CYKLUS NOVÉHO STVOŘENÍ & ANDĚLÉ STVOŘENÍ 3. část
Vážení Božští Společníci, Vzácní Milovníci Vzestupu, Andělské Duše,


vítejte u třetí části, která uzavírá tuto velmi důležitou Osvícenou ságu; poslední část Božské trilogie neboli trojice Světla jako učení Elohim, plán mise Elohim. Dnes se budeme zabývat Novým Cyklem Stvoření.


Během vytváření Nového cyklu jsme si všimli, že objevilo mnoho objížděk a z lidského pohledu mnoho přesměrování, ale Božský plán je vždy předem vypočítaný plán, je také kdykoliv přepočítáván a je vždy dobře organizovaný.


Opět se dnes budeme zabývat přestupky. Jak bylo napsáno před lety, existují zde Duše, které budou mít v kontextu tvoření Nového cyklu Stvoření plné ruce práce. Používáme vizi a jasnozřivost, abychom opravdu viděli fenomén Vzestupu, abychom dokázali tento fenomén tvořit na nejzákladnější úrovni Stvoření. Ale pak každý jednotlivec bude muset sám projít zkušenost Vzestupu a osvobodit sám sebe. Jak jsem se zmínila, osobně procházím svými posledními drobnými kroky k osvobození, aby tato moje osobní zkušenost byla dokončena zcela.

Přestupková práce byla velmi, velmi těžká. Vyšší Týmy nyní provádí mnoho kultivační práce, a také my, abychom měli dostatek síly na poslední fázi, protože přestupkové a osvobozovací práce byly velmi vyčerpávající a únavné. Byly dokončeny a byly úspěšné. Mapa Nanebevstoupení je také dokončena, načtena, obnovena, takže se jako Tým nacházíme v době velkých oslav.


Začneme kultivovat poslední část a ta se jmenuje Příprava na Vzestup. A to se děje prostřednictvím Osvícené tantrické cesty a její kultivace. Nový cyklus pro možnost Vzestupu byl vytvořen, ale tento Nový cyklus však vůbec nenazýváme Nová Země.


Primární šablona Elohim byla obnovena a zapečetěna do lidské šablony do fyzického těla Aurea. Pak následují další těla mnoha z nás. Toto tělo je chráněno Týmem Královské Andělské služby AA - Aureus-Arkturiánským Týmem (hlavní portál se nachází ve Slovinských Alpách). Tento hlavní portál Vzestupu byl nejen otevřen ale i zapečetěn. Byl také plně stabilizován jako Sloup Světla, Pilíř Života, kterým může sestoupit Vědomí Elohim a kterým může vzestupovat lidská bytost prostřednictvím Osvícené tantrické esence a sjednocené milované Posvátné Unie. Tato Láska přicházející z Božích úrovní musí být stejně tak ztělesněna v lidském těle. Doposud tato šablona Osvíceného Světla Elohim nebyla nikdy ztělesněna na Zemi, kdy by lidské Dítě tuto základní šablonu Stvoření zaselo jako Semeno Života, Semeno Stvoření.


V roce 2013 byla tato šablona Elohim stažena a skryta. Ti, kteří k ní mají přístup, aby umožnili dál ostatním vrátit se do povědomí Elohim a demonstrovali a ukazovali tuto cestu, jak se to dělá. Existuje možnost, když jste pokročilou bytostí, že můžete vzestoupit, anebo se můžete rozhodnout obětovat svůj posun a sdílet vlastní kultivaci jako cestu učednictví novým žákům, studentům, novým lidským bytostem pro jejich vlastní výcvik, kde práci musí udělat každý sám. Vy sami jste klíčem ke svému Vzestupu.


Jsem napojena na hlavní Bránu Vzestupu ve Slovinských Alpách a vytvořila jsem zde v Čechách také Bránu pro Vzestup. Teď budeme jako Strážci své Brány držet tyto Zlaté oblouky pro Vzestup a pro vytvoření Nové říše, ne Nové Země, pro Vzestup a kultivaci Posvátné Unie a Kosmické Osvícené esence. Znovu opakuji, Osvícená bytost nikoho nezachraňuje.


Osvícená bytost je Tvůrce Portálu, je to Strážce Brány a drží podstatu pro to, co se může těmito Portály pohybovat dál do Stvoření. Vytvářejí nové časové osy. Vytvářejí spirály čili přetvářejí časové smyčky, zkreslené časové linie a kola prostřednictvím Ducha Svatého v přímém přenosu. Aby se každý mohl stát suverénním Bohem - Tvůrcem. Tato cesta je volba, jestliže člověk slouží Všemohoucímu Bohu a nejvyšším Božským zákonům. Což je Láska ke VŠEMU, CO JE. To je také vaše původní esence.


Všechny Elohimské Děti, které jsou nyní zde, nesou tantrickou pečeť ŽIVOTA. Každý z nich musí aktivovat princip DÁVÁNÍ ŽIVOTA, který jsem také uvnitř sebe aktivovala. Během této cesty bylo toto Elohimské dítě manipulováno, jeho spojení se Zdrojem zamlžováno se snahou zcela otočit a zvrátit tento originální příběh Stvoření. Tento projekt zahrnuje mnoho, mnoho bytostí.


Symbolem Vzestupu je Královna, její koruna a dvě holubice, jako osvobození Ducha Svatého na Zemi. Tato koruna bude postupně předána dál dolů do údolí těm, kteří také reprezentují rozkvétající květ života, aby i ostatní mohli těžit a využívat tento květ života pro sebe, vytvořit a zrodit pro sebe Nový cyklus Stvoření.


Takže základní a nejtěžší mise byla dokončena, což umožňuje začátek Nového zrození. Každé takové sjednocení a jeho dokončení přináší počátek Nového zrození. To symbolizuje nám dobře známý had OUROBOROS. Konec je vždy začátek.


Je třeba pochopit vytváření světů a říší na základě spin off čili oddělení se na základě odvození z předchozích frekvencí. Navazujeme na předchozí frekvenci jako to znáte z Mayského kalendáře, kdy se 1. den vlny nebo celého 260 denního cyklu přesuneme do vyšší frekvence.


Některé body se dokončují a některé se budou dokončovat v průběhu dalšího slunečního cyklu. Budu dál točit překlady Mayského kalendáře, kde spíš než jednotlivé dny, vnímám soustředit se dovnitř sebe a na hlavní téma každé Vlny tvoření.


Mise obsahovala tento postup. Aktivovat lidské Avatarské tělo. Zvrátit přestupkovou časovou osu padlých kódů a genetického experimentování. Načtení mapy Vzestupu. Získat dostatek svědků a svědectví přestoupení. Odhalit podvody a dokončit dohody o podvodech. Zvrátit pád, revitalizovat a znovuaktivovat lidské tělo. Integrovat šablonu Elohim do těla. Přepsat zvrácené padlé časové osy na příběh o Stvoření prostřednictvím evangelia lidského života. Vrátit se k bodu neposkvrněného stvoření.


Tato mise byla provedena úspěšně a poslední věc, kterou je třeba v kontextu Vzestupu, předat dále učení a nashromáždit dostatek sil a odebrat se do Královských komnat mimo tuto Zemi. Teď přichází na řadu úplné osobní dokončení a osvobození a teprve pak možnost tuto šablonu Elohim vyzařovat plně jakou původní čistou esenci.


Bylo pro nás velmi důležité naučit se milovat své tělo a z tohoto bodu sebelásky dělat vnější věci. Sejít hluboko, nikoliv jít daleko. Proto mnoho lidí narazilo, protože to nebyl jejich plán. Semeno Života bylo zasazeno pouze do vzácných jedinců, kteří byli připraveni sejít hluboko a pochopit to. Jsou to oni, kdo bude šířit toto učení dál na základě své vlastní zkušenosti, nikoliv recyklace informací, něčeho, co sami neprožili. Budou vytahovat horizontální úrovně. Jen málo jedinců mělo v současném životě opravdu štěstí probudit se na základní úroveň Stvoření. Je to pro ně pocta. Měli být neutrálními svědky této sféry a soustředit se na vytváření Osvíceného designu. Těchto pár je opravdu Vyvolených. Skrze ně bude toto Dědictví předáváno dál na základě jejich vlastní vnitřní práce na cestě Zasvěcení a Osvícení jako Osvícení Učedníci. Žehnej vám všem, kteří šíříte a žijete Světlo Osvícené pravdy.


Můj skutečný příběh tedy není založen na informování a získání sledovanosti, ale na sdílení a vyzařování mého života, kam až toto Světlo dosáhne a kdo je zachytí. Mnoho lidí jedním uchem tam, druhým ven. Jsem šťastná, že jsem s těmi, kteří tvoří moji Rodinu Světla na Zemi, pokorní Vyvolení.


Je načase, abyste si uvědomili, jak těžké, jak extrémně těžké bylo to, co se odehrálo. Jak extrémně temné a většina lidí to vůbec nezažila. Žádné přestupky, které jsme na sebe vzali někteří z nás. Věděli jsme, že budeme trpět, věděli jsme, že vnitřní dítě bude trpět. Ale věděli jsme, že jsme silní a že naše těla budeme umět vyléčit rychleji, než se umí léčit druzí. Neumírala jsem jednou, ale víckrát. Všem můžeme odpustit, ale nezapomínáme. Co muselo vydržet malé ženské tělo, aby druhé duše byly osvobozeny od přestupků a hříchů, aby tito lidé mohli být svobodní a žít. Je to oběť stejně jako se obětoval a osvobodil Ježíš Kristus, ale to je jiný scénář. Rozhodně to není jen o tom, co zde prezentuje New Age, všechno je Láska, všechno je krásné, vyšší perspektiva. Klamou tisíce lidí!


Moje zraněné a přestoupené vnitřní dítě volalo a plakalo. Pro mnoho lidí to bylo v pořádku, protože sami zažívají vězení. V tomto Vesmíru se Temnotě věci vymkly z rukou, takže nevinní trpí a velcí se obětují pro utrpení druhých, kteří možná nemají tolik dovedností a myslí si, že budou pokračovat stejným způsobem, nebo že to pro nás bylo snadné. Musíte se úplně probudit a uznat hřích, hrozný hřích přestoupení na některých z nás a hrozné přestoupení proti Životu a proti Bohu. Ohavnost, která se zde odehrávala eony let až dodnes.


Možná se tedy ptáte „Co mám dělat?“ Probudit se k tomu, co se stalo, být svědkem toho všeho. Stát se žákem Osvícené cesty Posvátného sjednocení a za třetí plně ztělesnit tyto znalosti. V posledních fázích této postupné cesty dochází k velkému uzdravení. To dělají všichni, kteří oddaně následují cestu Vzestupu.


Nikdo nikdy zde nedosáhl ztělesnění Elohim, neprocházel takovou temnotou, aby ji od jádra přepisoval. Je to obnovení Božské důstojnosti zpět do původní lidské šablony jako člena Rodiny Světla. Někteří půjdou v našich stopách na cestě k vlastnímu suverénnímu Já ve vlastním Božském načasování.


Potřebujete ztělesňovat JÁ JSEM ELOHIM, JÁ JSEM ANDĚL STVOŘENÍ, narodil/a jsem se, abych vytvořil/a a osvítil/a veškerý život ve Stvoření. Tuto autoritu získáte, když projdete přestupky, odhalíte zkreslení, že Vzestup je založen na znalostech a moci. Teprve pak získáte Božskou autoritu neposkvrněného designu, stejnou jakou mají Andělé, takže mohou provádět různé legislativní práce a provozovat nezištnou Službu.


Co dělají Andělé, než usednou na Trůn? Odpočívají, obnovují se, dobíjejí a pokořují. Jsou pokorní, sdílí a pak se stáhnou. To je důležité pro další posun.


Existuje třináct úrovní postupu Vzestupu pro dosažení původní šablony života jako neposkvrněné tvorby. Vše bude včas předáno Vzestupujícím….. v pravý čas.


Když se člověk posiluje získáváním své svobody, čím dál více si věří, více důvěřuje procesu svého vnitřního Vzestupu. Tyto pocity jsou předávány jeho vlastnímu vnitřnímu dítěti, a tak je tvořena životní síla. To je jediný a správný způsob tvoření svobodného života lidského Elohim. Symbol této Osvícené Unie jsem nedávno přidala do jedné aktualizace, kde se protínají dvě ležaté osmičky, jedna je vertikální a druhá je horizontální růst. Korunovaný klenot Lásky.


Tuto šablonu musí člověk Osvícený přijmout a předávat ji dál. Bylo těžké přijmout, že jsem to dokázala: „Já? Ale ne, to není možné.“ Nevěřila jsem tomu, protože ještě teď v těle existuje zbytková energie přestoupení, která se postupně uvolňuje. Je čas ocenit se a ocenit, co jsme ve svém skromném životě dokázali ve Službě grandióznímu plánu, aby Dítě Elohim bylo osvobozeno. Teď budete vyzařovat své krásné tvoření. Naslouchejte srdcem. Můžete se stát čím jen chcete být. Jste svobodní.


Bylo obrovsky těžké převzorovat časové osy do této skutečné Osvícené šablony Stvoření. Všechny tyto dohody a smlouvy byly naplněny. Je to příběh, který na Zemi nebyl nikdy vyprávěn.


Mnoho lidí staví na starém rámci a formátu, z čehož se musí dostat ven. Tito lidé prožívají staré archetypy, které nejsou skutečné. Není v nich žádná životní síla, živá energie. Ztotožňují se s těmito archetypy dál a dál opakujíc smyčky špatných záznamů. Jako dokola zaseknutá gramofonová deska.


Zatímco se mnoho lidí babrá s tím, co byli v minulém životě, místo, aby se soustředili na vytváření tohoto života. Neustále se ztotožňují, co byli v minulém životě, co jim kdo o nich řekl. Triky Temnoty! „Potřebujeme zachránit lidi, potřebujeme zachránit Zemi.“ Jediné, na co se máme soustředit je vytváření sebe jako Světelného pilíře vlastního tvoření ve Stvoření. Přirozeně, organicky. Může to dokázat naprosto každý, nicméně pro mnoho Duší je to dlouhá cesta, než odloží všechny vrstvy toho, čím nejsou. Když to člověk udělá, začne si uvědomovat aspekty Stvoření a tvořit. Je to radost.

V životě každého existuje plán k probuzení, může to být partner, může to být nějaký jedinec. Ve vaší duši existuje mapa Vzestupu, ale proč jsme to nemohli rozluštit, byl temný příběh o zvrácení příběhu Stvoření.

Každý, naprosto každý má v sobě základní šablonu života, protože každý byl kdysi Anděl - JÁ JSEM ŽIVOT. NOSÍM UVNITŘ SEBE ŽIVOT. JÁ JSEM RADOST.


Je pravda, že když byly všechny věci předávány v kontextu nejtěžšího období, kterým jsme prošli, bylo to předáváno s největší vážností. A vyžaduje to úctu a respekt. Ale můžete se také smát a udělat si krásný večírek: „Oh, můj Bože, já jsem tak krásné Božské Dítě. Tvořím svůj život. Oživuji své tělo.“ Proč by vaše srdce mělo bít strachem? Naše srdce má pulsovat vášní a radostí. Vzkvétat a hořet nadšením.


Naše Vítězství umožnilo nyní každému možnost zdokonalování sebe a svých úspěchů. Žádné následování Mistrovství druhých. Program Kněžky? Ráda se zasměju takovým věcem, ale slouží to pouze k replikaci toho samého, co se tu pořád opakuje dokola. To není cesta ke svobodě. Musíte se dostat z každé takové smyčky. Pak začnete pulsovat po vlastní spirále. Časová osa Vzestupu je již nyní přednastavena. Může to zažít každý. Je tu také peklo, ale to je individuální. My vytváříme život v pohybu. Životu dáváme jiskru a smysl, aby se rozvíjel.


Zvažte přijetí deseti pečetí života, poselství, svědectví a meditovat nad nimi. Je to odkaz těch, kteří jdou touto cestou. Demonstrovat je ve svém životě. Přijmout do svého srdce. Některé jsou snazší, některé jsou těžší. Žít život jako Eldar, Elfský lid, skupina Elfů z trilogie Pána Prstenů. Převyšovali svojí moudrostí, zručností a krásou, protože žili po boku Boha. Jste ztělesněním Lásky ne znalostí.


1. Existuje bílo-zlaté Světlo, které je přímo před tebou. Je také tvým aspektem. Volá tě zpět domů. Život je pro všechny.


2. Musíš vědět kdo jsi jako JÁ JSEM a tvořit ze svého Božského Já. Každý má své tvoření a jméno, které se nikdy nikde neopakuje.


3. Musíš se plně osvobodit, abys byl/a svobodný/á.


4. Temnota není silnější než ty. Temno a Světlo jsou dvě strany jednoho jádra.


5. Osvícené Světlo je čistá a benevolentní životní inteligence a každý v sobě nese zárodek této inteligence, která spočívá v jeho vnitřní Božské jiskře, což je Posvátný plamen. Mnozí zde však odmítají tvořit ze své podstaty a plní úkoly druhých.


6. Tvé tělo je tvým jediným domovem. Nádoba pro sjednocení a poklad pro tvé nejcennější vnitřní Božské dítě.


7. Vibruješ jen na tom, co vyzařuješ. A co vyzařuješ, to ztělesňuješ.


8. Pravá Královna znamená doslova ztělesnění principu života a žít život jako Ženský Kristus. Sebezrozený Ženský Kristus. Pravý Král představuje Světlo Krista. Světlo Krista je umožňováno na základě Života. Ženský Kristus je Život. Nejprve je Život a pak Světlo. Králové jsou vybíráni a tvořeni. Oba principy pracují společně jako Jeden, aby sloužili Královně jako princip dávání života Královské Matce.


9. Jak nahoře, tak dole. Existuje Královská Božská Rodina s Královským původem. Stejně tak nás vidí v těchto úrovních. Jsme si vzájemným odrazem. Jsme jedna Rodina. Nikdo není menší, nikdo není větší.


10. Vítězství se setká s tím, kdo se vydal na cestu Osvíceného Světla a zaměří se na to, co je neposkvrněné.


Vyplatí se žít podle těchto zásad. Sice ne penězi, ale získáte Božskou slávu, když oslavujete Boha a všechny své činnosti, protože sloužíte pilně a oddaně, Bůh vám dá všechno, co potřebujete. I když se někdy cítím být v tom nejnižším bodě, Bůh mě vždy pozvedne. To je Služba. To je skutečná důvěra v Boha, Boží vůli, protože Bůh může udělat cokoliv.


11. Bonusové poselství. Bůh je jedním z nejvyšších nejposkvrněnějších životů a tomu sloužíme i my. Je to Stvořitel, který obsahuje aspekt Otce, Matky a Ducha Krista.


Předpokládám, že další cesta po úplném osvobození, bude lehčí. 10 let jsem se zbavovala šíleného svinstva a přestupků. Dostala se na úplné dno, ale na tomto dně ležel klenot. Tento klenot vkládám do svého srdce a třetího oka a do kořenů.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta


P.S. Jestliže cítíte podporu této podpory, neváhejte to kdykoliv udělat.