BRÁNA 8:8. DŮLEŽITÁ BRÁNA PRO VZESTUP 2. část
Je velmi důležité přestat si dělat starosti a dát nyní tělu to, co potřebuje, po čem toužíte. Musíte si vybrat Lásku a Světlo, Osvícené Světlo, ne falešné Světlo, které prodává New Age, což je falešné Světlo čili Temnota. Vzestupuje celé tělo, ne pouze Vědomí. Tělo se otevírá této Osvícené cestě jako lotosový květ a stoupá. První, co musíte udělat, je volba jít touto cestou. Mnoho lidí věří mentálně, že tuto volbu již udělali, protože se naladili na New Age, takže vzestupují. Ale ve skutečnosti se nepřihlásili ke smlouvě své duše a ke konfrontaci z očí do očí s Boží vůlí. Zachytili se do falešného Světla: “Oh, skvělé, už vzestupuji!“ Je to ta nejnebezpečnější cesta, když věříte, že takto vzestupujete, ale bohužel, ještě jste ani nezačali. Takto se snaží ego vyhodit z cesty Vzestupu Boha.


Bytosti 5D hustoty nemohou být součástí 3D hustoty, to je nesmysl. Pohybujeme se všemi hustotami až do 5D hustoty. Nakonec se oddělíme a budeme pro 3D nízkou hustotu neviditelní. A tak jak hovoří mnoho prorockých knih, včetně díla zvaného Kniha Henochova, kterou jsem sdílela na předchozím webu, dokud nebyly tyto informace smazány, uvádí, že Lucifera a další padlé bytosti budou vystěhovány a přesunuty na jiné místo, do tzv. pouště. Což je v pravém slova smyslu myšleno symbolicky, budou sklízet každý aspekt jejich vlastní tvorby. 3D hustota se bude stále více zhoršovat, protože Temnota potřebuje pochopit svoji vlastní tvorbu, co vytváří. Proto nyní existuje naléhavost přesunout se do inteligence Světla, zpět Domů. Mnoho lidí má strach, jestli vzestoupí, protože jejich tělo není úplně zdravé. Každý z nás bude odcházet ve svém časovém rámci, v závislosti na našich zvolených cestách. Podle toho, jak blízko jsme přirozenosti Boha. Je to individuální, nikoliv kolektivní. Žádná taková kolektivní událost neexistuje.


Pokud se nedržíte Božských zákonů a Lásky, pak se ani neřídíte svým vlastním tělem. Už nemůžete volit mysl nad tělem, musíte se naučit naslouchat tělu, protože čím více to budete dělat, tím více budete cítit, že Duch vede vaše tělo a tělo vede vašeho Ducha. Pak je mysl zkrocena. Pokud se Duch nepohybuje vaším tělem, nejste duchovní. Většina lidí, kteří jsou manipulováni Temnotou, například prostřednictvím jejich hraček, elektronických hraček, elektrických frekvencí, se stala obětí mentálního zkreslení lidské psychiky a mozku. Proč se tolik peněz investuje to této oblasti? Aby se práce mozku přetvořila.


Člověk byl vytlačen na hranici chudoby tím, že tyto frekvence přinesl na planetu. Mnoho lidí ani neví, že dostávají nízké frekvence do těla, které ovlivňují jejich vlastní myšlení. Myslí si, že to jsou jejich vlastní myšlenky, ale nejsou. Proto jsou tvrdohlaví, nechtějí se změnit, nerostou, nerozšiřují se, život je stále stejný, stále se opakuje. Pokud chybí odvaha…? Právě tato LVÍ BRÁNA vám ukázala, abyste našli odvahu lva, vykročit a posílit sebe sama, porozumět tomu, co vás blokuje. To ale nějaký čas trvá, než opravdu všechno pochopíte. Vím z vlastní zkušenosti, že mi Duch ukazoval postupně všechny mé omyly a AHA momenty. Je to šok, co všechno bylo manipulováno a šok být najednou k sobě upřímný.


Je už nyní čas, kdy se máte přestat namáhat. Bůh odděluje a rozděluje ty, kteří se nechtějí podílet na poznání nové reality. Neskákejte pro nikoho, že potřebuje zachránit. Poslední slovo bude mít vždy Bůh. Musíme být k Bohu loajální a vždy Bohu věrní. Důvěřovat Bohu a všechno bude fungovat tak, jak Bůh rozhodne. Vidím ve svém okolí jeden rozchod za druhým. Ale také Bůh nyní už jednou pro vždy sjednotí to, co se chce spojit a sjednotit. Pro někoho to bude lehké, pro někoho obtížné.


Mnozí jsme se obětovali, abychom rozebrali tak velmi temné stíny, což bylo super, super těžké, ale nemůžeme rozebrat celou temnou sféru, protože existují kolektivní volby a kolektiv, jak víme, se skládá z jednotlivců, z individuálních duší a inkarnací. Zatím není vše plně na 100 % rozhodnuto a tak ti z nás, kteří byli vnějšími silami přestoupeni, jsou nyní svědky toho, jak Temnota přestupuje ty, kteří neudělali žádnou práci, žádný významný pokrok, protože vyhledávají snadnost a jsou náchylní k Temnotě. Temnota je unese a vládne jejich životu. Ona jim vybere všechno, místo toho, aby oni sami si vybrali. Jednoduchý příklad jsou rodinná rozhodnutí nutit všechny narozené děti pokračovat v rodinné tradici. Mafie rodinného podniku. Bůh a Světlo vytváří individuální Královny a Krále, suverénní bytosti, které si vše vybírají samy. Každý je aktivním členem s dobrovolnou účastí.


Také vaše tělo tvoříte. Temnota nic netvoří, vše je pro vás vybíráno jménem Temnoty. Vaše životy velmi stagnují, pokud si vybíráte stále to samé. Karmičtí lidé s materialistickými tendencemi vidí toto kolo pouze očima hmotné reality, takže pokud jste tvrdohlaví, nebyli jste odvážní a doposud ochotní se osvobodit a postavit se za sebe, dál vám to již nepůjde. Pokud zase začnete všechno odkládat na později, později nepřijde, protože se právě nacházíme ve velmi zásadním bodě.


O Milosti zde bylo psáno dlouho. Nicméně Milost byla nyní prodloužena. I když těm, kteří se letos nerozhodnou, se budou v jejich životech objevovat momenty věže stále více, bude to obtížné víc a víc. Bohužel si vybrali regresivní cestu. Neprojevili žádnou ochotu a svojí vlastní stagnací a leností stahují ostatní členy rodiny.


Pátá dimenze je o plném porozumění Jednotě. Každá akce, kterou uděláte, ovlivňuje celek. Mnozí jsme se modlili za druhé, a často vysvětlovali, ale byli jsme odmítáni a oni říkali NE. Teď je čas, kdy nám už nevěří. Rozhodli se důvěřovat Temnotě, místo čisté milující Lásky, kterou měli často přímo v rodině. Opustili Božské dědictví. Je to pro mnoho lidí obrovský bod zlomu a pro mnohé pád. Uvidíme větší a větší rozdělení mezi námi a 3D. 3D nemusí nutně hned kolabovat, ale astrální úrovně se hroutí. A právě astrální úroveň udržuje 3D. 3D se mění a přepisuje na něco jiného. Bůh se bude snažit probudit většinu lidských bytostí, ale pro některé bude pozdě. Tvrdohlavost se podepíše na jejich zdraví. Mnoho lidí se Bohu vysmívá, smějí se mu do tváře a nejednají v souladu s Láskou.


Pokud se nikdy nedokážete druhým omluvit za to, co jste udělali, opravdu omluvit celým svým srdcem, jen jste mávli rukou: „Tak promiň, ale jdi pryč, nech mě být“, to není omluva. To je útěk a mnoho lidí jen utíká do objetí Temnoty. Tak hodně štěstí! U všech závislostí a lidí na sobě vzájemně závislých byla Temnota úspěšná. Jak říkal Ježíš Kristus, mnoho lidí padlo, mnoho duší padlo do temné propasti. Nikdo to nechce, ale stali se temnými ovcemi.


Energie na planetě se od té doby změnila a změnili se i lidé, bohužel, když některé vidím po mnoha letech, nevypadají šťastně, ani zdravě. Ti, kteří vzestupují, se nemusí obávat ničeho. Jen musíte uvolnit zbytky starostí o druhé lidi, které milujete a staráte se o ně. Je to jejich svobodná vůle, jestli se rozhodnou spojit se s Bohem nebo ne. Nemůžete vstoupit do Posvátné Unie, pokud se nesjednotíte s Bohem. To nejde. Potřebujete prostě důvěřovat Bohu hluboce a oddaně. Je to Bůh, kdo bude mít poslední slovo.


Mnoho lidí navštěvovalo mé blogy a aktualizace, ale nikdy se mnou nevyměnili žádnou hodnotu, nikdy nepřispěli, jen povrchní emaily. Nikdo z těchto lidí nebude součástí mé osobní skupiny, dokud neprojeví a neukáže skutečnou ochotu, úctu k této poctivé práci a respekt. Každý, kdo pracuje poctivě a žije v pravdě a poctivosti, je velkým oblíbencem Boha svými činy. Bůh je velmi potěšen naší Světelnou činností, která je prováděna s Láskou. Toho Bůh ctí. Potřebujeme pracovat na tom, aby náš plamen, naše vnitřní jiskra hořela ještě víc.


Jsme v naléhavé a zásadní časové ose, pokud vaše tělo a váš život byl nějakým způsobem unesen, nezoufejte, Bůh vidí vaši práci, kterou jste vykonali. Pamatujte, že vaše tělo musí být vedeno Duchem a pak tělo samo roste touto moudrostí. Duch krmí vaše tělo vším co, potřebujete, a to velkou rychlostí. Také vás vede pomáhat různým lidem, ke kterým jste přitahováni nebo oni k vám. Služba je nesobecká.


Každý, kdo se izoluje a odsuzuje jiné formy myšlení, se raději stane poustevníkem. Ne, ne, ne. Poustevník je Božský hledač, ne někdo, kdo se izoluje. Osobně žiji sama podle své vlastní síly a volby mého vlastního Boha a jsem otevřená všem, kteří přichází s čistým srdcem. Nesoudím nikoho, potřebuji předat informace tak, jak Bůh chce.


Vzestup je tedy fyzický a vy si musíte vzít své tělo s sebou. Vede vás, jeho inteligence životní síly. Udělejte nyní vaše tělo zářivější. Začněte Osvětlovat své tělo kapalným Světlem, vaše životní síla bude stále Světelnější. Pokud jste strnulí, hustí a tvrdohlaví, vaše energie bude čím dál hustější kvůli rozdělení. Pokus si myslíte, že cesta do 5D je cesta nejistoty, pak nejste ochotni touto cestou jít, nedůvěřujete Bohu. Pokud nedůvěřujete Bohu, nemůžete touto cestou ani jít. Svoji vlastní cestu Vzestupu vedete svým vlastním tělem. Přestaňte sledovat videa, číst predikce, začněte pracovat se svou vlastní inteligencí, která už ve vaše těle je. Bůh to chce po mě, chce to po každém.


V září se vrátím ke své práci, i když vidíte, nikdy nevím. Jsou to překvapení. Budu vás milovat a v tuto chvíli vás opět opustím. Vybírejte moudře. Jako vždy vám posílám mnoho požehnání a Lásku. Vyhřívejte se ve svém vlastním Světle. Mnoho z vás si zasloužilo projít touto bránou.


Musíte mít touhy, jak chcete vzestoupit, jak by mělo vypadat vaše tělo, jak si přejete žít, kde si přejete žít. Mnoho z nás má tyto vize, ale ve 3D se to nestane. Musela jsem se vzdát tvoření domu, musela jsem se vzdát svého protějšku, moje tělo bylo uneseno, ale Světlo si najde vždy cestu. Pokud se ještě v mém životě něco porouchá, už to není na mě, je to na Bohu.


Přeji vám radost a štěstí a naplnění vašeho vlastního Vzestupu. Na této planetě není mnoho těch, kteří jdou cestou Vzestupu. Mnoho duší sice začalo svoji cestu, ale vůbec neví, o čem Vzestup je. Nepřemýšlejte o nich, jsou tam, kde jsou. Nechte je být. Jediné, co potřebujete je Láska a ochota dělat tuto práci uvnitř sebe se vší odvahou a oddaností k Bohu, jako k sobě. Kdokoliv se chce stát součástí mé skupiny, víte, že každého osobně schvaluji, pokud tak cítíte, neváhejte to udělat. Setkáme se při další aktualizaci. Překonali jsme bránu. Oslavujeme společně. Mnoho milující Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta