MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRVEK V UNII
Vážení Božští Společníci,


srdečně vítejte u nové velmi dlouhé aktualizace, kde se zaměříme na Božskou Osvícenou Unii a uzdravující cestu Božského Mužského a Božského Ženského sjednocení, jejich aktuální rozvíjející se příběh a jak se mohou spojit, a nakonec sjednotit do Jednoty. Jaká je povaha a vyšší účel těchto Božských svazků? Na účel těchto Božských svazků se musíme vždy dívat z vyšší perspektivy Božského plánu, nikoliv z pohledu pozemských zkušeností.


Jak jsem se zmínila v minulé zprávě, Temnota má enormní zájem, aby tyto Posvátné Unie nebyly sjednoceny, takže přichází s různým rozptýlením a další snahou o další zkreslení a triky, manipulaci a černou magii a jak víme, mnoho lidí těmto věcem věří, protože přicházejí z astrálních sfér, tzn., že se tyto informace dostanou vždy k jednotlivcům, kteří jsou ve stavu nízké hustoty a egu. Temná agenda prostě využívá tyto lidi k únosům Posvátných a Božských privilegií. Stále a stále zažívám takové skryté snahy.


Chci se podělit opět o zkušenosti ze své cesty, kdy se Ženský princip vrací ke svému právoplatnému Ženskému Kristu. Tento Ženský Kristus drží prostor pro muže, Mužského Krista. Vysvětlím to, protože chci jít opět hlouběji do tohoto téma. Jak jsem sdílela, Temnota vždy tvrdě pracovala a pracuje na tom, aby tato mise nebyla nejen dokončena, ale ani šířena a sdílena. Jedním z mých hlavních problémů jako Průvodce Vzestupem, bylo vytvořit a udržet stabilní a rozšiřující se platformu, kterou bych mohla rozvíjet a šířit Božský návrat Posvátné Unie na Zemi pro všechny Světelné duše, své výtvarné a fotografické umění. Je to podobné jako tvořit a krášlit domov, a pozvat přátele. Opět se vracím k tomuto téma, protože to souvisí s kolektivní Temnotou na Zemi. Protože, jak víte, musím neustále držet prostor nejen pro své Milované kolegy, ale také klidný prostor pro sebe a všechny Světelné iniciativy, které dělám a pohybovat se ven ze stagnujícího stavu.


Takže jsem místo soustředění na práci Světelného pilíře, mnoho energie, času i peněz investovala do vytváření nějaké další a další „domovské základny“, která by mi vyhovovala, která by byla přehledná, kde by bylo možné ukládat a vyhledávat zapisované informace, což vždy skončilo velmi brzy, protože jsem byla obtěžována. Je to jako tvořit domov, ze kterého vás někdo vyhazuje. Takže jsem vytvořila tuto další domovskou základnu na tomto webu, ale jak vidíte, nejsem webmaster, existuje mnoho nedokonalostí. Tato nerovnováha Mužského principu se projevuje ve všech oblastech života na Zemi.


Neustále plavu přes nějaké překážky, ale naučila jsem se být mnohem samostatnější, nicméně moje cesta tantrické kultivace se stala každodenním bojištěm s těmito obtížemi. Přesto všechno Ženský Kristus neustále drží svůj lotosový květ v nejbezvadnější podobě a síle i přes všechny manipulace. Dlouho jsem nedokázala tyto energie prorazit, ale nechci se chlubit, musím si pogratulovat, protože se mi to podařilo a nebyl to žádný sladký med!


Jak se projevuje Mužský princip v životě?


Žena, Ženský princip, je v tomto procesu průvodce a vede, protože oživuje a dává život. Za druhé, úspěch byl dosažen, proto, protože se dokončuje jedna velká dekáda. V této době již existují muži, kteří začínají přijímat tuto cestu a přijímají poslání své Duše a jsou také na cestě sjednocení Božské Unie. Mnoho těchto mužů bylo velmi uvedeno v omyl a manipulováno, takže uvěřili mnoha lžím o sobě a lžím o svém vlastním Ženském protějšku. Proto nyní vidíme muže žít ve velké iluzi. Co musí udělat? Vybírat si, co cítí, co potřebují, co chtějí.


Stvoření, jak víme, je tvořeno Mužským a Ženským principem tzn. že i fyzická žena potřebuje fyzického muže. Když žena žije v iluzi a věří v ní, nedává muži správné informace. Žena potřebuje muži také říkat, jak se cítí. Každé takové vyjádření vždy ovlivňuje muže, protože její vnitřní Láska je intenzita Lásky, kterou cítí ke svému muži. Tato Láska, ale pozor…..nevychází z pozice oběti, že se žena obětovala pro muže. Muž sám má vlastní vůdčí sílu a žena sama má vlastní vůdčí sílu. Nejde o žádné následování ženské nebo mužské síly ve vtahu, jak to známe v současných vztazích. Oba jsou každý a společně ve své rovnováze a vyrovnanosti. Oba jdou cestou rovnosti a vyrovnanosti.


Ve skutečnosti žena nikdy nechtěla a nechce být uctívána a stavěna na zlatý podstavec a nechat si líbat nohy. Mnoho mužů věří, že to tak má být. To není Bohyně. Bohyně, jako Císařovna, která je fyzickou rovnicí toho, co je vnímáno jako planetární Ženský Kristus.


Planetární Ženský Kristus a planetární Mužský Kristus, oba musí držet tento prostor společně. Není to žádný prostor pro ego a bitvy, kdo koho inicioval, kdo se mýlil, kdo má větší pravdu, kdo komu ublížil… atd. Božská Unie je předem přesně inteligentně naplánována, je to přesně vykreslený proces od Týmu Světla a jakým způsobem se spojuje tento prostor pozemské inkarnace, protože přinášíme Ducha do hmoty prostřednictvím těchto Unijních svazků.


Během této pozemské inkarnace se oba, Mužský Kristus a Ženský Kristus, museli velmi hodně naučit, museli projít svým vlastním procesem učení a získávání moudrosti, utrpením, chybami, věrností a loajalitou.


Karmičtí lidé a falešní lidé přitahují falešné a karmické lidi. Jeden druhého možná nějak podporuje, ale neříkají si, co cítí jejich srdce. Vždycky musíte dělat to, co cítí vaše srdce, protože je v tom vždy obsažena Láska. Jste v srdci a tím v prostoru své duše, takže tím pádem znáte své vlastní odpovědi. Většinou si lidé sděluji věci na základě svých vlastních předpokladů, vyprávějí tomu druhému své vlastní většinou karmické zkušenosti. To nejsou lidé na Vzestupné cestě.


Žena se dívá skrze masky a co se děje, vidí skrze tyto masky. Takto se hraje na Zemi vztahové partnerství eony let. Také my jsme museli projít procesem oddělenosti a dokázat si vzpomenout, kdo jsme. Proto jsem musela být sama, protože to je jediná úroveň, kde je možné dojít k moudrosti a porozumění Osvětlené Unii, do které jsem potřebovala vstoupit. Museli jsme být sami a dláždit cestu pro ostatní. Dlouho jsem pracovala na sebeúctě a mnoha mužských zraněních, takže jsem potřebovala mnoho zrcadel, aby opravdu čistá ženská Láska cítila čistou Lásku k Mužskému principu, protože existovalo mnoho zkreslení a také nemilovat nikoho a to ze strachu. Protože jsem se obávala, že Láska, která by ke mně mohla přijít, nebude opravdová, že bude falešná a také proto, že jsem dříve ve vztahu dělala všechny ženské práce, a ještě mnoho mužské práce.


Postupně jsem vyrovnávala uvnitř sebe obě polarity, ale vychýlila se do další nerovnováhy, že si moji Lásku nezaslouží nikdo. Je to další velká iluze a sebe sabotáž, kdy člověk omlouvá něco, co by měl přijmout a za druhé, přijetí opravdu čistého vyrovnaného vztahu se zdá jako příliš dobré na to, aby to byla pravda. Tak pracuje Temnota také na sebezrozených prostřednictvím nepřijímání, kterými se pak dál živíme. Tak pracuje Temnota na těchto bytostech, protože nechce, aby dosáhly Posvátné Unie.


Žena musí neustále držet prostor čisté Lásky a soucitu. To znamená opravdu milovat nejen slovy, ale jako Kristus. Žena, pokud jste křesťanskou ženou – Kristem, musí milovat muže plně, i když si zvolí Temnou cestu, i když se rozhodne dělat chyby i když se rozhodne jít karmickou cestou. „Dobře, dovoluji ti to a dávám ti svobodu, protože víš, co je pro tebe nejlepší.“ ….cítí úplnou Lásku a vrátí se Domů, dovnitř sebe.


Duch nejprve přichází dovnitř ke každému zvlášť, ke svému vlastnímu dvojplameni a to vás okamžité spojí s Bohem, takže okamžitě přestane sebe sabotáž a tento vnitřní vztah se rozvíjí velmi rychle. Konečná ženská Láska opravdu miluje. Taková Láska je skutečná podpora, ale to neznamená smířit se s tím, co neustále přichází z mužské strany. Je to úplné odpojení od temné pavučiny, iluze a lží a nepravdy. Temnota se dlouho snažila odlákat mě pomocí mužských energií a těchto mužských masek, těmi muži, kteří sami žijí v iluzi, mylných představách a milostných podvodech v jejich vlastním životě. Temnota pracuje tak tvrdě, a tak super pilně na tom přesvědčit lidi, že tak je to správně. Pokud nemáte vyvinutý vnitřní zrak a netrénujete a nerozvíjíte toto umění, nedokážete rozpoznávat pravdu.


Ženský prvek se tedy nyní dostal do nulového stavu, takže mužská role spočívá v tomto proudu života, kde žena nabízí podporu skrze její Lásku a konečně, konečně rozkvétá do své původní Ženské Božské krásy jako růže. Pro mě to znamená konečně opravdu hodně a velkou změnu, protože jsem tak bojovala, aby moje práce nebyla zničena, protože jsem na své vyšší úrovni tak spojena s oddaností a pečlivostí, jenže tato neuzemněná idylická představa musela zemřít.


Vnitřní bezpodmínečná Láska má velkou moc a vliv. Vnitřní Božské svazky, jsou nejmocnější, proto toho musí být dosaženo fyzicky, takže proto jsem musela být stažena Mužským prvkem více do 3D, protože jsem se vlastně „vznášela“.


Hieros Gamos je dosaženo, když jste opravdu v čistotě jako tantrickém spojení uvnitř sebe. Když ego zemře, stejně jako bolest z minulosti, z partnerství. Je to výzva být přítomnost Zdroje a stahovat tuto jeho inteligenci skrze své tělo. To je skutečná tantrická Unie. Někteří se mohou domnívat, že je to jen vyšší verze sexuality. Ne není, je to zcela samostatný svět, úplně jiný účel. Je to krásné, ale mít tuto zkušenost na Zemi je velmi náročné. Je to tak náročná cesta, protože je to ztělesnění vyšší inteligence Světla. Člověk je velmi éterický, proto je pro mě těžké pohybovat se ve velké hustotě, ve městě.


Závěrečná fáze dokončení Unie je na Mužském prvku, pak začne energie Zdroje procházet oběma, a to je dokončení Unie. Na této cestě nemůže existovat žádný podvod. Láska nakonec zvítězí a v tomto okamžiku držíte tento prostor nejen pro sebe, ale pro celý kolektiv. Také muži jdou touto cestou, protože nerovnováha mužské a ženské energie je v celém kolektivu, proto je potřeba naše milostná náklonost pro všechny. Lidé musí najít zpět cestu k této Lásce.


Takže konečně, ach můj Bože, začínám držet tu jemnou Božskou růžovou ženskou esenci, která přetéká Láskou, která se chce oblékat do růžového. Někdy to cítím, ale Temnota se tak snaží ničit tyto touhy. I přesto všechno stále vzestupuji. Všechny zkušenosti a touhy si vybírá duše. Nic není ztělesněno, dokud to necítíte.


Když se podíváte obecně na lidské vztahy, vidíte často, že se jedná o závazek, který je falešný, protože lidé jsou k sobě připoutáni, Láska se předpokládá a svazuje dvě duše. Neříkám, že je to tak vždy, ale většinou ano.


Posvátná Unie je duchovní Láska vykouzlená skrze toto vnitřní milostné spojení. Tato Láska nikdy neklesá, ale koluje Mužským prvkem a Ženským prvkem, jako když si na tělo namalujete symbol ležaté osmičky z levé strany proudí Láska na pravou stranu a zpět.


Je důležité tomuto procesu porozumět. Čím více jste svoji vlastní pravdou v souladu s Božským plánem, tím sjednocenější je vaše Unie. Život se stane Trojicí, sjednocenou Posvátnou Unií. Je to proces.


Ženský Kristus jde jako první, protože musel vědět, jakou hru Temnota hraje, vidět vzorce, pravdu, odpustit Mužskému prvku. Čím více nás Temnota bombarduje, tím neutrálnější se musíme stát. Lidé, kteří žijí ve Status Quo se velmi bojí, protože žili utlačováni pod Temnou pokrývkou, nedovolili si vyjadřovat sebe, své pocity. Jakmile se žena zvedne do své síly, do své tantrické osvobozující Unie, je to zuřivá síla probuzení, když vidí, co Temnota udělala. Tato Temná věž musí spadnout. Mužský prvek tento pád pocítí, všechno, co žil, byla iluze. Všechny lži se odhalí a utrpí velký pád. Ženské tělo proto pokládá základy Unie.


Mnoho lidí se zahákne do různých příběhů, co se děje aktuálně v kontextu Vzestupu, což jsou většinou události jako mentální pohádky, které přitahují čtenáře. Lidé nepopisují svůj Vzestup, který je vlastním příběhem. Když se rozhodnete jít cestou Světla, jdete cestou Unie, jiná cesta není a už není ani žádná oběť. Falešně vystavěný dům se zhroutí a je to docela bolestivý proces obzvlášť pro muže, protože se Temnota postarala o podvody a lži, kterým mnoho mužů uvěřilo ve svém životě, a tak lhali a podváděli. Musí se to zhroutit. Ale pokud s tím nic nedělají, drží se dál v bezpečí a hrají bezpečnou hru….. ? Chápu, není to lehké, ale osobně jsem takovou hru nikdy nehrála. Dívám se na to milujícím Ženským principem.


Unie je fyzická i duchovní Láska, milující spojení dvou vnitřních krásných milovaných dětí. Je to velmi mocný pár. Zatímco, pokud někdo miluje jen duchovně, bez fyzického aspektu, není ukotven, není uzemněný. Pokud někdo miluje jen fyzicky, je to karma.


Když se zhroutí tento falešný dům, způsobuje to strach a bolest, a to jen proto, že jste mnoho let mnoho věcí odkládali, takže stojíte na své vlastní skládce. Měla jsem to úplně stejně, bylo to bolestivé. Pracuji na tom tvrdě 10 let! Pokud chcete být Císařovnou nebo Císařem, musí uvnitř vás dojít k pádu a pak k sjednocení. Je to nádherný romantický vnitřní milostný film.


Jestliže je vaše karta Císařovny vzhůru nohama, není to vyživující, není tam Láska, není tam Duch, není to bezpodmínečné, ani plodné. Je to stagnační a opakující se. To je to, co většinou Mužský prvek na Zemi zažívá, a proto je nyní tak těžké udělat nějaký posun. Temnota vás přesvědčí, že to je vše, co máte zažívat na Zemi, a tak rostete karmicky. Musíte trpět a zažívat bolesti. K tomu všemu přicházejí „Osvícení“ učitelé, kteří zde učí vertikální cestu Vzestupu a další zkreslení je na světě a velké zmatky v hlavě. Posvátná Unie je Život. Bůh je samotnou podstatou Života. Život je jednoduchý.


Když čtete knihy o různých Mistrech například od Šrí Aurobinda, a jiných Mistrech z minulosti, tito lidé měli nádherná zjevení, byly to nádherné bytosti, které však hovořily a psaly pouze o jedné straně Boha, jedné straně Zdroje o Mužské vertikální straně. Muž je v Posvátné Unii vertikální prvek a Žena je horizontální prvek, to se rovná spirála.


Když jste spojeni s přírodou a její Láskou, pak vám právě příroda ukazuje, co je to ŽIVOT. Všechno se neustále obnovuje, omlazuje, oživuje, znovurodí. Je to čisté. Když porazíte strom, z kořene vyroste nová odnož. Život se obnoví. Lidé zapomínají na sílu přírody, jak mocná je. Mnozí se diví, že jim na dům spadne strom, nebo jim vítr shodí střechu nad hlavou. Příroda není pomstychtivá, ale katastrofy jsou způsobené vlastními činy. Temnými činy Temnoty. Ničení posvátného přírodního prostředí je ničení našeho vlastního posvátného prostoru. Takže lidé dostanou jen to, co chtěli. Je to výsledek jejich činů a pak řeknou, že se Bůh hněvá. Ne, všechno je to výsledek člověka, odděleného lidského ega. Pokročilé bytosti a civilizace žijí v Lásce a harmonii.


Většina bytostí, které nyní sjednocují své Posvátné svazky, ovlivňuje velmi mocně celý kolektiv. Když se tyto vnitřní mocné páry právě nyní scházejí dohromady do těchto Posvátných Unií, vytváří tím Nebe na Zemi, Ráj na Zemi, o čemž mnoho lidí hovoří jako o páté dimenzi, ano, jenže nejprve musíte otevřít srdce, kde leží kořeny tohoto Posvátného stromu Života. Stále však je ještě ženská síla defenzivní k mužskému prvku, protože tak na Zemi trpěla, a proto žije stále ještě v obraně. Zkušenosti Ženského Krista na Zemi jsou zřejmé a známe všichni velmi dobře, co tomu předcházelo. Muži zažili to samé. Temnota hrála na tyto zážitky a říkala, že tak je to správně. Temnota je obrovský podvodník a doprovázela mě celý můj život.


Když se setkáte sami se sebou, vaší hodnotou, víte, kdo jste, znáte svou Lásku, víte, že jste na cestě Posvátné Unie. Když žena miluje muže, musí si uvědomit, že potřebuje muže nejen telepaticky, étericky, energicky, ale i fyzicky, protože jí poskytuje prostor pro ukotvení energií, Světlo se kotví do hmoty. Je to náročné a těžké. Když se tyto dvě bytosti sejdou, za tímto spojením je velmi mnoho strachu, kvůli této velikosti, kterou drží. Nejprve musí zkoumat svou vlastní Unii a pak se mohou setkat. To je úplný a skutečný návrat k původnímu Božskému zdroji.


Když je žena ve své pravé síle jako Ženský Kristus, dokáže všechny fragmentované části sjednotit a uzdravovat, aby se mužský princip vrátil zpět k životu. Božská Žena zná sebe jako podstatu Života. Když znáte sebe jako Život, znáte sebe jako Boha. Dokážete kouzlit a kouzla a magie se děje ve vašem životě.


Mnoho žen si drží muže nějakými triky, a to je temná magie. Na spirituálních workshopech, kde je hlavní záměr vydělat hodně peněz na lidech, kteří jsou naivní, jsou lidé zapojováni pouze do informací o vztazích. To je to, co dělá Temnota, všechno okultní mají osvícené, ale přitom překroucené a zkreslené a krmí všechny svými kecy. Tak to vidí moje Rodina Světla. Učí se zde zkreslené pravdy o Osvícení.


Musíte se opravdu probudit ke své vlastní magii. Mnoho lidí se stále zaměřuje, jestli je už konečně bude někdo milovat, jestli se budou druhým líbit a jestli si je někdo konečně už vybere. Cokoliv zde popisuji, není v žádném případě směrováno osobně, je to součástí procesu probuzení. Stále probíhá velké dozrávání a nejdůležitější je nechat se vést svým vlastním srdcem. Ženský princip je trpělivý a pracuje na své vlastní spirále jako na své zahradě. Ženské Božství bylo uneseno, takže se žena stala svůdnicí, milenkou jako druhou ženou, dělala různé triky, jak získat muže, jak si udržet muže…. to je docela slušná karma. Když jsme byli mladí, nebyli jsme ještě tak vyvinutí Vědomím a dospělí. Museli jsme se vyvinout z nezralých dětí a postupně se stát duchovně dospělými, kteří mohou vstoupit do Osvícené Unie. Muž nyní cítí čistotu a možná jí cítí poprvé v životě.


O Posvátné Unii budu psát i nadále, ale o prázdninách jsem rozhodnuta moc nepracovat, ale i přesto jsem stále v proudu s Duchem, takže uvidíme. Ženský Kristus nyní potřebuje kultivovat svou sílu jako posvátná růže kultivuje sebe, posvátný životodárný princip. Stále se uzdravují velké sopečné erupce uvnitř nás, mnoho emocí. Není třeba o tom přemýšlet, ale pohybovat se po spirále života. Rosteme do Královské Lásky, pokory, oddanosti a úcty. Pokud jste také takoví, už nyní jste si získali mé srdce.


Jestli jste na cestě kultivace své Posvátné Unie a děláte své první krůčky, ze srdce vám gratuluji. Pokud jste muž, doporučuji vám cítit Lásku své vnitřní ženy. Neodkládejte to, nezůstávejte stranou své Božskosti. Konfrontujte se sami se sebou a buďte Mužem, kterým jste se narodili, který má pro sebe velmi mnoho Lásky. Buďte ve své síle a moci, protože jsme se všichni narodili být krásnými muži a ženami, zažít sebe jako Božskou krásu. Když to neuděláte, budete mít více a více strach a budete vyděšení: „No, fuj, tohle přece nejsem já!“ Velké přestoupení mě také stahovalo dolů a Temnota na tom dál pracuje, chodí se mnou na procházky a vymýšlí své triky. Jsem Světelná bytost a Anděl, který byl skoro donucen k pádu jako padlá oběť. Ale VOILA!.... už zase stoupám a nic a nikdo mě nezastaví!


Láska Božské Matky je poselství, které cítíme, když si přivoníme k růži. Je čas na velké sjednocení Mužské a Ženské esence, na vytvoření ŽIVOTA společně. Je čas vrátit se ke své vlastní LÁSCE.Víme, že to bylo těžké. Součástí této cesty je naučit se žádat o pomoc. Muž a žena se potřebují navzájem. V této pospolitosti je Bůh, a teprve pak se může odehrát ve hmotě něco, co se nikdy na Zemi nestalo. Muž nemůže být bez ženy a žena bez muže, protože jinak je to jako tělo bez hlavy. Zůstávejte otevřeni všem krásným překvapením!


Děkuji za vaši Lásku a podporu.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta 🙏💖