BOŽSKÉ UZDRAVENÍ PRO TRVALÉ SJEDNOCENÍ 2. část

Aktualizováno: 3. 4.Jako první je potřeba navázat vztah se svým vnitřním dítětem a udělat úplné uzdravení. Takto se nyní cítím po celé té dlouhé dispenzaci. Božské Věčné Dítě není zraněné vnitřní dítě, které má dost často záchvaty vzteku, zášť a odpor. Uzdravené Božské Dítě je ta nejnevinnější část Boha, kterou máme všichni uvnitř sebe, žádná břemena a zavazadla


Temnota se tak snaží, abychom se mezi sebou znepřátelil. Člověk na vyšší úrovni je ale vždy přítelem. Dobrovolně jsme se přihlásili a souhlasili, že si budete navzájem pomáhat na různých úrovních ale podvodníci operují na všech úrovních. Vypráví příběhy, které nejsou pravdivé. Temní tyrani jsou schopní unést Lásku a otravovat vás tak dlouho, dokud Láska nebude uzdravena, dokud nebudete jen v prostoru Božské Lásky. To je priorita, na kterou by se měl zaměřit každý.


Musím ve svém životě přijmout někoho, kdo stále není vyléčený, schovává se před pravdou, popírá uzdravení, ale odpověď z mé strany je vždy bezpodmínečná Láska. Žádný Mistr vám nikdy nedá odpad, ale informace, které vás dovedou zpět k jednoduchosti života. Každá rovnice je vyřešitelná, když víte, co je Božská Láska. Když dělám průlomy skrze temnotu, procházím jejich temné únosy, vidím vždy skrz, takže se vždy dokážu vrátit k Lásce. Je to postupná cesta mnoha úrovněmi.


Všimla jsem si, jak často jsem převzala v minulosti nějaké vzory druhých, protože jsem zde nikdy nebyla, takže jsem je přijala za vlastní, abych nějak fungovala v Matrixu a poznala, jak funguje a pak mohla být lidem nápomocna, protože nechápou, čím procházejí a každý léčitel musí být nejprve vyléčený. Jak jsem popisovala, byla jsem hodně zraněná celým tím procesem. Dokud jsem nevyléčila poslední zranění. Byla za tím osoba, která mě neustále obtěžovala.


Klíč k vyléčení je vždy stejný, je to uvědomění, že nikdo ani žádná padlá energie není nade mnou, ale je to způsob, jak Bůh takto spouští uzdravení. Všechny výzvy a přestoupení jsem si já sama vybrala pro svůj růst. Když mi někdo tlačí že je oběť a vynucuje si léčení, tyto energie odmítám, protože se odmítáte vyléčit. To, co odolává, přetrvává. Ale pravda je taková, že všichni ti mučitelé nás posouvají k našemu vlastnímu léčení, k seberealizaci a růstu, i když se snažíme být uvnitř sebe v míru. Ale když jsem teď opravdu skutečně v míru uvnitř sebe, žádný konflikt neexistuje. Jen absolutní sebeláska a přijetí. Mnoho lidí si staví bariéry, že jsou v míru, ale ve skutečnosti bariéry ještě neprolomili. Takhle jsem žila dlouho.


Byla jsem naštvaná, že jsem na Zemi, protože jsem nepřijala nějaký nepořádek uvnitř mě. Musela jsem se zaměřit na sebelásku, ale to není rozmazlování druhých, není to být jen milujícím člověkem a ignorovat sebe. Jinak jsme jen sami sobě překážkou. V sebelásce nemůže existovat žádná temnota. Často jsem se divila: “Proč za mnou pořád lezete, vždyť víte, že jsem vždy vítězná.“ Ale když mě vidí naštvanou, ví, že je to z Lásky. Temnota to dělá dobře. Lidé to nechtějí vidět a soustředí se místo dovnitř sebe ven na ostatní. Všimli jste si, jak se většinou soustředíme na své slabiny? Přitom člověk je velmi silná bytost. Proto teď Temnota kopá do temnoty, a vždy skončí kopáním do sebe, jestliže něco odmítáte. Láska je klíč.


V kontextu dohod, existuje určité období růstu, trvá potřebný čas, obzvlášť pokud se jedná o vzájemné dohody, musíme tím projít. Existují lži a podvody, některé pocházejí přímo od určité osoby, stále nějaké nízké činy. Pokud stále volíte temné činy, temnota chodí s vámi a jestliže jste to nevěděli, neexistuje pro to žádná omluva, dokud nezačnete dělat věci správně. „Ale lidé mi ubližují.“ Lidé, kteří ubližují druhým, ubližují sobě. Láskou nemůžete ublížit nikdy nikomu, ale nestačí jen chtít. A tohle potřebujeme ztělesnit. Každé uzdravení vytváří spirálu. Lineárně to nelze ztělesnit. Všechno to celé trvá hodně dlouho, vůle je zkoušena velmi dlouho a broušena velmi dlouho. Jen ten nejsilnější je pravdivý a ten nejschopnější.


K lidem musíme cítit hlubokou Lásku, zvláště k lidem, kteří ještě své bariéry neprolomili. Mají tolik zbytkových věcí. Tohle všechno mě naučilo cítit k těmto lidem hlubokou Lásku, jako milující Matka k dítěti. Když se Láska našeho duchovního Já setká se svým fyzickým dvojčetem, s námi, ztělesňujeme Vědomí dvojplamene. Posvátný plamen. Není to žádný druhý člověk.


Nikdy to není žádná osoba, kterou byste si mohli vybrat, že s ní tuto cestu půjdete. Jestliže nedokončíte své léčení nikdy nebude mít svého Božského partnera. Je mi líto. Lidé takto přemýšlí. Jsou posedlí druhými a připoutaní k někomu. Musíte vždy vycházet z bodu, kde jste vy. Proč toužíte po druhém? Když se vaše Láska mezi vámi shoduje, vždy si vyberete druhého jako své Andělské Já, abyste se posunuli za hranice duality a padlé Světlo. Tuto práci musíte udělat nejprve uvnitř sebe, jít do své poustevny a izolace. Někdy to trvá měsíce.


Nikdy to nepotřebujeme dokazovat svému okolí, děláme to vždy pro sebe. Odpouštíme a volíme si nové. Jen Bůh opravdu ví, jestli jste opravdu odpustili. Lhát můžeme jen sobě, ale pak zase skončíme potápěním do temnoty.


Když se rozhodnete jít novým směrem, stanete se Láskou. Láska se stane člověkem. Dokud nebudete v tomto stavu, nebudete svobodní. Budete spouštěni egem a vyšším Já k uzdravení. Když se rozhodnete projít všechny cykly léčení, znamená to smrt a vzkříšení skrze Lásku. Cesta Osvícení je vysoce obohacující. Pokud se rozhodneme zůstat v nevědomosti, stagnaci, devoluci Ducha nikomu nepřeji. Proto tak těžce bojujeme za posun do sféry na obrázku vpravo.


Aktuální dokončující se část evoluce byla o integraci Světla a Stínu za účelem uzdravení roztříštěného Já. Všichni léčíme své roztříštění. Jakmile jste jednou lidská bytost, vždy léčíte fragmentaci, ať jste z jakéhokoliv Hvězdného systému. Do této lidské sféry nyní přinášíme Osvícené sjednocení. Bůh umožnil toto poznání Osvíceného sjednocení ve 3D. Famózní!


Dobrovolné duše zde mimo jiné posilovaly toto spojení a léčily rozpolcenou dynamiku. Temnota se snažila unést sjednocení. Vyvolávala strach a pochybnosti s neustálou kontrolou, abychom se nevyvíjeli a nepostupovali. Udržuje lidi, aby jen channelovali informace. Už toho všeho nechte a buďte Dítětem Božím. To je moje úroveň. Pořád říkám, že nevím nic, jen chci, aby mi Bůh přinesl to, co potřebuji právě vědět. Nesleduji žádné zdroje informací. Pořádně ani nevím, co se děje ve světě. Jdu svojí cestou Osvíceného sjednocení, to je moje volba.


Channelingy vám nikdy nepomohou integrovat proces Vzestupu a to co přijímáte jako tyto stahované informace je spíš nebezpečné. Neprovádíte žádnou léčebnou práci pro vnitřní dítě. Nikdy jsem neviděla channelingy, které by se zaměřovaly na léčení vnitřního dítěte, které uzdravením vytváří Posvátnou Trojici čili Krista. Nikdy jsem nikoho neslyšela mluvit o vměšování Temných. Existuje zde tolik parazitů, kteří vytváří tolik pokřivení v této sféře, především v oblasti dvojplamenů. Od roku 2012 mi někdo asi pětkrát vykládal karty o tom, jak po mě někdo touží. Prorocká cesta dohazování. To, co také dělají dobrovolníci je, že vytahují všechna tato zkreslení a odevzdávají vše Bohu k osvobození.


Dvojplamen není nic jako zrcadlení nižšího. Jestliže to budete dělat, zůstanete v tom navždy. Jednou z tohoto kola budete muset vystoupit. Jak jsem psala v minulé zprávě, dvojplamen je zde popisován jako velmi nízký stav karmické energie, v které temné entity chtějí, aby lidé uvízli, aby nerostli, aby se nevyvíjeli do svého Osvíceného sjednocení. Všechny channelingy o dvojplamenech vytvořily hodně zmatku, vztah založený na separační toxicitě a závislosti a nekonečném oddělování jeden od druhého. Jen málo lidí ví opravdu, jak se vyléčit. Mnozí žijí na povrchu a nikdy nejdou do hloubky, aby se dostali k jádru. Kutali, dolovali a potápěli se. To je hlavní účel Osvícené cesty. Žádná prorocká cesta dohazování.


Duch se potřebuje spojit s člověkem, který uvnitř sebe zapálí mužské a ženské sjednocení jako dvojplamen, a to nakonec vede k Vzestupu. To je Trojice. Nic jiného nám nezbývá. Když jsme od toho vnitřně odděleni, oddělujeme se také od ostatních. Záleží na našem aktuálním evolučním stavu. Když se nalaďujeme na nízké, temné separační energie, spouští se proces oddělení. Odmítáme to, co je správné a pak nás temnota odřezává a živí se našimi stíny. Nechce abychom objímali pravé Světlo a Lásku. Jsme v režimu boje a útěku. Vzdorujeme těmto energiím i lidem, a to udržuje roztříštěnost. Když je někdo například nevědomý ignorant a škodí celku, potřebuje vědět, že tyto aspekty prostě existují a nemusí s nimi bojovat. Můžete je obejmout vy jako vaše vnitřní dítě, všechny tyhle padlé bezbožné vlastnosti, protože přece toužíte po návratu, ne? Náš vnitřní plamen viz obrázek z minulé zprávy by měl zůstat bez stínů a šedých skvrn. Jinak to není jasný Božský plamen. Většinou lidé s nižšími vibracemi soudí ty s vyššími vibracemi, kteří jsou pravdomluvní.


Kdykoliv můžete být Božskou Láskou a přestat popírat návrat Domů. Z tohoto stavu pak budete vždy skutečně vyzařovat Lásku. Ne jak to učí New Age. Já jsem Světlo a Láska. Skutečně cítíte syrovou hlubokou Lásku v celém svém těle. To je pravá Láska Matky. Všimli jste si, že na obrázku vlevo chybí růžová jako ženská polarita? Temnota tvrdě pracovala na tom, abychom neztělesnili své pravé Božské Já. Kolikrát jsem byla královna mečů, když mě temnota stahovala. Popisuji to dlouho.


Být neutrální dokáže pouze existence zvaná Dítě Kristus, plně osvobozený člověk bez zranění, bez výčitek, neodpuštění, frustrace a odmítání. Protože jsme v procesu léčení, často se budeme muset odpojit od určitých energií, nebo lidí, protože stále nacházíme jasnost Boha. Dělám to tak, že kladu Bohu otázky. Přistupuji k Bohu jako dítě. „Jak to se mou je?“ Své léčení provádím prostřednictvím sezení se svým vnitřním dítětem. Často jsem hodně plakala.


Takto získávám duchovní integritu, kterou pak přenáším do svého fyzického těla. Nezůstávám nahoře. Sestoupím dolů a vzestupuji po těchto sestupných aspektech. Tím také pomáhám ostatním. Integruji každý kousek jednou odmítnuté energie, aspektu, roztříštění uvnitř mě, nikoliv někoho, protože jinak si způsobuji drama. Musela jsem si přiznat, že to není o tom, co mi způsobil někdo jiný. Pozorovala jsem to velmi vědomě, co se při tom děje, vědomě jsem se učila uvést sebe do plného přijetí v rámci dosažení celistvosti.


Když přijdete na Zemi jako člověk, Bůh se na vás vždy dívá jako na rozšíření sebe sama, jako na své dítě. Takto Bůh umístil své vlastní semeno na Zemi. Jestli to člověk přijme nebo ne, je na každém. Proč se mnou někdo manipuluje, je pro to, že představuji toto semeno, milované Boží dítě, prodloužení hluboké Božské Lásky. A když tato Láska nezůstává neporušená, přichází zkoušky Lásky. Všechny spouštěče jsou impulsy k růstu. Temnota chodí kolem a snaží se infiltrovat, proniknout do vašeho práva a unést vás. Vštípí vám kontrolu a vyzkouší vaši bezpodmínečnou Lásku, která je důležitá pro vítězství nad sebou samotným.


Každá lidská bytost je navržena a předurčena, aby vytvořila Osvícené semeno v rámci svého lidského rozšíření. Někdy je to snadné, někdy je to těžké, záleží, jaké máte své osobní projekty, něco milujete více, něco méně. Jako lidské bytosti s tím stále experimentujeme.


Každá Duše - dobrovolník je podněcovatelem a spouštěčem pro konkrétní vyvolené. Sjednocení se odehrává mezi určitými bytostmi jako hra polarit. Aspekt sjednocení je vytvářen prostřednictvím polaritní hry dobrovolník - podvodná Duše, která tímto spustí a rozehraje své stínové aspekty, aby se její světlo a stín sjednotily. Hvězdné semeno musí být sjednoceno a bude sjednoceno. V těle musí proběhnout úplný proces sjednocení. To se děje také u těch, kteří mě, na rozdíl od podvodné Duše, rádi mají. Může se to odehrávat prostřednictvím několika evolučních cyklů. Jestliže druhý přijímá toto Semeno, postupně oba srůstají dohromady na určitý čas, který je daný, aby se to vše mohlo odehrát. Náročný, ale velmi obohacující a krásný proces, jak to vidí Bůh.


Tyto dva aspekty jsou navrženy tak, že mužský aspekt hraje Stín, a ženský aspekt hraje Světlo, dokud se plně nesjednotí. Ale oba mají stín i světlo uvnitř sebe. Jestliže zde máte tuto vztahovou dynamiku, jako bytost potřebujete pro Vzestup zvládnou obě polarity Stín i Světlo. Nikde žádný stín ani šeď. Žádná slepá místa.


Víte, jak těžké to pro mě je? Tolik snížit vibrace? Přijít jako neposkvrněná, nikdy jsem tu nebyla, zapojit se do pozemské hry se vším všudy, shromáždit neuvěřitelné množství zkušeností, všechna data a deformace a pak je přivést k Bohu. Vyléčit a obejmout sebe.


Naučila jsem se vidět všechna zkreslení a přijmout je a sjednotit s druhou polaritou a růst. Odrážím určité kvality energie, vkládám Semeno života do padlých aspektů. Někdo investuje mnoho energie do oddělování se od Boha, chce ovládat, kontrolovat. Je pro mě těžké to pochopit. Jako Osvícená inkarnace se pořád učím, některé věci jsou pro mě spouštěčem, protože nerozumím jejich procesu, neznám jejich růst a vývoj.


Teď jsem na Zemi, takže se soustředím na lidskou Jednotu a léčení. Klíč k sjednocení leží uvnitř každého, každý se může vrátit se k sobě, do neposkvrněného stavu Božského dítěte, které miluje všechno a všechny jako Bůh. Jako matka milující všechny své děti. Jako otec milující všechny své děti.


Všechny Duše, které o to požádaly dojdou k Osvícenému sjednocení a každý kdo to udělá, zasadí neuvěřitelné množství těchto semen všude kolem sebe. I když to možná v tomto životě neuvidíme, budou růst a klíčit pod povrchem a Bůh to vidí. Musíme se vzdát všech projekcí a potvrzení, jak to bude, ale vstoupit do Božského spojení. Být benevolentním a bezpodmínečně milujícím Božským dítětem. Nezúčastnit se žádného drama. Ani osobního ani kolektivního. Potřebujeme se soustředit na své léčení a být jen pozorovatelem, pokud vás někdo požádá o pomoc, nabídněte mu ji, ale neangažujte se do jejich horké kaše.


Přišli jsme sem jen zvýšit Světelný kvocient. Planeta a kolektiv mají svůj vývoj. My jsme přinesli dědictví Boha, posadit Boha opět na Božský trůn, už žádné osobní agendy. Přišli jsme zasadit semeno Nebeských sfér, a to všechno je jen a jen o spojení Osvícené Unie. To je věčné a trvalé. Odtud pramení partnerská Láska, když Bůh vždy zůstává uvnitř vás. Vykopali jsme všechnu temnotu a jsme připraveni vrátit se Domů.


To je ode mě vše, připravuji další téma, které vyjde veřejně příští týden. Doufám, že se vám zprávy líbí, že jste udělali mnoho léčivých kroků směrem kupředu. Jestliže chcete podpořit tuto práci, oceňuji to, vždy to udělá každý, kdo si váží a chápe rovnocennou výměnu. Příští týden se uvidíme zde a pak tu nějaký čas nebudu a pak půjdeme hlouběji do padlých ženských a mužských rysů. Posílám vám velkou Lásku a přeji vám kouzelné jaro.


Uvnitř Božské Lásky Lenka Gloria Magenta