ČASOVÁ OSA VELKÉHO PODVODU & ČASOVÁ OSA NANEBEVSTOUPENÍ
Krásný podzimní čas vám všem. Vítejte u dnešní aktualizace, která je ve skutečnosti velmi důležitá pro shromažďování přestupků a veškeré podvodné práce. Říkám tomu podvodná práce, protože Temnota klame a manipuluje s Rodinou Světla už dlouho, abychom se nepřestěhovali nebo nepřesunuli nebo nevytvořili časovou osu Nanebevstoupení. Jak sdílím již delší čas své osobní přestoupení, budu dnes psát o dalších způsobech, které vidím stále více jasněji. Berte je prosím s velkou zodpovědností. Neberte to na lehkou váhu, jestliže vám se nic takového nestalo a neděje.


Nebyla jsem nyní tak aktivní ve sdílení zpráv, protože za prvé dokončuji jednu velkou část mise, za druhé držím prostor pro vytvoření Vzestupné osy a za třetí dokončuje se poslední přestupková vlna, kdy je přes tělo některých z nás vytahován poslední plevel této temné zkušenosti.


Také pro vás připravuji vícedílný kontinuální souhrn toho, co jsme jako misi dělali. Moje vnitřní dítě bylo vždy velmi odvážné a statečné, je velmi vyvinuté, protože moje bytost je vyvinutá. Moje vnitřní dítě není zraněné, jen bylo umlčeno a vysáváno.


Když lidé musí nosit roušky, jejich vnitřní dítě je velmi utlačováno a trpí rovněž jejich fyzické tělo a to nedostatkem kyslíku, což ovlivňuje všechny fyziologické funkce. Jestliže zanedbáváte své fyzické tělo, nechováte se k sobě a tělu s úctou, neexistuje žádný příjem Osvíceného Světla a nemůžete se věnovat svému vyššímu účelu.


Většina lidí narozených z Hvězd inklinuje k potřebám druhých a bylo mi nyní jasně ukázáno: „Přestaň druhé opravovat.“ Je to svým způsobem jakýsi program, který by mě dál držel ve smyčce. Jestliže jste Anděl, Boží Dítě, jste od narození dárce. Naučila jsem se postarat o sebe, své tělo, a tak jsem v pořádku, proč bych nemohla pomáhat druhým, kteří jsou na tom hůře. Takže jsem se nyní naučila zeptat se svého vnitřního dítěte: „Jak se máš, jsi v pořádku?“ a teprve pak pomáhat druhým. Můj dlouholetý program byl dělat vždy víc. Tímto způsobem jsme však odtahováni od Boha. Teď se to děje skrze informace, protože jako skutečná pravá Rodina Světla s Božskou inteligencí, jsme přímo spojeni s Bohem, takže máme informace. Mnoho lidí jen netrpělivě čeká a chce informace, ale nepracují se svou životní spirálou. To znamená žádný posun.


Když se narodíte na Zem, vaše spojení se Zdrojem je zmenšeno, obzvlášť jsem si všimla, že se to týká těch, kteří se inkarnují věky. Jejich spojení se Zdrojem je velmi oslabené. Tlumí své Světlo, oslabují ho, a tak se nemohou připojit k pravé Lásce, avšak připojit se k Lásce nestačí. Musíte se přesunout mnohem hlouběji. Musíte se stát dárcem. Nejprve však potřebujete dostat, abyste mohli dávat v kontextu Božského Já.


Takže jsem si všimla, že jsem některými lidmi tlačena a pronásledována: „Dělej, dělej, dělej, dej mi informace!“ To vše je v opozici s životem, se Svatou Matkou, která krmí své Svaté Dítě, Dítě Krista. Je to přímé působení proti Bohu, proti Svaté Božské Trojici a Božské moudrosti, jak Bůh tvoří. Je to Temná strana, kdo mě zneužívá, protože naše Světelná Rodina má plugin přímo ke Zdroji a k Božskému vědění.


Temná strana vtiskává tímto způsobem do těl a buněk lidí lži a velmi přísné programy. Všechny tyto věci jsou zapisovány do buněk a je obtížné je z těla uvolnit. Neexistuje žádná léčebná modalita, návštěvy u léčitelů, protože ve většině případů jde o dezinformace. Žádná taková metoda uvolnění z buněk neexistuje. „Udělám vám buněčný přepis a přepsání DNA“. Je to hokus pokus. Jediný způsob je, že tělo musí přejít do spirálového vyrovnávání a společně pracovat s vaší Rodinou Světla.


