ODDĚLOVÁNÍ 3D & 5D, POSLEDNÍ BOŽSKÉ GESTO
Vážení Božští Společníci,


procházím krásné dny ústupu, kdy jsem spontánně vedena tvořit a navštěvovat oblíbená přírodní místa. Tyto aktuální spouštěcí body jsou vklady do obnovy mé životní síly. Všechny poslední aktualizace z tohoto roku odrážely to, čím jsem procházela, a tak témata obsahovala těžké období rozdělování a oddělování duší. Jsme součástí Božského zásahu, kdy ne všechny Duše si vybraly Světlo. Mnoho Duší volí stále Temno nad Světlem. Pro mě osobně byly poslední dva roky obtížné tím, čím jsem si musela projít, čeho všeho jsem musela být svědkem. Moje vnitřní dítě bylo zdrcené, protože dlouho ke změnám nemohlo dojít. Když se ladím na nějaké jednotlivce, nevybrali si tento průchod Zlatou Bránou. Je to jako vědět, že vám byla dána velká příležitost k osvobození, což je pro mnoho Duší velká, velká příležitost, ale vy jste této možnosti nevyužili. Bohužel.


Poslední dva přestupkové roky a jejich průběh jsem popisovala každý týden. Tyto změny ležely na mnoha z nás. Nevím, jak vy jste prožívali tento časový rámec, můj život se pohyboval mezi vážností a mezi hravostí. Konečně se v těchto dnech cítím velmi radostně a hravě. Moje Duše je nadšená, protože právě dnes pociťuji, že jsem konečně opustila všechna očekávání a tendence, protože některé věci jsem očekávala, že dopadnou lépe. Někdy prostě musíme přijmout kruté pravdy v období, které je velmi nepříjemné a neklidné. Stane se to, nestane se to, stane se to, nestane se to. Stále tolik jedinců bylo a je tak neochotných vybrat si osvobození, protože jsou stále, jak řekl Duch, příliš hluboce ukotveni v Matrixu, což není nic jiného než útěk. Samozvané osvobození není možné, jestliže neuděláte žádný krok, žádnou práci. Nemůžete se osvobodit. Práce na osvobození je neustálá věrnost a oddanost spojení s životní sílou, což vám nakonec pomůže se osvobodit.


Dnes jsem byla ve dvou obchodních domech, protože jsem něco potřebovala a chodila bez roušky, protože jsem jí zapomněla doma, takže jsem s odvahou prošla tyto 3D prostory, aniž by mi někdo něco řekl. Nicméně někteří se na mě dívali s výrazem, jak si to vůbec dovoluji. Vidím neustále líné lidi, kteří jsou vypnutí.


Vůbec, v kontextu Vzestupu, vidím lidi, kteří jsou občas zapnutí, ale jinak spíše vypnutí a kteří si tuto možnost Vzestupu zkrátka nevybrali. V minulé zprávě jsem se velmi nepříjemně se „zvýšeným hlasem“ dotkla těchto témat. Je pro mě opravdu velmi nepříjemné, když investovala energii, čas a tolik Lásky, lidem, které jsem držela s Láskou a nadějí, a oni se odmítají probudit. Jsou to Duše, které patří k nám, ke Světelné Rodině, dostávají velkou příležitost, zvláštní příležitost prostřednictvím zvláštních Božských činů, skrze nás. Bůh nemůže pracovat přímým způsobem, a tak je Jeho Milost uskutečňována prostřednictvím aktů, které provádíme vůči určitým jednotlivcům.


Tuto Milost si nevybrali. Stali jsme se součástí jejich života, nicméně náš záměr byl špatně pochopen, takže to brali na lehkou váhu. Domnívali se, že je to vše o vzhledu a hraní bez skutečného smyslu a pochopení, o co skutečně jde, bez minimální investice do změny vznikla minimální šance pro další právo volby. Tyto bytosti nyní potřebujeme odevzdat Bohu. Obdržela jsem zprávu, že si někteří jednotlivci vybrali a zvolili Temno nad životem, protože jsou v Temnu hluboce zakořeněni. Stále nebyli schopní najít cestu, ačkoliv touha osvobodit se v nich je. Jsou to jedinci, kteří touží po něčem jiném, jiném životě, svobodě, aby mohli tvořit prostřednictvím své vlastní kreativity, která je posláním každé Duše, ale žádný krok k tomu neudělali. Žijí ve Status Quo, očekávání a každodenní pracovní rutině.


Pro tyto Duše jsme speciálně drželi prostor a cítím, že ztrácejí životní sílu v této Bráně 8/8, která až do 7/9 přináší možnost pohnout se kupředu. Jen možná prosí Boha, aby je osvobodil. Nic se nestane. Jak mi Bůh ukázal, bude to mít karmické důsledky. Bůh nikdy netrestá někoho, kdo mu ublížil. I když Bůh stále čeká na jejich poslední konečný tah. Dostanou jednu jedinou a poslední šanci. Jedinci, kteří si vybrali Temnotu, dostanou ještě jednu jedinou šanci.


Pokud si někdo Vzestup nevybral, držím ho v Lásce, ale jejich život bude více a více obtížnější. Což se vlastně jejich vlastní trest. Potrestají se sami. Bůh nikoho netrestá. Je legrační domnívat se, že Bůh potrestá za špatné skutky. Špatný skutek je sám o sobě trestem. Každý takový nevědomý skutek vás uzamkne a bude dál zamykat v nižších frekvencích. Budete klesat a klesat někam, odkud už není možné se vydrápat. Když vám někdo nabízí pomoc a vy nejste ochotni pohnout prstem, nikdo vám ve skutečnosti není schopen pomoci. To se stalo v mnoha případech. Uvědomte si, že Bůh vám nabídl Milost a vy jste si ji nevybrali, ani změnit život, ani jinak přemýšlet. Život v pohodlí se později promění v život v nepohodlí. Už jsem se zmiňovala, že život ve 3D bude stále těžší a těžší, hustější a hustější, jak se světy stále více rozdělují. 3D bude velmi výrazně 3D a 5D bude zřetelně 5D. Určitě jste zachytili další přípravy a temné zprávy o přeočkovávání očkovaných. Dokonce jsem zachytila v zahraničí reklamu na dětské panenky s rouškou.


5D je organický život. 3D je pro člověka velmi nízká hustota. Je to sféra, kde mají lidé animální sklony. Mnohokrát jsem se setkala s názorem, že zvířata střídají partery, živí se masem… a podobné názory. Ne, člověk je obrazem inteligence Boha.


Mnoho z nás jsou starověké, velmi staré Duše, prošly jsme Temnotou ve všech možných podobách, proto jsme zruční, vyškolení Mistři. Pozemské bytosti něčím takovým ještě neprošly. Možná byli lehce tlačeni, ale potřebují zažít Temnotu mnohem více. Vnímám je jako miminka, která si nevybírají správně.


Také existuje velmi, velmi málo jedinců, o kterých vím, že se během své mise setkali a měli setkat s určitými náhodnými setkáními při řešení určitých věcí, například úředních apod. Tito jedinci dostali možnost na chvilku se s námi setkat, což dostali jako Božskou Milost, protože jsme jim byli posláni jako nabídka Boha, ale byli jsme většinou špatně čteni, co jsme sem ve skutečnosti přišli dělat. Božská Milost si vždy najde cestu, ale ne vždy je přijala.


Jsme již v době, kdy jsme udělali naprosto všechno, takže jsme se potřebovali stáhnout a všechny už odevzdat Bohu. Jsem povolána soustředit se nyní jen na sebe. Investovala jsem tuny času a energie, někdy to bylo těžké, protože to, co s námi dělá Temnota, která si je velmi dobře vědoma našeho soucitu a milující Lásky Světelné bytosti, že používá určité jedince jako manipulaci s námi. Zkouší to znovu a znovu. Temnota nyní velmi bojuje za takovou Duši, která původně patří k Rodině Světla. Žila jsem ve velké naději, ale teď je čas vše odevzdat, už žádný boj. Byla jsem stále zmatená, protože podvodníci se tvářili, že se nakloní ke Světlu. Ne, jen chtěli, abychom se cítili zraněni. Jejich jediný záměr je ublížit a zranit, takže jsem dnes zahodila všechny další otázky, protože se Temnota snaží unést konkrétní spojení, nechce, aby se to stalo, ale přitom to Temnota spojuje. Je to těžké, protože jsem tak citlivá.


Jak jsem psala, těmto lidem bude nabídnuto Božské gesto, nicméně budou pokořeni, což je v pořádku. My všichni musíme být pokorní před Bohem, protože On je jediný, kdo rozhoduje. Pokud o tom pochybujete, pak ani nevíte, co je Bůh. Je to autorita, milující autorita, která vládne nad veškerým životem.


Možná máte nyní pocit, že jsme v čekající hře, která nikdy neskončí. Mnoho z nás vydláždilo cestu, spojili jsme se tím, s kým jsme potřebovali, vyzařovali jsme, na ty, na které jsme měli vyzařovat, dosáhli jsme toho, čeho jsme měli dosáhnout. Nyní skrze nás, Božské jiskry, probíhá osvobození. Nevzdáváme se. Stáhli jsme se a vše odevzdáváme Bohu, který bude mít poslední slovo. Co se má stát, to se stane. Zatím do konce měsíce doplňuji svoji vnitřní sílu, než začne nový cyklus.


Temnota si stále myslí, že hrajeme hru, jednou ty, jednou já. Ne, tato pasáž už není žádná smyčka. Temnota mě neustále mučila tím, že udělala podraz a chtěla po mě odvetu. Jako by číhala na každém kroku. Mnoho těchto akcí dělali lidé, kteří se ze všech nejvíc uzavřeli v bezpečných zónách, v domnění, že je nikdo nevidí, že se musí chránit v utajení, a že uniknou. Ne, nikdo před ničím neuteče.


Ne každý je odvážný průkopník, což je dílo nazvané Průkopník Vzestupu. To si vybralo velmi málo lidí.


Tento život je důležitý jako žádný jiný před tím. Bůh nikdy nerozdával tolik Milosti prostřednictvím Světelných bytostí jako jsme my, kteří odejdeme.


Na Zemi nastane velmi temné období, všechno se dramaticky změní. Mnoho duší spadne do regresivního 3D a Matrixových zážitků. Chytám se za hlavu, kolik lidí této úžasné příležitosti nevyužilo a zahodili ji. Vyhodili to, co bylo nejsnazší za eony let na Zemi. Teď to bude těžší a těžší. Ale je to právě to, co potřebují, protože jsou to líné Duše. Potřebují velký nátlak. Je to někdo, kdo se za celý svůj život nepohnul. Jinak to nejde. Stagnace je synonymem ke slovu smrt. Smrt není něco negativního je to prostě stagnace.


Duše zde stagnovaly eony let a dokonce, oh, můj Bože, ani teď se nenamáhají? O.K. Takže si dáte další kruhový objezd. Ale bude to jiné než doposud. Žádná nabídka Milosti nepřijde. Bůh je neustálý pohyb životní síly, žádná stagnace a cyklení se dokola celý život. Bůh je růst.


Dítě Krista zde musí být respektováno, a tak nyní dělá to, k čemu je povoláno, co cítí jeho srdce. Vzhledem k tomu, co cítím, potřebuji být v přírodě a tvořit to, co moje Duše miluje. Potřebuji dovolit mému vnitřnímu Dítěti doplnit svoji hravost, protože ve válečné zóně se na hravost snadno zapomene. Obzvlášť teď v době, kdy to pro některé Duše začíná být těžké. Musíme to opustit a přestat si klást otázky a dělat starosti o tyto Duše. Je čas přesunout se plně do svého srdce, těla, být hravým Dítětem a v přírodě. Být sám sebou čili organickou přírodou. Všechny ostatní odevzdávám Bohu. Nejsem zodpovědná za nikoho. Když dostaneme misi, splníme ji. Bůh je spojen s každým. Není zodpovědný za to co, si kdo vybírá.


Jsme tu jako zprostředkovatelé Boha, jak Božští Milovníci, Bratři a Sestry, pečovatelé, ale ne na úkor ztráty sebe, ztráty priorit a ztráty respektu. Nedodržování hranic a mylné považování za něco jiného, než kdo jsme, je omyl spících jedinců, kteří mě neustále srovnávají s nějakými lidmi.


Dnes cítím osvobození jako nikdy před tím a jen děkuji Bohu, že jsem to přežila, často mi připomínal, že jsem Vítěz. Je čas být Královnou, kterou jsem nikdy nemohla být. Gloria Magenta je jemná a silná. Jsem z 50% Světelná bytost a z 50 % procent člověk.


Nyní poprvé v životě cítím přestat rozzlobeně reagovat na něco, co mi, kdo způsobil. S Temnotou bojuji celý život. Obzvlášť posledních 10 let. Vzpomínám si na září 2011, kdy jsem opustila svoji poslední práci v sociálních službách a nastoupila do služby Bohu na plný úvazek. Zářijová Rovnodennost pro mě bude oslavou desátého výročí velké Služby, a cítím se, už opravdu se cítím jako Vítěz. Jsem mnohem pokornější, jsem oddaná a vyvolená sloužit věrně sjednocujícímu Světlu.


Děkuji, že jste četli toto Poselství. Je to můj dnešní dárek pro vás. Jsem nadšená a šťastná, doba Božských zázraků je zde. Uvidíme v září. Vám, Božským Společníkům, kteří se mnou jdete dlouho, sledujete a podporujete moji práci, vám hluboce děkuji, bez vás bych to nedokázala, bylo to nejtěžší období plné lží a těžkostí. Sloužíte Bohu jako pokorní Služebníci a děláte to nejlepší. Vrátila jsem se opět k focení a svým obrázkům z přírody. Pokračujte ve svém ústupu až do konce měsíce srpna. Do té doby jsou také všechny mé služby odpojeny. Mnoho milující Lásky, Síly a Moudrosti.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta