ČLENSTVÍ V OSVĚTLENÉ SKUPINĚ VZESTUPUKomunita Osvětleného Vzestupu slouží jako zdroj nabízející osobní uzdravení a aktuální týdenní vedení procesem Vzestupu. Jsme malá komunita vyjadřující soukromé místo a přátelské vztahy a sdílení mezi Dušemi, s tímto prostorem zacházíme jako se svým vlastním posvátným domovem, čistou svatyní, kde všichni slouží Zákonu Jednoho, protože jsou mu zavázáni slibem na cestě ztělesnění Boha jako živého Života. Všechna nová srdce jsou ze srdce vítána, chtějí-li se ke mně připojit. Všechna tato členství jsou osobně schvalována, aby byla v souladu s Božskými Zákony, které ctíme v srdci.


Připojte se srdcem a s úctou k vytváření své vlastní Svaté Trojice Života. Lenkasykorova.art@gmail.com

Měsíční předplatné je vyžadováno jako platba předem 1.111.- Kč na účet, který vám bude zaslán po schválení.