OBĚŤ HVĚZDNÝCH DĚTÍ A NÁVRAT DOMŮ
Vážení Milovaní,


vítejte u slíbené velmi důležité aktualizace. Všechny zprávy, které zde v poslední době sdílím vychází ze srdce a mysli Boha, jak hlouběji splýváme s touto esencí jako živým neposkvrněným životem energetickým polem Kosmického Krista. Pronikla jsem opět mnohem více hlouběji do významu mé přítomnosti na Zemi. Hlavní význam dobrovolníků a starých Duší je odhalit všechny nepravdy, podvody a zkreslení, což je v podstatě celoživotní cesta zkušeností a zážitků.


Jestliže jste zde noví, ráda bych se zmínila o tom, co zde vlastně dělá celá misijní skupina Osvíceného Vzestupu a proč poslední roky píšu o přestupcích a o pádu. Byly zde a jsou zde skupiny bytostí, které se rozhodly zkoumat husté a padlé světy a sféry. Chtěly vědět, jak se padlá energie projevuje. Mnohé bytosti z těchto skupin se však samy zakotvily v hologramu, který se nakonec stal tak zdeformovaným tak, že mnoho z těchto bytostí nemohlo už najít cestu ven. Převzaly přesvědčení, že Status Quo je jediná realita. V podstatě zapomněly, proč jsou tady, kdo jsou a odkud pochází. Zapomněly na svůj Nebeský původ. Ti, kteří mě vidí jako Anděla Stvoření, jsem obsažena v mnohém. Jsem velmi dobře trénovaná a zběhlá v mnoha věcech, protože zde mám několik misí v jedné v kontextu původu mého Světleného těla.


Jsem osvoboditelská Duše. Nejsem zde na nějakém výletě nebo jen pro sebe. Nikdy jsem nebyla fyzickou bytostí. Svým zaměřením jsem vlastně určena ke skokům do temnoty, kam jiné Duše nikdy nepůjdou. Jsou místa, kam nepůjdou ani dobrovolné Duše. Naše Vědomí v takové fyzické sféře jako je Země nikdy nebylo. Je to tedy jakási nová kolektivní manifestace, a přitom individuální projev nás jako jednotlivých Duší. Jsme zde jako skupina, a přitom pracujeme každý sám. Toto kolektivní Vědomí je velmi moudré a velmi inteligentní a lidé, kteří nevěří v Boha, nevěří této inteligenci, protože ji nevidí. Obvykle jsou to lidé, kteří říkají: “Vidím tě, slyším tě. Čtu tě, ale vlastně nevím, o čem to tu píšeš nebo o čem to mluvíš.“


Na Zemi jsou nyní bytosti, které prošly různými tréninkovými dovednostmi a používají je v různé míře. Můj hlavní účel je osvobozovací práce. Je zde skupina Andělů osvobození, kteří v podstatě poukazují na celé planetární schéma věcí v kontextu počátku původních předků. Je to jedna z největších rolí, kterou musí hrát. Naše mise je nejpokročilejší a nejobtížnější účel. Nezabýváme se jen sdílením učení s tím, že se jednoho dne vytratíme. Hlavní účel je, že pronikáme hluboko do klamné práce temných a temnoty a vše co je zakořeněno také v jednotlivých Duších. Vidíme tolik padlých bytostí, tolik šedých Duší, které uvízly a jsou uvězněny v kole. Uvízly někde mezi svým pravým Já, svým jádrem a svým zkresleným Já. Naše práce a náš celý tým se zabývá těmito Dušemi.


Ruka Božské Matky se nyní natahuje po Vyvolených, protože většina z nich spadla do umyvadla a jen pár z nich zůstalo v ruce Božské Matky. Bůh řekl: „Jděte a přiveďte mi těchto pár Duší zpátky“.


Náš hlavní účel je tedy být misijním agentem. Většinou pracujeme ve spánku. Procházíme různým sférami a zjišťujeme všechna zkreslení. Proto máte množná sny s temným scénářem a kdykoliv vidíte nějaký temný scénář, vystavíte ho pravdě, aby se to nemohlo z astrálních sfér manifestovat a zhmotnit ve světě.


Možná teprve až teď někteří začínají chápat. Semeno přichází velmi pomalu a jemně. Důvod, proč jsme sem nyní přišli je, závoj klamu se v této době tak velmi pomalu a nenápadně implementuje do lidského kolektivu. Neprojevuje se jako náhlá změna frekvence. Je to velmi postupné zahalování. Všimli jste si, jak se někteří vaši známí nebo přátelé mění? Jak se tyto zahalující energie dostávají do živého lidského Vědomí, takže už není vytvářena organická realita správně? Lidé už nedokážou poznat, co je podvod a co je skutečné.


Naše skupina pochází původně z deváté hustoty, což je místo, kde sídlí suverénní Avatarské bytosti. Jsou to zcela svrchované suverénní svobodné bytosti existující jako Jedno s Bohem. Dostávají pokyny přímo od Boha. Mise, které nám jsou svěřeny, nevychází z prorockých úrovní mimozemšťanů. Jsme přímo Světelné paprsky. Osobně jsem tady neměla nikdy fyzickou inkarnaci. Pro lidi je těžké rozpoznat takovou frekvenci, která mluví skrze tělo, protože lidé se zaobírají tím, co vidí, fyzickým tělem.


Naším úkolem bylo proniknout do Osvíceného Semene, poznat, jak temnota postupně uvaluje na Duše sama sebe. A to dělá hlavně Hvězdorozeným, které se jako odvážní vydávali za dobrodružstvím, ale z nějakého důvodu často skončily v kole a už se nemohly vrátit ke svému pravému dědictví, skutečnému stavu Božství kvůli tomu, co jim bylo předáno jako falešná duchovnost, falešné Světlo jako padělek. Nebyla to pravda. Nakonec vidíte, co se zde předává jako „duchovnost“.


Proto už mnoho let opakuji dokola téma přestupky. Jsou to věci, kterými jsem prošla. Musela jsem jít hodně hluboko do temnoty, projít tyto věci, odhalit je, být svědkem, jak se temné bytosti, padlí Andělé obrátili k Bohu zády. Obrátili se od svého původu věrně sloužit Bohu jako to dělají oddaní. Jako ti, kteří jsou věrní velkému Bohu a principu Života, Zdroji inteligentního života, který je neposkvrněným Osvícením designem. Ne temnému zdroji, který také existuje. Tyto bytosti chtějí také tvořit, ale nezávisle na Bohu. Mnohokrát jsem to popisovala. Podívejte se na předchozí zprávy.


Nátlak temnoty na Zemi byl už tak velký, že mnoho bytostí vidělo, že je to čím dál složitější a obtížnější. Mnoho bytostí se v průběhu času přihlásilo dobrovolně do mise, ale byly chyceny. Byl jim vložen otisk a počátek zkreslení nebo pokřivená paměť. Dostaly o sobě falešné představy jako zkreslení svého vlastního života. Byla jim předložena a vnucena falešnost o životě, jaký má být, avšak tyto tóny byly velmi husté a nízké. To je, jak funguje temnota. Nachytají bytosti, které mají zapsány v těle nebo v životě falešné kódy. Jádro člověka není čisté. Uvnitř vás je stále jádro Boha a pokud je zkreslení velké, je pak už těžké tyto kódy přepsat a vrátit se ke svému původnímu Božskému Já, bez ohledu, jak duchovní jste, jak moc se snažíte na sobě pracovat. V podstatě toto jsou lidé, kteří jen sbírají nějaká data a informace, ale neudělají správný krok vpřed, aby prozkoumali, co tam je.


Jedna věc je pochopit, že temnota existuje, druhá věc je pochopit, jak se temnota odehrává ve vašem životě. Jak s vámi manipuluje. Jak vás zotročuje a jak vás drží uvězněné ve Status Quo realitě, která je vysoce zmanipulovaná, kde volby ani myšlenky nejsou vaše. Jsou to vysoce trénovaní kouzelníci, kteří vysílají myšlenky jako vlnové frekvence. Obzvlášť, když si pěstujete své ubohé Já, uvízli jste v myšlenkách a emocích, že nejste suverén, že proti temnotě nemáte šanci, místo toho, abyste se jí postavili. Aktivně se postavit temnotě vyžaduje aktivní vědomý princip JÁ JSEM KRISTUS.


Je tak neuvěřitelně málo lidí, kteří s tím skutečně začali vědomě pracovat, uplatňovat to, porozuměli tomu. To znamená, že musí zcela vytáhnout celou svou Božskou inteligenci, nejen kousek. Stává se to stále těžší a těžší a bez našeho průlomu bez přispění naší skupiny, celé naší práce, kterou děláme v zákulisí, by realita zůstala uvízlá dál. Bylo by to horší a horší. Všímáte si, jak se vše ztěžuje a zhoršuje?


Když nepoužíváte koncept Jednoty, temnotu nikdy neprorazíte, neodříznete ji. Ale pokud se uvnitř sjednotíte, což vytváří Osvícenou inteligenci, jinými slovy Osvícené Já z deváté hustoty jako chápání Svaté Trojice a Božského stvoření, pak vysíláte tento proces inteligence kolem sebe, když se vaše dvě energie spojí uvnitř sebe. Toto je ta nejobtížnější cesta, pomalá cesta, ale jistá cesta z hlediska výsledků.


V současné době shromažďujeme informace o vstupu temnoty na Zemi, a s těmito daty se sjednocujeme, a tak umožňujeme Božskou práci. Tohle dělá celá Hvězdná rodina na Zemi a tím pomáhá celému lidskému kolektivu.

Hlavní důvod, proč jsme tu je, že lidé dochází na regresní terapie, nechávají si číst z Akáši, ale dostávají falešné Světlo, falešné informace o sobě, přístup k falešné paměti. Je to to hrozné. Když lidem ukážu tato zkreslení, mohou udělat průlom. Bez naší pomoci by se Duše z tohoto podvodu nemohly nikdy probudit. Proto jsme tu. Nepotřebovali jsme tu být, ale Bůh nám svěřil velmi specifické poslání a pozvedací práce.


Chtěla bych vás požádat, abyste četli tyto informace srdcem i když možná nevíte o čem píšu. Temnota pracuje velmi neviditelným způsobem. Proto je těžké to odhalit. Pro normální Vědomí je nemožné vidět to, co vidíme my z vyšší perspektivy. Proto tuto práci nemůže nikdo jiný popisovat. Je doslova nemožné, že takový člověk za mnou přijde, že se chce probudit a dělat svoji vlastní osvobozovací práci. Ale je paradoxní, že právě toto jsou Duše, které požádaly o pomoc, protože věděly, že se toto Vědomí bude na planetě nacházet, požádaly o pomoc, že tento dar osvobození přijmou.


Temnota přichází velmi skrytým způsobem, funguje jako skrytý nepřítel a zaměří se většinou na bytosti, které chtějí růst organicky. Obvykle těsně před jejich průlomem jim temnota nabídne falešnou energii, něco, co není od Boha. Je to z temnoty a takhle temnota zotročuje bytosti velmi dlouho tím, že jim dává falešné iluzorní věci, o kterých si lidé myslí, že jsou skvělé na jejich cestě. Uvěří tomu, protože v tomto životě neměli s Bohem nic společného. Jejich energie se tak zkondenzovala, že se tito lidé stali sobeckými, přitom takoví nikdy dříve nebyli. Původně to byli také diamantové Hvězdné buňky.


Stali se chamtivými, egoistickými ignoranty, budují své ochranné zdi, zaměřeni na materiálno s požitkářským životem. Místo nesobecké služby, což je jejich původní pravá cesta Hvězdorozených. Přesto, že jsme všichni na různých úrovních s různými úkoly, jsme jedna Rodina Světla, která žije principy Kosmického Krista. Mnoho Duší tomuto svému vlastnímu původu už dnes ani nevěří. Padli tak moc ze své frekvence, že přijali ukřižování Krista místo křtu a přijali kříž jako břemeno, které nesou, když jsou od Boha odříznuti a žijí v iluzi.


Myslí si, že udělali něco špatného a někteří skutečně udělali špatné věci, a to díky temné manipulaci. Nicméně nemůžeme všechnu vinu házet na temnotu, protože Mistr si vždy vybírá rozhodnutí sám. Některé z těchto bytostí si stále vybírají dobře a moudře a stále zůstávají věrní Kristu. Někteří jsou slabší, mnohem zranitelnější, postrádají odvahu, kterou každý, kdo se chce dostat přes temnotu, potřebuje.


Věřte, že jsem byla napadaná temnotou a démony více než kdokoliv jiný. Musela jsem bojovat s velmi zlovolnými bytostmi se kterými není radno si zahrávat, takže můj trénink v této oblasti sahá daleko. Lidé v šedé zóně jsou zachyceni přesně v těchto energiích a v podstatě teď už jen ztrácí čas. Žijí velmi stagnujícím způsobem, žijí v situacích, ze kterých se už nemohou dostat, protože jim chybí odvaha. Je pravda, že na ně temnota tlačí, ale je to jejich slabost, která způsobuje, že postrádají suverenitu a vlastní integritu, takže dělají už jen špatná rozhodnutí. A co to znamená? Karmu.


Když uděláte špatná rozhodnutí je to karma, když uděláte mnoho špatných činů a rozhodnutí, je to velká karma. Nemám na mysli mladé Duše, které se vyvíjejí spolu s planetou. Vždy zde píšu jen o Hvězdorozených, o bytostech, které nepochází ze Země, ale jsou tu, aby ovládli své vlastní dary, aby je trénovali. A jaké je nejlepší cvičiště pro Hvězdorozené? Země a 3D sféra. Buď jste zrozeni z Hvězdného prachu nebo ne. Sloužíte Bohu nebo ne a sloužíte špatným věcem, protože jste ignorant, necháte se sebou manipulovat a říkáte:“ Ale to temnota mě zmanipulovala!“ Ne, jste to vy, kdo má na výběr.


Každý si musí uvědomit, že nikdy není nikdo oběť, dělá jen špatné volby. Když mi někdo řekne: “Nemůžu to udělat.“ Co se za tím skrývá? Nechci, nevybírám si to. Za každou volbou stojí potenciál stát se Mistrem. Tento potenciál je pro každého stejný. Mnoho bytostí bylo velmi traumatizováno, ale v dobrém slova smyslu, protože si tak mohly vybrat čelit svému stínu. Stíny mohou vycházet z minulých životů, z rodové linie, z které zdědíte mnoho vzorů, které stále přehráváte, takže nemůžete být sami sebou, dokud se neuzdravíte. Hodně stínů pochází z dětství, některé vznikly během tohoto života.


Lidé, kteří mají těžké životy nesou těžká břemena a zátěže. Karmu. Tyto zatížené bytosti žijí v šedé zóně. Nejsou ani Světelné ani temné. Žijí někde mezi ve stínu v kole šedi. Jak se zmiňuji v poslední době, čas rozhodnutí pro změnu je teď. Ten čas je teď. Čas volby je teď. Lidská rodina už dál nebude existovat někde mezi Světlem a temnotou v šedé zóně. Bůh se rozhodl věci roztrhat, aby se sjednotily. Aby se oddělené vrátilo zpět do Jednoty jako Jeden. Mnoho z vás to zažívá. Všímáte si, jak se od vás lidé oddělují. Osobně to pozoruji čím dál víc.


Toto oddělení není zlomyslné, je to Boží vůle. Pro některé bytosti je to těžké z důvodů temnoty protože: minulé životy, rodová linie, kletby, temná magie, kletby vytvořené pokrevní linií, trauma, vzorce z dětství. Tyto bytosti se nyní stávají sami sobě největším nepřítelem, dostali se tak nízko, že začnou traumatizovat své vnitřní dítě. Nedovolí svému vnitřnímu dítěti uvolnit se a odhalit vše, co je spojuje s životem, jaká jiskra. Mnoho lidí to nedovolí, protože se stále vrací ke svému ublíženému a tvrdohlavému Já.


Integrita Boha je JÁ JSEM DUŠE, DUCH A TĚLO. To tvoří osobnost, ale protože věci byly zdeformovány, vytvořilo to oddělení těchto tří věcí, především se to týká těch, kteří řeknou: “Já jsem v pohodě, jsem v pořádku a budu v pořádku.“ Odmítají pomoc. Čekají na Boha, znáte ten příběh: “Ne, nechci, čekám na Boha!“ a pak se utopili. Tito lidé dostávají dary, tolik darů, tolik příležitostí, ale odmítají to. Tato tvrdohlavost se projevuje skrze výčitky svědomí, když se dívají na svůj život, jaká rozhodnutí udělali.


Je utrpení a utrpení. V utrpení existuje rozdíl. Když přicházíte jako inteligentní bytost do nižších světů, bez ohledu na války a bezohlednost jste tu jen a jen pro své poslání. Sloužíte, protože je to vaše trénovaná dovednost, superschopnost. Váš dar od Boha. Takže sem přijdete a přirozeně v takové sféře bez Lásky trpíte. Mezi utrpením Krista, těch, kteří jsou věrní Bohu a utrpením tvrdohlavých je velký rozdíl. Věrní Kristu slouží životu a vždy vydrží, zůstanou věrní, nikdy nepadnou. Nikdy. Jsou věrní, jsou vzpurní. Jsou to rebelové. Jejich osobnost DUŠE, DUCH, TĚLO zůstala neposkvrněná a nedotčená. To je celá naše skupina. Pro některé je to snadné, protože jsou loajální k Bohu.


Mnoho Duší však už teď nemá sílu ani dostatek silné vůle udělat takové potřebné změny. Důležitý je přístup ke změně. Svobodná vůle také způsobuje zkreslení, když se rozhodnete být líní. Chcete zkoumat Boha nebo padlé Vědomí? Co si vybíráte? Na Zemi to bude těžší a těžší, protože Zdroj naplánoval načasování, aby se Duše vrátily Domů. Zdroj volá Domů všechny, ale pro některé jsou deformace už tak velké, že to ztěžuje jejich návrat. Je těžké se posunout, protože v jejich matici nebo Duši přerostly deformace.


V Božském plánu má všechno svůj hluboký smysl i utrpení, které je účelové a které prožívají pokročilé bytosti ve své obětní službě. Ale existuje utrpení, které je zcela bezúčelové. Neslouží žádnému účelu v životě a drží vás jen ve stagnaci. Je rozdíl, když temnota tlačí na bytosti ve Službě, protože nepřítel neustále útočí prostřednictvím duchovního boje. Ale pak jsou bytosti, které si samy způsobily karmu, protože se špatně rozhodly. Tito lidé jsou právě v této době pod velkým tlakem. Proč? Potřebují čelit následkům svých rozhodnutí. Ignorují Boha zaměřeni jen na hmotu, materiálno, peníze a zisky. Jak mít pohodlný život. Život v bezpečí.


Jsou lidé, kteří opravdu potřebují pomoc, ale jejich osobnost vytváří odpor. Odpor je prostě ego. To celé je jen vzdor životu a Lásce. Už nemají přístup ke své Duši, protože mají pokřivenou osobnost. Nemají neposkvrněnou osobnost jako já. Mnoho činů mnoha lidí na Zemi není v souladu s Bohem. Osvícení se neustále potřebuje obnovovat, oživovat se neposkvrněná podstata.


Jako vyšší bytosti přicházíme splnit misi, abychom pomohli lidem, jejichž Duše požádaly o osvobození. Ale, musí udělat první krok. Některé tvrdohlavé jen a jen odmítají cítit Lásku, jen si dovolit cítit Lásku. Jejich osobnost žije tak v egu, že neudělaly ani jeden krok. Všechny moje činy a činy dobrovolných Duší půjdou ven a dostanou se k lidem. To, co děláme ovlivní ostatní. Lidé se dostanou k pravdě.


Kristus dělá každý den kroky směrem k životu. Kdykoliv cokoliv řeknou a udělají je pravda, mluví jen pravdu. Žádné zkreslení. Když někomu řeknete, že jste Kristus, odtáhne se od vás:“ Ach ne, to byl jen Ježíš.“ Byla tu vytvořena tak obrovská deformace, aby se zabránilo Duším používat principy Krista. Když tyto zákony uplatňujete, ztělesňujete tyto zákony správně. Je to největší moc a síla. Není větší moc než síla Krista. Neexistuje žádná větší síla než slovo Krista. To jsou bytosti, kterým Bůh pomáhá. Proto máme obrovskou Božskou ochranu. Máme v záloze tolik bytostí, inteligence a lidí, kteří podporují naši misi.


Lidé, kteří jdou proti nám, vždycky dostanou svou karmu. Už jsem to zažila ve svém životě, kdo šel proti mně…… nechtěla bych být v jeho kůži. Byla jsem toho svědkem. Bůh se s nimi nepáral. “Nezahrávejte si s mými Dětmi, které jsou zde s nejvyšším záměrem. Nezahrávejte si s mými Vyvolenými.“ A všichni víme, jak málo lidí tato poselství sleduje. Většina lidí uvízla v cyklech. Nemohou se dostat z karmické smyčky, svých vztahů s „dvojplameny“ a ze své karmy. Mnoho lidí si myslí, že změny dělat nemusí. 3D realita bude jen a jen těžší. Duše, které posun v tomto životě neudělají, to bude v dalších životech těžší.


Opravdu vidím rozkol. Věci už jdou novým směrem. Sama jsem již ve vysoké frekvenci, v které jsem nikdy nebyla. Po důležitých průlomech se už dnes zase směji, vrací se mi humor. Tak krásná Láska. Někteří lidé už na mě nedosáhnou. Z frekvenčního hlediska už jim nejsem k dispozici, ale cítím připoutanost Duší, které cítí, že je čas se rozloučit. Ten čas je teď a rozhodl o tom Bůh. Velmi jsem se snažila i pro ty, kteří toho nebyli hodni. Nebyli ochotni to přijmout. Moje energie k nim přichází stále, ale odmítají a odmítají. Jsou to lidé, kteří by chtěli, ale jejich osobnost to popírá. Většina těchto lidí je velmi těžkém karmickém zacyklení.


Pořád se snaží zabránit mé Posvátné Unii, vytváří toxické energie, aby mě svázali s karmickými situacemi. Přitom to byly, což je paradoxní a musím se smát, právě jejich Duše, které žádaly a souhlasily s pomocí. Manipulují mě, ale jako vysoká bytost vidím potenciál každé bytosti. Možná je znám lépe než oni sami sebe, protože nevidí sebe přes své ego, což není jejich původní základní podstata. Bůh to všechno vidí a říká jim: „Už se přestaň schovávat sám před sebou. Už se přestaň schovávat přede mnou. Jsem tvůj Tvůrce. Miluji tě. Vrať se ke mně.“


Nejsou to tedy jen slova některých z nás. Jsme ve velmi křehké době, na které hodně záleží. Jsme již nyní někde mezi rozštěpením, a pro ty, kteří nevyužili příležitost to bude těžší. Bůh říká. Co bylo vybráno, bylo vybráno. Zasadili jsme semínka něčeho, co se možná k některým dostane až v příštím životě, nebo v jiném životě, protože nyní fyzicky zemřou, aby uvolnili pouta. Někteří se posunuli a udělali změnu. Třetí skupina jsou ti nejvěrnější a nejoddanější, dostali své Semeno Osvícení, tito vzestoupí. To jsou Duše, které zvládly sebe a tuto realitu. Museli jsme odhalit celý tento hologram, v kterém mnozí selhali. Přinesli jsme každému dar Boha. Všem jsme přinesli Boha zpět.


Hluboce se mě dotýká, když mě někdo nemiluje ale přitom sleduje tyto texty. Celé Osvícené Rodině hluboce záleží na každém. Některé Božské aspekty Vesmírné rodiny se rozhodly padnout a zažít padlou energii, což aktivovalo zranění v celé Osvícené Rodině, když se ostatní rozhodli sestoupit a oddělit. I přesto jsme sem přišli a drželi své Osvícené ztělesnění, protože mnoho Duší žádalo o pomoc a návrat. Pro některé se však jejich svobodná vůle stala sebesabotáží. Svobodně se rozhodli, že nebudou Mistrem, který má na výběr. Semeno života má každý uvnitř sebe, ale pokud jste hluboko v temnotě, neexistuje žádná pomoc. Jen odmítáte.


Mnozí mají už tak zdeformovanou osobnost a Duši, protože se rozhodli na sobě nepracovat a nepřiznali své stíny, kterým potřebují čelit, protože se báli svého vlastního odrazu v zrcadle, které je rozbité, roztříštěné na kusy. Jak řekl Ježíš Kristus, pro tyto Duše to bude těžší a těžší, protože život na planetě je hustější a hustější. Nejsnazší čas na výběr byl teď. Měli jste tu Osvícenou přítomnost stejně jako v době Ježíše. Je naivní myslet si, že jsem tu jen já. Za mnou stojí velký Osvícený tým.


Každá Osvícená nebo Světelná bytost je zakódována přímo v Bohu. Proto jsme pro některé lidi doslova magnetem, přitahujeme je, ale oni nás zároveň odstrkávají, aby tyto Světelné kódy nedostali. Přitom požádali o dar, abychom jim tyto kódy zaseli do Vědomí, aby prorazili své mentální programy, které opakují stále dokola a které je udržují ve smyčce, ale tím nás udělali nedostupné pro ně. A to kvůli předchozímu rozhodnutí se oddělit. A když už se někdo rozhodně tento dar přijmout, vloží se do toho třetí energie - temnota. Jsou to velmi inteligentní bytosti, ale nejsou Vědomím Boha, protože jsou padlí.


Čas výběru byl dán skrze naši dispenzaci a stvoření se prostě děje v cyklech. Vlastní volby byly provedeny. Všichni dostali stejné příležitosti. Teď musí být učiněn karmický řez pro ty, kteří jsou v karmickém dokončení a kteří již vygradovali spravedlnost. Spravedlnost musí být pro všechny stejná, zejména pro Hvězdné Děti, které nyní vstupují do svého nového cyklu Posvátného sjednocení.


Život je principem Trojice – Matka, Otec, Dítě. Z této Trojice vychází každý z vás. Světlo k sobě volalo mnoho Duší, ale mají v sobě tolik bariér. Jejich fyzický život se s tímto Světlem nesladil. Mnozí řeknou: “Ale po smrti se Duše vrátí nahoru do nebe.“ Ne, nevrátí. Jak nahoře, tak dole. To je zákon. Pokud chcete být Mistrem, musíte nejprve jít touto cestou. Nikdo vás nenutí, avšak musíte to demonstrovat a předvést. Váš poslední život musí být dokonalý. To je Vzestup. Všichni Mistři jsou vždy na konci fyzické cesty dokonalými bytostmi. Tento evoluční proces na Zemi byl navržen Zdrojem jako nejvyšší inteligencí. Ti, kteří udělali svůj výběr, jsou v mé skupině, také já jsem ve skupině dobrovolníků, kteří jsou různě rozeseti po Zemi a všichni vidí, jak je jejich cesta zábavná.


Všichni mají nyní možnost číst tyto zkušenosti, jak pronikat temnotou. Někteří nejsou připraveni. Některým bylo nabídnuto prodloužení, o kterém jsem psala. Mnozí cítí tuto obětavost Lásky, která dělá vždy co může do poslední chvíle. Jdu do temnoty i když nemusím. Jdu do toxických věcí, i když už nemusím, právě proto, že jsou toxické, je-li to nařízeno Bohem.


Můj skutečný protějšek na Zemi není, čeká u Brány Vzestupu a naši společnou Lásku jsme přinesli na Zem. Kdykoliv vstupujeme do života vždy přinášíme život. To je skutečná Posvátná Unie, Hieros Gamos, tantrické partnerství. Těším se na opětovné setkání.


Žádná časová prodloužení ani zpoždění už nejsou. Co bylo vybráno, bylo vybráno. Všichni nyní ukázali, kdo ve skutečnosti jsou. Ukázali se Bohu ve svých skutečných barvách. Byl jim nabídnut dar, ale nedokázali ho ocenit. Dokonce se vysmívali a jednali hloupě. Když ukážete Bohu své pohrdání, nebude to pro vás pěkné, svou pýchou a egem jste si vysloužili extra speciální karmu. Ne proto, abyste byli potrestáni, ale abyste věděli, že s Bohem si nemůžete zahrávat. Protože jste způsobovali drama, ničili a mátli bez výčitek ty, kteří jsou věrní Bohu, vaše karta je mečová sedmička.


Když se opravdu nikdy neomluvíte ze srdce, což je omluva přímo před Bohem, protože jste způsobili někomu škodu, nechtěla bych být na vašem místě. Bůh miluje všechny bytosti, ale bude vynášet soudy nad těmi, kteří se chovali zcela nezodpovědně. Když jde někdo do boje s temnotou jako já a bojuje za vaši Duši, a vy se jen vysmíváte, ponesete za to následky. Pokoušela jsem se o osvobozovací práci, ale vidím jen ufňukané dítě. Chybné činy projdou následky.


Božská inteligence rozhodně jen nevynáší soudy, ale je to jediný způsob, jak vás vyléčit z vaší pýchy, nespravedlnosti a nevědomosti, když naivně věříte, že je všechno v pořádku, že jste nic neudělali. I nečinnost je hřích. Necítíte, že vaše činy zraňují druhé, staráte se jen o svůj zadek. Mnozí se vysmívají Božím prorokům, kteří poskytují slova bez cukru, ale vysmíváte se vlastně Bohu.


Každý Boží posel, mesiáš, prorok Boží a Anděl, je přímo ten, skrze kterého hovoří Bůh svá slova. Je pravou rukou Boha v rámci Božské pravdy o Trojici, kterou také ztělesňuje a učí ty, kteří dostali čas ke změně. Mnozí neprokázali jeden jediný akt Lásky ani laskavosti. To jsou lidé, kteří za námi přichází stále dokola dál a dál přitom neudělali žádnou změnu. Pořád dokola. Jedním uchem tam druhým ven. První na řadě je vždy ten, kdo způsobil největší drama a víte kolikrát jsem já byla přestoupena bytostmi za které jsem bojovala, aby udělaly průlom? Už mě nezajímají. Netrápím se tím, ale vidím je jako slepé blázny. Nepoužívají Lásku, jen sabotují. Vím to velmi dobře, že ode mne dostali sto možná více příležitostí ke změně, ale nikdy neudělali jediný krok. Všechno brali na lehkou váhu.


Světlo tvoří a nikdy neztrácí čas. Pokud ztrácíte čas, je to pasivní urážka, urážíte sebe a utíkáte před svými činy, které nejsou činy, je to nicnedělání. Lidé řeknou, "Ale já jsem nic neudělal, jsem jen v bezpečí." Tito lidé hrají hru na jistotu. Říkají: “Oh, tak miluji Boha.“ Ale jejich činy tomu neodpovídají. Jen to sledují a pak si zakryjí oči, nevidí ani temnotu, nevidí ani Ducha. Rozmazlení spratci. „Mě se nic nemůže stát.“ Když se jim podíváte do tváře, jsou jako cukr, ale jejich tělo prozrazuje skutečnou pravdu. Plýtvají potenciálem, který mohl být dán někomu jinému. Teď se budou učit své karmické lekce a po celý svůj život sledovat spravedlivého Boha.


Všechny dobrovolné bytosti zde nabízely Božskou službu a byly hluboce zraněny těmi, kteří promarnili svůj čas. Nevědomí hlupáci. Bůh nikdy neposílá hlupáky do mise. Všichni si vybrali a všichni jsou nyní na svých místech. Ti, kterým byla Bohem dána čest, mají nyní větší hodnotu než kdy před tím, a to za misi osvobození členů Kosmické Rodiny. Nyní je čas, aby přijali dary. Teď začíná jejich nový cyklus. Božská inteligence nyní spojí věrné a oddané, kteří nejprve museli dojít k odhalení temnoty, aby mohli přijmout dary Světla a ti všichni jsou Bohem chváleni. Žehnám všem, tak to je, a tak to bude.


Bůh mi již nyní ukázal můj krásný osud. Musela jsem projít mnoha zkouškami. Poslední týden jsem byla tak vyčerpaná zase v utlačujících a mučících energiích. Nicméně už je hotovo. Už nehodlám riskovat své zdraví pro někoho, kdo nechce. Nalila jsem tolik Lásky do někoho, kdo se bojí v krabici a držela ho ve svém srdci. Tato Láska ho však nezasáhla. Vyšší Láska není totožná s osobní Láskou. Moje Láska vychází od Boha pro někoho, kdo se mi nedokáže ani podívat do očí.


Vykopnutí bylo nyní rychlé. Mé činy byly vždy čisté, nedotčené. Mnoho lidí dostalo Semeno, ale jsou tak odříznuti od přírody. Už nenuťte nikoho, ani své členy rodiny, své přátele, aby něco změnili, je to kontrola a ta vás bude držet v jejich stagnaci na jejich karmickém ostrově. Všichni si už vybrali. My jsme obětovali celý svůj život, ostatní se bavili, cestovali, naplňovali své pohodlí a ego. Mnoho lidí je připoutáno také ke svým rodinným členům, snaží se o jejich změnu, místo, aby se zaměřili na svůj Vzestup. Chrání je a bojí se o ně. Ne, prostě je jen milujte. Navždy. Co potřebovalo být předáno, bylo předáno. Jejich vlastní práce je teď jejich zodpovědnost.


Je čas se oddělit. Mnozí se budou točit v karmickém kole mnoho životů, dokud nevystoupí na Spirálu života. Dostali Spirální učení, pokročilé části budou pouze pro oddané. Těmto lidem budu věnovat svoji energii, Lásku a čas. Tito lidé pracují se svou životní sílou, a již přijímají tantrické principy v těle jako smysl a princip života. Tantra je prostě nevzdor, přijímáte vše, co přichází. To jsou lidé, kteří říkají: “Ano, ukaž mi Boha ve všech jeho podobách.“ Přejdeme do pokročilých úrovní.


Temnota tak moc chce, aby některé Duše nevzestoupily a bojují za ně jako za pokusné krysy. Dlouho jsem nechápala proč za mnou přichází, proč mě sledují, proč chtějí znát Božskou pravdu. Odporná práce s temnými mágy a čaroději. Člověk tak zmanipulovaný temnotou, zaseklý, a tak traumatizovaný. Temnota tak snížila jejich morálku, že už jdou jen ve stopách zla. Démonické bytosti se snaží, aby k nim už nepronikla moje Láska. Vždycky dostanou sedmičku mečů. Narcistické, upírské chování. Tak moc se bojí mého Světla. Ukončila jsem boj za tyto Duše.


Přeji všem jen to dobré, všichni, kteří pracujeme s takovými lidmi víme, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Je čas, abychom obdrželi požehnání a dary. Dojde ke spojení bytostí, které budou v Jednotě a bezpodmínečné Lásce. Sejdou se a setkají a budou setkávat v prostoru neposkvrněné Lásky.


Doufám, že se vám dnešní přenos líbil. Zpráv je stále mnoho, ale cítím, že v brzké době, budu předávat méně pro členy kolektivu, kteří jsou probuzení. Pro některé je stále těžké se ke mně dostat přímo, protože reality se oddělují. I když je pravda, že tanec 3D se také mění, věřím, že přijde někdo, kdo mi pomůže s některými fyzickými věcmi, protože pracuji na vyvýšených záhonech a zakládám ovocnou, květinovou a zeleninovou zahradu. Možná nebude probuzený, ale Bůh mi pošle někoho roztomilého. Ne každý si může všimnout změn, které se dějí, ti, kteří mají být spolu, budou spolu, ty, kteří se mají oddělit, se oddělí. Bůh má vždy poslední slovo. Odevzdávám věci vyšší inteligenci. Buďte sami sebou a ukažte Bohu svůj život. Všechny vás moc miluji. Brzy na viděnou zde. Užijte si Sílu, Lásku a Moudrost. Děkuj vám, kteří jste přispěli a přispíváte k novému tvoření. Chci poděkovat vám, kteří jste se se mnou setkali nebo setkáte. Nepište mi osobní a soukromé emaily. Využijte osobní skype sezení. Je mi ctí vám sloužit. Mnoho Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta