Božská spravedlnost & Karmická odplata

Aktualizováno: 2. 7. 2021
Vážení Milovaní,

vítejte u dnešní aktualizace. Opět se vracím s hlubokou Láskou a oddaností ke své práci po krátkém a krásném rodinném setkávání a trochu cestování po Čechách a poznávání nových míst a přírody, takže jsem svoji práci odložila na několik dní stranou.


Dnešní zprávu chci sdílet veřejně jako důležité shrnutí. Poslední zprávy Ducha hovoří o karmické odplatě, pokud jde o Světelnou rodinu a Temnou rodinu. Skutečně zde existuje tzv. Temná rodina, kterou známe pod jménem Nephilim, neboli padlí Andělé, což je genetický Reptilianský hybrid. Tato rasa pochází z únosů, znásilnění a nuceného chovu s lidskými ženami na Zemi. Nikdy nebylo Tvůrci Elohim dohodnuto geneticky manipulovat lidskou rasu a tuto rasu nechat chodit po Zemi. Vznik tohoto podsvětí je hlavní původ války na Zemi, která trvá eony let. Tento pokus o úplné zničení lidské rasy pokračoval ještě v časové ose Atlantidy a je znám jako Luciferianská vzpoura. Všechny Nephilimské pokrevní linie jsou poškozeny, to znamená, že jsou hybridizovanými genetickými bytostmi, které byly na Zemi rekrutovány jako vymahači negativní mimozemské agendy s cílem provádět tyranii a zotročení.


Na Zemi existují materiály a údaje o válce Nephilim proti linii Krista, což je neposkvrněný Božský design původních Světelných bytostí. Tato říše duší nikdy nespadla z Božské Milosti do falešného designu. To jsou bytosti, které usilují o svoji svrchovanost, pamatují si, kdo jsou jako prvotní Božská jiskra. Při velkém třesku byl každý z nás součástí Rodiny Elohim nebo součástí Andělské Rodiny Stvoření, a pak nastalo velké oddělování, kdy se někteří začali dělit dál a dál v celém Stvoření. To je původ vzniku Temné rodiny a Světelné rodiny. Bitvy mezi nimi probíhají věky, ale dnes se chci hlavně věnovat karmické odplatě a proč se dějí určité věci a napsat více o roli Světelných bytostí právě v této době na Zemi.


Jako Služebník Boží a Posel Světla jsem pevně spjata s Boží vůlí a Bůh si přeje, aby tyto věci vyšly na světlo světa. Píšu o těchto věcech v kontextu svých vlastních zkušeností, které jsem jako zkušenosti, až do této doby shromažďovala, což je nad rámec veškerých znalostí, které na Zemi existují. Jsou to hluboké vhledy do Božské Universální hierarchie a struktury Světla a Světelných bytostí a Světelné inteligence o jakou hru na Zemi se jedná, protože mnoho lidí ví, že Božský Universální Zákon je něco velmi základního a součástí Zákona Jednoty, ale nerozumí fragmentaci čili dělení. Proč se v životě Světelných bytosti objevuje mnoho zkoušek, soužení, které jsou zároveň zasvěcením. Je hodně toho, na co Světelná bytost na Zemi narazí.


Karmická odplata a Božská spravedlnost neboli Boží soud existují vždy a způsob, jak to probíhá vám chci přiblížit. Ještě před Slunovratem jsem obdržela odhalení a velký AHA moment, který mi vyjasnil a odhalil něco úžasného a dostala jsem odpověď na předchozí otázky, něco, co mě obtěžovalo v zákulisí, protože jsme neviděla větší obraz. Temnota všechno neustále unáší, dává falešné interpretace, co se ve skutečnosti děje, abychom nedokončili naši misi.


Přirozeně jsme spojeni s Rodinou Elohim, kde všichni žijí v Posvátné Unii a v Hieros Gamos, což nyní kotvíme na Zemi ve fyzickém těle a integrujeme tuto Posvátnou Unii pomocí našich lidských zkušeností. V přestupkových energiích jsem byla velmi dlouho a stále svým tělem uvolňuji tyto pozemské přestupky. Tyto energie jsou někdy velmi intenzivní, způsobují únavu a zatěžují mě. Není to již tak intenzivní jako dříve, ale stále tu jsou, ale Temnota, kterou jsem přijala, opouští mé tělo.


Je mnoho věcí, které dělají Světelné bytosti a které nejsou sdíleny veřejně. Na Zemi v současné době žije několik málo bytostí, které nikdy před tím na Zemi nežily, které jsou nenahraditelné, které jsou přímým potomkem Světla, jako Elohim-pozemšťan, Elohim Božské lidské dítě. Jsou to bytosti velmi jemné a velmi silné. Žijí mnohem více na Druhé Straně.


Všechny síly Světla i Temna se projevují i na Zemi, a to je důvod, proč se tak zhoršuje počasí. Není to jen o tom, že jsou zde zakazovány fotony, ale je za tím mnohem více, jestliže rozumíte světu Ducha Svatého a duchů, kteří se projevují jako energie elementů, takže padlý výraz Elohim. Je to neuvěřitelně silná doba, což vidíme také na počasí. Intenzivní větry, vichřice, bouřky a prudké deště, to vše je součástí Božské nerovnováhy na Zemi.


Původní výraz Elohim, původní Rodina Světla, jejíž jsme přímými potomky, je zde jako rozšíření této Rodiny na Zemi. Takže jsme buditeli tohoto Vědomí a lidské psychiky ve smyslu porozumění sobě jako součásti této vyšší inteligence. Je to velký trénink trénovat tuto inteligenci a velmi obtížné procházet očistným procesem tzv. očistcem na Zemi a detoxikací duše, což musí všechny duše podstoupit. Obzvláště duše, které mají velké břemeno v oblasti svého vyjádření a sebevyjádření, kdo ve skutečnosti jsou, a to je vyzařovat Universální Zákony, protože Temnota unesla a unáší velmi mnoho této inteligence. Lidé tedy věří v jinou realitu, a to je Status Quo, což není původní povaha a původ Božské duše, protože chybí touha po Domově, kterým je Zdroj. Rodina Světla je velmi přirozená inteligence, která v nás stále žije.


Ve chvíli, kdy víte, kdo jste, začne uvnitř vás kolovat spirála bílého Světla, kterou jsem a která je mým nejvyšším původním výrazem, takže vidím sama sebe jako bezejmennou energii, která slouží Zdroji. Zdroj nyní chce rozšířit sám sebe do Božské Unie, která sjednocuje sebe a vše na Zemi zpět a návrat do původního Božského designu.


Taková Světelná bytost na Zemi je přímým potomkem Zdroje, tzn. že jsme neměli žádné inkarnace na Zemi, ale přišli jsme jako samorozené bytosti, které jsou přímým výtvorem našeho nejvyššího Světla a lidského protějšku tzn. že mise je - Sjednocení Světla s lidským fyzickým výrazem.


V kontextu spravedlnosti, která je nyní prosazována, je součástí karmická odplata. Správný pohled je takový: když se Temnota oddělila od toho, čemu říkáme Božská Trojice Života, což je posvátný princip Života, neboli triangulace, která super prodlužuje život, stala se samostatnou oddělenou částí. Už nechtěla koexistovat jako původní Zdrojová Rodinná nadace, ale chtěla být nadvládou Božského zákona a vytvořit vlastní vládu, což známe nyní jako oddělené fragmenty Zdroje a interpretace a projevy Temnoty čili Matrix, Status Quo a karmické kolo. Spirála života je spirála Vzestupu, o které mnoho Mistrů a učitelů hovořilo a neustále na ní pracovali a rozdávali svá posvátná poznání. Osobně se nepovažuji za žádného takového učitele, ale někoho, kdo tuto tantrickou cestu osvobození ztělesňuje, protože mým úkolem bylo a je udržovat Světlo na Zemi a směrovat Světlo tam, kde je potřeba. Dokud jsem všechno neprošla, nerozuměla jsem plně všemu.


Abychom porozuměli odplatě a karmě, musíme pochopit Božské zákony. Bůh nám ukazuje vždy pravdu, to se týká těch čistých a vyvolených. Vzhledem k tomu, že jsme čistí, jsme také neposkvrnění. Tak nás také vidí Bůh. Jestliže chce Bůh znovu získat vládu v nějaké sféře, musí poslat své Božské posly, ale nejen posly, ale především ztělesňovatele, do konkrétní sféry Stvoření, jako například na Zemi, která je eony let uvězněná a součástí Luciferianského programu a této agendy. Luciferianská agenda se stala něčím velmi odděleným od Světelných mimozemských bytostí, ale ve skutečnosti každý ví, že pochází z původního Zdroje, od kterého se oddělil. Původní Zdroj je čisté Světlo, které tvoří prostřednictvím této Božské inteligence a Božských Zákonů. Tyto Zákony musí být neustále zachovávány v celém Stvoření a tak existují vyšší legie Světla a Božská rada Osvíceného Světla, které udržují tyto Zákony v pohybu. Když Temnota vstoupí do určitých sfér Stvoření, jako na Zemi, nemůže dál a dál zotročovat a úplně přestoupit, to, co je pravda nebo někoho polapit a chytit, což je velmi temná práce. Nemůže už dál stavět kolem lidí závoje husté iluze, což dělala nejen kolem jednotlivců, ale i kolem světů a Hvězdných systémů, a to se dělo proto, že existoval nedostatek probuzeného Světla a těch, kteří pracují s primárním Světlem Stvoření. To je přesně to, co se děje v našem světě, když tu není dostatek lidí, kteří si stěžují a dál žijí ve Status Quo, kde všichni nosí roušky, i když víme, že je to všechno naprostý podvod a lež. Takže si mnoho lidí tuto realitu udržuje dál, s tím, že je to pro ně dobré. Nestěžují si ani nepožádají o to, že v takové realitě žit nechtějí, protože to není realita Zdroje.


Aby se tedy karmické kolo zastavilo, potřebovali jsme se dostat na kritické číslo inteligenčního kvocientu Světla na Zemi a dostat se na určité číslo probuzených lidí, což je 144 000. Ne všechny mise jsou však úspěšné, protože jsou nepředvídatelné a riskantní. Někteří se nikdy neprobudí. Mnozí neprojdou přes překážky, mnozí jsou napadáni, aby mise nebyla dokončena.


Proč Temnota pracuje tak tvrdě na těchto bytostech a mnoha z nás? Stala jsem se jejich cílem před mnoha lety a stále jsem jejich cílem kvůli síle, kterou nesu. Když jste inkarnací primárného Zdroje, což znamená, že jste neposkvrnění a vyvolení, nesete úroveň čistoty, která je bezvadně navržena, nesete Světelný kvocient 144 000, který je přibližnou hodnotou Božské Světelné inteligence, jako vyzařování Krista. Mnohokrát je číslo 144 000 spojováno se Světlem a inteligencí Krista, ale to není jen mužský Kristus, ale je to tako ženský Kristus.


V mnoha předchozích dobách mnoho Mistrovských bytostí, které nesly toto Světlo Krista, byli muži, ale kvůli současnému stavu na Zemi, nemohla tato mise Světla pokročit, protože mužská bytost nesoucí Světlo je velmi zranitelná, zatímco ženský Kristus je spíše potlačován. Takže první přišel mužský Kristus jako příprava této Božské inteligence a přirozeně následuje ženský Kristus, který usedne na svůj právoplatný trůn! V současné době zde existuje velká bitva této původní Božské iniciace s padlou esencí, kterou je Luciferianská agenda.


Žena vytváří a posouvá život po spirále života a tato spirála velmi klesla ve Světle, takže je to opět žena, která si může jako jediná nárokovat zpět tento trůn dokonce i v čase démonů. Proto přišlo mnoho Světelných bytostí v ženském těle osvobodit pozemského člověka z bezvědomí, které tu panuje. Ale stále nevidíme svobodu ani osvobození. Když se podíváme na celou planetu, vše se jen utahuje, stagnuje a je utlačováno více a více. Nepociťujeme žádnou svobodu. Aby mohlo dojít k osvobození, musí být úspěšná mise, musí nejprve dojít k osvobození Světelných bytostí - Ženského Krista.


Světelná Rodina je velmi hrdá na naši práci, protože mnoho Světelných bytostí se rozhodlo odejít. Nebyli tak silní, tak divocí, a tak vytrvalí. Moje vrozená podstata je, že když dostanu jakýkoliv plán, a není úspěšný, vždycky, vždycky existuje záložní plán a další záložní plán. Vždycky jsem dokázala najít jiné řešení a vždycky najdu jiné řešení jako oddaná bytost Světla, protože sloužím Velkému Plánu a někteří další z nás. Tyto bytosti Bůh miluje, protože jsou tak důležité.


Co se týká karmické odplaty, neznamená, že když si nikdo nestěžuje, když nikdo není svědkem temných událostí, které dělá Temnota mně a dalším z nás, že to tak zůstane dál. Neznamená to: „Páni, neexistuje žádný spravedlivý Bůh“, že se odplata neděje. Když si myslíme, že je Bůh neutrální milující Přítomnost, což odráží každá modlitba a žádost ze srdce, která je skutečně autentická, jsme v souladu s Božím plánem. Když lidé žijí ve Status Quo, jen potvrzují Bohu, že je to něco, co si oni sami vybírají, a Bůh s nimi nemůže dělat nic. Je to jejich výběr a problém.


V současné době je Světelné inteligence na Zemi mnohem více z důvodů, že Temnota překročila grafy a hranice všeho, co Bůh chtěl. Všechno se stalo velmi komplikované, takže potřeba Světelných bytostí byla naléhavá, ale jak víme, ne každý má odvahu vzít tuto misi, ne každý sem chce přijít. Nejsem moc šťastná na Zemi a musím tu být, než přijde čas odejít.


Co se týká přestupkových jevů a únosů lidských těl, zejména původních bytostí Hvězdného původu, jejichž inteligenci Temní potřebují, aby se mohli pohybovat kupředu, protože se tak vzdálili od Zdroje, že už nemohli fungovat, potřebují získávat informace a těžit Světelnou inteligenci, jejich Hvězdný původ a původní DNA, kterou na Zemi můžeme nazvat haraburdím, spíš než DNA. Mnoho Světelných bytostí začalo mít obrovské příznaky této padlé DNA a dokonce skoro umírat. Mnoho takových bytostí zemře na temné přestupky. I já jsem málem zemřela, protože jsou to velmi těžké energie, které musí tělo přijímat.


Ve snaze osvobodit Bohyni, což je ženský Kristus a princip Života, jsme jako dobrovolníci potřebovali být svědkem těchto přestupků, protože to do teď nikdo neudělal, žádný člověk. Dokonce i mnohé Hvězdné bytosti spadly hluboko do příběhu New Age, kde všechno je Světlo a všechno je Láska, a kde se hlásají neustále Světelné upgrady a že všechno je dobré. Je to obrovská lež a těmto bytostem je lháno. Je však velmi těžké tomu čelit.


Dobrovolníci vytvořili plán B a ten je v souladu s Božským plánem, Boží vůlí, takže jsme potřebovali a potřebujeme žít v utajení a existuje proto důvod. Temnota nemůže jít proti Božskému dítěti, což znamená proti přímému potomku Boha, nicméně ale vytvořili přestupky a jestliže jde někdo proti vyvolenému dítěti, které je přímým poslem Boha, přímým potomkem Boha, které je neposkvrněné a které potřebovali pro své hříchy, vytvořili si a dostanou karmu. Božské dítě si je velmi vědomo, že je přímým Zdrojem, a může odhalovat Temnotu. V mém případě to nevěděli, protože si mysleli, že jsem jen další z nich, že mě mohou oklamat, že mohou unášet moji energii kvůli inteligenci a informacím! Všichni selhali, protože nevěděli, jaké Vědomí se skrývá v tomto těle a jaké svědectví mohu vidět. Nejednou jsem jim jasně a důrazně oznámila, že budou přímo předáni soudnímu dvoru a směrnicím Elohim, protože jsem byla a nejen já, svědkem takových přestupků, čehož se nikdo před tím neodvážil zúčastnit. Mnoho bytostí přišlo sloužit Světlu a dobru, ale spadly do Matrixu a bylo to čím dál složitější. Mnoho Duší se ztratilo v Matrixu. Ti, kteří jsou Mistři Životní síly byli požádáni Bohem, aby to udělali ve jménu všech. Vysvětlím proč.


Když jste původní Světlo a čistí, a ztělesňujete toto Světlo, i když jste jen malý člověk, nesete Světelný inteligenční kvocient 144 000, s kterým přišel také Ježíš Kristus na Zemi. Nejenže přinesl a učil pravdu, která je zde stejně jen povrchová, ale především, a to byla jeho hlavní mise, přišel odhalit, co dělá Temnota. Byl tak čistý, že proti němu Temnota nemohla hřešit, protože existuje Zákon, který říká, že když hřešíte proti někomu, kdo je přímým potomkem Boha, čili Bůh sám, ví, že ho bude Bůh soudit. Tento Boží soud však není stejný jako když soudí lidé, ale je to Andělská síla, zástupy Andělských trubačů, kteří jsou svědky temné události a jejich odhalení, přestupků, únosů, zla, sabotáží a temných pokusů, všeho, co haní Božskou Trojici, Boha, Božství, Světelné potomky a Boží služebníky. To je Boží soud.


Mnoho lidí o tom neví, nezajímá je to, protože mají tolik pozemských životů a nepamatují si na základní kódy Boha uvnitř sebe. Většina lidí se zabývá tím, jak přežít. Další řeší, že potřebují svůj dvojplamen a kdy konečně budou mít romantický vztah. To dělá převážná většina lidí na planetě. Nevidíte jít nikoho tak hluboko a hledat uvnitř sebe pravdu. Proto jsme přišli, abychom měli přímou misi, proti které jdou všichni padlí Andělé, protože když jde někdo proti Božímu dítěti, bude souzen Bohem. Takže se nikdo neodvažuje přiblížit se ke mně fyzicky. Je ještě mnoho temné energie uvězněno v mém těle a když uvolňuji toto zlo, vychází ze mě a je to někdy děsivé. Takto dochází ke karmické odplatě přímo skrze Božské potomky.


Nejsou to lidé s rannými inkarnacemi, ale Světelné bytosti, které mají maskovanou šablonu, aby Temní nevěděli a neviděli, aby nebyli připraveni. Světelné bytosti jsou tak důležité, a předmětem útoků, a tak pronásledované, protože jedna Světelná bytost, vyjádřena v malém lidském těle, nese v sobě kód Světelné inteligence 144 000 to je jako 144 000 pracovníků Světla, kteří zatím ještě neztělesňují tento kvocient.


Tato velká Světelná bytost dělá práci ve jménu mnoha lidí, kteří stále trpí uvězněni v Matrixu a neví, co se s nimi děje. Žijí svůj každodenní život, rutinu za rutinou, vztah za vztahem, střídání pracovních vztahů, a myslí si, že to je život. Nejsem to já, kdo soudí, ale je to Bůh skrze mě. Jsem jen fyzická nádoba a nástroj Světla a ON s ním pracuje. Nejsem někdo, kdo dělá věci jen proto, že na Zemi se to tak dělá.


Další věc je, jakým způsobem ovlivňují přestupky Božskou Ženskost, Božskou Ženskou Císařovnu, což je pravý Ženský Kristus. Tato fyzická žena ztělesňuje Osvícený Ženský Princip Krista jako část polarity Zdroje. Temnota udělala všechno možné, aby deaktivovala a sesadila z trůnu tuto Božskou Ženu jako Božskou Královnu. Protože Luciferianská esence chce zůstat na trůnu a udělá všechno, co je v jejích silách, aby na trůnu zůstala. Ale sesazení Temnoty z trůnu a Božská spravedlnost musí přijít a probíhat nejprve na nejvyšší duchovní úrovni. Od Ducha do hmoty. Není chyba na Zemi, ale začíná to v úrovních Ducha.


Časy jsou nyní velmi nebezpečné, protože jsme v tiché válce, válce o Vědomí, která ve skutečnosti je tou nejhorší válkou. Jediný způsob je vzbouřit se a odhalit, co se děje. Potřebujeme někoho, kdo vidí vizi Boha, to, co vidí Bůh. Tomu se říká být vyvolený, ale vyvolený neznamená být nad druhými, ale někdo, kdo je vybrán Bohem jako nositel Božské inteligence. Někdo, kdo je čistý, spravedlivý a nevinný. Také moudrý.


Většina duší se bojí jít cestou ke svobodě a dělat tyto kroky pro sebe. Velká Světelná bytost, když přijde na nejhorší, nikdy se nevzdá.


Nikdy před tím nedošlo k takovému mocnému hnutí Ženského Krista jako nyní. Inteligence Krista byla spuštěna v mnoha těch, kteří se nyní blíží k dokončení vzpomínky na vlastního Krista. Tento ženský výraz je uvnitř vás, ať jste muž nebo žena. Ježíš Kristus zasel Semeno Krista jako první. Takže nyní dochází ke spojení Ženského a Mužského Krista a my musíme být úspěšní. Nejdůležitější je sjednocení Posvátné Unie v těle. Mnoho lidí řekne, že jsou čistí, že nemusí nic sjednocovat. Není to úplná pravda. Potřebujeme fyzicky ztělesnit toto provedení, abychom se dostali na tuto úroveň fyzicky.


Mnoho lidí neví, o čem píši, když se s někým i blízkým setkám a zeptá se mě co dělám, nikoho nezajímá toto téma. Všechno učení je zde tak zkreslené. Každý, kdo se chce učit, musí začít nahoře u Božských Zákonů, nad nimi není nic. Pokud nerozumíte těmto Zákonům, protože se zdají složité, pak věřte, že jsou velmi jednoduché. Velmi jednoduché. Jestliže znáte pár základních principů, rozumíte pak všemu. Principy Trojice a to je celé. Potřebujete znát své Božství, svůj Zdroj. Když sloužíte Bohu, sloužíte ostatním, ale když se vyčerpáte, budete unavení.


Temnota se postará, aby tyto informace nebyly sdíleny, aby byly mazány, abychom byli vyčerpaní, ti z nás, kteří slouží. Hlavními archetypy Temnoty je krutost, despotismus, využívání moci a peněz, ovládání lidí, nedostatek peněz jako výmluva. „Nemohu vás podporovat, nemám peníze“. Je to slabost prokázat náklonost Bohu.


Mnoho lidí New Age dělá, že jsou spojeni s Andělským vedením. Existuje tolik falešných proroků, jen aby sloužili svým penězům. Čtou budoucnost a Akašické záznamy apod. Většinou ani neví, co dělají. Boží dítě jde vždy dovnitř sebe. To je jediná pravda, kterou potřebuje.


Probuzení je první fáze. Další fáze je pracovat se Vzestupnými energiemi. Všechno, co je potřeba, je probuzení vaší plné podstaty ve fyzickém projevu. Osvobodit celý život.


Modlitba mi velmi často velmi mocně pomohla, když jsem cítila útlaky ze strany Temných, v čase, když jsem pochybovala o sobě jako Královně ve svém Království, což bylo nedostatek podpory, nedostatek lidí, kteří mě opravdu milují, když byli v mém životě parazitičtí a upírští lidé, kteří chtějí abyste se cítili jako malé nehodné zrníčko ničeho. Ano, to dělají, protože Ženský Kristus se nyní probouzí ke své síle. Když se ženský Kristus na Zemi probouzí, vytváří ty nejmocnější vlny zmocnění. Cesta Pravdy přichází. Potřebujeme Osvícený Ženský Princip, jinak nemůže dojít ke změnám na planetě. Aby se lidé mohli pohybovat vpřed a jejich spirála života se pohybovala kupředu ke Zdroji.


Proto jsem neustále v tréninku. Protože Temnota vytvořila všechny pády pro ženské vyjádření a házela po nás šipky, začali jsme pochybovat o lidech, kteří jsou možná milující a spravedliví. Jen to neukazují světu, nebo nejsou dostatečně zralí, nebo, kteří cítí Lásku k ženskému principu, jen neví jak na to. To vše mě udržuje již dlouho v obranném stavu, takže jsem spíš Královna mečů, ale namísto toho se potřebuji přesunout do soucitné Srdcové Královny, nicméně stále potřebuji ochranu.


Dovolte mi sdílet Modlitbu, která pomáhá všem ženám s principem Krista, který zahrnuje obnovu Života po všech těch přestupcích a všech útrapách.


Milovaný Bože, pokořil jsi mě v mé Lásce, způsobu, jakým se věnuji Tobě a mé milované Unii. Prosím o Vzkříšení z popela starého zoufalství do úsvitu Nové Lásky. Ukaž mi způsob, jak milovat opravdu a jak být svým vlastním pokorným Služebníkem každý den. Děkuji. Amen.


Je čas na každodenní Modlitbu po období přestupků, protože začíná letní odpočinkový čas a znovu cítit podporu Světla, což vytváří nulovou šanci veškeré opozici, a umožňuje vytvořit stav Božství v těle i na Zemi. Žít svobodně s maximální oddaností životu, protože pak život živí vás a vrací vám to zpět. Nedovolit vzniku Temnoty, která nás neustále nutí se bránit. Neustále doplňovat Lásku do srdce. Bůh už nedovolí, aby se cokoliv dotklo Ženského Krista.


Píšu pravdu, abych ukázala iniciativy Světelných bytostí a proč tolik lidí selže. Jedna Světlená bytost drží sílu pro tisíce lidí, kteří si říkají pracovníci Světla. Kolik vyzařují Světla Krista? Je to neporovnatelné, když znáte sebe jako přímého Božského potomka a pak tuto vyzařující přítomnost nasměrujete na ostatní, aby mohli přejít do svého vlastního Krista a přítomnosti Elohim, původní jiskry Světla Stvoření a vrátit se Domů podle vlastních podmínek a vzestoupit díky své vlastní volbě.


Doufám, že budete mít krásné léto. Mnoho Lásky a moudrosti z mého srdce. Nepřeji vám nic jiného než Božskou Slávu. S milujícím srdcem.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta