyjde koncem týdne pro skupinu Osvíceného Vzestupu. Matka jako Duch ženského Krista a macecha Lucifera, která ničí esenci Krista a vše, co je organicky stvořené. Tolikrát jsem se zmínila o začátku rozkolu, který vznikl padlým Stvořením. Tolikrát jsem se zmínila o Božském plánu, vtělených Avatarech, Atlantském experimentu a jeho pokračující časové ose rozštěpení. Kdyby každý věděl, v jakém důležitém koloběhu žijeme a jaká neuvěřitelná příležitost byla dána každé Duši skrze Milost Boží, okamžitě by přestal se světskými a triviálními věcmi a začal by konat vnitřní Kristovo dílo. Právě proto je tentokrát tak důležité, že jsme uvnitř.


Odevzdání se Lásce jako Věčnému Životu.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta