MOCNÝ POSUN, ZMĚNA MISE. Aktualizace energie současného dění.

Vážení Božští Společníci Vzestupu, Vážení Milovaní,


vítejte v tomto nádherném měsíci a vítejte u nejnovější a velmi obsáhlé aktuální zprávy, o kterou se chce s námi Duch podělit právě v těchto dnech. I když záměrem Osvícené Rodiny a Světelných Týmů je, aby se tyto zprávy dostaly k co největšímu počtu lidí, protože se nacházíme opravdu ve velmi důležitých časech, sledujících je velmi málo. Přesto jsou zde ti, na kterých nejvíce záleží.


Ale dnes chci opět oslovit vaše srdce, protože se nacházíme ve velmi intenzivních časech, ti z nás, kteří jsme na cestě Krista. Není to rozhodně o nějakém velkém množství práce, kterou bychom měli dělat, jak se blížíme k cíli, kterým je samozřejmě Posvátné Sjednocení v těle a vytvoření úplné suverénní reality, Vzestoupené reality, kterou si zcela a plně nárokujeme jako celek, ale kde je každý v rámci Osvícené Rodiny Světla nezávislý.


Máme za sebou den, který je nazýván Beltain. Tenhle svátek znovuzrození se mi moc líbí. Staré se házelo do ohně, aby bylo očištěno. I když se pálí čarodějnice, tento svátek nemá nic společného s temnotou, ale s oslavou energie zrození Lásky, Erosovou sexuální energií, extatickou životní sílou, kdy z půdy vybuchují nové rostlinky, květy a rodí se nový život. Všechny tyto krásné čisté tradice byly ztraceny, staly se něčím materialistickým. Myslím, že je čas tyto krásné ceremonie opět obnovit, protože naše vnitřní vzestupující dítě potřebuje tyto obřady, ceremonie, brány, je vytvořeno z pozemských elementů a je spojeno s živly. V království přírody se nalaďuje na přírodu, a to je práce, kterou vaše tělo v přírodě dělá. V přírodě jsem nebyla nikdy přestoupena. Příroda je čistá Láska. Příroda vás nebude nikdy bombardovat těžkými energiemi.


Mám radost, že se obřady a ceremonie vrací do našeho života. Moje dcera a její přátelé slaví ceremonie, obřady Slunovratů, Rovnodenností, dokonce jsem byla pozvána na předporodní rituál jedné maminky, oslavu miminka, uvítání Duše, ještě, než přijde na svět. Je to nádherné.


To, co mi teď Duch ukazuje, že si možná můžete myslet, že když jste na sobě udělali tolik práce, že vás temnota nechá na pokoji. Ne. Jak víte, největší tma přichází před úsvitem. Nejtěžší je to vždy před každým průlomem, před novým úsvitem. Nedávno jsme měli velmi mnoho náročné průlomové práce, bylo to velmi intenzivní a už to dnes nebudu popisovat. Dělím se o to v každé aktualizaci, každý den se děje mnoho frekvenční práce.


To, co cítím a co Osvícená Rodina zdůrazňuje je, TEĎ nebo NIKDY, protože jak víme, každý cyklus se musí zcela a úplně dokončit a my se nacházíme v závěrečné fázi dokončování jednoho cyklu a teď v této závěrečné části jde o to, jak nyní operujeme s temnotou. Největším ignorantstvím a nejvíce nevědomou věcí, kterou můžete právě nyní dělat, je sledovat co se děje druhým a co se děje v kolektivu a myslet si, že jste toho a musíte toho všeho být součástí, celé této kolektivní hypnózy. V rámci této hypnózy, temnoty, zla a kolektivní hypnózy se lidem, ale hlavně Hvězdorozeným děje to, že jsou odrazováni jako by v nich běžel program NEPROPICHUJ SVOJI SKOŘÁPKU, ZŮSTAŇ V NÍ, JINAK SE SPÁLÍŠ! Takže zůstávají i nadále ve své stagnaci, režimu Status Quo a nic s tím nedělají.


„Ale tohle se děje jen tobě, mě ne, já jsem v klidu!“ Dovolte mi říci, že se to děje naprosto každému, kdo žije v Matrixu a dovolte mi říci, že všichni přestupníci a temnota má nulový vliv na Osvícené sféry, protože jim to bylo zakázáno. Jak jsem vysvětlila dříve, Bůh tyto bytosti vyhodil z Království Nebeského. Nemají přístup ani žádný jiný vstup do Božských Království. Jejich taktika je, když přijdou Andělé Stvoření a čisté Hvězdné bytosti plnit misi, protože nevím, proč bychom tady jinak byli, že si temní mohou dělat co chtějí. Pochytáme Hvězdorozené, protože sem taky patří, patří k nám. Stáhneme je. Používají všechny možné taktiky, aby všechny udrželi v pasti Matrixu, proto tak pilně pracují na udržení hypnózy, takže nevidíte, neslyšíte, necítíte. Musíte být velmi zručný kouzelník. Musíte mít hodně vesmírného výcviku, abyste to dokázali vidět.


Mnoho těchto cyklů pozemské Duše tak oslabilo, nemyslím fyzicky oslabilo, i když také, že jsou energeticky slabí. Čím více opakujete tyto cykly, už nemáte svůj vlastní názor a už nechcete slyšet pravdu. Chcete raději zůstat dál ve strnulosti, nehybnosti, stagnovat a zůstat v Matrixu. Ven z Matrixu se jen tak s někým nedostanete. Mnoho lidí většinou řekne, Nejdu tam, kam jdeš ty. Nechci. Jsem spokojený a jsem rád, že tu mohu zůstat, tam, kde jsem.


Moje práce rozhodně není dostat tyto lidi ven a přimět je, aby hledali východ z Matrixu, což je realita uvnitř vás, na kterou se musíte soustředit a jednou z mnoha taktik temných je, aby vás udrželi v pasti jednáním ostatních, kteří to zjevně také nechtějí, nechtějí se dostat ven, takže se dál dostáváte do znepokojivých situací. Když cítíte utlačování a uznáte to, že jste utlačováni, musíte začít dělat potřební kroky a změny, což jako probuzený člověk začnete přirozeně dělat.


Musíte se probudit v těle, ne jen v hlavě. Pokud nejste probuzení v těle, budete více a více tlačeni k probuzení. Tato cesta ven je čím dál hlubší práce. Poslední je práce s hologramem, který vás bude stahovat zpět, a tak vám bude posílat situace, které máte řešit, místo abyste se vytáhli do vyšší časové osy. Musíte být velmi opatrní, protože to bude pokračovat. Bude vás to vtahovat a stahovat dolů. Jestliže nejste zruční, nepoznáte to, neuvědomíte si, že něco není v pořádku, nemáte žádné Božské vedení. Musíte vidět, vědět a cítit, co se snaží vás nalákat, vaši pozornost. Viz vkládaná realita války nebo to naopak může vypadat a vonět velmi krásně, ale nedovede vás to k suverenitě Krista a ven z Matrixu do vaší Nanebevzaté reality a k sjednocení s vaším milovaným protějškem, s nějakým bdělým vědomým člověkem, který může být součástí vaší reality.


Jestliže budujete něco s někým, kdo je totálně v karmickém kole, už teď si tvoříte svou hříšnou realitu, kde ani jeden z vás neudělal ani jeden krok ven. Bůh vám dal mnoho příležitostí, abyste vstoupili do nové reality, možná vás tam nechal i nakouknout. Někteří udělali změny, někteří ne, ale teď se blíží doba, kdy všechny tyto věci budou odříznuty a konkrétní Duše už nebudou mít šanci. Brána Vzestupu je otevřena jen na určitý čas. V těchto dnech se děje velký průlom. Dlouho jsme nemohli vytvořit realitu, kterou jsme chtěli. Bylo to velmi těžké a teď jsme blízko, protože jsme vytrvali. V tuhle chvíli už může temnota odtáhnout. Sféra Ducha je svět, v kterém jsem silná, a to jsem si uvědomovala vždycky.


Cítím, že se také tyto zprávy blíží ke svému konci. Na Zemi jsou Duše, které zde nikdy nebyly a jediný důvod, proč jsme sem přišli s tímto Vědomím, je že jsme jediní, kdo byl schopen pracovat s přestupky a s temnotou, protože máme nejvíce tréninků a školení. Musíte vidět, co se děje v Duchu, nejen co vidíte očima. Duch diktuje tvoření reality, a vy musíte vidět, jestli svou realitu vytváříte z vašeho suverénního Já čili z nebeské reality. Většinou lidé vytváří svoji realitu v hologramu, takže jsou tlačeni do vynucené krajiny, jakoby to byla vynucená snová realita. Nežijete a netvoříte svoji skutečnou realitu.


Musíte se naučit vidět hologramy podvodů, které si s vámi hrají. Většinou jsou to věci, které se vám opakují, které vás nenechají na pokoji. Pro mě osobně je to jeden člověk. Padlá realita se chce dostat do neposkvrněné reality. Většinu času operuji ve své vnitřní mužské dominantě, kvůli obtížnosti mise, a protože potřebuji vybojovat mnoho bitev, bojovat s démony a čistým zlem, které si ani nedovedete představit. Potřebovala jsem vybojovat návrat k sobě a ke svému tělu. Mnoho Hvězdných to teď zažívá také, nemohou se vrátit k sobě. Potřebujeme si nárokovat své tělo, ale lidé o zlu nechtějí nic slyšet a myslí si, že usínají se svým štěstím. Znovu vám říkám, že se to bude zhoršovat, takže potřebujete uznat, proč se necítíte Božsky a svobodně. Z vlastní zkušenosti jsem musela podstoupit mnoho přestupkové práce, která byla uměle vytvořena a nárokovat si svá Božská práva. Nebudete tomu věřit, jak moc blízko Sjednocení jsme, ale musíte prolomit to, jak se temnota snaží upoutat vaši pozornost, štěkat jako pes a vynucovat si pozornost.


Temnota se snaží, abyste věřili, že jste úplně sami, že musíte jen bojovat, nebo že to musíte vzdát, nebo že musíte získat tuhle pozici a jinou práci a jak těžké je něco vytvořit. Takže zapomenete tvořit a oni vás dostanou do svého týmu. Zapomenete, že jste kouzelník. Nemůžete být kouzelníkem bez Boha. Když sloužíte Bohu, volíte Boha před vším ostatním, za všech podmínek, místo fňukání, že vás Bůh opustil bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě těžkého. Lidé se stávají obětmi a fňukají, že je Bůh opustil. Když tohle řeknete, pak si Boha nevybíráte jako vaši vrozenou životní sílu. My všichni jsme prošli něčím těžkým. Také já, protože to pro mě bylo speciálně a záměrně vytvořeno.


Když sloužím Bohu, Bůh slouží mě a všem svým Dětem. Když to nevíte, temnota vás izoluje, budete sami a opravdu budete chudí a budete oběť temnoty. Mnoho takových lidí kolem sebe staví obrovské ego-zdi. Jak se pak ale mohu k takovému člověku s ego-skořápkou dostat? Možná je probudí jejich vlastní velká karma. Bůh pracuje záhadnými, ale správnými způsoby. Ví, jak někoho přivést k pravdě. Když důvěřujete Bohu, když sloužíte Bohu, temnota nad vámi nikdy nemůže zvítězit.


Někteří jsme velmi blízko Posvátnému Sjednocení, což je vrchol Božské triangulace, a sjednocení s mnoha takovými lidmi, ale pokud jste otrokem systému, protože musíte dělat to a tamto, točíte se v kole, a to je karma. Není to spirála. Takže teď v kole musíte dostat lekci a najít cestu k Bráně Vzestupu. Vzestup je spirálová realita, kde jste svobodní, každá vaše volba je živá. Mnoho krásných lidí bylo umlčeno, že ani nedokážou vyjádřit co cítí, v jejich hlase je slabost, nebo mlčí, a to je práce temnoty. Jak můžete očekávat, že vytvoříte Vzestupnou realitu, když ani nedokážete vyjádřit svým hlasem sami sebe a cítíte se méně než. Muž se cítí méně než žena, žena se cítí méně než muž. Všechno jsou to padlé energie, které nad vámi dominují. Suverenita je silný pilíř Světla. Jste Bránou Osvícení.


Protože většina lidí není ve své síle, nesledují tyto aktualizace. Nedokáží se mi ani podívat do očí, ani o sobě napsat pravdu. Raději se baví. Jsem tady, abych představila lidem Vzestupnou realitu. Většina channelerů a duchovních lidí opakuje to samé pořád dokola. Stejná slova, stejné scénáře. Je to součástí kolektivní hypnózy a já vím, kam, to vede. Nikdo z nich nepřináší informace skrze Spirálu, to znamená pokaždé něco nového, inovativního. Vždy zde najdete něco nového. Protože kultivuji svoji vlastní expanzi. Jestliže tvrdíte, že jste opravdu probuzení, pak teď zpřístupníte sami sobě Vzestupnou Spirálu a to znamená práci. Kolektivní hypnóza lidem říká, že jsou slabí, že to nedokážou. Raději zůstaňte tam, kde jste, jste maličcí chudáčkové. Takže zůstáváte v bezpečí a naději že se to zlepší a zůstáváte pasivní. Myslíte si, že jste stvořitel? Ne. Nejste. Nikdy se to nezlepší. Naučila jsem se být trochu přísná v práci s některými lidmi, protože nevidí, že Bůh jim dává obrovský dárek, obrovský velký dárek, ale oni lpí na svých starých věcech a nechtějí si nechat vyprávět, že to bude horší. Ale věřte, že Láska si poradí a způsobí tlak, abyste se dostali přes bariéry své milované hýčkané stagnace. Lidé většinou nevidí, že stagnují a tvrdí, že jsou v pořádku. A co udělají? Vyhodí mě ze svých odběrů a seznamů oblíbené četby, že je to marnění času. Zažila jsem to mnohokrát. Zahodili dar. Co mohu dělat? Nic. Takový je život. Tento dar mohu nabídnout pouze těm, kteří ho oceňují, kdo ho použije pro vytvoření své vlastní suverénní reality a tito lidé ví, že to nebude snadné. Stoprocentně se setkáte s lidmi, kteří budou vašimi vyzyvateli, protože se sami nechtějí dostat z kola ven.


Další věc, kterou jsem chtěla zmínit v samostatné zprávě, ale jak víte, věci se zpožďují, je sexuální trauma, které lidem brání tantricky se rozvíjet. Prorazit svoji krásnou přirozenou tantrickou energii, kterou potřebujete, abyste vytvořili průlom. Průlom nemůžete udělat mentálně. Někteří možná chtějí, ale jejich hlas je zablokovaný, jejich tantrická oblast je zablokovaná. Nedokážou hovořit přímo. Mají krásný hlas, který nedokáží vyjádřit. Znám lidi, kteří nedokážou zpívat, mají blok. Jejich výraz není svobodný. To všechno jsou věci, na které vás temnota dostane. Zaháknete se za tyto bloky. Osobně mohu mluvit nahlas i potichu. Když se s někým setkám, ráda mluvím, často si zpívám doma, na kole, na procházce.


Temnota vás dostane na emocionální a sexuální trauma. Takových věci je spoustu a temnota přiměje tyto Duše, aby nebyly svobodné, aby neprolomily bariéry stagnace. Takže se prosím zamyslete, co je důležitější pro váš Vzestup. Uzdravení těchto nevyřešených věcí nebo co se děje s planetou? Existuje zde mnoho struktur a protokolů, které nemají nic společného s Osvíceným Světlem. Jsou umělé a naprogramované, jsou zručně navržené a je těžké je prorazit. Proto jsme se museli stát fyzickými a odhalit přestupky a nejhorší účely temnoty. Jenže tohle mi došlo až později. Tato cesta je opravdu pro silné, kteří se nebojí, kteří jsou odvážní, kteří pracují na tom, z čeho mají většinou všichni strach.


Pamatujte, že lidstvo se zrodilo z Lásky, aby bylo autentické a jeho historie sahá až ke Zdroji Stvoření, k Matce Života a vrací se k této autenticitě.


Většina lidí slyší ty hlasy z astrálu, které znám velmi dobře. Jsi k ničemu, máš nízké sebevědomí atd. Jakýkoliv takový nízký hlas nepochází ze Světla Osvícené pravdy a cokoliv se snažíte vytvořit ze strachu, protože na to nemáte peníze, protože je to příliš drahé, váš každý další krok je tvořen vždy ze strachu. To způsobí, že se budete točit v kole. Temnota drží lidi daleko od Světla a od pravdy. Bůh nám dává vždy to, co právě potřebujeme a když na to nemáme, je to vždy v pořádku. Může to být něco dočasného. Všechno určuje Bůh. A naše myšlenky tomu nesmí bránit. Naše srdce neustále bije s Božským srdcem. Kdykoliv se mě někdo snaží dostat do nízkých frekvencí, uvědomím si, kdo jsem a odkud pocházím. Moje síla pochází z Ducha, který je nad hmotou. To jsem já. Ta, co oslavuje Boha od počátku. Takže se k tomu vždycky vrátím a najdu novou cestu. Vždycky. Jsem královna svého života. Moje srdce patří Bohu. V mém srdci bije Bůh. Bůh stvořil moji cestu. Bůh si přeje Posvátné Sjednocení. Proč to zatím tak není je proto, že se všechny možné nefunkční unesené aspekty snaží prosadit do mé reality!


Každý den pracuji velmi pilně a nevím, jestli se tato práce dostane k lidem, kteří se chtějí osvobodit přes všechny ty invazivní taktiky a ponižující taktiky a bláboly, že z karmy se nemůžete nikdy dostat. Pff…jsou to bludy a ohavnosti, protože z karmy můžete vystoupit okamžitě. Vymanit se a vykročit vpřed, když učiníte pokání. Nikdo vás nikdy netrestá, trestáte se sami. Temnota netrestá, ale donutí vás tomu věřit, takže se začnete trestat sami. Mnoho lidí cítí obrovskou vinu a frustraci, protože jsou o tom přesvědčováni. Je to podvod. Trik, který většinou temnotě zafunguje. Uvědomte si, že všechny materiální věci jsou pomíjivé, jediné, co je věčné, je vývoj v Duchu. Můžete cestovat, nakoupit si auta a domy ale když se obrátíte a vrátíte k Duchu, jste jen ubohý člověk, v kterém se nepohnulo nic. Celý život byl jen povrchní. Žádná skutečná hodnota.


Ježíš Kristus řekl. Teď potřebujete žít v hojnosti bez ohledu na to, jak je střecha na vašem domě stará.


Temnota se snaží udržet vás v konfliktu se sebou a protichůdných myšlenkách. Nakonec z této bitvy budete muset odejít a zabývat se něčím jiným. Myslíte si, že bojujete s jinými energiemi, ale ve skutečnosti bojujete se sebou. Je to váš vnitřní konflikt, takže potřebujete udělat průlom. Někdy potřebujete odejít od určitých lidí, fyzicky nebo energeticky se odříznout od těch, kteří se neosvobodili a přenášejí na vás svá vlastní břemena. To je něco, co udělám kdykoliv, protože potřebuji chránit své vnitřní dítě. Někteří řeknou. Ale mě chrání Božská Matka. A já se vás ptám, jak vás chrání? Tím, že se díváte do nebe? Proč nejste schopní chránit se sami? Protože uvnitř vás není dobrý vnitřní otec a dobrá vnitřní matka. Proč má tolik lidí problémy s rodiči? Protože jim jen ukazují, že oni sami potřebují zrodit uvnitř sebe svého otce a svou matku.


Kdykoliv cítím nějaké útoky, kdy se padlé energie dožadují pozornosti, vím, že nastane průlom, další brány v těle budou aktivovány. Vzestup je cesta neustálých průlomů. Vyžaduje to hodně vytrvalosti, naše životní síla musí směřovat k těmto průlomům. Není čas ztrácet čas triviálními věcmi a lidmi, kteří nejsou dostatečně pokorní, nikdy nebyli pokořeni a každý den čekají, co udělají ti, kteří dláždí cestu. Nevděční přihlížející. Všechny jsem je pustila, vyhodila, nejsou připraveni vzestoupit. Jejich problém. Vzestup si vybere ten, jehož srdce cítí, že je Vyvolený. Vyvolený není někdo, kdo byl vybrán, Vyvolený je ten, kdo udělal dostatečné množství přípravné práce, je bdělý, věrný Bohu, a proto teď Bůh řekl. Ano, tebe jsem vybral a teď ti poskytnu extra speciální podporu, přenos energie.


A hádejte, co tyto Vyvolené Děti teď udělají? Roztaví všechna pouta Temnoty, svazující řetězy, všechna pouta zla. Jsme tomu velmi blízko. Velmi blízko tomuto prahovému bodu. Je to bod, který změní další úsek naší cesty, který se nazývá Velký Třesk. Věci nyní praskají ve švech, a to nás velmi ovlivňuje. Proto mám teď hodně fyzického tréninku. Tělo se musí hýbat. Také práce na velké zahradě je docela posilující workout. Temní ztrácí svoji přilnavost, už se ke mně nemohou dostat. Budu dál pracovat jiným způsobem. Už nebudou moct věci ovlivňovat. Pro nás je to jasné, ale většina lidí se nachází v hlubokém spánku, což není dobrá věc.


Hlavní zpráva této aktualizace Osvícené Rodiny je, že jsme v čase taktiky, kdy zcela zavádíme spontánní legislativy čili zavádíme nová práva, životaschopné zákony. Jsme v čase propouštění všech „falešných právníků“. Temní připoutali Duše přepsáním jejich smluv, plně implementovali Matrix na Zemi a začali přepisovat smlouvy s názvem Od této chvíle patříš k nám do Temna! Svázali všechny, spoutali a vytvořili v Božských zákonech mezery. Vytvořili zvraty. A teď pozor, obešli všechny Světelné Duše a vytvořili přepisy jejich smluv a stáhli je ze Spirály. Svázali je připoutali do kola, což bylo pro tyto Duše hrozné. Proto všechny tyto Duše teď musely být vráceny zpět do Spirály Života a vytaženy z kola. Proto Bůh teď vybral dispenzace a dekrety, abychom vykopali všechna zkreslení a anomálie, našli chybějící data a odkazy a udělali kolektivní přepis smluv Duší a přesunuli je do dohod Osvícení. Zlatá Spirála v zákulisí vytváří osvobozující práci. To nejtěžší máme za sebou. Teď přichází fáze Osvíceného protokolu. Existují Duše, které pokud neudělají posun teď, uvíznou pravděpodobně navždy. Pracuji na tom dlouho a dělám tom velmi zodpovědně a s čistou Láskou. Mám přehled. Duše, které nejsou plně probuzeny nevidí o co se hraje.


Pracujeme dlouho na tom, aby se tyto Duše dostaly do dýchatelné reality. Pravděpodobně zažívají problémy ve svém životě, protože se prostě čistí za eony let ze všech karmických trosek. Potřebují odraz některých věcí, které způsobily. Musí činit pokání a překonat to. Pokleknout na kolena a požádat o odpuštění. Hlavně sebe. Potřebují kráčet ke Světlu, dívat se do slunce a tím se jejich černý oblek začne rozpouštět, aby mohly být opět samy sebou.


Je to velké alchymistické dílo, co zažehne oheň těchto Duší, posvátný plamen přirozenosti jejich Duše. Už žádné smlouvy s egem. Světelné přepisy probíhají. Smlouvy se přepisují a uvolňuje se umělecké čisté Já, aby mohlo dojít k růstu a kvetení. Nechte Zemi vzít si vaše břemena a vyléčit se z temnoty. Jen důvěřujte procesu. Země je uzdravující element. Vaším jediným posláním v tomto životě je osvobodit se, nic jiného. Nemáte žádnou misi. Je čas regenerace. Když to dovolíte, Duše se začne uzdravovat, buňky se vrátí ke zdraví, protože dostávají zprávu o návratu Domů.


Každá Duše musí nyní pracovat na návratu svého hlasu a uzdravit svoji sexualitu. Sexualita není sex. Sexualita je pocit dobití vitality. Musíte cítit vitalitu, tady začíná sexualita. Cokoliv vás poutá k nějakému partnerovi je karmické, toxické vztahy s toxickou sexuální energií. Když spící lidé spí s toxickými lidmi, onemocní sexuální nemocí. Jakákoliv nemoc v těle ukazuje na slabost vašeho těla. Slabý Duch, slabé tělo. Jediný důvod, proč jste slabí je že vaše ego nedovolí vašemu Duchu vstoupit. To jsou jednoduché rovnice. Jestliže řeknete, že se vás to netýká, překlikejte si jinam.


Úplňky vždy přinesou úplné vytažení z velké temnoty. Novoluní jsou velmi důležité pro bytosti z Rodiny Světla, aby si udržely svůj neporušený projev. Proto musíme být opatrní, abychom se nenechali nasát do nějakých nedůležitých povrchních věcí. Novoluní to jsou naše brány, takže co udělá temnota? Temnota za mnou nezapomene poslat své věrné slouhy.


Beltain & květen – každý kdo je připraven, obdrží kódy Světla pro pohyb do Posvátného Sjednocení. Posvátné Sjednocení je krajina nastavená pro kohokoliv. Z této úrovně tvoříme vše, takže ji potřebujeme stáhnout ze Zdroje. A bylo to pro lidskou rodinu velmi obtížné získat tento přístup kvůli přestupkům, sexuálnímu trauma, neschopnosti vyjádřit nahlas své emoce, nepoužívání hlasu.


Někteří se stáhnou, protože co píši, je pro někoho nepříjemné a temnota také způsobuje, že si lidé myslí, že nejsou dost dobří. Někteří mají pocit, že mohou vyjít ven pouze jako dokonalí a sedět před někým, kdo je ve stavu Osvícení jen když budou dokonalí. Ale já jsem taky člověk a prošla jsem taky bahnem. Jen si potřebujete dovolit být milováni. Skrýváte své chyby, své prohřešky, pochybení a špatné chování, místo, abyste je uznali a uznali, že vás někdo miluje ať se děje cokoliv. Když to neuděláte, nebudete mít žádnou šanci cítit se milováni.


Brána k srdci je velmi důležitá. Musíte teď otevřít své srdce a přijímat Osvícenou inteligenci. Mnoho lidí ještě stále neotevřelo své srdce a staví realitu na svých touhách. Vyšší srdce není o vašich touhách. Je to o vyšších touhách. Pro Duši je nyní velmi důležité vstoupit do těchto Posvátných svazků. To je to, co Bůh chce. Jde o sdílenou celistvost a pochopení, jak Bůh vytváří – jako mužský a ženský protějšek. Takto může magická energie správně plynout. Jinak ne. Všechno se vyplavuje a staré potřebujete odhodit, protože je to většinou zkreslené. Nic nesoudíme, učíme se rozlišovat my jako Bůh, který chodí, mluví, cítí srdcem. Vybíráme si a učíme se vidět správně. Lidé plýtvají těmito dary Boha a příroda je pro ně něco triviálního a povrchního.


Poslední věc. Máme květen a Bůh udělá nyní důležitý krok na který musíme být připraveni. Tvrzení zní – všechen Solární odpor se zlomí. Co to znamená? Temní vytvořili mezi Měsícem a Sluncem energetický štít, který způsoboval reverzi energie. Obrácené cykly se přeruší. Dojde k silnému osvobození od lží. Čisté fotonické Světlo se správně spojí a už se spojuje s Osvícenou inteligencí. Nemohli jsme k němu přistupovat přímo. Duše, které jsou připraveny, budou léčivé dispenzace přijímat prostřednictvím svých dohod.


Nyní se připravujeme na maximální zásobu Světla, aby vše mohlo být napraveno, protože Duším bylo bráněno přijímat tyto dispenzace. Temní připoutali Duše k temné cestě a tyto Duše utrpěly šok. Žádná suverénní volba. Jako byste rozdělili atom. Život plný problémů, problémů a problémů. Život bez Lásky. Lidé si to vybírali, protože si mysleli, že nic jiného neexistuje.


Energie teď zesilují, můžete cítit zvýšené srdce, můžete se třást. To znamená, že se máte uzemnit. Dát ruce na zem, sednout si do trávy, proto mě tak vyhovují práce na zahradě. Miluji děla ohýnky. Ponořit ruce do hlíny, chodit bosa. Solární práce se zvyšuje. Způsob, jak teď pracuje Světlo, rychle pocítí temnota. Odezva bude rychlá. Temnota bude vymýšlet, jak se k vám dostat. Do každého atomu teď musíte dostat Boha a odmítat blázny.


Postarejte se o své vnitřní dítě, nemůžete ho zanedbávat a nechat ho hladovět. To je to proč někteří lidé prospívají, protože udělali spoustu práce na svém vnitřním dítěti ale vy ne a řeknete. Ale já nechci být dítětem. Proto vás temnota dostává a dostane zas. Temnota nenávidí děti. Proto se asi vyrábí černé kočárky pro miminka. Módní trend? Vnitřní dítě je klíč k Vzestupu. Klíč k radosti. Píšu o tom roky. Když nectíte Boha, ale ctíte své triviální fyzické záležitosti a touhy, nedostane se k vám Světlo.


Všechny Světelné bytosti pracují nyní v harmonii. Přináší impuls Matky nejlepším možným způsobem i přes veškerou infiltraci, která tu je a nyní momentum nabralo na hybnosti. Je to skutečný nádherný porod. Nádherné porodní kontrakce. Nyní potřebuje být dosaženo potřebného podílu Světla, aby se vaše společenství s Bohem stalo neporušeným. Jako kdysi dávno. Jednou nohou už jsme v nové sféře. Co se stane teď určuje to, co se stane jako další sféra na Zemi. Jen vy sami svým ztělesněním teď určujete, kam půjdete dál. Karma nebo Spirála? Hmm..?


Chcete se koupat s Boží inteligencí a vytvářet krásné věci nebo vytvářet materialistické věci, které mají pro Boha nulovou hodnotu? Pro svět Ducha nejsou nic. Nebo se půjdete zapsat do klubu přestupníků? Tak vám přeji hodně štěstí v dalším kole!


Pracujte teď jen s organickou sférou, Duchem zemí a přírodou. Základní ezoterický zákon a učení je, že Duch & hmota musí spolupracovat. Takže každý musí nyní odemknout ve své realitě to, co je falešné a zjistit, jak se to tam dostalo. Přeji vám z hloubi srdce, abyste vybírali správně. To je pro dnešek vše, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že oceníte, že tyto věci byly sdíleny veřejně, nejen pro Osvícenou skupinu. Můžete mi také poslat dar. Každopádně děkuji za vaši přítomnost.


Nemůžu uvěřit, jak nádherní lidé jsou v tomto Osvíceném společenství, nemohu uvěřit, že takoví lidé existují, protože jsem zažila hodně špatného, hodně lidí, kteří mají jen ego, jsou sobečtí a ovládající. Lidé, kteří se posmívají. Lidé, kteří nectí mě, nectí ani sebe a vy?


Božský plán bude naplněn, když budou všichni hrát své role. Respektujte mě, protože já respektuji vás. Odstraňte, odfiltrujte, vyčistěte, rozpusťte a zničte všechno, co není od Boha, co je zlé, co je přestupné. Lidé budou vytlačeni z komfortní zóny. Je to dárek od Boha a už se to děje.


Buďte součástí nádherného dědictví Osvětleného Světla a mějte víru, že Božský plán funguje. Mnoho lidí to ví a pracují jménem Boha – centrálního Zdroje, který pracuje skrze ně a vyzařuje skrze ně.


Prostřednictvím Svatosti Milovaného Krista, oslavy Boha, který je naším životním principem vás z místa této energie zdravím. Jako vždy vám přeji jen to nejlepší, mnoho Síly, Lásky a Moudrosti.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta