Galaktická vlna MEN 235 - 247Přehled Vlny MEN 20/9 -2/10


Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila


Vlna Orla pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa


Orel nese tuto Trecenu na svých silných křídlech vysoko do nebe. Podívejte se na váš život z výšky 11 km, můžete tak vidět váš všední den i každodenní rutinu.


Men - svobodný, duchaplný, ctižádostivý, sebevědomý, nositel znalostí a poznání, globální vizionář. Men je zvláštní den, kdy můžete požádat o štěstí, bohatství, svobodu a dobré vztahy. Je to zvláštní den pro zvýšení intuice. Orel je Znamením duchovního bojovníka, jehož srdce je čisté jako srdce Slunce. Energie tohoto Znamení může zlomit Status Quo, najít řešení čehokoliv. Přináší širokou vizi neomezenou časem, prostorem - panoramatickou jasnou vizi Orla.


Moderní společnost je vystavena ovládání, moci a vlivu médií, ekonomiky, politického systému, organizovaného náboženství, na pracovišti i v našich vlastních rodinách, což je docela svazující.

Toto je váš čas, abyste prozkoumali, kdo skutečně jste. Vaše Vyšší Já, vaše sny a ambice, váš základní potenciál. Buďte opatrní, nejednejte příliš rychle, nebo impulzivně, protože rostoucí výška může být opojná. Když jste svědkem ryzího potenciálu, když máte radost ze svobody, je to jako droga. Vzduch je čistší, vidíte dál, můžete letět rychleji a prudce.


Tato Trecena je o vizích, perspektivách, pochopení nikoliv o akcích. Takže nechte těchto 13 dnů vyjasnit své vize a perspektivy, pracujte na tom, kudy má vést vaše životní cesta, nebo vy, kteří jdete po své cestě, připravte se na akci včas. Pamatujte, že let v těchto výškách je o zkušenostech, plánech a dovednostech. Vzpomeňte si na Racka Jonathana Livingstona. Takže roztáhněte křídla, zkuste je vysunout dál a výš než kdykoliv před tím a leťte! Zbavte se pout okovů zakořeněné víry, strachu a nejistot, které vás drží dole, strhněte zdi toho, co jiní říkají, shoďte starou kůži a nechte barvy prosvítat v celé své pulzující energii.


REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ MEN

OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ


Vlna ORLA je předposlední Vlnou Tzolkinu. Pečeť ORLA ztělesňuje sílu vize, jejíž prohloubení je naším Evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření stávajícího Vědomí - vynést ho nad omezení obecných horizontů. Jste povinni pochopit, že celé lidstvo (samozřejmě i vy), je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Samotné znalosti tématu o významu dopadu energetických Rezonančních Práv zapojujících do hry vytváření reality nejsou žádným důkazem životní zralosti. Katastrofy a všechny negativní zvraty osudu nás uvědomují, že už nemůžeme uniknout před odpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce - v místě, kde už není žádné "hřiště pro zábavu". TEĎ musíme vkročit na cestu BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA CELÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejsou tu vinní, nevinní nebo nepřátele. JSME TU JEN MY - POZEMSKÁ RODINA.


Dívejte se pozorně a nechte projít konkrétní zkušenosti bez vydávání soudů. Situace, dojmy, reakce, jsou aspekty zrcadlící váš individuální podíl v komplexu pozemského zavirování. Přijměte všechno, co vás potká v této Vlně, (také to, co se zdá být druhořadé) jako cennou informaci. Přistupujte s Láskou především k sobě. Každé hodnocení sebe, nebo jiných lidí zastíní váš vhled k poznání pravdy. Díky Energii ORLA se přestanete honit za iluzemi. Tímto způsobem se dostanete z pout ega, zbavíte iluzí, uvolníte od každodenních závislostí, lásky-nelásky druhých.


V této Vlně už nic nestojí v cestě udělat kvantový skok do Sebe-Uvědomění. Ukáže se v ní plná odpovědnost každé lidské bytosti za vlastní činy. Nikdo se více neschová za záda druhého, nezastíní tvář divadelní maskou. Každý lidský Stvořitel zde uzří své dílo. Všechno se vrací zpět k majiteli - bez make-upu, bez obalu, bez zamlžených očí s osobní etiketou.


Zcela odlišně probíhá "dozrávání" u člověka, vědomého si své role na Zemi. Každý pozemský "suverén" je chráněn právem nedotknutelnosti, právem svodné vůle. Žádný jiný člověk ho nemůže donutit jednat proti své vůli, nebo ho nutit k závislosti na cizích iluzích, protože je naprosto svobodný, vědomý a nezávislý. Právo svobodné vůle je nedotknutelné!


Ve Vlně ORLA jsou umístěny dva Galaktické portály.

BOUŘE 5 ukáže bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samoobnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni, a co více - tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.


DRAK 7 je posledním a silným uinalem - pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka Země, naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií začíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.


Využijte Energii Men (spojovatel Nebe a Země) k rozšíření vaší vize s cílem prosazovat Jednotu v globálním Vědomí.


Přehled Vlny MEN 20/9 – 2/10

MEN 1

CIB 2

CABAN 3

ETZNAB 4

CAUAC 5 Galaktický Portál

AHAU 6

IMIX 7 Galaktický Portál

IK 8

AKBAL 9

KAN 10

CHICCHAN 11

CIMI 12

MANIK 13


1 MEN kin 235


Men - Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.


Pokud jste někdy snili o spuštění něčeho velkého, důležitého a úchvatného, udělejte to dnes! Men a Hun (1) vás vezmou vysoko nad pochyby toho, co drží zpátky nevěřící Tomáše, vás taky a odpálí váš první sólový let do Nového světa, světa, který vám může vzít dech, můžete být jako opilí, ale rozhodně se nikdy neohlížejte. A stejně jako byste chtěli skočit z útesu bez křídel nebo padáku, udělejte správné přípravy pro vlastní osobní a jedinečný kvantový skok.


Vlna ORLA nám pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VYŠŠÍ PRAVDU


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Nemám-li vlastní vize, stávám se vykonavatelem cizích úmyslů. Dnes nebudu bezmocný, sám si řídím svůj život, hledíc očima Duše. Uzdravení světa musím začít u sebe. Dnes uklidím svůj vlastní dvorek, potom se podívám do domu přátel a známých, a nakonec si připomenu adresu "nepřátel". Dnes mnou proniká Vyšší Vědomí.


Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.


Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení


***


Zdravíme vás! Dnes bychom vám chtěli poděkovat za vše, co jste dokázali. Víme, že všichni jste zaneprázdněni vybíráním toho, co je důležité a co není důležité. Důležité je nacházet radost ve všem. Začneme tuto Zprávu s přáním, abyste nacházeli radost ve všem (radostný okamžik).


Když se ráno vzbudíte, vnímejte pocit vděčnosti za všechno v životě, to vám přinese radost. Když ráno vstáváte, buďte vděční za vše včetně zubního kartáčku, vody, ručníku, jídla, nápojů, holicího strojku. Když jste připraveni plnit vaše každodenní povinnosti, uvědomujte si vše, čeho se dotýkáte - auto, telefon, vypínač, klíče atd. Všeho, co používáte, se dotkla ruka druhých. Pošlete jim požehnání. Pociťujte radost při mytí nádobí, přebalování, opravách i své práci, bez ohledu na to, jak všední je. Děkujte, že máte schopnosti a dovednosti dělat tyto věci.


Věnujte pozornost svému tělu a dávejte mu jen výživná jídla a dostatek čerstvé vody. Odpočívejte podle potřeby. Děkujte za vaše vlastní vedení, které je uvnitř vás. Buďte vděční Bohu za to, že vám umožnil být v této době na Zemi. Děkujte vašim duchovním Průvodcům za jejich pomoc. Buďte v přírodě a těšte se kráse a hojnosti všeho. Pošlete Lásku ptákům, kočkám, psům, veverkám a všem zvířatům kolem vás. Buďte vděční vosám, včelám, čmelákům a jiným opylovačům, kteří se podílí na produkci potravin. Buďte vděční za střechu nad hlavou a postel na spaní.


Už jste si někdy uvědomili, kolik lidí se podílí např. na výrobě trička? Myšlenka začíná u designéra. Pak jsou tu pěstitelé bavlny, traktoristi, pracovníci na ropných vrtech, odkud se dodává palivo, lidé, kteří předou nitě a barví je, krejčí v továrnách, kupci, obchodníci, řidiči kamionů atd. Berete koupi trička jako samozřejmost?


Radost je postoj. Je to volba. Klíčem k radosti je vděčnost.


Když budete vděční za každou zkušenost a zážitek, vaše tělo se otevře energeticky pocitu radosti. Doporučujeme vám, abyste tento týden trávili co nejvíce čas radostí. Pokračujte v této praxi, dokud se nestane zvykem. Přišli jste z místa radosti a brzy se na místo radosti vrátíte. Do té doby máte plné právo být naplněni radostí. Je to vaše volba. Mějte radost. Buďte radostí.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


MEN: Vědomí, vize, iluze....

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce - do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.


1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.


Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.


VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.


Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.


PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.


2 CIB kin 236


Cib - Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.


Dnešek umožňuje získat pochopení a vyjasnění něčeho z vaší minulosti, možná z vaší rodové linie, něčeho ve vaší mysli, nebo co vás trápilo a vy jste nebyli schopni přijít na věci použitím tradičních metod. Dejte pozor, abyste však příliš neanalyzovali, nebo nepřeháněli snahu chápat. Dualita Ka (2) je velmi silná, přináší velké množství vhledů do určitého problému ze všech stran, ale také může přinést nerozhodnost, pokud nestojíte pevně a stabilně.


CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes spojím analytický rozum s intuitivní moudrostí. Svá přání mohu uskutečnit jedině díky důvěře ve své vnitřní síly. Intuice provází vize do pole představivosti, představivost je zasílá do mozku a rozum ji přenáší do světa fyzického. Dnes je mé Vyšší JÁ strážcem moudrosti. Dnes nebudu uměle urychlovat běh věcí a naklánět osud ke svým záměrům.


CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.


Význam glyfu představuje moudrost. Je to světlo moudrosti, které pohlcuje tmu, konkrétně znamená vnitřní spirálu jako Universální symbol narození, smrti a znovuzrození - smrt starých vzorců myšlení a zrození moudrosti. Narození v den Cib bývají většinou velmi šťastní.


***


Jsem Cib 2. Srdečně vás zdravíme! Jsme rádi, že jsme opět s vámi. Velmi dobře rozumíme tomu, že váš život je někdy velmi obtížný a můžete vnímat časovou zátěž. Přesto ve skutečnosti čas neexistuje. Lidé vytvářejí termíny jako prostředek k zajištění práce, která má být udělána, ale to vytváří jen stres. Je hodně stresu, na kterém se podílí to, že musíte vstát v určitý čas, dostat se do práce včas, odvést děti do školky, v určitý čas obědvat, dostat se zpět z práce, udělat domácí práce, setkat se v přesný čas s přáteli, být včas v kině, nakoupit včas než zavřou obchod .......zábava se odkládá na víkend, nebo až půjdete do důchodu .....a tak dále a tak dále.


Přemýšleli jste někdy o vzdálených kmenech, které nemají hodiny? Jak zvládají časový pres? Jejich hodiny jsou slunce, měsíc a pohyby hvězd. Vstávají za úsvitu a můžete si být jistí, že když jsou unaveni, spí déle. Jdou do postele, když slunce zapadne, nebo rozdělají oheň, pokud chtějí být déle vzhůru. Během dne jí, když mají hlad. Setkávají se společně na různých shromážděních, na která se svolávají bubnováním. Jejich život nediktují šéfové ani obchodní zástupci. Přesto jejich život běží hladce, bez stresu, který v mechanizovaném světě zabíjí.


Mnozí nemáte zájem žít takovýmto primitivním životem, ale jak můžete najít rovnováhu ve světě lhůt a termínů? Můžete začít tím, že si budete všímat, jak často sledujete hodiny. Všímejte si, jak se cítíte, když máte být někde v určitý čas a jaký je váš vztah k času. Máte pocit úzkosti, pokud se zpozdíte? Myslíte si, že když urychlíte určité aktivity, dostanete se na další místa včas? Těšíte se každou chvíli, nebo se fixujete na budoucnost?


Začněte hledat způsoby, jak si život zjednodušit, pokud máte pocit, že neustále spěcháte. Máte nějaké nedokončené věci nebo věci, které jsou vaše, ale neděláte je na prvním místě? Nechte ostatní být zodpovědnými za věci, pro které se sami rozhodnou. Naučte se říkat NE věcem, které pro vás nejsou vysoce zajímavé. Mnozí máte vztahy s lidmi, kteří vás odvádí od toho, co je vaše vášeň. Podívejte se, kolik času a energie potřebujete pro udržení takového přátelství. Možná některá budete muset odsunout na vedlejší kolej, alespoň dočasně.


Každý okamžik svého života si můžete plně vychutnávat. Radost si můžete přednastavit. Ráno si udělejte soupis, co chcete během dne stihnout. Během dne vyřazujte vše, co vás odklání od požadovaných cílů. Naučte se to dělat každý den, a nakonec získáte plnou kontrolu nad svým časem a budete dělat jen to, co vám přináší radost. Začněte ještě dnes! Je lepší čas než TEĎ změnit vaše zvyky?


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


CIB: Strach, obavy, inteligence....

Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.


2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.


Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.


DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.


CABAN 3 kin 237


Caban - Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy


Další náročný den Caban, o to více s energií Ox, což představuje riziko, nejistotu, pochybnosti a překážky. Vyhněte se snaze dokončit osobní projekty, plánovat nebo začít něco jiného, ať už je to vztah, koupě domu nebo pokud plánujete společenské závazky. Nejlépe můžete dnešní den využít k napínání mentálních svalů a cvičit, propouštět negativní myšlení a negativní myšlenky. Jakmile se objeví rozeznejte je, popřete jejich sílu. A nechte je jít dál.


CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes život testuje užitečnost mých nápadů a v případě potřeby mě kontroluje. Mým ukazatelem cesty je nejbližší okolí. Dnes se nenechám odradit neúspěchy, ale spatřím v nich šanci projevit se jiným způsobem. To, co pochází ode mne a uráží lidskou důstojnost, se ke mně okamžitě vrací. Dnes zreviduji své plány, nebudu sobecký/á a nezraním pocity druhých.


Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus, a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.


V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.


***


Jsem Caban 3. Vítejte na našem setkání. Dnes se s vámi chceme podělit o informace týkající se propojování Pracovníků Světla. Je čas podělit se o vaše schopnosti a využívat své dovednosti, které jste se naučili v oblasti léčení, vzdělávání nebo zálib. Na Zemi je potřeba vytvářet komunity a nová přátelství.


Internet je skvělý nástroj, jak poznat nové lidi, organizovat obřady nebo celosvětová úsilí v oblasti vytváření nového paradigma. Nikdy před tím nebyla taková možnost spojit se s lidmi z celého světa okamžitě. Pro vás, kteří jste autoři nebo skladatelé, byla cesta uvolněna, takže můžete předávat své zprávy rychle. Nikdy před tím nebylo k dispozici tolik informací od nás z Druhé Strany. Jsme tady, abychom vám pomohli pohybovat se během procesu Přechodu lehce a elegantně.


Nikdy před tím nebylo tolik rozmanitých změn v různých oblastech. Vláda, korporace, bankovnictví, zdravotnictví i vzdělávací systém zažívá obrovské pozdvižení, chaos se dotýká každého člověka.


Je na čase shromáždit se a vizualizovat svět, který chcete vytvořit. Pracujte společně, přijměte nezbytná opatření k uvedení snu do reality. Už nemůžete sedět se založenýma rukama a čekat, že ostatní udělají práci. Vyhrňte si rukávy a ponořte se do práce. Společně můžete udělat sen realitou. Dokud necháte druhé lidi, aby dělali volby za vás, otroctví bude pokračovat. Většina vůdců nemá nejlepší úmysly. Zajímají se nejvíce o svoji moc, své bohatství a kontrolu nad vším.


Každý máte jedinečné nadání, rozhodněte se sami, jakou roli chcete hrát během Přechodu. Žádná role není malá, nicméně přebíráte riziko ale zároveň i moc. Rozhodněte se sami, jaké dovednosti vás nejvíce baví a pak najděte způsob, jak je využívat a začít stavět svůj sen. Buďte kreativní, vyjděte ze své krabice.

Jak můžete získat oblečení, jídlo a přístřeší? Pomocí vašich schopností.


Nechte si vždy dostatek času na odpočinek a zotavení. Pokud se přetěžujete, jste vyčerpaní, přinášíte světu jen další negativní energie. Dělejte to, co vám přináší radost a energeticky vás nabíjí. Chovejte se k sobě s úctou. Soustřeďte se na společné prvky, tak se otevírá mysl novému způsobu myšlení.


Každý den věnujte čas nejprve svým potřebám a pak můžete pečovat o druhé. Udělejte si jasný záměr, jak chcete žít a pak jej tvořte krok za krokem. Odmítněte vše, co vás svádí z vaší cesty. Zůstaňte každý den zaměřeni. Přejeme vám, abyste žili svůj sen a doufáme, že budete pokračovat s radostí při vytváření své budoucnosti.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce....

V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.


V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.


3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.


DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU


Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.


Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.


4 ETZNAB kin 238


Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance.


Jako nová zářící mačeta v husté tmě džungle ovládá Etznab energie, aby odřízl vše až k jádru pravdy. Sloupl vrstvy lží, polopravd a ztraceného vnímání tak, že můžete být znovu celiství. Smetl ego, jeho komplikovanost a starou kůži, kterou už nepotřebujete a napnul vaše křídla. Nezapomeňte, že Trecena Men vás vynáší, abyste byli čistší, přirozenější, více uzemnění.


ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se setkávám s důsledky vlastního jednání. Zamyslím se, kdo vlastně jsem, skoro všude nacházím své stopy. Dnes vidím nejen své chyby a nedostatky, ale především své přednosti. Dnes objevím o sobě pravdu. Ten, kdo mě nejvíc nervuje je ve skutečnosti můj přítel.


Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality - můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí morální a etickou cestu ve všech činech. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život nebo čepel zbraně válečníka může zabít.


Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? ...dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři - pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.


Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě, naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.


***


Zdravíme vás! Dnes bychom chtěli krátce pohovořit na téma pozdrav. Každá kultura se liší ve způsobu zdravení, vzájemným pozdravem nebo způsobu uzavírání smlouvy.


Když si s někým podáváte ruku, podívejte se druhému člověku do očí. Podívejte se mu hluboko do duše a uvědomte si, že tato osoba je rozšíření vašeho Já a že jste oba součástí Celistvosti Zdroje.


Beze slov jim pošlete Lásku.


Můžete si vybrat, jestli k tomu člověku chcete být laskaví v tomto okamžiku, i kdykoliv v budoucnosti. Pošlete mu tuto zprávu také očima.


Vytvářejte spojení od srdce k srdci s blaženými pocity Lásky z vašeho srdce. Pošlete mu Lásku s pocity spřízněnosti a důvěry. Žádná slova nemusí být vyslovena.


Pokud vás někdo pozdraví objetím, přijměte tento dar s vděčností, můžete mlčet a nechat proudit Lásku z vašeho srdce do jeho srdce.


Při pozdravu věnujte pozornost komfortní zóně a kulturním zvyklostem. Když se vzájemně představujete, věnujte pozornost jménu a v případě potřeby jej opakujte. Při očním kontaktu řekněte, že jste rádi, že se setkáváte.


V úvodním rozhovoru opakujte jméno, to vám pomůže si jej lépe zapamatovat pro další setkání. Tím také vyjadřujete úctu a respekt.


Nyní jste udělali milující spojení s lidskou Bytostí. Cvičte jej pokaždé, když se s někým setkáte.

Mnoho životů bylo zachráněno v důsledku přítomnosti milujícího člověka, zejména těch lidí, kteří jsou utiskováni.


Oslavujte Božství uvnitř vás!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Identita, pravda, reflexe....

Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro Kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.


Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní: "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU.


4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.


KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,

VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ


Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.


ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD

Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.


5 CAUAC galaktický portál


Cauac - Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.


Kdybyste dostali včas varování o vašich zdravotních problémech a jejich prolomení, jak byste jednali? A kdybyste mohli předcházet vašim zdravotním problémům, udělali byste, co je nezbytné? Pokud vaše odpověď zní v obou případech ano, pak dnešek je den, kdy to můžete udělat! Cauac je velmi příznivý den pro zdraví, léčení a celkovou pohodu a spojení s Ho (5) vám dává na začátku náskok ještě před působením jejich energií, abyste posílili a chránili své zdraví - jednu z nejvíce opomíjených oblastí života. Neodkládejte to. Bez ohledu na to, jak skvěle se cítíte, vezměte dnes na sebe tento závazek a obnovujte každý den Cauac / Ho.


DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE

JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,

KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes udělám mnoho změn a uvolním se od iluzí. Nesoudím svoji cestu ani jednání druhých. Nevytýkám nikomu jeho nedostatky a nedávám zázračné rady do budoucnosti. Dnes sbírám síly, abych se odtrhl od mylných vizí, ke kterým jsem připoután a které oklamaly mé Vědomí. Neexistuje bezvýchodná situace, každou past lze bezpečně obejít, jen je třeba chtít, věřit a důvěřovat.


Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský domov Bohů". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).


Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.

Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše, co nese ženské energie.


***


Dobrý den, jsem Cauac 5. Jsme velmi poctěni, že jste si vybrali trávit čas s námi. Víme, že váš čas je vzácný a je mnoho věcí, kterým je třeba věnovat pozornost. Pečovat o své vnitřní Já je skutečně velmi důležité a jsme rádi, že si to uvědomujete.


Dnes bychom se chtěli dotknout téma Lásky. Rádi bychom dnes nechali zářit naše Světlo, je to aspekt bezpodmínečné Lásky k nám. Bez schopnosti plně přijmout sami sebe ve všech formách: emocionální, duchovní, mentální i fyzické, nebudete mít možnost dosáhnout Lásky k druhým lidem.


Zatímco jste v lidské formě, bezpodmínečná Láska se stává pro ty, kteří nejsou jasně a vědomě připojeni ke Zdroji, velmi obtížná. Když jste odděleni od svého vnitřního Stvořitele, pocity hněvu, frustrace a zla mohou být ohromující. Chtěli bychom vám ukázat jednoduchý způsob, jak se spojit se Zdrojem. To lze provádět kdykoliv budete mít pocity menší, než je Láska. Po vědomém připojení ke Zdroji budete v harmonii s vyššími frekvencemi, takže je snazší udržet si vyrovnanost.


Je mnoho způsobů, jak se spojit se Zdrojem a pokud již nějaký máte a funguje vám, pokračujte v tom i nadále a zvažte sdílení vaší metody s ostatními. Navrhujeme vám jednu z možných metod, která je velmi snadná. Jednoduše ztište vnější svět. Tuto metodu praktikujte s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Jsou chvíle, kdy řídíte automobil, nebo konverzujete s druhými, takže pak budete muset mít oči otevřené.


Pomalu se třikrát nadechněte / vydechněte. Pokud právě s někým komunikujete, požádejte o malou pauzu, nebo mu navrhněte, aby se přidal k vám. Pokud vnímáte silné napětí, buďte raději sami. Důležité je mít dostatek času pro získání stavu vyrovnanosti.


Při pomalém dýchání vědomě požádejte Zdroj, aby naplnil vaše srdce Láskou.


Představte si zážitek, který vyvolává pocit klidu, Lásky a míru ve vašem srdečním centru. Když vydechujete, uvolněte Lásku, to obklopí i člověka, který je ve vaší přítomnosti. Takto můžete promítat Lásku do všech situací, kterémukoliv člověku nebo místu, které jsou příčinou nerovnováhy. S praxí vám budou tři nádechy stačit, abyste byli soustředění, uvolnění a zaměření. Pokud potřebujete více času pro uvolnění, dopřejte si ho.


Rádi bychom vám také řekli, že to obecně nemusí fungovat ve všech situacích. Setkáte se s lidmi, nebo situacemi, které jsou velmi náročné. V některých případech můžete být ohroženi. Doporučujeme opustit přítomnost těchto lidí a jednat na dálku nebo se distancovat úplně. Nejdůležitější je soustředit se na pocit klidu a pracovat na posílání bezpodmínečné Lásky.


Každý den posílejte Lásku lidem, situacím či místům, která jsou problematická. Když se soustředíte na pozitivní atributy a posílání Lásky bez souzení či hodnocení, budete více zběhlí v přijímání každého člověka nebo záležitosti, na kterou kdykoliv narazíte. Bez ohledu na to, co řekli, nebo udělali, budete mít schopnost být milí a klidní. To je cíl.


Žijte v každém okamžiku vědomi si své čistoty a Lásky Zdroje uvnitř sebe i druhých lidí. Buďte vděční za každou zkušenost, zkoušku a dopřejte si svobodu nespoutáni očekáváním druhých či kódy přesvědčení světových názorů. Žijte život svých snů vědomi si své dokonalosti v každém okamžiku a dělejte jen ta rozhodnutí, která vám přinesou radost.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Obnova, nezávislost....

Dny BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi - nenegujte změny, i když jsou bouřlivé. Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj. Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.


5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.


VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU

VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM


Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA

PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.


6 AHAU kin 240


Ahau - Slunce. Osvícení, bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovské Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, vědomí cíle, uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost


Nikdy neodpovídá lepší spojení: bojovník a jeho zbraň. Uac (6) je zlaté kopí v arzenálu Ahau, který ztělesňuje maximální stabilitu a vytrvalý a praktický přístup k životním výzvám a Uac (6) představuje pevné základy, které potřebujete postavit pro vyřešení vašich nejtěžších zkoušek a největších bojů. Ahau - Pán Slunce, vypaluje a čistí cestu pro tyto základy intenzivním vhledem a intuicí, které se mohou zrodit pouze z nejvyššího nadhledu. Takže stejně jako Men - Orel, vládce této Treceny, krouží nad vaší životní cestou a vaší duší, otočte svou tvář ke slunci a dobijte mysl, tělo i duši.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU NAŠE PŘEDKY


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes ALFA a OMEGA stabilizuje moji cestu a vyhlazuje to, co nevidím. Dnes obejmu duchovním zrakem svá přání a vyberu z nich to, co je prospěšné pro všechny. Dnes odhalím sílu BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY a s její pomocí zavedu pořádek ve svém životě. Dnes přivedu na Zem svoji bujnou fantazii, dívám se na život střízlivě, najdu svůj zlatý Střed a skládám zkoušku zralosti.


Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.


Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněn harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu nebo se nastěhovat do nového.


***


Jsem Ahau 6. Zdravíme vás v tento krásný a velkolepý den! Jsme tu, abychom se s vámi podělili o další poznatky, jak funguje váš svět.


Doporučujeme vám, abyste každý den věnovali čas vizualizaci, jaký život byste chtěli žít na osobní úrovni v rámci globálního společenství.


Berte v úvahu také počínání vlád, šéfů korporací a všechno, co se nachází na Zemi.


Kde chcete rozmlouvat s přírodou? Životem poblíž lesa nebo na pláži?


Přejete si pěstovat své vlastní potraviny nebo mít místní zdroj čerstvých potravin?

Jaké přípravky pro péči o pleť chcete mít k dispozici?


Dáváte přednost lékařům, kteří předepisují toxické léky nebo byliny?


Přemýšlejte o každém aspektu života.


Dávejte pozor na každodenní činnost. Buďte vděční za každou zkušenost.


Mějte odvahu kvůli oblíbené činnosti vyjít z krabice a podnikněte nezbytné kroky pro vytvoření této reality.


Začněte hned TEĎ a nespokojte se s ničím menším než tím, co si opravdu přejete.

Uvnitř vás leží všechny možnosti.


Sněte ve velkém, sněte s Láskou a sněte o vítězství Míru v srdcích lidí.


Všechno, co si dokážete vizualizovat, dokážete realizovat! Přemýšlejte o těchto slovech a začněte jednat.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Osvícení, láska, odpuštění...

ALFA & OMEGA. KONEC & ZAČÁTEK - to vše leží ve Znamení SLUNCE. AHAU je řídící centrum, ze kterého jsou průběžně zasílány tvůrčí impulsy, a do kterého se vrací zpět každý výsledek. Zde se zaměřují na úspěchy akcí za posledních devatenáct dnů; zde musí být přezkoumány výsledky, tady se utváří celková bilance. Dny AHAU hrají důležitou roli v oblasti vlivu Rezonance. Síla vyzařování, kterou mají, je výrazem vaší Evoluční zralosti, odrazem stupně integrace s životním prostředím a vlivem skupiny, ve které se otáčejí. Pokud máte pocit osamělosti uprostřed lidí, sbližte se s energií AHAU. Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí Lásky. Přestaňte se milovat "za něco", naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit. AHAU je magickým klíčem do Kristova Srdce. V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova: MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY jako AHAU. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně - pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci.


6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.


ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.


ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI

DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.


V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.


IMIX 7 kin 241 galaktický portál


Imix - Drak. Energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost.


Opatrně dnes. Uuc (7) ovinutý kolem tajuplného Imix obtáčí jeho energetický vrchol. Můžete létat z jedné reality do druhé reality, spouštět více myšlenkových pochodů na stejné trati. Pokud necháte všechno mimo kontrolu, můžete snadno ztratit sami sebe. Takže udržujte své vlastní tempo a poslouchejte co Imix opravdu říká. Uuc také představuje ukončení, což by mohlo ukončit vládu mysli, vztahy nebo celkově život a probudit další. Spíše než strach z konce nebo čehokoliv, co by se mohlo stát, akceptujte to a přijměte jako přirozenou součást života a Vědomí.


Stejně jako Ahau představuje konec cyklů, Imix stojí u všech nových počátků.


DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU

IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Jak mohu realizovat své vize v životě, pokud bych nedisponoval dostatečnou silou vůle? Božská mana stále padá z Nebe. Těžké časy neexistují. Dnes nebudu naříkat na osud a nepropadnu malomyslnosti. Dnes obklopím "mateřským" teplem slabší a silnějším nic nezávidím. Dnes v sobě najdu "ženskou" citlivost a stanu se cituplný k druhým.


Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi, prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná, záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.


Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, v tom tkví jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do temných hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.


***


Jsem Imix 7. Dnes začíná poslední dvacítka kinů Tzolkinu. Těšíme na sdílení další rok a hlubší čištění negativních myšlenkových forem a kódů přesvědčení, které vás udržují v pocitu oddělenosti.


Dnes vás žádáme, abyste hledali touhy svého srdce.


Všichni jste do této inkarnace přišli s cílem naplnit své touhy a cíle.


Vyladěním na své Vyšší Já se můžete rozpomenout, jaká přání to jsou a dále plánovat stopy své životní cesty.


To lze provést, jakmile se zbavíte strachů, obav, negativního myšlení, co si o vás, kdo myslí. Do té doby budou vaše zprávy zkreslené zapáchajícím myšlením a strachem jít vpřed.


Zlomte všechna přesvědčení, která vás tíží a vyjadřujte sami sebe svobodně.


Naučte se naslouchat tělu, protože uvnitř této subtilní diskuze spočívá znalost, kterou hledáte.


Věnujte pozornost bolestem, únavě, břišním pocitům a tělesným vjemům. To jsou způsoby, jak se vaše tělo a vnitřní vedení s vámi snaží komunikovat.


Pokud není něco v pořádku, je to obvykle kvůli jedné z těchto věcí, buď je to strach anebo to není pro vás dobré.


Uvolnění omezení z důvodu strachu a vnějších vlivů je důležité, abyste rozpoznali ten rozdíl.


Dokážete si představit žít svůj život bez toho, co by se mohlo stát a co si o vás ostatní myslí?


Udělali byste rozhodnutí, kdybyste s jistotou věděli, že vás dovedou k životu, který si přejete?


Žít svůj život bez obav z minulosti, nebo budoucnosti je vaše právo od narození. Je to váš dar - vaše přítomnost.


Když budete žít v přítomnosti, budete obdařeni svobodným prožíváním věcí z pocitu Lásky, míru, radosti a vděčnosti.


Začněte hned TEĎ odstraňováním bloků, které vás drží od života v přítomném okamžiku.


Mějte se krásně, buďte šťastní, s Imix se uvidíme v příštím kole!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Obživa, důvěra, víra....

DRAK bez ohledu na doprovodný Tón přináší vždy otázky důvěry. Dny označené tímto Znamením se dotýkají pole Stínů, a mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným egem. Jelikož DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem energie Stínu se může projevit silným impulsem k postranním úmyslům (nadvláda, lakota, chamtivost). Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako OCHOTA JEDNAT, AKTIVITA, NADŠENÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA. Energie dne může zdůraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid. Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.


7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.


Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.


Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.


8 IK kin 242


Ik - Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravda, přirozenost, podpora, nadšení, integrace pólů, vitalita, komunikace, vnitřní rovnováha, diplomacie, disciplína, schopnosti a sebekázeň.


Pokud situace ve vašem životě volají po diplomacii, dnes je pro to dobrý den. Uaxac (8) vám pomůže vidět a pochopit věci z holistického pohledu, zatímco IK - energie propojenosti a komunikace, držená vysoko na roztažených křídlech Men, umožňuje jasnost vize a koncizní konkrétní řešení. Vaším úkolem je navigovat situaci a držet kýl neutrálně, vyhýbat se osobním snahám, egoismu a manipulativním tendencím, ať už vašich, druhých nebo obojí.


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ....ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA .....JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, STOJÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI .....EROZE


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes je testována síla mého Ducha. Jedině já jsem tvůrcem mého osudu. Dnes zharmonizuji své ženské a mužské stránky a uvolním se od všech komplexů. Dnes se podívám na schopnost komunikovat s ostatními a odhalím, proč se cítím stále tak osamělý? Dnes spojím oba póly, abych pocítil sílu JEDNOTY a VELIKOSTI.


Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte, jakým směrem se vydat.


Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.


Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.


***


Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. To znamená, že se snažíte a jste připraveni udělat ve svém životě změny. Tím, že si přejete změny, je vidět, že máte odvahu čelit svým strachům a překonat je. Je třeba si také uvědomit, že na druhé straně se ale bojíte volnosti a svobody. Když se podíváte do zrcadla a uvidíte, co leží uvnitř vás, budete lépe připraveni vyjadřovat svou image, kdo jste.


Mnohým zazáří vaše cesta a budou vás následovat. Máte k dispozici bezpočet knih, videí, CD, které vám pomohou udržet se na své cestě. Občas je dobré vědět, které informace jsou pro vás ty nejlepší. Nejjednodušší způsob je následovat svou intuici a synchronicity.


Pokud jste se nenaučili jasně komunikovat s Vyšším Já, existuje celá řada metod, které vám pomohou rozlišit nejlepší informace určené vám. Jedna spolehlivá metoda se jmenuje SVALOVÉ TESTOVÁNÍ. Tato metoda zahrnuje spolupráci s druhým člověkem.


Všechno kolem je energetické pole. Toto pole je interaktivní s vaším energetickým polem. Když budete držet předmět vedle vašeho srdce, energie, kterou vyzařuje, bude reagovat na energii vašeho srdce, těla a čaker. Svalový test determinuje, které energetické pole posiluje nebo oslabuje vaše energetické pole.


Nechte vaši dominantní ruku podél těla. Z dlaně udělejte volnější pěst. Ve vaší nedominantní ruce držte předmět (kniha, léky, byliny) vedle srdce. Druhý člověk použije dva prsty a s mírným tlakem na horní straně natažené ruky se pokouší tlačit ruku směrem dolů. Současně odoláváte tlaku v natažené paži.


V případě, že energie předmětu posiluje vaše energetické pole, paže zůstane natažená, i když testující tlačí na zápěstí. V opačném případě, když energetické pole předmětu oslabuje vaše energetické pole, svaly v ruce se oslabí a vaše ruka snadno klesne pod tlakem dolů.


Pomocí této metody snadno zjistíte, které knihy, jídlo, léky, šperky, byliny, oblečení, CD a další věci posilují nebo oslabují vaše energetické pole. Existují i jiné metody testování - kyvadla a proutky (Zpráva 190) kineziologie (Zpráva 191), které mohou být také užitečné. Cílem je vyčistit bloky a vnitřní obvody, takže budete lehce poznávat, co je pro vás dobré.


Využijte dnes možnost procvičit nové dovednosti, které vás povedou po jasnější cestě bez překážek. Užívejte si svou cestu a buďte vděční za každou zkušenost, která vám přijde do cesty.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Komunikace.....

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož VÍTR víří bezprostřední energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Tónu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory, díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.


8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.


VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,

DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE


Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.


9 AKBAL kin 243


Akbal - Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.


Pokud jste zasnoubení, zkuste nastavit datum svatby na dnešní den. Bolon (9) v Akbal je nejvhodnější den pro Lásku, romantiku, manželství. Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil v tento den váš závazek nebo oslavu vašeho výročí. A pokud nemáte naplánované žádné takové události nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct muži nebo ženě, kterou milujete, že tak učiníte.


NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Pole mých snů je nekonečným zdrojem informací. Dnes mě inspiruje intuice. Mé problémy a duchovní rozpory vyplývají z rozdvojení osobnosti. Dnes nic nerozděluji, ale obejmu všechny milované i nemilované aspekty. Dnes směřuji zrak vzhůru a odtud čerpám nápady pro lepší život. Dnes odhodím všechny karmické vzorce a zůstanu upřímný především vůči sobě.


NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří ve svůj Zdroj, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.


Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů. Jsou introvertní, milují samotu. Dnes je skvělý den sledovat hvězdy.


***


Zdravíme vás, Drazí. Opět platí, že jsme velmi vděční za náš společný čas. Brzy tento cyklus skončí a začne nový, v kterém půjdeme hlouběji. To je naše naděje, že budete po zbytek Času na Zemi studovat naše Poselství, dokud zcela neuvolníte negativní myšlenky a nahromaděné strachy.


Doufáme, že se rozhodnete dále pokračovat ve spojení s Božským Zdrojem a VŠÍM, CO JE. Jakmile uvolníte zablokované elektrické obvody v těle, bude vaše schopnost naladit se na Zdroj a Vyšší Já a Duchovní Průvodce mnohem vyšší.


Věřte, že každý okamžik života jste za volantem. Máte svobodnou vůli zvolit si emoce nebo události, které chcete vyzkoušet, i když jsou poněkud ztížené vzhledem k pravidlům v celém Vesmíru či interakcím s druhými bytostmi. Přesto se stále můžete rozhodnout, jak v každé situaci reagovat.


Doporučujeme vám pilně pracovat na zvýšení schopnosti milovat všechny bytosti a zkušenosti bezpodmínečně, bez jakékoliv formy hodnocení. Dovolte prostě všemu být. Stejně jako vy si přejete vyjadřovat svou svobodnou vůli, dovolte ostatním totéž.


Dávejte pozor, abyste nesoudili volby druhých lidí, protože neznáte pravý důvod jejich volby a růstu. Pro sebe si vyberte vždy Lásku, mír a radost a vaše tělo vibračně poroste a vaše zkušenosti se budou manifestovat způsobem, který je v současné době mimo vaše chápání.


Doporučujeme vám do všech situací a emocí přinášet Světlo. Vyberte jednu z mnoha metod, kterou jsme v minulých Zprávách navrhovali nebo si vyberte jinou, která vám vyhovuje, a soustřeďte pozornost do svého nitra. Spojujte se s Božským Zdrojem, s Vyšším Já, duchovními Průvodci, žádejte o moudrost a o to, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných elegantním způsobem.


Vytrhněte negativní myšlenky, které zabírají místo pro nové kódy přesvědčení. Vyměňte je za myšlenky Lásky, míru a radosti. Projevte vděčnost za všechny minulé zkušenosti a všechna požehnání, která dostáváte v tuto chvíli. Uvolněte bolesti a strachy z minulosti a starosti o dny, které přijdou. Opírejte se sami o sebe v každém okamžiku a buďte vděční za tuto zkušenost na Zemi.


Není třeba hledat štěstí mimo vás, nebo něco co vám přinese radost, protože Bůh sídlí uvnitř vás a vy jste součástí Zdroje. Jste propojeni navždy. Nikdy na to nezapomeňte.


Osvoboďte se od myšlenek oddělenosti. Nikdy nejste sami, nikdy jste nebyli sami, jen jste ztratili paměť.


Buďte spojeni každým okamžikem s vděčností a touhou rozpomenout se na toto své spojení a Svatost, kterou jste.


Kráčejte vpřed s radostí a požehnáním za vše, na co narazíte, koupejte se v paprscích Lásky od Bytostí, které jsou schopny posílat jí vám i nám.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Přání, sny....

Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.


9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.


ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA

UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI


V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST


Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.


10 KAN kin 244


Kan - Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.


Pokud existuje něco nebo někdo, kdo negativně ovlivňuje vás nebo váš život nebo vás jakýmkoliv způsobem drží zpátky a zejména, pokud jsou tyto vlivy zakořeněny v minulosti, dnes je dobrý den na neutralizaci tohoto odpadu. Řešení bez ohledu na skryté příčiny to může popohnat, zcela zlomit toxické účinky nebo tento proces alespoň nastartovat. A na pomoc máte Lahun (10) s vrozenou rezonancí pro mezilidské vztahy a spolupráci. To znamená, že můžete zavolat těm, kteří vás milují a podporují. Nechoďte do toho sami, pokud na to nemáte.

Vlna ORLA nám pomáhá rozšířit planetární Vědomí a uvědomit si zodpovědnost za osud celého světa. DESÁTÝ den ukazuje, že uzdravení světa musíme začít od sebe uklizením vlastního dvorku.


DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.

ZRNO - TO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes uskutečním své unikátní vize. Dnes vyjádřím svou skutečnou podstatu. Každá maska, každý paravan, kterým se zakrývám před strachem a přehnané opatrnosti, mě odrazuje před lidmi a brání poznání toho, co mohu udělat. Dnes vidím obě strany mého konta "má dáti" - "dal".


Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.


Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.


Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.


***


Zdravíme vás, Drazí! Jak se blíží konec tohoto cyklu, těšíme se na další pokračování a spolupráci v novém cyklu. Vidíme hodně růst vás, kteří pilně pracujete na prohlubování znalostí o Vesmíru a vašem významu v něm.


Cítíte rostoucí vzrušení z toho, jak se vy i ostatní snažíte odlehčit svůj náklad a prosvítit své obvody? Cítíte radost pokaždé, když prolomíte závazky, které děláte ze strachu? Hoří vaše vášeň, když se pustíte negativního myšlení, kterému jste dovolili, aby měnilo váš život? Je vaše schopnost milovat vyšší? Máte pocity Lásky, když se s druhými spojujete od srdce k srdci?


Měníte své stravovací návyky, vybíráním menších porcí jídla, které je živé a zdravé? Už jste udělali něco pro své tělo, aby bylo silnější a živější? Jsou všechny vaše vztahy vyhlazené se schopností komunikovat hlouběji a mluvit pravdu? Zbavujete se každý den věcí, které vás stahují dolů? Už jste si všimli vašeho růstu a zralosti za poslední rok?


Udělejte si čas a přemýšlejte o těchto změnách. Pro kontrolu si je můžete i psát. Když vnímáte beznaděj nebo přijdou nepříjemné chvíle, můžete do tohoto seznamu úspěchů nahlédnout a uvědomit si, že všechny možnosti jsou na dosah ruky. Vzpomeňte si, že zpočátku to bylo obtížné, ale svým úsilím jste dali své sny do pohybu, bez ohledu na změny, které byly nutné pro dosažení cíle.


Jaké jsou vaše sny v tomto roce? Na jaké oblasti života se teď zaměřujete? Jaké změny chcete udělat? Možná je můžete připsat dolů na vaši tabuli vizí, což vám pomůže udržet neustálé zaměření TEĎ a TADY na cíl. Nezapomeňte se chovat, jako by již cíle bylo dosaženo a vybírejte pouze činnost, která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.


Vybírejte Lásku. Obracejte se často do vašeho Středu a pohybujte se vpřed s vědomím, že vaši Pomocníci jsou s vámi a dar přítomnosti Boha uvnitř vás.


Co ještě potřebujete?


Je vám dáváno vše, jakmile věříte a vaše srdce je naplněno Láskou. Dělejte každý krok s odvahou a s vědomím, že vy sedíte za volantem a máte nohu na plynu. Bavte se dnes a užívejte si život v radosti!


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Cíl, schopnost, příležitost....

Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává své poslání, spatří ve dnech ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, se doporučuje věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem KAN. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi - nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.


10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ

DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?


Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou, musíte chtít ztělesnit svou Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.


POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,

VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,

ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT


V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.


TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.


11 CHICCHAN kin 245


Chicchan - Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.


Nesete starověkou sílu hluboko v sobě, ve vašem těle i duši, sílu, kterou má moderní společnost zapomenout, a na kterou ti, kteří vládnou tomuto světu, nechtějí, abychom si vzpomněli. Tato síla rozvíjí nejvyšší úroveň vašeho potenciálu, ale musíte se nejprve zbavit staré kůže strachu, úzkosti, nedostatku sebelásky a sebeúcty. Shoďte tyto vrstvy stejně, jako se Had zbavuje svých zimních šupin. Nechte znovu vzplanout svého vnitřního koyopu a vzlétnete osvěženi a oživeni z popela svého dosud nenaplněného Já do nepředstavitelné a netušené výšky!


DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes si promluvím s temnou stránkou v poli pocitů, které mi brání splnění mých přání. To, co mě dráždí, rozčiluje, co se mnou hýbe, co mě ubírá chuť do života, co bouří krev a mysl, se odráží na mém zdraví. Dnes odhalím, co narušuje moji vnitřní harmonii a bez lítosti se osvobodím od tohoto břemene.


Symbol HADA představuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.


Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.


Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj "vnitřní oheň". Mají dar vidět věci pod jejich povrchem.


Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.


***


Zdravíme vás, opět vám děkujeme za čas a úsilí být stále lepší, jak možné to je. Čím blíže jste k bytí v Jednotě s druhými, tím dříve planeta dokončí svůj proces Vzestupu. Je to naše velká naděje, že se všichni rozhodnu přejít ke Světlu, vzdají se potřeby kontrolovat druhé a dovolí si přijímat Lásku Zdroje. Víme, že v celém spektru není taková věc jako temnota, ale ve sféře přesvědčení existuje jako by byla skutečná, a proto to tak je.


Uvnitř sebe máte schopnost měnit sami sebe. Dosáhnete toho tím, že připustíte, že váš život je iluze. Ačkoliv se to zdá velmi skutečné, život na Zemi trvá jako mrknutí oka. Jakmile budete pokračovat v propouštění negativního myšlení a chovaní postaveného na strachu a chybných přesvědčeních, budete tomu rozumět mnohem více. Do té doby věřte, že je ve vašich silách formovat sami sebe v člověka, kterým chcete být.


Neexistuje nikdo, kdo může měnit vaše myšlenky, ačkoliv se může podělit o své názory. Pokud nejste ve vězeňském prostředí, není nikdo, kdo by vám mohl nutit, kam máte jít, kdy máte přijít a co máte říkat. Všechny tyto volby jsou jen na vás. Doporučujeme vám shodit starou kůži nedůvěry, nespokojenosti, bezmoci, srovnávání a dalších věcí, které vás drží v oddělenosti od druhých a od Zdroje.


Všechno jsou to iluze, část hry, když už se o tom bavíme.


V každém okamžiku se můžete spojit se Zdrojem. Všichni jste obklopeni Andělskými Bytostmi, které čekají na vaše prosby o pomoc, aby mohly plnit vaše přání. Nikdo nemůže zasahovat do jakékoliv vaší volby. Můžeme zakročit pouze, když nás požádáte a pokud nebudete pokračovat v myšlenkách "Běda mně, vždycky jsem měl/a smůlu"


Víme, že je to volba, takže pak tuto skutečnost budete vytvářet. Můžeme vám pomoci jen s tím, co děláte s vášní. Když neustále vyzařujete myšlenky a pocity krásy, zdraví a štěstí, můžeme vás vést k těmto věcem pomocí intuice, myšlenek a synchronicit. Můžete si vybrat a věřit směru, kterému chcete. Udělejte si jasno, jak chcete žít, co chcete prožívat a dejte nám vědět, až budou vaše požadavky jasné.


Činy hovoří jasně. Jakmile vaše emoce odpovídají vašim činům a slovům, můžeme pomáhat při tvoření vize. Když měníte své chování, dbejte na to, co si myslíte a co cítíte. Udržujte své myšlenky pozitivní a nepadejte do starých vzorců "Běda mně, musím dělat to či ono." Buďte veselí při každé volbě, kterou uděláte, vybírejte si jen to, co chcete zažívat.


Pokud existuje chování, které chcete změnit, buďte vděční za každý krok, který uděláte, bez ohledu na to, jak náročné či hrozné to může být. Zůstávejte vždy v okamžiku přítomnosti s vděčností a zjistíte, že chování může být změněno s minimálním úsilím.


Být si vědom toho, co říkáte a děláte je Osvícení.

Změnit věci, které vám neslouží je Osvícení.


Buďte veselí a prožívejte život naplno. Uvnitř sebe máte vše, abyste svlékli kůži porážky a negativity. Zahalte se do nové kůže a milujte každou část svého nového Já. Sdílejte s druhými, co jste se naučili, dáváte jim tak naději, že i oni mohou sloupnout chování, které je drží v oddělenosti od Zdroje.


Navždy si zapamatujte, že když jste plně napojeni na Zdroj, není to nějakým provázkem, ale každou buňkou vašeho těla. Jste součástí Boha, nejen syn Boží. Každým elementem vašeho fyzického Bytí a energetickým polem jste hologramem Zdroje. Prolínáte se s ostatními, protože jsou také částí Boha. To je Jednota, o čem tu mluvíme. Nejste jen Bratři a Sestry, ale jste Bratrem, Sestrou, ptákem, stromem.... Přemýšlejte o těchto slovech, dokud plně nepochopíte jejich význam.


FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)


Instinkt, vitální síla.....

HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.


11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!


TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,

TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ


V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.


12 CIMI kin 246


Cimi - Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.


Životní zkušenost může být utrpení stejně jako extáze; může to být snadné, může to být neskutečně obtížné; může přinést bolest, stejně jako může přinést radost. Nejedná se o opačné strany ani o to, že by byly v rozporu, jsou to jen různé projevy jedné tváře. Musíte je všechny procítit a prožít, abyste pochopili, co to znamená žít tak, že můžete zemřít a znovu žít budoucí život. To je moudrost našich předků a duší Starších, kteří nás vedou na Druhou Stranu a s nimiž nás dnes Cimi spojuje.


Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa. DVANÁCTÝ den pomáhá uvolnit od falešných myšlenkových forem, utopických představ a autorit založených na energii strachu.


CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ


ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se dozvím, kolik plevele se rozrostlo v mé zahradě a jak bojovat proti škodlivým myšlenkovým formám. Dnes nebudu opakovat iluze a přiznám si své chyby. Mé vlastní myšlenky mě svedly na scestí. Dnes uvolním své tělo od mentálních zátěží. Usmrtím vleklé spory a přestanu polemizovat s vlastním srdcem. Boj a vzdor tvoří deprese. Dnes se poddám přirozenému běhu života.


Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.


CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.


Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.


***


Zdravíme vás! Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Děkujeme vám, že integrujete naše slova, které s vámi rezonují. Na Zemi je už hodně Světla a vzrůstajících frekvencí, protože se mnozí ladí na svou skutečnou duchovní povahu a zvyšují schopnost milovat. Je to stejné jako se vlní vlnky, když hodíte kámen do rybníku, tyto frekvence Lásky pochází od