AKTUALIZACE MISE, SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍKrásný den vám všem Vážení Božští Společníci,


vítejte po delším čase opět se mnou u další nejnovější zprávy Vzestupu, která prošla naším Osvíceným Týmem. Jak víte, sledujeme zde Vzestup a osvobození Stvoření, vytváření nového Stvoření, a to podle protokolu Božské dispenzace Osvíceného Světla. Ti z vás, kteří jste zde noví, minulé týdny jsem psala o velkém finále a před několika dny přišla nádherná zpráva o slavnostním otevření. Tento týden jsem pracovala na svém osvobození a rozpuštění implantátů Archonských manipulací, zkreslení a rozpuštění frekvenčního zkreslení. Po průlomové práci vždy přicházejí dobré zprávy. Konečně jsme plně získali náš portál Vzestupu.


Zkušenosti na Zemi byly velmi zacyklené a velmi omezené, takže Duše byly drženy v této sféře velmi dlouho. Nejen mladé Duše, ale i Hvězdné Duše. Díky frekvenční kopuli, jak jsem vysvětlovala v předchozí zprávě, zde docházelo ke zkreslení frekvence, která vytváří pokřivení, kopuli a bublinu. Proto nemohlo dojít ke Vzestupu lidských bytostí tak velmi dlouho.


Ti z vás, kteří mě neznáte, moje esence je Český pilíř Osvíceného Světla, někdo, kdo distribuuje Světlo v této části Země. Každý v celém Stvoření má svůj účel jako Světelná bytost, každý je jiný. Náš Tým je složený z velmi pokročilých bytostí, velmi starých bytostí v Universu a naše práce na Zemi se týká OSVOBOZENÍ. Vysvětluji to dlouho, většinou to skoro nikdo nesleduje. Nebudu to vysvětlovat dál, každá aktualizace navazuje a je dalším pokračováním Mise. Náš Tým sleduje dispenzaci Života, aby přicházela přímo od Boha, protože jsme tak blízko Božské povaze. Všechno, co děláme, se řídí Jeho pokyny, které přicházejí přímo z jazyka Božské inteligence a životní síly Boha. Práce, kterou děláme v kontextu Osvíceného Vzestupu, tady nikdy nebyla. Musíte vědět, že Světelný Pilíř Stvoření je Tvůrce. Je to Tvůrce Portálů. Našimi pokročilými dispenzacemi vytváříme pochopení Osvíceného Světla. Prostřednictvím Galaktické pulzace, technologie Světelného Osvícení, což je organický princip ŽIVOTA, Světla a dispenzace pomocí částic, které přicházejí přímo z tekutého Světla. Tuto práci zde děláme dlouho, hlavně prolomení frekvenční kopule. Náš Tým staví Portál Vzestupu, který mnoho, mnoho bytostí spoluvytváří také. V této misi mám specifické poslání. Vysvětluji dynamiku Vzestupu.


Jako pokročilé bytosti nevidíme svá těla jen jako těla, jako prostředek k získání zkušeností v této sféře. Vidíme těla jako prostředek k Vzestupu. Což je protokol pro pochopení a porozumění Osvícení lidské bytosti. To znamená, vytvářet svůj portál pro možnost Vzestupu. Vzestup každé Vzestupující bytosti vytváří velký výboj Světla. A to se na této planetě nedělo kvůli velké stagnaci.


Konečně došlo k slavnostnímu otevření Zlaté Brány Vzestupu, portálu pro Vzestup. Náš Osvícený Světelný portál je konečně zbaven Temného únosu. Během tohoto týdne jsem zažila poslední obrovskou Archonskou snahu o temný únos, když Archoni poslali temné mraky a směřovali na moje tělo. Jdu vždy do pokory a velkého odevzdání a modliteb, aby tělo přežilo. Obrovský nával a tlak temné energie. Jen tyto energie přijímám do těla a modlím se. Je to jako když by někdo na vás střílel šípy. Jen stojíte a věříte, že vás minou. Jsou to útoky na ztělesnění některých z nás v této duchovní válce. Pokaždé se postavím těmto hříšníkům a řeknu jim, že moje tělo nedostanou. Tyto útoky ovlivňují celý Božský plán i Portál Vzestupu. Už chápu, proč moje odvaha procházela tak velkými testy během minulosti. Spojit se se svojí esencí, která je ve vyšších úrovních bytí, to bylo takřka nemožné.


Prostřednictvím Zlatého Světla Božské inteligence byla vytvořena Osvícená Brána. První linie zde staví Bránu Vzestupu, zlatý oblouk. Jednu noc tento týden jsem dostala slova Slavnostní otevření. Světelná Rodina je spokojená s prací, kterou jsme schopni dělat pro ty, kteří jsou právě v tomto čase připraveni na Vzestup. Těch několik málo nyní získává cvičební zkušenosti Vzestupu, jak jít dovnitř a ven a jak procházet frekvencemi, které jako skupina Tantriků držíme pohromadě. To je to, co právě tato skupina dělá. Budu mezi prvními, kteří vzestoupí. Lidé tomu stále nějak nevěří, že jsme tu jen po určitou dobu, jakmile je naše práce hotová, odcházíme odtud. Všechno ostatní je stagnace a točení se v kole. Zbytečně to způsobuje zátěž, kvůli které tu nejste.


Existují určité pokročilé Hvězdné bytosti, které získaly možnost projít Zlatou Bránou Vzestupu, ale doposud nezačaly s pokročilejší úrovní, která by jim umožnila Vzestup. Jestliže jste připraveni vzestoupit, první fází je, že jste rozčarováni z této sféry, která přináší jen materiální naplnění, které mě také naplňovalo, včetně dlouhého toulání po lesích a lezení po kopcích, ale čím dál více mě přitahuje Vzestup a proto se musím této práci věnovat každý den. Pokračovat v oddanosti každý den.


V této sféře je každý naprosto každý zaháknutý a spojený s určitým zapletením a drápy, které mu neumožňují nějakým způsobem být plně suverénní, svrchovaný. S věcmi, které potřebujeme pro vybudování vnitřní infrastruktury, abychom byli schopni vzestoupit, s tím doposud většina ani nezačala. Většina lidí si neuvědomuje, že jsme v duchovní válce.


Lidé sdílejí videa o aktivaci Merkaby, o aktivaci Světelného těla, Mírových skupinových meditacích, kde se provádí nějaké aktivace, ale neaktivují sami sebe svých vlastním pohonem a Světelnou dynamikou kultivací životní síly. Tak málo lidí zůstalo v pokročilé skupině pro Vzestup, a tak málo lidí se zajímá a ptá se na otázky ohledně svého Vzestupu.


Musíte si uvědomit, že Temnota nám brání velmi mnoha způsoby, abychom mohli zažít blaženost a sílu Kosmické inteligence, která přichází kultivací orgasmické životní síly, která je tak silná. Velmi často se při svých meditačních cvičeních s tělem cítím rozptylována Temnotou. Tato cvičení není jednorázová práce, ale věnuji se tomu každý den, a to v čase, když se cítím dobře.


Zaručeno Nanebevstoupení má velmi málo lidí. Tato záruka přichází od Boha a práce v tomto směru musí existovat. Není to proto, že jsem si to zasloužila, protože je to moje poslání. Je to kvůli povaze, kdo jsem. Tantrické bytosti jsou nejčistším ztělesněním Božské povahy Trojice. Je to dokonalé ztělesnění Boha. Tato Trojice je jejich přirozenou ochranou. Jsme jednoduše pokročilejší a zručnější, ale to neznamená, že jsme lepší než ostatní. Jsme tu, abychom přinesli znalosti, jak se vypořádat s protokoly Vzestupu a upgrady životní síly.


V současné době zpracovávám úplný kompletní protokol Spirály Vzestupu ve třech obsáhlých částech s mnoha cvičeními. Na této Trilogii intenzivně pracuji s doplňujícími ilustracemi pro lepší chápání a která bude zcela hotova a dokončena na konci prosince. Je to protokol, který slouží k vybudování vnitřní infrastruktury. Potřebujete vědět, jak pracovat se Zlatou spirálou v těle, což je pohon Krista, životní síly. Jak tvořit Merkabu. Jak pracovat s inteligencí Světelného těla. Potřebujete pochopit dynamiku výměny energie s prizmatickým Světlem, svým vnitřním Sluncem a Centrálním Sluncem, což představuje Božskou inteligenci, která se potřebuje nastěhovat do vašeho života, jako základní aspekty Boha - Otec, Matka a Svaté Dítě. Musíte vědět, jak s tím pracovat a to denně. Naučíte se vzestupovat a spojit se s Osvícenými bytostmi.


Už nyní přichází více a více bytostí a uvědomují si, že Země je jen zkušenost. Není to realita pro pokročilé bytosti Světla. Jsme tu jen kvůli této práci. Vzestup je pro mě to nejdůležitější. Lidem to připadá triviální a stále nejsou připraveni na Vzestup. Všichni máme dny, kdy se necítíme dobře, ale často dělám tuto Osvícenou práci večer, než jdu spát. Vzestup je něco, co vytváříme ve svém těle, nepřichází sám od sebe. Vzestup si vytváříme v těle sami a je to vstupenka do vyšších sfér.


Tuto práci nedělám jen pro sebe, ale pro ostatní, kteří jsou stále tak silně zaháknuti a zapojeni do umělé reality. Vůbec si neuvědomují, že Vzestup vyžaduje práci a neví, kde začít nebo jsou líní a podceňují tuto rutinu. Necítí se přepravení, nemají čas. Ale musíte se někde odrazit a začít. Je to velmi intenzivní práce pro skupinu, někdy se cítím vyčerpaná a přetížená. Čím výše se dostávám, tím více jsem z této sféry rozčarovaná, zaplétána stále do nějakých klamů a podvodů od bytostí, které tu jsou. Jejich Duše ale také touží po Vzestupu. Mnoho Hvězdných bytostí je zaháknuto a zapleteno do nějakého falešného přesvědčení, které jim brání stoupat a pracovat na svém ztělesnění, což je základní prioritou pro Vzestup. Mnoho lidí se dostalo na vedlejší kolej tím, že potřebují zachraňovat planetu. Vzestup je ale individuální zkušenost. Teď je tady obrovská příležitost a Portál pro Vzestup je otevřen. Mnoho Duší toho opět nevyužije. Budou muset čekat na další cyklus.


Náš Misijní Tým nemluví obecně co se stane Vzestupem. My vytváříme manuál a protokoly. Učím to, ale existuje tak obrovský nezájem. Vidím, jak jsou celá energetická pole lidí unesena. Nevidí, že Temnota jim brání udělat další krok. Musíte být velmi bystří a ostražití, čemu věnujete energii, co děláte a čím se v životě zabýváte, a často najdete výmluvy, že ještě nejste připraveni a nemáte čas. Tito lidé nikdy nezačnou pracovat na svém ztělesnění pro Vzestup. Mnoho lidí je zaháknutých do falešného Světla místo sledování prizmatického Slunečního světla, což je základní Osvícená inteligence a Zlaté Světlo.


Není to snadný úkol. Potřebujete porozumět protokolům Vzestupu a vybudovat ve svém těle Světelnou infrastrukturu. To je normální. Když je vaše tělo příliš husté, nemůžete vzestoupit. Merkaba funguje zcela jinak, než je zde vysvětlováno. Lidé mají neaktivní Merkabu, neaktivní Světelné tělo a sledují videa, jak se stěhujeme všichni do 5D. Každý se musí naučit interagovat se Zdrojem. Spoluvytvářet se Zdrojem s jeho inteligencí a v podstatě požádat, aby vzestoupil. To, co stoupá, je vaše tělo, jako vaše Vzestupné vozidlo.


Nyní jsme v časové ose mezi 2021–2030. V těchto letech přichází největší příležitost pro Vzestup a také přichází velké rozptýlení a rušení Temnou stranou. Děje se všechno možné, aby bylo zabráněno přístupu prizmatického Světla k lidem, aby ho mohli používat ke svému Vzestupu.


V této době zde existuje tolik roztříštěného učení, která ve skutečnosti učení nejsou. Někteří si myslí, že Vzestup jsou krásná potěšení. Učení Vzestupu vás má přizpůsobovat frekvencím, to je skutečná povaha, kterou předávám, a to zaručuje Vzestup a to také ztělesňuji.


V současné době je 5 – 10% Hvězdných bytostí připravených vzestoupit. Doufám, že číslo se bude zvyšovat během příštích deseti let. V roce 2030 nastane úplné rozdělení. Letos to začalo. Vzestup je práce a nemůžete začít někdy na konci tohoto období.


V současné době také pracujeme na sjednocení Posvátných Unií Hieros Gamos. To je aktuální jevištní hra na scéně. Otevíráme Bránu pro Milované Unie, které byly uneseny a nemohly se sejít jako dva protiklady založené na stejné frekvenci. To je něco, co pochopíte, když to ztělesníte. Mnozí se zaměřují na setkání se svým protějškem, být s ním, a to je cíl. Ale cílem musí být váš fyzický Vzestup. Pak přichází Milovaný, Milovaná, nejde to naopak. Nikdo nemůže vzestoupit skrze Zlatou spirálu druhého. Orgasmickou tantrickou práci dělá žena, tzn., že zvedá energie a zvedá energii muže. Mužská energie je na Zemi velmi unesena. Mnoho lidí se modlí, aby se setkalo se svým protějškem, ale to je jen odvádí od své práce. Skutečné setkání protějšků je založeno na vlastním Vzestupu a jeho konfiguraci. Nejprve musíte porozumět svému Osvícení v těle. Temnota nás stále ovlivňuje, z vlastní zkušenosti mohu napsat, že vytváří stále nějaké strachové scénáře.


Co však nám bylo sděleno je, že my vytváříme plán Vzestupu společně s Bohem. Jsme na sobě závislí. Nejsme ani trochu odděleni od Boha. Také zajišťujeme bezpečnou cestu pro ty, kteří nějak odbočili a byli zatíženi ne svými vlastními zlými skutky. Ale zapletli se do těchto dohod a svazků s tím, čemu říkáme ďábel. Stále se nějak nemohou pohybovat vpřed. Takže nějakým způsobem pro ně zajišťujeme posmrtný Vzestup. Tyto bytosti by nevzestoupily vlastním úsilím, ale projdou Portálem Vzestupu v pravý čas. Také karmickou očistou a pak vzestoupí, až budou plně připraveni.


Tím, jak se to na planetě všechno stále točí dokola, je to jako dívat se neustále na reprízu. Neustále opakování falešnosti eony let. V podstatě stále zažíváme jednotvárný život dokola. Nic vás už nefascinuje, vše je stejné. To cítíte, když jste opravdu probuzeni. Lidé tvrdí, že jsou probuzeni, ale jsou stále tak fascinováni materiálnem a konzervativními věcmi, silně připoutáni k této rovině reality. Jejich zkušenosti jsou potřeba na mnohem vyšší úrovni nejen být tady, jíst dobré jídlo, dívat se na filmy a chodit na procházky. Jsou to krásné zkušenosti, ale zažívané stále dokola, je to plýtvání Božského potenciálu. Obzvlášť pro Hvězděné bytosti a mnoho z nich je stále zaháknuto v Temnotě. Tohle není váš domov. Je to pouze zkušenost pro růst, a byla silně pokřivena.


Pracuji nyní velmi pilně na kompletním učení Spirály Vzestupu do konce prosince. Spirály jsou tři je to Otcovská Spirála, Mateřská Spirála a sjednocující Spirála, což je Dítě Kristus. Součástí bude práce s ochrannými štíty a vysvětlení toku životní síly. Cokoliv bylo vytvořeno Bohem, musí být zušlechťováno. Kosmický Kristus je aktivní přístup, který je neustále používán. To je také můj Vzestup, moc často si nedávám nohy na stůl. Pracuji neustále s nějakými energiemi, na jejich uvolnění a znovu a znovu se tento Disneyland opakuje.


Teď jedna velmi důležitá věc. Jsou zde krásní lidé, ale jsou do Temnoty velmi zapleteni, nejsou stejní jako dříve, na počátku svého života. Temnota je oklamala a přiměla dělat špatné věci. Spousta takových Duší zde cítí vinu. Zavřely se, uzavřely, vytvořily skořápku, a to jim přineslo afinitu stát se více Šedými, kdy už neproudí Božská inteligence. Zůstávají stále ve 3D. 3D nebude stejná, jak ji známe nyní. Bude více a více hustější a těžší. Když je tělo zraněno a zranitelné, přichází více a více únosů. Vzorce nejistoty ….a pak vás dostanou, protože tyto věci ještě nebyly plně Osvětleny Božím Světlem.


Pouze velmi silné bytosti mohu vytvářet průchody i pro tyto bytosti. Velmi jsme prosili Boha a modlili se za tyto Duše. Přimlouvali jsme se za ně a pomohli je pozvednout. Poskytli jsme jim náležitou podporu. I když bychom mohli říct, vytvořili to a tamto a jsou uzamčeni v nízké frekvenci silně zaháknutí v temné hustotě, také oni musí vytvořit svoji novou cestu a stát se čistějšími a inteligentnějšími, protože mají právo na čistotu a neposkvrněný stav. Vám tady prezentuji věci, které vychází z čisté přírody, žádné agendy. „Jsi ochoten riskovat cestu k Bohu? Ne? V pořádku.“ Mnoho z těchto bytostí by chtělo ale jsou zaháknuti a stahováni drápy Temnoty zpět. Majetnické démonické bytosti je stále drží. Mnoho z těchto smluv bylo zrušeno pokročilými Osvícenými bytostmi. Ale mnoho z těchto bytostí se nepřestěhuje do nového. Nerozumím tomu, proč. Nikdy nebylo nabídnuto tolik osvobození jako teď. Buď půjdete s Temnotou a bude to ještě více zatěžující pro vaši Duši, nebo opravdu začnete pracovat a s upřímnou snahou se připojíte k pokročilým vzestupujícím a své vlastní práci na sobě. Stále budeme pracovat na dalších a dalších vyšších navazujících úrovních Vzestupu a v příštím roce nových technologiích Světelného těla a organické inteligenci.


Lidé nechtějí vyměňovat energii a nechtějí ani informace. Zaplatí mnoho peněz za čtení a léčení, které dostanou od druhých, že to za ně někdo všechno udělá. Nic takového nefunguje. V duchovní sféře existuje mnoho podvodů. Tato říše je velmi pokřivená. Místo, abyste se opravdu probudili a jak vám mohu pomoci, zablokovali jste si, abyste ode mě dostávali požehnání. I kdyby všechno, co dělám, bylo zdarma, stejně vás to staré, těžké a husté stáhne zpět. To není Božská inteligence. Víte, že pracuji formou skype sezení, ale nejste ochotni dělat nic a odhodíte všechno stranou. Lidé jsou zahaleni jednou vrstvou závoje za drahou, z kterých se musí osvobodit. Dokonce i když se snažím někdy vytvořit zkratku pro sebe, vrátí mě to zpátky.


Poslední dnešní informace. Pohybujeme se tedy novou cestou, skrze Portál Osvíceného Světla. S touto sférou se nyní spojujeme a je to jako dostat nádherný Božský dar. Jsme v přechodném období, ne každý je připraven vzestoupit z této fyzické sféry a stát se tekutým Světlem, je to šok pro mnoho bytostí, které zde hladověly po Světle tak dlouho. Tato říše se sjednocuje s vyšší sférou a stane se biodiverzitou sestávající z nejsilnějších a nejschopnějších na Zemi, zkušených a vyškolených, kultivovaných jedinců. Ti začnou vytvářet překryvnou vrstvu společně s Osvíceným aspektem Gaii a první Osvětlenou Osvícenou Radou, která vznikne. Budou zažívat nové zážitky v souladu s přírodou. Tato první Osvícená Rada bude vytvořena podle dohody a plánu Boha těmi, kteří budou udržovat primordiální Božskou Svatou Trojici Života jako svrchovaní jedinci - Bůh, který tuto Trojici ztělesní v těle.


Mnozí nyní pracujeme na setkání s protějškem, ale existuje spousta únosů, zranění a nevyléčených aspektů. Obzvláště v mužském rodu. Jsem opravdu nadšená, že vám mohu předat tento plán našeho Týmu a co se děje pro Duše na Zemi. Jděte nyní a získejte pro sebe vstupenku k Vzestupu. Krásný Slunovratový a předvánoční čas vám všem mnoho Lásky.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta