BRÁNA 8:8, DODATEK – UVOLŇOVÁNÍ KARMYVážení Božští Milovníci Vzestupu,


dnes bych s vámi ráda sdílela dodatek a doplňující informace ke Lví Bráně 8/8. Není to portál, ale je to Brána. Brána je způsob otevření, Hvězdný otvor nebo nájezd na Hvězdnou dálnici, která nás spojuje s novými výpočty, s novými body, které jsou nutné k tomu, abychom se posunuli vpřed v procesu Vzestupu. Brána je prostor, kterým procházíme postupně určité období, zatímco portál je prostor trvající nanosekundy, záleží, však z jaké Světelné perspektivy tento portál přichází.


Brána je energetická cesta, dálnice, která je otevřena pouze po určitou dobu. V tomto případě od Novoluní 8/8 do Novoluní v září. Je to obrovská příležitost pro růst na naší Evoluční cestě. To se týká především Osvícených bytostí rodících se Vzestupem, a těch, kteří jdou cestou Posvátné Unie.


Měli bychom si dávat pozor na to, co nyní zpracovává naše tělo a co integruje prostřednictvím vnitřního osvojení nového života, což vyžaduje porozumění. Z hlediska lidského chápání je těžké tomu porozumět. Proto k takovým informacím vyšší Světelné inteligence nemůžeme přistupovat tímto způsobem, protože je neúplné.


V jedné z předchozích zpráv Ducha jsem psala o současném oddělování a rozdělování, při kterém dochází k určitým potížím, zejména pro Osvícené protějšky a vůbec jakékoliv dvojice, které se pokoušejí dostat se do této Brány, prostřednictvím nové Hvězdné Brány a zarovnání s touto cestou


Pokud jdete cestou Vzestupu, budete vždy svým určitým způsobem přistupovat k těmto informacím a změnám na základě toho, že zkrátka změny pociťujete. Není to něco, co by se dělo automaticky, nebo že po tom toužíte. Bůh a lidské bytosti, které slouží Božskému plánu ví, kde jste a kdy jste připraveni. Není to jen ochota, což je pouze první krok, ale vždy to koresponduje s tím, jakou práci jste již odvedli prostřednictvím infuze tekutého Světla do svého těla, které jste integrovali.


V kontextu aktuálního posunu mužské a ženské polarity se tato cesta projevuje současně jako intenzivní, protože je stále nějakým způsobem ovlivňována něčím, čemu říkáme Ďábel, Temnota, které tuto cestu Posvátné Unie ovlivňují, a to prostřednictvím překrývajících vrstev. Skutečný obraz a posun je tím velmi komplikován. Zejména se to týká těch, kteří na sobě duchovně pracují. Temnota nyní servíruje každému, kdo stále ještě nepřevzal zodpovědnost za svoji suverenitu a moc nad svým tělem, mnoho shnilého.


Ženský prvek již touto Bránou plně prošel, mám na mysli ženy jako plně probuzeného Krista, které si prostřednictvím vyrovnané polarity těle oblékly oděv, kterému říkáme Avatarské roucho. Žena již touto Bránou prošla, a to aktuální integrací momentální nadčasové perspektivy, protože ví, že tělo vede pohyb Vzestupu. Jste vedeni Duchem, který do vás sestoupil a stále sestupuje a také impulsy životní síly, které přichází přímo od Boha do Osvíceného Vědomí. Tyto impulsy Světla neprochází přes mysl, protože mysl zde byla silně ovlivněna a přepracována Matrixem, takže se z toho stala síla, která dnes vytváří zkreslení a dezinformace, tzn. že Božské vedení a impulsy jsou zkreslené. Není možné číst informace od Boha správným způsobem, takže svým způsobem budete vytvářet obranné reakce, protože jsou špatně interpretovány. Každý z nás, vy stejně jako já, má své individuální probuzení, časový harmonogram.


Existují bytosti, které jsou stále velmi ovlivňovány Temnotou, i když je jejich Duše ochotná se posunout, aby posunula jednotlivce na cestě probuzení a Vzestupu, ve svém každodenním životě tyto bytosti prochází obtížemi. Každá duchovní touha a ochota je vždy sabotována lidskými spory a hádkami. Člověk je sice na úrovni, kdy se Duše chce posunout, ale je sabotována svým vlastním lidským protějškem neboli svojí vlastní druhou částí, tělem, protože tento tělesný aspekt je silně kontrolován ovlivňován. Archetyp Klece.


Určitě znáte mnoho lidí, kteří se nějakým způsobem spojují s nějakými duchovními oblastmi, jsou nakloněni určitému duchovnímu učení, ale jejich Duch je stále silně ovlivňován Temnotou. Avšak to se netýká jen duchovní oblasti, ale čehokoliv, co vytváříte, ať je to vaše firma, byznys…. atd. Existuje stále něco, co vás silně ovlivňuje prostřednictvím vašich duchovních přesvědčení, které však byly a stále jsou ovlivňovány temnými silami. Temnota to dokáže velmi dobře skrývat, je to velmi dobře vypočítané, takže většina lidí, kteří ještě nezačali cestu čištění a očišťování čili ještě stále nevykročili na tuto spirálu očisty, jsou zachyceni v nízkých lidských tendencích, které nevidí. To je to, co je udržuje ve stagnaci. To vše nám nyní Duch odhaluje.


Dlouho popisuji, co je potřeba udělat, aby byl možný posun. V současné době mužský princip zažívá v kontextu výše uvedeného svůj velký křest, kdy musí podstoupit rituál úplného odevzdání, protože pouze, když se mužský princip odevzdá úplně, může se plně spojit se svým ženským protějškem ve stejné rovnováze - brát a dávat. Teprve tehdy se mohou stát Božsky sobě rovnými. To je jediný způsob, jak vyjádřit Božskou Unii. Mužský prvek, ženský prvek a Bůh neboli Posvátná Unie, kdy polarita již existuje ve stavu Božské rovnováhy.


Důvod, proč je to stále tak těžké je ten, že Temnota se snaží udržet vše skryté a temné. Poslední roky, specificky hovořím o své cestě, která byla plná vybíjení temnoty z těla a uvolnění temných sil z mého vnitřního dítěte a Avatarského těla. Tyto síly byly prostřednictvím mého těla uvolněny a propuštěny do Světla díky mé integraci a chápání temnoty. Je také velmi jednoduché se v tomto ohledu mýlit, protože je těžké někdy rozlišovat, co je falešné Světlo a co je skutečně temné, protože se Temnota totiž naučila velmi obratně napodobovat Světlo. Probuzení Osvícení a duchovní probuzení, jsou dvě odlišné věci.


Když opravdu pochopíte Božský Zákon Trojjedinosti neboli Svaté Trojice - Otec, Matka, Dítě - porozumíte a pochopíte význam Trojice Života, poznáte, že pouze tato Trojice je vaším jediným zachráncem. Základní princip Boha uvnitř vás je vaše vnitřní Božské Dítě, neboli Kristus zrozený z Lásky Matky a Otce, jejichž principy jsou obsaženy uvnitř vašeho těla. Jakmile se s tímto spojíte, budete ztělesňovat správný filtrační systém, a umět rozlišovat, co je Světlo a co je Temnota. Tento systém je vaše přirozená Božská inteligence, která je organická čili součástí vašeho organismu neboli těla. Pak dokážete vidět rozdíl mezi falešným Světlem a čistým Božským Světlem. To je způsob, jak se učit číst různé impulsy. Pokud ne, pak jste se ještě nezapojili do toho, čemu říkáme Osvícené Světlo. Tato Brána má silnou moc a my stále držíme prostor pro zcela nové tvoření potřebné pro posun.


Mnozí si vytvořili určitý typ vztahové spoluzávislosti, a to z důvodu přežití nebo protože jsou sami, takže si vytvořili energetická chapadla a pijí Božskou šťávu od těch, kteří již nalezli svůj vlastní Zdroj životní síly. Mnoho z nás má tuto energii obětování, sebeobětování pro tyto jednotlivce. Pomáháme pro ně udržovat tento současný prostor. Kdybychom se s nimi tímto způsobem nespojovali, tyto bytosti by neměly žádnou možnost průchodu, protože byly během svého života na minimu své vlastní životní síly a minimální úrovni Světelného kvocientu. Možná byli duchovně k něčemu nakloněni, ale v očích Boha vždy záleží na tom, co jedinec ztělesňuje, kolik odevzdání a důvěry v Boha má jako lidská bytost.


Někteří z nás jsme si vybudovali s těmito jedinci dočasná pouta, protože leželi v hlubokém příkopu Temnoty, která je pevně držela a svírala, takže se jim nepodařilo nashromáždit potřebný Světelný kvocient. Zvláště pro tuto Bránu. Tato Brána je vytvořena jako regenerační prostor a doplnění životní síly právě pro ty, kteří jako první ztělesňují Svatou Trojici. To jsou Světelné pilíře a mise Strážce Brány, to jsou ti, kteří nejsou spjatí se Zemí, provádí kódování původního Světla, nejsou to pozemské duše, jako Pracovníci Světla.


Původní prvotní Trojice se na Zemi zcela vyčerpala, protože zde nebyla obnovována. Tyto výše uvedené dohody jsou dočasné smlouvy založené na tom, aby se tyto duše posunuly ven z karmy. To dělá každý, kdo je velmi silný ve svém ztělesnění Osvíceného Světla, skutečném ztělesnění Světla. Nestačí být jen nakloněn k duchovnu. Málokdo opravdu toto Světlo demonstruje a splňuje tento systém víry uvnitř svého těla jako přijetí života. Zatím se skrývá mnoho práce. Jako silní a prominentní jedinci jsme se nějakým způsobem dohodli, že budeme působit jako agent změny, abychom těmto bytostem pomohli. V podstatě je to jako vzít je na svá křídla a nést je kupředu. Jsme oproti nim silní a také velmi nezávislí. Když se podívám na takovou duši ve fyzickém těle, je tam mnoho rodinných bolestí, špatné výchovné vzorce, vztahy, špatné návyky. Důležitá indicie pro osvobození z karmy je opuštění těchto vzorců a minulosti. Spojení s těmito jedinci bylo pro nás určitým způsobem zatěžující. Měli uvnitř sebe mnoho jedu, protože Temnota dlouho vysávala jejich Světlo. Byli podváděni, manipulováni mnoha různými podvrhy. Žádný člověk nevidí, jak moc jsou tyto věci na Zemi začarované. Rozhodně to není jen o Světle. Světlo takto nefunguje. Světlo nechce, abyste dřeli mnoho hodin denně, mnoho dní v týdnu, jen proto, abyste si vydělali určité množství peněz na život.


Silné a prominentní bytosti jsou jako katalyzátory čili urychlovači posunu Duší. Jsme jako agenti, kteří těmto bytostem pomáhají. Není důležité být s těmito bytostmi přímo v kontaktu, energie mezi námi a jimi prostě koluje. Energie této bytostí je vždy se mnou. Je to obtížné, protože dělám mentora někomu, kdo mentorství ani nehledá. Je to však dohoda na úrovni Duší. Někdy je to velmi obtížné, ubližující, tato energie se nedá odstřihnout, nejde to vypnout i když byste prosili Boha. To jsou duše, které se rozhodli sestoupit, až se ocitli v hustých světech až nakonec skončili na Zemi, která je vězením pro tyto Duše. Součástí mé inkarnace je dát několik příležitostí tomuto jednotlivci a pár Bran dostat se přes, ale žádným přísným způsobem, jen skrze přirozenou povahu Krista, jako příležitost Boha tomuto člověku.


Tyto bytosti jsou stále rezistentní proto, že nedokážou opustit postoj osobnosti, který je rigidní a tvrdohlavý. Tato osobnost se uvnitř uzavře do nízké frekvence ega. Bylo mi ukázáno, že tomuto člověku byla nabídnuta rekonstrukce a možnost vidět a konfrontovat tento vzorec uvnitř sebe, přijmout ho a začít se pohybovat cestou Vzestupu. Doposud si to nevybrali. Znáte určitě příběh o topícím se muži žádající Božskou pomoc, takže mu Bůh seslal tři lodě, ale on říkal, že čeká na Boha, až ho zachrání. Muž se nakonec utopil a Bůh mu řekl:“ Ale já jsem ti poslal tolik pomoci, ale ty jsi řekl ne, protože si mě špatně chápal. “


Bůh mi říká, abych si nedělala starosti. Vždycky dokážeme najít řešení. Mnoho z těchto bytostí vypadá velmi sebevědomě, v jejich životě není nic špatného, v podstatě mají všechno. Za tím vším je však skrytá falešná osobnost, falešná šťastná image, kterou ukazují světu, uvnitř jsou velmi osamělí, chudí a trpí, protože se nevzdali. Neodevzdali se spojení s Duchem. Cítím tuto zatěžující energii mnoho let, někdy to bylo extrémní, ale stále nepřišlo žádné uvolnění minulosti a ublížení. Bůh však ví, že jsme udělali víc než dost. Stále budu udržovat své úrovně toho, kdo jsem, vůdčí vedení podle zásad života. Kdybych hrála jejich nízkou hru, způsobím si karmu. To samé učím všechny, kteří chtějí naslouchat. Být suverénním tvůrcem vlastního života. Nebudu klesat na žádné nízké úrovně. Sedím na trůnu Krista. Nebudu součástí něčeho, co nejsem.


Chtějí být milováni, ale musí začít věřit, že tentokrát už nebudou opuštěni. Vše se velmi posune, jestliže se rozhodnou opustit ublížení, opustit těžké Matrixové energie a přijmout pomoc těch, kteří jim jí nabízejí. Místo snahy je ničit. Jen Bůh věci sjednocuje, jen Bůh věci rozděluje. Násilí oddělovat není cesta Vzestupu. Bůh nyní nabízí pomoc všem takovým jednotlivcům.


Jestliže se rozhodnou pro temnou cestu a regresivní cestu, musíme je nechat jít. Nechtějí se přiblížit Bohu. Jsem zrcadlem, žádným aktem násilného předělávání osobnosti. Jejich posun musí být cesta činů, ne cesta chtění.


Takže už žádné závislosti a držení, musíte mě nechat jít mojí cestou, nemohu dál jen stát a nechat se držet ve vašem Status Quo. Vaše první věc je přiblížit se Bohu, ne ke mně. Abyste mohli být duchovním znalcem, musíte být duchovním poustevníkem, hledačem. Abyste se mohli nechat vést k Bohu, vnitřní výměna musí být posvátná. Obejměte svůj proces a důvěřujte plně svému srdci ne mysli. Chcete se přece osvobodit a po tom toužíte.


Tato současná náročná cesta vyžaduje úplnou odvahu, ochotu a odevzdanost Bohu. Absolutní důvěru Bohu. Namísto jakékoliv jiné závislosti, je potřeba učit se závislosti na Bohu. Nikdo z nás nemůže obejít inteligenci života, musíte ji pochopit, sjednotit.


Pouze izolované Já od Boha odsuzuje a ubližuje. Musíte se stát mocnou Světelnou bytostí tím, že se spojíte s Bohem. Většina lidí si toto umění ještě neosvojila, a proto jsou závislí na práci, na vztahu…. atd. To dělá Temnota, vytváří závislosti. Jak jsem psala v předchozí zprávě. Bůh bude mít poslední slovo. Existuje-li cokoliv, s čím stále nějak bojujete, čemu odoláváte, bráníte se, potřebujete do integrovat uvnitř v těle. Cesta Mistrovství je o tom jít s proudem….. milujte to, přijměte to.


Tato Brána nás posouvá od závislosti a spoluzávislosti do nezávislosti a vzájemné závislosti Posvátné Unie. A i když jste silná bytost, musíte se naučit používat svou životní sílu jako obětní sílu ve Službě Božskému. To je způsob, který zcela překračuje mentální schopnosti a mysl. V tomto Matrixovém vězení je mysl silně ovlivňována těžkými frekvencemi, které nevycházejí ze života. Žádná taková Brána pro mě nebyla nikdy oslavou a velkým radostným skákáním, ale vždy uvolňováním temných energií a přestupkových bolestí.


Když došlo k rozdělení Galaktické Rodiny, všichni zažili různé odlišené cesty. Na Zemi je mnoho mladých Duší, pro které je Země prostě škola, ale jsou zde i staré duše, které se příliš vtiskly do pozemské sféry a už ani nevědí, proč jsou tady. Jen prožívají jeden život za druhým, vždy s bolestným dětstvím. Neví odkud pochází, zapomněli na celou svou Galaktickou cestu.


Když jste agentem Světla, jste agentem života. Život je plynulá neustálá změna. Život musí být postaven na jednoduchém principu, a to je princip neustálého proudění a toku. Všimli jste si, jak se lidé málo pohybují? Jak je nízká jejich životní síla? Když jste v přirozeném toku a proudíte životem, přijímáte stále více kapalného Světla, pokud se hýbete, vaše Světlo roste a vy se rozšiřujete. Jste stále silnější ve svém ztělesnění Ducha. Nejen, že znáte Ducha, ale přijímáte ho do svého těla. Proč je tak důležité mít silný vztah s Bohem? Abyste byli silní a svrchovaní.


Hlavní myšlenkou dnešní zprávy je uvolnění karmy. Většinou je to tak, že se mužský princip zuby nehty drží nějaké karmické situace, a strachu nebo osoby či vztahu a žena nyní potřebuje vstoupit do svého vlastního nezávislého vztahu. Pak může vstoupit do vztahu, který je závislý, ale na úrovni Božské neutrality, neustálého nezaujatého láskyplného stavu Lásky. Jen vylévá Lásku. Nepotřebuje nikoho kontrolovat, hledat odpovědi. Žena na cestě do Posvátné Unie pomáhá muži uvolňovat karmu, ale stále je to otázka svobodné vůle.


Žena dokončila nyní vše, udělala naprosto všechno, co bylo jejím Božským úkolem a nyní se stahuje ze své mužské pozice vedení, kde měla ukázat muži jeho mužskou sílu, vrací se zpět do své původní ženské Božské síly a nechává prostor pro muže, který je Tvůrcem a Králem. Tento muž zatím však potřebuje neustálou energetickou výživu, jinak se nepohne, neudělá nic a bude se držet dál ve svém obranném bezpečném prostoru, což je ve skutečnosti velmi nebezpečné.


V zákulisí se děje nyní mnoho, musíme důvěřovat kráse moudrosti a Božskému Já. Brána pokračuje, lidé se budou připojovat ke svým individuálním harmonogramům. Stále však existuje pocit naléhavosti musí k němu být přistupováno s velkou úctou a neutralitou. Je čas uvolnit všechny zátěže na obou stranách. Žádné ano, ne, ano ne.

To je vše pro ty, kteří se chystají vstoupit do Posvátných svazků. Je čas soustředit se na sebe a odpojit. Tato brána je doplněním životní síly, a to jakým způsobem pracujeme s našimi těly, protože takovou hustotu ztělesňujeme.


Znovu vám chci popřát krásný srpen. Moje srdce je otevřené a moje ústa vždy ochotná vyjádřit Lásku slovy. Děkuji, že jste zde v tuto chvíli a čtete pravidelně tyto zprávy. Pečujte o sebe. V září budeme pokračovat.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta