CYKLUS INTEGRACE TEMNA & SVĚTLA
Vážení Milovaní,


vítejte u nové zprávy Osvíceného Světla, kde se právě v procesu Vzestupu nacházíme. Rozhodla jsem se sdílet důležité informace také veřejně, protože cítím, že je nutné zapojit kolektiv. Minulý týden jsme měli velmi obtížné energie, neustálý pohyb přes bariéry. Jako bychom se znovu pohybovali přes vrstvy, kterými je potřeba projít, osvobodit se a uvolnit. Což je práce, kterou dělám. Stále mě to vtahuje dovnitř sebe více a více, protože se pohybuji zcela přirozeně organickou cestou. Proto jsem toho teď moc nedělala a v podstatě jsem se věnovala jen svém fyzickému životu, protože moje tělo bylo také pod vlivem těžkých energií, což víme, že to všechno způsobuje temnota, která je spojena s tímto cyklem a průlomy jsou nákladné. Všechny takové těžké průchody odevzdávám, protože vypadají jako malé smrti. V těchto chvílích vždy přistupuje lidské dítě k Bohu a klade mnoho otázek. Jakoby přistupovalo k Otci, k Bohu.


Minulý týden jsme prošli fází úplňku, nezaměřuji se na ně, protože měsíc způsobuje mnoho iluzivních stavů. Skrze úplněk vždy přichází temnota s temným ovladačem, který používá jako satelit, který má vyzařovat temné energie. Děje se toho mnoho a mnoho lidí si to neuvědomuje, že to, co přichází, je zkreslená realita.


Za tu dlouhou dobu jsem se naučila pozorovat, jak mě tyto temné a úplňkové energie ovlivňují, chtěla jsem poznat, co dělají a jak to dělají, ale naučila jsem se postupně nenechat se ovlivňovat těmito energiemi, a to spojením energií uvnitř. Jsem těmito energiemi bombardována, protože tu jsou, ale jestliže nepoužijeme Krista uvnitř sebe, tyto energie budou stále více invazivnější. Když splynete s Bohem, jste součástí všeho, ale věci okolní věci vás neovlivňují. Je to způsobeno vnitřním, sjednoceným vztahem, který je nezávislou Jednotou bez ohledu na to, co je kolem nás.


Tento úplněk byl jednoduše ukončením určitého cyklu, protože Rovnodennost otevřela nový cyklus. Bohužel Spirální učení pro Osvícený Vzestup, nebylo dokončeno, protože moje tělo řeklo dost. Měla jsem trochu problém s páteří, protože sedím někdy dlouho u počítače, což jsou elektrické energie. Potřebuji být hodně v přírodě a na slunci. Hrnu tedy hodně práce před sebou, ale neplníme lineární plán. Do takového myšlení se zapojujeme stále méně. Je to způsobeno také tím, že si stále více uvědomujeme nepořádek v tomto světě, který nás tolik ovlivňuje. V podstatě není kout Země, kde by nebyla nějaká válka. Nemám na mysli jen válku se zbraněmi, ale patogeny, biozbraně, elektromagnetické smrtící paprsky.


Takové průchody působí na dítě deprimujícím způsobem, takže jen ti stateční mohou v sobě obsáhnout pocit vydání těchto energií a pocit prázdnoty. Prázdnoty Lůna, protože Lůno, které je prázdné, je ve skutečnosti plné života, což je základní paradox života a pravdy. Lidé většinou uvízli v mnoha informacích, které vedou ke zmatkům a sebeklamu, místo aby se stali prázdnými. A teď se najednou mnoho lidí stává prorokem, Hvězdným semenem, což přináší doslova nátlak mnoha myšlenek a představ, které o sobě máme. Všichni chtějí být teď Hvězdná bytost, ale nikdo nechce být člověkem správně.


Jediná pravda je, že jsme ve skutečnosti Boží dítě, což zde zatím zůstává nepoužito. Přitom je to nejvyšší potenciál, kdy jsme skutečně vítězní v Kristu, když vnitřní dítě ztělesňuje naše ztělesnění jako Kristovu kápi. Když naše vnitřní dítě vítězí, vítězí Kristus uvnitř nás. Takto dochází k Mistrovství, když tento aspekt vtáhnete do těla a pocit nevinnosti, kterou lidské dítě v pravdě je. Známe však standardizované formy, kde se učí duchovní praktiky, které mnoho lidí svedlo z cesty. Každý si však vybírá podle toho, kde je. Potřebujeme mít s lidmi soucit, i se sebou a vybírat si to, co je spravedlivou organickou přirozenou cestou.


Také si musíme uvědomit, že nejsme povinni být pro nikoho osvoboditelem, pokud to není naše práce, kdy za námi přichází lidé profesionálně, protože víme, jak tuto práci dělat. Všechno musí být nastaveno správně – brát/dávat, ne, když někdo jen tak přijde, že potřebuje pomoci. Je tu spoustu zbytkového programu, přehrávání programu pomoci a v pravdě to vytváří karmické kolo, v kterém se neustále točíme dokola. Toto kolo není dobré, takže je dobré z tohoto zachraňovacího programu vystoupit.


Dnes se ponoříme do téma praktiky, jak aktuálně číst temnotu a jak aktuálně číst Světlo. Není to Světlo versus Temno, je to trajektorie přirozené spirály, ve které se nyní ukazují určité potenciály toho, čemu říkáme vyšší perspektiva života. Jak to vidí Bůh. Rozhodně nevíme vždy všechno, ale jakmile uvolníme staré, nové zjevení a poznání přijde. Uvolnit, odevzdat a pak přijde nová úroveň informací. Problém je že všichni z New Age a podobných duchovních úrovní jsou poblázněni stahováním informací, channelováním. Jsou neustále bombardováni tolika informacemi, obzvlášť v této době, takže jsou plní informací. Není to žádný soud ani posmívání, ve skutečnosti je to současná pasáž, která se odehrává na velké scéně, a tak je potřeba to vidět. Dělá to jejich ego a neuvědomují si, že to vychází z jejich zraněnosti. Uvnitř nás je prostě malé zraněné dítě, které si říká o pozornost. A pokud mu tuto falešnou pozornost dáme a budeme mu pořád něco cpát, vytvoříme kolem sebe mnoho bariér v domnění, že jsme přece tak duchovní a potřebujeme To vědět a číst. Stane se, že se tělo přeplní informacemi a bude stavět kolem sebe bariéry. „Ne, už nechci nic číst, nic mi už neposílejte“. To se mi stalo minulý rok, kdy mi jedna žena ze skupiny napsala, ať jí žádné informace už neposílám, protože má přeplný email a nestačí vše číst. Odešla z mé skupiny i přesto, že jsme spolu měly krásný vztah několik let. Je to vždy výběr. Vy jste jediný, kdo si vybírá, nemůžeme vybírat nic za druhé.


Uvnitř každého je pokorné dítě, nevinné, hravé, skřítkovské dítě. Všechno je to o tomto našem vztahu k vnitřnímu dítěti, vztahu dítěte k Bohu. Bez ohledu na vrstvy, které máme, začínáme pomalu poznávat, co je to cesta Krista. Je to cesta sebe-oddanosti, sebe-mistrovství, které uznává všechno, co je a jaké to je. Stáváme se pokornějšími, nepovyšujeme se, a právě to je způsob, jak ve skutečnosti stoupáme nebo vzestupujeme ve své přirozenosti z toho, co je to být zkresleným člověkem, zkreslenou verzí člověka, který je geneticky modifikovaný, prostě nějak pozměněn pokračováním temnoty na Zemi. To je to, co způsobuje zlo. To je člověk, který pak vyrůstá z temnoty a když máte v rohu trochu plísně a nic s tím neděláte, zeď bude nakonec celá porostlá plísní. Temnota přeroste sama sebe, takže nakonec ani sama sebe nepozná. Svou tvář. Kdo je před Bohem.


Lidé v New Age nerozumí tomu, co je to Jednota, dávají všechno do jedné škatulky, že my všichni jsme Jedno. My-všichni-jsme-Jedno používají jako omluvu i v případě, když je někdo zlý a zlomyslný ignorant, který se dívá jen sám na sebe, takže řeknou: „My všichni jsme Jedno a je jedno, co tady ve 3D děláme.“ V kontextu Boha jsme opravdu všichni Jedno, ale pak záleží, kolik Síly, Lásky a Moudrosti demonstrujeme a ukazujeme. Jak blízko jsme Bohu. To je vše.


Ti z nás, oddaní Bohu tak nějak stále přitahujeme různé lidi, takže se musíme naučit rozlišovat lidi a rozlišovat jejich lekce. Lidé v New Age nemluví většinou nikdy o Bohu, mluví o mimozemšťanech, vylepšení DNA a o Bohu jako o programu. Zkreslený křesťan je velmi oddaný Bohu způsobem, že čte Bibli čili - skripta temného programu, ale nemá žádný osobní vztah s Bohem. Osobní vztah s Bohem je jediný bod, z kterého se může vyvinout pravé křesťanství. Bible zažije výbuch, ale teď prostě slouží k tomu, abychom se nad tyto lži povznesli a učili se rozlišovat.


Někdo se vyvíjí rychle někdo pomaleji, takže proto je někdo blíže k Bohu více než druhý. Někdo vyzařuje Boží inteligenci skutečnou a takovou jaká je. Jestliže se chceme otevřít Božské inteligenci, této úrovni vnímavosti, potřebujeme projít fázi zranitelnosti a jak vidíte lidská rodina je nyní velmi zraněná a zranitelná.


Jako Ostrov Krista jsem se naučila být tichým pozorovatelem, nezapojuji se do ničeho, protože to nejsou mé vlastní výtvory, nejsem součástí této sféry, tvořím zcela jinou říši jako Osvícenou pravdu skrze vnitřní Sjednocení a následně Osvícení. To je to, co mohu demonstrovat a předávat. Někteří dlouho čuchali kolem. Přišli a odešli, a to není fér, protože vždy poskytuji spravedlivou výměnu. Nemůžu bohužel dělat nic, nemám je na starosti.


Jestliže jsou lidé ignorantští a jednají ze své nevědomosti, vlastně vůbec nevyužívají náboženskou povahu, která vidí pravdu. Jako Ostrov Krista jsme ukotveni uvnitř sebe v reálném čase a je těžké se otevírat některým fyzickým aspektům této sféry, protože jsme hodně multidimenzionální, ale zároveň jsme také fyzickou praktickou osobou. Někdy se potřebuji odpojit a vypnout. Potřebuji být jen člověkem. Potřebujeme porozumět, jak být v proudu s Bohem a orchestrací života. Falešný program Boha je program Matrixový, program Boha Jahve a udržuje tolik krásných lidí zcela mimo to, co je Osvícení.


Být Božským dítětem znamená být pokorným, aniž bychom se báli přiznat, že jsme Boží Dítě a nevíme všechno. Bůh poskytuje informace jen vám pro vaši osobní cestu vždy v pravý čas. To je pravé Osvícení. Všechny bytosti, které žijí jako Mistři žijí tak že prostor hlavy neustále vyprazdňují. Jedině, když se prostor v hlavě vyprázdní, můžeme sestoupit do Lůna a žít v Lůně. Jako ženy doslova držíme tento prostor Lůna, fyzicky ztělesňujeme Lůno nového Zrození. Proto jsme toho museli tolik vyčistit. Všechno, co se i nyní neustále snaží dostat do našeho energetického prostoru, musíme odhánět. Můj ranní rituál ještě v posteli je, že se vyčistím a pak se naladím na své organické energie a pak je používám, aby vyzařovaly celý den.


Takové věci nemusí vyhovovat všem, podle toho, kde se nacházíme, jestli procházíte ještě nějakým tréninkem nebo ne. Toto vše přináším jako potenciál, který můžete použít na své cestě nebo ne. Jen se prosím nezaměřujete na informace a channelingy. Zaměřujte se jen dovnitř sebe, protože je to nádherná cesta rozpomínání, kdo opravdu jste jako Bůh, který žije podle principů pravdy, vy jako Kristus. Já Jsem a Já vím, že jsem součástí Boha. Já Jsem svým vlastním svrchovaným Bohem. Žiji a tvořím podle principu Krista. Pokud netvoříme podle principu Trojice, netvoříme tak, jako Bůh.


Když se tedy podíváme na současnu stranu Temnoty, abychom zjistili více, můžeme se zaměřit na slovo ničitel. Nicméně zde máme také druhou stranu mince a to znamená, že jako osvoboditel jsem v podstatě také ničitel. Protože ničíme aspekty temnoty, ale tím, že ji osvěcujeme. Ale není to ničení, které používá temnota, jako pomstychtivost, ale je to silná stabilní síla pobývající v Osvětlení. Jste odhodlaní se nepodmanit temnotě, která je zlem. Neslouží životu a neudržuje život. Zejména pokud jde o aspekt Osvícení a Boha. Temnota se stala nezávislou a oddělenou. Stala se darebákem, který přerostl všechny plísně. Světlo také ničí, ale ničí temnotu v divokém vodopádu ztělesnění a zábavy. Ne ten Bůh na nebi, ale my jako Bůh, naše vnitřní křesťanství, které je pokorné, protože pokora má schopnost k vymýcení temného pronásledování. Když poslouchám všechny ty astrální šepoty dnes a denně, temnota se neustále snaží dělat nás malými, hloupými, nicotnými, ošklivými, tlustými, oddělovat nás, ale až Bůh zakročí, bude to zuřivá síla. Světlo demonstruje vytrvalost a pokoru. Jsou to velmi vytříbené vlastnosti. Ne každá Duše toho dosáhne, obzvlášť v této pozemské sféře ne. Může se to zdát jako paradox, ale vyspělé Duše využívají současný světový chaos, aby zvládly své dary Mistrovství a vytříbenost. Pravda nakonec je, že všechny přestupky byly a jsou pro všechny příležitost k růstu. Mistři se stanou Mistry tím, že neodmítají temnotu: „Oh, ne tam nechci jít!“ Chtějí tam často jít dobrovolně, aby tam přinesly Světlo. Pravá temnota je zničena velmi jednoduše. Nalijete do ní Světlo. Světlo je silné, zatímco temnota ničí věci ve stvoření. Mistři dospějí k Mistrovství tím že věci nenegují a nedovolí, aby je tyto věci ovlivňovaly. Jde vždy o trénink dovedností. Všechno je to zasvěcení a růst, jak demonstrovat Boha.


Když se lidé dívají povrchníma očima, není to pokora. Poznání nevychází z mentální úrovně Božské inteligence. Správná alchymie je, když jako lidé trénujeme své dovednosti, pilujeme je, a nakonec je ztělesníme. Každá Duše má vlastní zasvěcovací program, který iniciuje oddanost Krista. Duše slyší volání Boha, buď si to vyberete nebo ne. Nebo to popírá a sleduje více materialistickou cestu nebo informační cestu. Můžete dělat co chcete. Avšak nepotřebujeme rozumět každé části temnoty a nepotřebujeme rozumět současné globální situaci. Globalisté jsou patologicky nemocná individua. Nemohou to zastavit, protože ani sami neví, co dělají. Proč to dělají? Nikdo z nás neví. Zvolili si to. Když se snažíte tyto patologické hádanky vyřešit, vtáhne vás to a nebudete úspěšní. Světlo je úspěšné, protože se přísně zaměřuje přímo na bod temnoty jako soustředěné pronikavé Světlo. Neřeší hádanky temnoty.


Ti z nás, kteří jsme na cestě učednictví Krista se nezaměřujeme na světovou situaci tak, že se to stává naším každodenním břemenem. Ano, také sleduji občas co se děje, ale jsem velmi chytrá na to, abych zatěžovala sama sebe. Nepomohu tím nikomu a ničemu. Pravým úkolem Osvícených je být zaměřený, být ve středu a být bdělý. Přijmu informace, okamžitě vyprázdním hlavu a vytvořím posvátný prostor. Okamžitě se očistím a vyčistím. Toulám se také myšlenkami, ale hned se zase vtáhnu dovnitř sebe. Nestarám se o drama. Neustále se soustředím na cestu Osvícení a plán evoluce. Všichni procházíme nějakými různými výzvami, a pamatujte, že nejsme zodpovědní za ostatní, nejsme žádným zachráncem druhých, ani řešením jejich situací. „Vykopala jsem poklad, podívej nabízím ti ho, a ty si to vyřeš sám.“ A stáhnu se ke svému dítěti a doplním své energie.


Jsme v čase, kdy je temnota a Světlo jakoby skoro v rovnováze, vedle sebe. Tato fáze bude nějaký čas trvat. Každý máme nyní své osobní vítězství, ale kolektivní vítězství nebude hned. Mnoho z nás dokončilo svůj aktuální cyklus. Naučila jsem se nebát a jít do všeho. Bojovali jsme za Duše v šedé zóně. Každý měl na výběr. Nevíme, co Bůh naplánoval pro celek. Jestli Bůh vše přivede zpět k počátečnímu bodu zrození, nevíme. Ví to jen Bůh.


Mnoho lidí věří raději něčemu, co zní mnohem lépe, ale odmítají cestu vlastního uzdravení. Osvícená pravda vidí věci takové, jaké jsou v reálném čase. Jsme v tomto cyklu a teď se děje to a to. Někteří jsou zde, aby vzestoupili a někteří stále ještě nevzestupují, protože mají mnoho lekcí a úkolů, které musí splnit. Já jsem dokončila svůj cyklus, takže temnota už za mnou nemusí chodit, protože jsem to již absolvovala. Ti, kteří už mají práci za sebou ucítí své Věčné Dítě. Ucítí, jak moc jsou Bohem milováni.


Jsme na prahu, kdy Světla přece již začíná být o malinko více a více. Mnoho z nás se cítí mnohem více živí, hyperaktivní, pociťujeme nebo budeme pociťovat buněčný kolaps, protože jsme prošli posvátným ohněm a dosáhli vyšší Světelný kvocient. Bude to pokračovat, je to individuální. Čím dál více nechápeme současný projev temnoty, kdy proti sobě válčí dvě skupiny lidí, je to tak hloupé. Lidé ani pořádné nevědí proč bojují. Význam toho celého dění je ale mnohem hlubší. Rozhodli se padnout. Nemohou se účastnit vyššího stvoření. Nestačí o Zákonech Osvětlení jen číst, ale stačí jim rozumět, alespoň trochu. Stačí znát Boží zákony, které jsou velmi jednoduché a když si je vyberete, tato volba musí být integrovaná. Temnota si také vybírá, co integruje. New Age nyní odvádí tolik lidí od pravdy, kde se teď nacházíme, protože neprovedli své vlastní léčení. Musíme uznat aktuální prostor, kde se nacházíme, mnohým z nás se to nelíbí, ale jsme v tom a vybrali jsme si to. Bůh nás vybral.


Osvícený Plán musí být implementován, protože se věci tolik vymkly z rukou. Lidé to nevidí, protože se soustředí na manifestaci své nejlepší reality. Mohou mít velikánský dům, luxus a velkou hojnost, ale na tom nezáleží, stále budou žít v bublině hologramu. Nezaleží na tom, protože se stejně zase budou muset vrátit zpět. Znovu se reinkarnovat a zase žít ve vězení, dokud se nebudou chtít také osvobodit.


Nejdůležitější je být Božím Dítětem, kolektiv o tom potřebuje být informován, alespoň, ti, kteří slyší. Ti, musí prorazit mnoho smrtí, jako my, aby vystoupili z kola reinkarnace, protože reinkarnace není věčný život. Někdo řekne, že reinkarnace jsou zkušenosti. Potřebujete se pořád reinkarnovat?


Na otázku, jak to vlastně bude dál vypadat s temnotou, není tak těžké odpovědět, protože potřebuje proběhnout fáze apokalypsy a odhalení. Temnota je čím dál více fragmentovaná. Přijde odstranění závoje lží a klamů, aby se lidé mohli probudit. Mnoho globálních lží bude letos odhaleno až po malé falešné proroky. Rozvine se bolestivá doba, protože se setkávají dvě nesourodé dynamiky, a proto temnota vytváří zmatek, aby stáhla lidi. Lži, které byly uchovávány pod závojem temnoty, budou odhaleny, viděny bez ohledu na to, jak bolestivé to může být. Opona se zvedne a bude vidět, co se za ní skrývá. Nedojde k žádnému vyhlazení, cílem je osvobození. Druhá dynamika projde regenerací, a už se to děje. Naše těla a Světelná těla pomalu získávají na síle. Jakmile nás na Zemi nebude potřeba, zmizíme ze Země. Temná agenda nás stále neber vážně, stále nebere vážně vyspělé Světelné bytosti a jak jsem se několikrát zmínila: Nechtějte si zahrávat s Bohem!


Úkolem každého je osvobodit sám sebe, své lidské dítě, nikoho jiného jsme nepřišli osvobozovat. Můžete naznačit, ukázat, „přivést koně k vodě“, ale pít musí každý sám. Bude odhalen temný ženský Luciferianský aspekt, jako padlý Anděl Stvoření - viz Lucifera. Současný ženský princip je unesený, mnoho žen používá kosmetické zákroky, které působí na mužské smysly. Karmická láska. Připoutání. Závislosti. Povrchní falešné idoly. Chtíč. Nebude to hezké letos.


Materialistická chamtivost to nebude mít lehké. Lidé s nahromaděnou karmou to měli doposud velmi jednoduché, protože to temnota podporovala a vládla tady. Temnota je všechny chránila. V posledním čtvrtletí tohoto roku tito lidé už žádné takové šance nedostanou. Každý bude sám sobě soudcem. Nacházíme se v době zjevení, jak bylo prorokováno. Lidé budou nuceni učit se ze svých lekcí, aby našli správnou cestu a žili naplněnější život, protože uvnitř sebe touží po sjednocení.


Všichni, kteří se věnují Bohu, jsou vždy chráněni, nejsou posedlí informacemi, protože tito lidé jsou stále v šedé zóně. Už žádné získávání informací z knih a zvenčí. Je to rozptylování a odvádění od vykonávání vnitřní práce ve vlastním vnitřním chrámu. Spirální práce nebyly vytvořeny jen pro několik oddaných, je to pro všechny, aby se na to zaměřili teď. Všechna tato učení jsou tak jednoduchá jen potřebují oddanost. Ideálně každý den, nebo každý druhý den. Nebo 2x v týdnu. Je to oddanost vlastní Svatyni. Nejprve musí být dosaženo tantrického sjednocení v těle a pak teprve ve vztahu s druhým. Toto spojení pak přijde přirozeně. Jsou to dvě tantrické bytosti, což je vlastně merkaba. Mužský a ženský jehlan proti sobě viz Spirála. Dvě spirály tvoří fyzicky vás jako Krista, ne channelingy. Všechny duchovní nabídky jsem přestala sledovat a už nikoho z nich neřeším, je to jejich karma. Jak nahoře, tak dole. Přišla jsem jako jedna z lidských bytostí a nabízím moudrost Posvátné Trojice, a to je bod, na který jsem zaměřena. Neutrácejte svůj čas sledováním něčeho, co vás nevede k Vzestupu. Co není pravda, co je falešné Světlo, dezinformace, zmatek, podvod a Antikrist. Šedá zóna jen oddaluje výsledek Vzestupu a pravdu o životě. Lidé říkají, že žijí v 5D, ale stále se probouzejí na Zemi. Nastavuji hrance těmto nevyléčením energiím.


Lidé stále zápasí a doposud nepřijali temnotu plně, a tak je temnota stále šťouchá zezadu do temnoty. Protože doposud nevyřešili své stíny. Mají strachy a nahromaděné emoce a nevyřešené problémy. Jdou za informacemi a taženi ještě více odbočit z cesty. Jsou zmateni a točí se dokola kolem nějakých věcí místo, aby se točili uvnitř sebe a kolem sebe. Když vytvoříte dostatečný kvocient Světla pomocí Spirály, vaše jádro se rozšiřuje a roste. Je stále větší a větší, když rezonujete se svou čistotu Andělského Já.


Myslím, že to pro dnešek stačí. Spirální práce ve skupině snad přijde co nejdříve, možná v dubnu. Potřebuji teď více přestávek. Až do příští aktualizace mnoho milující Lásky a sluneční koupele. Mějte se krásně. Pečujte o své vnitřní dítě a opatrujte se.


P.S. Srdečně vás zvu k rozšířené verzi těchto zpráv, kde se učíme ztělesnit Posvátnou Unii v těle. Napojení na Zdroj Života. Spirální práce - není jiná cesta Vzestupu. Osvícený Vzestup. Měsíční předplatné 1.111.- Kč, pro věrné a oddané. Kontakt: lenkasykorova.art@gmail.com


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta