BOŽSKÉ UZDRAVENÍ PRO TRVALÉ SJEDNOCENÍ 1. část


Vážení a Milovaní, jsem opět zde s další krásnou zprávou, takže vítejte u pokračování na téma klíč k Posvátnému sjednocení a příběh, jak se temné pokusy temného světa, temné sféry snaží zmařit Posvátné Sjednocení. Vítejte u první části, kde najdete také fotografii z procházky a dvě ilustrace.


Existují fáze, kterými jako lidská bytost musíme projít správně na cestě Vzestupu. Nabídnu vám dnes pohled z vyšší Božské perspektivy, jak důležité je stát se Věčným Božím Dítětem, což je klíč k Jednotě. Jak vysvětluji ve Skupině Osvíceného Vzestupu, Věčné Dítě je stav ztělesnění v této dočasné lidské zkušenosti, kdy se stane lidská bytost Osvícenou bytostí. Tomu předchází mnoho léčebné práce, jak jsem popisovala v předchozích zprávách, které na sebe navazují. Učení o Sjednocení přichází ze sjednocené perspektivy, ne dualistické. Toto celé učení je založeno na kolektivním léčení.


Když se podíváme na celou pozemskou sféru, čeho jsem si všimla je, že je tolik pozornosti směrováno ven. Často se dívám jako pozorovatel na ostatní lidi zcela neutrálně a všímám si, že všichni všude mluví o tom, že sjednocení s někým je vždy o druhém člověkem. Potřebujete protějšek. Tato práce však začíná nejprve jako vnitřní práce a vše co zažíváme, slouží jako spouštěč, volání, že máme jít nejprve dovnitř sebe a ponořit se do hloubky probuzení, což je důležité pro proces Osvícení. Tomu předchází velmi mnoho hloubkové práce. Na Zemi určitě. Není to snadný proces, nemůžete očekávat, že se to stane za týden nebo za měsíc či několik let. Je to celoživotní cesta a pokud se jí věnujete naplno, místo vnějších posedlostí, tato cesta se stává jádrem, kolem kterého se točí váš život. Je to váš Vesmír. Není to pro lidi, kteří jsou jen zvědaví, jdou dovnitř a ven, vypínají se a zapínají.


Vítám každého, kdo je ochoten naslouchat. Pohled, který zde předkládám není jen o mně, je o všech lidských bytostech, a tudíž o Lásce. Týká se všech lidí na Zemi. Lidé hovoří o Lásce velmi často, ale existuje mnoho forem toho, čemu lidé říkají Láska, ale z Osvícené perspektivy není Láska nízké projekce Lásky. To není Božská Láska. Posvátné Sjednocení je založeno jen a jen a jen na Božské Lásce. Abychom to pochopili, musíme vrátit naši lidskou bytost do neposkvrněného stavu, na čemž teď pracujeme všichni, do původního Božského věčného Dítěte. To je, jak jsme byli individuálně stvořeni Zdrojem Veškerého Života, Božskou inteligencí.


Aby k tomuto Sjednocení došlo, k návratu z duality do Jednoty, potřebujeme pracovat na uzdravení prostřednictvím druhých lidí, kdy reflektujeme sami sebe jako vyzařování druhé osoby. Každá situace nebo člověk je spouštěčem a vždy nás posouvá do větších stavů jasnosti a Mistrovství, jestliže jdeme touto cestou. Není to o žádném projektování, jak se učí v komunitách o dvojplamenech.


Jsem pozorovatel. Pozoruji lidi, kde se energeticky nachází, jací jsou, kde jsou ve svém vývoji, ale osobně si vybírám pouze cestu Posvátného sjednocení, odkud jsem a kam směřuji. To je konec, a to je začátek. Nemohu nikoho kritizovat, jen použít jeho kousky zkreslení Posvátného sjednocení a psát o nich. Tito lidé nečtou sami sebe a nevidí sami sebe. Přijdou si jen pro informace, kde je momentálně nachází lidský kolektiv, co se stane, kde se nachází mužský rod a ženský rod, hovoří z pohledu svých osobních situací.


Osvícená perspektiva je však o hlubokém vhledu původního Světla, jak to bylo na počátku a toto potřebujeme teď tvořit uvnitř. To je hlavní téma Vzestupu.
Namalovala jsem obrázek dvou sfér, které se nyní na Zemi nachází. Dvě kola, dva Vesmíry na Zemi z pohledu rozdělení, o kterém jsem psala dlouho. Osvícené Sjednocení pochází ze sféry napravo, kde se také odehrává. Kontakt mezi dvěma Vesmíry, kde se dotýkají dvě kola, je souhra, která se mezi nimi nyní odehrává. Co se děje v těchto dvou odlišných sférách? Více vysvětluji pro zasvěcence Vzestupu. Toto je stručný pohled pro veřejnost.


Jádro Boha se nachází v Osvícené sféře vpravo. V této sféře jsem existovala vždycky. Nikdy jsem se nenacházela ve sféře vlevo, kde chybí Božské jádro. Nikdy. V této sféře se nachází bytosti, které si hrají na Boha, aniž by ve skutečnosti byli Bohem, což znamená, že ztratili své původní jádro. Všechno je jen bílé Světlo, které vyzařuje a stává se čím dál hladovějším po informacích, a to je to na co se zaměřují jako na svoji realitu. V této sféře jdou všichni po informacích, ale nedostávají je, protože sami sebe připravili a odřízli se od Trojice Života, kterou ve skutečnosti jsou jako Zdrojová bytost. Musí se vždy naladit na druhého a také se musí ptát, proč temnota vždy tak útočí na Světlo. Proč tito útočníci pořád útočí na mě, proč mě prostě nenechají na pokoji? Přijímají informace jen jako impulsy, protože jejich Božská inteligence je ztracena. Proč tlačí temnota teď tak na všechny? Všimla jsem si, jak jsou tito lidé stále více automatičtí, strukturovaní. Žijí hierarchickým a invazivním životem.


Osvícená sféra na obrázku vpravo má v jádru Božskou inteligenci. Láska je moc a síla vycházející z bílé, zlatožluté, fuchsiovo-růžové, azurově modré a akvamarínové plující na fialových vlnách. Tyto vlny nyní interagují s druhou sférou vlevo, která se v současné době stává už velmi dramatickou, stále dramatičtější a stále více anorganičtější. Doslova roste na samotnou hranici toho, čemu říkáme úplná umělá inteligence. Má mnoho fází, než se stane úplně umělá.


Takže na Zemi máme nyní obě tyto sféry a stále ještě zažíváme migraci lidí z jedné do druhé. Někteří chtějí zažít umělou sféru, někteří chtějí zažít posun, takže přechází do sféry vpravo. Ale v podstatě se k Bohu posouvají lidé v obou sférách. Někdo si to dělá velmi těžké, potřebuje mnoho životů.


Osvícené sjednocení je něco, co se může odehrát a odehrává pouze ve sféře vpravo. Tato sféra vychází přímo ze srdce Boha, což je inteligence Lásky, Moudrosti a Síly jako svrchované moci. To je Svatá Trojice jako Božská trilogie. Sféra vlevo se oddělila již od samotného počátku. Rozhodla se tvořit svým vlastním způsobem. Bez jádra Božské inteligence a tím se stále více vzdalovala od toho, co je naším původním Božským jádrem, přirozenou esencí. Nechci se tím zde zaobírat více, protože jsem to již vysvětlovala ve Skupině Osvíceného Vzestupu, ale v této sféře se nachází veškerá umělá inteligence a věda, vědci, kteří se snaží nacpat Božskou Lásku do Božské částice, do rovnic a aplikované matematiky. Co se stane s lidmi, kteří se oddělí od organického života, jsem popisovala ve Skupině Osvíceného Vzestupu, viz vědec Stephen Hawking, viz Wikipedia. Jak vypadá člověk, když popírá svoji přirozenou esenci a Božské Zákony Božského Já. Zajímavé, že?


Po celou tu dobu, co jsem na Zemi, neustále vyzařuji do této sféry vlevo svoji ženskou esenci, aby se lidé z tohoto extrému přestěhovali do Osvícené sféry. Je to složité téma, které nemůže být publikováno veřejně. Oddaná práce je jiná, je určena pro ty, kteří mají osobní dynamický vztah s touto inteligencí. Tuto inteligenci postupně budují ve svém těle. Osvícení učitelé.


Učení, která zde existují, nemají správnou podstatu, nejsou to v podstatě žádná učení. Každý má nějaké zkušenosti a sdílí je, ale nevychází z Posvátného Božského dvojplamene v těle, to je, když vstoupíte do Osvíceného spojení se sebou uvnitř sebe. Musíte do toho vstoupit zcela a úplně a to všichni. Nikde žádný odstín šedi. Ať prožíváte na Zemi jakoukoliv dočasnou lidskou zkušenost, vždycky se musíte vrátit zpět do srdce Boha, což bylo výzvou vždy pro většinu bytost, také pro mě, a to se stane prostřednictvím fyzického Vzestupu. Vždycky se musíte vrátit do srdce.


Vzestup je organický proces a je založen na vzestupu srdce. Rostete do více a více milující čisté Lásky. Skutečná Božská inteligence není mentální, není umělá ani vertikální. Existuje jen jeden klíč k Vzestupu. Není to metoda, není to doktrína, není to tajné učení pro pár vybraných. Ne, rozhodně ne. Je to Universální Božský zákon, Božská pravda.


Není tu mnoho učitelů Osvíceného učení, ostatní se nachází v šedé zóně uprostřed. Ti, kteří jsou odvážní dobrovolníci Boží je stále všechny volají do sféry vpravo, k Rodině Osvíceného Světla. Je to těžké, je to intenzivní proces, vyžaduje to hodně informací, hodně vysvětlování a hodně zpráv. Ti, kteří jsou ve skupině Osvíceného Vzestupu, se chtějí učit a být zasvěceni.
Na tomto obrázku takto vidím svůj Božský Osvícený plamen. Je divoký a neustále hoří. Žádný prvek šedi. Když toho dosáhnete můžete říct: “Páni, dosáhl jsem toho! Vstoupil jsem do Posvátného Sjednocení.“ To je stav, který musíte dosáhnout uvnitř, je to vnitřní stav. Partnerství dvou lidí je fáze, která z toho vychází. Když dvě bytosti vstoupí do tohoto stavu, ztělesňují tuto přesnost dokonalosti. Jejich oba vnitřní plameny se pak mohou spojit a být pro celek skutečně Službou.


Ve srovnání s tímto, co zde učí jako dvojplameny, jejich učení ani nerozumím. Učí projekce. Lidé, kteří ztělesňují Posvátný dvojplamen rostou do svého plného ztělesnění Boha, Krista. Muži do plného ztělesnění mužského Já v dokonalém stavu. Ženy do plného ztělesnění dokonalosti také.


Do té doby žijí ženy ve svém Světle a stínu a muži také. Padlé ženské a padlé mužské aspekty jsou výtvorem Lucifery. V podstatě jsou to masky a kontrola. Padlá žena ovládá muže, padlý muž ovládá ženu. Skutečné ztělesnění dvojplamene nejsou dva plameny, ale ve skutečnosti jeden sjednocený uvnitř. Vaše Ženské Já a vaše Mužské Já vstoupí do jednoho plamene dohromady do přirozeného ztělesnění Krista.


To, čím se zde zabývám a budeme se tím zabývat hlouběji, je dynamika totality života. Jak se odehrávají různé masky. Potřebovali jsme tím vším projít a poznat všechno a pak se vrátit zpátky do neposkvrněného stavu Božského Dítěte. Nebylo to nic jiného než cesta léčení obou polarit. Obvykle existuje bytost, s kterou jste se rozhodli toto léčení projít. Je smutné, že tomuhle léčení lidé říkají dvojplamen. Lidé, kteří hovoří o dvojplamenech, nemají ve skutečnosti správné informace, jak se vyléčit. Miliony zkušeností milionů lidí, ale Osvícená pravda je jen jedna. Osvícené sjednocení je jen jedno, žádné rozdělování do nějakých krabiček. Božská pravda je velmi jednoduchá.


Zamyslete se, jak se cítíte, když tuto padlou realitu vztahů sledujete. Proč by po vás měla toužit nějaká bytost? To je závislost. Obvykle toužíme po špatných věcech. Naše zdraví je pak toxické. A jak se cítíte, když tuto realitu opustíte?


To co, zde lidé nazývají dvojplamen je v pravdě vytvořeno Bohem jako stav, který by vás měl zvednout z nižších vzorců a stavů do vyšších stavů. Posunout se z chamtivosti, závisti, chtíče, hněvu, žárlivosti tam, kde není nic jiného než Láska a oddanost.


Takže zahájíme společně cestu uzdravení, aby lidské bytosti pochopily, proč sem přicházíme a co zde děláme, mám na mysli věci, kterým může porozumět každý. Některé věci nejsou sdíleny veřejně, protože je lidé nechápou. Tato práce na uzdravení je práce určena naprosto pro všechny. Kdo přichází sem na tyto stránky, je ten, kdo bude maturovat ať už v tomto životě nebo v příštím. Dobrovolné duše přichází na Zemi se svou nabídkou, aby lidé začali chodit po této cestě, protože šedá zóna zanikne. Budu o tom psát.


V pozemské realitě bylo tolik temnoty, že pro Duše bylo čím dál obtížnější postřehnout, že klíčem k osvobození a vysvobození je sjednocení mužské a ženské polarity v jednom těle. Jeslí se tedy zajímáte o predikce a co se děje, tak právě se nacházíme v tavícím kotli Jednoty a všichni děláme stejnou práci bez ohledu na ztělesnění. Všichni jsme lidé. Tato učení jsou stejná pro mě jako pro kohokoliv jiného. Žádné výjimky ani zvýhodňování. Ti, kteří přijdou jako nabízená pomoc, se také vždy dostanou do stejného tavícího kotle jako ostatní. Musí to zažít.


Jsem zde, abych ztělesnila svůj stav, kterému říkáme Dítě Kristus. Dolaďuji poslední věci, abych se stala úplným darem pro lidskou rodinu. Mnoho úrovní růstu sloužilo k tomu, že nyní mohu vyzařovat tento výsledek. V této fázi, jak jsem se zmínila minule, jsem nastavila hranice určitému člověku, který byl k tomu mnou pověřen, abych dokončila svoji část Světla a Stínu v mužském principu a ženském principu, abych mohla povstat jako Ženská Osvícená bytost s Kristovským Já, abych držela ženské ztělesnění správně jako Kristus v ženském těle jako tantrický princip Posvátné Trojice čili mužský princip ženský princip a nakonec Dítě. To je správné lidské tělo.


Když k této trojici všichni směřujeme, musíme projít vždy mnoha příběhy, a to se také stalo, většinou se jedná o osobní drama. Přijde jeden člověk, pak další člověk a vzniká z toho v podstatě shluk zkušeností a dramat. Musíte jít za svojí pravdou a najít svoji vlastní pravdu a říkat ji. To je vaše správné Božské vedení. Cíl je Osvícení pro každého, kdo na tom pracuje. Je čas, aby lidé začali vnímat tyto rozdíly mezi Osvícením, které je absolutní pro každého. Je to mnoho lidských zkušeností a cest, to je pravda Boží.


V tomto kolektivu máme tedy toto poslání. Lidé potřebují vidět vyšší perspektivu toho, co se děje. Tím, čím prochází je aktuální výraz, zkušenost, ale není to konečná pravda, nejsou u cíle. Lidé se potřebují vrtat hlouběji, ve svých přestupných jevech. Temnota jen tlačí a tahá za nitky potřebné k růstu. Temnota spouští růst. Naučila jsem se chtít poznat pravdu, která za tím vším je v kontextu lidského ztělesnění. Jen jsem seděla v trávě a hledala odpovědi na tolik proč. Mnoho let, mnoho léčení. Nechápala jsem dlouho, všechno bylo na povrchu. Maličké kroky k moudrosti a tolik závojů.


Nelze předat tyto informace najednou, je to postupné a rozšiřující. Když jsem se dostala do situací, z kterých nelze uniknout, musela jsem jimi projít a pochopit. Mnoho podvodníků vás přesvědčuje o nesmyslech a snaží se zabránit léčení. Vždycky jsem je nějak přitahovala, abych se mohla vyléčit. Nejprve se musím vyléčit já, pak spolu mohou být dvě bytosti jako dvě děti. Dvě čisté jemné děti. Všechno, co společně dělají, vychází z neposkvrněného stavu. Když mají dva lidé očekávání, jen je to zatěžuje. Jsou to nevyřešené problémy z dětských let. Traumata z dětství. Počátky přestupků.


Avšak příběh Lásky skončí….VOILA….. Láskou. Jako vždy!


Do života vám přichází lidé, aby vám pomohli s určitou věcí, v které se točíte roky a nevidíte to. Nikdo jiný to nemůže udělat než jedna jediná určitá konkrétní osoba. Musíte s ní mít nějaký kontakt, aby vás přivedla do stavu, kde se může spustit léčení. Kopete, dolujete, potápíte se. Mám nádherné příběhy, kdy mi lidé zrcadlili tolik: „Aha, tohle jsem ještě potřebovala uzdravit pro plné ztělesnění ženského Kristovského Já.“ Bylo to hodně o hranicích. Vyloženě jsem věděla, že jsem si přitáhla určité lidi. Výborně.


Březen je nádherný měsíc velkého dokončování těchto cyklů. První fáze je tedy uvědomění. Pak musíte najít, kde leží počátek, pak řešení, jak se vyléčit a vrátit do neposkvrněného stavu. Lidé tahají za vaše staré nitky. Když to pochopíte, je to nádherná práce na léčení. Když dovolujete stejné nižší vzorce dál, pořád se budete točit v kole. Temnota se k vám dostane zas a zas. A bude to čím dál těžší a obtížnější.


Když se potřebuji léčit, nastavím hranice. Stáhnu se od všech a všeho. Pracuji na tom ve svém izolovaném prostoru, kde nechci nikoho. Potřebuji klid – uvědomění, počátek, odpuštění, udělám fyzickou změnu a vyléčení. Protože léčení je jen moje léčení


Klíčem je Láska, která na vás utočí, aby vás probudila: “Říkají mi divné věci a točí mě dokola. Snaží se, abych to viděla zkresleným způsobem.“ Kdybych ztratila tuto jasnost, kterou jsem potřebovala pochopit, nikdy bych se nevyléčila.


Nejprve se musíte naladit na své vnitřní dítě, kde drží staré zášti a odpor. Náš společný cíl je: Potřebujeme se vrátit k zářivému nevinnému Božskému dítěti, a to budeme společně zkoumat v příští zprávě. Nechávám vám další prostor pro přemýšlení. Pamatujte si jednoduchou věc - Láska je velká moc. Brzy na viděnou. Těším se na vás. Miluji vás. Jste v mém srdci.


P.S. Tuto veřejnou práci můžete kdykoliv podpořit.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta