OSVÍCENÝ VZESTUP 2022
Tento rok je koncem i začátkem pokud jde o moji duchovní práci. Připojte se ke mně, budu probírat některé z těchto změn a jak nás všechny ovlivní.


Moje práce pokračuje jako pokročilé učení PRÁCE NA ZTĚLESNĚNÍ KRISTA - OSVÍCENÝ VZESTUP.


Aktualizace na email.


Připojte se k mé OSVÍCENÉ VZDĚLÁVACÍ KOMUNITĚ. Všichni, kteří podporují mou práci nesobecké služby, dostávají měsíční vedení Vzestupem ve formě Světelných a směrovaných zpráv na cestě k rozšiřování Vědomí a povědomí o sobě, na cestě k vlastnímu Božství. Tato úroveň vedení zahrnuje směrování vedení v rozšířeném školicím formátu, který zahrnuje Podporu a galaktické aktualizace. Obsah se liší v závislosti k čemu jsem svobodně vedena.

Tato skupina odráží Zlaté Světlo Krista a Lásku a tím se také řídí všichni členové této RODINY LÁSKY!


Měsíční předplatné 1.111. - Kč


KONTAKT: lenkasykorova.art@gmail.com