Když je umožněn přesun do spirály života, dojde k odblokování organické inteligence LÁSKY a jsme v souladu s přírodními frekvencemi v přírodě. Vytváření probíhá přes Rodinnou triangulaci v těle. Otec, Matka, Dítě jako životodárné esence a přepisování Božského kódu zpět na kód Krista. Dělá to ženský princip, na kterém je postaven veškerý život.


Lidé nyní dostávají o sobě falešné obrazy, o Vzestupu a mnoho nesmyslných mentálních přesvědčení. To způsobuje naprostý pád Osvícené Unie v těle, a to samé se týká Posvátné Unie Hieros Gamos, aby se k sobě tito dva lidé nedostali.


Musíme se vrátit zpět k magnetickému principu z elektrického, který zde převažuje. Jak? Vnitřní dítě ví jak a vždy to vědělo. Proto návrat k životní síle je priorita, protože pak jste opravdu ve svém těle. Vaše vnitřní dítě je Osvícené a moudré. Ne rozmazlené. Díky kultivaci životní síly, kterou dělám stále více a více, vnitřní dítě ví a cítí. Zatímco Temní bastardi to zcela obrátili pro všechny zde a tvrdí naprostý opak. „Dělej, dělej, dělej, pracuj, pracuj, rychle, rychle!! Tento zkreslený princip je elektrický náboj a předložili ho každému vnitřnímu dítěti zde na Zemi a mnoho lidí tuto smlouvu ze strachu podepisuje, slouží Temné straně ve velké nevědomosti, co vlastně dělají. To musíme zcela zvrátit a vymýtit z našeho jádra, protože je to zkreslené a založené na bázi elektrického náboje. Jestliže to chcete zvrátit, musíte to zcela odstranit. Na Zemi je nyní největší holokaust, jaký kdy existoval. Padlé bytosti využívají padlé světy, aby ukotvily sebe sama a svůj nedostatek Vědomí do těchto světů a poté získaly informace Božských Bytostí, které se do těchto světů inkarnují, aby dělaly zvraty. Mnoho duchovních lidí, kteří se zaměřují na Světlo ve skutečnosti slouží Temnotě, jen produkují informace a mají zavázané oči.


Mnoho lidí zejména kvůli New Age vlivu prezentuje, že vzestupujeme společně automaticky s planetou. Je to velká lež. Automaticky se to neděje. Musíte si vytvořit vlastní časovou osu Vzestupu a ti z nás, kteří to udělali, dřeli a dřeli, aby jí pro sebe vytěžili, osvobodili se a tím ostatní. Nejedná se však o celý kolektivní pozemský celek, ale pouze o ty, kteří jsou připraveni. Jsou to vyvolení. Je to kolektiv Duší, které sdílí dynamiku, která přináší tendenci Vzestoupit, nikoliv podvody. Jak vytvořit vlastní časovou osu pro Vzestup, budu učit.


New Age zkreslila základní principy Stvoření. „Ach, Země stoupá, stoupáme také!“ Je to největší podvod, který udržuje tolik Duší ve smyčce. Pokud tomu věří, tak se ještě vůbec neprobudili. Domnívají se, že planetární stanice je pro ně životní sílou, ale je to prostor, kde existuje možnost kultivovat svou vlastní životní sílu, ale také je to místo pro podvod a iluzi, takže se mnoho lidí točí dokola ve smyčce stejných programů. Jediné, kolem čeho se potřebujete točit je vás vlastní střed, váš princip Osvícené pravdy. To je princip tvoření JÁ JSEM BŮH. JÁ JSEM KOSMICKÝ KRISTUS. JÁ JSEM BOŽSKÝ SUVERÉN. Potřebujeme se točit jen kolem sebe. Ne kolem smyčky druhých, kteří hrají jako gramofonová deska stále stejnou písničku. Zkreslená svobodná vůle je, že můžete dělat, co si jen zamanete. Jenže to vás zasmyčkuje v karmické vůli a Temnotě. Neustále se reinkarnujete do stejného kola místo, abyste stoupali po spirále života. Je to náročné uvolňovat ze svého těla tuto nechutnou energii. Ze svého krásného posvátného těla, které je nádherné.


Mnoho lidí se obrací na Mistry, aby jim navrhli jejich vlastní život. Jsou to figurky, které věří, že jejich život a realita jsou fixní a byly pro ně vybrány. To samé se týká těch, kteří jsou s nějakým partnerem a nejsou s ním šťastní. Myslí, že je to součást jejich karmických lekcí. JEDINÉ POSLÁNÍ VÁS JAKO LIDSKÝCH BYTOSTÍ, JE BÝT LÁSKOU A LÁSKOU KE SVÉMU TĚLU. Pokud vám něco brání a nutí k čemukoliv jinému, je to zkreslené a unesené. Únos nepřichází od Boha. Bůh je Láska a vždy chce, abyste byli šťastní, cítili jste radost. Všechny bytosti Světla ve vyšších sférách vytvářejí s radostí a bohatou hojností. Díky tomu vytvářejí skutečný obraz toho, kým jsou jako Božská bytost.


Bůh je ve své přirozenosti starodávná prvotní životní síla. To je také podstata všech bytostí v celém obrovském Stvoření. My všichni jsme Božskou přirozeností, když se řídíme principy Boha čili Láskou, sílou a moudrostí. To jsou zásady Božské Trojice. Bůh je Matka, Otec a Svatý Kristus jako Svatý Duch veškerého života.


Další důležitou trojicí, kterou je třeba znát, je Duch, Duše a Tělo, které se spojují s našimi třemi portály v těle – Korunou, Srdcem, Kořeny. Tento princip se nazývá EL jako Elfský princip Života, organického života s původem Tvůrců Elohim, nositelů života. Žádná umělá inteligence, umělý život. V našem srdci je Semeno Svatého Krista jako povaha Osvícené Lásky. Je to mocný učitel a když s ním jdete, probouzíte vlastní Vědomí, jste Pánem, který má právo pěstovat život,, jak je učen Šaktipat jako sestoupení energie tvořivé síly do těla pro probuzení vlastního Vědomí Osvícené bytosti.


Vzestup je cesta po spirále, která nemá cíl a je nekonečná. Tuto spirálu potřebujete zcela osvobodit od všeho, co tam nepatří a spojit se s veškerým životem. Doporučuji vám být na slunci a spojit se s ním, protože slunce nese Božské informace a nabíjí všechny tři portály v těle sluneční energií. Spojte tuto zlatou sluneční spirálu s tělem a třetím okem.


Toto jsou informace opravdu pro ty, kteří skutečně chtějí vědět, nejen jedním uchem tam, druhým ven. Jestliže jste tu jen proto, abyste získali informace o své povaze jako o povaze Boha, pak se velmi mýlíte. Stejně tak, jestliže sledujete informace o Vzestupu jako vědě, jste podváděni a využíváni. Nebo pokud čerpáte informace z Egyptské kultury. V Egyptě bylo mnoho padlých bytostí a Božstev, které přišly s polobohy. Mnoho Světelných bytostí, které přišlo do časové osy Egypta, bylo podvedeno a uneseno, takže stále čistí své cesty pro svůj Vzestup. Pokud se budete držet těchto padlých vrstev, nikdy se neprobudíte ke svému pravému Božství. Existuje neuvěřitelné množství programů Vzestupu běžících v Astrálu.


Mnoho z těchto Strážců drží prostor pro sebe pro rodinu a pro ostatní, ale stále se točí kolem jedné a té samé věci. Dokud ji úplně nevymažou, budou dál držet prostor pro Temnotu. Pracují s Temnými Anděly a padlými Anděly. Chtějí mít své vlastní věci, které naplňují jejich vlastní agendy…také financemi. Jejich Vzestup je založen na vědeckých znalostech, na pragmaticky chladném způsobu vnímání, a do těchto věcí jsou zamilováni. Ano, uvědomila jsem si, jak jsou chladní. Nejsou to Andělské bytosti.


Jako Andělské lidské bytosti jsme na Zemi, abychom vytvářeli možnost následovat cestu Ducha a abychom tuto cestu a znalosti Boha a Krista my sami demonstrovali svým tělem a svým životem. Pokud Vzestup vidíte jako vědu a snažíte se získat znalosti, aby vám daly moc, jako to vidíme v určitých duchovních skupinách, není to žádná demonstrace vlastního vnitřního Krista. V těchto skupinách se lidé neustále milují a projevují si sladce Lásku a Světlo, nepracují s vlastní životní sílou, inteligencí životní síly. Je to falešná Láska a hluboká Temnota. Sami sebe prohlašují za inkarnace Krista, Melchizedeka, Saint Germaina atd. V podstatě nedělají nic špatného, ale jsou podváděni. Nemohou tvořit sebe skrze někoho jiného. Nemají Světelnou rozlišovací schopnost.


Jsou zde velké skupiny, které se soustředí na velké události v kontextu Vzestupu, ale jediné, co chtějí, je využívat energie Světla a těch, kteří se toho účastní a využívat je pro peníze a pro informace pro své vlastní agendy. Tito lidé ani neví, k jaké energii se připojují a na co přispívají. Musí se probudit a uvědomit si, proč potřebují k pěstování a kultivaci své vlastní životní síly Melchizedeka. Mnoho z těchto bytostí jsou astrálními padlými aspekty.


Pokud jste zde na těchto stránkách a jdete cestu Osvětlené Unie společně se mnou, víte, že musíte dělat svoji vlastní práci, soustředit se na svou vnitřní práci a komunikaci se sebou, jako bytost, která koresponduje se Zdrojem přímo a s Bohem přímo. Nebudete se spojovat s channelingy druhých a těmito skupinami. Může vás to sice přitahovat, ale je to černá magie.


Jsou zde také skupiny, které získávají sexuální energii, používají orgasmickou energii pro nakrmení svých projektů a vizí. Není to žádná nezištná služba, slouží své sobecké hře a manipulaci. „Chci to, potřebuji to a to, …já, já, já.“

Musíte být moudří. Co je pro Vzestup velmi důležité, je fyzický trénink, práce s tělem. Tělo, které má pravidelný pohyb a cvičení, je mnohem inteligentnější. Potřebujete duchovní poznání a duchovní poznání nejsou informace. Je to znalost, jak funguje Bůh, jak fungují zákony Stvoření.


Přináším Osvětlené principy Stvoření, to je jediný účel mého života a držet prostor pro Světlo Elohim, Tvůrců života, osvobodit ty, kteří jsou klamáni: „Ne! Už nebudete klamat Božské děti a používat je jako laboratorní zvířata!“ Všechny vize chudoby a mizérie jsou falešné a jsou vkládány prostřednictvím Temné sítě temných přisluhovačů, a to není Božská vize.


Poslední věcí, o kterou se chci podělit je, že nyní existuje snaha mnoho z nás rozptýlit. Abychom se zaměřovali na rodinné příslušníky, nebo lidi, kteří si myslíme, že potřebují pomoc. Pokud něco přichází, že potřebuje pomoc a není to spontánní, není to hravé. „Musím to udělat, protože je to člen mé rodiny.“ Musíme se naučit, že každý je suverén svého života.


Je zde velmi málo lidí, kteří mají specifickou misi, aby sdíleli svoji životní sílu nezištně. A s tím většina lidí ještě ani nezačala. Musíte se naučit své vlastní osvobozovací práce. Proto nejspíš čtete tuto aktualizaci, chcete vzestoupit a přesunout se do vyšší sféry se svým Vzestupným týmem a vaším Vzestupným životem. Jediný způsob, jak to udělat, je projít přestupky, podvody a projít vším, co vás nedělá Božským suverénem. Nebude to jednoduché, i pro mě byla pravda někdy krutá. Někdy se budete muset podívat sami sobě do očí a říct si: „Komu to sloužím? Temnotě? “…..vyhrnout si rukávy a začít dělat práci. S velkou pokorou. Ukázat pokoru a úctu.


Jako Světelné bytosti, držíme prostor pro určité jednotlivce určitou dobu. Jestliže to člověk neocení, neustále se vymlouvá a odmítá, nakonec svůj potenciál přesuneme jinam. Mnoho lidí si myslí, že naše pomoc bude trvat věčně. Nakonec budete skákat a chytat svoji časovou osu Vzestupu. Jestliže jste tu jen pro informace, přitom neděláte žádnou vlastní práci, evidentně jste na špatném frekvenčním kanále. Ti, kteří jdou se mnou dlouho, to ví velmi dobře.


Jestliže jste tu noví, musíte se naučit hýbat s energií a učit se. To všechno je součást vaší práce. Ne jen pasivně čekat. Možná mě sledujete, abyste přišli na to, jak to udělat. Mnozí jsou jen čtenáři těchto zpráv, ale cestu Vzestupu musí demonstrovat stejně jako já. Pokud naléváte všechen čas do záchrany svých rodinných příslušníků nebo přátel, víte, že ten, kdo jde s vámi, dělá svoji práci sám.


Potřebujeme, aby již hodně Duší demonstrovalo cestu Krista a sloužilo Kristu a ve svém kmeni mám takové nádherné lidi. Potřebujeme, abychom tuto cestu podporovali a byli podporováni ti z nás, kteří zde odemykají časovou osu Vzestupu, aby k ní měli snadnější přístup ostatní. Jste tu pro svůj Vzestup, chcete ho demonstrovat, chcete pomáhat a podporovat. Někdy budete muset ukázat co je to být nesobecký. Někdy to mohou být peníze, někdy to může být modlitba. Tak se vaše srdce rozšiřuje, a věřte, že vždy dostanete mnohanásobně více zpět. Existuje obrovské množství podvodů, o kterých bych mohla psát dále, ale přeji vám Lásku, sílu a moudrost. Loučím se s vámi. Zůstávejte naladěni na další zprávy. Brzy opět zde u další krásné zprávy. Přeji vám magickou podzimní rovnodennost.


Uvnitř Božské Lásky

Lenka Gloria Magenta