HLAVNÍ PRŮLOM
Vážení Milovaní Božští Společníci,


dnes budu psát o důležitém průlomu. Pokud tato slova cítíte v srdci, neberte je na lehkou váhu, ale s velkou úctou a oddaností a Službě Bohu, protože proto jsme tady. Alespoň někteří z nás. Pokud sledujete mé zprávy pravidelně, jste součástí vyvolené skupiny Vzestupu. Pokud je čtete ze zvědavosti, není to totéž, ale pokud děláte svou práci zodpovědně, patří vám velké poděkovaní. Jste-li vedeni podporovat práci, která se děje spíše v zákulisí, protože žonglujeme s mnoha věcmi najednou, s oběma světy 3D a misijní prací děkuji, podporujete mě i sebe.


Prošla jsem nyní několika velmi silnými průlomy, nicméně Temnotě se to nelíbí. Musela jsem to udělat, vložila jsem své Světlo a energii do nějakých temných energií. Mnoho lidí stále nevěří v činnost Temné strany a padlého Světla, což je to samé. Temnota je skrytá a číhá v převlečení za Světlo ze všech možných stran. Mnoho lidí se domnívá, jak mnoho Světla tu je. Ale polovina z toho není Světlo.


Světlo napodobuje Zdroj, to je skutečné pravé Světlo. Temnota je stagnující dokola se otáčející pořád ta samá nehybná těžká energie. Stále musíme dělat vlastní práci a výzkumy a učit se dovednosti rozlišovat a rozvíjet své dary, kvůli práci Vzestupu. Chcete-li vzestoupit, víte, že na sobě musíte pracovat.


Jsem velmi nadšená z průlomů, protože se uvolňuje a osvobozuje energie stagnace, což má vliv nejen na náš osobní život, ale i na kolektivní život. Pokud máte toto poslání a děláte průlomy ve svém osobním životě, nakonec cítíte příval zářivého Světla, které napájí naši životní sílu.


Pracujeme již dlouho s inteligentní životní silou, takže jsme se stali velmi zruční, na rozdíl od Temných. Ať se snaží udělat cokoliv našim tělům se svými protichůdnými činy, vždy se od nás tato energie odrazí, protože my jsme se stali velmi silní, zatímco oni jsou slabí a zranitelní. Více a více. Naše silné Světlo používáme na všechny činy Temných. Nicméně to, co se děje nyní, protože Temnota se snaží o něco, co si opět zamane, Bůh to vždy odřízne a odehraje poslední úder jako odplatu, jako Boží hněv. To se týká samozřejmě těch, kteří jsou velmi pilní ve své Světelné práci. Temní nyní začali používat všechny možné prostředky, abychom se s nimi zacyklili. Prostřednictvím jedinců, kteří nesou Temné Semeno. Není to nic proti konkrétním jedincům, ale je to vyšší účel černé magie, která se marně snaží. Jak funguje černá magie? Černá magie využívá ke své práci lidi s karmou. Černá magie je práce padlých Duchů, kteří v současné době působí na lidi. Ovlivňují jednotlivce nesoucí Světlo.


Pokud si toho nejste vědomi, nebudete to vědět. Mnoho lidí, kteří stále pracují s temnotou, s ní v podstatě uzavřeli smlouvu. Nejsou přímými padlými bytostmi, ale jsou oběťmi Temnoty. Slouží Temnotě. Pokud někdo má vztah s karmickým člověkem, tento člověk na něm vykonává černou magii, týká se to většinou velmi nízkofrekvenčních jednotlivců. To je vzácné, ale co je časté, že se většinou Temnota zahákne prostřednictvím jejich vlastních padlých akcí, které nepocházejí z čisté Lásky. Protože oni sami mají tyto temné vzorce. Jejich Láska ještě není očištěna, takže do vás přenáší rozložení Temnoty. Pověsí se na cokoliv, co není očištěno. Pokud vaše vnímání není jasné, většinou dochází k přestupkům v myšlení. Znám to velmi dobře, protože jsem se často nemohla dostat k čistému myšlení, což se mi nakonec podařilo, kde jinde než v přírodě. Moje myšlenky byly uneseny nějakou situací nebo člověkem, a nemohla jsem tomu uniknout delší čas s bolestí hlavy, kdy už to konečně skončí. Ale pak jsem to pozorovala velmi bedlivě, odkud toto našeptávání přichází a bylo to od zlovolných frekvencí skrze nepřejícného člověka. Tuto nelásku ke mně zažívám od určitých lidí velmi dlouho. Takže zatím nemohlo dojít k uzdravení mezi mnou a tím člověkem. Ale každá bytost musí růst skrze vlastní Vědomí. Všichni na cestě Vzestupu musíme uznat Temnotu, co dělá a jak to dělá.


Temnota se snaží a chce pracovat vždy na kořenové úrovni. Ale v každém příběhu o Satanovi a Kristu, čteme, že Kristus vždy zvítězí. Nemám na mysli Krista jako individuální bytost. Kristus je práce týmu bytostí.


Jestliže člověk nedokáže měnit věci správně, pak nefunguje prostřednictvím správné rotace svého Světla. Tato rotace je narušena záměrně, aby se lidé nemohli spojit se Zdrojem, protože mají kolem sebe mnoho překryvů temné energie včetně 5G, WiFi, práce na PC, s telefonem…. atd. Což je prostor s nízkou frekvencí, kde může velmi těžko dojít k osvobození. Temnota je v takovém prostoru velitelem.


Zdroj má vždy jasnou čistou vizi. Je to Božský obraz čistoty a neposkvrněnosti. Někteří z nás držíme velmi vysokou Světelnou inteligenci, takže Temné bytosti se chtějí dostat k naší kořenové úrovni, úrovni Semene. U mnoha z nás selhaly. Chtěly rozptýlit tvorbu Zdroje a naši Božskou vizi. Snaží se neustále dokola vnucovat svoji padlou falešnou realitu vlastně všude, kde se pohybují, takže vám dohodí falešného partnera nebo různé falešné okolnosti. Jsem si jistá, že ani neví, že to dělají. Nikdy nekomunikují přímo, ale manipulují svými neupřímnými umíněnými názory. Nedokáží odpovědět jasně na co se ptáte, ale skrze své padlé myšlení. Promítají své padlé myšlenky jako na bílé filmové plátno v prostoru, aby unesli Božské vize. Když se Temnotě podaří dostat někoho na úroveň, kdy už není schopen vidět skrze svojí Božskou inteligenci, bude vždy unesen, což vidím u většiny lidí, protože spí. Zatímco Božské bytosti jsou si plně vědomi sebe, kdo jsou.


Od počátku časů, a píše se o tom v mnoha proroctvích, je evidentně známo, že Temnota nebude úspěšná, ale zvítězí Posvátné sjednocené Unie a to ve prospěch těch, kteří pracují pro Boha. Temní se budou dál stále velmi snažit, tvrdě snažit, ale nebudou vítězní. V kontextu toho mi Duch nabídl používat další jméno a to Victoria. Nikdo z nás nezná výsledek Boha, kdy a jak se co stane, ale musíme být silní jako Světelné Osvětlené Bytosti sloužíme Bohu bez jakýchkoliv podmínek. Jako Osvětlené bytosti se nikdy neptáme Boha, kdy a jak a co, ale důvěřujeme jeho Plánu a sloužíme mu celým svým srdcem.


Všechno jejich snažení je marné, upřímně po mnoha, mnoha zkušenostech jsem překvapena jejich hloupostí a věrností Temnotě. I když prohrajeme nějaké bitvy, vítězství ve válce je naše. Pamatujte, že nikdo absolutně nikdo nemůže uniknout Zdroji, což je Láska. Ti z vás, kteří nejsou jen duchovní, ale jsou také zbožní, žijete jako Bůh, jste ztělesněním Božského Zákona, přírodních principů Stvoření. Mnoho duchovních lidí nedělá žádnou práci, aby ztělesnili Ducha v těle, Ducha v akci. To je to, co někteří reprezentujeme.


Každá duše, která chce vzestoupit, musí nejprve tuto vizi mít. Musíte mít vizi svého vnitřního milence. Jasnou touhu a bez pochybností, nejistoty, nízké sebeúcty, nulové sebehodnoty, s tím, že musíte jen tvrdě pracovat a dřít. Nic z toho není pravda. Tyto věci byly uneseny Temnotou. Nemusíme vůbec tvrdě dřít. Zdroj je milující Láska s bohatou povahou a dává nám vždy to, co potřebujeme.


Posvátnou Unii budu podrobně vysvětlovat v naší krásné komunitě, protože je to pro pokročilé, nicméně to, co je v současné době důležité, aby mužský prvek byl osvobozen, aby se dostal do svého Císařského stavu bytí, ale to, co cítím už dlouho, je neschopnost shodit masky, vstát a jít odvážně vpřed.


Proč se nemohou osvobodit ze svých karmických věcí? A Duch řekl SUCCUBUS, což Wikipedia vysvětluje jako ženského démona, který se živí spícími muži a bere jim jejich životní sílu, což je vlastně astrální milování. Ve skutečnosti to není žádná taková Láska jako v Posvátné Unii. Velmi mnoho astrálních entit podvádí lidi a lidi tomu věří. Mnoho lidí popisuje sex s astrální bytostí, to není nic jiného než Démon. Nikdo, kdo jde cestou Posvátné Unie nebude mít nikdy sex s takovou démonickou bytostí ani člověkem s těmito sklony. Nikdy. Mnoho falešných guruů se prezentuje jako duchovní, mají většinou ženské publikum a berou od žen jejich životní sílu a vitalitu. Když čerpáte energii z lidského těla druhého člověka a krmíte s ní svůj tělesný systém, je to proto, že jste se spojili s démonem. Temnota nežije čistý život. Je to fikce a čerpání sexuální energie z astrálních úrovní.


Je doba, kdy mužský prvek potřebuje pomoci, protože byl muž velmi sabotován. Znám takového člověka, a to se děje také na kolektivní úrovni. Podívejte se na kolektivní úroveň, co se děje, protože to vždy zažíváme na určité úrovni osobně. Pokud necítíte Temnotu a věříte, že takové věci nedělá, ani zmatek ve vašem životě, že vás se to netíká, nikdo toho není ušetřen, nikdo nemůže utéct a schovávat se před Temnotou. Nikdo nemůže říct: “Jsem tak dobře schovaný a imunní.“ Nesmíte být líní a sedět na terase s alkoholickým koktejlem a cigaretou, protože pak přitahujete astrální sféry. Lidé čtou mnoho New Age knih, ale pravda je ve starověkých proroctvích a knihách. Také Rudolf Steiner píše krásně o Temnotě.


Lidé chodí na tantrické workshopy, což není nic jiného než orgie, kam se připojuje mnoho démonů. Vztah je vždy pouze o dvou lidech, žádná trojice. Lidé nemají ani potuchy, jak je to nebezpečné. SUCCUBUS je také muž, který se živí spícími ženami, bere si od nich životní energii. Lidé to nevědí, a tak prodávají svou sexualitu do nízké formy jako je pornografie, trojúhelníkové vztahy, karmické situace. Nikdy nepoznají svoji moc a tantrickou sílu, aby se mohli stát Bohem. Žena SUCCUBUS ovlivňuje muže tak, že ho unese, což je temná magie. Vysává životní sílu a Temní tomu říkají tomu sklizeň. Znám takového člověka. Protože do nich ještě nevstoupila jejich moc a síla, jsou náchylní k Temnotě, ale jejich ego jim řekne, že oni takový problém nemají. Znám takové lidi s nejhorším scénářem a jsou plní strachu. Potřebují požádat o pomoc, a to ty z nás, kteří opravdu odvedli Mistrovskou práci v kontextu Temného díla, protože jim můžeme pomoci, ale jsme opravdu bezmocní, pokud se nikdo neptá. Osobně nemohu udělat vůbec nic.


Pokud se mě nikdo neptá, nemohu pomáhat. Mnoho lidí chce pomáhat, ale nejsou k tomuto povoláni. Odejděte od nich, protože akorát dostanete karmickou facku. Za druhé, Temnota vás unese. Existuje pouze jediný prostor, a to je upřímnost a otevřenost. Ale kdo opravdu přijde a řekne: „Hele, ležím právě v příkopu Temnoty, a nevím, jaké kroky udělat.“ Proto stále nabízím soukromé skype sezení, ale nikdo se neptá. Mnoho lidí spadlo do spárů někoho, kdo je vysává. Všechny takové lidi jsem vyházela a kdykoliv vyházím nekompromisně ze svého života. Chtějí jen vysávat, protože se nechávají vysávat z astrálních úrovní.


Nikdo se nemůže probudit do vědomého probuzeného stavu, kdo chce spát na astrálních pláních. Když se necítím vedle člověka dobře, což se stává velmi často, protože jsem se tak vyčistila, odcházím pryč. Pracovala jsem na tom dlouho a stala se suverénní bytostí a může to udělat každý. Sdílím a mluvím autenticky, a navíc hovořím pouze, když se mě někdo zeptá, jinak se nevyjadřuji k ničemu. Pracovala jsem dlouho na svých mylných přesvědčeních, protože jsem se chtěla stát krásnou Světelnou čistou Osvětlenou Božskou bytostí, kterou jsme všichni. Lidé mají většinou jiné životní cíle a vize.


Vidím mnoho zablokovaných lidí. Ze srdce ráda bych jim pomohla, ale nemohu, protože oni blokují mně a nepustí mě k sobě: “ Ne, nechci.“ Bohužel, jejich svobodná vůle. Dokud budou odmítat se uzdravit, Temnota s nimi bude hrát triky, aby je udržela v nižší hustotě. Život jde změnit okamžitě, kdyby řekli Životu „Ano. Chci se uzdravit, chci se z toho dostat.“ Jestli nevíte jak, začneme postupně a od začátku. To dělá Světlo, mění činy Temnoty ve svůj prospěch. Temnota chce dělat věci jen pro sebe. Světlo nemůže zabránit dělat Temnotě její věci, ale to, co Světlo může je, prorazit skrze Temnotu a otočit to zpět do svého Zdroje své vlastní síly. To je to, co dělají Světelné bytosti. Trénovali jsme to eony let v Galaktické škole.


Temnota na Zemi prochází všemi úrovněmi, a lidé, kteří učí, že v 5D není Temnota, lžou. Ale pokud existujete v páté hustotě jako mocná a suverénní bytost, i když procházíte všemi Temnými stíny a nejtemnějšími aspekty, ale zvládli jste své Mistrovství, existuje zcela jiná dynamika mezi Světlem a Temnotou.


Jako velmi inteligentní Světlená bytost, ani já jsem Temnotě neunikla. Na druhou stranu, mě poslední dobou začalo bavit ji poznávat mnohem více. Temnota vás dostane kdokoliv se jí zamane, pokud máte nějaké závislosti, deprese a jste ve stavu, kdy jste utlačováni. Temnota vám podá cigaretu a řekne vám, že to je pro vás nyní to nejlepší. Měla jsem na osobní konzultaci lékařku, která ráda používala tuto výmluvu. Také už dávno nesleduje můj blog, protože cigareta spojuje lidi a nižšími frekvencemi. „Oh, ne, nepotřebuji vaše věci číst.“


Pokud se někdo nyní nachází v problémech a je na rozpacích sdílet své niterné bolesti a nechce si nechat pomoc, zůstane v izolovaném stavu a izolovaný stav je smyčka, takže se nikdy nedostane z nepořádku. Mužské Božství potřebuje Ženské Božství, aby muž překonal karmické situace zakořeněné v pocitech. Lidé natahují ruku, potřebovali by pomoc při hledání správných informací, protože existuje mnoho falešných informací, ale pokud si neřeknete o pomoc, budete mít potíže, a přitom nikdo nemusí v potížích být. Je tu hodně pomoci, když zvednete zadek a řeknete si o ni. Není to o tom dřímat v tomto cyklu na pohovce nebo v trávě, že všechno jen tak zmizí. Ne, budete uneseni astrální sférou jako oběť, což vidím u mnoha lidí ve spánkové paralýze, takže dojde k přestupkům. Zažila jsem to také, zneužívání lidmi, kteří se tváří jako přátelé, psali mi přání k svátku a posílali srdíčka, můžete to zažít s partnerem, pokud nějakého máte, v rodině, s přáteli i jinými lidmi.


Ve 3D svoji karmu nevyřešíte, musíte pracovat s Duchem, protože Duch vás odpojí a přesune ke Světlu. Všechno je to jen otázka suverénní integrované volby. Jestli nevíte, nebo nechcete začít, budete uvězněni ve vašich okolnostech, nebudete vědět co dělat a co dál. Budete čekat na zázrak nebo všechno jen odkládat. Pak další a další, až vám nakonec ujede vlak. Když nevíte, kde začít, položte své ruce na srdce a požádejte Boha, Zdroj, Svatou Matku, Světelné bytosti a řeknete jim, že volíte sebe jako Osvětlenou bytost a Krista, protož toto jméno je silné, tak, že už v tomto začne Temnota ztrácet svoji sílu.


Vidím některé lidi, jak se tomu vysmívají, vysmívají se mě, berou to jako nějakou hru, ale jste opravdu hloupí, protože není čas na hry, není čas být pošetilý, být hloupý. Omlouvám se, ale jste hloupí, protože existuje mnoho informací o této době Vzestupu už věky. Staří filozofové o tom mluvili už před New Age nesmysly a kecy. Staří filozofové mluvili o Světlu a o Temnotě.


Sledujeme kořeny Luciferianské vzpoury a zákony kauzality, takže se za tu dobu vyvinuly až tak daleko, že přestoupily i mě. Opravdu velký potlesk! Protože všechny schopnosti a dary se uvnitř mě aktivovaly a uvedly do pohybu. Temnota slouží Světlu. Někteří si mysleli, že hraji jen nějakou malou drobnou roli v celém Stvoření, protože jejich vidění je omezené. Mohu si jen sednout vedle takového člověka a bude mě nesnášet, protože má uvnitř sebe hodně temna. Světlo spouští očistný proces, takže pokud jíte špatně a děláte spoustu špatných věcí, pak začne velká očista uvnitř vás. Lidé se bojí Světla, protože začne vycházet mnoho věcí napovrch a uvězněné energie a podvody, lži, vše se začne odstraňovat ze života. Pokud neuděláte už nyní první krok, nikdy nepoznáte Lásku Boha a čistou povahu uvnitř sebe a svou čistou duši. Můžete požádat o pomoc.


V současné době pracuji s velmi temnými energiemi, není divu, protože jsem jejich naprostý opak. Vnáším životní spirálu všude, všude, všude. Zatímco někteří se snaží jen zapojovat nás do svých temných věcí, abychom měli pocit, že jsme ztroskotali nebo používají nějaké sexuální síly, které jsou unesené. Ale pravda je, že já chci vidět ďábla, protože mě to zajímá. Stojí to za to. Jakmile ho jednou odhalíte, Temnota už nemůže dělat dál, co dělá čili skrývat se ve svých stínech. Už nemůže nic takového ovlivnit. Nemůže ovlivnit mě, moje Světlo je velmi zářivé!


Když se spojujete s temnými sexuálními energiemi typu SUCCUBUS, nikdy nebudete mít vize, sílu a přijdete o energii. Nemyslíte jasně, neříkáte věci narovinu, neznáte své poslání. Neuděláte ani první krok. Nemáte žádnou energii, takže padnete do postele, a budete chtít jen odpočívat a nebudete chtít dělat ani svou duchovní práci. Jestliže nejdete cestou sjednocování mužských a ženských energií uvnitř sebe, nebudete rozvíjet svou životní sílu na maximum potenciálu. Možná v příštím životě.


Teď přišel cyklus, který si Bůh vybral, většina Duší si zvolila Vzestup. Pokud se domnívají, že mohou vzestoupit s co nejmenším úsilím, bude to těžké. Psala jsem, že období Milosti skončí. Kdo si to nevybere, bude muset projít jiným obtížným cyklem. Nechtějte to, protože teď máte velkou příležitost k růstu. Pokud si to myslíte mentálně, musíte se probudit duchovně. Temnota pracuje super tvrdě, aby vás stáhla a držela v nižších otáčkách.


Světelné bytosti, které mají Multiversální schopnosti, pracují jako Jeden, rostou do svého Zdrojové síly, kódu Boha. Jsou nejblíže Bohu, více než druzí. Mají čistou a neposkvrněnou povahu a design svého bytí, mají moc vystavit Temné entity a démonické kreatury a podstoupit je Bohu, aby byly souzeny. Jsme jako Božský rozhodčí. To je to, co dělám. Průlomy. Osvobození Bohyně. Cesta Posvátné Unie. Vstup do nových šablon muže a ženy. Bůh mi na mých krásných procházkách v přírodě a sbírání hub jen připomíná. „Potřebuji jen svědectví a důkazy, nic jiného není v tvé kompetenci.“ Jsem Služebník Boží a všechno ostatní vykonává Bůh.


Mnoho lidí má stále svou karmu, takže nemohu být součástí takového vztahu. Karma je těžká energie a pokud jste v jakémkoliv takovém vztahu přátelském, nebo partnerském, vždy vás bude tento člověk stahovat dolů a bude temnotu směrovat i na vás. Další věc, kterou jsem poznávala dlouho je, že Temnota pracuje v utajení, funguje tajně. Abyste se něčemu věnovali, není v jejich zájmu. Jejich úmysly nejsou čisté. Mnoho těchto bytostí útočí v zákulisí tajně. Co dělají muži ženám vychází nyní na povrch. Všechno se odhaluje. Všechno. „Hmm, chtěli bychom být tví falešní přátelé. Jsi tak hloupá.“


Bůh je slavný, a proto je vítězný. Nemůžete Boha vymýtit, vyloučit, nemůžete se povyšovat nad Boha. Musím se některým lidem smát, jak mohou být takoví ignoranti a tak narcističtí, že si myslí, že mohou Boha podvést nebo být nad ním.


Mnoho Hvězdných systémů je zapojeno do tohoto pozemského konceptu, ne protože tak milují lidi, ale protože tak milují Stvoření a život. Království Kristovo je slávou Božské Lásky v nás. Také já jsem byla na začátku této cesty a musela postupně prohlédnout New Age a temné hry. Tak jsem se stala čím dál silnější. Temnota mě školila zesměšňováním od určitých lidí, únosem mého blogu, facebooku, webnode, ecomailu, online obtěžováním, prošla jsem tolik věcí. Zažila jsem přímé osobní přestoupení, když mi stál Luciferský přízrak u postele, z astrálních úrovní ničili mé tělo. Přisluhovači se snaží ničit všechny mé zdroje, kde předávám informace. Všichni skončili.


Osvětlená Posvátná Unie je tak silná, tak silná, že způsobuje rozpad hustých částic, neutralizuje polarity, vrací vše zpět k neposkvrněné polaritě, která je skutečnou Božskou vizí. Místo vězení. Pamatujte, že jste silnou Božskou Trojicí, Láskou a mocí. Jste dvojplamen Lásky, moudrosti a moci.


Mám obrovskou radost z posledních velkých průlomů. Bylo to tak silné, a tak těžké. Dívám se přímo do vašich očí s Láskou a oddaností. Chci vám poděkovat, především vám, kteří mě podporujete už roky, protože bez vás bych to nikdy, nikdy nedokázala. Pokud někteří z vás cítíte být upřímnou součástí mé nádherné skupiny čistých a oddaných Kristovských bytostí, udělejte to se srdcem a touhou vzestoupit. Temnota se postarala, abych byla na sociálních sítích oddělena, takže pochybuji, nevím, jestli ještě někdo sleduje tyto zprávy pro svůj Vzestup. Mimo falešně vytvořené skupiny na facebooku.


Pokud se neodvážíte čistit svůj život do Lásky, věřte, že Světlo si pro vás sáhne a udělá svou práci. Věřte, že někdy je Láska přísná a musí být řečena pravda. Je to jedna z posledních šancí. Někteří lidé si myslí, že je nemám ráda. Ze své pozice si něco takového nemohu dovolit, ale, jakmile mě začnete stahovat do své Temnoty, jsem jako vichřice a zažijete moje Světlo tak, že si to budete pamatovat dlouho. Jestli se budete chtít přihlásit do skupiny falešným emailem, víte, že vás vyhodím, protože to není cesta Vzestupu a nemáte tu co dělat.


Je nás tak velmi málo, kteří oddaně sloužíme osvobození a stále nemáme vyhráno. Potřebujeme mnohem více lidí, kteří chtějí jít do Posvátné Unie. Přeji vám mnoho Lásky, půvabu a krásy. Chystám se předat ještě další zprávy veřejně, protože stále doufám, že se k nám připojí více lidí, kteří chtějí vzestoupit. Srpen cítím jako více odpočinkové období. Mnoho Lásky do vašeho čistého srdce. 🙏💓


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta