OSVÍCENÍ & UKONČENÍ PŘESTOUPENÍ

Krásný den vám všem Milovaní, vítejte opět u další zprávy. Jak jsem psala v minulé zprávě o dokončení přestoupení, věci se nyní ukázaly být trochu jinak. Což jsem si uvědomila včera. Přes mé fyzické tělo byly uvolňovány ještě další přestupné energie, takže dnes bych chtěla tuto kapitolu nějakým způsobem uzavřít. Různé skládačky a kombinace mi postupně odhalovaly skutečnost dohledat zdroj a počátek těchto přestoupení až směrem k původu Stvoření. To je velmi těžké něčeho takového jako člověk na Zemi dosáhnout.


My, zrozeni jako prvorození Elohim, jsme vše prošli a byli toho všeho přímým svědkem. Nikdo nikdy neprošel a nezažil takové vlivy a snahy Temnoty, tak hluboké intriky a spiknutí, začarované plány a překrucování Božího kódu, jako já a ti v první linii…… a Temnota za mnou stále posílá své přisluhovače.


Sjednocení posledních přicházejících zářijových vln bylo takové, jaké to bylo, a takové jsem je také přijala. Snahou Světelné Rodiny je vždy dostat se zcela k jádru těchto věcí a pak jednat ve jménu fyzických lidských bytostí, protože my jsme toho všeho součástí jako Tvůrci Elohim. Jak se životní spirála odvíjí směrem vzhůru jako zlatá spirála Vzestupu.


Mnoho lidí v této době již začalo hovořit o boji Temno versus Světlo, o bitvě dobra a zla, o Kristu a Antikristu. Ale co jsme dělali jako skupina Elohim, že bylo skrze nás vytvářeno porozumění a pochopení velmi specifických Temných fragmentací, které Temnota chtěla vytvářet uměle a uměle navrhovat design Života. Chce unést Posvátnou Osvícenou Unii a vložit ji do své vlastní koncepce. Co Posvátná Unie znamená pro ně a jak se podle nich odvíjí.


Pochopila jsem, že New Age hovoří o potemnělém Světle, které se zde prezentuje jako jin a jang a říkají, že všichni v sobě máme Temno i Světlo. Z hlediska původního Stvoření existuje původní koncepční bod, který si každý může vybrat manifestovat a projevit ve své svrchovaném Božském Já. Temno nebo Světlo. Může si vybrat Osvícenou Posvátnou Unii nebo si vybrat cestu Temnoty, což je nepřítomnost Světla.


Tyto počáteční body tedy skutečně byly vybrány, je to již dlouho, a od té doby si bytosti vybírají a vytvářejí své vlastní rozšíření jako svůj osobní život. Psala jsem o padlé přírodě a těch, kteří padli z Milosti a odstranili ze svých buněk Božskou Trojici Života.


Každý si tedy vybral správně to své. Také bytosti, které tvoří prostřednictvím lůna života a vybrali si Osvícenou cestu. Tyto bytosti byly vždy velmi loajální vůči Bohu, samotné povaze Boha, což je nekonečné centrum ničeho jiného než jen čisté Lásky.


Velmi často zde dochází ke zkreslení toho, o čem hovoříme jako o hierarchii, duchovní hierarchii a mnoho lidí v New Age říká, že neexistuje nic jako vyšší a nižší, bytosti vyšší linie a nižší linie. Ale přesto hierarchie existuje.


Některé bytosti na této planetě jsou součástí Královské rodové linie. Jsou to přímí potomci a někteří ne. Tyto bytosti představují velmi vysokou Božskou perspektivu. Je to Královská linie, která je v očích Boha založena na jeho nejvyšší perspektivě. Jsou to sebe-zrození sebe-tvůrci. Takto Bůh rozšiřuje sám sebe jako své vlastní prodloužení a vytváří svoji nekonečnou esenci životní síly.


Ti v první řadě, hned vedle Boha, dělali vždy správné volby, zůstali věrní Bohu od samotného počátku. Někteří se rozhodli padnout. Ti, kteří byli věrní a loajální od samotného počátku ve své nezištné službě, byli orientováni na Službu a milovali Boha více než ostatní. Některé bytosti milují Boha více, některé méně.


Nyní máte možnost na Zemi vidět ty, kteří jsou těmito přímými potomky původní Rodiny Světla. To jsou ti, kteří teď neustále otročí a dřou a nedělají nic jiného než nesobeckou Službu pro Boha, protože tak milujeme Boha. Tak moc, protože jsme přímými replikami toho, co opravdu Bůh je - Božský kód Elohimské Rodiny Světla, princip Dárce Života a dávání Života.


Díky této oddanosti Bohu, si některé bytosti zasloužily být blíže k Bohu, a ti takto vytváří stejně jako ON. Není to tak, že Bůh ukazuje prstem a řekne: „Ty ano, ty ne!“ Není to žádná hierarchie pozic a nároků. Je to volba vlastního sebevytváření a sebezrozování, volba, která se rodí sama ze sebe.


Tato volba tu byla vždy, takže můžete prostřednictvím své oddanosti a zbožných projevů Lásky, což je Osvícená Láska, demonstrovat Boha skrze sebe, svoji esenci, svůj vnitřní plamen Krista, svůj růst a být blízko Boha neustále. Takto se vytvářejí Královské linie. Jsou to ti, kteří mají stejné vize, úsilí a oddanost Bohu, kteří se spojují ve stejnosti a podobě Boha, kteří se shodují v jednom jméně Milovaného jediného Boha. Některé bytosti se dostaly od Boha níž.


Bůh je nekonečný život, který může sám sebe vytvářet nebo vytváří prostřednictvím svého rozšíření, to znamená prostřednictvím všech těchto krásných Osvícených bytostí vytvářejících výtvory jako rozšíření a posun do jejich Posvátné Unie a Osvícené Lásky a toto tvoření přivádějí zpět k Bohu.


Tímto způsobem také roste mysl i srdce Boha. V této Službě Bohu je všechna tvorba přinesena zpět k němu a tak Bůh expanduje. Stvoření roste a expanduje. Tak je vytvářen Nový a Nový cyklus Stvoření. Proto je Bůh všemohoucí a všemocný. Je to nekonečná tvořivá podstata života.


Přímí potomci Boha vždy přinášejí Lásku zpět k Bohu, do Zdroje Života, když vytvářejí ze své podstaty života a pak rozvíjí Stvoření zpět tam, kde celý život opět začíná. Bůh multiplikuje sám sebe tak, že vytváří Posvátné Osvícené svazky neboli Unie. Proto tyto bytosti ví mnohem více.


V opozici jsou padlé bytosti, které takto nevytvářejí. Vytvářejí klonováním, klony vytváří klony jako proces replikace. Nestěhují sami sebe pomocí Lásky do Posvátné Unie, jejíž symbolem jsou dvě spojené buňky jako symbol Vesica Piscis. Ale z této Lásky sami sebe vyloučili, vyrostli pouze v síle a moci, která byla a je jejich jediným zaměřením. Rostli a stali se mocnými a bylo také jejich jediné zaměření, do čeho vlastně vyrostli.


Do Posvátné Unie se bez Lásky nemůžete přesunout. Nemůžete triangulovat. Nemůžete vytvářet v souladu s Božským principem a Božskými Zákony a zásadou Svaté Božské Trojice Matka, Otec, Svatý Kristus.


Bytosti, které vytvářejí tato Posvátná spojení v těle, jsou bytosti Elohim, vytvářejí vše, rozšiřují sami sebe. Vše, co vytváří, přesouvají do těchto Posvátných spojení a Hieros Gamos, duchovních svazků, a tak vytváří další rozšíření sebe sama a to přesouvají zpět do života. Dávají dech životu a pak si tyto své výtvory užívají a vrací vše zpět k Lásce, až se k nim tyto výtvory vrátí ve stejné Lásce, kterou vložili do jejich tvoření. A tyto jejich výtvory budou také sloužit Božskému Božství.


Jako bytost ve fyzickém těle nemůžeme vystopovat život úplně až do původního Stvoření, ale můžeme pochopit základní principy Stvoření. Pochopit, jak fungují Elohim skrze tyto popisy, které budou součástí mého sdílení ve skupině Osvíceného Vzestupu, kterou nyní evidentně zanedbávám, ale je to takové jako to, dělám to nejlepší.


Poslední přestoupení, které mi bylo odhaleno, se nyní uvolňuje z mého těla, a to dělám každý den. Jak jsem se zmínila, Temná strana používá elektrické pulsy, které vyčerpávají a zatěžují tělo a nervovou soustavu. Projevuje se to bolestmi těla. Takže musím být každý den v přírodě, většinou na místech, kde jsou obrovské buky, které mi pomáhají s uvolňováním těchto temných energií. Minulý týden jsem navštívila takové místo, kde jsem plakala, protože mnoho buků bylo pokáceno tam, kde byl nádherný elementální život.


Všichni, kteří přemýšlí, jsou ztraceni. Nevidí a necítí Lásku. Bylo mi předáno, že Temné bytosti používají nechutnou symboliku, kterou nebudu jmenovat a kterou vkládají do padlých lidí. Jedním takovým symbolem je i Rubikova kostka. Hádanka, kterou musíte vyřešit a která je v podstatě neřešitelná. Rubikova kostka je dárek lidským bytostem od Temné strany a všechny další podobné vědy, kde jsou rovnice a odmocniny. Bůh takto netvoří.


Do Astrálu je vloženo mnoho falešných replik. Většina matematiky je založena na odmocnině, což je vlastně fragmentace. Je to padlá matematika, a to udělala Temnota. Pravá matematika je Světelná a to je například Fibonacciho sekvence, květ života, zlatý řez, dvanáctistěn, Solfeggio frekvence,…atd.


Mnoho starověkých symbolů bylo zkresleno a uneseno. Tyto temné symboly stály za tímto velkým přestoupením. Život se místo tvoření a vytváření stal řešením hádanek, rovnic, html nesmyslů a vším dalším, z čeho je zcela vyňata symbolika života a život jako takový. Chtěli se dostat až do samotného Semene Života. Tento druh symbolů odčerpává a vyčerpává životní sílu. Tyto symboly byly vymyšleny Archony. Také Rubikova kostka. Složitost vyčerpávající životní sílu. Budeme-li chtít vystopovat zpět původ padlých Andělů, dostaneme se až k experimentům zotročování, kde padlí Andělé drží bytosti jako loutky prostřednictvím nitek svého ovládání. Nejzlejší zlo. Člověk je klíč k Vzestupu, který chtěli unést Temné mimozemské bytosti a mnoho bytostí na Zemi, které jsou důmyslným výtvorem Archonů.


Proto jsou nyní na planetě tak čisté bytosti Elohim, které chápou sílu Svaté Trojice a tvoření Zdroje.


Temnota se nyní snaží vytvářet jakoby organický život, inteligenci života, ale je to zase padělek, protože vytváří klony vojáků jako sebe sama. Je to hnusné, čeho jsme zde svědky. Nejhnusnější byl jejich plán odstranit Elohim, kteří vytváří pomocí Posvátné Unie v těle.


Bytosti, které již nejsou součástí tohoto Posvátného spojení v těle, nepoužívají principy Lásky, nespojují se do těchto Unií a dvojic přesouvajících se to Trojice, které spoluvytvářejí s Bohem a vytváří Svatou Trojici v těle. Plánem Temných bytostí bylo zcela tento životodárný kód vytrhnout z těla. Ukrást ho. Dát ho do singularity, kde neexistuje polarita. Pouze sjednocená polarita vytváří Jednotu. Je to přímé silné sjednocení.


Pracuji s oživující symbolikou, která zde existuje věky. Božské archetypy, zvuky a písně. Oživující symboly života používám také ve svých obrazech a dost často jsou to růže, holubice, stromy a zlatá barva. Všechny symboly Elohim byly fragmentovány na roztříštěné krystaly, takže je zde těžké ne-li nemožné dostat se ke Zdrojovému kódu, porozumět mu, pochopit ho. Vzpomenout si na něj.


Sjednocení patří všem, kdo drží v srdci hluboko Lásku. Láska tvoří život. Dáváte život, a tak ho tvoříte. Sjednocení patří všem, kdo drží v srdci hluboko Lásku. Láska tvoří život. Dáváte život, a tak ho tvoříte. Sjednocení patří všem, kdo drží v srdci hluboko Lásku. Láska tvoří život. Dáváte život, a tak ho tvoříte.


Věřím, že pro mnoho z vás je těžké to číst. Jako kdyby Světlo byl čtverec. Padlé bytosti to stále chtějí ukrást a použít proti Bohu. Toho všeho jsme svědky a můžeme to dosvědčit! Všechny nejhorší přestupkové vlny byly dokončeny. I když 3D je nepředvídatelné.


Bůh je jen jediný a tomu sloužíme svojí Láskou a věrností. Moje práce je určena pouze pro ty, kteří jdou cestou Posvátné Unie po spirále Vzestupu. Žádný jiný Vzestup neexistuje. Dokonce jsem zaznamenala, že někteří tvrdí, že toto je dokončení Temnoty na Zemi, poslední vlna Temnoty. Jako Rodina Světla nevíme, co se stane, protože my jsme pouze svědky vývoje Nového Stvoření. Nikdo jako člověk na Zemi neví, co dál Bůh chystá. Což tady šíří falešní proroci. Dávejte si velmi dobrý pozor, co čtete a posloucháte za zprávy, protože jste s největší pravděpodobností klamáni.


Jediné, co potřebujete, je zaměřit se na sebe, do sebe, a kam chcete vést vaše další kroky. Nezaměřujeme se na kolektiv, kde se každý musí setkat s Temnotou a pak Světlem jako potenciálem života. Nemá to nic společného s tím dělat Temné činy a Světelné činy jako jin a jang. Jin jang nemá nic společného s Bohem. Bůh je jen tvořivé čisté Světlo. Když nevíte nic o Zákonech Stvoření a jste ignorant, který je neuznává, dáváte věci do krabic, kam nepatří.


Jediná cesta Vzestupu je dostat se k sobě a všechno, co není pravda ve vašem životě odhalit. Musíte vědět, kdo jste, kde teď stojíte a co chcete dál dělat. Jestliže chcete jít dál a následovat spirálu Vzestupu, musíte dělat vnitřní práci. Nebo chcete zůstat v těchto neustálých zkouškách soužení a zla? Temnota unáší úplně všechno, protože si není vědoma, co Temnota je.


Důvod, proč jsou Světelné bytosti tak silné je, protože mají přímý přístup k Bohu. Jsou Bohu tak blízko. Nikdy Boha neopustili. Bůh nikdy neopustil je. Jsem v první linii a nebudu se už nikdy jakýmkoliv způsobem ponižovat. Žiji pravdu, kterou nikdo nemůže zkreslit.


Mým záměrem je sloužit Bohu a nechat na Bohu, aby udělal zbytek. Kdo tvrdí něco jiného, je falešný prorok. Lidé jen přepisují dál a dál nějaké mentální texty. Všichni jsou neuvěřitelně klamáni a potřebují věřit pozitivním zprávám. Buď jste probuzení a chápete co se děje, nebo spíte a čtete, co vám přijde pod ruku od lidí v šedé zóně.


Lidé v šedé zóně jsou již stále více a více ve zrychlené zóně. V rychlém tempu stát se šedou bytostí Šedivákem. Jsme svědky, že se na planetě oddělují dva proudy Vědomí a Temnota rozšiřuje svá chapadla. Mnoho lidí, které vidím například v obchodech, se stávají čím dál robotičtější a neříkejte mi, že jste si toho nevšimli. Moje dentální hygienistka a moje kadeřnice se nechaly očkovat, stěžují si na bolesti, únavu, přepracování… a když s nimi hovořím, slyším jen výmluvy, místo aby změnili špatný životní styl, kde není místo pro osvěžení, hru a radost.


Všechno se jen rozrůstá a zvětšuje. Je to nezvratné a nemůžeme s tím nic dělat. Jediná věc, na kterou se nyní potřebujete soustředit je, co chcete tvořit, jestliže chcete stoupat po zlaté spirále Vzestupu. Vzestup je pouze Osvícený Vzestup, žádná jiná verze neexistuje. Jinak je to podvod. Existuje mnoho sfér ve stvoření, ale většinou jsou to jen repliky a duté Matrixy. Být plně v Matrixu vám neumožnuje vysledovat váš vnitřní Zdroj. Potřebujete se přestat vymlouvat, že musíte chodit do té a do té práce, žít v tom a v tom vztahu. Vybledlý život.


Nebo se můžete připojit ke Královské linii. To jsou ti, kteří nezištně slouží Bohu nebo k jiným Kristovských bytostem. Mnozí z nás jsou již nyní připraveni pokročit dál, přejít k další části Vzestupu a prohlédnout si další sféru, která přichází a kam se také stěhujeme.


Proto se zde věnuji tolik let tréninku, abych vám pomohla být bdělí, rozlišovat a podstoupit své vlastní školení. Nemůžete se posunout na zlatou spirálu Vzestupu, aniž byste věděli, co se vlastně děje, aniž byste rostli ve vaší kráse, Lásce a překonali cokoliv.


To je pro dnešek vše. Nevím, jestli přijde ještě nějaká temná vlna, doufám, že ne, protože mě osobně zbývá málo k úplnému osvobození. Lidé většinou nerozumí úplnému osvobození, kam patří všechny závislosti, strachy, nefunkční vztahy, špatné návyky a vytváření vitálního zdravého těla. Musela jsem se vyrovnat s velkou bolestí, byla jsem bez domova, prodělala ztrátu peněz v systému, který se mě snažil zatlačit do chudoby a i přesto všechno dělat práci pro Vzestup.


Jestliže chcete vzestoupit, musíte dělat vnitřní práci. Potřebujete se dostat k Semeni Života, probudit Semeno Elohim. Nikdo to za vás neudělá. Semeno Elohim drží podstatu všeho, překonává jakoukoliv Temnotu, jakékoliv programy v těle. Pokud tomu stále nerozumíte, zkuste jen naslouchat srdcem. Všechno, co jsem jako Lenka poslední roky dělala, byla služba Bohu a Dětem Elohim. Služba pro všechny, kteří jsou s Bohem, kteří si pamatují své předky, svoji rodovou linii. S těmi krásnými Milovanými se spojuji stále více v našem Posvátném společenství, kde sloužíme Bohu a Kristu.


Když půjdete hluboko do svého srdce, tuto rezonanci pocítíte také, nesnažte se tomu porozumět myslí. Shromažďujeme co největší množství svědků, jak možné to je. Vidím, jak většina lidí to prostě smete. Vás bych se chtěla zeptat, proč vůbec sledujete mé zprávy. Vaše snaha je jen zesměšňovat. Moje dveře jsou otevřené pro každého, ale jestli toto je způsob, který si myslíte, že vám pomůže vzestoupit, pak se hluboce mýlíte. Držím vás v hluboké Lásce mého srdce.


V tomto krásném podzimním období se chystám více odpočívat a učinit mé tělo mnohem magnetičtější, vitálnější, být na slunci a držet princip dávání života. Moje rodina mě zve na výlety a chci si je užívat.


Ráda bych s vámi sdílela dnešní poslední slova, která mnou prošla, slova Rodiny Světla Elohim, mantra: „Už se nepokoušej zalíbit padlým mužům“. Jsem šťastná, milovaná a spokojená v Božské Přítomnosti a Lásce. Sláva a Vítězství patří těm, kteří pracují na svém Osvícení. Mnoho milující Lásky vám, kteří pátráte po svých kořenech Elohim a vašem prvorozeném jméně. Děkuji vám, kteří jste tu se mnou s čistou Láskou, odvahou a oddaností. 🙏💝


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta