IMG_7317
Magenta
IMG_7295
IMG_4618
IMG_9509

Posvátná Unie

Tento prostor je vytvořen
jako systém vedení pro všechny Andělské duše
a všechny milovníky Stvoření,
kdy se přesouváme
do Nové Země jako nové lidé.

1f75f6069310f02f984c8f37cfe53808.jpg
Ztělesnění Posvátné Unie
Vítejte na cestě Domů!
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr

Tento prostor byl vytvořen jako poradenský a navigační systém ukazující směr pro všechny Duše na cestě Vzestupu. Pro Milovníky Života a Všeho Stvoření. Mým přáním je vést mé kolegy na cestě k jejich osobnímu Mistrovství. Mnoho učení zvládnutí vlastní Životní síly může být zastaralé, protože se zaměřuje na množství informací a málo praxe. Svoji cestu Vzestupu vytvářím zábavnou formou s tím, že je možné překonat cokoliv. Takže je každý schopen kráčet po cestě Mistrovství do svého Já a tak vytvářet nové úrovně Bytí skrze rozšiřující se Vědomí, což je samotná podstata JÁ JSEM. Tito zasvěcenci chápou, že to není jejich osobní cesta, ale je věnována Novému Stvoření. Žijeme jako Jeden se svým Zdrojem a tím vysazujeme Semena Nového Života ve Stvoření. Nejvíce se rozšiřujeme prostřednictvím radosti, ne bolestí, jak nám bylo řečeno za starých časů, ne prostřednictvím mnoha stagnujících dogmat a přesvědčení. Byli jsme učeni (i skrze duchovní učení), že musíme trpět, dokud se neprobudíme a neuvědomíme si své Já. To prostě není pravda. Cesta Mistrovství  Já může být radostná a sebenaplňující!

IMG_7317_edited.jpg
9AFA364BFEE3042617A81BB26A165722.webp

Srdce Světla není nic jiného než čisté Tvoření.
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
Pracuji s čistou esencí Stvoření, Svatou Matkou a Duchem Svatým a fialovým plamenem. Moje umění je většinou růžovo - zlaté! 

JÁ JSEM našeho vnitřního Zdroje není autentičnost někde „tam venku“ v Nebesích. Může to být plně prožito TADY a TEĎ. Nemusíme trpět nebo popírat naši fyzickou realitu, abychom toho dosáhli. Naše fyzická realita ve skutečnosti nese velmi důležité klíče pro náš skutečný Vzestup. Jinak bychom tu nebyli a nevybrali bychom si tuto zkušenost. Nebyli jsme do toho nuceni a nikdo nás nekontroluje, ledaže tomu stále věříme a krmíme tuto realitu. Ale když se skutečně probudíme k naší nezávislé a svrchované Přítomnosti, začneme žít život vnitřní blaženosti a moci. Z tohoto pohledu si uvědomujeme, že naše zkušenosti odrážejí pouze to, co si stále vybíráme. Zvládnutí sebe sama přichází prostřednictvím Vědomí a Vědomí není jen naše duševní poznání. Vědomí je čistý stav našeho zasvěceného Já, když už víme a existujeme jako samo toto vědění na všech úrovních. Pouze toto prvotřídní poznání může skutečně změnit naše volby, a tedy i zkušenosti i realitu, kterou společně vytváříme zevnitř ven. 

imgg.JPG
IMG_5986.JPG
Co je Duch Svatý?

Duch Svatý je čistá esence života. Když si vzpomeneme, že jsme zde jako čistá Esence Života, vzpomeneme si na náš Zdroj uvnitř a z tohoto prostoru spoluvytváříme naši Duchovní Přítomnost.  Připojte se k Duchu Svatému, k živé životní síle všeho Stvoření. Můžete se naladit a přímo spojit s jeho Láskou.  Čím vyšší je srdce, tím dříve jsou přepsány a oživovány principy Svaté Matky a vrácena původní rodičovská frekvence, která přímo léčí našeho Ducha a tělo.  

Poslání dobrovolných duší?

Mise průkopníka Vzestupu je specifická a každý má svůj konkrétní účel. Úkolem je nashromáždit dostatečné množství Světelného kvocientu, aby si každý vzpomněl, proč je zde, jaký má úkol, jakou misi a jakou službu zde vykonává. Život každého přímo odráží odpověď na tuto otázku. Hlavní kapitola se chýlí ke konci a my jsme to dokázali! Přepisovali jsme mnoho otisků na této planetě prostřednictvím našeho vyššího porozumění a nyní je čas, aby se rozvinulo něco nového a krásného. Je čas snít to v Bytí!

IMG_9434.JPG
 Posvátné Unie

Když se uvnitř sebe sjednotí Mužské a Ženské polarity, je to jako vnitřní partnerství. Už se nechceme sjednotit s kýmkoliv, protože hledáme to, co je účelně stejné. To je to, co odlišuje Průkopníky Vzestupu. Rostou dovnitř sebe. Učí se skrze nerovnováhy. Když se člověk skutečně sjednotí a vyrovná všechny své aspekty uvnitř, začne toužit už jen po skutečné a trvalé Unii, protože to je to, co žije a ztělesňuje. Je a vyjadřuje Lásku ve své jedinečnosti. To je velmi silné. Jsme tedy povzbuzováni, abychom se stali našim vlastním Milovaným, a žili naše nejhlubší sny tím, že se jimi staneme! 

Můžeme se rozhodnout překonat cokoli,
když si vzpomeneme, kdo skutečně jsme. 

Můžeme začít žít a zažít to prostřednictvím Božské Lásky.
IMG_7520.JPG
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
IMG_7520.JPG
IMG_6274.JPG
IMG_9109.JPG
GLORIA MAGENTA

Gloria Magenta je mé Světlo a můj původ pochází z Rodiny Dárců Života Elohim. Gloria znamená Boží slávu a mým záměrem je obnovit tuto variaci Světla na Zemi. Magenta je paprsek Božské Lásky a Svaté Matky.  Duch říká: "Ona je ta, která tančí s Bohem."

GALERIE

Zde najdete mé umění, které zachycuje krásu tvoření na Zemi, přírodu a cestu oddanosti fyzického Vzestupu. Malování a fotografování jsem si vždy užívala. Je to úžasné, vyjadřovat a poznávat svoji Esenci a poznávat čistou Lásku Matky a její Milost.

OSOBNÍ SLUŽBY

Já Jsem Universální Průvodce a Mistrovská Duše a s radostí a Láskou vedu své kolegy na cestě Nanebevzetí a na cestě expanze života. Osvojila jsem si vlastní cestu vedení a ráda sdílím tento dar ve všech podobách. Vedení vychází ze sfér, kterým jednoduše říkám Domov. 

Myslím, že existuje mnoho projevů krásy, ale ne všechny je každý ocení.
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
IMG_5986.JPG
beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
green-4134952_960_720.jpg
CO JE VZESTUP A MNOHO DALŠÍCH ODPOVĚDÍ NA VAŠE OTÁZKY 

Můžete se také připojit k společenství Lásky & Světla a podporovat mě.

Vzdělávací komunita

Připojte se k naší OSVÍCENÉ VZDĚLÁVACÍ KOMUNITĚ. Všichni, kteří podporují mou práci nesobecké služby, dostávají měsíční vedení Vzestupem ve formě Světelných a směrovaných zpráv na cestě k rozšiřování Vědomí a povědomí o sobě, na cestě k vlastnímu Božství.  

                                                           To je moje rodina LÁSKY!

beaufille-gold-Spiral-10-karat-Gold-Earr
PŘIHLÁŠENÍ SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

Děkuji za přihlášení k odběru nejnovějších zpráv Nového Úsvitu.