NÁROKOVÁNÍ SI SUVERENITY TĚLAKrásné ahoj vám všem, vítejte u aktuální zprávy. Proces Vzestupu se pro mě stává krásným zážitkem i když pravda je, že se nacházíme ve velmi turbulentních časech. Krásné energie dnes po víkendovém průlomu. Cítíte to? Doufám, že vlny Sjednocení, kterými postupně procházíme, vás otevírají posvátnosti této definitivní Lásky. Nejsme tu, abychom jen pracovali a sloužili, nicméně většina dobrovolných Duší to měla jako svou primární zkušenost. Ale pamatujte, že Bůh pracuje prostřednictvím cyklů, a proto musíme věřit, že další cyklus je celý o Božském Sjednocení, a o extázi Života! Hurá.


Posledních několik nocí špatně spím, protože dělám mnoho fyzické práce na zahradě, včetně organizování projektu vrtané studny a potřebného setkávání s těmito lidmi. Takovým fyzickým věcem jsem se vždy bránila, protože to není moje práce na planetě. Nicméně právě tyto práce se zahradou jsou pro mě aktuální důležitá pointa, protože potřebuji ukotvit tyto energie na Zemi, protože se nacházíme ve velmi ohnivých časech. Jestliže jste si všimli, co se děje s naším sluncem, je velmi intenzivní. Co to vlastně pro nás znamená? Lidé ztrácí svůj spánek, především lidé, kteří se smyčkují v mysli a na tento režim smyčkování jsou zvyklí. Chtějí něco změnit, ale neustále se točí v kole několik let, protože obchází jádro problému, protože je za tím vždy většinou strach udělat jinou volbu. Chcete něco, po čem toužíte, ale neuděláte potřebný správný krok kupředu, takže procházíte cykly strachu dokola mnoho let.


Píšu dlouho o tom, že jsme na prahu, velmi důležitém prahu, kdy se lidé potřebují dostat do těla. Vnímám to a není to hezká vize. Ti, kteří nebudou v těle, to nebudou mít snadné. Prakticky to nepovede k ničemu jinému než k duševnímu zhroucení a onemocnění.


Tyto potřebné tlaky, které vytváří zvýšená sluneční aktivita, podněcují nyní změny u lidí, kteří jsou velmi mentální. Existuje mnoho Světelných bytostí, které způsobují tento posun, o tom se zmiňuji dlouho. Vím také o lidech, kteří se dokázali dostat ze zóny zacyklení díky sledování mé práce, ale především sami překonali svůj strach, protože vyšli ze své komfortní zóny. Zatímco klan New Age učí, aby byli lidé poslušní, v klidu a v pohodě, že se všechno samo zlepší, což je udržuje v režimu kóma. Udržují sami sebe v kómatu a tomto druhu mentality. Proč? Kvůli svým nevyřešeným vzorcům, kterým neustále propadají a podléhají dokola. Všichni jsme byli nějakým způsobem indoktrinováni už od dětství, a to často přes mnoho genetických vrstev rodových linií. Jak se uzdravit popisuji dlouho. Iniciativou vaší Duše v tomto životě je, aby vás probudila k tělu.


Spoluvytvářím s Hvězdnými bytostmi a pracuji na Božském plánu na plný úvazek od roku 2011, což způsobilo, že jsem v režimu kněžky. Kněžka je čistá nádoba pro Ducha, žiji v tomto módu, mám velmi tantrickou ženskou stránku, kterou jsem nemohla vyjádřit správně ve své úplné síle kvůli přestupkům a proviněním. Avšak tyto přestupky mi umožnily, že jsem začala vstupovat do těla kvůli temným bodům, které v těle byly a které jsem kontrolovala, abych je uzdravila. Celý život jsem zažívala ovládání, takže jsem tělo této lehkosti neodevzdala, abych dělala věci správně. Jenže v našem světě se právě tyto věci dějí, abychom si uvědomili klíč k Vzestupu. Klíč je člověk jako fyzické dítě, jinými slovy správné tělo.


Tyto aktualizace skoro nikdo nečte, protože píšu o věcech, kterým lidé nerozumí ale ti nejdůležitější jsou zde. Není důležité kolik, ale kdo je čte. Dostávám emaily, kde lidé potvrzují své vlastní duchovni iniciativy. Sociální média jsem vymazala, tyto účty už nejsou veřejné. Moje veřejná práce je koncipována jinak a není určena, aby mi lidé kladli otázky nebo psali své frustrace. Pro tento účel poskytuji individuální skype hovory. Neveřejná práce je pro vybrané, kteří tvoří celou skupinovou práci a hlavně novou perspektivu.


Lidé, kteří jsou v mysli vnímají otázku Vzestupu zcela jinak i přesto, že sledují moji práci mnoho let. V podstatě jsem jim nikdy neporozuměla. Dostali všechny klíče, opakuji je roky, ale někteří prostě nejsou připraveni a chtějí zůstat v dramatech. Je rozdíl žít v karmickém zapletení, které procházíte jako svoji zkušenost nebo přestoupení proti Světelným bytostem a proti Hvězdorozeným, kteří jsou zde dobrovolně, aby pomáhali Duším a podporovali ty, které byly odříznuté svým vlastním procesem. Světelné bytosti dělají práci pro vyšší narativy Světla, takže jsou tu dvě skupiny lidí a nemůžete je míchat dohromady.


Když čtu energii nějakého člověka, není to o tom, co píše nebo co říká, i když to hodně naznačuje, jak se dívá na realitu, ale čtu hlavně energii neverbálně, to, co je za řádky. Takže vám dám dnes znovu důležitý klíč, protože jste možná špatně četli aktualizace. Nadávali jste dobrý pozor a nebyli pilní. Zabývali jste se raději jinými věcmi, řešili jste druhé, místo svého vlastního života. Musíte přerušit připoutanost k dramatům, k neustálému mentálnímu pronásledování a mentálnímu smyčkování a přestat se hrabat v hromadách odpadků, protože čím více se hrabete v odpadcích, tím více smrdí.


Také já jsem si musela uvědomit, že klíčem k ovládnutí životní síly je suverénní práce na nastavení Světelné brány, abychom se stali plnohodnotným Já. Důležitým a hlavním krokem je, že musíte odejít ze všech dramatických věcí. Úplně odejít, protože jim dáváte energii a sílu, aby zde přetrvávaly eony let. Lidé, kteří se inkarnují na Zemi stále dokola, to dělají, žijí jen ve svých myslích, které přemohly jejich tělo. Člověk pak operuje a žije pouze z této úrovně mysli odpojen od svého těla. Zapomene na radost, zapomene na vnitřní dítě, které miluje radost a jednoduchost života, protože tak se probouzí život Krista. Když je srdce otevřené.


Nárokování si suverenity a skutečné multidimenzionality leží ve vašem těle. Vaše tělo má všechny klíče a všechny kódy k tomu, čemu říkáme multidimenzionalita. Nejsou na internetu, nejsou nad vámi, za vámi, vedle vás, nejsou venku. Jedině práce na vlastním životním Mistrovství vás dostane do bodu, kdy se stanete Božím Dítětem. Jednoduše. Žádné mentální zpracovávání, žádné myšlení, žádné nacházení řešení, která podle vás musí být matematicky složitá, což je způsob, kterým se vy snažíte pochopit, co se děje.


Fungování všech těchto bytostí je vysoce mentální. Potřebují mentální kapacitu Duše, od které chtějí, aby jim poskytla dostatek životní síly a že za ně bude myslet. Potřebují neustálé palivo, protože když se dostanou do dramatu, začnou se točit dokola a běhat jako křeček v kole a analyzovat co se děje. Tím jen přispíváte k problému, a to je ten skutečný problém. Jako první si nejprve musíte nárokovat vlastní suverenitu. Musíte vědět, co je Kristus a znát jeho principy, o kterých píšu roky, takže to nebudu opakovat.


Dám vám nyní klíč, jak odemknout své tělo. Musíte všechnu pozornost, kterou máte roztříštěnou, co se kde děje, stáhnout jen a jen do svého těla, abyste přestali být fragmentovaní, protože to je ten hlavní důvod, proč si Duše nemůže nárokovat suverenitu. Protože jste roztříštění a tento mentální fenomén je přestupek, abyste svoji energii tříštili a rozdělovali různými metodami. Některé jsou energetické, takže mentální. Některé jsou založeny na provinění, které je vždy na počátku těchto problémů. Musíte je najít. Musíte najít ve svém těle Světelné brány a do nich vstoupit, vstoupit do svého těla. Soustředit se na své Světlo, ne co se děje v Bílém Domě a co dělají tajné spolky a černé klobouky, co se děje za vámi, vedle vás a nad vámi, protože tyto jevy ještě zvětšujete a udržujete při životě.


Naučila jsem se něco si přečíst a okamžitě od toho odejít. Naučila jsem se, že tělo potřebuje pohyb, protože spirála života je neustálý pohyb. Pohyb přináší změnu a spravedlnost. Potřebuji se zadýchat, zapotit, okysličit krev, moje vnitřní dítě má vždy velkou radost. Musíte se hýbat. Jakmile se zaseknete, budete analyzovat, přemýšlet a hrabat se v odpadcích a snažit se nacházet řešení pro svůj život. Jak z něčeho ven. Tato přerostlá mysl je prvopočátek problému.


Tomu, čemu my říkáme mysl, je životní inteligence, nazýváme to poznání, Osvícené poznání, zpracování Světelných informací. S myslí to nemá nic společného. Slova a mysl musíte nahrazovat Světelnou inteligencí těla. Žijete životní inteligencí. O přestupcích, které jsou uloženy v těle jako temná energie jsem psala roky, také že temnota dělá z lidí hlupáky, kteří si myslí, jak dělají věci dobře. Je to smutné to sledovat a lidé to nevidí. Už se k tomu nebudu vracet. Problém není ve mně, ale problém je, že neděláte dostatek vnitřní práce, skutečné vnitřní práce, místo zaseknutí se v dramatu a sledování, co dělá globální elita, co dělá kabala. Omlouvám se, ale teď nebo nikdy. Potřebujete se dostat z tohoto klamu. Záměrem je prolomit stagnaci, kdy se zaseknete v mysli a nedokážete najít řešení, takže opakujete svůj příběh dokola a dokola a pořád dokola.


Z této složitosti potřebujete odejít. Najít sílu odejít a říct, „Žiji v jednoduchosti Boha a rozhodl jsem se být jeho Dítětem.“ Určitě znáte spoustu těch bytostí, které nenávidí děti. Nenávidí všechno, co souvisí s radostí, kterou je vnitřní dítě. Proto na vaše vnitřní dítě utočí a dávají vám složité rovnice k řešení a věci, které neustále okusujete svou myslí.


Staňte se jednoduchým člověkem jako učili a učí opravdoví Mistři. Staňte se jogínem ve způsobu svého života, který žijete, místo točení se v mysli od rána do večera dokola jako křeček. To dělají nonmeditativní lidé. Mnoho lidí se domnívá, že jsou duchovní, ale duchovnost není o tom, zabývat se nedůležitými věcmi. Ano, víte, že se tyto věci dějí, to je poznání, a to je inteligence. Ale být duchovní znamená, že duchovní zákony žijete, žijete zákony Ducha, Svatého Ducha, Svatého Světla. To je velmi mocná síla a vy musíte vědět, což lidé většinou neví, že princip Krista je za vším. Pokud tento princip neznáte, už nečtěte tyto texty a nevracejte se na tyto stránky.


Síla Krista leží za vším a všechno ostatní je méně než. Jestliže operujete na tomto méně než, nemůžete očekávat výsledky. Nárokování si svého multidimenzionálního Mistrovství nebo suverenity a uzdravení se z přestupků, znamená, že se musíte dostat do těla. Vaše tělo je klíč, vaše tělo nese Světelné kódy Hvězdorozených, protože jsou v této genetické linii. Hvězdorozená linie je vertikální, pozemská rodová linie je horizontální. Máte v sobě vše, ale když to nepoužíváte vědomě? Uvíznete každý den v hledání řešení problémů.


Energie nepokojů se může uvolnit pouze tehdy, když je lokalizována a integrována jejich příčina. Často je to něco v lidské psychice, co vás udržuje uvězněného ve vědomí oběti. Znám to velmi dobře, vybrala jsem si to všechno projít. K průlomu však nedochází nekonečným přehodnocováním emocí spojených se situací. Průlom nastane, jakmile se odevzdáte Životu, tomu, co je primordiální a prvotní v Duchu, tomu, co je Matka. Možná už vidíte někoho, kdo opouští knihy (nekonečné hledání prostřednictvím vědění) a vzdává se do objetí Matky života. V okamžiku, kdy je tato volba učiněna, vše se může změnit zevnitř ven, vyzařujíc z našeho Ducha k našemu vnitřnímu dítěti! Voila!


Na určitých profilech nebo webech se lidé zabývají, co se aktuálně odehrává na světové scéně. Hádejte, čemu slouží? Lžím nebo svému Světlu? Žijí v iluzi, že potřebují být informováni, a tak hledají informace, kde se dá. Být informován a žít z pozice Osvíceného vlastního poznání jsou dvě velmi odlišené věci.


1. Poznejte sílu Boha, princip Kosmického Krista, jak tvoří tato Božská Trojice jako svrchovaný zákon.

2. Pokračujte v pohybu, otočte se ke všem lžím zády.

3. Buďte jednoduchostí života a Božským dítětem. Zaměřte se na Lásku.


To je celé dnešní jednoduché poselství. Jestliže chcete jít do vyšší duchovní práce, víte, kde mě najdete a můžete se mnou pracovat z očí do očí. Teď nebo nikdy. Uvidíme se zde příště. Postarejte se o sebe s velkou laskavostí a Láskou. Mnoho Síly, Lásky a Moudrosti.


Myslete pozitivně. Pensare positivo. Think positive. Razmišljaj pozitivno. Denk positiv. :)


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta.