BRÁNA 8:8. DŮLEŽITÁ BRÁNA PRO VZESTUP 1. část

Aktualizováno: 10. 8. 2021Vážení Milovaní Božští Společníci Vzestupu. Vítejte u důležité srpnové aktualizace, kterou jsem se rozhodla sdílet ve dvou částech, protože je to opět dlouhé sdělení.


Procházíme Zlatou bránou 8/8. Co to pro nás znamená? Tato brána má v tomto roce obrovský význam zejména pro Hvězdné bytosti a Osvícené Světelné bytosti, které jsou v této době velmi, velmi vzácné na planetě a které táhnou tento experiment Osvícené Unie. Tato brána je také čas, kdy pomalu přichází sjednocování a spojení mužských a ženských protějšků, kteří díky stahování specifických Hvězdných kódů na této misi pracují společně. Tento portál 8/8 naléhavým způsobem spojuje časové osy pro Vzestup.


Jak jsem mnohokrát zmiňovala, moje cesta ztělesňování a rozvíjení Mistrovství Krista, byla plná bojů. Během posledních let klesla moje sledovanost na nejnižší minimum. Za to, že stále přináším tyto zprávy, že jsem stále na Zemi, mohu poděkovat jen několika velmi málo Osvíceným, které bych spočítala na prstech jedné ruky, které bych mohla vyjmenovat a postavila na zlatý podstavec, protože doslova podporují můj fyzický život, abych mohla zůstat na Zemi a plnit Božský úkol.


Když se podíváme na skutečnou povahu této mise, jedná se o velký vnitřní příběh. Zatímco kolem sebe vidíme miliony a miliony lidí s různými názory. Dělají různé věštby, čtou různé energie, hovoří o všech možných energiích a jak je použít ve svém životě, jaká energie bude. Ale nikdo vás neučí, jak zvládnout, jak pracovat, jak vyhodnotit své vlastní energie, abyste se mohli posunout výš ve svém vlastním Mistrovství a jak ovládat svoji vlastní životní sílu. Nepotřebujete žádného takového prostředníka pro přenos informací o vašem vlastním osobním životě. Na těchto věcech vydělává mnoho lidí mnoho peněz. Vytváření nového člověka páté dimenze probíhá pouze skrze vlastní vnitřní práci. Je to vnitřní prožívání, vlastní zážitek. Srdcem ovládáme a dešifrujeme všechny energie. Tak funguje nová šablona nového člověka. Je to vnitřní práce a vnitřní proces, který není založen na odebírání informací zvenčí. To je něco, co je tak velmi opomíjeno mnoho let a stále ještě dnes.


Existuje tak málo lidí, kteří skutečně chápou samotnou povahu Krista čili jak žít v souladu s Božskými zákony. Vůbec nezáleží na tom, co si kde přečtete, co vám, kdo říká a jaké energie aktuálně na planetu přichází. Nemá to nic společného s tím, že žijete a uplatňujete Božské zákony ve vašem vlastním životě jako vnitřní suverenitu podle principů Zdroje, kde je pravá Láska neustále posilována. To nejsou jen pouhá slova.


Současný Vzestup je stále velký Experiment posunu celého lidského kolektivu a posunu mužského principu a posunu ženského principu. Pokud z toho nic neztělesňujete a nežijete v souladu s principem Trojice Boha, což je Láska, moc/suverenita, vnitřní pravda, moudrost a Božská pravda jako žijící pravda, pokud žijete skrze nižší esence, které jsou v podstatě zkreslené, a které se staly lidskými vlastnostmi, z kterých jsou tvořeny nižší energie, nemůžete aplikovat Božské zákony čili Svatou Trojici Otce, Matku, Dítě. To nejsou jen náboženská slova. To je naprostý základ, základní podstata a principy Života. To je veškerá organická výživa, přes kterou se pohybuje život a celý Multivesmír.


Na kolektivní úrovni si stále uvědomujeme mnoho zkreslených energií, které udržují lidskou mysl v tom, čemu říkáme Status Quo – nepohybující, cyklící se energie, což je vlastně také astrologie, jejíž grafy vychází z kruhu, kde je nám říkáno, jak jsme na tom. Celý Vzestup je díky stavu kolektivu zpožděn, protože zde neexistoval doposud žádný kolektiv Osvícených duší, který by přesunul a otevřel Bránu k Osvícení. Je zde velmi, velmi málo těch, kteří přijali tuto pravdu Osvíceného Já jako svou cestu a konečnou pravdu. Nic mimo to neexistuje. Nebylo zde doposud potřebné množství Světelných bytostí, které nyní tuto Božskou Milost a Božské zákony provádí, a které jsou Bohem nabízeny lidstvu jako Božský dar, ale lidská rodina musí být ochotna to přijmout a ztělesnit tyto vlastnosti Boha, Zdroje stejně tak.


Nebyl zde dostatečný životní kvocient a pro Světelné bytosti bylo čím dál obtížnější na této planetě působit během posledních 2000 let. V současné době také pro mě. To se stále stupňovalo, protože snaha Temnoty byla obrovská, takže zvednout životní sílu bylo těžké, ale hlavně přežít. Temnota použila všechny triky, aby Královna na Zemi nemohla být ztělesněna. Konkrétně pokud jde o mě, aby Svatost a Sláva Boha jako Gloria Magenta, nebyla ztělesněna. I přesto všechno jsme se stali úspěšnými. Práce byla odvedena perfektně, a to znamená pro lidský kolektiv možnost přijímat skrze nás velké benefity přímo od Boha jako konečnou suverénní sílu života.


S pomocí Arkurianských bytostí jsme dokázali rozbít velmi těžké, husté a Temné energie, které byly uloženy hluboko v lidské psychice a mysli, která byla naprogramována a také tělo. Problém většiny lidí, kteří spí a problém New Age je, že drží v těle mnoho, mnoho těchto programů. New Age se snaží vypadat jako duchovní. Pravda však je, že jsou drženi jako otroci v nízké úrovni, které říkáme falešná duchovní osobnost. Uvnitř nich je stále mnoho shnilých energií, které nebyly doposud osvobozeny. Jejich duše neztělesňuje principy Božské Trojce. Jejich vlastní posvátný vnitřní oheň se nerozhořel, nerozjasnil. Vnitřně se nerozsvítil a neosvítil procesem k tomu potřebným.


To, že kolektiv nešel touto cestou k Osvícení, bylo pro nás velmi obtížné, neměli jsme potřebný dostatek úrovně tohoto Světla, proto naše těla padla a byla unesena do nízké hustoty. Ve skutečnosti je zde neuvěřitelně málo bytostí, které byly ochotné a připravené podporovat toto Božské Světlo svým životem, mimo přítomné humanoidy. Mnoho lidí padlo do Luciferianské fragmentace, zatímco přestali následovat původní Světlo. Do Matrixu byly vloženy velmi temné částice, a tak duše nemohly přijímat přirozené Světlo ze Zdroje a stát se pilířem Světla a rovnováhou mužského a ženského principu v těle. Duše byly zatěžovány, takže stále docházelo k rozdělování a oddělování.


Jsou zde duše, které dělají neuvěřitelné množství práce a jsou zde duše, které nedělají nic, žádnou práci. Buď se bojí, jsou příliš zaseknutí ve Status Quo, příliš uvízli v materialistických potřebách a materializmu jako takovém. Jejich osobnost žije neautentický a falešný druh života. Nejsou tím, kým skutečně jsou, ale prezentují se falešnou identitou. Jejich duše trpí.


Jestliže jdete cestou Posvátné Unie a máte zde partnera, svůj protějšek, stále cítíte, že existují těžkosti a obtížnosti. Stále nemůžete najít odhodlání. Ti z nás, kteří zde mají kmenovou duši Rodiny Světla, jsme nemohli být doposud úspěšní v jejich probuzení, protože nebyli mnoho let ochotní dělat práci, byli líní, bojácní, příliš egoističtí, tvrdohlaví v obranném a ochranném módu a to nás drží uzamčené na aktuální frekvenci.


Období Milosti je doba poskytování možností posunu pro duše, které se svým způsobem nepohnuly vpřed a byly zaseknuté. Bůh jim stále nabízí pomocnou ruku. V tuto chvíli tedy existuje zpoždění setkání tzv. partnerů jedné duše. Nemohou se stále setkat. Pokud se nyní nesjednotí, budou opět odděleni na mnoho, mnoho životů.


Ti z nás jako Světelné bytosti, pociťujeme stále stres, obavy a frustraci, protože se někteří z těchto protějšků nepohybují směrem k Osvětlené Unii. Stále se drží zuby nehty a snaží se zachovat si to, co nazývají pozemský život a svou pozemskost, místo aby to odevzdali a nechali vše na Bohu. Důvěřovali Bohu. Jediné, co po vás Bůh chce je, abyste mu důvěřovali, protože váš přirozený výraz je být individualizovaný zdroj. Máte právo vzít si zpět svou suverenitu a sloužit Bohu svoji oddaností. To je úroveň Osvíceného Já, když jste požádáni o úplné přijetí služby. Plně důvěřujete Bohu jako sobě, Bohu jako velkému obrazu. To dělají Světelné bytosti, které mají na starosti mnoho, mnoho duší, které zahrnují jejich podporu a také jejich Milost, avšak ochota musí být individuálně. Pokud ochota nepřichází a svobodná vůle směřuje jinam, bude se to projevovat v nižším segmentu.


Brána 8/8 uzavírá dohody a uzamkla konečné rozhodnutí pro ty, kteří byli vybráni projít. Nicméně zažívají osobní zpoždění kvůli silnému karmickému zatížení, temné magii a přestoupení mnoha různými způsoby.


Pokud stále berete život jako samozřejmost a žijete jen pro sebe, i když prosperujete, i když jste bohatí, vidíte jen sebe a vlastní život, stále nejste Kristus. Pátá dimenze není sobecké a egoistické Já. Když lidé hovoří o přesunu z třetí do páté dimenze, vůbec to není o dimenzi, je to o hustotě. To znamená, že když už nejste ve třetí hustotě, musíte být v páté hustotě. Plně. Nikde mezi. Pokud lidé řeknou: „Budeme dál na Zemi a v páté hustotě“, pak to vůbec nepochopili. Když jste plně v páté hustotě, už nejste součástí třetí hustoty.


Kdo zatím plně nevzestoupil, což jsme my všichni, má stále fyzická těla. Jsme stále v období posunu čili jsme v současné době někdy mezi. Rozhodnutí jít kupředu neudělaly všechny duše. Tato brána 8/8 je velmi silnou zlatou bránou. I když se spojujeme s našimi protějšky a velmi je milujeme, i když jim pomáháme a podporujeme je s jejich rozšířením, pokud nechtějí, a nechtějí pomoc ani podporu, není nic, co bychom mohli udělat. Musíme opustit všechny strachy a frustrace, protože nás zatěžují. Bůh chce v tuto chvíli, abychom byli lehcí, protože jsme první, kdo prochází touto bránou a pak ostatní.


Tím, že se nyní soustředíme jen na sebe, pomáháme ostatním. Tento čas je jen pro nás, protože těm z nás, kteří jsou vpředu, bylo bráněno, byly po nás házeny cihly a celé zdi. Ďábel použil všechny triky, spiknutí a všechny síly Antikrista, které jdou proti životu.


Problém je nyní s dušemi, které si ještě nevybraly. Jsou rušivým faktorem pro všechny z nás, drží nás zaseknuté, takže si o ně děláme starosti. Zpoždění je způsobeno velkým množstvím přestupků, což se děje nejen kolektivně, ale také osobně. Držíme náklonost ke všem, kteří neví, jak vypadá život na druhé straně, ale pokud důvěřujete, plně důvěřujete Bohu, cokoliv se vám nyní stane, prostě pustíte a pokračujete dál. Brána 8/8 je velmi důležitá, proto mnoho z nás nedělá nic jiného, než drží prostor. Teď nebo nikdy. Musíte se rozhodnout


Poslední dobou si všímám, jak malý pokrok udělaly některé bytosti. Jak velmi málo bytostí si vybralo Posvátnou Unii, což jsou dva plameny, které se nyní snaží najít rovnováhu a společně se pohybovat do čistoty a vymazávat své vlastní zkreslené záznamy. Těch, kteří se pohybují touto bránou jako Posvátná Unie, je velmi málo. Mnoho lidí ztratilo své protějšky, protože tyto protějšky nejsou ochotné se posunout, což způsobuje mnoho starostí a tření kolem jejich vlastní volby. Je velmi důležité, místo čtení kolektivních energií, číst uvnitř sebe. Kde jste.


Současný scénář není růžový, nicméně Posvátné Unie budou sjednoceny, tak jako tak, i když existuje spousta oslabujících energií temných sil, které nás chtějí držet ve 3D. Proto ve svých aktualizacích popisuji mnoho, mnoho příběhů z posledních let, kde šlo jen o to, abych přežila a vypořádala se s hloupými fyzickými věcmi. To chtěla Temnota a Světlo řeklo: “Dobře pojď dovnitř sebe, neexistuje žádný způsob, jak změnit Božský plán."


Když rozpínáte své Světlo ve 3D, v Matrixu, ovlivní to vaše tělo, což zanechalo na mém těle mnoho následků, protože jsem vždy s takovou oddaností a Láskou držela prostor pro Vzestup. Jediné, co mě udrželo při životě byla velká víra v to, kdo jsem a proč jsem tady a samozřejmě velká víra v Boha. Byla jsem tolikrát blízko smrti. Ale když chcete sloužit Bohu, udělá pro vás všechno. Když jste vyčerpaní, dá vám životní sílu, kterou potřebujete. Jakmile se přesunete přes největší překážky, nakonec budete prospívat. Pokud nevěříte Bohu, nemůžete ani přijímat jeho pomoc. Kdo stále bojuje v Matrixu, nevěří v Boha.


Co se dělo s námi, jako bytostmi linie Krista, když nás Temnota tlačila na hranici přežití? Nebyli jsme bohatí, ale vždy jsme měli dost na to, abychom přešli, abychom se udrželi v pohybu kupředu. Mnozí jsou v podobné situaci, na pokraji chudoby, zničeném vztahu, ale nenaslouchají tomu, co jim duše říká a odklání se od posunu vpřed.


Od roku 2000 se vše jen zhoršovalo místo, aby prosperovalo. Dnešní 3D není stejná jako před 2000 lety, vše se obrovsky odklonilo od Božské rovnováhy. Ti, kteří 3D stále utváří a formují, nejsou Světelné bytosti. Světelné bytosti by nikdy nevytvořily 3D. 3D byla vytvořena na základě pádu. Kdykoliv dojde někde v Universu k plnému Vzestupu, 3D se postupně zhroutí. Není životaschopná.


Zemi se říká vězeňská planeta proto, že jsou zde bytosti, které jsou vzpurné a vzdorují Bohu, které se nepohnuly a nechtějí pohnout. Duše, které si nikdy před tím nevybraly Vzestup. Myslím, že všichni máme v blízkosti i v rodinách ty, před kterými nesmíme vyslovit slovo Bůh. Okamžitě se rozčílí. Jsou na cestě Vzestupu pozadu, a proto žijí v traumatech, místo toho, aby je proměnily ve zlatý poklad. Místo, aby se naštvali: „Sakra, tolikrát jsem to promeškal, teď si to nesmím nechat ujít!“ Mnoho z těchto duší drží mentalitu oběti, místo, aby se zvedli a vyšli ze své komfortní zóny a začali postupovat vpřed.


Uvědomte si, že jsou tu lidé, kteří pro vás drží prostor Vzestupu, kteří vás milují, kteří chtějí, abyste se posunuli vpřed, ale musíte být ochotni opustit své sofa nářků, svoji sobeckost. To, co na vás nyní tlačí, je vaše vlastní karma. Místo výčitek svědomí najděte odvahu se pokorně omluvit, žádat odpuštění Boha, sebe a ty, kterým jste ublížili. Aktem výčitek svědomí musíte projít, protože musíte doslova litovat toho, co jste udělali špatně. Pokud ale nyní začnete kráčet po nové cestě jako by se nic nestalo, a všechno zametete pod koberec, bude to mít důsledky.


Musíte převzít zodpovědnost za své činy. Božské oko vás vidí. Vidí všechno. Začněte kopat hluboko do svých potíží ve snaze dostat se z nich, místo kopání ještě větší králičí díry, ve které jste teď. Pravděpodobně si pamatujete na své galaktické kořeny, tam kde jste teď, jste se dostali sami. To, co je uvnitř vás uzamčeno, musíte odemknout. Pak dojde k osvobození. Už žádné sebelitování i když je vaše sebevědomí na dně. „Jsem takový chudáček, a tak zničený.“


Mohu psát každý den aktualizace, ale práci musíte dělat vy. Začít hovořit upřímně, pravdivě a žít pravdivě a čistě. Opravovat svůj život. Musíte se posunout na vyšší úroveň místo sledování videí, jak se právě mění energie na planetě. Tito lidé stále čekají na nějakou magickou energii, která je změní. Jste to pouze vy, kdo ovládá temné a Světelné energie, integruje je a postupuje vpřed. Stará nízká hustota jen nechutná špína, která nemá nic společného s původním Já, takže nechápu, proč se jí tak držíte a bráníte se životu. Nemám na to odpověď.


Bytosti, které neprovedou zúčtování, se nemohou zúčastnit Vzestupu. Máte teď poslední šanci to udělat. Buď půjdete do ještě regresivnějšího způsobu bytí nebo po cestě Vzestupu. Pokud si vyberete Vzestup, musíte mít víru a být loajální, upřímní vůči Bohu. Je to Bůh, kdo bude mít poslední slovo.


Je nyní velmi důležité posunout svojí vlastní časovou osu na osu Vzestupu a to skrze vnitřní práci. Od Novoluní do

Novoluní teď máte měsíc na to udělat první volbu a vystoupit z šedé zóny. Mnoho lidí dokonce ví, že jsou v šedé zóně. Vždycky dostanete příležitost udělat vyšší volbu a pokud ji nevidíte, požádejte Boha. Bůh vás povede krok za krokem a všechny elementální síly, které jsou pod vládou Boha, který ovládá naprosto vše i Temnotu. Jedině Temný tým věří, že je to on, kdo vládne, a tak jsou všichni velmi paličatí. Všechno je však v pravdě vedeno a střeženo Bohem.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta