KRÁTKÁ AKTUÁLNÍ ZPRÁVA

Vážení Milovaní,


22. únor byl super výkonným dnem. „Brána“, kterou Starověcí Mayové interpretovali jako OC. Jak jsme mnohokrát poznali na vlastní kůži, OC je zmocnitel Božských Zákonů, kterým podléhá Život. Je to Brána umožňují přístup do vyšší hustoty a jak víme, přístup do každé takové reality je umožněn na základě naší energetické transformace, transfigurace a transmutace, cesta neustálého zdokonalování.


Ale to je všechno o vyrovnání a práci s energií, ne o fyzických věcech nebo událostech. Toto jsou vzácné Božské příležitosti k prohloubení našeho odhodlání Ducha a vnitřní práce na tom, co vytváříme. To je také vše o Ženském principu Života a našem otevření se Božské Jednotě. Sjednocení uvnitř. Někdy stačí vzdát se kontroly nad něčím známým, zastaralým a stagnujícím, co nás stále drží. Abychom se sladili s Osvícenou časovou osou Vzestupu, každý kousek naší současné reality musí být prozkoumán a posunut z bodu „zvratu“ do bodu osvobození Duše. Každý, kdo již s oddaným úsilím pracuje na své vnitřní alchymii, bude nyní moci zažít, co to znamená vkročit do nového „oděvu“ Světla. Spojení s naším Světelným tělem bylo v procesu po celou tuto dobu a my brzy uvidíme výsledky této alchymistické práce transformace, transmutace a dokonce transfigurace!


Další věc, kterou chci s vámi sdílet je, abyste nezapomněli, že ne všechno a každý, kdo prochází „synchronicitou“, je od Boha nebo posláno Bohem. Moje Osvícená rodina již oznámila, že tento rok bude mnoho falešných proroků a tlačených událostí, aby odtáhli pozornost od vaší pravé Kristovy cesty Osvíceného ztělesnění Posvátné Unie. Musíte se skutečně stát vědomým „životním hackerem“, čili někdo, kdo zná sebe, kdo rozumí dovednostem o neoprávněném přístupu, protože ne každá zpráva nebo šepot, který obdržíte, je Boží vedení. Dokud se vaše vnitřní lidské dítě stále neléčí, jste vždy náchylní k falši a tomu, co přichází jako falešné Světlo. Nenechte se zmást, protože ne vše je řízeno Božstvím, dokud se plně nestanete skutečným Mistrem v Kristu. Musíte se prosadit a prokázat svou suverenitu za všech okolností. Mnoho „falešného vedení“ je mentální projekcí zraněného vnitřního dítěte. Dobrou zprávou však je, že tyto situace můžete vždy použít jako referenční body, pomocí kterých získáte přístup k většímu léčení. Naučte se hlídat své vlastní brány a nepouštějte dovnitř jen tak někoho! Poslouchejte prosím celým svým Bytím, nejen ušima!


Po dnešním krátkém čtení jsem dostala velmi zasvěcené odhalení. Moje Osvícená rodina mi řekla více o Osvícené dohodě. To odpovědělo na mnoho mých otázek. Každý měsíc jdu hlouběji a hlouběji a všechno se to tak dokonale spojuje, navzdory všem temným překážkám, přestupkům a únosům. Ve skutečnosti se ukázalo, že neznají nejpodstatnější informace. Což z nich dělá mnohem méně, než za jaké se považují. Nejsou nic jiného než temní mágové, kteří terorizují Světlé bytosti ve jménu „moci“.


Kdo jste byli, než vás oddělili od Boha? Proč nechcete být tím, kým jste vždycky byli? Božskou dokonalostí, která je stále uvnitř vás. Jste skutečně mocní, když něco musíte využít od jiných Bytostí a jejich inteligence Životní síly? To je skutečně ubohé, zejména když to není nic ve srovnání s pravou slávou a vítězstvím Krista. A všichni Osvícení to stále znovu a znovu demonstrují!


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta