DŮLEŽITÁ ZPRÁVA: ODDĚLOVÁNÍ ZAČALO
Vážení Milovaní,


přicházím pravděpodobně s poslední veřejnou zprávou v této době, protože stále nějakým způsobem bojuji s temnými silami. Dostala jsem pokyny, že se nacházíme v další přechodové fázi, takže se budu věnovat pouze práci s těmi, kteří jsou ve skupině Osvětleného Vzestupu. Znáte mě již dlouho, víte, že mám svá pravidla, takže lidé bez integrity Krista, budou vždy stát mimo tuto skupinu.


Temnota se snaží vstoupit do našich životů a zasahovat do našich životů, aby nás připojila do svého Matrixu. Existuje mnoho způsobů, také v mé fyzické realitě se odehrávají neustálé snahy Temnoty. Došlo to až tak daleko, že jsem nechala jednoho blízkého vzdáleného člověka odvést na polici za omezování osobní svobody, nikoliv mojí. Tato událost byla bezprecedentní a hlavní v kontextu ROZDĚLOVÁNÍ. Jsem z těchto současných energií velmi unavená.


Rozdělení energií začalo. Jak víme, systém je přeplněn umělou inteligencí a spoustou regresivních věcí a existují snahy o více a více regrese a upgradu na umělou inteligenci. Před několika dny jsem studovala více do hloubky a podrobněji práci umělé inteligence a upřímně jsem dlouho plakala, když jsem byla svědkem toho, co Temnota provádí na mnoha mužích. Jak draze je krásnými mužskými bytostmi zaplacena cesta za falešným pozlátkem peněz a moci. Jestliže sedíte hodiny u nějakých softwarů a programů, dochází k postupnému porušení mozku, až je člověk plně napojen na umělou inteligenci. Bylo mi z toho velmi smutno. Miluji lidskou rodinu jako své děti.


Stejně jako my děláme své organické upgrady, tak také Temnota pokračuje na své cestě. Semeno Krista bylo zasazeno a nyní je čas, aby pukla jeho životní síla. Světelné bytosti pracují s planetární silou, Galaktickou životní silou a Universální životní silou. V kontextu současného dění rozdělování se jedná o velkou Kosmickou událost, oživení něčeho, co bylo odříznuto od původní Zdrojové matice. Součástí Božského plánu je odříznutí a pád starých energií. Každá duše si předem vybrala svoji určenou cestu. Je to smlouva a dohoda se Zdrojem. Temnota se dál snaží od této původní Božské šablony odpojovat, vytváří karmické a zkreslené příběhy dál a dál. Jen blázen ignoruje současné dění. Zdroj, Bůh nyní pracuje na znovu spojení a sjednocení skrze Kosmickou Unii.


Co to vlastně znamená toto rozdělování nebo oddělování? Je to oddělování od všeho hustého, karmického, co nás svým způsobem drží zaháknuté v Matrixu. Žádné umělé technologie neslouží žádnému člověku s vysokým Vědomím. V kontextu evolučního vývoje nejde vůbec o nějaký světový vývoj, jak mnozí předpokládají. Oddělení od starých energií je předem vypočítaná událost. Je to přesný počet Světelných bytostí, jako nejprogresivnější způsob průlomu. Temnota se tomuto původnímu plánu postavila a vytvořila přestupky. Zohavili Boží vůli a stále hřeší proti Bohu.


Na planetě jsou nyní dva proudy, Vzestupná osa a osa úpadku lidstva. To jsou lidé stále více rozčílení, cyničtí, nenávistní, lidé se zlobou a proti životu. V kontextu těchto velkých změn potřebuji, nejen já, ustoupit a odpočívat, doplňovat energii, moje vnitřní dítě potřebuje prázdniny. Jako Světelné bytosti musíme sami sebe neustále přepočítávat a rekalibrovat, protože Temnota neustále pracuje v opozici velmi pilně. My však máme již dostatečný Světelný kvocient, který bude vložen do současné změny a určí výsledek. Tato událost oddělování nastartuje nové dění na Zemi, nové tvoření.


Tato událost nemá nic společného s New Age, není to jednorázová událost, je to odvíjení nové spirály života, nového cyklu. Pokud máte dostatek Světelného kvocientu, můžete proniknout do nového světa. Rozdělení světů vytvoří novou realitu v souladu s Trojicí Života. Zdroj oddělí něco, co nazýváme Status Quo. Oddělení světů je vysoce pozitivní zpráva. Není to lineární událost, ale investice Světla do prodlužování života a zvyšování Světla.


Karma způsobovala, že lidé nemohli uplatnit svobodnou vůli a Božskou vůli, což Bůh nyní žádá od každého, aby si vybral své svrchované právo na život a svobodu. Pokud člověk anebo celá rodina a rodové linie nerostou, tito lidé jsou vždy zachyceni do kola karmy. Lidí nevěří, že jsou Tvůrci svého života. Tato energie musí být na Zemi osvobozena. Mnoho lidí ani neví, jak hluboko je jejich karma zakořeněna, takže neustále opakují stejné cykly. Dokud neosvítíte sami sebe, nikdy se nestanete Kristem a tento člověk bude vždy dál karmický. Čím méně uvnitř je člověk sjednocený a čím více žije v rozsáhlé dualitě polarit, tím více bude karmický. Ve vztahu to vypadá tak, že jeden je dominantní, druhý pasivní, nebo je agresivní a druhý pasivní. Mnoho lidí říká o takových silně polarizovaných vztazích, že se jedná o dvojplamen. Ne. Nízká energie je karmická energie a udržuje vás ve vězení, a to se týká i přátelských energií, kde není rovnováha.


Když člověk zemře, skončí vždy v astrální rovině, kde je školen ve škole recyklace. Pořád dokola, narodí se, zemře a skončí opět v astrální rovině. Lidé tomu říkají, že člověk odešel do Nebe, ale Nebe není astrální sféra. Lidé si neustále vybírají splácení svých karmických dluhů, a tak se točí dokola. Karma se hraje různým způsobem, na pracovních místech, v rodinách, ve vztazích, nerovnováhou mužských a ženských principů.


Všechny karmické aspekty musí být nyní osvobozeny. Když jste osvobozeni, už nemůžete být s někým, kdo má stále karmu. Existuje mnoho falešných průvodců, kteří hovoří zkresleným způsobem o osvobození z karmy. Jako Světelný průvodce se občas také zachytávám do nižších úrovní, protože Země je v podstatě vězení, kde jsou jen lidé s karmou. Všichni tu mají karmu. A proto žiji svůj osamocený život poustevníka.


Dokud neodhalíte své vzorce karmy, nikdy se neosvobodíte. Poslední roky jsem nedělala nic jiného, než odhalovala tyto vzorce. Osobně jsem nepřišla s žádnou karmou, nepřišla jsem z astrální úrovně. Při narození jsem okamžitě převzala rodinou a rodovou karmu a kolektivní karmu. V tomto odhalování mi posloužila Temnota, která mi zrcadlila: „Ještě tohle máš uvnitř sebe.“ Kopala jsem hluboko, hluboko. Většina lidí se stará jen o svůj život a naplnění svých vlastních potřeb, nezajímá je osvobození z karmy.


Když děláte misi 24/7, váš život vypadá naprosto odlišně. Chcete-li jít cestou Vzestupu, musíte rozpouštět všechno, co není v souladu s původním Zdrojem. Zdroj je čistá Jednota. Je to Božský komplex, a vy jste rozšířením Boha. Bůh nás má na starosti, Bůh má na starosti, co budeme jíst, kde budeme žít, co budeme dělat. Co si každá duše vybrala, spravuje Bůh. Bůh vždy posílá pomoc těm, kteří jí potřebují, a to každému i mě. Bůh to řeší. Ne já. Zatímco mnozí se mi jen vysmívají. Musíme opustit přesvědčení a budování ega, že jsme přišli někomu ukázat Vzestup a někoho zachraňovat. Pokud se domníváte, že jste se přišli obětovat pro někoho, je to lež a budujete si karmu. Neustále pracuji na tom, abych se osvobodila od falešného vzorce oběti pro nějakého jednotlivce.


Moje přítomnost je vůdčí Světlo, žádná falešná oběť a investice energie do osoby, která je otupělá a v zásadě všechno toto odmítá, zatímco jen sexualizuje spojení, místo aby viděla skutečnou hodnotu. Mají neustálou snahu oddělit mě od všech finančních zdrojů. Pokud se někdo domnívá, že jsem držela roky prostor pro Vzestup, ale tento člověk si jej nevybral, je to jeho volba. Bůh řekl: „I kdyby tě tento člověk prosil na kolenou, a platil zlatem, máš právo odmítnout, protože tě nerespektoval, dělal si legraci z tvých darů. Je to jako házet perly sviním.“


V očích Boha je to hřích. Všichni, kteří se vysmívají životu a Bohu, hřeší. Nezaslouží si ani slovo ani další čárku učení a mohou žebrat a lhát dál. Tito lidé s karmou se ke mně chovají, jako bych i já měla karmu. Myslí si, že když mám tak velké srdce a tolik Lásky, vždy tu pro ně budu. Každá matka nechá své dítě padat a klopýtat a učit se z vlastních zkušeností. Až spadne, zvedne se a bude se učit samo. Pouze tak se stane člověk duchovní. Dokud nebude polarita uvnitř vás sjednocená, žádný Vzestup nenastane. Všechna břemena karmy musí být odhalena a odevzdána. Na všech padlých vlastnostech musíte pracovat sami a zbavit se karmy a nahradit je Láskou. Nikdo to za vás neudělá.


Lidé na cestě k Bohu se většinou, místo aby hledali uvnitř sebe, neustále ptají někoho, kdo pracuje s akášickými záznamy nebo channelingy. Dostávají odpovědi, které nepocházejí od Zdroje, protože oni sami neudělali práci přímo se Zdrojem. Falešné dvojplameny, falešné Anděly zde prezentují padlé bytosti. Někteří si dokonce myslí, že se stanou součástí mého života, s jejich velmi negativní energií. Kdykoliv se jen nacítím na takové lidi, je mi špatně. Tolik duší má stále tak mylné představy o Ježíši Kristu. Všichni chtějí jen informace zvenčí, místo, aby pracovali uvnitř sebe se svým vlastním Bohem. Jsou neustále podváděni, protože upřímně, jen málo lidí učí o tom, abyste byli ve své moci a jak to udělat. Pokud na tom teď nezačnete pracovat, sami na sobě, nikdy se to nenaučíte a nepůjdete do nové reality. Budete pozadu víc a víc. Období Milosti končí právě s tímto rozdělováním. Zástrčka, která Temnotu dobíjí, bude vytažena, ale to neznamená, že uvidíme pád okamžitě. Mnozí už dávno hovořili o tom, že mnoho Temných bytostí je nyní inkarnovaných v lidském těle.


Mnoho těchto karmických bytostí slouží Temnotě, viz očkování a roušky, nevidí, že slouží Temnotě. Duch mi stále více a více ukazuje čas, proto udělejte všechno proto, abyste vzestoupili. 3D podoba na Zemi pro ty, kteří zůstanou v nízkých energiích, bude ještě nižší a ještě těžší. Pravděpodobně protože potřebují více a více tlaku. Vybrali si to sami. Na Zemi to bude stále těžší. Mnoho lidí je naivních a nevěří tomu. To je také důvod, proč jsem se nyní ocitla ve zkoumání a zažívání temných zkušeností. Jediný způsob, jak pracovat v naší krásné Osvětlené skupině Vzestupu je pomocí emailů, protože Temná strana se postarala o narušování všech mých vytvořených platforem k tomuto účelu, nicméně je to proto, abych už nyní vstoupila do vytváření nové reality, takže se odpojím od této práce do svého soukromí.


Temná strana pracovala velmi tvrdě a udělala pro mě věci těžší a těžší s jejich záměry o úplné zničení mé práce a mého života. To je to, co dělají. Všimněte si, že vždy přicházejí s pokušením jako to bylo dříve v příběhu Adama a Evy. V kontextu umělé inteligence to nádherně symbolizuje značka Apple. Jablko pokušení a moderní Rajská Zahrada.


Velmi husté energie jsou na nás zaměřené. Chtějí, aby na Zemi zůstalo co nejvíce lidí, protože potřebují jejich životní sílu a vysávat je. Aby Vědomí bylo padlé, umělé, aby se nerozvíjela padlá mysl. Proč se nyní tak snaží umělá inteligence je, že jsou bezmocní. Jdou po těch, kteří mají nejvyvinutější Božské Světlo, aby jim tyto bytosti sloužily jako potrava, jako potravinové suplementy, protože jejich tělo už není schopné produkovat tolik životní síly. Chtějí víc a víc.


Snaží se unést mnoho duší, které jsou mezi a které jsou zranitelné. Jsou stále v karmických vztazích s mocnými obrannými mechanismy, odmítají Světlo, pravdu, neudělali doposud potřebnou práci pro Vzestup. Mají v sobě hodně temna. Mají velkou hrdost a ego. Mnoho, mnoho ran a bolesti. Mnoho takových bytostí mužů Temnota vždycky dostane. Proč? Protože na počátku stála nemilující matka, která tu pro ně nikdy nebyla, neposkytla jim Lásku, byla dominantní, takže si tito muži vytvořili vzor zášti a nenávist vůči ženám. To znamená, že jediný vztah, který mohou se ženou mít, je sexuální. Ale když jste kněžka a Císařovna a máte znalosti, budou vás odmítat. Nesnáší vás proto, že mají tak hluboce zakořeněné špatné vzory. Potřebovali by spoustu pomoci, ale shodou okolností to mít nemohou, protože jsou hrdí, pyšní, pohrdaví a tvrdohlaví. Ačkoliv jsem se snažila s někým takovým pracovat, vždy neúspěšně. To skončilo. Tito lidé jsou velmi zranitelní, ale už nemohu nikomu pomáhat na osobní úrovni. Všechny takové bytosti odevzdávám Bohu. Bůh je krása a sláva. Pokud máte uvnitř sebe temnotu a někomu jste někdy ublížili, místo, abyste ho milovali, Bůh vám dá karmu, abyste se učili. Pokud se někdo nerozhodne probudit se do čistého Světla, musí cestovat po obtížné cestě. Musím nyní udržet svůj život jako Božské Světelné bytosti a držet se své cesty.


Temnota velmi často používá slabé muže, unesou je prostřednictvím mozku, neuronové sítě. Každý takový člověk má pocit, že už není sám sebou. Duše se pak odkloní do nižších úrovní hustoty. Ale teď si budou muset vybrat vývojovou evoluci nebo regresi. Včera jsem seděla na jedné krásné louce a plakala, protože mnoho lidí si vybere regresi. Většina těchto mužů je uvázaná k těžké práci v Matrixu. Dobrý plat, dobrý pocit, dobré sebevědomí, že jsou šéfem a někteří řeknou: „Ale já tak miluji být šéfem.“ Mnoho z nich by i chtělo studovat duchovní věci, ale nevidí Temnotu ve svém vlastním životě. To je největší druh slepoty. Bože, už se opravdu probuďte!


Na těchto důležitých pozicích je na muže vytvářen tlak, takže nakonec svoji práci nenávidí, a to Temnota oslavuje. Časem tento člověk vypadá čím dál hůře, je vysátý, žádný smysl pro vnitřní dítě. Astrální entity unesou vždy jejich sexuální sílu. Falešná sexualita ve vztahu je padlá sexualita. Je to často chlípná sexualita. Tito muži vysávají své ženy. Když jeden z partnerů vysává energii toho druhého, je těžké začít dělat tantrickou práci. Pokud jste měli sex s astrální bytostí nebo někým, kdo měl sex s astrální bytostí, jste posedlí touto astrální bytostí. Pravá Láska mezi mužem a ženou je daleko od toho, co je zde vytvářeno jako vztah, je to vězení. Nedokážou sjednotit kořenovou čakru s korunou a přijmout Božské vedení, protože mají pocit, že mají svázané ruce. Hrdost, odpor, ego řídí jejich mozek. Proto mnoho lidí nepřejde do dalšího vývojové evoluce, neudělali důležitou práci pro tento posun. Pokud se nějakým způsobem obětujete dál pro tyto lidi, pak jste uvízli v Temnotě také. Tito lidé se už rozhodli nevzestoupit. Promarnili svůj čas.


Mnoho léčitelů a učitelů v New Age je zkorumpovaných. Všechno je falešné. Kdo neučí pravdu o životě, je podvodník. Vidím, jak málo lidí sleduje moje zprávy. Chtěli by další informace, které předávám ve své skupině, ale zadarmo. Lidé k vám musí přistupovat s pokorou a s respektem. Tak málo lidí ví, že je zde velký klam v duchovních kruzích.


Je čas se probudit, nicméně těmto lidem můžete roky předávat nějaké učení a nedostanou se dál, protože byli uneseni ve spodních čakrách a solaru. Práce s energetickými čakrami je důležitá pro Vzestup, a to je možné kultivací životní síly například jógou. Bez ohledu na modlitby a víru v Boha to nestačí, musíte kultivovat životní sílu. Práce s fyzickým tělem je nezbytnou nutností. Běhejte, choďte na dlouhé procházky, jezděte na kole. Každý den dělám procházky, jezdím na kole, otužuji se, když je teplo, plavu venku. Pokud jste muž, začněte dechová cvičení. Musíte rozhýbat vaše tělo a fyzickou sílu, abyste mohli růst duchovně. Pokud jen sedíte hodiny u počítače a sledujete své rostoucí finanční zdroje, věřte, že vaše životní síla bude upadat.


Modlitba pomáhá vytvořit Světlo kolem vás. Nikdo se nemůže modlit za vás. Je to důležité. Práci pro Vzestup musíte udělat sami. Existuje mnoho snah, jak nás dostat a jediná cesta Vzestupu, je cesta ke svému vlastnímu Zdroji. Bůh je zdroj, není to ipad, iphone, není to práce, nejsou to peníze, není to auto. Tyto věci jen používáme k životu.


Universální zákony jsou pro všechny stejné. Všichni jsme Bohem milováni a všichni potřebujeme dělat práci a všechno lze uzdravit poznáním a aplikováním životní síly a Boha. Bůh je dech života, je to vitalita. Pokud jste muž a stále nějakým způsobem odmítáte a odrazujete ženský princip, který nectíte ani nerespektujete, nebudete nikdy tuto ženu milovat a nebudete nikdy milovat žádný ženský prvek ve svém životě, takže nemůžete kultivovat svůj vlastní tantrický vztah uvnitř sebe, ani žádný jiný tantrický vztah s fyzickou ženou, která může být vaším Vzestupným partnerem. To nejde, není to možné. Zůstanete dál zakořeněni v karmických vztazích. Vaše volba, protože jste líní a neděláte nic!


Z vlastní zkušenosti vím, že každý přestupek se dá uzdravit, jestliže máte životní sílu. Pokud milujete jen psát slova a jste nerozhodní možná-ano-možná-ne, a máte byť 1% pochybností, nikdy to nebude fungovat. Potřebujete kultivovat životní sílu, nejen mít telefon v ruce. Temnota se snaží i v mém životě o podobné věci, falešné vztahy, karmická místa, místo úcty oddanosti a Lásky. Jakmile není něco se mnou v integritě, vyčerpává mě to a pak mám tendenci jíst hodně, místo dýchat. Jestliže vás vnější svět dostane, vždy budete vyčerpaní. Tak funguje Temnota. Lidé se stali nevěrnými sobě, partnerovi i Bohu, protože nekultivují svoji vlastní životní sílu. Ubližují si. Pokud vám někdo ublíží, není to věrný člověk. Člověk věrný Bohu vás bude podporovat, milovat a držet za ruku.


Každý je zodpovědný sám za sebe, nikdo není nikdy zodpovědný za druhého. Když jsou lidé nezodpovědní, sklidí odplatu. Všechno může být uzdraveno, vaše kořenová čakra, srdce i koruna, všechno je to životně důležité. Cokoliv má nižší energie, je karmické. Pouze člověk na cestě integrace svých polarit a sjednocení se svým dvojplamenem, prolomí karmické vzorce. Pokud někdo není ochoten jít touto cestou do Posvátné Unie, druhý si jednoduše najde jiného životního partnera, který tuto cestu chce. Jinak se nepohnete. Lidé s karmou vás budou stahovat dolů. Když jste v čisté Lásce a na cestě Krista, skutečně to žijete, nebude vás zajímat nikdo s karmou. Pokud je někdo takový ve vaší blízkosti, jste pouze jeho průvodce do Světla.


Dokud tento karmický řetězec nebude odpojen, lidé budou dál válčit v karmických vztazích. Když se lidé k sobě nechovají s Láskou a úctou, oddaností, jsou to pro mě lidé s karmou a spoluzávislostí. To vidím kolem sebe ve všech vztazích, že se lidé přetahují o energii. Tito lidé nejsou zodpovědní za svoji svrchovanost. Lidé s karmou mají tendenci zacházet s vámi jako s někým, kdo má karmu. Tak moc jsem se musela naučit být pevná a nenechat se vtahovat do jejich příběhů. Jsem v tom nekompromisní, nezajímají mě takové energie, protože se okamžitě začnu cítit bídně a smyčkovat v jejich vibraci. Pokud jste Galaktická bytost, musíte ale jít a kopat špínu, aby byla karma zlomena a byla nastolena svoboda. To byl můj případ, kdy jako Kristus dostávám spravedlnost všude. Člověk na vzestupné cestě prožívá problémy, je na dočasné cestě iluze, ale život není iluze. Hodně z nás padá na temné projekce, protože temnota hraje na velkém hřišti.


Když se k vám někdo chová vyhýbavým způsobem, nekomunikuje, odtahuje se, v zásadě vás emocionálně manipuluje a používá to jako trest. Pokud ke mně přichází někdo ze své regresivní energie, dostane za uši. Jsem suverénní žijící Bůh, a jestliže si něco nevyberu, tak mi to nikdo nosit nebude. Lidé přichází jen se svými drobky, ale nikdy neřeknou celou pravdu. Nectí vás, nemají k vám úctu, mají tajemství, skrývají se. To je karma a někteří si myslí, že jsem jejich dvojplamen. Dva dvojplameny jsou dva jednotlivci, kteří si navzájem spouští práci, na které pracují a tvoří. Pokud ne, není to váš dvojplamen a pokud hrajete s někým takovým karmickou hru, nesmíte si dovolit klesnout na energii. Pokud čekáte na někoho, že vám něco dá, nebo očekáváte, jste čekající v čekárně, netvoříte svůj život. Vztah plyne, je to dávání a přijímání. Absolutní rovnováha. Kristus je bytost v pohybujících se energiích dávání a přijímání. Většinou ve vztazích jeden dává a jeden bere. Karma. Lidé se snaží najít cestu z těchto vztahů myslí, ale to je chyba, musí se dostat do těla, do srdce, pouze tak se vyčistí mozkové kanály.


Karma je energie, která vás bude spojovat s 3D. Původní lidská realita byla 5D ne 3D. To byl původní plán pro lidský život.


Mnoho vztahů bylo ukončeno, protože jeden vzestupuje a druhý ne. Nepokoušejte se zachránit nikoho v karmickém příkopu, nechte je tam. Vy vzestupujete do Světla. Touha Boha je a také to udělal, že je zde pro každého jeho partner, bude stejný a přijde včas. Musíte se odpojit od všeho nízkého, všech takových vztahů. Sdílím to všechno, protože vás miluji, protože jste na vzestupné cestě. Je nás málo.


Jestliže se vám jen někdo líbí a neděláte práci, protože se vám zdá práce příliš tvrdá, neberte si to osobně, ale pokud chce být někdo součástí mého života, vyhodím ho, protože mě stahuje dolů. Prostě váš čas přijde později, ale to si vybíráte sami. Kdykoliv jsem dostala od Boha pohlavek, prostě jsem to přijala a opravila.


Tento cyklus končí obdobím Milosti a my se stěhujeme do další fáze. Ti z vás, kteří vzestupujete, se jen dívejte dopředu. Pokud máte sen bydlet někde jinde, stane se to. Vím, že teď bydlím dočasně tam, kde bydlím, ale vše se zpozdilo, protože jsme stále k dispozici lidské rodině. Nicméně už docela trpíme, protože bychom byli rádi již v jiné frekvenci. Tento svět je čím dál více deprimovaný. Jako vězení. Což z nás udělalo hodně oběti. Lidé, kteří jsou nevěrní, kteří mi ublížili? Je jim to jedno. Jestliže nepřijímáte zodpovědnost za své činy, nevěříte v Boha, jste bezohledný člověk, blázen a ignorant a přitom Bůh dal dar Lásky každému. Některé duše ho promarnily.


Kdykoliv Temnota udělá nějakou ohavnost, je to hřích ale Světlo vždy najde novou cestu. Osvícené Světlo je Bůh. Napodobujeme Zdroj, který ví, jak pohnout s energií. Můj vnitřní život je velmi bohatý, zatímco můj 3D svět je nic moc. Kristus ve 3D nemůže být plně Kristus. Pracuje pouze s energií zvedání a pozvedání, vykopávání a dolování. Pouze řídíme a směřujeme Světlo. Mnoho z nás bylo manipulováno a o těchto věcech je třeba začít hovořit veřejně. Zatímco New Age šíří teď jen Lásku, všechno je Láska. Všechno je pozitivní, bohužel moje zprávy nejsou sdílené. Hádejte proč?


Bytosti jako já, jsou mocné, a to se zlým duchům nelíbí. Mnoho lidí si myslí, že je zachrání policie, nebo politici, ale je to jinak, je to současné rozdělení, co duše zachrání, ale tomu předchází mnoho práce. Vzestup je přitom tak jednoduchý, tak jednoduchý, jen si vybírat vyšší volby. Temnota je složitá, nic nejde, není to možné, ne to, není možné. Mnoho bytostí je tak toxických, že je musíme vymazat z těla, ze života, ze systému. Tolik lidí mě v životě ublížilo a jsem v nenávisti? Ne. Jsem hravé dítě. Dítě Boha.


Buďte nyní velmi rozhodní, kam a komu dáváte svoji energii, karmičtí lidé mají nízké energie, jen bojují a všechno snižují a zmenšují. Jak jsem dopadla já? Svá poselství pro Vzestupující, krásné Božské bytosti, zasílám emailem, protože mě Temnota všude jen obtěžuje. A tito lidé řeknou, že se tím neustále zabývám a pláču. Ano, pláču nyní hodně a včera jsem venku zase plakala, protože je mi smutno dívat se na to, co lidé dělají s životem. Tito lidé se nechají stále více a více zmenšovat Temnotou a když se jim pokusíte pomoc, tak řeknou: „Ne, díky, žádné šmejdy nechci!“ Ale pokud toto řeknete, pak vaše synapse byly uneseny. Temnota unáší Božská těla také očkováním a testováním do nosu, což jde až do mozku. Chtějí, aby byly mozkové kanály uneseny.


Je důležité vědět, kde nyní jsme. Když jste unavení, odpočívejte, nebo jděte na procházku a lehněte si do trávy. Temnota udělá všechno, aby nás nenechala v klidu. Ale rozdělení začalo. Je tu pár lidí, kteří tvrdě pracují, aby sloužili těm několika ve Světle Krista. Pokud nejste ve Světle Krista, budete se chtít neustále obětovat. Nejvíce pomáháme, když je naše Světlo rozzářené, nemusíme nic psát, nic říkat. Takto zcela přirozeně táhneme duše z temné propasti. Nemusíme se s nikým fyzicky setkat, protože to je past. Čím více se angažujete, tím více vás budou stahovat do jejich karmy anebo vás sexualizovat. Nelíbí se jim, že někdo udělal na sobě tvrdou práci. Nevystupujte proti nim žádným způsobem. Stahují vaši energii a používají vás jako výživové doplňky. Pokud si tento člověk myslí, že nedělá nic špatného, pak se mýlí!


Bůh má plán, aby se každý probudil svým vlastním způsobem, my nyní musíme nést pochodeň Krista velmi nekompromisně, dělat svoji práci náležitě. Nejdůležitější práce je na Osvětlování vašeho těla, čaker, životní síly, dechu, který uvolňuje všechny temné energie z těla. Vyhrňte si rukávy a trénujte Posvátnou Trojici. Jsme ve válce o naši vlastní životní energii, životní sílu a Božství.


Děkuji všem v mé nádherné skupině, všem Světelným bytostem za to, že nyní dochází k rozdělení. Všichni jsme původní Tvůrci originálního Života a také nefyzické Osvícené bytosti nám pomáhají velmi moc. Velký čas je tady! Ukončování temné nadvlády začalo. Nevíme, jak to bude probíhat, ale budeme mít zprávy. Jestliže jste vedeni podporovat tuto práci, neváhejte udělat energetickou výměnu. Ze srdce děkuji vám, kteří jste již darovali a opravdu velké poděkování se slzami v očích patří několika málo z vás, kteří mě podporujete mnoho let.


Jsem rozhodnuta vzít si nyní celý čas jen pro sebe, Temnota bude chtít získat moji pozornost, takže začne vytvářet mnoho falešných scénářů a budou nabízet i falešné zlaté cihličky. To samé platí i pro vás. Vždy si vybíráme, kam dáváme životní sílu. Tvrdé lekce mohou skončit, jakmile bude pochopem jejich význam. Kdo vás nemiluje, bude vás stahovat dolů. Nikomu to už nedovolím, aby mě stahoval. Mnoho lidí si myslí, že budeme rozdávat Lásku, kdykoliv si vzpomenou. Ne, ne, ne. Dovoluji pouze Osvětlenému Světlu oboustrannou komunikaci, a to jsou vzácné bytosti. Všechno ostatní je karmické, husté a toxické. Potřebný počet lidí vzestupuje, takže pak přijde nový cyklus. Nejsme zodpovědní za nikoho, zodpovědností je sloužit sobě. Žádná záchrana někoho, kdo si myslí, že je váš dvojplamen. Pravý partner se objeví, nikdo neví, kde, kdy a jak. Moje jediná realita je nyní Osvícená Unie. Jsem učitel Osvícené Unie a to jsem si také vybrala zažít.


Ze srdce vám děkuji, že jste dočetli až sem, byla to dlouhá epizoda a naléhavá aktualizace. Co bude dál, nevím, už dlouho slibuji třem krásným lidem obrazy, a ještě potřebuji sdílet něco ve skupině. Omlouvám se za všechno zpoždění. Potřebuji nyní hodně pracovního volna. Žádné nevyžádané emaily. Uvidíme se zde v pravý čas, užívejte si přírodu a léto, svoji krásu, moc a moudrost. Milují vás nejčistší Láskou.🙏💖


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta