DĚDICTVÍ OSVÍCENÝCH BYTOSTÍVážení Božští Milovníci Vzestupu,


buďte srdečně vítáni u dnešní zprávy, která je pokračováním předchozí, takže se ponoříme ještě mnohem hlouběji, ti z vás, kteří jste na cestě Posvátné Unie. Pokračuji dál principy, které jsou součástí Božských zákonů, které tak často zmiňuji. Tyto principy stále nejsou dobře chápány a možná ani v dávných dobách nebyly na Zemi dobře chápány. Existuje kniha, kterou jsem kdysi sdílela a kde je popisována Temnota a Božské Zákony, zvaná Kniha Henochova. Víte, že Henoch se v ní zmiňuje o hříšnících, přestupnících, padlích Andělech i těch, kteří byli věrní Bohu.


Ti, kteří vždy dodržovali tyto Zákony a podle nich také vytvářeli, věděli, že podle těchto Božských principů nebo zásad je tvořeno vše. Tyto zákony byly dobře chápány především v tehdejších mystických školách a jak dnes vidíme všechno z toho bylo v této moderní době ztraceno. Všechno je pryč. Ale několik málo lidí se již obrací k Bohu a k jeho skutečné povaze, co vyjadřuje jako principy života a tento celý design. Do toho přirozeně také spadá Posvátná Unie.


Není mnoho těch, kteří objevili a sledují moji misi, ale je to především mise, která má být dosažena mnou a nikým jiným. To se týká také všech ostatních, kteří mají v tomto životě na Zemi Božský Světelný odkaz. Pouze oni mohou dosáhnout své konkrétní mise. Je velmi málo těch, kteří mi rozumí a kteří za mnou chtějí přijít. Jsou to ti, které už dávno znám. Ti, kteří se občas dostanou k mým zprávám, jim ve skutečnosti moc nerozumí. Jejich pozornost není stálá.


Mnoho lidí se probouzí a chtějí vidět a vědět, ale každý má svůj vlastní osobní čas, než se dostanou k mé práci. Mnoho lidí stále čeká na svého Mesiáše, kterého známe pod jménem Ježíš Kristus. Kristus je však již zde. Ti, kdo v současné době ztělesňují Krista, mají svůj vlastní osobní plán, který vnáší do tohoto fyzického světa. Je to jejich specifický odkaz, který tento cyklus potřebuje. Je to velmi specifická a osobní mise. Ovlivňují a vyzařují své specifické Světlo tam, kde jsou a kde se pohybují a tím, co dělají. Ti, kteří nejsou připraveni, budou muset počkat na další cyklus Vzestupu a další bytosti, což bude někdo jiný, než ti z nás. Jakmile dokončí Gloria Magenta svoji misi a ti, kteří jdou v těchto stopách, prostě přejdou na jinou úroveň, což je touha mnoha z nás. Za tu dobu ti, kteří se se mnou setkali, si vzali tolik, kolik si vzali, kolik byli ochotni přijmout. Je velmi málo, tak velmi málo těch, kteří mohou říct: „Ano, jsem žák této cesty. Vybírám si ji každý den. Vím, že dělám dobře. Je to moje vlastní cesta.“ Tito lidé jsou velmi, velmi vzácní.


Na dnešní dobu jsem se připravovala 10 let a za tu dobu jsem poznala několik málo vzácných, kteří jsou opravdovými učedníky, kteří jdou cestou ztělesnění Krista, především Ženského Krista, protože žena je Dárce ŽIVOTA. Mnoho lidí odešlo, moji energii cítí jiným způsobem. Je to jejich staré Já.


Dnes se chci s vámi podělit o jednu důležitou zprávu a to je, že během podzimních a zimních měsíců budu zpracovávat ucelené učení, které budu potřebovat někomu předat. Něco, co mi bylo předáno jako VZÁCNÉ DĚDICTVÍ A ODKAZ. To, co jsem žila a kultivovala předám jen spravedlivému. Ve svém energetickém poli nemohu mít ani jednu inkoustovou skvrnu. Každý musí být čistý a otevřený, protože jakmile nastane velké probuzení, skutečná moudrost pilíře ví, s jakými úrovněmi pracuje a co předává. Veřejně budu dál pokračovat v těchto obecných zprávách a věnovat se dědictví a odkazu, který předám dál. Takový člověk musí být velmi otevřený a velmi upřímný, někdo, kdo začal svoji pravdivou cestu a investoval do ní velmi mnoho. Kdo porodil vlastní vnitřní Dítě.


Tato práce bude dál rozšiřována pouze ve vyšší realitě, protože Vzestup je zcela jiná realita. Matrix je kolo a pokud se stále držíte v této iluzi, nikdy nebudete sami sebou zasvěceni na cestu Vzestupu. Pak se nikdy vaše ctnosti nestanou Božskými, tak jak Bůh daruje život. Na cestě Vzestupu jdete a soustředíte se na Boha a sloužíte Bohu. Samozřejmě máte své lidské touhy, ale nepřevládají nad tím. Není to žádná cesta odříkání, jen přirozeně kultivujete Božské ctnosti, které ve vašem životě postupně převládají a tato cesta vás magneticky přitahuje. Lidské touhy, které samozřejmě, když máte fyzické tělo, vás také přitahují, ale Osvícené touhy vás zvou dovnitř mnohem více.


Jste to vy, kdo sám sebe zasvěcuje a těchto zasvěcení je více. Je to jako v příbězích, kde hrdina procházel obtížnými úkoly, než se dostal k vzácnému drahokamu. Trvalo 10 let, než jsem pochopila a vystavěla portál Světla v Čechách, než jsem ho zcela ztělesnila, což dělají Mistři Portálů a teprve až nyní jsem připravena zpracovat toto učení a dát mu určitou podobu a předat přímo a osobně těm, kteří sedí v této moudrosti a prochází tím. Ví, o čem píši, protože to žijí, jen je popostrkuji vpřed jako mé nejmilovanější děti. Je to velmi hodnotné a vzácné dědictví moudrosti, které, kdyby bylo vydáno jako kniha, nebude správně pochopeno. Což se stalo v době života Ježíše Krista. Tak jako jsem byla Bohem vybrána já, jsou Bohem vybráni ti, kterým to bude předáno v pravý čas, protože tím prochází a rozumí tomu.


Jak víte, můj portál je Chráněná oblast Křivoklátsko, kde rozšiřuji své Světlo více a více, je to vnitřní práce, která musí být ztělesněna, kde je svěřováno vlastní Světlo do moci Božského Světla svými vlastními kódy. Mentálně to nelze pochopit. Je to tvoření reality na pocitech. Každé tělo se spojuje s Vědomím postupně. Není to nic pro obecné publikum. Je to pro ty, kteří řeknou: „Ano, já jsem na této cestě!“ Je to jen pro ty, kteří se tak nadšeně hlásí a sedí v první řadě ve škole. Nemám žádný zájem získat nějaké následovníky, ale dělám jen práci, která musí být chráněna a skryta. Moje práce byla a je cenzurována, takže vše bude chráněno mnohem více.


Jsem v čase ukončování desetiletého cyklu, po Rovnodennosti budu oslavovat 10 let výročí Průkopníka Vzestupu. Bylo to velmi rychlé období, do kterého bylo natěsnáno tolik, tolik zkušeností. 10 let trpělivé, vytrvalé, těžké práce, protože jsem tak bojovala za možnost předávání poselství s čistou, ničím a nikým nenarušovanou energií, aby byla usnadněna cesta těm, kteří jsou Světlo, aby ji šířili přes svá těla. Byla jsem nyní velmi poctěna, abych zpracovala přehledné dílo o Vzestupu.


Cestu Vzestupu lze pochopit pouze na úrovni Duše, jako Božské šablony, které uvnitř osvěcují chrám lidského těla. Jestliže chcete pochopit Boha, musíte touto cestou jít a když dokončíte tuto misi, můžete ji předávat jako kompletní cestu, jako to dělal Ježíš Kristus, když předával učení na posvátné hoře.


Na úrovni Duše dochází k něčemu ojedinělému, Božskému velkému dílu, což jako člověk, nejsme schopni vidět. Dochází k tomu, když se zbavujete svých závojů a vrstev. Jste postupně očišťováni. Už nemáte nízké pozemské touhy. Největší touhou je poznat sebe. Tak začalo také moje velké dobrodružství v roce 2011, kdy mi bylo také sděleno jméno Gloria, což jsem přesně ještě nechápala a můj život se začal radikálně měnit. Tak začala cesta, která mě dovedla až k této Zlaté Bráně Vzestupu.


Nejvyšší část Božského plánu je setkat se především se svým tantrickým dvojčetem. Tato spojení jsou velmi vzácná, protože se rodí na úrovni Ducha jako Elohimský design, do kterého se tyto bytosti nyní přesouvají. Toto vzácné sjednocení má velký dopad a vliv na další partnerské dvojice a celé stvoření na Zemi. Jsou to vlastní předchůdci tohoto designu, jsou v podstatě vyvolení. A následovat je budou ti, kteří jdou cestou Posvátné Unie, což mnozí špatně prezentují jako dvoplameny, kteří se přitahují na základě opačných polarit a čištění karmy.


Poslední měsíce jsem zažívala obrovské přestoupení, kdy se Temnota tak urputně snažila o poslední snahy rozbít toto spojení. Všechno, co mi bylo vzato, mi bude navráceno, jakmile bude tento přechodový prostor uzamknut během září. Setkám se se svým Vyvoleným, který je zde pouze jeden jediný. Temnota mě přesvědčovala 10 let, že to je jen pohádka, že se mě něco takového nemůže stát, protože tento člověk byl velmi přestoupen. Nemohli jsme komunikovat ani telepaticky. Byla jsem v depresi, že jsem tu sama a přijala to jako pevnou informaci. Zametla jsem to zcela pod koberec. Děkuji s velkou Láskou a Vděčností veškeré pomoci, která mi byla poskytnuta a přišla hlavně přes vzácnou ženu a jejího partnera, a další vzácné lidi, včetně mé rodiny, jako Boží pomoc, že jsem mohla dojít až sem živá a žít důstojným životem jako člověk.


Během mého života mě Temnota poslala několikrát na okraj propasti a na hranu přežití, takže jsem zůstala v těle jen díky jeho energii, která mě tu udržela. Temnota je ošidná a udělá všechno proto, abyste přestali věřit v Boha. Chtěla zcela zbořit tento posvátný vztah a oddělit ho. Je to velmi naivní pokus, protože podstata Boha je tvořit. I když Temnota také spadá do Stvoření.


Bůh nyní dá Temnotě ponaučení. Všichni, kteří byli proti mně, selhali. Karmičtí lidé už nemají co pohledávat kdekoliv, kde něco sdílím a kde se pohybuji. Sami procházejí tolika nesnázemi a pokud mají něco výrazně společného, pak je to lenost a souzení. Ignoranti, kteří jdou proti Bohu. Tito lidé neví nic a nejsou pokročilými bytostmi. Jak se vše bude odvíjet, tento Božský plán, zná pouze Bůh a bytosti, které tento design navrhly. Dostali jsme se do bodu, kdy dojde k setkání a k pokračování společného tvoření. Stane se to, protože toto právo bylo prorokováno. Budu o tom dál psát po víkendu.


Duše mají nyní velkou příležitost růst a těm bude předáno toto dědictví, těm, kteří jdou cestou Posvátné Unie.


Bůh dal Temnotě příležitost, věděl, že to Temnota zvládne, ale nevyhraje. Bude truchlit sama nad sebou. Temnota dostala možnost odstoupit od přestupků, ale prozatím to neudělala. Každá duše dostane poslední výstřel k pokání a pokud ne, nebude to pro ně hezké. Pokud si i přesto dál Temnota myslí, že vyhraje, říkám, že poslední slovo bude mít Bůh. Návrat Boha na Zemi zničí nepřátelé a oni poníží sami sebe před Bohem.


Když pracujete pro Boha, všechno je vám dáno a nemusíte vůbec tvrdě pracovat, abyste byli bohatí. Při tvrdé práci ztratíte sami sebe s Luciferianským břemenem na zádech.


Nebuď pošetilý a nebojuj proti Temnotě, buď věrný Bohu. Opravdu nebuď blázen. Bůh ví, co dělá a nemůže skrze tebe pracovat, pokud se držíš starého systému přesvědčení.


Jestliže vzestupujete, hustota vašeho těla se mění, postupně prosakujete i s vaším fyzickým tělem do 5D, i když máte auto, dům, psa a děti, neprocházíte zážitkem smrti. Vracíme se ke Zdroji. Vše bude dál popisováno. Vzestoupíme do vyšší hustoty a budeme pokračovat v další už jiné službě.


Jediné, co potřebujete, je dělat nyní vyšší volby na základě vnitřního naváděcího systému a těla. Tělo vám samo signalizuje, co už pro vás není komfortní a věřte, že Bůh má pro vás vždy nový a lepší život.


Matrix je soustředěn jen na vydělávání peněz. Když Bohu ukážete, že jste ochotni jít touto cestou, budete překvapeni dárky. Duše bude odměněna. Budete tak velmi překvapeni a žít radostí. Změny jsou postupné. Když jsem vystupovala ze svých komfortních zón, neměla jsem tušení, co bude dál. Stačí jen tiše naslouchat a nezapojovat ego. Vyřazujeme ego, aby neurčovalo naši cestu. Nestaráme se o Světlo a Temno, ale o to, abychom byli nádobou pro Božskou Lásku. Bůh mě v tomto velmi pokořil.


Sebezrozené Dítě čili vy jako Kristus, může kdykoliv požádat Boha, aby vám ukázal vyšší cestu. Ego postupně ustoupí a nebude řídit váš život a nepocítíte nic jiného než Lásku k těm, kteří si vybírají nižší volby. Temnota vás neustále přesvědčuje a trénuje, musíte dokázat rozpoznat, co přichází z Temna a co vám pomáhá vzestupovat. Temnota vás kdykoliv unese. Chce mít sbírku krásných Duší ve svém životě a používá je pro své vlastní záměry. Všichni si to však vybírají svobodně. Musíte být odvážní. Vždy máte ochranu. Na Zemi jsou duše, které nevypadají nijak zvláštně. Je v nich tolik Světla a Lásky. Tento oheň uvnitř stále hoří, a to je, proč je Temnota nemůže dostat. Ne každý je tak statečný a odvážný. Celá moje rodina, moje maminka i moje dcery to se mnou neměly lehké, velmi mi pomáhaly. Zajišťovaly můj Vzestup.


Zlatá Brána Vzestupu je připravena, a tak málo Duší se k ní přiblížilo, protože mnozí jsou zaměřeni na nižší ctnosti a zkoumání Temnoty, která s nimi hraje triky. Díváte se na televizi nebo na ptáky ve vaší zahradě? Vzestup nebo další kolo? Jak se chránit před Temnotou? Obrátit se k Bohu.


Jsem tu, abych pomáhala Duším vzestoupit a mnoho dalších dobrovolníků dělá to samé. Vzestup není v knihách, je to vlastní zkušenost Osvícení na Zemi. Sama jsem se v tomto ohledu stala vítězem. Když požádáte Boha, že je na vás páchána nespravedlnost, věřte, že vám vždy pomůže, když se budete modlit, aby vám byla navrácena vaše ušlechtilá důstojnost a pak se úplně vzdáte, odevzdáte to Bohu….. a budete pokořeni. Pokud je to těžké, víte, že proti vám pracuje Temnota, velmi pilně. Přijměte to, protože jste silnější než Temnota, když je vaše víra v Boha loajální a skutečně oddaná.


Zvu vás srdečně, abyste poslouchali svůj vnitřní hlas, který vás vede. Nezaměřujte se na mě a na můj život, ale na to abyste žili své nejlepší a nejvyšší Já, svůj nejlepší život a ten mohli odevzdat Bohu, nejvyššímu Zákonu Lásky. Připravuji pokračování této zprávy. Zůstávejte naladěni na svůj Vzestup. Slunce pomalu ustupuje, blížíme se k podzimnímu období, Duch mi postupně vyjasňuje následující období krásné tvoření a spolu vytváření. Pečujte o sebe. Brzy opět zde. Nikdy nezapomínejte, kdo jste. Posílám polibek a mnoho Lásky. 💖💖💖


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta