IMG_8113_edited
Zlaté Světlo Nanebevstoupení

Podstatou toho, čemu říkáme fyzický organický Vzestup 

je zušlechťování jemnohmotných těl, které cítí změny.

Nedokážeme definovat, jak vypadá říše Nanebevzetí myslí ani kontrolou. 

Cítí to jen srdce plné mateřské Lásky Svaté Matky.

IMG_20190823_191541.jpg
Vítejte na cestě Domů!

Tento prostor byl vytvořen jako poradenský a navigační systém ukazující směr pro všechny Duše na cestě Vzestupu. Pro Milovníky Života a Všeho Stvoření. Mým přáním je vést mé kolegy na cestě k jejich osobnímu Mistrovství. Mnoho učení zvládnutí vlastní Životní síly může být zastaralé, protože se zaměřuje na množství informací a málo praxe. Svoji cestu Vzestupu vytvářím zábavnou formou s tím, že je možné překonat cokoliv. Takže je každý schopen kráčet po cestě Mistrovství do svého Já a tak vytvářet nové úrovně Bytí skrze rozšiřující se Vědomí, což je samotná podstata JÁ JSEM. Tito zasvěcenci chápou, že to není jejich osobní cesta, ale je věnována Novému Stvoření. Žijeme jako Jeden se svým Zdrojem a tím vysazujeme Semena Nového Života ve Stvoření. Nejvíce se rozšiřujeme prostřednictvím radosti, ne bolestí, jak nám bylo řečeno za starých časů, ne prostřednictvím mnoha stagnujících dogmat a přesvědčení. Byli jsme učeni (i skrze duchovní učení), že musíme trpět, dokud se neprobudíme a neuvědomíme si své Já. To prostě není pravda. Cesta Mistrovství  Já může být radostná a sebenaplňující!

IMG_20191204_115329.jpg

beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
IMG_20210723_093525.jpg
Srdce Světla není nic jiného než čisté Tvoření.
Pracuji s čistou esencí Stvoření, Svatou Matkou a Duchem Svatým a fialovým plamenem. Moje umění je většinou růžovo - zlaté! 

JÁ JSEM našeho vnitřního Zdroje není autentičnost někde „tam venku“ v Nebesích. Může to být plně prožito TADY a TEĎ. Nemusíme trpět nebo popírat naši fyzickou realitu, abychom toho dosáhli. Naše fyzická realita ve skutečnosti nese velmi důležité klíče pro náš skutečný Vzestup. Jinak bychom tu nebyli a nevybrali bychom si tuto zkušenost. Nebyli jsme do toho nuceni a nikdo nás nekontroluje, ledaže tomu stále věříme a krmíme tuto realitu. Ale když se skutečně probudíme k naší nezávislé a svrchované Přítomnosti, začneme žít život vnitřní blaženosti a moci. Z tohoto pohledu si uvědomujeme, že naše zkušenosti odrážejí pouze to, co si stále vybíráme. Zvládnutí sebe sama přichází prostřednictvím Vědomí a Vědomí není jen naše duševní poznání. Vědomí je čistý stav našeho zasvěceného Já, když už víme a existujeme jako samo toto vědění na všech úrovních. Pouze toto prvotřídní poznání může skutečně změnit naše volby, a tedy i zkušenosti i realitu, kterou společně vytváříme zevnitř ven. 

imgg.JPG
IMG_5986.JPG
Co je Duch Svatý?

Duch Svatý je čistá esence života. Když si vzpomeneme, že jsme zde jako čistá Esence Života, vzpomeneme si na náš Zdroj uvnitř a z tohoto prostoru spoluvytváříme naši Duchovní Přítomnost.  Připojte se k Duchu Svatému, k živé životní síle všeho Stvoření. Můžete se naladit a přímo spojit s jeho Láskou.  Čím vyšší je srdce, tím dříve jsou přepsány a oživovány principy Svaté Matky a vrácena původní rodičovská frekvence, která přímo léčí našeho Ducha a tělo.  

Poslání dobrovolných duší?

Mise průkopníka Vzestupu je specifická a každý má svůj konkrétní účel. Úkolem je nashromáždit dostatečné množství Světelného kvocientu, aby si každý vzpomněl, proč je zde, jaký má úkol, jakou misi a jakou službu zde vykonává. Život každého přímo odráží odpověď na tuto otázku. Hlavní kapitola se chýlí ke konci a my jsme to dokázali! Přepisovali jsme mnoho otisků na této planetě prostřednictvím našeho vyššího porozumění a nyní je čas, aby se rozvinulo něco nového a krásného. Je čas snít to v Bytí!

IMG_9434.JPG
 Posvátné Unie

Když se uvnitř sebe sjednotí Mužské a Ženské polarity, je to jako vnitřní partnerství. Už se nechceme sjednotit s kýmkoliv, protože hledáme to, co je účelně stejné. To je to, co odlišuje Průkopníky Vzestupu. Rostou dovnitř sebe. Učí se skrze nerovnováhy. Když se člověk skutečně sjednotí a vyrovná všechny své aspekty uvnitř, začne toužit už jen po skutečné a trvalé Unii, protože to je to, co žije a ztělesňuje. Je a vyjadřuje Lásku ve své jedinečnosti. To je velmi silné. Jsme tedy povzbuzováni, abychom se stali našim vlastním Milovaným, a žili naše nejhlubší sny tím, že se jimi staneme! 

Můj Anděl Stvoření.
Pilíře Stvoření ,jsou léčivé paprsky, o kterých najdete více v nabídce.
photo_2022-03-18_10-25-23.jpg
Můžeme se rozhodnout překonat cokoli,
když si vzpomeneme, kdo skutečně jsme. 

Můžeme začít žít a zažít to prostřednictvím Božské Lásky.
IMG_7520.JPG
IMG_6274.JPG
IMG_9109.JPG
GLORIA MAGENTA

Gloria Magenta je mé Světlo a můj původ pochází z Rodiny Dárců Života Elohim. Gloria znamená Boží slávu a mým záměrem je obnovit tuto variaci Světla na Zemi. Magenta je paprsek Božské Lásky a Svaté Matky. Duch říká: "Ona je ta, která tančí s Bohem."

GALERIE

Zde najdete mé umění, které zachycuje krásu tvoření na Zemi, přírodu a cestu oddanosti fyzického Vzestupu. Malování a fotografování jsem si vždy užívala. Je to úžasné, vyjadřovat a poznávat svoji Esenci a poznávat čistou Lásku Matky a její Milost.

OSOBNÍ SLUŽBY

Já Jsem Universální Průvodce a Mistrovská Duše a s radostí a Láskou vedu své kolegy na cestě Nanebevzetí a na cestě expanze života. Osvojila jsem si vlastní cestu vedení a ráda sdílím tento dar ve všech podobách. Vedení vychází ze sfér, kterým jednoduše říkám Domov. 

Myslím, že existuje mnoho projevů krásy, ale ne všechny je každý ocení.
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
IMG_5986.JPG
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
Posvátné sjednocení - Pravé partnerství Duše. Partnerství se sebou.
Abychom mohli vzestoupit, musíme integrovat všechny zkušenosti a polarity, dokud se nevrátí do úplného sjednoceného Světla, až na hranice osobního Mistrovství. 
20190413_213050_edited.jpg
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
green-4134952_960_720.jpg
CO JE VZESTUP A MNOHO DALŠÍCH ODPOVĚDÍ NA VAŠE OTÁZKY 

Můžete se také připojit k společenství Lásky & Světla a podporovat mě.

Vzdělávací komunita

Přístup k posvátným znalostem Vzestupu je určen na základě skype videohovoru. Tato platforma slouží jako průvodce pro registrované členy na cestě do Vzestupné sféry. 

 

IMG_20220402_113919_edited.jpg
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
Osobní energetická matrice dne narození
 
Je zaslána na základě data a času narození - platba 1000.- Kč

 

beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
Osobní video hovory -Skype.

 

Rezervované sezení. Energetická výměna 3000.- Kč.

Po té, co si zarezervujete termín, vás budu kontaktovat na email.

 

Osobní energetické obrazy

 

 
Ráda tvořím energetické obrazy a bude mi potěšením vytvořit něco pro vás. Obrazy jsou většinou vytvářeny v rozměrech 40 x 40 cm na plátno. Cenové rozpětí 5000 Kč a více, v závislosti na komponentech a složitosti.

 

IMG_20220410_185015_edited.jpg

Podpora Nanebevstoupení


Moje cesta je cesta nezištné služby a svobodného sdílení.

Pokud se cítíte vedeni k tomu, abyste přispěli srdcem,

které podporuje mě jako Průkopníka Vzestupu, neváhejte tak učinit.

beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr