MISTROVSTVÍ VNITŘNÍHO MUŽE, ŽENY A DÍTĚTE PRO POSVÁTNÉ SJEDNOCENÍ UNIEVážení Milovaní, přeji vám krásné Velikonoce, které jsou zároveň vstupem do nového cyklu, jiného způsobu tvoření. Buďte srdečně vítáni u další zprávy, kde bych ráda přivítala nové zájemce, kteří přijali tuto cestu.


Jako Světelná bytost potřebuji zkoumat tuto sféru z mnoha úhlů a mnoha zkušeností. Mnoho náročných výzev. Potřebuji procházet temnotou a přestupky, pracovat s podvody, jaký boj se mezi Světlem a temnotou odehrává. Nejlepší způsob, jak skončit s bojem, podle mých zkušeností, je rozebrat všechny druhy tlaku a stresu, které vychází z opačných energií, které způsobují úzkost. Prošla jsem situacemi, kdy tělo a vnitřní dítě pro sebe vytvořily stresové situace a které ve výsledku došly do fáze, kdy umožnily uvolnění stresu a úzkostí, takže vnitřní dítě vyšlo z klece vězení na svobodu. Plán Boha je vždy dokonalý a tak se mnozí konečně dočkáme brzy úlevných změn. Nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat, je to alchymistický proces, který se děje na základě našeho ztělesnění a naší přítomnosti.


Jak neustále popisuji, temnota vytváří tlaky a buduje kolem nás klece, v kterých nejsme svobodní lidé. Protože jsem svobodný Duch, navíc jsem narozena ve Střelci, což znamená, že moje vnitřní dítě potřebuje žít zcela přirozeně, komunikuje se mnou zcela jasně, což ze mě dělá statečného krále, když si uvědomím, jaké situace jsem si vybrala projít v kontextu dosažení osvobození a Vzestupu.


Když pochopíte svého vnitřního Mistra, který se vždy spojuje s vaším vnitřním dítětem, doslova získáte klíč k životu sebemistrovství a sebeovládání. Pokaždé, když jsem se doslala v životě do nějakého „nepořádku“, pro mého Ducha to byl impuls, aby mě prohnal potřebnými podmínkami, které odbourávají tlak, který pak vstřebávám a skrze své tělo rozkládám. Je to vždy fyzická aktivita, co umožňuje pohyb životní síly a Ducha skrze tělo, a to je to co přináší vždy jen a jen pravdu. Pravda je něco, co je umožňováno prostřednictvím principu životní síly – jejího pohybu. Kdybych jen seděla u počítače a doma, nedělala žádné pohybové aktivity, uvízla bych v těle s těžkými deprimujícími myšlenkami. Myšlenky potřebujeme čistit a odbourávat spoustu husté energie z této sféry. A neexistuje lepší způsob než pohyb.


Tělo v této sféře není používáno správně, protože jsme tak zaujati mentálními dovednostmi, budováním mentálních schopností, což nás strhává do sféry, která není organická ani přirozená. Ne často si užíváme život, který je Duchem svobodným, založeným na Svatosti a Posvátnosti Života, který je čistý, bohatý, barevný, spontánní a vitální. Mnoho těl uvízlo ve stagnaci.


Princip tantry učili vždy praví jogíni a praví Mistři. Nemám na mysli falešné Mistry. Mistři učili, že tělo je vozidlo pro Ducha, pokud je vaše tělo čisté a nejíte maso a toxické jídlo. Správná strava je, což učili Mistři, veganská. Jinak tělo není schopné tantrického toku životní síly v těle pro uchování života. Bude stárnout a chřadnout. Pro tento správný životní tok potřebujeme zvládnout dvě polarity v těle a pro toto zvládnutí procházíte různými úrovněmi očisty. Buď jdete životem požitků nebo cestou ztělesnění čistoty. Vaše volba jako suverénní bytosti je jen na vás.


V kontextu těchto dvou energií v těle, existují dvě cesty Mistrovství. Je to učednictví ženského Mistrovství a mužského Mistrovství, což je dohromady učení Krista. Většina Mistrů v této sféře je nebo byla spíše typem guru a obvykle to byli muži. Lidé jsou na Zemi zvyklí na mužské učení, kde byla nutná disciplína a vytrvání přes všechny druhy nižších výzev jako je ovládnutí fyzického - elementárního , emocionálního, astrálního a mentálního těla.


Abyste mohli mít kontakt s vyššími aspekty vašeho Já, jako je Světelné tělo a Vědomí, musíte se věnovat svému fyzickému tělu. Lidé, kteří se chtějí vydat duchovní cestou, neustále narážejí, protože se nestarají o své tělo a vnitřní dítě. Vnitřní dítě je nejdůležitějším obyvatelem těla pro zvládnutí Mistrovství. Součástí ženského učednictví je tedy dosažení tantrického proudění životní síly.


Sjednocením mužského a ženského principu v těle, je jedno jestli jste muž nebo žena, se děje to, že tělo dochází ke změně toho, co vyzařuje. Ženy to mají na této cestě těžší, protože ženské Mistrovství představuje cestu učení do hloubky cítění. Ženský Mistr je vždy více vyladěný než muž jako Mistr, protože ženy jsou vyladěné na Lůno Matky života. Ženy to mají v této sféře těžké, protože je velmi indoktrinovaná, naprogramovaná, aby odklonila a popřela ženské Mistrovství. Neznamená, že krásná, přitažlivá žena, Bohyně, ovládá toto učednictví ženského Mistrovství.


Když se někdo přiblíží ke mně jako k ženské Mistrovské bytosti svým egem, dívá se na mě někdy jako na ženu, která chce svést muže. To je zcela pokřivený pohled. Žena Mistr není v této sféře chápána správně, ctěna a dobře oceňována, protože lidé neví, že jako žena dělám spoustu práce v zákulisí, která není vidět.


Ve Světelných sférách je to zcela naopak. Ženské Mistrovské bytosti jsou považovány za královny. Muži jsou spravedliví právoplatní králové. Nedělají si žádné nároky na ženy, společně spolupracují a ženskou sílu vidí jako sílu zrození.


V této sféře je to přesně naopak. Jen muži mají moudrost a znalosti, žena v podstatě ani nemůže být guru. Skutečná žena přinášející do tohoto světa učednictví ženského Mistrovství vždy odmítne arogantního studenta, někoho, kdo není pokorný ani učenlivý, kdo přichází s chladným egem za účelem střetu zájmu. Takový člověk nutí lidi, aby byli strnulí a stagnovali na své cestě a ani nedovolí ženský princip života ve svém vlastním životě. Chce jen využívat výhody plynoucí ze zažívání života, odmítajíc tantrickou cestu. Tantra je základ života. Je to Bůh, který je čistý, organický. Je to druh pravdy, které nikdy nemůžete dosáhnout mentálně. Buď jste pravda nebo ne, buď to ztělesňujete nebo ne. Buď je to Bůh nebo to není nic.


Ne každý se chce učit to, co zde předkládám, dělat práci, bez které to nejde, většinou lidé chtějí jen výhody. Každý má potenciál Mistrovství a zcela stejnou úroveň výchozího bodu, ale jestliže nečtete tyto texty za účelem svého sebeovládání, ale raději zůstáváte ve své strnulosti a kontrole mysli, můžete klidně teď hned překlikat někam jinam. Tato cesta je cesta učení Mistrovství k úplnému pochopení sebe sama a ovládnutí sebe sama, v případě že ctíte sebe, místo zbabělého utíkání a schovávání hlavy do písku.


Přijímání pravdy je na počátku těžké, lidé většinou přichází a zase odchází a to proto, že uvnitř jejich osobnosti dochází ke střetu ega, ale vy zároveň potřebuje dojít ke smrti ega. Je to něco jako temná noc Duše a kdo to prošel, ví, že smrt ega je těžká a tvrdá dřina, protože osobnost smrt odmítá, ego smrt odmítá. Ego musí umřít, protože neslouží vašemu blahu.


Z tantrického pohledu popíráte život, odmítáte život, bráníte se životu. Vzdorujete svému pravdivému osudu a tím, že se bráníte krásnému životu, vytváříte jen spoustu karmy, protože operujete jen z pozice sebekontroly a ptáte se: “ Jak je to možné, že ona chodí každý den na procházku, maluje, běhá po lese a fotografuje, usmívá se. Jakto, že může chodit celý den venku?“ Protože jsem svým vlastním pánem. Protože jsem se jednoho krásného dne setkala s Bohem, s Universální silou života, která je čistá a neposkvrněná.


Někteří lidé se cítí pronásledováni, vždy najdou desítky výmluv, proč nevkročit na tuto cestu, anebo někteří chtějí, ale přistupují k ní mentálně. Nikdo nemůže být Mistr, aniž by byl hravý a nezapojoval své vnitřní dítě. Všichni Mistři jsou vždy velmi hraví. Milují žertovat, protože jejich vnitřní dítě je zajedno se životem a nebrání se životu. Protože jsem ušla tak dlouhou cestu, ego-lidé se mnou nemají nic společného. Nechápou mě a nerozumí mi.


Cesta Mistrovství je cesta Světla i temna a někdo, kdo nechce čelit svým Stínům, pracovat na svých Stínech, konfrontovat se se svými stíny, bude přilepen a uzamčen ve velmi husté sféře. Zevnitř uzamčen a tvořit každý den jednu karmickou situaci za druhou, nesvobodu. Líní lidé zůstali v tomto rozloženém systému, jen snili, ale nikdy nevykročili na tuto cestu. Tito lidí mají představu Mistra jako vážného člověka. Ruce pryč od všech, kteří jsou o tomto přesvědčeni. Lidé, kteří mě znají, ví, že mám ráda vtipy a legraci tak jako všichni, kteří jdou cestou Osvíceného Vzestupu a kteří ví, že Duše, Duch a tělo nejsou oddělené. Toto sjednocení je velmi pokorné. Růst těchto bytostí Mistrů se už nikdy nezastaví.


Buďte hraví, užívejte si života, objímejte život. Lidé chodí pro rady k léčitelům, ale nikdy nemyslí na jednoduché věci. Klíč k uzdravení leží v jednoduchých věcech. Sezení a návštěvy léčitelů, to vše musí být používáno s mírou. Mnoho guruů jsou jen podvodníci a falešní proroci, agenti ďábla. Ďábel je nepřítel Boha a nepřítel Krista. Proč to tak je? To se stalo proto, že padlé aspekty života řekly, „Nechceme sloužit Bohu, chceme si dělat co my chceme a rebelovat proti Bohu. Bůh po nás pořád jen něco chce!“


Sloužit Bohu je velká čest. A když jako Světelná bytost dostanu úkol, nikdy se neptám, jako Mistr jdu do služby. Mnoho lidí zpochybňuje život a točí se v kole místo, aby přijali život. Někteří se stanou čarodějovými učni. Jako Milarepa, který se později stal žákem Marpy, aby prošel tvrdými zkouškami, aby očistil svoji špatnou karmu a později přijal tantrické zasvěcení.


Když vstoupíte do své celistvosti, temnota s vámi už nemůže manipulovat. Když vstoupíte do své celistvosti, začnete si důvěřovat. Bezpodmínečná důvěra je přímo spojena s vaší bezpodmínečnou Láskou.


Mužské Mistrovství se nelze učit bez ženského principu. Nejde to. Jsou spojeny a propojeny. Jsou Jedno. V této sféře potřebujeme ženské ale i mužské učitele pravého Světla. Mistr může učit pouze skrze dosažení své neposkvrněnosti, takže může na druhého člověka přenášet kódy čistoty. V Sanskrtu se to nazývá Shaktipat. Překládáte svoji energii na druhého, na jeho Duši, která potřebuje pozvednout a postrčit dopředu. To je schopnost, o které jsem nevěděla, že ji mám. Je to přenos založený na srdci. Je to překlad vysoké duchovní inteligentní životní síly do těla.


Proč lidé v materialistické sféře často neudělají žádný pokrok? Protože jim chybí dostatečný Světelný kvocient, který jim může předat guru jako nejčistší dispenzaci života. Ale guru je dnes v této sféře považován jako někdo, kdo má velké publikum. Jsou to však většinou lidé, kteří mají velké díry v životě, ale velké bohatství. Zeptali jste se někdy sami sebe, kdo to všechno podporuje? Ti, kteří se stali ze dne na den slavní. Guruové bývali vždy skryti, protože mimo jiné měli mnoho nepřátel. A málokdo takovému člověku rozuměl, protože měl vysokou inteligenci. Proto ne každý to hned dostane z první ruky, ale takové informace se musí uvolňovat postupně. Integrována vrstva za vrstvou.


Každý jsme jiný, a proto ne každému budu vyhovovat, záleží na Světelném kvocientu. Pokud je Světelný kvocient nízký, tito lidé ode mne odejdou nebo budou útočit. V této sféře se guru stal někým, komu přikyvuje velké množství lidí, aniž by zpochybnili jeho učení. Masově strhávají lidi do své úrovně Vědomí. Mnoho duchovních lidí se stalo po roce 2012 slavných, ale když je posloucháte, pohybují se kdesi v duchovních vzdušných zámcích. Zeptejte se někdy takových lidí na vztah s manželkou nebo dcerou. Myslím, že si hned uděláte jiný obrázek.


Když jste pravdivý člověk a čistý člověk, nemusíte nic skrývat. Můžete hovořit o čemkoliv. Sdílím cokoliv ze svých zkušeností. Jsem transparentní, plná integrity, nemám co skrývat. Nikdy se nevyhýbám upřímným odpovědím. Nikdy nic neudělám proti Bohu.


Když objevíte nějaké podezřelé body, potřebujete klást otázky. Jako když se zrodil podvod s koronavirem. Nikdo se neptal na politické podvody. Nikdo se neptal, co obsahuje vakcína. Bla, bla, bla, jen házeli argumenty a převraceli pravdu. Člověk, který nežije v těle, žije v mysli, a tudíž není sladěný se skutečným guru, protože mnozí guruové, také já, jsou Starověké Duše, které nepocházejí ze Země. Mají velmi odlišný energetický podpis, což je dělá jinými bytostmi. Světelnými Mistry. Tyto věci jsou na Zemi velmi vzácné. Jejich učení je posvátné. Přístup k životu je základ těchto učení.


Musíte se naučit poznat rozdíl mezi guru s plnovousem na podstavci a tím, kdo má moudrost na rozdávání, kdo je spravedlivý. Musíte si nyní všimnout, že falešní proroci jsou nositeli energie podvodu a všechny kdykoliv odhalíte jednoduše tím, když jim pokládáte správné otázky. Skutečný guru nikdy nepracuje s masami lidí. Jeho způsob učení je, aby se člověk věnoval vlastnímu Mistrovství. Musíte se setkat z očí do očí. Pokládá vám otázky, na které si sami odpovídáte. Cílem je vytáhnout z vás vaše vlastní Mistrovství, ne předávat znalosti.


Mnoho lidí manipuluje prostřednictvím řeči těla. Agenti. Podívejte se na někoho, kdo je slavný, má dobré charisma. Pamatujte, že charisma není dobrá věc, charisma je většinou falešné, protože tito lidé ví, jak přitáhnout posluchače a kupující. Rozdíl je, když vyzařujete přirozené životní charisma jako domorodý Mistr. Pravé šamany, většinou nenajdete, nejsou součástí vašeho života. Právě takové bytosti vám mohou nabídnout mnohem víc. Osobně se zaměřuji na používání a vkládání zrcadel pro poznání konkrétních věcí. Je to velmi čisté, protože jsem vyléčila své přestupky a své vnitřní dítě jsem udělala Mistrem. Vaše neuzdravené vnitřní dítě vám totiž může velmi snadno zablokovat cestu k Mistrovství. Vaše ego zablokuje vaše vnitřní dítě a dítě bude blokovat Mistrovství. Zeptejte se sami sebe, jestli jste ochotni vstoupit do srdce a z tohoto bodu udělat něco pro druhého. Jestliže ne, ukážu vám vaši pravou tvář.


Falešní provinilci a podvodníci se naučili, jak udělat zrcadlo příjemné. Ani by vás ve snu nenapadlo, že je s nimi něco špatně, a to se děje věky. Podvodníci nebudou mít už šanci, když začnete jednat jako pilný Mistr. Nakonec všem podvodným energiím poděkujete a naučíte se pracovat s energií podvodníků zcela jinak. Energie podvodníka není jen temná, je to všechno, co se leskne.


Potřebujete pracovat se svými Stíny, přijmout je a obejmout. Mnoho lidí se za své Stíny stydí, takže utíkají a utíkají. Začněte všemu čelit s Láskou, protože Ženský princip učení je plynulost života. Mužský princip je disciplína. Je potřeba obou. Mnoho lidí ani neví, jak mocní jsou. Největší dárek, který můžete dát sami sobě je dar probuzení. Následovat výzvy a průzkum. Dobrý učitel vždy spustí vaše Mistrovství.


Přemýšlela jsem, co člověka přiměje dělat šílené věci, a mít život plný nepořádku. Stane se to, když děláme svoji každodenní rutinu celé týdny a roky, život je všední Když riskujete, v žilách se rozproudí krev. Tělo uvolní stres. Vždy jsem cítila, že mé vnitřní dítě potřebuje vyjadřovat svoji přirozenost bez ohledu, jak bláznivé to může někdy být. Potřebuji vybíjet přestupné energie a někdy chodit po okraji vysokého srázu. Jezdit na kole rychle. Lézt po kopcích. Být spontánní. Včera mi podklouzlo kolo a já jsem spadla, ale nějak jsem se naučila padat. Chodím vždy se svou Světelnou ochranou. I když jsem byla v nebezpečí, byla jsem v bezpečí. Dobrodružné situace v přírodě vytvářejí vysokou magnetickou energii a tělo uvolňuje mnoho zátěže. Dobrodružství je něco co, vnitřní dítě velmi léčí.


Doufám, že jsem pro vás dnes byla něčím inspirativní. Někdy potřebuji sdílet jen životní příběh než předávat znalosti. Užívejte si život. Děkuji, že jste v tomto prostoru se mnou.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta