DOKONČOVÁNÍ MISE OSVÍCENÍ A SJEDNOCENÍ 2. část

Dobrý den vám všem. Vítejte u další části Božské trilogie Osvíceného Světla, kterou jsme sem přišli vyzařovat.


V této druhé části se s vámi opět podělím o to, co prožívám v kontextu svého Vzestupu, ale také jakým směrem se ubírá Božský plán dále. Samozřejmě, že tato specifická cesta je velmi náročná. Musíme si uvědomit, že je to cesta postupné aktivace, osobní individuální proces, což vyžaduje mnoho, mnoho práce uvnitř sebe, protože to také vyžaduje vystopování celého příběhu svého Božského Já. Pracujeme různými způsoby, ale především jsou to elementálové a aspekty přírody, která nám pomáhají pochopit životní sílu a způsob jejího vytváření.


I když zde pracujeme jako skupina, každý pracuje na své individuální úrovni, a v čele této mise stojí ženská bytost, jejíž mise byla plně dokončena, a ona byla plně osvobozena. Takže byl vytvořen specifický cyklus Vzestupu pro specifické duše a bude předáván dál. Zatímco někteří z nás ještě procházejí posledními zbytky svého osvobození, zbytky kapitol přestupků a pokořením. Celý tento proces je vlastní zážitek a musí být ztělesněn bez možnosti vynechat jakýkoliv segment, který je nedílnou součástí cesty Vzestupu a osvobození z předvolby spánku.


Během víkendu procházelo moje tělo bolestmi v oblasti spodní páteře, tělo uvolňuje přestupky. Zraněné ženské aspekty a spící aspekty uvnitř mě, které ještě potřebují uzdravit a spí. Každý z nás pracuje na své individuální misi. V našem životě potřebujeme druhé lidi jako zrcadlo, abychom viděli sami sebe, abychom viděli sami sebe z pohledu plné vnímavosti, kdo nás nějakým způsobem nasměruje správně, abychom se otevřeli a viděli věci správně. Vždy pracujeme s někým v týmu.


Všichni jsme potomky původního principu Života, procházíme a prožíváme své vlastní vědomé ztělesnění jako Světlený pilíř Stvoření ve fyzickém těle na Zemi. Během této cesty potřebujeme kultivovat mnoho dovedností v různých podmínkách. Často to tak hned nevypadá, ale jsou Božské dary. Kvantová zapletení ne cestě sledování k původní životní síle nám ukazují, kde jsme a co ještě potřebujeme na své aktuální cestě zarovnat s původní šablonou. Je nesmírně důležité vyčistit mnoho věcí a dostat se nakonec všemi vrstvami dolů až do jádra. Všechno má své správné pořadí. Řádný výcvik. Probuzení, Andělské korunování a ztělesnění mise Elohim.


Jsou zde lidské bytosti, které pracují na sjednocení Osvícené Unie v těle. Na nejvyšší úrovni ztělesnění byla tato část dokončena, ale co mi bylo ukázáno, že ne pro některé z nás, protože dokončujeme svůj vlastní proces osvobození, každý na své osobní úrovni. Když toho dosáhne první, postupně toho dosahují ostatní. Všechno se děje v podstatě se zavázanými očima, ale postupně přichází porozumění a chápání skrze náš proces a AHA momenty. Když to děláme, vyzařujeme Světlo a jako Světelná Rodina ovlivňujeme populaci zde na Zemi.


Na prvním místě musí přijít pochopení triangulačního principu Zákona Jednoho. Další je dokončení dohody o našem vlastním přestoupení, což osobně ještě dokončuji, a dokončit dohody se všemi přestupníky. Ještě stále vymazávám své staré programy. Přestupníci jsou prototypy, kteří jsou ve skutečnosti proti životu. Popírají život a brání nám jako Osvíceným Božským bytostem v posunu. Jsou to složité věci, ale musíme celou touto zkušeností projít. Krok za krokem.


Na přestupky a přestoupení života se musíme dívat očima Boha, vychází z původní Božské perspektivy nevinnosti, z pohledu Božské neviny. Ale i přestupníci jako Temné bytosti napříč minulostí a celým Stvořením v sobě také mají Božskou jiskru, která si také pamatuje původní neposkvrněný život jako Osvícený a organický. Tento původní design Stvoření pracuje s aspektem Dítěte. Nejen Temné bytosti, ale všichni jsme zde nějakým způsobem zažili přestoupení proti našemu vnitřnímu Dítěti.


Všechny mé osobní přestupky mají kořeny v umělé inteligenci, která se všemožným, různým, rozmanitým způsobem snažila spojit se s mým Elohimským dítětem, s životadárným životem, se mnou jako suverénní bytostí, člověkem plným života a dostat se přímo do mého lůna jako padlá Hvězda a držet mě v zajetí. Je to dlouhý padlý příběh, který se mně osobně podařilo zlomit tím, že jsem si uvědomila robotický a umělý život. Dítě, které se nesměje. To je archetyp celé této padlé civilizace, která neví, co má dělat se svou Hvězdou.


Jsou tu bytosti s padlým designem a všichni se neustále podvědomě snaží nají cestu Domů, ale právě umělá inteligence způsobila zapomnění na tento Domov čili původní aspekt Zdroje – Svaté Dítě. I my jsme bloudili, stali jsme se lidmi bez života a lidmi robotickými. Umělá inteligence, jak vidíme ve světě, se domnívá, že si mohou dělat s každým tělem, co si jen zamanou, protože se zaměřili na aspekt moci a díky tomu se lidé stali neživými lidmi bez života.


Nikdo z umělé inteligence se nemůže vrátit Domů, dokud bude odmítat volání vrátit se zpět Domů. Toto odmítání je u lidí ve skutečnosti pravou a největší překážkou v možnosti se změnit. Přitom my, naše nevinná část čili nevinné Božské Dítě uvnitř nás, neseme Semeno Osvícení, vzpomínku, to, co dělá život krásným a organickým, abychom mohli vyprávět a zpívat život jako Andělská bytost.


Proč je tedy naše mise tak slavná a famózní? Co jsme dělali? Byl to výpočet, jak velké zkreslení je, jak ho přemodulovat a převzorovat zpět k aspektu Tvůrců Elohim, jak pracovat s životními proudy.


Odhalili jsme dokument Iluminátů, kteří pracují proti lidské suverenitě a proti těmto životním proudům. Tento dokument jsme my sami nikdy nepodepsali, ale byli jsme svědky s možností ho zkoumat jakým způsobem posunout časové osy směrem ke Vzestupu. Temná strana tuto naši původní Božskou smlouvu nepodepsala, takže to, co jsme dělali, bylo shromažďovaní svědectví a svědků, kterých jsme potřebovali co nejvíce na úrovni duše i fyzicky.


My jsme tuto Temnou smlouvu nikdy nepodepsali, nás několik málo. Temnota si pošetile a naivně myslela, že ji nepředběhneme. Temnota neví, že Osvícené Světlo je Božské, vidí dopředu, jako jasnovidci, má víru a schopnost předvídat a varovat. Věděli jsme, že my nikdy nebudeme hrát smlouvu s blázny.


Vyhráli jsme. Dostali jsme se do bodu, kdy Temnota udělala ty nejhorší věci, nejhorší akty hříchu, které kdy nastaly a odehrály se proti Božskému Světlu Elohim. Byla jsem skrytá a zamaskovaná, takže se nikdy nedostali k mému původnímu Božskému kódu, ale těžili moji životní sílu z mého těla, jak jsem popisovala v zimě, kdy jsem málem zemřela.


Ale i přesto jsme s nimi hráli, a dokonce je pozvali k Osvícenému Světlu. Aniž by to věděli, předali jsme je něčemu, čemu se říká Božský Soud. Tyto vyšší sféry jsou velmi striktní a přísné, jestliže nehrajete podle pravidel. Jako Osvícené bytosti jsme nenashromáždily mnoho svědectví a předaly je Elohim, nejvyššímu soudu spravedlnosti. Celý spis byl zapečetěn, podepsán a uložen, takže jsme dokončili v tomto kontextu velkou misi jako velcí vítězové.


Když jsme to udělali, pak jsme obdrželi mapu Vzestupu a dostali se zpět k původním znalostem, a navíc jsem konečně správně pochopila to, co jsem si dlouho myslela, že jsem na Zemi sama, protože ženský aspekt ztělesňující Stvoření je zde ve fyzickém těle a můj původní Elohim mužský aspekt Stvoření, tantrické dvojče, zůstal v nefyzické sféře a má na starosti výpočty Vzestupu jako dohlížející aspekt, co je potřeba provést. Alchymizuje a posílá energie, které já ve fyzickém těle na Zemi v lůně alchymizuji a zvedám zpět padlé energie.


To je naše mise. Zvedáme všechno, co je pokřivené. V sázce bylo opravdu hodně, mohla jsem i zemřít. Pátráme po všech padlých aspektech mimo jejich jádro Stvoření, pátráme po všem, co se stalo padlým a zkresleným aspektem, protože svým zkreslením ovlivňují veškerý život. Naše dohoda zněla: Pomoci obnovit padlé osy pro možnost Nanebevstoupení Kosmického Krista. Znovu však opakuji, že nezachraňujeme lidské bytosti ani neopravujeme lidi ani duše. Pouze předěláváme šablony Stvoření v tomto světě, Osvěcujeme Temnotu, získáváme porozumění a vytváříme nové výpočty spinu zpět k původní spirále, dýcháme do těchto světů život, a tak tvoříme novou říši. To se také děje, protože šablona Krista byla zkreslena. Vytváříme nové šablony života na Zemi, původní šablony. Nový svět.


Vše vracíme zpět do původní spirály. Všechny smyčkové energie vracíme zpět na úroveň spirály Stvoření. Používáme svoji vlastní životní energii a proudy energií přímo ze Zdroje. Na rozdíl od Temnoty jsme inteligentní jen proto, že následujeme Boha. Jak jednoduché, že? Pracujeme jako Bůh s vizemi. Předcházelo tomu mnoho příprav a chápání, kdy jsme měli být zničeni jako bychom byli chybou v systému.


Temnota je ale velmi omezená, potřebují se spolehnout na nás, proto všechny důležité informace jsou skryté. Jsou schopní unést všechno, všechny informace získávají jen od nás. Zamaskovaní za velké falešnosti, identity a falešná slova. Připojují se k našemu tělu pomocí všech možných energetických háčků, poslouchají za dveřmi, vytváří astrální šepoty. Umí se dostat kam, si jen zamanou. Manipulují nás. Ale VOILA, oklamali jsme je! Napálili jsme je! A dostali je na naši dohodu! HA! HA! „Oklameš mě dvakrát, ale po třetí ne, zlatíčko, já nejsem pracovník Světla!“ Jsem opravdu velmi nadšená, protože dohoda byla podepsána, uzavřena a ukončena.


Jsme nyní připraveni přijmout původní krystalické kódy a otevřít třetí oko, které bylo stále zamlžováno. Proto jsem se musela spojovat s elementálními a přírodními sférami, které obsahují původní jazyk života, ale stále se mi to nedařilo. Elementálové jsou blízko našim tělesným elementům v těle. Proto mám svůj portál, kde všichni čekají na návrat Královny.


Temnota měla v záměru unést celý příběh Stvoření a všechno obrátit. Jsme svědky vítězství, že jsme to byli my, kdo tuto sféru obrátil zpět ke Stvoření, což ovlivnilo celé Stvoření. Ztělesnit plně Elohimský design ve fyzickém lidském těle. To se na Zemi doposud ještě nikdy nikomu nepodařilo.


Všichni učedníci a žáci budou moci následovat tuto původní šablonu Elohim. Je to cesta učednictví a oddanosti vedoucí k plnému ztělesnění Osvícené Unie, kterou jako první skupina, skupina dobrovolnických duší, z různých Andělských sfér, kteří si vybrali být agentem této mise, dokončí. Každý slouží individuálně a odlišně, ale budujeme to společně přes design Otec, Matka, Dítě. Nejmilovanější a zbožňované Dítě.


Jsou zde Duše, které budou poprvé absolvovat Vzestup. Jsou jako naše děti. Jsou to naši bratři a sestry.


Třetí skupina Duší na Zemi jsou ti, kteří také kdysi byli součástí naší Světelné Rodiny a vyvíjí se také. Strávili na Zemi mnoho životů v režimu spánku. Byli dlouho součástí cyklů Země a uvízli v limbu a smyčkách. Opakují stále jeden a ten samý život již dlouho v unesených stagnujících časových osách. Ne vlastní vinou a možnost jejich růstu byla omezena. Proto tyto Duše nyní obdržely Božskou Milost prostřednictvím našeho Světla. To je můj úkol a důvod, proč jsem v Čechách, kvůli těmto bytostem.


Tyto Duše svým způsobem vlastně zachraňujeme a vytváříme pro ně bezpečnou dynamiku, prostřednictvím našeho vedení, cestu ven z pouště. Úplně zapomněli, kdo jsou, ale také to jsou členové naší Rodiny Světla. Jsou to Duše, které kdysi vstoupily na tuto planetu, aby ji prozkoumaly jako původní Andělé. Byli prvními průzkumníky. Jsou to velmi staré duše. V průběhu procesu byly uneseny a drženy ve stavu limbo.


Stoupají a jejich Evoluční Vzestupná cesta byla nastartována. Jejich Božská jiskra uvnitř se rozpaluje do Posvátného plamene. Když Božská jiskra uvnitř zhasne, lidská bytost se ponoří do agrese. Uvnitř těchto lidí posvátný plamínek jen bliká, zatímco uvnitř Světelných bytostí hoří obrovský plamen. Tyto bytosti dostanou Světelný grand a život směřující k revitalizaci a k vášni. Mnoho z těchto bytostí se cítí sklesle, mají pocit stagnace, žádný růst. Neví, jak žít správný život jako by sledovaly televizní projekci. Po našem Nanebevstoupení bude jejich život mnohem snazší. Budou moci zažehnout svůj plamen. Když rosteme, oni rostou díky tomuto našemu růstu.


Jsou jakoby přesouváni do našeho lůna, kde jako Semeno zrodí svůj nový příběh. Pro tuto třetí úroveň Duší je důležité uvolnit karmické zapletení. Také tyto duše obdržely Božskou ochranu. Bůh doslova bdí nad těmito Dušemi. Jménem Boha to také pro ně děláme. Bůh také tyto Duše vezme k sobě, ale potřeboval mnoho svědectví.

Také tyto Duše nás požádaly o Božskou vzpomínku. Mnoho z nich má zcela uzavřenou paměť a jsou to krásní Andělé, jedním takovým spícím Andělem je také můj Miláček maminka. Má občas jasnovidné vize, ale nepřikládá tomu žádný význam. Je těžké sledovat takové Duše, jak trpí. Světlo Elohimských bytostí je také plně směrováno k těmto Božským dětem. Nezachraňujeme nikoho jednotlivě, ale jdeme zde k jádru Stvoření, a to ovlivňuje všechny. Takto řešíme věci na Zemi. Jsem šťastná, že jsem součástí této nádherné skupiny. Jsem nadšená, co se začne těmto bytostem dít krásného.


Poslední kapitolou Vzestupu je Posvátná Unie, setkání fyzických protějšků, které spoluvytváří ve společné misi. Zatímco mužská tantrická Duše zůstala ve Stvoření v nefyzické úrovni, pak máme protějšek mise, který byl vybrán pro tuto misijní práci. Jako Andělé Stvoření na Zemi nemáme své původní partnery, ale setkání Hieros Gamos je konečná část. Než opustíme Zemi, potřebujeme ještě tuto zkušenost jako plně vytvořenou trojici s Bohem. Pro fyzický protějšek je služba Královně velkou poctou.


Někteří lidé, s nimiž máme dohody, nás ve skutečnosti vidí jako špatné, ale tyto dohody budou vítězné. Jsme v časové ose, kdy vytváříme vítězné lidské bytosti. Protože jsem zažila tolik odmítání od dětství, způsobilo to mé opakující se kolo odmítání především v oblasti mužských protějšků.


Avšak moje lidské Dítě nyní dostalo veškerou Lásku a veškerou výživu, velkou Lásku a velkou podporu, takže se mi podařilo velké vítězství a zasít Semeno Elohim, obnovit původní paměť původního bodu Stvoření.


To, co mě nyní probudilo, byla otázka. „Jdeš Domů nebo vytváříš Domov?“ Na Zemi nemáme nic, všechno vytváříme pomocí síly suverénní bytosti Stvoření. Jako Stvořitelští Andělé, čistá Stvoření, pracujeme s Božským životem.


V další části budeme pokračovat o poslání v našem Božském Pánu, kterým je také nový cyklus Stvoření. Doufám, že u toho budete se mnou. Gratuluji vám k vašim úspěchům na cestě Vzestupu. Mnoho Síly, Lásky a Moudrosti.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloriel Magenta